www.archive-no-2012.com » NO » L » LEGEHANDBOKA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 10 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Nyheter helsepersonell
  Descriptive info: .. NEL som app på Iphone og Ipad.. Etter mye venting og lang utviklingstid er endelig appen klar for salg på Appstore.. Er psykopati en nevrologisk lidelse?.. Forskere har funnet at psykopater har mindre grå substans i de områdene.. Rus og psykiatri (ROP-lidelse).. Personer med samtidig psykiatrisk sykdom og ruslidelse har hatt lett for å.. Får 6 millioner Euro til utvikling av ny vaksine.. Det Tromsøbaserte firmaet Prophylix Pharma AS har fått tildelt.. Kan musikk bidra til bedre hjertekompresjoner?.. Vil det være forskjell på utførelsen av hjertekompresjoner dersom.. Redaksjonens artikkelfunn.. Ingards utvalgte.. Kognitiv behandling av kronisk fatigue.. Denne studien publisert i Lancet viser svært gode resultater ved internettbasert kognitiv behandling av ungdommer med kronisk fatigue syndrom.. 05.. 03.. 2012.. Klostridium difficile.. Klostridium difficile tarminfeksjoner utgjør en stadig større andel av bakterielle tarminfeksjoner.. Denne artikkelen i American Journal of Gastroenterologyviser at slike infeksjoner også oppstår med økende hyppighet uten sykehus.. 02.. Maratonløping og hjertestans.. Hvor stor er faren for hjertestans ved maratonløping.. Blant 10,9 millioner løpere i perioden 2000-2010 i USA ble det registrert 59 tilfeller av hjertestans - det tilsvarer ca.. 1 tilfeller per 200.. 000 deltagere.. Største gruppen var menn med underliggende hjerte-kar sykdom.. Les artikkelen her.. 20.. 01.. Vis arkiv.. Kurts utvalgte.. Trening ved skulderimpingement.. Pasienter som var rekruttert fra en venteliste for operasjon ble merkbart bedre av spesifikk trening i denne studien.. 29.. 02.. Influensa og stengning av skoler.. En artikkel publlisert i Annals of Internal Medicine viser at stengte skoler hadde stor effekt på  ...   med retningslinjer for diagnostikk behandling og oppfølging av maligne melanomer.. 21.. 11.. 2011.. LAR – Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet.. 04.. Sykemeldere - Faglig veileder for sykemeldere.. Helsenyheter.. Tidsskriftet.. Klassifikasjonssystem for beinbrudd fungerer bra.. Smerter hos pasienter med demens.. Kognitiv terapi forebygger ikke psykose.. WebMD.. Where White Fillings Look Better Than Silver.. 16.. FDA Approves First Drug for HIV Prevention.. Urinary Incontinence Underreported in Young Women.. Sykepleien.. Relasjonen til veileder betyr mye for sykepleierstudenter i sykehuspraksis.. Utfordringer med å veilede sykepleierstudenter i praksisstudier.. Blæredysfunksjon hos personer med multippel sklerose.. MNT: Nursing/Midwifery News.. Knowing Others Are Bullied May Make Some Nurses Quit Their Job.. Infection Control Practices For Home Patients.. 27.. 06.. Many Newly Admitted Nursing Home Residents Sustain A Fall During Their Stay.. NHI.. no.. Ingen helsefordeler ved rå melk.. 17.. Denguefeber.. Hvorfor hjemlengsel?.. Dagens Medisin.. Livsprosjekt: Rehabiliteringslege.. Nettprogram bedrer kompetansen.. Refses for å oppfordre foreldre til ikke å vaksinere barna.. MNT: Physical Therapy.. Rehabilitation Following Rotator Cuff Surgery Requires Change.. Experts Say Recovery From Pediatric Brain Injury A Lifelong Process.. Help For The Blind From Device Converting Images Into Music.. 09.. MNT: Dentistry.. Oral Cancer Virus Associated With Gum Disease.. Gum Disease Linked To Oral Cancer Virus.. 28.. Oral Health - Americans Score Badly.. NHS.. TV watching tots risk turning into ‘telly tubbies’.. People with cancer need more exercise.. One in 20 hospital deaths preventable.. Mayo Clinic.. Tips for cancer survivors to keep cool in the summer heat.. Penis fracture: Is it possible?.. Atelectasis.. Kontaktinformasjon.. Om..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Nyheter helsepersonell
  Descriptive info: Tilbake til nyhetssiden.. Nyheter helsepersonell -.. [imported].. Noe av utfordringene har vært å få appen til å fungere så smidig som mulig med så mye innhold.. Tilsammen er det 18 000 A4 sider med informasjon som også er tilgjengelig offline.. Sist endret: 06.. Tilgjengelig på appstore nå!.. Appen er tilgjengelig på Appstore nå.. Du finner den lettest ved å søke på Legehandboken.. Prisen er 630,- og er et engangsbeløp.. Du  ...   få tilgang til appen.. Alt innhold er tilgjengelig offline, unntatt animasjonene som lastes ned når du spiller dem av.. Appen er tilpasset både Iphone og Ipad.. Vi starter nå med utvikling av en utgave for Android også.. Tilbakemeldingene fra de første brukerne som har lastet ned appen, har vært veldig gode, og vi ønsker flere tilbakemeldinger fra våre brukere slik at vi stadig kan gjøre produktene våre enda bedre.. © 2012..

  Original link path: /News/document/38805
  Open archive

 • Title: Nyheter helsepersonell
  Descriptive info: Illustrasjonsfoto: Colourbox.. Forskere har funnet at psykopater har mindre grå substans i de områdene av hjernen som er viktig for å forstå andre menneskers følelser.. Forskerne antyder at funnene kan bety at psykopati er en nevrologisk lidelse.. Publisert: 09.. 05.. Av: Merethe Kvam, journalist.. Godkjent av medisinsk redaktør.. Dette ifølge en studie som ble forhåndspublisert på nett i Archives of General Psychiatry.. 1.. i mai 2012.. Forskerne hadde sett på MR-bilder av hjernen til menn som er dømt for mord, voldtekt, mordforsøk og voldelige overfall.. Studien har nå gitt de sterkeste bevisene som så langt er funnet for at psykopater har strukturelle (fysiske) forandringer i hjernen.. Dette gjør at psykopater skiller seg ut blant andre voldelige kriminelle med dyssosial personlighetsforstyrrelse, og fra friske lovlydige menn.. I studien skiller forskerne mellom personer med dyssosial personlighetsforstyrrelse med og uten psykopati.. Les også vår artikkel om personlighetsforstyrrelser.. Innvirkning på behandling.. Dyssosial personlighetsforstyrrelse er karakterisert ved humørsvingninger, svekket samvittighet eller skyldfølelse, impulsivitet, høyt nivå av stemningslidelser og angst, og reaktiv aggresjon.. En liten undergruppe er karakterisert ved mangel på empati og anger, og en vedvarende reaktiv og instrumentell aggresjon.. Denne undergruppen oppfyller diagnostiske kriterier for adferdsforstyrrelse med trekk av ufølsomhet i barndommen, og for psykopati i voksen alder.. Forskerne bak studien mener at dette skillet kan ha innvirkning på behandling.. Ved dyssosial personlighetsforstyrrelse uten psykopati kan kognitiv behandling og adferdsterapi hjelpe.. Ved dyssosial personlighetsforstyrrelse  ...   en nyhetssak om studien.. 2.. Studien viste at psykopatene hadde mindre grå substans i de områdene av hjernen som er viktig for å forstå andre menneskers følelser og intensjoner (i prefrontale cortex, (Brodmann område 10) og temporallappene (Brodmann område 20/38)).. Skader i disse områdene er forbundet med mangel på empati, svekket reaksjon på frykt og bekymring, og mangel på følelser som skyld og skam.. Mangel på empati er et karakteristisk trekk ved psykopati.. Behov for flere studier.. Sammen med funn fra tidligere studier antyder resultatene fra den aktuelle studien at psykopati kan være en nevrologisk utviklingsforstyrrelse.. En slik tilstand er karakterisert ved fysiske forandringer i hjernen allerede fra ung alder.. Nye, prospektive og mer langvarige studier er nødvendig for å teste denne hypotesen, skriver forfatterne.. I studien ble det tatt MR-bilder av 44 voldelige, kriminelle menn i Storbritannia som allerede hadde fått diagnosen dyssosial personlighetsforstyrrelse.. Av de 44, var det 17 som møtte både diagnosekriteriene for dyssosial personlighetsforstyrrelse og for psykopati, og 27 som ikke gjorde det.. Forskerne undersøkte også 22 friske, lovlydige menn.. Kilder.. Referanser.. Gregory S, Fytche D, Simmons A, et al.. The antisocial brain: psychopathy matters, a structural MRI investigation of antisocial male violent offenders.. Arch Gen Psychiatry 2012; Forhåndspublisert på nett, mai 2012:.. http://archpsyc.. ama-assn.. org/cgi/content/full.. Study finds psychopaths have distinct brain structure - Reuters, 7.. mai 2012.. Study finds psychopaths have distinct brain s.. Datoer..

  Original link path: /News/document/38728
  Open archive

 • Title: Nyheter helsepersonell
  Descriptive info: Personer med samtidig psykiatrisk sykdom og ruslidelse har hatt lett for å falle mellom to stoler i behandlingsapparatet.. Helsedirektoratet har nå gitt ut nasjonal retningslinje for behandling av ROP-lidelser.. Publisert: 08.. Pasienter med alvorlig ruslidelse har ofte samtidig psykisk sykdom, og pasienter med psykisk sykdom har mye hyppigere ruslidelse enn gjennomsnittet i befolkningen.. Kombinasjonen ruslidelse og psykisk sykdom har fått kortnavnet ROP-lidelser.. Nasjonal retningslinje.. Pasienter med ROP-lidelser har i mange tilfeller ikke fått den behandlingen de burde ha.. Rusmisbruket har ødelagt for den psykiatriske behandlingen, og den psykiske sykdommen har stått i veien for god rusbehandling.. For å sikre god og enhetlig behandling av ROP-lidelser har Helsedirektoratet nå utgitt en.. nasjonal retningslinje.. for behandlingen av ROP-lidelser.. I den nasjonale retningslinjen understrekes at behandlingen av personer med ROP-lidelser skal få prioritet.. I spesialisthelsetjenesten skal det finnes kompetanse for utredning og behandling, og alle pasienter med disse sykdommene har krav på utredning, diagnostikk og behandling.. Kommunene er også pålagt å bygge opp ekspertise og legge forholdene til rette for å følge opp denne pasientgruppen.. Den nasjonale retningslinjen inneholder til sammen 93 anbefalinger som handler om brukermedvirkning, kartlegging, diagnostikk, behandling i kommuner og spesialisthelsetjenesten, og samhandling.. En rekke brukerorganisasjoner har  ...   kontakt med hjelpeapparatet har rusproblemer, må psykisk helse kartlegges.. Arbeid og utdanning.. Det bør gjøres en kartlegging av personens erfaring og motivasjon for utdanning og arbeid i tillegg til funksjonsevne og mestring.. Egne ressurser.. Personens egne ressurser må støttes under hele behandlingsforløpet på en slik måte at livskvalitet bedres.. Oppfølging.. Det må sikres at personen får tilfredsstillende oppfølging for å sikre kontinuitet og unngå brudd i behandlingen.. Dette gjelder også ved alle utskrivelser fra døgnbehandling.. Bostedsløs.. Dersom en person er bostedsløs ved innleggelse, må institusjon og kommune sammen begynne arbeidet med å finne bolig.. Psykose.. Personer med akutte psykoser skal ha rett til behandling i psykisk helsevern, uavhengig av om psykosen er rusutløst eller ikke.. Samordne inntak.. Helseforetaket bør samordne vurderinger og inntak for at pasienter med samtidig rus- og psykisk lidelse får et samordnet og intergrert behandlingstilbud.. Samarbeid.. Behandling av personer med samtidig rus- og psykisk lidelse innenfor helseforetakene må skje i aktivt samarbeid med kommunene både før, under og etter behandling i spesialisthelsetjenesten.. Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse - ROP-lidelser.. Helsedirektoratet 2011.. http://www.. helsebiblioteket.. no/Retningslinjer.. Fagmedarbeidere.. Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør Norsk Elektronisk Legehåndbok..

  Original link path: /News/document/38729
  Open archive

 • Title: Nyheter helsepersonell
  Descriptive info: Image is unavailable.. Det Tromsøbaserte firmaet Prophylix Pharma AS har fått tildelt pengestøtte for å utvikle en vaksine som kan forebygge en alvorlig tilstand hos foster og nyfødte.. Publisert: 03.. Tromsøfirmaet får seks millioner Euro fra EU`s 7.. rammeprogram til forebygging av sjelden sykdom.. Denne støtten skal brukes til å utvikle medikamenter som skal forebygge føtal og neonatal alloimmun trombocytopeni (FNAIT).. Uforlikelighet.. FNAIT forekommer i 1 av 1000 svangerskap og skyldes uforlikelighet mellom morens og fosterets blodplater.. I verste fall kan tilstanden føre til varig hjerneskade eller død hos nyfødte.. Dersom mor mangler et bestemt antigen på overflaten av sine blodplater, og fosteret har arvet denne komponenten fra sin far, vil moren kunne utvikle antistoffer mot fosterets blodplater.. Antistoffene trenger seg inn i fosterets blodbane og skader fosteret.. Vaksinen som nå er under utvikling, må gis kort tid etter fødselen.. - Vaksinen må gis  ...   og har antistoffer i sitt blod, til å gi plasma.. Fra dette plasmaet skal det aktive virkestoffet utvinnes.. Det trengs 2000 liter plasma for å produsere legemidlet, sier Skogen, i en nyhetsartikkel publisert på nettsidene til Universitetet i Tromsø.. For å få nok plasma til prosjektet, må de også engasjere kvinner fra utlandet som har født barn med FNAIT.. Totalt regner de med å bruke fem år på å klargjøre vaksinen.. De siste 1-2 årene skal vaksinen testes på kvinner.. Lang tids forskning bak resultatene.. Forskerne bak vaksinen har jobbet med det nåværende prosjektet siden 2006, men har i mange år før dette jobbet med ulike forskningsprosjekt knyttet til forebygging av FNAIT.. - Vi begynte å jobbe med antistoffer i 1985 og har hatt ulike prosjekter knyttet til dette siden.. Så resultatene og EUs bevilgning har ikke kommet av seg selv, sier Skogen til NHI..

  Original link path: /News/document/38713
  Open archive

 • Title: Nyheter helsepersonell
  Descriptive info: Vil det være forskjell på utførelsen av hjertekompresjoner dersom du lytter til låten Disco Science, eller Achy Breaky Heart? Eller er det like greit å ikke prøve å gjenskape en bestemt sang for å finne riktig rytme?.. Publisert: 24.. 04.. Flere låter har tidligere vært foreslått som hjelp til å finne riktig rytme når hjertekompresjoner skal utføres.. I USA har sangen ".. Stayin Alive.. " (Bee Gees) vært brukt som en passende låt, mens i Storbritannia har barnesangen ".. Nellie the Elephant.. " vært antatt å være den beste sangen.. Tanken er at hvis du finner en sang med en perfekt rytme, kan du forsøke å gjenskape/huske rytmen i sangen når du utfører hjertekompresjoner.. Senere har forskning vist at selv om det å lytte til disse sangene fører til at flere gir riktig antall kompresjoner, så blir kompresjonene ofte for grunne, sammenlignet med uten musikk.. Viktig å komme raskt i gang.. I en artikkel som ble publisert i Emergency Medical Journal i april 2012.. , har forskere undersøkt effekten av ingen musikk  ...   sjansen for overlevelse betydelig.. Finner ikke en perfekt låt.. Forfatterne konkluderer med at det å lytte til Disco Science gir en høyere andel av deltagere som klarer å gi riktig antall kompresjoner, sammenlignet med å lytte til Achy Breaky Heart eller ingen musikk.. Men heller ikke denne sangen bidrar til å forbedre dybden på kompresjonene.. Over 1/3 ga for grunne kompresjoner uansett om de hørte på musikk eller ikke, og over 1/4 hadde ufullstendig "hvilefase" mellom kompresjonene uansett låt.. Forfatterne konkluderer med at temaet har vært interessant, men at det er på tide å gi opp forsøket på å finne en perfekt låt som hjelpemiddel ved hjertekompresjoner.. Studien var en randomisert crossover studie, som rekrutterte deltagere på en konferanse for ambulansepersonell i Australia.. 61 prosent av deltakerne var ambulansepersonell, 20 prosent var studenter, og 19 prosent var annet helsepersonell.. M Woollard, J Poposki, B McWhinnie, L Rawlins, G Munro, P O'Meara.. Achy breaky makey wakey heart? A randomised crossover trial of musical prompts.. Emerg Med J 2012; 29: 290-294.. http://emj.. bmj.. com/content/29/4/290.. full?sid=..

  Original link path: /News/document/38691
  Open archive

 • Title: Nyheter helsepersonell
  Descriptive info: Arkiv for redaksjonens artikkelfunn.. Ingards utvalgte.. HPV-smitte.. Statiner etter slag.. 12.. Kognitiv terapi ved koronarsykdom.. 24.. Nikotinsyre ved lav HDL kolesterol.. Depresjon og hjerneslag.. Somatiske komplikasjoner ved psykiatrisk sykdom.. 26.. 10.. Hvilken p-pille?.. Hjertestans utenfor sykehus.. Kurts utvalgte.. Galleblæresykdom hos barn og ungdom.. Mammografiscreening - debatten i England.. Febril urinveisinfeksjon hos barn.. 30.. Må penicillin tas utenom måltid?.. Biomarkører fra RCT eller observasjonsstudier.. Aspirin og arvelig kolorektalcancer.. Induksjon av rier.. Behçet sykdom.. Autisme hos barn og ungdom..

  Original link path: /News/Archive
  Open archive

 • Title: Nyheter helsepersonell
  Descriptive info: Nytt fra offentlige helseportaler.. Færre luftveisinfeksjoner etter vaksinasjon mot pneumokokker.. Ny kunnskap om PMMA-forgiftninger.. Flått og flåttbårne sykdommer.. Oppdaterte råd for å unngå å bli smittet av tularemi (harepest).. Nye tilfeller av legionærsykdom i Calpe, Costa Blanca i Spania.. Utagerende atferd og rusmisbruk viktigste årsak til graviditet og abort hos unge.. 03.. Mangel på Pranolol tabletter.. Søknader om godkjenningsfritak sendt via E-resept.. Norske legemiddelstandarder  ...   26.. juni 2012.. Godkjenningsfritak for legemidler til human bruk.. Drosperinon og østrogen ikke lenger på trinnpris.. Effekt av kirurgisk behandling ved dysfunksjon i kjeveledd.. Indisk delegasjon hentet kunnskap i Kunnskapssenteret.. Pemetrexed; bedret overlevelse, men dyrt.. Folk forstår ord om helsestatus ulikt.. - Trenger partnerskap og samarbeid i helsetjenesten.. Verknad og biverknad av hyperbar oksygenbehandling.. Røykeforebyggende tiltak kan ha effekt i lav- og middelinntektsland.. 08..

  Original link path: /News/Feed?path=nytt-fra-offentlige-helseportaler
  Open archive

 • Title: Nyheter helsepersonell
  Descriptive info: Norsk Helseinformatikk AS.. Granåsveien 9.. 7048 Trondheim.. Tlf: +47 73 89 47 50.. Faks: +47 73 89 47 51.. E-post:.. tilbakemelding@nhi..

  Original link path: /News/Document/38063
  Open archive

 • Title: Nyheter helsepersonell
  Descriptive info: Norsk Helseinformatikk AS (NHI.. no) er et Trondheimbasert firma med utspring fra allmennpraksis, NTNU, St Olavs Hospital og Sintef.. Selskapet ble etablert i 1996.. Vi er utgiver av.. Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL).. som er et nasjonalt oppslagsverk for leger og annet helsepersonell.. Redaksjonen som står bak nyheter.. legehandboka.. no består av:.. Tor André Johannessen.. , Ansvarlig redaktør for nyheter.. Redaksjonsmedarbeider I NEL.. Ingard Løge.. , spesialist i allmennmedisin og redaktør i NEL.. Kurt  ...   personer.. De fleste er leger og akademikere.. Disse bidrar til å kvalitetssikre innholdet i NEL.. Daglig leder i NHI er Terje Johannessen.. Selskapet er eid av 5 aksjonærer.. Hovedaksjonær er Medicine Today International MTI AB.. Ingen av disse har bindinger til industri som kan ha nytte av å påvirke innholdet i NEL eller NHI.. Vil du vite mer?.. NOs redaksjonelle program og etiske kjøreregler.. NO er publikumsutgaven av Legehåndboka.. NEL - Norsk Elektronisk Legehåndbok..

  Original link path: /News/Document/38072
  Open archive


 • Archived pages: 10