www.archive-no-2012.com » NO » K » KATHARINEPETERSON

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 41 . Archive date: 2012-12.

 • Title: Katharine Cecilia Peterson Hørsel sliten stress
  Descriptive info: .. HJEM.. NETTSTEDKART.. SKRIV UT.. Mot og mestring.. Doktorgradsstipendiat/psykologspesialist Katharine Cecilia Peterson.. Hjem.. >.. Deltakere til forskningsprosjekt søkes.. Fulltegnet!.. Hva:.. 8-trinns treningsprogram basert på kognitiv terapi.. Når:.. I perioden uke 33-41 2011.. Sted:.. Oslo.. Arrangør:.. Oslo universitetssykehus HF.. Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse.. Nedsatt hørsel? Sliten? Opplever stress?.. Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse (NSHP) holder denne høsten kurs i forbindelse med doktorgradsprosjektet Mestring av psykososialt stress ved hørselstap.. Kan dette være noe for deg?.. Du har nedsatt hørsel og kan fremlegge et audiogram (resultat fra hørselsmåling).. Du har psykiske helseplager eller opplever psykososialt stress i hverdagen (nedsatt energi,  ...   kursplass med oppstart august 2011 tildeles etter loddtrekning (randomiseringsprosedyre).. Alle.. som fyller kriteriene for kursplass (se over) ved denne opptaksrunden vil få kursplass med oppstart januar 2012.. Før kurset starter vil du bli innkalt til en orienteringssamtale der nærmere informasjon om kurset og prosjektet vil bli gitt.. Deltakelse er frivillig og kurset er gratis.. Nærmere informasjon om dette kurset finner du.. her.. Vær velkommen til å ta kontakt med oss:.. Prosjektsekretær.. Brit Rydland.. mobil: 911 29 631.. eller benytt kontaktskjema til venstre.. Prosjektrelatert.. Prosjektet.. Fagstoff.. Lenker.. Blogg.. Oppslagstavle.. Tinnitus.. Kontaktskjema.. Nyheter.. Arkiv.. SØK.. 2010 © Org.. nr.. 984135572.. mailto:post@katharinepeterson.. no.. Hjemmeside fra Oppdateringsfabrikken..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Katharine Cecilia Peterson Sitemap
  Descriptive info: Sitemap.. Forsiden..

  Original link path: /php/sitemap.php
  Open archive

 • Title: Katharine Cecilia Peterson Aktuelt
  Descriptive info: > Aktuelt.. Prosjektrelatert.. Doktorgradsprosjektet Hørselshemming og mestring er finanisert av Helse Sør-Øst og er organisatorisk tilknyttet Oslo universitetssykehus ved.. Nasjonalt senter for Hørsel og psykisk helse.. Et doktorgradsprosjekt innebærer i stor grad å skaffe tilveie informasjon.. Hvis jeg kommer over noe jeg tror kan være av interesse for flere, vil jeg legge det ut på disse sidene.. Jeg tar gjerne imot tips.. Under.. finner du en publikasjonsoversikt, samt en link til prosjektbeskrivelsen for doktorgradsarbeidet.. Denne er blitt godkjent  ...   nyåret.. Siden jeg likevel må holde meg oppdatert på det som skjer av seminarer og liknende, har jeg laget en liten og ufullstendig oversikt under.. Seminarer/konferanser/kurs.. Dette er samlinger som først og fremst er aktuelle for fagpersoner.. sidene består av noen anbefalinger.. Vær oppmerksom på at kriteriene er høyst subjektive.. Du kan finne noe av interesse selv om du ikke er fagperson.. En liten liste over nettsteder som inneholder mye og god informasjon finner du ved å klikke på..

  Original link path: /index.php?name=seksjon
  Open archive

 • Title: Katharine Cecilia Peterson Prosjektet
  Descriptive info: > Prosjektet.. Hørselshemming og mestring i arbeidslivet: En randomisert, kontrollert undersøkelse av mestringskurs - en kort prosjektpresentasjon:.. Målet med prosjektet er å gjennomføre en kontrollert intervensjonsstudie der effekten av gruppekurs sammenliknes med ventelistekontroller.. Kurset er basert på teknikker hentet fra kognitiv terapi og er tilrettelagt for yrkesaktive hørselshemmede som opplever stressrelaterte plager.. For mange oppstår et dilemma mellom å få det som en vil (stille krav til omgivelsene) og det å ivareta relasjonen eller selvrespekten.. Resultatet kan i mange tilfeller bli en uønsket sosial tilbaketrekking.. Innen stressmestringslitteraturen advares det mot en forenklet definisjon av mestring.. All atferd har et element av mestring i seg.. Derfor er det interessant å kartlegge også tilsynelatende, uheldige handlemåter.. Er det for eksempel alltid uhensiktsmessig å late som at man har oppfattet? La være å be om å få et budskap gjentatt? Eller å trekke seg unna?.. Hvor går grensen og kan vi  ...   à to timer, med en oppfølgingssamling.. Det samles inn data i form av spørreskjema gjennom prosjektperioden for å kartlegge hvordan anbefalte mestringsformer relaterer seg til psykisk helse og arbeidsfunksjon.. Fullstendig prosjektbeskrivelse med forsøksprotokoll finner du.. Publiseringer.. Kunsten å skape en felles plattform med pasienten -ABC i å konseptualisere forbindelsen mellom tanke og følelse.. Tidsskrift for Kognitiv Terapi, nr.. 3 - 2010, side 20-26.. Hørselstap - sorg og aksept, stress og mestring.. Tidsskrift for Norsk Psykologforening,Vol 45, nummer 5, 2009, side 460-465.. Når den blinde skal lede den døve - tolkebruk i psykisk helsevern.. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, nummer 11, 2009, 46, 1056-1061.. Bokanmeldelse.. av Kognitiv beteendeterapi vid tinnitus , av Viktor Kaldo og Gerhard Andersson, Studentlitteratur.. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 46, nummer 4, 2009, side 389-391.. Innlegg på Deafnets Erfaringsdatabase :.. Psykisk helse.. Intervju på.. Klikk.. Manus.. fra symposiumfremlegg under 4th International TRI Tinnitus Conference -juni 2010..

  Original link path: /index.php?name=seksjon%2Fnettside_2.html
  Open archive

 • Title: Katharine Cecilia Peterson Fagstoff
  Descriptive info: > Fagstoff.. Siden er under bearbeidelse.. Introduksjon til hørselsfeltet finner du på nettsidene til Briskeby kompetansesenter:.. Basiskunnskap hørsel.. Anbefales!.. Robert L.. Leahy: "Overcoming Resistance in Cognitive Therapy"..

  Original link path: /index.php?name=seksjon%2FTinnitus.html
  Open archive

 • Title: Katharine Cecilia Peterson Lenker
  Descriptive info: > Lenker.. Gi meg gjerne tips om gode og informative sider, slike som disse:.. Briskeby skole og kompetansesenter.. http://www.. gerhardandersson.. se/.. forskning.. no/artikler/2010/april/246750.. Hørselshemmedes Landsforbund.. ISP - alle emnesider for studier innen spesialpedagogikk og tegnspråk.. NAV - Senter for yrkesrettet attføring - hørselsteamet.. Norges Døveforbund.. Rådgivningskontoret for hørselshemmede.. i Oslo.. Syn og hørsel hos eldre.. http://tinnitus-tips.. no/gup/.. tinnitusresearch.. org/..

  Original link path: /index.php?name=seksjon%2FKladdeside.html
  Open archive

 • Title: Katharine Cecilia Peterson Blogg
  Descriptive info: > Blogg.. Du kommer til bloggen ved å klikke..

  Original link path: /index.php?name=seksjon%2FBlogg.html
  Open archive

 • Title: Katharine Cecilia Peterson Oppslagstavle
  Descriptive info: > Oppslagstavle..

  Original link path: /index.php?name=Oppslagstavle.html
  Open archive

 • Title: Katharine Cecilia Peterson Tinnitus
  Descriptive info: > Tinnitus.. Tinnitusbehandling.. I doktorgradsprosjektet vil tinnitus fungere som en moderatorvariabel.. Det vil si at vi skal se på hvordan tinnitus fungerer som en stresskilde, uavhengig av hvor stressende den oppleves.. Tinnitus er altså ikke en hovedvariabel i denne undersøkelsen.. Likevel er tinnitus så ofte forekommende blant hørselshemmede at det vil være en betydelig mangel i en stressmestringsundersøkelse å ikke ta det med.. Som et ledd i denne delen av arbeidet deltok jeg tidligere i år under en internasjonal konferanse om behandlingsforskning, arrangert av the Tinnitus Research Initiative.. Tinnitus Research Initiative er en sammenslutning forskere  ...   må det sies at det er slående hvor mye forskning som pågår rundt i verden.. Nivået er høyt og det bør jo bli en målsetting av vi også i Norge følger med og adopterer nye behandlingstilnærminger.. Til vinteren vil det avholdes en ny, internasjonal konferanse.. Denne gangen i Brasil, men fokuset her vil være mer på praktisk behandling og mindre på forskning.. Siste oppdatering.. TRI har nå utgitt en såkalt "flowchart" for behandling av tinnitus.. Denne er å finne online:.. org/en/documents/downloads/TRI_Tinnitus_Flowchart.. pdf.. Den er relativt omfattende og viser hvor mange faktorer som bør tas stilling til/utredes..

  Original link path: /index.php?name=seksjon%2FLitteratur.html
  Open archive

 • Title: Katharine Cecilia Peterson Kontaktskjema
  Descriptive info: > Kontaktskjema.. Navn:.. Epost:.. Telefon:.. Melding:.. Sikkerhetskode:.. Tast inn kode:..

  Original link path: /index.php?name=Kontaktskjema.html
  Open archive

 • Title: Katharine Cecilia Peterson Nyheter
  Descriptive info: > Nyheter.. 08.. 06.. 2011.. Deltar i Forsker Grand Prix lørdag 18.. juni.. Forsker Grand Prix er et sceneshow der 10 ph.. d.. -kandidater får presentere sin forskning på 4 minutter foran et dommerpanel og et bredt publikum.. Les mer.. 04.. 08.. 2010.. Mestringskurs starter 7.. og 8.. september.. Andre fase av datainnsamling til doktorgradsprosjektet "Mestring av hørselstap" starter 7.. Da starter vi utprøving av kursprogrammet som er blitt utviklet i samarbeid med landets fremste  ...   Dallas.. Anne Lise Nilssen Enger og Katharine Cecilia Peterson deltok på verdens fjerde, TRI tinnituskonferanse i Dallas.. 30.. 05.. Mange faglige innspill på temadagen.. Fagfolk på hørselsfeltet er heldigvis ikke bare dyktige.. De deler generøst sine erfaringer og faglige engasjement.. 18.. Temadag om mestring på NSHP.. Det arrangeres temadag om mestring på NSHP 18.. mai kl.. 9-14.. Interesserte kan melde seg på ved henvendelse til Brit.. Kjersti.. Rydland@oslo-universitetssykehus.. no eller telefon: 22 92 35 20..

  Original link path: /index.php?name=Nyheter.html
  Open archive


 • Archived pages: 41