www.archive-no-2012.com » NO » K » K-ARKEN

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 6 . Archive date: 2012-12.

 • Title: Kvinnekollektivet Arken - Hva er Kvinnekollektivet ARKEN?
  Descriptive info: .. HVA.. |.. HVEM.. HVORDAN.. OM ARKEN.. KONTAKT.. ENGLISH.. Formål:.. Kvinnekollektivet ARKEN er et bo- og behandlingstilbud for voksne, rusavhengige kvinner.. Ved kun å ta inn kvinner unngår vi tradisjonelle rollemønstre i forhold til mannlige pasienter.. ARKEN er en privat stiftelse med løpende driftsavtale med Helse Sør-Øst  ...   strekker seg ett år etter behandling.. ARKEN har kontinuerlig inntak.. Vi arbeider etter Anonyme Alkoholikeres 12-trinnsprogram, som er et selvhjelpsprogram.. Behandlingstilbud:.. ARKEN har følgende behandlingstilbud:.. Primærbehandling (ca.. ni måneder) i heldøgnsinstitusjon.. Ettervern (ett år).. Poliklinisk virksomhet.. Tilbakefallsforebygging.. Grupper med pårørende.. Stiftelsen Kvinnekollektivet ARKEN, Sinsenveien 54, 0585 Oslo..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Kvinnekollektivet Arken - Hvem kan søke ARKEN
  Descriptive info: Hvem kan søke?.. ARKEN har ti plasser.. Alle plassene er avtaleplasser for Helse Sør-Øst RHF.. Pasientene må ha et alvorlig rusproblem, og ARKEN behandler kvinner med alle typer misbruk av legale og illegale midler.. Tilbudet er i utgangspunktet for kvinner over 23 år.. ARKEN tilbyr ikke behandling til kvinner som er i medikamentassistert behandling..

  Original link path: /index.php?PageId=2
  Open archive

 • Title: Kvinnekollektivet Arken - Hvordan søke ARKEN?
  Descriptive info: HVORDAN SØKER MAN?.. Aktuelle søkerekan henvende seg til lege, sosialtjeneste/NAV for å få en henvisning til innleggelse.. Spesialisthelsetjenesten henviser også.. Henvisningen sendes til aktuell vurderinginstans i sykehusområdet.. Oftest er det en poliklinikk.. Når henvisningen er vurdert og det er fastsatt behandlingsfrist, sendes henvisningen i hovedregel til koordinerende instans i aktuelt sykehus område.. Deretter oversendes den til Kvinnekollektivet ARKEN.. Ventetid:.. se  ...   vil hun bli satt på venteliste og få en foreløpig dato for behandlingstart.. Hun blir også kontaktet for en forvernsamtale.. I forvernsamtalen får søkeren informasjon om hva behandlingsopplegget tar sikte på, og om regler og rutiner ved ARKEN.. Det er også muligheter for flere samtaler hvis det er behov for det.. Søkeren må gjennom et avgiftingssopphold før inntaket til ARKEN..

  Original link path: /index.php?PageId=3
  Open archive

 • Title: Kvinnekollektivet Arken - Om Kvinnekollektivet ARKEN
  Descriptive info: Beskrivelse av ARKEN.. Kvinnekollektivet ARKEN ble grunnlagt i 1987 som en privat stiftelse, med formålet å tilby voksne, rusavhengige kvinner et bo- og behandlingstilbud.. ARKEN tar i mot kvinner med langvarig misbruk, der konsekvensene er blitt alvorlige (sosialt, fysisk, psykisk, etisk/moralsk).. Kvinnene har ofte tilleggsproblemer knyttet til prostitusjon, incest og annen seksuell mishandling.. Vi tar kun inn kvinner fordi vi ønsker å unngå tradisjonelle rollemønstre i forhold til mannlige pasienter.. Rene kvinnegrupper har vist seg hensiktsmessig i behandling, da de gir større forutsetninger for åpenhet - noe som er helt avgjørende for egentuviklingen.. Den 1.. februar 2008 flyttet vi fra lokalene vi har leiet på Gaustad siden 1993, og leier nå lokaler i  ...   Organisering.. ARKENs styre består av: advokat Arne Os (formann), professor Dr.. Med.. Stein A.. Evensen, siviløkonom Merete Hagan, advokat Gro Hillestad Thune og barnevernspedagog Elisabeth Haanes.. ARKEN har 11,2 stillingshjemler.. Personalgruppen som jobber med behandling består av sosionomer, psykiater, barnevernpedagoger, psykiatrisk sykepleier, alkoholterapeuter, og alle med spesiell kompetanse på rusbehandling.. Målsettinger med behandlingen/oppholdet:.. Stiftelsen Kvinnekollektivet ARKENs overordnede mål er at pasienten oppnår full rehabilitering.. Med full rehabilitering mener vi:.. - totalavhold i forhold til alle rusmidler.. - mestring av eget liv i samspill med andre.. - ordnet sosialt nettverk.. - ordnet økonomi.. - ordnet skole/arbeidssituasjon.. Minst 60 prosent skal fullføre primærbehandling uten rusmidler, og minst 70 prosent skal fullføre ettervernet uten tilbakefall til rus..

  Original link path: /index.php?PageId=5
  Open archive

 • Title: Kvinnekollektivet Arken - Kontakt ARKEN
  Descriptive info: Kontakt oss via brev, telefon, fax eller epost.. Adresse:.. Kvinnekollektivet ARKEN,.. Sinsenveien 54,.. 0585 OSLO.. Telefon: 2101 8780.. Fax 2101 8781.. Epost: bruk skjemaet nedenfor.. Til.. :.. postmaster@k-arken.. Fra.. Emne.. :.. Melding..

  Original link path: /index.php?PageId=7
  Open archive

 • Title: Kvinnekollektivet Arken - English
  Descriptive info: ARKEN s treatment program.. Kvinnekollektivet ARKEN is a treatment center for drug addicted adult women.. ARKEN accepts women with a longterm abuse, often suffering from additional problems related to prostitution, incest and other types of sexual abuse.. By only admitting women we avoid traditional role patterns in relation to male clients.. Usually the treatment has a duration of six to nine months.. The woman lives at the institution during this period.. After her primary treatment she moves out and continues in a post-treatment program.. Goals.. The goals during the primary treatment are that the woman realizes and accepts her powerlessness towards her drug addiction, and that she takes responsibility for her own life and health with assistance and support.. The longtime goals are the the client achieves full rehabilitation.. By full rehabilitation we mean:.. Complete abstinence from all drugs and alcohol.. To manage her life in coexistence with others.. A sorted social network.. A sorted financial situation.. A sorted school/work situation.. The goal with the post-institutional program is that the patients establishes a life outside ARKEN and builds a social network.. She continues working with maintaining her drugfree existence, and with taking responsibility for her own life and health.. Foundation.. The treatment at ARKEN is based on a holistic view of the human being.. The drug addiction has often given the women consequences in many areas; fysically, psychologically, social and spiritually.. Our experience is that women seek ARKEN when life becomes unmanageable in one or more areas.. We try to motivate to change through an understanding of the problem, a proposed solution, decisionmaking tools and action.. When dependency has been established, it has its own driveforce and has become primary.. Recognizing one s own dependency provides a basis for being able to work with different areas in life that have resulted in crisis.. Knowledge gives understanding and insight.. The female communion contributes to reciprocal benefit and support in confronting one s own life.. With the assistance of Alcoholics Anonomous s (AA) 12 steps and selfhelp groups, we show a road to recovery.. Help to selfhelp is an important principle for ARKEN.. Through this they share experiences, strenght and hope.. Knowledge of her own behavior and knowledge of new patterns for action make the women capable of observing what choices she faces and makes her able to make decisions in her own life.. For change to happen, and for accomplishing a drugfree life, she needs to act.. The women must learn to recognize her own patterns of action and the consequences of these.. The ability to act in new ways gives results.. It is the woman herself who must own and understand her problem.. She must take responsibility for her own life, her own actions and make changes big enough for her to be able to live without drugs and choose a better life.. In this also lies a trust and conviction that she herself can create a worthy life.. Respect for her choices (also if she should choose another path), hope and faith in a new life is essential.. Primary treatment.. The primary starting point in this treatment is to focus on the drug addiction and the consequences this drug addiction has given the client.. We  ...   AA s 12 steps.. There are about a total of 30 lectures on different subjects.. Every women is assigned her own individual contact and is given individual treatment plans.. Compulsory assignments to write are: drug history, consequences of own addiction, life history and powerlessness in relation to drugs.. They also work with assignments that are related to each woman s own resources and where each patient s specific challenges are placed in center.. We have daily treatment groups, where the group as a resource is the central focus.. Her problems associated with the drug addiction becomes a joint concern, and each woman sees the they are all in "the same boat", and that they are not alone.. During these groups the women give eachother feedback, they experience support from the group, control, recognition, and integration of joint solutions.. In addition we present AA s 12 steps and self help groups.. The patients are thoroughly introduced to AA s 12 step program, which suggests a stepwise change of the drug addicted s way of thinking, with the following lifestyle and priorities.. The women work systematically in acquiring a realistic view of their lives, and in examining the patterns and roles they have lived, and how (non-)functional these have been.. The women must embrace their own self-worth and there must take place changes in several, often all, areas in their life.. Important changes are: courage to take a look at their own life, courage to examine their own feelings, being able to draw boundaries, to ask for help, choose their own behavior, take chances and taking one day at a time.. Post-treatment program.. When the patient establishes herself outside ARKEN, she will face new challenges.. This is a critical phase and the women are often vulnerable.. Many have used a rehabilitation center for drug addicts; Stensløkka Ressurssenter.. We have cooperated with this institution since 1993.. The post-treatment program ensures contact between the women and tries to assist the women in applying their knowledge from the primary treatment.. The post-treatment program consists of weekly group meetings.. The women examine their past week, and different everyday problems is raised.. Prevention of relapse is important.. We work by a model through which the women themselves systematize and learn to recognize own patterns that indicate relapse, with concrete tasks to change this behavior.. They have an offer standing of weekly individual conversations, and to use ARKEN if needed, both by telephone and direct contact.. One condition for being allowed to participate in the post-treatment program is that they attend two AA/NA (Anonymous drug addicts) meetings per week.. It takes time to establish a drug-free life, in the same way it takes time to establish an addiction.. The post-treatment program lasts a minimum of one year.. Family and network.. We include family and friends when and where that is possible and fruitful.. Family and others within a client s social network are offered to participate in a seminar lasting one weekend.. Themes for the seminar are addiction, communication, feelings, roles and responsibilities when a close person has a drug problem.. Our experience is that assisting persons affected by another person s drug addiction, helps the treatment and can prevent difficulties within the family..

  Original link path: /index.php?PageId=8
  Open archive


 • Archived pages: 6