www.archive-no-2012.com » NO » M » MACHINA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 64 . Archive date: 2012-10.

 • Title: Machina AS
  Descriptive info: .. Produkter.. Tjenester.. Prosjekter.. Om Machina.. Kontakt.. 19.. 10.. 2012.. OEP 1.. 2 er ferdigstilt.. Versjon 1.. 2 av Offentlig elektronisk postjournal (OEP) er nå ferdigstilt og satt på luften.. Les mer.. 27.. 09.. AAA rating for femte år på rad.. Hvert år kårer Dun & Bradstreet Norges mest kredittverdige selskaper.. AAA er symbolet på topp rating.. 06.. Fysiofondet - Insights levert!.. Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter har nå lansert sin Insigths Grants søknadsportal.. 20.. 01.. Europa kopierer OEP.. Frankrike, Tyskland og Spania kopierer Offentlig elektronisk postjournal, som får faglig skryt i Europa.. © 2010 Machina AS..

  Original link path: /machina/
  Open archive

 • Title: Machina AS
  Descriptive info: Produkter.. Insights Flow.. Insights Grants.. FriArk.. En komplett løsning for tilskudds-forvaltning og elektronisk saksbehandling.. Med Insights Grants kan din organisasjon i en og samme løsning oppnå fullverdig elektronisk tilskuddsforvaltning og søknadsbehandling.. Alle ledd og deltakere i søkeprosessen ivaretas og håndteres av ett og samme system.. Fra online søknadsbygging og -innsending, via vurdering og utbetaling, frem til og med fremdrift- og sluttrapportering blir saksgangen støttet og ivaretatt av Insights Grants.. Dermed sikres en rask, sporbar og oversiktlig prosess.. Egenskaper..  ...   eksterne eksperter/paneler.. Egen programvare for saksbehandlere og ledelse.. Egen modul for Systemadministrator, hvor samtlige grunnlagsdata kan vedlikeholdes og konfigureres, slik at systemet kan leve og være dynamisk gjennom brukstiden:.. Ordninger/utlysinger.. Søknadsskjema.. Budsjettmaler.. Oppgaveskjema.. Malbrev med fletting.. Roller og rettigheter.. og mye mer!.. Egen modul for visuell bygging og vedlikehold av alle arbeidsflyter/saksprosesser (BPMN/XPDL).. Støtter tilskuddsprosesser fra A til Å: Søknad, mottak, start av arbeidsflyt, QA, anbefaling, innstilling, beslutning, kontrakt, utbetaling, tilbakebetaling, fremdriftsrapport, sluttrapport, arkivering.. Last ned produktark (PDF)..

  Original link path: /machina/z/products/grants
  Open archive

 • Title: Machina AS
  Descriptive info: Tjenester.. Systemutvikling.. Kursing.. Machina AS har siden oppstart i 2000 kontinuerlig levert sine tjenester til et bredt spekter av bedrifter og organisasjoner, både i Norge og utlandet.. Våre erfaringer spenner fra områder som olje- og gassindustrien, shipping og forsikring, til prosjekter for offentlig sektor og forvaltning..

  Original link path: /machina/z/services
  Open archive

 • Title: Machina AS
  Descriptive info: Utvalgte kunder.. Bergen kommune.. DIFI.. Dataloy Systems AS.. FAD.. Fiskeridirektoratet.. Fysiofondet.. Haukeland sykehus.. Kongsberg DMS AS.. Kreftforeningen.. NordForsk.. Odfjell Drilling AS.. World Medical Center AS.. Neste.. Fysiofondet - Insights Grants.. Fysioterapeutfondet tok i bruk Insights Grants for sine 8 utlysninger, i august 2012.. 17.. 2011.. Vertkøy for datainnsamling for Haukeland Universitetsykehus.. Lungeavdelingen ved Haukeland universitetssykehus bruker Insights som plattform for gjennomføring av 3 årig datainnsamlingsstudie blant KOLS pasienter.. Kreftforeningen - elektronisk søknadsbehandling og tilskuddsforvaltning.. Insights Grants ble implementert hos Kreftforeningen i 2010, etter en implementasjonstid på kun 40 dager fra kontraktsinngåelse.. DIFI - Vedlikehold og drift av Offentlig elektronisk postjournal (OEP).. Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) benytter Machina for drifts-  ...   Insights Flow for mapping og visualisering av arbeidsprosesser.. 03.. Bergen kommune - søknadsbehandling med Insights.. Bergen kommune benytter Insights Grants for søknadsbehandling og tilskuddsforvaltning.. FAD - Utvikling av Offentlig elektronisk postjournal (OEP).. Machina AS har for Fornyings-, Administrasjons og Kirkedepartementet (FAD) utviklet teknisk løsning for den nye Offentlig elektronisk postjournal.. NordForsk - elektronisk søknadsbehandling med Insights.. NordForsk har benyttet Insights Grants siden 2008 for samtlige søknads- og tilskuddsordninger.. Odfjell Drilling - Saksbehandling med Insights.. Odfjell Drilling har siden 2009 benyttet Insights for generell elektronisk saksbehandling og -oppfølging.. Odfjell Drilling - Teknisk dokumentkontroll med Insights.. Odfjell Drilling har siden 2008 benyttet en tilpasning av Machinas arbeidsflytverktøy Insights, i forbindelse med teknisk dokumentkontroll..

  Original link path: /machina/z/projects
  Open archive

 • Title: Machina AS
  Descriptive info: Om Machina.. Generelt.. Machina AS er et systemutviklingsselskap med kontorer i Bergen og Kristiansand.. Machina leverer IT løsninger til en rekke bedrifter innen flere bransjer, i tillegg til offentlig sektor.. Vår spesialitet er utvikling av tyngre internettbaserte systemer og løsninger, samt systemintegrasjon.. Selskapet ble startet i 2001, og er eid 100% av de ansatte.. Alle i Machina har eierskap i selskapet.. Vi er for tiden 11 ansatte, med planer om utvidelser de neste årene.. Hos Machina møter du særdeles kvalifiserte medarbeidere med stor entusiasme, og med solid erfaring i bransjen.. Kompetanse.. Machina bygger løsninger og programvare på teknologiene Java og.. NET – det er her vi har vår spisskompetanse.. Vi har meget solid kompetanse på teknologiene listet til høyre.. Machina kan levere IT prosjekter fra A til Å, inkludert prosjektledelse, testledelse og grafiske tjenester (via underleverandør).. De sentrale teknologiene og verktøyene vi benytter i vårt arbeid:.. - Insights (egenutviklet rammeverk).. - JBoss (applikasjonsserver).. - Glassfish (applikasjonsserver).. - MySQL (database).. - PostgreSQL (database).. - Oracle (database).. - MS SQL Server (database).. - BPMN (Business process modeling notation).. - Lucene (søk).. - Eclipse (IDE).. - Netbeans (IDE).. - Visual Studio (IDE).. - Activiti/Alfresco  ...   Du får mulighet til både tett samarbeid i team, og individuelt arbeid.. Hos oss er det resultater og leveranser (tilfredse kunder) som teller.. Vi vet at tilfredse ansatte gir tilfredse kunder.. Machina er selvstyrt.. Alle ansatte har eierskap, og vi eier oss selv 100%.. Vi har en helt flat organisasjonsstruktur, der alle er likeverdige deltakere i et team med felles mål.. Machina er alltid i forkant teknologisk.. Hos oss finner du særdeles kompetente mennesker som til enhver tid prøver ut og tar i bruk ny og fremtidsrettede teknologier.. Vi oppfordrer alle våre ansatte til kontinuerlig kompetanseutvikling, og gir veldig god tilgang til å bruke tid på selvutvikling, utprøving, «leking», kursing og liknende.. Machina er i utvikling.. Vi har brukt, og bruker fortsatt, veldig mye av våre ressurser på FoU-aktiviteter (forskning og utvikling) knyttet til våre egenutviklede løsninger (Insights Grants, Insights Flow, FriArk - se «Produkter»).. Dette legger grunnlaget for en solid vekst i både antall ansatte og omsetning de neste årene.. Vi vil veldig gjerne ha deg med på laget, for å bygge Machina videre og realisere potensialet som ligger i våre løsninger.. Ta kontakt dersom Machina høres riktig ut for deg!..

  Original link path: /machina/z/about
  Open archive

 • Title: Machina AS
  Descriptive info: Kontaktinformasjon.. Tel:.. 55 96 21 20.. Hovedkontor.. 41 91 53 34.. Helge Loy, Daglig leder.. Epost:.. info[a]machina.. no.. Dersom du trenger support eller annen bistand,.. vennligst kontakt vår Service Desk på tlf 55 96 21 20.. Besøksadresse.. Machina AS.. Domkirkegaten 3.. 5017 Bergen.. Reg:.. NO 982927722 MVA.. Bank:.. 5202.. 05.. 84904.. Den Norske Bank..

  Original link path: /machina/z/contact
  Open archive

 • Title: Machina AS
  Descriptive info: Tilbake til nyheter.. I denne versjonen er en rekke ting forbedret, blant annet:.. Diverse forbedringer i brukergrensesnitt for både publikum og innholdsleverandører.. Etablert API som muliggjør eksterne søk mot OEP.. Kildekoden er ryddet, dokumentert og tilrettelagt for tredjeparts utvikling.. Websider for administrator og innholdsleverandører er løftet fra JSF 1.. 2 til JSF 2.. 0.. OEP kan besøkes.. her..

  Original link path: /machina/z/news/64e2eca4-60c1-45b0-97ff-0b92484ad188
  Open archive

 • Title: Machina AS
  Descriptive info: Machina har oppnådd denne ratingen for både 2007, 2008, 2009, 2010 og 2011..

  Original link path: /machina/z/news/c4c3a3e6-2a4e-45f0-be5b-b03ac10b6649
  Open archive

 • Title: Machina AS
  Descriptive info: Alle Fondets tilskuddsordninger er satt opp i verktøyet, og løsningen ivaretar hele organisasjonens tilskuddsforvaltning og søknadsbehandling.. Søknadsportalen kan besøkes på.. https://soknadsportal.. fysiofondet.. Les mer om lanseringen..

  Original link path: /machina/z/news/52e6dbed-6f4a-4baa-b01b-10ec6ba11ed5
  Open archive

 • Title: Machina AS
  Descriptive info: OEP (Offentlig elektronisk postjournal) utvikles, driftes og vedlikeholdes av Machina AS.. Frankrike, Tyskland og Spania kopierer den norske postjournalen, som får faglig skryt i Europa.. Tjenesten får stempelet "et enestående og nyskapende eksempel på e-service" av European institute og Public Administration (EIPA).. Les mer på.. Teknisk Ukeblad..

  Original link path: /machina/z/news/a1474b66-64c1-4467-8450-529bfeb5f37a
  Open archive

 • Title: Machina AS
  Descriptive info: Visualisering og iverksetting av arbeidsprosesser.. Med Insights Flow kan din bedrift eller organisasjon oppnå et gjennomført prosessfokus, der alle arbeidsprosesser er vedlikeholdbare, visualiserbare og elektronisk eksekverbare.. Løsningen er et komplett BPM verktøy (Business Process Management System), basert på BPMN 1.. 1/2.. Insights Flow kommer som en frittstående.. NET applikasjon for redigering og konfigurasjon av arbeidsprosesser, og et eget webbasert grensesnitt for sluttbrukere.. Med Insights Flow kan du.. Vedlikeholde samtlige grunnlagsdata selv, inkludert saksskjema,  ...   verktøy basert på anerkjente standarder (BPMN/XPDL).. Iverksette dine prosesser, slik at produksjon og fordeling av oppgaver, samt flyt av meldinger, hendelser og forretningsdata (dokumenter, skjema, saker osv) skjer på korrekt måte og til riktig tid.. Overvåke dine igangsatte prosesser, og oppnå full sporbarhet og kontroll med arbeidsaktiviteter.. Involvere eksterne i dine elektroniske arbeidsprosesser.. Visualisere dine arbeidsprosesser for alle involverte parter, slik at læring og prosessforbedring blir en integrert og naturlig del av organisasjonen..

  Original link path: /machina/z/products/flow
  Open archive


 • Archived pages: 64