www.archive-no-2012.com » NO » M » MADLAADVOKATENE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 13 . Archive date: 2012-12.

 • Title: madlaadvokatene.no - Forside
  Descriptive info: .. Forside.. Advokatene.. Advokat Kari Idsøe.. Advokat Joakim Ronold.. Advokat Stein Nygaard.. Sekretær Hilde Ervik Ronold.. Mer info.. Når bør du kontakte advokat?.. Priser.. Sakstyper.. Juslenker.. Kontakt oss.. madlaadvokatene.. no.. Velkommen til advokatene i Madlakrossen.. Advokatfellesskapet Nygaard, Ronold Idsøe driver advokatvirksomhet i Stavanger med kontorer sentralt i Madlakrossen.. Advokatkontoret driver en allsidig praksis som dekker de fleste rettsområder.. Website by.. Lindal Consult..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Advokatene - madlaadvokatene.no
  Descriptive info: Klikk på advokatene for mer informasjon.. e-post:.. idsoe@madlaadvokatene.. ronold@madlaadvokatene.. nygaard@madlaadvokatene..

  Original link path: /advokatene.html
  Open archive

 • Title: Advokat Kari Idsøe - madlaadvokatene.no
  Descriptive info: Telefonnummer: +47 51 89 86 00.. Direktenummer: +47 51 89 86 05.. Telefaks: +47 51 89 86 01.. Mobiltelefon: +47 45 22 48 40.. E-post:.. Mini CV.. F.. 1969.. Cand.. jur fra Universitetet i Tromsø 1995.. Tidligere praksis.. Trygdeetaten: 1996-1997.. Åna Kretsfengsel: 1997-2000.. Rogaland Fylkesskattekontor: 2000-2006.. Deloitte Advokatfirma: 2006-2010.. Egen praksis hos madlaadvokatene: fra mars 2010..

  Original link path: /advokat-kari-idsoslashe.html
  Open archive

 • Title: Advokat Joakim Ronold - madlaadvokatene.no
  Descriptive info: Direktenummer: +47 51 89 86 04.. Mobiltelefon: +47 95 88 17 78.. 1961.. jur fra Universitetet i Bergen 1988.. Advokatfullmektig: 1988-1989.. Egen advokatvirksomhet: fra 1990.. Medlem av advokatforeningens lovutvalg for flyktninge- og utlendingsrett: 1999-2003.. Styreverv.. Godkjent advokatmekler DNA..

  Original link path: /advokat-joakim-ronold.html
  Open archive

 • Title: Advokat Stein Nygaard - madlaadvokatene.no
  Descriptive info: Direktenummer: +47 51 89 86 03.. Mobiltelefon: +47 92 25 30 76.. 1958.. jur fra Universitetet i Bergen1984.. Tidligere praksis:.. Saksbehandler ved Stavanger ligningskontor i Sentralskattekontoret for utenlandssaker.. Advokat i SR-Bank.. Advokatvirksomhet i privat praksis fra 1995.. Verv.. Medlem av overligningsnemda for Sentralskattekontoret for utenlandssaker..

  Original link path: /advokat-stein-nygaard.html
  Open archive

 • Title: Sekretær Hilde Ervik Ronold - madlaadvokatene.no
  Descriptive info: Sekretær Hilde Erivik Ronold.. E-post: hilde.. @madlaadvokatene..

  Original link path: /sekretaeligr-hilde-ervik-ronold.html
  Open archive

 • Title: Når bør du kontakte advokat? - madlaadvokatene.no
  Descriptive info: Det er som regel god økonomi å ta kontakt før en avtale er inngått, eller så tidlig i en tvist at man kan nå fram til en minnelig løsning som begge/alle parter kan være fornøyd med.. Men dersom det ikke er mulig å unngå at en sak går videre til retten, har vi alle  ...   på ethvert stadium i en prosess.. I forholdet mellom klient og advokat er tillit et nøkkelord.. Vi legger derfor vekt på å vurdere sjansene for å nå frem med en sak på et så tidlig stadium som mulig.. Vi undersøker også rutinemessig mulighetene for å få rettshjelpdekning - enten fra forsikringsordninger eller det offentlige..

  Original link path: /naringr-boslashr-du-kontakte-advokat.html
  Open archive

 • Title: Priser - madlaadvokatene.no
  Descriptive info: Prisopplysning.. Advokater er underlagt en prisopplysningsforskrift for tjenester.. Forskriften skal sikre at forbrukere gis god informasjon om prisene på advokattjenester slik at forbrukerne kan sammenligne prisinformasjon og kunne skaffe seg en forventning om hvor mye det vil koste å få utført et oppdrag.. Alle prisopplysninger skal være inkludert offentlige avgifter.. Etter at staten innførte full merverdiavgift på advokattjenester innebærer dette at alle oppgitte timepriser hos advokatene Nygaard, Ronold Idsøeer inkludert 25 % MVA.. Fastpris.. Ved en gjennomgang av saken vil vårt kontor kunne gi en nærmere fastpris for det enkelte oppdrag.. Fastpris kan variere fra oppdrag til oppdrag varierende ut fra vanskelighetsgrad og omfang.. Timepris.. Førstegangskonsultasjon  ...   av lov om fri rettshjelp eller andre lovbestemte ordninger for dekning av rettshjelp fra det offentlige, benyttes den til enhver tid gjeldende timesats.. Den offentlige salærsats er kr.. 905,- pr.. time.. (Pr.. 01.. 01.. 11).. For oppdrag ellers har vårt kontor en basis timepris på kr.. 1.. 300,-.. Med tillegg av 25 % MVA tilsier dette en timepris på kr.. 625,-.. Kontoret kan i spesielle tilfeller kunne gå så vel under som over angitt basis timesats.. Dekning av utgifter.. Utgifter som er direkte knyttet til utførelsen av oppdraget vil også kreves dekket av klienten.. Eksempler på dette kan være reiseutgifter, utgifter til sakkyndige, tinglysingsgebyrer med mer..

  Original link path: /priser.html
  Open archive

 • Title: Sakstyper - madlaadvokatene.no
  Descriptive info: Hva arbeider vi med?.. Advokatfellesskapet Nygaard, Ronold Idsøe driver en allsidig praksis, med bred erfaring fra de fleste rettsområder.. Vi arbeider på individuell basis samtidig som vi og klientene drar nytte av hverandres kompetanse.. Med forskjellig bakgrunn og praksis regner vi oss for å ha særlig kompetanse innen for disse rettsområder:.. Advokatmekling.. Arbeidsrett.. Asylrett/flyktningerett.. Avtalerett.. Bankrett.. Barne/samvær/omsorgssaker.. Barnevernssaker.. Bistandsadvokat.. Boligrett.. Forsikringsrett.. Fri rettshjelp/fri sakførsel.. Gjeldforhandlinger.. Familie/arv/skifterett.. Fast eiendoms rettsforhold.. Kjøpsrett.. Konkursrett.. Kontraktsrett forhandlinger.. Megleroppdrag.. Merverdiavgift.. Samboerforhold.. Separasjon/skilsmisse.. Skatterett.. Strafferett..

  Original link path: /sakstyper.html
  Open archive

 • Title: Juslenker - madlaadvokatene.no
  Descriptive info: Jus.. lenker.. Lover / forskrifter.. Lovdata.. Sentrale forskrifter.. Lokale forskrifter.. Norsk Lovtidend avd.. 1.. 2.. Toll og avgifts direktoratet.. Dommer.. Høyesteretts (Avgjørelser).. Lagmannsretts (Avgjørelser).. By herredsretts (Avgjørelser).. Domstolene i Norge.. Internasjonale organer.. Forente Nasjoner (FN).. Europaparlamentet.. Europarådet.. NATOs Parlamentariske forsamling.. Nordisk råd / Ministerråd.. Menneskerettighetsdomstolen (EMD).. Norske organer.. Stortinget og forvaltning.. Brønnøydsundsregistrene.. Datatilsynet.. Forbrukerombudet.. Forbrukerrådet.. Justisdepartementet.. KRIPOS.. Kredittilsynet..

  Original link path: /juslenker.html
  Open archive

 • Title: Kontakt oss - madlaadvokatene.no
  Descriptive info: Adresse:.. Telefon:.. Telefaks:.. E-Post:.. Veibeskrivelse:.. Madlakrossen 4.. 4042 HAFRSFJORD.. +47 51 89 86 00.. +47 51 89 86 01.. post@madlaadvokatene.. Rett ovenfor Madla Amfi.. I samme bygg som Combi Frisør, men med inngang og parkering på baksiden av bygget.. Fyll ut skjemaet nedenfor, så tar vi kontakt.. Navn.. *.. Firmanavn.. Telefonnummer.. E-post.. Fritekst.. Submit..

  Original link path: /kontakt-oss.html
  Open archive


 • Archived pages: 13