www.archive-no-2012.com » NO » M » MOBELLAB

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 5 . Archive date: 2012-07.

 • Title: - Home
  Descriptive info: .. Home.. Møbeltesting.. Tekstiltesting.. Hudtesting.. Om oss.. Best til test.. Testing av.. Tekstil.. Hud.. Sittemøbler.. Bord.. Oppbevaring.. Kontormøbler.. Barnemøbler.. Madrasser.. Brann.. Overflater.. Prototyper.. Spesialtester.. MØBELLABORATORIET AS kan bidra til å forkorte utviklingstiden på nye produkter og dokumenterer at kvaliteten, sikkerheten og holdbar heten i produktene tilfredsstiller internasjonale standarder og krav.. Vi tilbyr rådgiving innen standarder og kravspesifikasjoner, med betydelig erfaring og kompetanse innen materialbruk, dimensjonering og produktutviklingspro sesser.. All Rights Reserved Møbellaboratoriet AS..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: - Møbeltesting
  Descriptive info: Branntester.. Det er.. forskjellige tester for de forskjellige markedene.. Vi tar s.. igarett- og flammetesting av.. tekstiler, stoppede møbler og madrasser.. Sigarett-test.. Flammetest.. Krybbetest.. ·.. Stoler.. Kontorstoler, konferansestoler, lenestoler, sofaer, hvilestoler med og uten regulerbar rygg og fotstøtte, gyngestoler, barnestoler: Mekanisk styrke og holdbarhet, stabilitet, sikkerhet.. Bord.. Kontorbord, møtebord, salongbord, spisebord: Mekanisk styrke og holdbarhet, stabilitet, sikkerhet, overflaters holdbarhet.. Oppbevaring.. Reoler, skap, skuffer, hyller: Mekanisk styrke og holdbarhet, stabilitet, sikkerhet, overflaters holdbarhet.. Senger og madrasser.. Skum-, ramme- og kontinentalmadrasser, sengerammer, køyesenger, barnesenger: Mekanisk styrke og holdbarhet, sikkerhet, fasthet, hardhet, sammensynking, antennelighet.. Kjøkken og bad.. Skap, skuffer, hyller, innredning, benkeplater: Mekanisk styrke og holdbarhet, sikkerhet, stabilitet, overflaters holdbarhet.. Spesialtester.. Prototyper, deltest av mekaniske komponenter, bruddstyrke, over belast ning, slitasje på bevegelige deler m.. m.. I tillegg så tilbyr vi:.. Gode råd.. Vi har lang erfaring i møbeltesting, og kan bidra med verdifulle råd fra starten av når nye produkter skal utvikles.. Kunnskap og trygghet.. Våre tester  ...   Konkurransefordeler.. Når du tester vet både du og.. kunden at produktet holder hva det lover, og gir deg et ekstra salgsargument.. Fyldig testrapport.. Viser i detalj hva som er testet, og hvilke resultater som er oppnådd.. Statement.. En kortversjon av testrapporten for teller på en enkel måte at produktet er testet og godkjent.. Fås i papir- og PDF-versjon, og.. kan legges ved anbud, på hjemme.. sider osv.. Møbelfakta-sertifikat.. Er du medlem i Møbelfakta-ordningen vil en testrapport fra oss være det du trenger for å benytte Møbelfakta-merket på produktet.. Kvalitetsmerking.. Kravene til testing og kvalitetsmerking øker, også i møbelbransjen.. Gjennom vårt samarbeid med andre euro peiske laboratorier vil vi etter hvert kunne tilby kvalitetsmerker som GS, Keymark osv.. Kontakt oss for mer informasjon.. Kravspesifikasjoner.. Vi er til enhver tid oppdatert på gjeldende standarder og krav, og våre kravspesifikasjoner gir en enkel oversikt over kravene som stilles til de ulike produktene.. Kontakt oss for å få tilsendt informasjon..

  Original link path: /page_1234957717209.html
  Open archive

 • Title: - Tekstiltesting
  Descriptive info: Martindale slitasjetest.. Gjennom 70 år har ”The Martindale abrasion test” vært den mest brukte standard for testing av tekstilers slitestyrke.. Maskinen ble oppfunnet like før andre verdenskrig da Dr.. J.. G Martindale ble bedt om å konstruere en maskin til å teste sliteegenskapene til et tekstil som skulle beskytte mot gassangrep, Maskinen ble opprinnelig utviklet for testing av ordinære flatvevde tekstiler, men brukes i dag på likt og ulikt av stoffer, blant annet luv-tekstiler.. I det hele tatt alt som utsettes for slitasje, også tepper, klær - ja til og med til testing av tannbørster.. I Martindale maskinen plasseres sirkelrunde tekstilprøver med nøy aktig 38 millimeter i diameter.. Stoffprøvene spennes fast og gnis mot et standard slitestoff.. Fire slike sirkler med prøver testes samtidig.. Slitetasjemotstanden vurde res etter hvor mange gnidninger som må til før det oppstår trådbrudd eller at all luv er borte for luvtekstiler.. Testen stoppes når det er oppstått to trådbrudd.. Pilling.. Også her brukes Martindalemaskinen, men maskinen stilles om slik at den gjør en litt annen bevegelse.. Samme slitasjestoffet som ble brukt for slitasjetesten benyttes.. Tre prøvestykker skjæres ut og overflaten som testes har en diameter på 90 mm.. Prøvestykkene blir så gnidd mot hverandre og stoppes ved 500, 1000, 2000 og 5000 omdreininger for bedømmelse.. Skalaen går fra 1 til  ...   det gjennombløtte teksti let i kontakt med et refe ransetekstil og det påføres et bestemt trykk i 4 timer ved 38 grader C.. Det sjekkes så om fargen smitter over på referan setekstilet.. I en annen test gnis et hvitt tekstil mot det som skal testes for å sjekke om fargen går av ved gnidning, f.. eks.. når man tørker av sofaen med en våt klut.. Når prøvene tørker blir de målt mot en gråskala og gitt karakter på en skala fra 1 til 5 der 5 er best.. Sømskridning.. Sjekker om det vil oppstå glis i sømmer når tekstilet blir sydd sammen.. Mottakskontroll.. Selv om det er utført en test er dette ingen garanti for at kvaliteten fra leverandøren vil holde seg slik i all framtid.. Derfor er det viktig at bedriftene også tar stikkontroller av teksti ler og huder som kommer inn.. Erfaring viser at parti kan variere og slike tester vil være den beste garanti for at man leverer kvalitetsmøbler.. Som et eksempel kan det nevnes at en bedrift for en tid siden sendte ut på markedet salonger fra et hudparti der kvaliteten var så dårlig at mesteparten kom tilbake etter tre måneder.. En test til noen hundrelapper ville avslørt dette, og er en billig forsikring for å gardere seg mot reklamasjoner..

  Original link path: /page_1234957727209.html
  Open archive

 • Title: - Hudtesting
  Descriptive info: FARGEEKTHET MOT GNIDNING.. Her testes om huden farger av ved gnidning av en filtbit mot huden.. I tillegg sjekkes om overflaten av huden har forandret seg.. Tre filtbiter benyttes, en tørr, en våt av vann og en våt av svette.. Bedømmingen skjer ved hjelp av gråfargeskalaen som går fra 1 til 5 der 5 er det beste.. FARGEEKTHET MOT LYS.. Samme test som for tekstil.. Hudens lysekthet måles i et apparat som simulerer dagslys.. Her utsettes hudene for ultraviolett stråling.. Under testingen blir hudprøvene sammenlignet med åtte  ...   OVERFLATE VEDHEFT.. Denne testen benyttes kun for semi-anilin og pigmenterte huder.. Her måles hvor fast overflaten sitter på huden.. Huden limes til en spesiell plastplate og så forsøkes det å trekke huden av plastplaten.. Kraften som skal til måles og oppgis i Newton.. FLEKSIBILITET.. Her benyttes et flexometer som bøyer huden på en spesiell måte.. Etter 20 000 bøyninger undersøkes huden for sprekker (krakkelering) eller andre defekter.. RIVESTYRKE.. Et stykke hud settes i en maskin og kraften som skal til for å rive den i stykker måles..

  Original link path: /page_1234957735756.html
  Open archive

 • Title: - Om oss
  Descriptive info: Møbellaboratoriet as.. Postboks 233.. N-6239 Sykkylven.. Telefon: +47 70 25 29 34.. Faks +47 70 25 16 89.. Mobil: +47 934 33 112.. E-mail:.. post@mobellab.. no..

  Original link path: /page_1234957759866.html
  Open archive


 • Archived pages: 5