www.archive-no-2012.com » NO » M » MA-NORGE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 714 . Archive date: 2012-06.

 • Title: MA - Rusfri trafikk og livsstil
  Descriptive info: .. Home.. Om oss.. Landsmøte 2012.. Organisasjonskonferanser.. Politikk.. Vedtekter.. Kontakt Oss.. Sentralstyret.. Ansatte.. Regioner.. Medlem.. Verving.. Medlemsfordeler.. Medlemsfordelsavtaler.. Bli Medlem.. Nyheter.. Presse.. Pressemeldinger.. Pressebilder og logo.. Prosjekter.. Alkolås.. Kast Masken.. Death Trip.. KURS Mennesket i trafikken.. Aktiviteter.. Refleks.. Aksjon Møteplass 2012.. Trafikkløp.. MA - lokalt.. MA-Ungdom.. Samarbeid.. Seminar.. Program.. Praktisk informasjon.. Påmelding.. Etter seminaret.. Brukernavn:.. Passord:.. Til nyhetsoversikt.. MAs Aksjon Møteplass 2012.. 02.. 06.. 2012.. Aksjon Møteplass er den årvisse aksjonen da MA - rusfri trafikk og livsstil, retter søkelyset mot trafikksikkerhet.. Rusfri trafikk og trafikksikkerhet er temaene når ildsjeler fra MA innbyr til en prat med bilister og andre trafikanter på strategiske steder i lokalmiljøene landet rundt i perioden 2.. - 30.. juni.. Les mer.. Vil hindre promillekjørere tilgang til norske veier.. 23.. 05.. MA ønsker at alle som kommer med ferjene til Kristiansand skal alkotestes når  ...   skoler lager bidrag som skal påvirke sine jevnaldrende.. Tirsdag vant Sørumsand videregående skole den store finalen med filmen ”Det kunne like gjerne vært deg! Ikke kjør i fylla!”.. Hva skjer i MA?.. - Sommerfest i Molde avdeling 3.. juni og info-skriv.. -.. Aksjon Møteplass i perioden 2.. -30.. MAs LANDSMØTE 15.. -16.. JUNI.. Siste nytt fra KastMasken.. Siste nytt fra DeathTrip.. Siste nytt fra MA-Ungdoms facebook-side JEG HAR INGEN VENNER Å MISTE - IKKE KJØR I FYLLA!.. 15.. juni:.. MAs Landsmøte, Hell i Nord-Trøndelag.. Kommende møtedatoer for MAs sentralstyre:.. 14.. juni, 7.. -9.. september inkl.. Storsamling, 8.. desember.. Kommende møtedatoer for MAs arbeidsutvalg:.. 16.. mai, 12.. oktober, 16.. november.. MA Rusfri trafikk og livsstil -.. Dronningens gate 6 - Postadresse: Postboks 752 Sentrum, 0106 Oslo - Telefon: 22 47 42 00 -.. ma@ma-norge.. no.. Powered by.. Already On..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Om oss
  Descriptive info: M A.. - Rusfri trafikk og livsstil.. Postboks 752 Sentrum.. 0106 Oslo.. Besøksadresse: Dronningensgate 6, Oslo.. Tlf.. : 22 47 42 00 / Faks: 22 47 42 01.. E-post-adr.. : Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser.. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen.. Hjemmesider:.. www.. ma-norge.. Det engelske navnet for MA er: Norwegian Abstaining Motorists Association.. ÅPNINGSTIDER:.. VANLIG KONTORTID: 08.. 00 - 15.. 45.. SOMMERTID FRA 15.. MAI - 14.. SEPTEMBER: 08.. 00.. MA er en motor- og interesseorganisasjon for deg som ønsker frihet fra rusmidler i trafikken, og som har en rusfri livsstil.. MA skal arbeide for:.. • en rusfri livsstil.. • en rusfri trafikk.. • bedre trafikksikkerhet.. • medlemmenes interesser som bileiere og trafikanter.. • å tilby medlemmene økonomiske og praktiske fordeler.. MA er en landsomfattende, partipolitisk og religiøst uavhengig  ...   tryggere trafikk, og til å få ned tallet på trafikkulykker.. - MA har spesiell fokus på arbeidet med å få ned kjøring med promille på veiene, med bl.. a.. stort fokus på alkolås.. - MA vil arbeide aktivt for at narkotika og misbruk av medikamenter i trafikken skal bort.. - MA er opptatt av barnas skolevei.. Sikring og utbedring av veier, oppsetting av veilys og bygging av gang- og sykkelveier er viktige tiltak.. - MA lokalt har refleksaksjoner som er tiltak rettet mot barn i førskolen og barneskolen.. - MA sier NEI til at bensinutsalg og serveringssteder langs veiene skal kunne selge alkoholholdige drikkevarer.. - MA mener at som et virkemiddel for å få ned ulykkestallet på sjøen, må det innføres en promillegrense på lik linje med den vi har på land.. MA har lokalavdelinger over hele landet..

  Original link path: /omoss
  Open archive

 • Title: Landsmøte 2012
  Descriptive info: MAs landsmøte 2012 arrangeres på Rica Hell Hotel ved Værnes / Stjørdal,.. Her samles tillitsvalgte og andre MA-ildsjeler til viktige og hyggelige møter.. Så skal du på landsmøtet; sett av tiden allerede nå.. Stor samling.. Landsmøtet er organisasjonens store formelle og sosiale sammenkomst.. Her møtes tillitsvalgte, andre delegater og ledsagere fra MAs over 60 avdelinger fra hele landet.. Landsmøtet er en viktig samlingsplass for organisasjonen, der også det sosiale alltid har spilt en viktig rolle i MAs 84-årige historie.. Og landsmøtet er selvsagt også åpent for alle MA-medlemmer som måtte ønske å være med.. Husk bare å melde dere på!.. Midt i Norge.. Stjørdal ligger sentralt plassert i Norge for de som skal komme til landsmøtet.. Dersom du skal kjøre bil dit, er det gode veier fra alle himmelretninger.. Værnes lufthavn ligger kort vei unna, og skal du reise med tog, så er det kort vei til stasjonen.. Man tar nok ikke for hardt i ved å si  ...   på ettermiddagen og kvelden torsdag 14.. Ut over det formelle møteprogrammet legges det som vanlig opp til varierte aktiviteter for landsmøtedeltakerne.. Stjørdalsavdelingen vil vise fram både Stjørdal og omgivelsene.. Fellesutflukten med forskjellige severdigheter går fredag kveld.. Og etter at forhandlingene og det formelle er over, står den store landsmøtemiddagen med underholdning på programmet lørdag kveld.. Hotellet på Hell.. Rica Hell Hotel er valgt som landsmøtehotell.. Hotellet ligger nær Stjørdal sentrum.. Dette er et stort og komfortabelt hotell med gode møtefasiliteter og hyggelige gjesterom.. Den fine restauranten byr på ypperlige måltider fra frokost til lunsj og middag.. I toppetasjen finnes det svømmebasseng med motstrøms funksjon, badstue og trimrom, for de som vil benytte dette tilbudet.. Hotellet ligger kun 6-7 minutters gange fra Trondheim Lufthavn Værnes, men for de som ikke ønsker å gå, tilbyr hotellet gratis skyss med sin minibuss.. For de som kjører bil til landsmøtet, byr hotellet på gratis parkeringsplasser.. Påmelding og dokumenter.. PÅMELDINGSSKJEMA.. SAKLISTE.. PROGRAM.. VEL MØTT!..

  Original link path: /omoss/landsmote-2012
  Open archive

 • Title: Organisasjonskonferanser 2012
  Descriptive info: Organisasjonskonferanser 2012.. Det arrangeres 7 regionale konferanser i løpet av januar og februar måned,.. med start kl.. 00 og avslutning kl.. For avdelingene i Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark:.. Tid: lørdag 28.. januar.. Sted: Thon Hotel Opera, Oslo.. For avdelingene i Aust-Agder og Vest-Agder:.. Sted: Hotel Norge AS, Kristiansand.. For avdelingene i Rogaland og Hordaland:.. Sted: Rica Saga Hotel, Haugesund.. For avdelingene i Møre og  ...   og Fjordane:.. Tid: lørdag 11.. Sted: Skei Hotel, Skei i Jølster.. For avdelingene i Nordland, Troms og Finnmark:.. Sted: Tjeldsundbrua Kro Hotell AS, Evenskjær.. For avdelingene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag:.. Tid: lørdag 18.. Sted: Best Western Tingvold Park Hotel, Steinkjer.. Programposter:.. Handlingsplan 2012 - Organisasjonsstruktur - Nettverksbygging/lobbyarbeid - Ny viten om ruspåvirket kjøring - Verving - Regionkontaktenes rolle - Organisasjonskonferansenes funksjon og rolle.. MA sentralt er representert på alle konferansene..

  Original link path: /omoss/organisasjonskonferanser
  Open archive

 • Title: Politikk
  Descriptive info: Rammer for MAs arbeid 2011.. - vedtatt på landsmøtet i Haugesund 2010.. MAs visjon: Rusfri trafikk og livsstil.. MA.. setter hensynet til det enkelte mennesket høyest i trafikken.. Det enkelte mennesket har imidlertid et ansvar og et valg i forhold til seg selv og sine medmennesker i trafikken.. Dette ansvaret forplikter den enkelte til å ta valg som ikke setter andre i fare.. Rusfri livsstil gir rusfri og tryggere trafikk.. mener myndighetene har et ansvar for at all trafikkplanlegging og alle trafikksikkerhetstiltak skal bidra til at det enkelte menneske opptrer slik at skader og ulykker unngås.. slutter seg til null-visjonen om ingen drepte og livsvarig skadde i trafikken, og vil arbeide for å sikre alle mennesker i trafikken frihet fra risikoen for å møte medtrafikanter påvirket av alkohol, rusgifter og medikamenter.. mener at mobilitet er et velferdsgode.. Norge har en bosetting og infrastruktur som gjør bruk av privatbil nødvendig dersom velferdsgodene skal sikres også utenfor tettbygde strøk.. Bruk av personbil må nøye vurderes og det må tas hensyn til de store miljømessige utfordringer bruken gir.. MAs program skal bidra til en samferdselspolitikk som ivaretar også vårt ansvar for miljøet.. MAs OVERORDNEDE MÅL:.. • Innen 2015 skal Norge ha den laveste andel rusrelaterte trafikkulykker i Europa.. • I 2015 skal andelen av befolkningen som lever rusfritt, være økt med 2 prosentpoeng.. MA SKAL I KOMMENDE LANDSMØTEPERIODE HA SPESIELL FOKUS PÅ FØLGENDE OMRÅDE/TILTAK:.. I.. Alkolåsarbeidet.. II.. Ubeskyttede trafikanter.. III.. Medlemsverving.. MA VIL ARBEIDE FOR:.. 1.. TRAFIKKSIKKERHET.. slutter seg til nullvisjonen om ingen drepte og livsvarig skadde i trafikken, og vil arbeide for å sikre alle mennesker i trafikken frihet fra risikoen for å møte medtrafikanter påvirket av alkohol, rusgifter og medikamenter.. skal arbeide for at myndighetene sørger for at all trafikkplanlegging bidrar til at det enkelte menneske ikke skades og at ulykker  ...   at det er mulig å planlegge og gjennomføre reisen som forutsatt.. Veibrukerne har krav på god og korrekt informasjon om vei - og føreforhold.. 4.. MILJØANSVAR.. mener økt vektlegging av miljø er nødvendig og ønskelig sett ut fra samfunnsansvaret den enkelte har.. Norge har imidlertid en bosetting og infrastruktur som gjør bruk av privatbil nødvendig dersom velferdsgodene skal sikres også utenfor tettbygde strøk.. Bruk av personbil må derfor aksepteres, men nøye vurderes og at det tas hensyn til de store miljømessige utfordringer bruken gir.. 5.. OPPLÆRING.. vil arbeide for at både grunnskole og videregående skole gir en god opplæring i både trafikk og samfunnsansvar.. Dette innebærer at samfunnsproblemene som kan knyttes til rus, gis en sentral plass i de offentlige skoleplaner slik at elever og studenter får en bevisst holdning til disse spørsmål.. mener trafikkopplæring med sikte på førerkort må evalueres fortløpende for å sikre at den er best mulig.. 6.. ORGANISASJON.. skal ha en organisasjonsstruktur som er tilpasset de lokale forhold og som gjør det mulig å nå de mål landsmøtet har vedtatt.. En organisasjon med nærhet mellom de forskjellige ledd, nærhet mellom medlemmene, avdelingene og forbundet sentralt.. 7.. MEDLEMSARBEID.. skal gi medlemmene service og informasjon som er relevant for dem som trafikanter.. Spesielt er det viktig med tilbud som bidrar til en sikrere trafikk.. Gode medlemsavtaler som kan bidra til et lettere bilhold, skal utvikles.. 8.. ØKONOMI.. skal drive sin virksomhet etter sunne, etiske og forretningsmessige prinsipper slik at forbundets økonomi sikres.. Medlemskontingenten skal av de frie inntekter være det bærende økonomiske fundament for de aktiviteter som gjennomføres, tilpasset den økonomiske situasjonen.. 9.. ADMINISTRASJON.. skal ha en administrasjon som har kompetanse og kapasitet til å imøtekomme medlemmenes behov og å gjennomføre Sentralstyrets vedtak.. SAMARBEID/INTERNASJONALT ARBEID.. skal videreutvikle eksisterende og skape nye samarbeidsrelasjoner og nettverk, både nasjonalt og internasjonalt..

  Original link path: /omoss/politikk
  Open archive

 • Title: Vedtekter
  Descriptive info: for MA - rusfri trafikk og livsstil.. Ajourført med de endringer som ble.. vedtatt på MAs landsmøte i Haugesund 2010.. KAPITTEL 1 - MA SENTRALT.. § 1-1.. Formål.. MA er en motor- og interesseorganisasjon for personer med rusfri livsstil.. MA skal arbeide for.. • medlemmenes interesser som bileiere og trafikanter.. § 1-2.. Organisasjon.. MA er en landsomfattende, partipolitisk og religiøst uavhengig organisasjon, som bygger på lokale avdelinger.. MA ledes av et sentralstyre,.. jf.. §§ 1-12 og 1-13.. § 1-3.. Medlemskap.. Organisasjonen har følgende kategorier medlemskap:.. Ordinært medlemskap.. Honnørmedlemskap.. Familie medlemskap.. Ungdomsmedlemskap.. Støttemedlemskap.. Ungdomsmedlemskap kan kun tegnes av medlemmer mellom 26 – 29 år.. § 1-4.. Kontingent.. Landsmøtet fastsetter kontingenten for kommende landsmøteperiode.. Medlemmer som tross påkrav ikke har betalt sin kontingent, utgår som medlem etter retningslinjer fastsatt av sentralstyret.. § 1-5.. Landsmøte.. Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet.. Ordinært landsmøte holdes hvert.. annet år.. Landsmøtet bekjentgjøres av sentralstyret gjennom Motorføreren og rundskriv til.. avdelingene, senest tolv uker før møtet.. Avdelinger skal sende inn til MAs kontor navn.. på representanter, senest åtte uker før landsmøtet.. Forslag - unntatt lovendringsforslag (jf.. § 1-21) - som ønskes behandlet på landsmøtet,.. å være kommet til sentralstyret (MAs kontor) senest to måneder før møtet.. Saksliste og dokumenter til landsmøtet skal være utsendt fra MAs kontor til.. representantene senest, seks uker før landsmøtet.. Landsmøtets forhandlinger ledes av dirigenter valgt fortrinnsvis blant landsmøtets.. representanter.. § 1-6.. Landsmøtets funksjoner.. Landsmøtet drøfter MAs virksomhet og økonomi på grunnlag av framlagte.. meldinger og regnskaper, og fastsetter retningslinjer for kommende landsmøteperiode.. Følgende saker behandles:.. a) Årsmelding og regnskap med revisjonsberetning og innstilling fra kontrollkomiteen.. b) Fastsettelse av kontingent og fordeling av denne mellom et, avdelinger og andre vedtatte formål.. c) Rammer for MAs arbeid i kommende landsmøteperiode.. d) Valg av:.. - sentralstyre i overensstemmelse med § 1-11.. - kontrollkomité med tre medlemmer og ett varamedlem,.. retningslinjer for kontrollkomiteen.. - valgkomité med fem medlemmer og to varamedlemmer.. - lovnemnd med tre medlemmer og to varamedlemmer.. - nemnd for MAs fortjenstmedalje i gull med fem medlemmer.. og tre varamedlemmer.. Landsmøtet velger revisor og godkjenner revisjonshonoraret.. Ved de ovennevnte valg bør det tilstrebes en mest mulig lik fordeling mellom kjønnene.. e) Valg av sted for neste landsmøte.. Hvis dette ikke er mulig, delegeres dette til sentralstyret.. f) Andre saker som er nevnt i innkallingen, eller som av landsmøtet ved møtets begynnelse besluttes tatt opp.. En slik beslutning krever 2/3 flertall.. § 1-7.. Stemmegivning på landsmøter.. Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte, godkjente stemmene.. Blanke stemmer anses som avgitte, godkjente stemmer.. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag.. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen.. Skal flere velges ved samme avstemning, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som skal velges ved vedkommende avstemning.. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller et annet antall kandidater enn det som skal velges, skal ikke godkjennes.. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte, godkjente stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har fått flest stemmer.. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.. Når det ved valg skal velges flere ved én avstemning, må alle for å anses valgt ha fått mer enn halvparten av de avgitte, godkjente stemmene.. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første valgomgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene.. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemningen anses de valgt som har fått flest stemmer.. § 1-8.. Representasjon til landsmøtet.. Landsmøtet skal bestå av inntil 120 stemmeberettigede delegater.. Delegatene velges på avdelingenes årsmøte.. Årsmøtet til avdelingene kan vedta å gi styret i fullmakt til å oppnevne delegater til landsmøtet.. Alle avdelinger har rett til å være representert med minst en delegat.. Direkte tilsluttede medlemmer kan delta på landsmøtet og har talerett, men ikke stemmerett.. I tillegg møter sentralstyrets medlemmer samt to representanter for MA–Ungdom og en representant for hver godkjent interessegruppe innenfor MA; alle med tale- forslags- og stemmerett.. Antall delegater den enkelte avdeling for øvrig kan oppnevne fastsettes i forhold til avdelingens andel av det samlede antall medlemmer, basert på registrerte medlemmer pr.. 01.. 01 i landsmøteåret.. Det benyttes normale avrundningsregler ved beregningen.. Avdelingene kan delegere ubenyttede delegatplasser til andre avdelinger innenfor plankonferansenes område.. § 1-9.. Ekstraordinært landsmøte.. Ekstraordinært landsmøte holdes:.. a) Når ordinært landsmøte eller sentralstyret bestemmer det.. Når 1/10 av avdelingene forlanger det.. Ekstraordinært landsmøte innkalles med minst 3 ukers varsel.. Bare saker som er nevnt i innkallingen, kan behandles.. Innkallingen sendes i brev til avdelingene.. § 1-10.. Plankonferanse.. Hvert år avholdes plankonferanse for ledere og tillitsvalgte i lokalavdelingene.. Konferansene avholdes i passende regioner, og har som hovedoppgave å drøfte MAs arbeidsoppgaver og bidra til god dialog mellom lokalavdelingene og et.. § 1-11.. MA ledes av et sentralstyre på åtte medlemmer og fem varamedlemmer.. Av disse velges seks styremedlemmer og tre varamedlemmer av landsmøtet, jf.. § 1.. 6.. Leder og varamedlemmer velges for to år.. Styremedlemmer velges for fire år.. Leder og nestleder velges ved særskilte valg.. Nestleder, som velges blant de landsmøtevalgte styremedlemmer, velges for to år.. Av de landsmøtevalgte styremedlemmer trer halvparten ut ved hvert landsmøte.. Ett styremedlem med personlig varamedlem oppnevnes av MA-Ungdom.. De ansatte oppnevner én representant og ett varamedlem, valgt av og blant de ansatte, til styret.. Denne representanten har tale-, forslags- og stemmerett i styret.. Sentralstyret er vedtaksført når minst fire medlemmer er til stede.. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.. Ved stemmelikhet teller lederens (møtelederens) stemme dobbelt.. Sentralstyret holder møte så ofte som leder eller minst tre av de øvrige styremedlemmene finner det nødvendig.. Sentralstyret kan innen sin midte nedsette et arbeidsutvalg på tre medlemmer.. Leder skal være leder for utvalget.. Sentralstyret fastsetter arbeidsoppgavene til arbeidsutvalget.. Protokoll fra arbeidsutvalgets møter forelegges sentralstyret for godkjenning.. § 1-12.. Sentralstyrets funksjoner.. Sentralstyret leder organisasjonens virksomhet.. etter de retningslinjer og innenfor de økonomiske rammer som er trukket opp av landsmøtet, gjennomfører landsmøtets vedtak,.. tar opp til behandling saker som ligger under MAs formål,.. og påser at saker og beslutninger behandles og gjennomføres, på foreskreven måte.. Sentralstyret legger fram årsmelding, regnskap med revisjonsberetning, budsjettforslag og innstilling fra kontrollkomiteen for landsmøtet til godkjenning.. Sentralstyret skal utarbeide forslag til mandat for MAs kontrollkomité og MAs lovnemnd.. Mandatene skal godkjennes av landsmøtet.. Sentralstyret oppnevner utvalg/nemnder, og representanter til de organer MA er tilsluttet.. Sentralstyret ansetter ets personale og utarbeider instruks for administrasjonen.. § 1-13.. Valgbarhet.. Ingen kan ta imot valg til sentralstyret når funksjonstiden har vært fire landsmøteperioder i sammenheng.. Dette gjelder ikke ved valg av leder.. § 1-14.. Habilitet.. En ansatt/et styremedlem er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en sak når han/hun selv er part i saken;.. han/hun er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje.. eller sidelinje så nær som søsken;.. han/hun leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret for, et.. selskap, en organisasjon eller forening som er part i saken.. Likeså er han/hun inhabil når andre særlige forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans/hennes upartiskhet.. En ansatt/et medlem skal si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham/henne inhabil.. En ansatt skal forelegge habilitetsspørsmålet  ...   truffet, er blitt gjennomført av sentralstyret/arbeidsutvalget og den daglige ledelse,.. - at de vedtak som er gjennomført i landsmøteperioden, er i samsvar med ets vedtekter og i overensstemmelse med retningslinjer og fullmakter som er gitt av landsmøtet og.. - at de økonomiske disposisjoner som er foretatt i landsmøteperioden, er i overensstemmelse med vedtak og innenfor budsjettmessige rammer.. Sammensetning.. Kontrollkomiteen består av tre medlemmer og ett varamedlem, valgt av landsmøtet.. Komiteens medlemmer bør velges blant medlemmer med lang erfaring fra ets arbeid, og minst én bør tidligere ha sittet som medlem av sentralstyret.. Funksjonstid.. Kontrollkomiteens leder, øvrige medlemmer og varamedlem velges for fire år om gangen.. Leder for komiteen velges ved særskilt valg.. Ett av de øvrige komitemedlemmer velges første gang etter loddtrekning for en periode på to år, slik at ikke begge er på valg ved samme landsmøte.. Kontrollkomiteens arbeid.. Kontrollkomiteen møter så ofte som det er påkrevd for å sikre tilstrekkelig kontroll, og ikke mindre enn en gang pr.. arbeidsår.. Det føres protokoll over komiteens moter.. skontoret er sekretariat for komiteen.. Kontrollkomiteen skal gjennomgå protokollen fra seneste landsmøte og alle protokoller fra møter i sentralstyre, arbeidsutvalg og utvalg med økonomisk bindende vedtaksrett.. Kontrollkomiteen skal også gjennomgå revisjonsprotokollen.. Kontrollkomiteens medlemmer skal fortløpende få tilsendt alle protokoller og saksdokumenter som sendes styrets medlemmer og revisor, og for øvrig tilstilles all den informasjon og dokumentasjon komiteen finner nødvendig for å kunne utføre sitt arbeid på en samvittighetsfull måte.. Alle ansatte og tillitsvalgte inklusiv revisor har plikt til å besvare spørsmål fra kontrollkomiteen.. Avtroppende kontrollkomite gjennomgår i første halvår av landsmøteåret alle protokoller fra sentralstyre- og arbeidsutvalgsmøter fram til rapporten avgis.. I denne perioden skal arbeid med årsmelding og regnskap, samt forhold av vesentlig betydning, prioriteres.. Påtroppende kontrollkomite skal også gjennomgå protokollene etter 1.. januar i landsmøteåret.. Medlem av kontrollkomiteen er inhabil og må fratre ved behandling av saker som hører til den periode vedkommende måtte ha sittet i sentralstyret.. Rapporter.. Kontrollkomiteen utarbeider for hvert kalenderår en rapport om sitt arbeid til landsmøtet.. Også vesentlige forhold fra tidligere perioder skal kommenteres av kontrollkomiteen, dersom dette ikke har vært kjent for tidligere landsmøter.. Rapportene med komiteens innstilling sendes ut sammen med landsmøtedokumentene.. Landsmøtets behandling av rapportene.. På landsmøtet legger kontrollkomiteens leder, evt.. ved dennes fravær, en annen av komiteens medlemmer, fram kontrollkomiteens rapporter med innstillinger.. Komiteens representant har talerett på landsmøtet ved behandling av kontrollkomiteens rapporter eller saker som har tilknytning til disse.. Endringer.. Endringer i disse retningslinjer vedtas av landsmøtet med alminnelig flertall.. ***********************************************************************************************************************************************************************.. RETNINGSLINJER FOR INTERESSEGRUPPERS REPRESENTASJONSRETT PÅ MAs LANDSMØTER.. (Vedtatt på MAs landsmøte 1992).. Med henblikk på representasjonsrett på MAs landsmøter, forstår man interessegruppe som:.. Organisasjonsenhet som er stiftet for å drive virksomhet på et nærmere definert område, som normalt ikke uføres av avdelinger / distriktslag.. Betingelsene for representasjonsrett er:.. • interessegruppen må anerkjenne MAs vedtekter, og drive sin virksomhet i.. samsvar med MAs formålsparagraf.. • interessegruppens vedtekter skal godkjennes av sentralstyret.. • interessegruppen må inneha en selvstendig stilling i forhold til MAs.. avdelinger og distriktslag.. • interessegruppen må være landsdekkende og åpen for alle MA-medlemmer.. • interessegruppen må bestå av minimum 100 registrerte MA-medlemmer.. • interessegruppen må være demokratisk oppbygd med lik innflytelsesmulighet.. for alle registrerte MA-medlemmer.. • interessegruppen må ledes av et styre valgt blant de registrerte MA-.. medlemmene på årsmøte i gruppen.. • interessegruppen må hvert år etter avholdt årsmøte innlevere melding til.. sentralstyret.. • interessegruppen må ha vært i virksomhet i minst 2 år.. Sentralstyret avgjør om betingelsene er oppfylt.. Eventuelle tvistespørsmål framlegges for landsmøtet til avgjørelse.. STATUTTER FOR MAs FORTJENSTMEDALJE I GULL.. (Vedtatt på MAs landsmøte 1950.. Revidert på MAs landsmøte 2002).. Til minne om ets stifter, landssekretær Nils Høgevold,.. har Motorførernes Avholds innstiftet sin fortjenstmedalje.. Den er ets høyeste utmerkelse.. Medaljen skal være i gull.. På forsiden er innlagt MAs merke i emalje omkranset med ordene: "For fortjenstfullt arbeid".. Den andre siden bærer teksten: "Til minne om ets stifter Nils Høgevold".. Medaljen bæres i rødt bånd.. Det utdeles også diplom.. Medaljen er innstiftet for å hedre medlemmer.. som har nedlagt et langvarig og særlig fortjenstfullt arbeid i MA eller for MAs formål, og som går utover lokal aktivitet i avdeling og distriktslag.. Antallet innehavere.. etter punkt 3 bør ikke overstige 15.. Innehavere av medaljen.. er ets æresmedlemmer.. Beslutning om tildeling av fortjenstmedaljen.. i gull treffes av et utvalg på 5 medlemmer med 3 varamedlemmer valgt av landsmøtet.. Til gyldig vedtak kreves at minst 4 av utvalgets 5 medlemmer stemmer for det.. Utdelingen av medaljen.. skjer i høytidelige former, så vidt mulig under landsmøtet.. Utdelingen foretas fortrinnsvis av utvalgets leder.. Endringer i disse statutter.. behandles som vedtektsendring, jfr.. slovens § 1-20.. Statuttene inntas sammen med MAs vedtekter.. STATUTTER FOR MAs FORTJENSTMEDALJE I SØLV.. (Vedtatt på MAs landsmøte 1956.. Revidert på MAs landsmøte 1998).. MAs fortjenstmedalje i sølv er innstiftet for å hedre:.. a) medlemmer som har nedlagt et langvarig og særlig fortjenstfullt arbeid for MA ved minimum 15 års aktivt arbeid som tillitsvalgt i avdelings- og/eller distriktslagsstyre og/eller sentralstyre, eller som på annen måte har gjort særdeles meget til fremme av MAs formål - og.. b) personer utenfor et som har gjort særdeles meget til fremme av MAs formål.. Medaljen har samme utforming som gullmedaljen.. På forsiden er innlagt MAs merke i emalje omkranset med ordene «For fortjensfullt arbeid».. På baksiden kan avdelingens eller distriktslagets navn inngraveres.. Medaljen bæres i blått bånd.. Medaljen tildeles av sentralstyret,.. vanligvis etter innstilling av avdelings- eller distriktslagsstyret.. Forslagsrett har alle MAs medlemmer.. Utdeling av medaljen.. skjer så vidt mulig i høytidelige former.. behandles som vedtektsendring, jf.. MAs vedtekter § 1-19.. STATUTTER FOR MAs HEDERSMERKE FOR LANGT OG.. TROFAST MEDLEMSKAP *.. MAs hedersmerke med tilhørende diplom.. tildeles for å oppmuntre og belønne medlemmer som gjennom langt og trofast medlemskap har støttet organisasjonen.. Hedersmerket består av ets ordinære jakkemerke med en forgylt løvkrans omkring.. Hedersmerket utdeles i tre grader betegnet i merket med én gullstjerne for hver grad.. grads merke tildeles etter 20 års sammenhengende medlemskap.. grads merke tildeles etter 30 års sammenhengende medlemskap.. grads merke tildeles etter 40 års sammenhengende medlemskap.. Hedersmerket med tilhørende diplom blir mottakerens eiendom.. Ordningen administreres av forbundsskontoret.. Tildelingen bør så langt det er mulig, skje på avdelingens årsmøte.. Utgiftene til merke og diplom deles likt mellom avdelingen medlemmet tilhører og MA sentralt.. Dersom hedersmerket med tilhørende diplom tildeles et medlem som ikke er knyttet til noen avdeling, bæres utgiftene i sin helhet av et sentralt.. *) Tidligere MAs hedersmerke for fortjenstfull kjøring.. (vedtatt på MAs landsmøte 1974).. **********************************************************************************************************************************************************************.. STATUTTER FOR MAs TRAFIKKPLAKETT.. (Vedtatt på MAs landsmøte 1966.. Revidert på landsmøtet 1994.. ).. MAs Trafikkplakett.. er innstiftet for å hedre medlemmer av MA og andre personer som har nedlagt et særlig dyktig og interessert arbeid til fremme av trafikksikkerheten.. Den kan utdeles én gang årlig til et MA-medlem og en annen person.. Plaketten er i sølv.. i størrelsen 80 x 120mm og montert på en svart treplate.. På plaketten er montert MAs merke omgitt av en eikeløvkrans, der det er inngravert følgende tekst:.. MAs TRAFIKKPLAKETT (årstall) tildelt (navn) for godt arbeid til fremme av trafikksikkerheten.. Forslag på kandidater.. fremmes skriftlig eller muntlig til sentralstyret, som fatter beslutning om tildeling av plaketten med vanlig flertall.. Utdelingen av plaketten.. foregår på MAs landsmøte eller ved en annen passende anledning så snart som mulig etter at beslutning om tildeling er fattet.. vedtas av landsmøtet med alminnelig flertall..

  Original link path: /omoss/vedtekter
  Open archive

 • Title: Om oss
  Original link path: /omoss/kontaktoss
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Sentralstyret
  Descriptive info: SENTRALSTYRET I PERIODEN 2010 - 2012:.. Svein Iversen.. Leder:.. Svein Iversen.. Gakorivegen 10.. 9512 Alta.. tlf.. : 78 43 79 22.. e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser.. Odd-Harald Bjørnøy.. Nestleder:.. Jønvik.. 7620 Skogn.. :74 08 17 46.. Kåre Simenstad.. Styremedlem.. Nordre Rudi.. 2672 Sel.. : 61 23 33 55.. Aud Grøvan.. Aud Grøvan.. Jon Simonssonsvei 3.. 4519 Holum.. 38 26 73 82.. Ole Arild Bovolden.. 2422 Nybergsund.. : 62 45 32 360.. Margreth O.. Karlsvik..  ...   MA-Ungdom:.. : 22 95 69 59.. mobil: 98 69 60 01.. Brita H Eriksen.. Brita Hoksnes Eriksen.. : 22 95 69 51.. (repr.. for de ansatte).. Varamedlemmer:.. varamedlem:.. Aage Sjøblom.. Vasvik Skiensveien 56.. 3268 Larvik.. : 33180481.. varamedlem:.. Marit Sandøy.. Ekornbakken 22.. 6425 Molde.. Brit Tønnessen Fjell.. Søre Fjellavegen 547.. 5357 Fjell.. : 56 33 60 23.. Vararmedlem for ansattes representant:.. Hans-Erik Hansen.. 22 47 42 04.. Mobil: 92 43 01 16.. Varamedlem for ansatte:.. : 22 95 69 62..

  Original link path: /omoss/kontaktoss/board
  Open archive

 • Title: Ansatte
  Descriptive info: Terje Tørring.. Direktør.. : 22 47 42 07.. mobil: 92 06 08 21.. e-post:.. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser.. privattlf.. : 22 61 07 34.. Ole E.. Veimodet.. Økonomisjef.. : 22 47 42 02.. Redaktør i bladet.. Motorføreren.. 22 47 42 04.. Signe O.. Haug.. Rådgiver organisasjon/administrasjon/medlemsregister.. : 22 47 42 06.. Rådgiver prosjekt / internett / organisasjon.. : 22  ...   63 86 38 80.. mobil: 92 01 22 84.. KastMasken.. Stig Eid Sandstad.. Daglig leder KastMasken.. : 90 96 46 46.. kastmasken.. -.. Thorbjørn Orø.. Utviklingskonsulent i KastMasken.. : 950 34 245.. Årets gruppe i KastMasken:.. Impuls.. - telefon: 971 54 760.. Prosjektleder for Death Trip:.. Veslemøy Sandvik.. : 40419321.. deathtrip.. Daglig leder MA-Ungdom.. : 22 47 42 10.. maungdom.. Sist oppdatert: 20.. 2011..

  Original link path: /omoss/kontaktoss/ansatte
  Open archive

 • Title: Regioner
  Descriptive info: Regions..

  Original link path: /omoss/kontaktoss/regions
  Open archive

 • Title: Medlemsverving
  Descriptive info: HJELP OSS Å VERVE MEDLEMMER TIL MA NÅ!.. Bruk medlemsfordelene!.. Klikk her og ta en titt!.. Bli med! Gjør MA sterkere og mer slagkraftig!.. Ved å verve medlemmer, får du også vervepremier!.. MA har flere prosjekter og kampanjer på gang: Death Trip - KastMasken - Aksjon Møteplass - Alkolås - Refleks - alt dette kan du være med å støtte ved å verve medlemmer til oss.. Som takk for hjelpen, får du en vervepremie i forhold til om du verver ett eller flere medlemmer.. Kontingent for 2012:.. Redusert kontingent..  ...   Honnørmedlemskap med autohjelp.. kr 565.. kr 410.. Honnørmedlemskap uten autohjelp.. kr 365.. kr 210.. Ungdomsmedlemskap med autohjelp.. Ungdomsmedlemskap uten autohjelp.. Familiemedlem (ektefelle/samboer).. kr 230.. kr 130.. MA Støttemedlem.. kr 250.. kr 250.. MA-Ungdom pluss med autohjelp.. kr 400.. MA-Ungdom uten autohjelp.. kr 200.. kr 120.. MA-Ungdom Basismedlem.. kr 60.. kr 60.. MA-Ungdom støttemedlem.. kr 50.. kr 50.. Se også gjerne Håndbok for medlemmer 2012 - som alle medlemmer har fått tilsendt, og som kan lastes ned.. HER.. Verveskjema - print ut - fyll ut og send det inn til oss!..

  Original link path: /medlem/verving
  Open archive


 • Archived pages: 714