www.archive-no-2012.com » NO » M » MALUNGDOM

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 72 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Framsida | Norsk Målungdom
  Descriptive info: .. Norsk Målungdom.. Me er ein landsdekkjande ungdomsorganisasjon som jobbar for.. nynorsk.. og.. dialektar.. Du kan.. melda deg inn.. ,.. kontakta.. eller lesa.. meir om oss.. Gå til innhald.. Presse.. Politikk.. Nynorsk.. Om NMU.. Send inn verving.. Namn.. Tilskrift (adresse).. Postnr.. Stad.. Telefonnr.. Fødeår.. E-post.. Verva av.. Finn.. premiar og vervetopp på vervesidene.. 1.. 2.. 3.. Me arbeider i hovudsak for nynorsk.. Det norske skriftsspråket bygd på.. alle dialektane.. i heile Noreg.. Språket for heile landet, og ikkje berre ei maktkjerne på austlandet.. Les.. meir om nynorsk.. Dialektane.. Nynorsken har sitt utspring i fellesnemnaren for alle dialektane og foreiner dei alle i eit felles skriftsspråk.. Me jobbar for at folk skal kunna tala dialekten sin der dei vil.. meir om dialektane.. Sidemål.. Sidemålsundervisninga er.. alt for dårleg.. , me vil ha ho massivt betra.. Det er viktig at alle lærer å lesa og skriva nynorsk slik at dei iallfall kan ha eit flik av eit reelt val mellom skriftspråka våre.. meir om sidemål.. God sumar!.. I veke 28 er me på sumarleir i Sogndal, og veke 29 og 30 har me ikkje folk på Skrivarstova.. Me er tilbake i normalt gjenge 2.. august – og ynskjer alle god sumar.. Har du bråhast med å få tak i oss i mellomtida, kan du ringja påtroppande leiar Vebjørn Sture (924 16 527) eller påtroppande nestleiar Johanne Torvund (954 68 097).. Aktivistsider.. Fikse triks.. Meld flytting.. no.. – Læreplanutkastet svekkjer sidemålet.. Juksar i nynorsk på eksamen.. Målblome til Ørsta-polet.. Skrivarstova flytter.. Måndag 18.. juni flytter Skrivarstova eit par kvartal nærare sentrum.. I dagane før og etter flyttinga vil ting vera litt på snei.. Får du ikkje tak i oss på telefon, send e-post til skriv@nynorsk.. Dersom det gjeld pressesaker, sjå.. pressesida.. Ver med på sommarleir.. Årets sommarleir er 10.. -15.. juli i idylliske Sogn og Fjordane.. Meld deg på allereie i dag!.. Les meir.. Ny leiing  ...   Noko anna?.. Fritekst.. Betal medlems-pengar med SMS.. Send kodeord.. MEDLEMSPENGAR.. til 2090 (kr 70,-).. Medlem i Studentmållaget i Oslo, må bruka kodeord.. SMIO.. til 2090 (115,-).. Føretrekkjer du nettbank? Set inn kroner 70/115 på kontonr.. 3450.. 65.. 48618.. og merk betalinga med namnet ditt.. Usikker på om du har betalt? Kontakt.. skrivarstova.. Samlar seg til landsmøte.. Pressmelding 16.. 03.. 12:.. Framtid, fornying og saker med språkpolitisk tyngd står på programmet når Norsk Målungdom samlar seg til landsmøte på Voss helga 23.. -25.. mars.. Les pressemeldinga ».. Nygård svarer på sidemålsåtaket.. – Meir og betre sidemålsundervisning gjer at elevane lærer meir og får betre haldningar, skriv NMU-leiar Janne Nygård, i samband med at kunnskapsminister Kristin Halvorsen vil kutta i sidemålsopplæringa.. Johaug får Dialektprisen.. Pressemelding 22.. 12.. 2011:.. Skiløparen Therese Johaug er tildelt.. Dialektprisen.. for 2011.. – Ho har gjort dialekten frå Dalsbygda til ein del av varemerket sitt og er eit fantastisk førebilete for ungdom over heile Noreg, seier Janne Nygård, leiar i Norsk Målungdom.. Les pressemeldinga her.. Målungdommen lanserer digitaldugnad.. Pressemelding:.. Norsk Målungdom lanserer i dag.. Nynorsk digitaldugnad.. Vi ønskjer å leggje til rette for at kven som helst skal kunne bidra i arbeidet med å nynorskifisere den digitale verda.. Les heile saka.. Nynorsk i nettavisene.. Me arbeider framleis for å få nynorsk inn i nettavisene.. Her kan du lese kvifor.. , og sjekk ut.. nynorskvg.. nynorskdb.. Krev filmtekst på begge måla.. – Når Kulturdepartementet legg opp til å krevje norsk teksting av filmar som får statsstøtte, er det openbart at kravet må omfatte teksting på både nynorsk og bokmål, seier Janne Nygård (21), leiar i Norsk Målungdom.. Les meir.. Aktivist.. Meld deg inn.. Sentralstyrebloggen.. Lokallag.. Studentmållaget i Bergen.. Studentmållaget i Kristiansand.. Studentmållaget i Nidaros.. Studentmållaget i Oslo.. Om Norsk Målungdom.. Postadresse: Norsk Målungdom, Postboks 285 Sentrum, 0103 Oslo | Vitjingsadresse: Schweigaardsgate 16, 0191 Oslo.. E-post:.. skriv@nynorsk.. | Telefon:.. 23 00 29 40..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Nynorsk | Norsk Målungdom
  Descriptive info: Kvifor skriva nynorsk?.. Byt til nynorsk.. Dialekt.. Språklege rettar.. For elevar og lærarar.. Framsida.. Nynorsk er eit samlande skriftspråk for dei ulike dialektane i Noreg.. Det er eit levande språk som vert nytta av hundretusenvis av menneske kvar dag, og det vert nytta på alle område i samfunnet, jamvel om  ...   kjenner i dag har utvikla seg frå landsmålet som Ivar Aasen laga dei fyrste prøvene av på 1850-talet.. Kjeldene han nytta var eit stort innsamla dialektmateriale frå fleire ferder rundt om i landet.. Nynorsk vart offisielt språk i 1885, og har sidan tidleg på 1900-talet hatt ein varierande, men stor brukargruppe..

  Original link path: /nynorsk/
  Open archive

 • Title: Dialekt | Norsk Målungdom
  Descriptive info: Nynorsk byggjer på dei norske dialektane.. Då Ivar Aasen sette saman landsmålet, freista han å finna fellesnemnarar frå dialektane, slik at det nye skriftspråket skulle liggja so nære dialektane som mogleg.. Dialektane er fundamentet for nynorsken, og dei er ein viktig del av identiteten vår som språkbrukarar.. Dei norske dialektane tok til å utvikla seg då folkesetnaden i Noreg vart tynna etter svartedauden i 1349.. I fleire århundre vart dei sette på som "forkvakla dansk" av både dei norske og dei danske makthavarane.. Ivar Aasen gjorde eit viktig arbeid for dialektreisinga då han synte at me kunne nytta dialektane til å laga eit eige norsk språk som skilte seg ut frå det danske.. Dialektfrigjeringa  ...   til Oslo frå andre plassar i landet kunne òg oppleva å verta diskriminerte for dialekta di.. Det var til dømes ikkje uvanleg å sjå tillegg som "ikke nordlending" under jobblysingar.. I dag er stoda ein heilt annan for dei norske dialektane.. Me kan stort sett snakka slik me vil der me vil.. Likevel syner historia til dialektoppfattninga i Noreg at det er viktig å vera medvitne på kva haldningar me har til dialekt.. Me synest det er viktig å arbeida for at dialektbruk skal vera ein sjølvsagt ting, same kvar me vil gjera oss høyrde.. Kvart år deler Norsk Målungdom ut.. for å synleggjera kor viktig det er med god og medvite dialektbruk i media..

  Original link path: /nynorsk/dialekt/
  Open archive

 • Title: Meld deg inn | Norsk Målungdom
  Descriptive info: Meld deg inn i Norsk Målungdom.. Her kan du melda deg inn, eller du kan be om meir informasjon før du bestemmer deg for om du vil vera medlem.. Det kostar berre 50 kroner å vera medlem fyrste året.. Melder du deg inn etter 1.. juli, er du medlem ut inneverande år.. og.. neste år for 100 kroner..

  Original link path: /meld-deg-inn/
  Open archive

 • Title: Skrivarstova | Norsk Målungdom
  Descriptive info: Organisasjon.. Skrivarstova.. Kontakt skrivarstova.. Me har til vanleg kontortid frå 09.. 00-17.. 00 alle vekedagar.. Kontakt oss.. Fritt felt.. (hugs namn/anna informasjon).. E-posten din.. E-post.. Telefon.. Postadresse.. Postboks 285 Sentrum.. 0103 Oslo.. Vitjingsadresse.. Schweigaardsgate 16.. 0191 Oslo..

  Original link path: /organisasjon/skrivarstova/
  Open archive

 • Title: Norsk Målungdom | Norsk Målungdom
  Descriptive info: Norsk Målungdom (NMU) meiner nynorsk høver for alle, og arbeider soleis for at alle skal velja nynorsk i staden for bokmål.. Til grunn for dette synspunktet ligg den norske målreisinga med argumentasjon om at nynorsk ligg nærast slik dei fleste i Noreg snakkar, og at nynorsken byggjer på alle dialektane i Noreg, medan bokmålet byggjer på dansk.. Kvart år vitjar NMU skular over heile landet kvart år, og arbeider spesielt med rettane til nynorskelevar og nynorsk i skulen.. Dei nynorske læremidla  ...   morsmål, nynorsk for innvandrarar og nynorsk i nettavisene.. Norsk Målungdom engasjerer seg òg for meir nynorsk i media og i næringslivet.. NMU har om lag 1500 medlemer, og er den einaste ungdomsorganisasjonen som arbeider for nynorsk og dialektar.. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig, og har status som fylkeslag i Noregs Mållag.. Det eldste lokallaget vart skipa alt i 1877 (Maalvinarlaget), og NMU kom til som samlande organisasjon i 1961, under namnet Noregs Student- og Elevmållag (NSEM).. Norsk Målungdom feirar 50 år i 2011..

  Original link path: /organisasjon/norsk-malungdom/
  Open archive

 • Title: Presse | Norsk Målungdom
  Descriptive info: Pressekontaktar.. Janne Nygård.. , avtroppande leiar.. Telefon: 916 16 637.. E-post: janne@nynorsk.. Last ned pressefoto (830 KB).. Vebjørn Sture.. , påtroppande leiar.. Telefon: 924 16 527.. E-post: vebjorn@nynorsk.. Last ned pressefoto (1010 KB).. Pressebileta kan brukast vederlagsfritt.. Krediter Odin Omdal Hørthe / NMU.. Pressemeldingar.. Sjå kva Norsk Målungdom har sendt ut til pressa..

  Original link path: /presse/
  Open archive

 • Title: Politikk | Norsk Målungdom
  Descriptive info: Tufta.. Landsmøte.. Internasjonalt arbeid.. Politiske program.. Her finn du tufta vår, dei politiske programma våre, dagsaktuell politikk og informasjon om landsmøtet, som er NMU sitt høgste politiske organ.. Ja til fleire sidemålsforsøk.. Landsmøtet i femtiårsjubilanten Norsk Målungdom krev ei massiv satsing på positive sidemålsforsøk.. Sidemålsopplæringa i dag manglar omfang, kvalitet og entusiasme.. Dette fører til at mange elevar vert dårlege i sidemålet sitt, og følgjeleg utviklar dårlege haldningar til det..

  Original link path: /politikk/
  Open archive

 • Title: Organisasjon | Norsk Målungdom
  Descriptive info: er den einaste nynorskorganisasjonen for ungdom.. Me arbeider for at alle i Noreg skal velja å skriva nynorsk i staden for bokmål, og for å styrka dialektane.. Me arbeider for at nynorsk skal verta meir synleg i media, skulekvardagen og i lokalsamfunnet.. Me arbeider for språkleg mangfald og språklege rettar.. Meir om Norsk Målungdom.. Leiar og nestleiar.. Landsstyret.. Landsstyret er det øvste organet i Norsk Målungdom mellom landsmøta.. I perioden 2010-2011 sit det i tillegg til leiaren i NMU i landsstyret.. Alle i landsstyret er valde for eitt år.. Sentralstyret.. Sentralstyret står for den daglege drifta av organisasjonen.. Dei som sit i sentralstyret er valde av landsmøtet for eitt  ...   er òg samlingskontoret for dei vekentlege.. SST.. -møta.. Landsmøtet er det høgste organet i NMU.. I år skal landsmøte vera.. på Voss 23.. Lovene til NMU.. Frå §1 til §43.. Desse gjeld for alle NMU sentralt, men er òg utgangspunkt for lokallaga sine lover.. Soga åt NMU.. Rørsla av organiserte unge målfolk er mykje eldre enn samskipnaden Norsk Målungdom, som vart skipa i 1961.. Dette er eit oversyn over merkeår og hendingar i målungdomssoga.. Motmæle.. er medlemsavisa til Norsk Målungdom.. I avisa finn du politiske og organisatoriske nyhende som er aktuelle for NMU, og artiklar og reportasjar knytte til språk og ideologi.. Alle er velkomne til å.. skriva for Motmæle..

  Original link path: /organisasjon/
  Open archive

 • Title: Sidemål | Norsk Målungdom
  Descriptive info: Heilt sidan ordninga med obligatorisk sidemål vart innførd for snart hundre år sidan, har ho vore til irritasjon for nokon, og til glede for andre.. Ideen bak innføringa av sidemålet var enkel, men òg på eit vis genial.. For å hindra at landet skulle verta språkleg kløyvd, so vart sidemålsundervisninga innførd for at alle skulle kunna lesa og skriva både  ...   til folk, samstundes som ho tryggjer det språklege mangfaldet.. » Les.. meir om sidemålet.. Informasjon om sidemålet.. Kvifor har me sidemål? Kva er det? Litt ålmenn informasjon.. 5 gode grunnar til å lære sidemål.. 5 raske argument for sidemålsundervisning.. Kva svarer me sidemålsmotstandarane?.. Sidemålsmotstandarar argumenterer jamt over ganske likt.. Her kan du lesa svar på dei mest vanlege innvendingane mot sidemålsundervisninga..

  Original link path: /nynorsk/sidemal/
  Open archive

 • Title: Sommarleir 2012 | Norsk Målungdom
  Descriptive info: Er du klar for sol, sumar og Sogndal?.. Velkomen til sumarleir!.. På Facebook.. Sommarleiren har òg si eiga hending på.. Facebook.. Ver med i ordskiftet – så kan du glede deg der saman med mange andre som også skal på leir!.. Program.. Her kan du sjå på det førebelse programmet for sumarleiren! Fylg gjerne med utover våren – oppdateringar kjem.. Informasjon til føresette.. Det hender at foreldre er litt redde for å senda ungdommane sine avgarde aleine.. Difor har vi lagt ut eit lite informasjonsskriv til uroa foreldre, slik at dei kan kjenne seg tryggare.. Praktisk.. Leiren er.. 10..  ...   sidemålsdominerte delar av landet.. Deltakarpengane er på usle.. 750 kroner.. , og det dekkjer både mat, opphald og rimelegaste fornuftige reiseveg.. Det er mogleg å vere med på delar av leiren.. Det kostar då.. 150 kroner.. per dag for mat og opphald.. Dersom du ynskjer å få dekka rimelegaste reiseveg, er deltakarpengane uansett 750 kroner.. Det kan vere lurt å ta med seg badetøy, sovepose/liggjeunderlag, solkrem, kanskje nokre kroner til å handle i NMU-bua med – og godt humør!.. Meir praktisk informasjon kjem ganske snart, så følg med!.. Meld deg på.. Adresse.. Matallergiar? Veggis? Andre ting me bør vita om?..

  Original link path: /sommarleir/
  Open archive


 • Archived pages: 72