www.archive-no-2012.com » NO » N » NOKKELHULLSMERKET

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 171 . Archive date: 2012-07.

 • Title: www.nokkelhullsmerket.no - Nyheter - Nå skal nøkkelhullsmerket sjekkes
  Descriptive info: Utskriftsvennlig.. Nå skal nøkkelhullsmerket sjekkes.. 14.. 10.. 2009.. Varer med det grønne Nøkkelhullsmerket er for lengst stablet ut i norske butikkhyller.. Nå starter jobben med å sjekke om varene holder det reklamen lover.. Aina K.. Svenneby har ledet arbeidet med å planlegge tilsynet med nøkkelhullsmerket i Mattilsynet.. Merkeordningen, som trådte i kraft i juni i år, skal gjøre det enkelt for forbrukeren å velge sunnere matvarer.. Det grønne symbolet skal hjelpe travle mennesker å gjøre bevisste kostholdsvalg når de handler, og merkeordningen setter krav til minimumsinnhold av fiber og maksimumsinnhold av fett, salt og sukker.. Men dersom ordningen skal bli en suksess, må forbrukerne vite at merket er til å stole på.. Og nå skal Mattilsynet ut for å sjekke nettopp dette.. Kjøreregler for kontroll.. Kriteriene for å kunne bruke Nøkkelhullsmerket er utarbeidet av mat- og helsemyndighetene i de nordiske landene.. Merkeordningen er et felles nordisk prosjekt, og i Sverige har man allerede veiledet forbrukerne på denne måten i 20 år.. I Norge og Danmark er vi i startgropa.. Her til lands er det Helsedirektoratet som er ansvarlig for de ernæringsmessige kriteriene bak merket, mens Mattilsynet skal passe på at de følges.. Og for at alle inspektørene skal kunne gjøre en god og ensartet jobb, må de vite akkurat hva de skal se etter når de er ute på tilsyn.. Derfor lages det nå en såkalt «tilsynspilot», eller kjøreregler for hvordan kontrollene skal utføres.. Det er Mattilsynets regionkontor for Oslo, Akershus og Østfold som skal stake ut kursen og lage retningslinjene for hvordan kollegene skal føre videre tilsyn med merkeordningen.. Må tilfredsstille kravene.. Nøkkelhullsordningen er frivillig, men erfaring fra Sverige viser at matvareprodusenter og dagligvarebransjen ønsker å  ...   trenger både enhetlige sjekklister og prosedyrebeskrivelser, og de skal selvsagt også ut til produsenter, importører og i butikkene for å ta prøver og se hvordan merkingen brukes.. - Bruken av Nøkkelhullet er frivillig, men når merket brukes skal forskriftskravene være oppfylt.. Og det er virksomheten som skal sørge for at regelverket følges.. Dette innebærer også en plikt til å sikre og kontrollere at bestemmelsene i ordningen er oppfylt.. Mattilsynet fører tilsyn med ordningen, og kan fatte vedtak ved brudd på regelverket, opplyser Svenneby.. Tilsyn med nøkkelhullsordningen skjer ved revisjon, inspeksjon eller som ledd i større tilsynskampanjer, og vil kunne omfatte både dokumentkontroll og analyse.. Ved dokumentkontroll vil Mattilsynet blant annet kunne be om opplysninger om hvordan virksomheten har bestemt verdiene i næringsdeklarasjonen, og om hvordan de sikrer og kontrollerer at dette stemmer for alle produksjoner.. Mattilsynet kan i stedet for, eller i tillegg, også ta ut prøver for analyse.. Starter uke 44.. - Vi sjekker hvilke rutiner bedriftene har for å følge forskriftens bestemmelser.. Det kan for eksempel være å se hvordan de gjør beregninger og analyser.. - Hva skjer dersom dere finner Nøkkelhullsvarer som ikke er i tråd med forskriften?.. - Da vil virksomheten bli pålagt å rette forholdet.. Alternativene er da enten å fjerne merket fra emballasjen, eller å endre produktet slik at det tilfredsstiller kravene i forskriften.. Siden merkeodningen trådte i kraft i juni, har Mattilsynet registrert at interessen og antall produkter øker.. De første tilsynene starter i midten av måneden.. På.. www.. nøkkelhullsmerket.. ligger mer informasjon om merkeordningen, inkludert veileder for forskriften.. Kontaktperson i Mattilsynet:.. Svenneby, regionkontoret for Oslo, Akershus og Østfold, tlf.. 64 94 43 79.. Relatert innhold.. Veileder til Nøkkelhullsforskriften (PDF)..

  Original link path: /nokkelhull/Nyheter/article2.ece
  Open archive

 • Title: www.nokkelhullsmerket.no - Regelverk
  Descriptive info: 16.. 05.. 2011.. Bruk av Nøkkelhullet er forskriftsfestet for å sikre at fastsatte rammer og vilkår overholdes.. Ved å fastsette en forskrift, får myndighetene mulighet til å sanksjonere feil eller misbruk av Nøkkelhullet for å sikre ordningens troverdighet.. Foto: Wenche Hoel-Knai/Helsedirektoratet.. Nøkkelhullsordningen trådte i kraft i de tre nordiske landene 17.. juni 2009.. Det er utarbeidet en veileder for bruk av Nøkkelhullet.. Nøkkelhullsforskriften og veileder til forskriften finner du ved å klikke på lenkene under.. Nøkkelhullet er en  ...   i overensstemmelse med EU-forordning 1924/2006 om ernærings- og helsepåstander på næringsmidler.. Påstandsforordningen trådte i kraft i EU-landene i 2007 og i Norge ble den implementerte 1.. mars 2010.. I forbindelse med påstandsforordningen jobber EU-kommisjonen med å fastsette ernæringsprofiler som vilkår som skal overholdes ved bruk av ernærings- og helsepåstander på matvarer.. Nøkkelhullets kriterier må være i overensstemmelse med ernæringsprofilene.. Når disse ernæringsprofilene fastsettes kan det medføre at noen av kriteriene i Nøkkelhullsforskriften må justeres.. Relaterte linker.. Nøkkelhullsforskriften (Lovdata)..

  Original link path: /nokkelhull/for_bransjen/article24.ece?service=print
  Open archive

 • Title: www.nokkelhullsmerket.no - Hvem står bak merket?
  Descriptive info: Hvem står bak merket?.. 11.. 08.. Myndighetene i Norge, Sverige og Danmark har valgt Nøkkelhullet som symbol på sunnere matvarer.. Foto: Helsedirektoratet/Wenche Hoel-Knai.. Kriteriene for hvilke matvarer som kan få Nøkkelhullet er fastsatt av norske, svenske og danske mat- og helsemyndigheter i fellesskap.. I Norge har Helsedirektoratet og Mattilsynet ansvar for merkeordningen.. En felles nordisk merkeordning er en fordel for både forbrukere, industri og handel.. Kostholdsutfordringene er stort sett de samme i  ...   det naturlig å samarbeide om ordningen.. Det er frivillig å bruke Nøkkelhullet, og det produsentenes ansvar å følge reglene myndighetene har vedtatt.. Mattilsynet vil føre tilsyn for å kontrollere at reglene for bruk av merket følges.. Ferdigpakkede næringsmidler som har Nøkkelhullet skal merkes med næringsdeklarasjon.. Forbrukerne kan da sjekke innholdet av næringsstoffer i produktet.. Unntatt fra dette kravet er frukt, bær, grønnsaker, fisk og sjømat.. Dansk informasjonsfilm om Nøkkelhullet.. Danmark.. Sverige.. Nordisk Ministerråd..

  Original link path: /nokkelhull/Hva_er_n_kkelhullet/article17.ece?service=print
  Open archive

 • Title: www.nokkelhullsmerket.no - Hva er Nøkkelhullet? - Dansk informasjonsfilm om Nøkkelhullet
  Descriptive info: Lettvint kjøpshjelp.. Matvarer som kan få nøkkelhullet.. Materiell.. Forbrukerundersøkelser.. 23.. 09.. Nøglehullet er en ny fælles nordisk mærkningsordning på fødevarer i Danmark, Sverige og Norge, som skal gøre det nemmere for dig, at vælge sundere varer når du køber ind..

  Original link path: /nokkelhull/Hva_er_n_kkelhullet/article18.ece
  Open archive

 • Title: www.nokkelhullsmerket.no - Lettvint kjøpshjelp
  Descriptive info: 13.. Det finnes mange forskjellige merker og mye informasjon på matvarer.. Nøkkelhullet skal gjøre det enkelt for deg å velge sunnere alternativer når du har det travelt i butikken.. Foto: Helsedirektoratet/Anne Kathrine Aambø.. Nøkkelhullsmerkede matvarer inneholder mindre fett, sukker og salt, og mer fiber enn andre matvarer av samme type.. Nøkkelhullsmerket er en ernæringspåstand og utløser dermed krav  ...   ønsker detaljert informasjon om matvarens næringsstoffinnhold får det.. Det er strenge regler for hvordan matvarer skal merkes, og det kan være tidkrevende å forholde seg til all informasjon.. Under relatert innhold nederst kan du lese mer om hvordan forstå merking av mat og få tips om bruk av matmerking.. Tips om bruk av matmerking.. Hvordan forstå merking av mat?..

  Original link path: /nokkelhull/Velg_riktig/Kostholdsr_d/article192.ece?service=print
  Open archive

 • Title: www.nokkelhullsmerket.no - Kostholdsråd - Tips om matmerking
  Descriptive info: Tips om matmerking.. Du finner en liste over ingrediensene på alle ferdigpakkede matvarene i fallende rekkefølge.. Er sukker på topp, er det en indikasjon på at matvaren inneholder mye sukker.. Er du allergisk mot enkelte ingredienser, er det viktig å lese ingredienslisten nøye.. Visse ingredienser som er kjent for å gi allergi og overfølsomhetsreaksjoner skal fremgå tydelig av merkingen.. Eksempler kan være glutenholdig korn, skalldyr, egg, peanøtter eller selleri.. Mange produkter har informasjon om næringsinnholdet  ...   på emballasjen.. Sammenlign matvarens innhold av næringsstoffer per 100 g eller per 100 ml.. Sjekk innholdet av næringsstoffer i matvaretabellen (www.. matvaretabellen.. no) dersom du ikke finner næringsinnholdet på emballasjen.. Se etter Nøkkelhullet dersom det er vanskelig eller for tidkrevende å finne ut om matvaren innholder mye fett, sukker og salt.. Nøkkelhullet finnes også på matvarer med mer fiber og fullkorn.. Ikke la deg lure av lettprodukter.. Noen lettprodukter har like mye energi som vanlig..

  Original link path: /nokkelhull/Velg_riktig/Kostholdsr_d/article205.ece
  Open archive

 • Title: www.nokkelhullsmerket.no - Kostholdsråd - Hvordan forstå merking av mat?
  Descriptive info: Merkeforskriften omhandler hvilke opplysninger som skal komme frem i merkingen.. Ferdigpakkede matvarer skal merkes med bestemte opplysninger som for eksempel produktets navn, ingredienser, nettoinnhold, holdbarhet, alkoholinnhold og oppbevaring.. På emballasjen finner du alltid matvarens ingredienser, som for eksempel melk, kjøtt, mel eller tilsetningsstoffer.. Ingredienser må alltid settes opp i fallende rekkefølge.. Dette betyr at den ingrediensen det er mest av, er nevnt først.. Dersom en spesiell ingrediens er avgjørende for produktets kvalitet, må mengden fremgå i merkingen.. Dette gjelder for eksempel mengde fisk i fiskekaker.. Matvarer som ikke er pakket inn, for eksempel frukt og grønnsaker og matvarer i ferskvaredisken, må ikke ha ingrediensliste, men du har krav på å få vite hvor matvarene kommer fra.. Ingredienslisten som finnes på all ferdigpakket mat forveksles ofte med næringsdeklarasjonen.. Ingredienslisten forteller deg hva matvaren inneholder, mens næringsdeklarasjonen gir informasjon om hvor mye energi, fett, protein, karbohydrater, kostfiber, vitaminer og mineraler det er i den enkelte matvaren.. Det skilles mellom den korte næringsdeklarasjonen som viser energiinnholdet samt innholdet av protein, karbohydrat og fett og den lange næringsdeklarasjonen som i tillegg omfatter sukkerarter, mettede fettsyrer, kostfiber og natrium.. Informasjon om næringsinnholdet på emballasjen er frivillig.. Næringsinnholdet må imidlertid  ...   er oppgitt.. Det er imidlertid vanskelig å fastsette standardiserte porsjonsstørrelser siden både energi- og næringsstoffbehovet varierer med blant annet alder og kjønn.. Mer utfyllende informasjon om merkebestemmelser finner du ved å klikke på lenken til.. Mattilsynets hjemmeside.. under relatert innhold nederst i artikkelen.. Dersom det ikke finnes informasjon om matvarens innhold av næringsstoffer på emballasjen, kan du sjekke.. Matvaretabellen.. som finnes under relatert innhold nederst i artikkelen.. Det er stort fokus på merking av matvarer i mange land.. I Norge gjelder det samme regelverket for merking og næringsdeklarasjon av matvarer som for EU-landene.. Regelverket er under revisjon, og det kan bli påbudt med næringsdeklarasjon på alle ferdigpakkede matvarer.. På noen matvarer finner du innholdet av energi og næringsstoffer i forhold til en veiledende daglig inntak og per porsjon.. Merkeordningen kalles GDA-merking og er utviklet av den europeiske mat- og drikkevareindustrien og skal være et supplement til næringsdeklarasjonen.. Både forbrukerorganisasjoner i Europa og norske myndigheter har identifisert villedende elementer ved denne merkeordningen og er skeptiske til merkeordningen slik den er per i dag.. Helsedirektoratet anbefaler forbrukere å se etter Nøkkelhullet og innholdet av næringsstoffer per 100 g/ml.. Hvordan lese merking av innhold?.. Tema: Merking (Mattilsynet)..

  Original link path: /nokkelhull/Velg_riktig/Kostholdsr_d/article204.ece
  Open archive

 • Title: www.nokkelhullsmerket.no - Matvarer som kan få Nøkkelhullet
  Descriptive info: Matvarer som kan få Nøkkelhullet.. Her er en oversikt med eksempler på ulike matvarer som kan få Nøkkelhullet.. Nøkkelhullet stiller krav til minimumsinnhold av kostfiber og maksimumsinnhold av fett, salt og sukker innenfor 25 matvaregrupper.. For noen matvaregrupper er det i tillegg krav til minimumsinnhold av fullkorn, frukt eller grønnsaker.. Kravet til salt oppgis som natrium (mengde natrium = mengde salt dividert med 2,5)..  ...   grønnsaker.. Ved å klikke på de ulike matvaregruppene til høyre, kan du se hvilke krav som stilles til de forskjellige gruppene.. Fullstendig informasjon om hvilke kriterier som gjelder for ulike næringsmidler finner du i nøkkelhullsforskriften (se lenke under).. Vegetabilske produkter.. Poteter, rotfrukter, belgvekster og andre grønnsaker.. Frukt og bær.. Brød og kornvarer, pasta, mel og gryn.. Ferdigretter.. Fisk og skalldyr, -produkter.. Kjøtt- og kjøttprodukter.. Meireriprodukter..

  Original link path: /nokkelhull/Matvarer/article234.ece?service=print
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: Bestill undervisningsopplegg.. Undervisningsmateriell 3.. -4.. trinn - Faktaark (PDF).. trinn - Fasit (PDF).. trinn - Oppgaver (PDF).. Undervisningsmateriell 5.. -7.. Undervisningsmateriell 8.. -10.. Undervisningsmateriell nynorsk 3.. trinn - Oppgåver (PDF).. Undervisningsmateriell nynorsk 5.. 7.. Undervisningsmateriell nynorsk 8..

  Original link path: /nokkelhull/Hva_er_n_kkelhullet/Materiell/Til_Undervisning/?service=ajax
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: Butikkplakat forbruker kampanje 2011 50x70.. pdf.. Butikkplakat forbruker kampanje 2011_A2.. Butikkplakat ansatte_A2.. Butikk ansatte 50x70.. Plakater til bruk i butikk 50x70 høyoppløst (ZIP).. Plakater til bruk i butikk A3 høyoppløst (ZIP).. Nøkkelhull matvarer A2 (PDF).. Nøkkelhull matvarer A3 (PDF)..

  Original link path: /nokkelhull/Hva_er_n_kkelhullet/Materiell/Plakater/?service=ajax
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: Bestill nøkkelhullsbrosjyre (12 språk).. Bestill brosjyre med nøkkelråd for et sunt kosthold.. Nøkkelhullsbrosjyre norsk (PDF).. Nøkkelhullsbrosjyre engelsk (PDF).. Nøkkelhullsbrosjyre samisk (PDF).. Nøkkelhullsbrosjyre tyrkisk (PDF).. Nøkkelhullsbrosjyre urdu (PDF).. Nøkkelhullsbrosjyre sorani (PDF).. Nøkkelhullsbrosjyre arabisk (PDF).. Nøkkelhullsbrosjyre farsi (PDF).. Nøkkelhullsbrosjyre somalisk (PDF).. Nøkkelhullsbrosjyre spansk (PDF).. Nøkkelhullsbrosjyre kurdisk (PDF).. Nøkkelhullsbrosjyre bosnisk (PDF).. Hva har du i posen? Brosjyre høyoppløst (PDF).. Hva har du i posen? Brosjyre lavoppløst (PDF).. Hva har du i posen? Brosjyre utskriftsvennlig format høyoppløst (PDF).. Hva har du i posen? Brosjyre utskriftsvennlig format lavoppløst (PDF)..

  Original link path: /nokkelhull/Hva_er_n_kkelhullet/Materiell/Brosjyrer/?service=ajax
  Open archive


 • Archived pages: 171