www.archive-no-2012.com » NO » M » MANUELL

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 152 . Archive date: 2012-11.

 • Title: Hjem
  Descriptive info: .. Hjem.. Foreningen.. Jus, avtaler og arbeidsforhold.. Fag og utdanning.. For publikum.. Finn manuellterapeut.. Kurs og møter.. Meld deg inn.. Norsk Manuellterapeutforening.. post@manuell.. no.. Boks 797, 8510 Narvik.. Telefon: 76 96 79 99.. Telefaks: 76 96 79 90.. Nye kurs i barnemanuellterapi:.. Det arrangeres kurs i førstehjelp av spedbarn og barn den 18.. januar 2013 og basiskurs i undersøkelsesmetodikk av spedbarn den 19.. -20.. januar 2013.. Mer informasjon og påmelding,.. se her.. Nytt telefon- og faksnummer.. Landsorganisasjonen i Norge (LO) får nytt telefon- og telefaksnummer fra mandag 26.. november.. Les mer.. Nye injeksjonskurs i 2013.. Injeksjonskurset for manuellterapeuter i desember ble raskt full.. Sykmeldingsportalen er oppdatert.. NAVs statistikkportall for sykmeldere er oppdatert.. NMF i budsjetthøring.. Manuellterapeuter kan avlaste fastlegetjenesten i større grad hvis manuellterapitjenesten utnytte bedre, sa.. NMF.. i.. LOs nestleder slår tilbake.. LOs nestleder Gerd Kristiansen slår kraftig tilbake mot Unios Anders Folkestad.. Studentaksjon gir LO-reaksjon.. Samtlige manuellterapistudenter ønsker særskilt autorisasjon av manuellterapeuter.. Neste side.. 10.. 10.. 2012.. Rekordmange  ...   06.. NMFs argumenter vant fram.. 06.. 07.. Nye takster per 1.. juli 2012.. 12.. – Egne forhandlinger er påkrevd.. Nytt kurs i trygdefaglige emner.. 04.. Stortinget positiv til økt utdanningskapasitet og autorisasjoner.. 05.. Streiken er avblåst.. Positive signaler fra Regjeringen.. 24.. Streik i staten.. 01.. 1970.. Presentasjon av barne- og ungdomsforsikringen.. Snarveier.. Kontakt NMF.. Video.. Finn.. manuellterapeut.. Manuellterapi for barn.. Tidsskrift.. manuellterapi.. Kurskalender.. Forsikringer.. Innmelding NMF.. Glemt passord.. Aktuelt fra LO.. LO vokser til nye rekorder.. Kommentar fra LO til regjeringens forslag til statsbudsjett 2013.. M.. T.. O.. F.. L.. S.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. 7.. 8.. 9.. 13.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20.. 21.. 23.. 26.. 28.. 29.. 30.. desember:.. Injeksjonskurs for manuellterapeuter.. Introduksjonskurs i ultralyddiagnostikk mv.. januar:.. Førstehjelp for spedbarn og barn.. Basiskurs: Undersøkelsesmetodikk barn.. februar:.. Muskelskjelett ulltralyd-kurs.. MMS trinn I.. mars:.. Fra snippen og opp - og litt til.. Del på Facebook.. Norsk Manuellterapeutfornening.. Boks 797, 8510 Narvk.. Design:.. Rekyl Reklame, Narvik.. - Publiseringsløsning:.. Seria, Bodø..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Foreningen
  Descriptive info: Innmelding.. Vedtekter.. Styre, komiteer og utvalg.. Høringsuttalelser.. Kontingentsatser.. Landsorganisasjonen i Norge.. LO Favør.. Norsk Manuellterapeutforening.. Norsk Manuellterapeutforening,.. , organiserer manuellterapeutene i Norge.. Foreningen er også åpen for fysioterapeuter med takst A8-kompetanse, manuellterapistudenter (både innenlandske og utenlandske) og fysioterapistudenter som tar sikte på å bli manuellterapeuter.. NMFs formål er å.. ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.. verne om manuellterapeutenes autonomi.. utvikle manuellterapifaget og yrket i samsvar med befolkningens behov og vitenskaplig dokumentasjon.. arbeide for en manuellterapeututdanning som styrker manuellterapifaget.. arbeide for  ...   faglige og akademiske nivået på manuellterapiutdanning nasjonalt og internasjonalt.. arbeide for å styrke nasjonal og internasjonal forskning og fagutvikling innen manuellterapi.. arbeide for å styrke manuellterapeutenes reelle og formelle innflytelse/posisjon i helsevesenet.. Offentlig autorisert helsepersonell med interesse for muskel- og skjelettbehandling og minimum treårig relevant høgskoleutdanning kan tegne interessemedlemskap.. Norsk Manuellterapeutforening er tilsluttet.. , LO.. LO er landets største hovedorganisasjon.. Over 880 000 medlemmer er organisert i fagforbund som er tilsluttet LO.. Av de LO-organiserte er 50 prosent kvinner..

  Original link path: /wips/182239266/
  Open archive

 • Title: Jus, avtaler og arbeidsforhold
  Descriptive info: Juridisk bistand.. Yrkesetiske retningslinjer.. Næringsdrivende.. Ansatte manuellterapeuter.. Tjenestepensjon.. '>.. Arbeids- og velferdsdirektoratet vil foreta regulering av L-takstene (honorartakster for legeerklæringer mm).. Last ned de nye takstene som gjelder fra 1.. juli.. Ansvarsforsikring.. NMF har kollektivavtale med Norsk Pasientskadeerstatning,..

  Original link path: /wips/1858562002/
  Open archive

 • Title: Fag og utdanning
  Descriptive info: Kurs og seminarer.. Utdanning i Norge.. Studenter.. Praksisveiledning.. Faglige retningslinjer.. Spesialistordning.. Idrettsmanuellterapi.. Registrering, SAFH.. Fag og utdanning.. Kurs, møter og seminarer.. Norsk Manuellterapeutforening arrangerer i løpet av året ulike kurs,.. møter og seminarer.. Se oversikt.. Manuellmedisinsk smertebehandling,.. MMS.. Nytt trinn 1-kurs i.. for fysioterapeuter 8.. -9.. februar i Oslo.. Opptak til klinisk master i manuellterapi.. Universitetet i Bergen (UiB) opplyser at søknadsfristen er 15.. Universitetet i Oslo arrangerer nytt kurs i trygdefaglige emner..

  Original link path: /wips/780306262/
  Open archive

 • Title: For publikum
  Descriptive info: Manuellterapeuter som.. behandler barn.. Aktuelle saker om muskel og skjelett.. Se informasjonsfilm om manuellterapi.. Finn manuellterapeut som behandler barn.. Det asymmetriske barnet og manuellterapi.. Manuellterapeuter er eksperter på sykdom og skade i muskel- og.. Dette er manuellterapi.. Les hva en manuellterapeut kan gjøre for deg.. Informasjon om barnemanuellterapi.. Interessegruppen for barnemanuellterapi i Norsk Manuellterapeutf..

  Original link path: /wips/770286516/
  Open archive

 • Title: Kurs og møter
  Descriptive info: 2013.. januar, Oslo.. Førstehjelp av spedbarn og barn.. Arr.. : Interessegruppen for barnemanuellterapi i Norsk Manuellterapeutforening.. Basiskurs i undersøkelsemetodikk av spedbarn.. februar, Oslo.. Manuellmedisinsk smertebehandling (.. ), trinn I for fysioterapeuter.. mars, Trondheim.. Kollegabasert veiledningskurs for manuellterapeuter.. : Manuellterapeutenes Servicekontor.. -10.. Tverrfaglig seminar for manuellterapeuter, leger, kiropraktorer, fysioterapeuter: Fra snippen og opp - og litt til.. Undersøkelse og behandling av øvre cervikalcolumna og  ...   -29.. januar, Lørenskog.. Kollegaveiledningsgruppe for manuellterapeuter.. :.. -12.. Basiskurs i undersøkelse og behandling av barn.. -3.. mars, Oslo.. ), trinn III for fysioterapeuter.. Landsmøte i Norsk Manuellterapeutforening.. april, Oslo.. -22.. september, Oslo.. ), trinn IV for fysioterapeuter.. -24.. oktober, Oslo.. Kurs i trygdefaglige emner.. Obligatorisk kurs for nye manuellterapeuter.. -7.. desember, Bergen.. : Universitetet i Bergen v/SEVU.. desember, Oslo.. Introduksjonskurs, ultralyddiagnostikk og ultralydveiledete prosedyrer..

  Original link path: /wips/372375029/
  Open archive

 • Title: Barnemanuellterapi
  Descriptive info: Manipulasjonskurs.. MMS – Manuellmedisinsk smertebehandling.. Barnemanuellterapi.. -.. Førstehjelp.. Undersøkelsesmetodikk spedbarn.. Norsk Manuellterapeutforening arrangerer jevnlig kurs for manuellterapeuter som behandler barn.. Kommende kurs:.. januar 2013:.. Undersøkelsesmetodikk spedbarn, basiskurs..

  Original link path: /wips/1254752921/
  Open archive

 • Title: Nytt telefon- og faksnummer
  Descriptive info: Det nye telefonnummeret er:.. 03200.. Det nye faksnummeret er:.. 03201.. Alle distriktskontorer vil også kunne nås på dette telefonnummeret.. LOs ansatte vil gå over fra fasttelefon til mobiltelefon fra denne datoen.. Kontaktinfo til LOs ansatte vil ligge ute på.. www.. lo.. Skriv ut..

  Original link path: /wips/66429761/module/articles/smId/2102984738/smTemplate/Les%20mer/
  Open archive

 • Title: Nye injeksjonskurs i 2013
  Descriptive info: Injeksjonskurset for manuellterapeuter i desember ble raskt fulltegnet, men det blir nye kurs i februar og juni.. Det skriver manuellterapi.. Senter for etter- og videreutdanning ved Universitetet i Bergen arrangerer injeksjonskurs for manuellterapeuter 3.. desember.. Det var cirka 80 påmeldte til de 12 plassene.. De  ...   injeksjonskurs blir nemlig 4.. -8.. februar og deretter 3.. juni 2013 i Bergen.. Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) ved Universitet i Bergen åpner.. portalen for påmelding.. Fortsatt vil veiledere og lærere på manuellterapiutdanningen ved UiB ha fortrinnsrett til å delta på kurset.. Mer om kurset,..

  Original link path: /wips/66429761/module/articles/smId/104369381/smTemplate/Les%20mer/
  Open archive

 • Title: Sykmeldingsportalen er oppdatert
  Descriptive info: Statistikkportalen nås fra nav.. no via ID-porten (.. ).. Her kan manuellterapeutene se sin egen sykmeldingsstatistikk.. Den oppdaterte portalen har.. Nytt design og navigeringssystem.. Ny forside med flere opplysninger om egen sykmeldingspraksis.. Flere spredningsdiagrammer hvor manuellterapeuten kan se sin egen praksis sammenlignet med andre.. Egen profil for bedre oversikt over gjeldende statistikkgruppe, geografi og periode.. I næringsfordelingen er nå annet-gruppen fordelt på selvstendig næringsdrivende, mottakere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger og andre.. Statistikk på innkallinger til dialogmøte 1 og mottatt oppfølgningsplan som angitt på sykmeldingsblanketten.. Som tidligere gir portalen tallmateriale på:.. Sykmeldinger etter varighet og gradering.. Sykefraværstilfeller etter varighet og  ...   og hvem man sykmelder.. Det er ingen fasit for når og hvor lenge den enkelte pasient bør sykmeldes, men tallmaterialet kan gi et bedre grunnlag for refleksjon og utvikling av egen sykmeldingspraksis.. Informasjonen som ligger i tilbakemeldingen kan benyttes som utgangspunkt for gjennomgang og vurdering på egenhånd, men den kan også være egnet som tema i kollegagrupper.. NAV har fått gode tilbakemedligner fra sykmeldere som har tatt i bruk statistikken og som mener den formidler interessant informasjon og bidrar til bevisstgjøring.. Med den nye versjonen håper vi enda flere vil nyttiggjøre seg verktøyet, skriver NAV i et brev til foreningen..

  Original link path: /wips/66429761/module/articles/smId/1992516678/smTemplate/Les%20mer/
  Open archive

 • Title: NMF i budsjetthøring
  Descriptive info: i budsjetthøring.. Norsk Manuellterapeutforening var i dag i stortingshøring om neste års statsbudsjett.. Leder Peter Chr.. Lehne, styremedlem Oddvar Knutsen og advokat Jan Birger Løken representerte foreningen.. Lehne sa at en av de viktigste intensjonene med pasientrettighetsreformen av 2005 var at manuellterapeutene skulle avlaste fastlegene som allerede den gang var i en presset situasjon.. Ordningen skulle gi mer diagnostikk i kommunehelsetjenesten og pasientene raskere behandling - redusert sykefravær og redusert belastning på spesialisthelsetjenesten.. Sitasjonen i dag er at fastlegene er ytterligere presset, blant annet som følge av ny fastlegeforskrift.. I årets budsjettforslag fremheves at manuellterapeutene har en lignende yrkesrolle som legenes og at yrkesgruppen i stor grad kan avlaste fastlegene på muskel- og skjelettområdet.. Det er en riktig og presis observasjon, og den setter vi stor pris på.. Vi vet av sikker erfaring at vi kan bidra med mye overfor muskel- og skjelettpasientene, en gruppe som står for ca.. 20 prosent av konsultasjonene på fastlegekontorene og ca.. 40 prosent av sykefraværet.. Lehne gjorde imidlertid oppmerksom på at manuellterapitjenesten omtales under avsnittet.. rehabilitering og habilitering.. , og ikke i avsnittet som handler om.. utredning, diagnostisering og  ...   der NFFs leder Eilin Ekeland argumenterte mot autorisasjon av manuellterapeuter og for primærkontaktrettigheter til alle fysioterapeuter med spesialistutdanning.. NMF viste til at Helsedirektoratet har utarbeidet flere rapporter som anbefaler godkjenning av manuellterapeuter som fysioterapeutspesialister.. Departementet har imidlertid ikke tatt dem til følge fordi de ikke faglig gode nok, og bedt om nye.. Heller ikke den siste rapporten holder mål.. Advokatfirmaet Hjort har i en ekstern gjennomgang vist hvordan direktoratets argumenter like gjerne kan begrunne en anbefaling om autorisasjon av manuellterapeuter.. De konkluderer med at direktoratet ikke synes å ha foretatt.. en tilstrekkelig saklig og bred vurdering av saken,.. sa Lehne.. NMF advarte mot å knytte portnerrollen til en mastertittel eller til enhver eksisterende spesialistutdanning, slik Fysioterapiforbundet går inn for.. Det er bare gjennom kunnskap om diagnostisering og andre relevante faglige forhold, at man kan fylle rollen som portvokter.. Her må hensynet til pasientsikkerheten være det avgjørende , og ikke fagforeningsinteresser.. Lenker.. Se opptak av NMFs innlegg i høringen.. (spol fram til ca.. 59 min 30 sekunder ut i opptaket).. Se video fra NFFs innlegg.. (spol fram til ca 293 min 10 sekunder ut i opptaket)..

  Original link path: /wips/66429761/module/articles/smId/1350287613/smTemplate/Les%20mer/
  Open archive


 • Archived pages: 152