www.archive-no-2012.com » NO » N » NOKKELHULLSMERKET

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 171 . Archive date: 2012-07.

 • Title: www.nokkelhullsmerket.no - Velg riktig - Velg riktig!
  Descriptive info: Hva er sunn mat?.. Mindre fett, salt og sukker, mer fiber.. Hvorfor bør jeg velge matvarer med Nøkkelhullet?.. Utskriftsvennlig.. 03.. 03.. 2011.. Du vil også se hvor enkelt det er å øke inntaket av fiber og fullkorn ved å bytte til nøkkelhullsmerkede produkter.. Se sammenlikning av et utvalg mye brukte matvarer her.. Nøkkelhullskriteriene er sammenlignet med tabellverdier for sammenlignbare matvarer i.. Matvaretabellen.. som er laget i samarbeid mellom Mattilsynet og  ...   kan spare enda mer enn det som er vist her.. Noen produkter med Nøkkelhullet inneholder mer fiber enn minstekravet, slik at gevinsten kan være enda større når du velger nøkkelhullsmerkede varer.. Sammenligningene omfatter bare næringsstoffer det er stilt krav til ved bruk av Nøkkelhullet innenfor de ulike matvaregruppene.. Det betyr for eksempel at for kjøttprodukter sammenlignes bare fettinnholdet og ikke saltinnholdet, siden det ikke er krav til saltinnhold i kjøttprodukter..

  Original link path: /nokkelhull/Velg_riktig/article839.ece
  Open archive

 • Title: www.nokkelhullsmerket.no - New Articles - Begrens saltinntaket
  Descriptive info: 27.. 04.. 2012.. Noen av produktene som er tilsatt saltvann er også nøkkelhullsmerket, og dette har skapt reaksjoner.. - Når det gjelder Nøkkelhullet er det per i dag ikke noe krav til maksimalt innhold av salt i kjøtt- og fiskeprodukter.. Dette ønsker vi å gjøre noe med.. Mattilsynet og Helsedirektoratet vurderer nå sammen med myndighetene i Danmark og Sverige å innføre et saltkrav for kjøtt- og fiskeprodukter i forbindelse med en pågående revisjon av nøkkelhullsordningen, sier avdelingsdirektør Henriette Øien i Helsedirektoratet.. Helsedirektoratet arbeider med ulike tiltak for å bidra til å begrense folks inntak av salt.. I dag spiser nordmenn  ...   risikoen for høyt blodtrykk og hjerte-karsykdommer.. Vi mener det er uheldig at det tilsettes salt i rene råvarer.. Helsemyndighetene er i dialog med matvarebransjen for å redusere saltinnholdet i matvarer ytterligere, sier Øien.. Denne uken møttes de tre samarbeidspartnerne i Nøkkelhullordningen, Norge, Sverige og Danmark, for å diskutere ordningen.. Ett av punktene på agendaen var diskusjon om saltinnholdet i blant annet kylling- og andre kjøttprodukter, opplyser Mattilsynet.. - Da vi etablerte nøkkelhullsmerket, kom vi ikke langt nok for å få på plass kriterier for saltinnhold i mange produktgrupper.. Det vil være en prioritert oppgave, sier seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet..

  Original link path: /nokkelhull/incoming/article964.ece
  Open archive

 • Title: www.nokkelhullsmerket.no - Nyheter - Du kan stole på Nøkkelhullet
  Descriptive info: 01.. 12.. Tilsyn i alle de tre nordiske landene.. Norge, Sverige og Danmark har i løpet av 2011 gjennomført et omfattende tilsyn av bruken av nøkkelhullsmerket på matvareprodukter og i markedsføring.. I Norge er det Helsedirektoratet og Mattilsynet som har ansvar for nøkkelhullsmerket, og Mattilsynet har ansvaret for tilsyn med merket.. Resultatene fra det nordiske tilsynet offentliggjøres i en rapport i dag, og viser klart at norske forbrukere kan ha tillit til nøkkelhullsmerket.. Bare tre av de 162 undersøkte produktene oppfylte ikke kravene som settes til matvarer med Nøkkelhull når det gjelder innhold av næringsstoffer.. Disse forholdene er fulgt opp av Mattilsynet.. Når det gjelder bruken av Nøkkelhullsmerket på hyllekanter i butikker, viser tilsynet at det er rom for forbedringer.. - Vi er svært fornøyd med resultatene som kommer fram i tilsynsrapporten, sier seksjonssjef i tilsynsavdelingen ved Mattilsynets hovedkontor, Atle Wold.. -Det er helt avgjørende at forbrukerne kan ha tillit til nøkkelhullsmerket.. Når det er myndighetene som står bak et sunnhetsmerke, blir det ekstra viktig at ordningen er til å stole på.. Tilsynet vi har gjennomført er grundig, og vi har sett på både produktinnhold og markedsføringen av merket.. Tilsynsrapporten er en solid tilbakemelding på at dette er en merkeordning alle kan  ...   i 2011 viser at 96 prosent av norske forbrukere kjenner til Nøkkelhullet.. En av to synes merket er til god hjelp når de skal finne sunnere matvarer, og seks av ti har tillit til merket.. - Matvarekjedene og leverandørene har også bidratt positivt til at kjennskapen til nøkkelhullsmerket er så høy, og vært med å løfte interessen for å velge sunnere alternativer i mathyllen, sier divisjonsdirektør Knut-Inge Klepp i Helsedirektoratet.. Forbrukernes tillit er avgjørende.. Matprodusentene bestemmer selv om deres produkter skal merkes med Nøkkelhull, derfor er det viktig at det føres tilsyn med om produktene virkelig tilfredsstiller de kravene som regelverket setter til nøkkelhullsvarer.. Hele merkeordningen er basert på at forbrukerne skal ha tillit til at nøkkelhullsvarer virkelig er sunnere enn andre produkter av samme type.. -Nøkkelhullsmerket skal gjøre det lettere å velge sunnere, og den tilsynsrapporten som vi nå legger fram viser at merket fungerer etter planen, sier Atle Wold.. Den ferske rapporten viser klart at norske forbrukere kan stole på den veiledningen de får når de velger å kjøpe nøkkelhullsmerkede matvarer.. For mer informasjon, se lenke til Mattilsynets nettsider under, eller ring Mattilsynets pressevakt på 469 12 910 (08.. 00 - 22.. 00).. Relaterte linker.. Mattilsynet: Du kan stole på Nøkkelhullet..

  Original link path: /nokkelhull/Nyheter/article953.ece
  Open archive

 • Title: www.nokkelhullsmerket.no - Nyheter - Nordmenn kjenner Nøkkelhullet
  Descriptive info: 23.. 05.. Frukt og grønnsaker får Nøkkelhullet.. Foto: Wenche Hoel-Knai/Helsedirektoratet.. Det viser en stor, landsomfattende undersøkelse Norstat gjorde for Helsedirektoratet i april i år.. - Dette er svært gode nyheter.. Nøkkelhullet står i hovedsak for mindre salt, sukker og fett, og mer fiber.. Tanken er at folk skal velge sunnere enn de ellers gjør.. Det budskapet har folk forstått, sier avdelingsdirektør Anne Hafstad i Helsedirektoratet.. Her er noen av de viktigste funnene fra undersøkelsen:.. 96 % har hørt om Nøkkelhullet.. 85 % sier at nøkkelhullsvarer er et sunnere alternativ sammenlignet med andre matvarer.. 1 av 2 svarer at nøkkelhullsmerket gjør det enklere å velge sunnere mat.. 6 av 10 svarer at de har "ganske stor" eller "svært stor" tillit til at nøkkelhullvarer er sunnere enn tilsvarende varer som ikke er merket.. 6 av 10 vet at myndighetene står bak nøkkelhullmerket.. - Tallene viser at nordmenn ønsker å spise sunnere, og at mange ønsker en ordning som gjør det enklere for dem å velge sunnere alternativer når de handler mat, sier Hafstad.. Positiv økning.. Undersøkelsen fra Norstat viser at nordmenn både har økt kjennskap til Nøkkelhullet og økt kunnskap om hva merket står for, sammenlignet med januar i år.. 2000 personer over 18 år deltok i undersøkelsen som besto at et webbasert spørreskjema.. - Matvarekjedene og leverandørene  ...   ofte kritikk for at ferdigpizza er med i merkeordningen.. - Nøkkelhullet handler om å sammenlikne matvarer i samme matvaregruppe.. Derfor er pizzaer merket med Nøkkelhullet et sunnere alternativ enn pizzaer som ikke oppfyller kriteriene, men det er ikke dermed sagt at pizza er noe vi anbefaler å spise hver dag, sier Hafstad.. Hun legger til at en salat i tillegg bør være fast følge uansett pizzatype.. Dersom frossenpizzaen består av grov bunn og mye grønnsaker, har redusert innhold av salt og begrenset mengde energi fra fett, kan det være en rett som kan merkes med Nøkkelhullet.. Merkeordningen inkluderer ikke matvaregrupper som inneholder mye fett, salt og sukker og/eller lite næringsstoffer.. Heller ikke syltetøy, juice, øl, sauser, godteri, is, pannekaker, kaker og andre matvarer som inneholder søtstoffer kan bli merket med Nøkkelhullet.. - Vårt mål er å få folk til å velge den sunneste varen innenfor hver kategori, og alle våre kartlegginger viser at kundene våre stoler på at Nøkkelhullet hjelper dem med det.. For eksempel sier 60 prosent at de har svært høy eller ganske høy tillit til at Nøkkelhullet hjelper dem med å velge sunnere.. Det er et høyt tall, og Helsedirektoratet regner med at tilliten til merkingen vil stige i takt med at kampanjen vår utvikler seg, sier Hafstad.. Nøkkelhullet Norstat april 2011.. pdf..

  Original link path: /nokkelhull/Nyheter/article933.ece
  Open archive

 • Title: www.nokkelhullsmerket.no - Nyheter - Sjekker at Nøkkelhullet brukes riktig
  Descriptive info: Sjekker at Nøkkelhullet brukes riktig.. 15.. Derfor er det viktig at det merkes riktig både hos produsent og i butikk.. For å sikre at vi ikke villedes og at merket brukes kun på varer som oppfyller kravene til merket, har de nordiske landene nå satt i gang et felles tilsynsprosjekt med merkeordningen.. Mattilsynet fører tilsyn med nøkkelhullsordningen, og kan fatte vedtak ved brudd på regelverket (foto: Kjell Løvik, Mattilsynet).. Nøkkelhullsordningen er en nordisk, frivillig merkeordning.. For å nå målet med ordningen er myndighetene avhengige av at næringsmiddelprodusenter, leverandører og handelen bruker Nøkkelhullet riktig.. Nordisk tilsynsprosjekt.. Mattilsynet utfører tilsynsjobben med nøkkelhullsbruken i Norge.. Et tilsynsprosjekt som ble gjennomført i 2009 viste at Nøkkelhullet stort sett ble brukt i samsvar med regelverket.. Myndighetene er opptatt av at forbrukerne fortsatt skal kunne stole på Nøkkelhullet.. Tilsynet som foregår mellom 1.. mars og 31.. august i år er et felles, nordisk prosjekt.. Det omfatter både revisjon i produksjons- og importleddet, inspeksjon i butikk for å sjekke markedsføringen av nøkkelhullsmerkede produkter samt kontroll av hvordan matvarer presenteres med Nøkkelhullet i tilbudsaviser og på virksomhetenes nettsider.. For å kunne bruke Nøkkelhullet må produktene være produsert i henhold til kravene til innhold og sammensetning.. Søkelyset vil derfor hovedsakelig være rettet mot produsenter og importører.. Her vil produktsammensetningen sjekkes, at produktene merkes korrekt og hvilke rutiner som  ...   sunnere produkter.. - Dette er spesielt gledelig i lys av undersøkelser som viser at forbrukerne er positive til merkeordninger som gjør det enklere å finne sunnere matalternativer i butikken.. At det er myndighetene som forvalter regelverket bak, øker troverdigheten, mener mange, sier Wold.. Helsedirektoratet har fått utført undersøkelser som dessuten viser at kjennskapen til Nøkkelhullet øker.. I januar 2011 svarte ni av ti av forbrukerne at de kjenner til Nøkkelhullet og tre av fem at de har tillit til merkeordningen.. Sammenligner mat av samme type.. Det svarte eller grønne Nøkkelhullet på pakningen signaliserer at maten er sunnere enn sammenlignbare matvarer hva gjelder innholdet av fett, fettkvalitet, sukker, salt og kostfiber.. - Det er viktig å merke seg at Nøkkelhullet betyr at matvaren innenfor de nevnte kriteriene er sunnere enn alternativ mat av samme type.. Her sammenlignes knekkebrød med knekkebrød, pølser med pølser og ost med ost, understreker Wold.. Myndighetene påstår altså ikke at eksempelvis pølser nødvendigvis er sunn mat, men at noen pølser er sunnere enn andre.. Bransjens ansvar.. Det er frivillig å bruke Nøkkelhullet.. Når det tas i bruk, er det bransjens eget ansvar å følge regelverket.. Både Nøkkelhullsforskriften, næringsdeklarasjonsforskriften og merkeforskriften inneholder bestemmelser som må følges for å sikre riktig bruk av Nøkkelhullet.. Bransjen kan finne nedlastbart veiledningsmateriell under punktet ”Materiell” nederst på siden.. Relatert innhold.. Materiell..

  Original link path: /nokkelhull/Nyheter/article886.ece
  Open archive

 • Title: www.nokkelhullsmerket.no - Logo - Last ned symbolet
  Descriptive info: Last ned symbolet.. Nøkkelhullet er et svensk, registrert varemerke som eies av det svenske Livsmedelsverket.. Les mer om hvordan symbolet skal brukes under relatert innhold i høyremargen.. Last ned:.. Logoer for nedlasting (ZIP).. Publisert: 13.. 08.. 2009.. Sist endret: 02.. 02.. 2010..

  Original link path: /nokkelhull/for_bransjen/profilprogram/Logo/article189.ece
  Open archive

 • Title: www.nokkelhullsmerket.no - For bransjen - Tilsyn og kontroll
  Descriptive info: Fordeler for din bedrift.. Gi innspill til regelverket for nøkkelhullsmerking.. 11.. 2009.. Mattilsynet vil føre tilsyn med matvarer som er merket med Nøkkelhullet.. Produkter som oppfyller kravene i forskrift om frivillig nøkkelhullmerking kan merkes med Nøkkelhullet.. Bruken av Nøkkelhullet er frivillig, men når Nøkkelhullet brukes, skal forskriftskravene være oppfylt.. Det er virksomheten som skal sørge for at regelverket følges.. Dette innebærer også en plikt til å sikre og kontrollere at bestemmelsene i ordningen er oppfylt.. Mattilsynet fører tilsyn med ordningen, og kan fatte vedtak ved brudd på  ...   både dokumentkontroll og analyse.. Ved dokumentkontroll vil Mattilsynet blant annet kunne be om opplysninger om hvordan virksomheten har bestemt verdiene i næringsdeklarasjonen, og om hvordan de sikrer og kontrollerer at dette stemmer for alle produksjoner.. Mattilsynet kan i stedet for, eller i tillegg, også ta ut prøver for analyse.. Mattilsynets retningslinjer for virkemiddelbruk ved tilsyn vil for øvrig være grunnleggende for tilsyn og vedtak.. Veilderen er klar.. Nordisk veileder til forskriften er ferdig (se lenke under).. Veileder til Nøkkelhullsforskriften (PDF).. Nå skal nøkkelhullsmerket sjekkes.. Mattilsynets informasjonsside om Nøkkelhullet..

  Original link path: /nokkelhull/for_bransjen/article30.ece
  Open archive

 • Title: www.nokkelhullsmerket.no - For bransjen - Regelverk
  Descriptive info: 16.. Bruk av Nøkkelhullet er forskriftsfestet for å sikre at fastsatte rammer og vilkår overholdes.. Ved å fastsette en forskrift, får myndighetene mulighet til å sanksjonere feil eller misbruk av Nøkkelhullet for å sikre ordningens troverdighet.. Nøkkelhullsordningen trådte i kraft i de tre nordiske landene 17.. juni 2009.. Det er utarbeidet en veileder for bruk av Nøkkelhullet.. Nøkkelhullsforskriften og veileder til forskriften finner du ved å klikke på lenkene under.. Nøkkelhullet er en ernæringspåstand  ...   overensstemmelse med EU-forordning 1924/2006 om ernærings- og helsepåstander på næringsmidler.. Påstandsforordningen trådte i kraft i EU-landene i 2007 og i Norge ble den implementerte 1.. mars 2010.. I forbindelse med påstandsforordningen jobber EU-kommisjonen med å fastsette ernæringsprofiler som vilkår som skal overholdes ved bruk av ernærings- og helsepåstander på matvarer.. Nøkkelhullets kriterier må være i overensstemmelse med ernæringsprofilene.. Når disse ernæringsprofilene fastsettes kan det medføre at noen av kriteriene i Nøkkelhullsforskriften må justeres.. Nøkkelhullsforskriften (Lovdata)..

  Original link path: /nokkelhull/for_bransjen/article24.ece
  Open archive

 • Title: www.nokkelhullsmerket.no - Søk
  Descriptive info: Søkeresultat.. Søket ga 0 treff..

  Original link path: /nokkelhull/do/search/simple;jsessionid=D4C8DE29482183822A1F8DD36F4B3C4E
  Open archive

 • Title: www.nokkelhullsmerket.no - Hva er Nøkkelhullet? - Hvem står bak merket?
  Descriptive info: Hvem står bak merket?.. Lettvint kjøpshjelp.. Matvarer som kan få nøkkelhullet.. Forbrukerundersøkelser.. Myndighetene i Norge, Sverige og Danmark har valgt Nøkkelhullet som symbol på sunnere matvarer.. Foto: Helsedirektoratet/Wenche Hoel-Knai.. Kriteriene for hvilke matvarer som kan få Nøkkelhullet er fastsatt av norske, svenske og danske mat- og helsemyndigheter i fellesskap.. I Norge har Helsedirektoratet og Mattilsynet ansvar for merkeordningen.. En felles nordisk merkeordning er en fordel for både forbrukere, industri og handel.. Kostholdsutfordringene er stort sett  ...   ernæringsanbefalinger.. Derfor er det naturlig å samarbeide om ordningen.. Det er frivillig å bruke Nøkkelhullet, og det produsentenes ansvar å følge reglene myndighetene har vedtatt.. Mattilsynet vil føre tilsyn for å kontrollere at reglene for bruk av merket følges.. Ferdigpakkede næringsmidler som har Nøkkelhullet skal merkes med næringsdeklarasjon.. Forbrukerne kan da sjekke innholdet av næringsstoffer i produktet.. Unntatt fra dette kravet er frukt, bær, grønnsaker, fisk og sjømat.. Dansk informasjonsfilm om Nøkkelhullet.. Danmark.. Sverige.. Nordisk Ministerråd..

  Original link path: /nokkelhull/Hva_er_n_kkelhullet/article17.ece
  Open archive

 • Title: www.nokkelhullsmerket.no - Kostholdsråd - Lettvint kjøpshjelp
  Descriptive info: 13.. Det finnes mange forskjellige merker og mye informasjon på matvarer.. Nøkkelhullet skal gjøre det enkelt for deg å velge sunnere alternativer når du har det travelt i butikken.. Foto: Helsedirektoratet/Anne Kathrine Aambø.. Nøkkelhullsmerkede matvarer inneholder mindre fett, sukker og salt, og mer fiber enn andre matvarer av samme type.. Nøkkelhullsmerket er en ernæringspåstand og utløser dermed krav  ...   ønsker detaljert informasjon om matvarens næringsstoffinnhold får det.. Det er strenge regler for hvordan matvarer skal merkes, og det kan være tidkrevende å forholde seg til all informasjon.. Under relatert innhold nederst kan du lese mer om hvordan forstå merking av mat og få tips om bruk av matmerking.. Tips om bruk av matmerking.. Hvordan forstå merking av mat?..

  Original link path: /nokkelhull/Velg_riktig/Kostholdsr_d/article192.ece
  Open archive


 • Archived pages: 171