www.archive-no-2012.com » NO » N » NELFO

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 715 . Archive date: 2012-07.

 • Title: NELFO - Hovedside
  Descriptive info: .. Foreningen.. Ansatte.. Adm.. direktørs kontor.. økonomi og it.. Arbeidsgiverforhold.. Bransjene.. Regionssjefer.. Jus.. Markeds- og kommunikas.. Næringspolitikk.. NELFO+.. Organisasjon og kompet.. Stilling ledig.. Teknisk El og IKT.. Produktutviklingsavd.. Bli medlem.. Innmelding.. Hva koster det?.. til 'bli medlem'.. Medlemsfordeler.. Etiskeregler.. Installatør-merket.. Merkemanual for lf.. Lokalforeninger.. Bergen og Omegn.. Informasjon.. Medlemmer Bergen.. Buskerud.. Informasjon.. Medlemmer Buskerud.. Finnmark.. Medlemmer Finnmark.. Gudbrandsdal Valdres.. Medlemmer i Gudbrands.. Haugaland.. Medlemmer Haugaland.. Hedmark.. Medlemmer Hedmark.. Helgeland.. Medlemmer Helgeland.. Hålogaland.. Medlemmer Hålogaland.. Lofoten og Vesterålen.. Medlemmer Lofoten Vest.. Nord-Trøndelag.. Medlemmer Nord-Tr.. lag.. Nordmøre og Romsdal.. Medlemmer.. Oslo og Omegn.. Romerike.. Medlemmer Romerike.. Salten.. Medlemmer Salten.. Sogn og Fjordane.. Medlemmer SognFjordane.. Sunnhordland.. Medlemmer Sunnhordland.. Sunnmøre.. Medlemmer Sunnmøre.. Sør-Rogaland.. Medlemmer Sør-Rogaland.. Sør-Trøndelag.. Medlemmer Sør-Tr.. Sørlandet.. Medlemmer Sørlandet.. Telemark.. Medlemmer Telemark.. Troms.. ANSVAR.. Trondheim.. Medlemmer i Trondheim.. Vestfold.. Medlemmer Vestfold.. Vestoppland.. Medlemmer Vestoppland.. Østfold.. Medlemmer Østfold.. Lover og vedtekter.. Medlemmene.. En trygg partner.. NISS Intreressegr.. Strategi.. Styrer utvalg.. Kontingent.. IEE Interessegr.. Arbeidsliv.. HMS.. Inkluderende Arbeidsliv.. Bedriftshelsetjeneste.. Bildearkiv.. FSE-opplæring.. Førstehjelp.. Miljøfyrtårnet.. Opplæring HMS 3-5.. Sorg Krisehåndtering.. Strømgjennomgang.. Sykefravær.. Regionale verneombud.. Stoffkartotek.. Kriseberedskap - perm.. Senior i arbeidslivet.. Veiledning BHT.. Avtaler.. Bil- og diettgodtgj.. Lønnssatsene 2011.. Lønnssatsene 2010.. Lønnssatsene 2009.. Lønnssatsene 2008.. Lønnssatsene 2007.. Ofte stilte spørsmål.. Tariffgebyr.. Tariffoppgjøret.. 2010.. 2008.. 2006.. Utenlandskarbeidskraft.. Fordeler.. 5 SIKRE.. 5 Sikre Elsikkerhet.. 5 Sikre Tettebygg.. 5 sikre Kamera.. 5 Sikre Ekom.. Bransjestatistikk.. Markedsrapport 2-2007.. Markedsrapport 2-2008.. Markedsrapport 1-2008.. Markedsrapport 2-2009.. Markedsrapport 1-2009.. Markedsrapport 2-2010.. Markedsrapport 1-2010.. Dokumentarkivet.. eBusinessprosjektet.. Hva er buildingSMART?.. Publikasjoner.. Elløftet.. Energieffektivisering.. Energirådgiver.. tilb til IEE.. Andre verktøy.. Elsikkerhet.. 5Sikre elsikkerhet.. Dokumentasjonsskjema.. Elkontroll.. Fel og NEK 400.. 12.. 14.. 16.. Spenningssetting.. Verifikassjon.. Krav til dokumentasjon.. feu.. CE- Merking.. fse.. Opplæring.. Verneutstyr.. Rutiner fse.. Sjekkliste instrumente.. NEK EN 60439.. IK.. Intela IK dataverktøy.. NELFO Integrator IKK.. Annet.. Aktuelle Internett adr.. NEK 400:2006.. FAQ Elsikkerhet.. Energikalkulator.. Entrepriseindeks.. Forsikringavtaler.. Garantiordningen.. IKT/EKOM.. Tele/data.. NEK EN 50173.. NEK EN 50174.. NEK 700.. Kameraovervåking.. Alarminstallasjon.. SmartPLAN.. Juss.. Juridisk service.. Juridisk tjenester.. Offentlig anskaffelse.. Klagenemnd.. PCB.. Artikler.. Brosjyrer.. Hva er PCB.. Hvorfor nå?.. Kondensator.. Linker.. Lysarmaturer.. Myndighetenes syn.. Tips.. Rabattavtaler.. Betalingsterminal.. Bilinnredning.. Bil- og  ...   Hovedside.. FEBDOK Nyheter.. Selektrivitetskontroll.. Vernleverandører.. Information in English.. Filformater.. Lisensbehandling.. Aktiviseringsnøkkel.. MIFO Intela.. Intela Elektro.. Telemator.. SmartPlan.. E/skolen.. Logginn på E/skolen.. Elforlaget.. Montørhåndboka+.. Elvisjonen.. Fagutdanning.. Læreplaner.. Utdanningspolitikk.. NHO.. SRY.. Gnizt.. Konferanser og seminar.. Kurs - NELFOskolen.. Kursoversikt.. Nettbasert kurs.. Yrkeskonkuranser.. Forbruker.. Elsikkerhet og ansvar.. Hva kan du gjøre selv.. Spørsmål og svar (FAQ).. Håndverkerklagenemnda.. Boligmappa.. Du er her.. ::.. Hovedside.. logg inn.. Følg oss på:.. Nye priser i akkordtariffen.. Det ble i dag inngått protokoll mellom Norsk Teknologi og EL & IT Forbundet om nye priser på nytt materiell i akkordtariffen som følge av årets tariffoppgjør.. Tariffoppgjøret 2012.. 2012-07-11 14:30:08.. LES MER.. Sokkeloppgjøret: konflikten er avsluttet.. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm stanset oljestreiken med tvungen lønnsnemd i morgentimene i dag.. Stansen kom ti minutter på overtid for den varslede lockouten i oljenæringen.. 2012-07-10 09:08:10.. Endringer i Arbeidsmiljøloven.. Gjennom Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven blir vikarbyrådirektivet implementert i praksis.. Norsk Teknologi.. 2012-07-09 13:16:23.. Streiken fortsetter – varslet lockout fra i natt.. Partene i nordsjøkonflikten kom sammen lørdag ettermiddag, men etter tretten timers mekling ble det klart at det ikke var grunnlag for å legge frem noen skisse.. Dermed fortsetter streiken.. 2012-07-09 10:26:25.. Bli energirådgiver – nye fagskolekurs i Telemark, Rogaland og Nordland.. Høsten 2012 starter Fagskolen Telemark (Porsgrunn), Hadsel tekniske fagskole (Melbu) og NELFO Sør-Rogaland (Sandnes) nye fagskolekurs.. Rekruttering av deltakere pågår og det er begrenset antall plasser.. NELFO-NYTT.. 2012-07-06 12:57:25.. Lederkonferanse til inspirasjon.. Norsk Teknologi arrangerer Lederkonferanse 24.. oktober.. Dette blir en inspirasjonsdag for ledere i store og små foretak skreddersydd for vår bransje.. Sett av dagen allerede nå.. 2012-06-23 13:23:29.. Nyhetsarkivet.. Video.. Se vår kanal på YouTube her.. Medlemssøk.. NELFO - Foreningen for El og It Bedriftene | Installatørenes Service- og Opplysningskontor - ISO.. Postboks 5467 Majorstua, 0305 OSLO Fridtjof Nansens vei 17, 0369 OSLO.. Telefon 02308 [+47 40624432 fra utlandet] Telefaks 22 56 82 12.. ISO@nelfo.. Org.. nr.. NELFO NO 968 908 383 | ISO NO 971 033 517 MVA.. | Elmagasinet NO 870 955 472 MVA.. |.. A - Å..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: NELFO - Foreningen
  Descriptive info: NELFO som forening.. NELFO er en bransje- og arbeidsgiverorganisasjon for mer enn 1.. 350 bedrifter som arbeider med installasjon innen for elektrofagene i Norge.. Medlemmene omsetter for 26 milliarder kroner og har rundt 26.. 000 ansatte.. Som bransjeorganisasjon arbeider NELFO for at bransjen skal utføre sine oppdrag med høy faglig kvalitet som fremmer sikkerheten i de elektriske installasjonene i Norge.. NELFO som arbeidsgiverorganisasjon.. EL IT.. - EL IT  ...   og kontor.. LO.. - Landsorganisasjonen.. Lederne.. - Næringslivets Hovedorganisasjon.. NITO.. - Norges Ingeniørorganisasjon.. Negotia.. Norsk Teknologi.. Parat.. Tekna.. - Teknisknaturvitenskapelig forening.. YS.. - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.. NELFO er som arbeidsorganisasjon tilknyttet.. via.. tidl.. TELFO - Tekniske Entreprenørers Landsforening.. Norsk Teknologi er en sammenslutning av BA-bransjens tekniske entreprenører.. Kart.. View Larger Map.. Medlemsmerket.. NELFOs bransjemerke er et kvalitetssymbol for forbundets medlemsbedrifter.. Foreningens logo.. Årboka 2011 - 2012.. Internasjonalt samarbeid.. AIE.. Regler..

  Original link path: /ViewPage.aspx?mid=181
  Open archive

 • Title: NELFO - Ansatte
  Descriptive info: Ansatte i kompetansesenteret.. Norsk Teknologis kompetansesenter består i dag av 58 fast ansatte medarbeidere.. I tillegg baserer en del av aktivitetene seg på innleid konsulenthjelp.. I nedenforstående liste er disse presentert i de hovedområdene de hører hjemme.. Likevel kan en medarbeider finnes på mer enn ett sted i kompetansesenteret.. Kompetansesenteret server alle bransjene i Norsk Teknologi.. Telefonliste.. Linjediagram over organisasjonen.. Mai 2012.. nr.. 1 - 2012.. Administrerende direktørs kontor.. Daglig ledelse av Norsk Teknologi og NELFO.. økonomi og it.. Økonomi og regnskap.. IT for organisasjonens drift.. Eiendom.. Statistikk og prognoser.. Medlemssaker.. Lønnsomhetsundersøkelser.. Innkjøpsavtaler.. Arbeidsmarkeds- og ansettelsesforhold.. Akkorder.. Forhandlinger/tvistespørsmål.. Lønns- og arbeidsgiverforhold.. Lønnsystemer.. Offshoreutvalg.. Overenskomster.. Statistikk og lønnssatser i bransjen.. Bransjenforeningenes  ...   Etikk.. Juridisk støttetjeneste sentralt.. Lokalforeningenes regionssjefer.. Lokalforeningsarbeid.. Markeds- og kommunikasjonsseksjonen.. Bladene.. Salg og markedsføring.. Profileringsaktiviteter.. ISO-butikken.. Grafisk produksjon.. Eliaden.. Medlemsinformasjon.. Internettinformasjon.. Arrangementer og fagreiser.. Markedsføringskampanjen.. Myndighetskontakt.. Mediekontakt.. Kommunikasjon internt/eksternt.. Politisk analyse/utredninger.. Samfunnskontakt.. Koordinere næringspolitiske aktiviteter.. Seksjonen for NELFOs kommersielle virksomhet:.. ITmagasinet.. Kursvirksomhet.. Dataprogrammer.. Markedskampanjen.. Markedsføring og salg.. Organisasjon og kompetanse.. Høyere utdanning.. Kompetansepolitikk.. Rekruttering.. Kompetanseutvikling.. Forlagsvirksomhet.. Organisasjonsarbeid.. Skolekontakt.. Lederkurs.. NELFO-skolen.. Lokalforeningskontakt.. Produktutviklingsseksjonen.. IKT-utvikling:.. Webutvikling.. Applikasjonsutvikling.. Nettbaserte medlemstjenester.. Prosjekter:.. eBusiness.. buildingSMART.. Teknisk seksjon - El og IKT.. El og IKT:.. Bistand og support til medlemmene.. Normer/standarder.. Høringsinstans.. Kvalitetssikring på bøker.. Kvalitetssikring Elmagasinet.. Internasjonalt arbeid.. Næringspolitikk påvirkning.. Pressekontakt på fagspørsmål.. Gi forslag til praktiske løsninger.. Kursutvikling.. Dataverktøy.. Internkontroll/kvalitetssikring.. DVD utvikling.. Manuelt elsikkerhetsverktøy..

  Original link path: /ViewPage.aspx?mid=31
  Open archive

 • Title: NELFO - Adm. direktørs kontor
  Descriptive info: Medarbeider.. Arbeidsoppgaver.. Kontakt Info.. Jostein Skree.. Administrerende direktør.. Norsk Teknologi og NELFO.. jostein.. skree@norskteknologi.. Tlf: 23 08 77 20.. Mobil: 915 46 757.. Anne Berit Lindhagen.. Administrasjonssekretær.. anne.. berit.. lindhagen@norskteknologi.. Tlf: 23 08 76 92.. Mobil: 922 22 334..

  Original link path: /ViewPage.aspx?mid=410
  Open archive

 • Title: NELFO - Adm. økonomi og it
  Descriptive info: Seksjonens hovedområder:.. Jens Lysøe.. Administrasjonssjef.. Administrasjon og drift Økonomi og regnskap.. jens.. lysoe@norskteknologi.. Tlf: 23 08 77 15.. Mobil: 901 30 506.. Else-Mona Tjemsland.. Økonomisjef.. Regnskap og lønn.. elsemonat@norskteknologi.. Tlf: 23 08 77 10.. Elisabeth R.. Vangsøy.. Sekretær.. Sekretærarbeid.. elisabeth.. r.. vangsoy@norskteknologi.. Tlf: 23 08 77 47.. Lisbeth Gulliksen.. Resepsjonsansvarlig.. Sentralbord Resepsjon.. lisbeth.. gulliksen@norskteknologi.. Tlf:  ...   23 08 77 41.. Mobil: 909 50 930.. Antonio Barril.. Leder ekspedisjon / Innkjøp.. antonio.. barril@norskteknologi.. Tel: 23 08 39 83.. Mobil: 454 13 983.. Emir Cavka.. Ekspedisjon / Innkjøp.. emir.. cavka@norskteknologi.. Tlf.. : 23 08 76 89.. Mobil: 922 90 037.. Amila Šehić.. Controller.. Abonnementsansvarlig for Elmagasinet.. amila.. sehic@norskteknologi.. Tlf: 23 08 77 42..

  Original link path: /ViewPage.aspx?mid=409
  Open archive

 • Title: NELFO - Arbeidsgiverforhold
  Descriptive info: Arbeidsmarkeds- og ansettelsesfold.. Erik Markussen.. Direktør.. Leder arbeidsgiverseksjonen.. erik.. markussen@norskteknologi.. Tlf: 23 08 77 21.. Mobil: 901 30 504.. Ingar Tukun.. Fagsjef.. Lønn- og arbeidsgiverforhold.. ingar.. tukun@norskteknologi.. Tlf: 23 08 77 29.. Mobil 915 96 204.. Ragnar Guttormsen.. Forhandler.. Lønn- og arbeidsgiverforhold.. ragnar.. guttormsen@norskteknologi.. Tlf: 23 08 77 28.. Mobil: 954 29 499.. Cathrine Aspestrand Furre.. Advokat/Forhandler.. cathrine.. aspestrand.. furre@norskteknologi.. Tlf: 23 08 77 48.. Mobil: 934 16 050..

  Original link path: /ViewPage.aspx?mid=411
  Open archive

 • Title: NELFO - Bransjene
  Descriptive info: Avdelingens hovedområder:.. Bransjeforeningenes ledelse:.. INTEGRA - Foreningen for tekniske systemintegratorer.. VKE - Foreningen for ventilasjon, kulde og energi.. Svein Kjærnet.. Daglig leder.. svein.. kjarnet@norskteknologi.. Tlf: 23 08 77 49.. Mobil: 911 70 661.. Mats Eriksson.. VKE - Foreningen for ventilasjon, kulde og energi.. mats.. eriksson.. @norskteknologi.. Tlf: 23 08 77 51.. Mobil: 414 71 807.. Stig Rath.. Bransjesjef kulde.. stig.. rath@norskteknologi.. Tlf: 23 08 77 45.. Mobil:948 40 467.. Erik Pilgaard.. Daglig leder.. pilgaard@norskteknologi.. Tlf: 23 08 77 23.. Mobil: 906 59 477.. Sølvi Aasen.. Bransjekoordinator VKE - INTEGRA.. solvi.. aasen@norskteknologi.. Tlf: 23 08 77 30.. Mobil: 472 94 805..

  Original link path: /ViewPage.aspx?mid=412
  Open archive

 • Title: NELFO - Regionssjefer
  Descriptive info: Regionssjefer i lokalforeningene.. Regionssjefer hovedområder:.. Arrangementer, kurs og fagreiser.. Gjennomføring av markedskampanjen i sine repesktive områder.. med mer..

  Original link path: /ViewPage.aspx?mid=919
  Open archive

 • Title: NELFO - Jus
  Descriptive info: Gunnar Aalde.. Advokat / leder.. Juridisk rådgivning.. Jus for sentral apparat.. gunnar.. aalde@norskteknologi.. Tlf: 23 08 77 25.. Mobil: 901 52 490.. Lars Erik Lundgaard.. Advokat.. Næringsjus.. lars.. erik.. lundgaard@norskteknologi.. Tlf: 23 08 77 18.. Mobil: 913 80 840..

  Original link path: /ViewPage.aspx?mid=413
  Open archive

 • Title: NELFO - Markeds- og kommunikas
  Descriptive info: Nils Erik Magnell.. Seksjonssjef.. Markedskommunikasjon.. Leder NELFO+.. Prosjektleder Eliaden.. nem@norskteknologi.. Tlf: 23 08 76 94.. Mobil: 930 84 200.. Inger Elise Holden.. Salgssekretær.. inger.. elise.. holden@norskteknologi.. Tlf: 23 08 76 86.. Finn Bogegård.. Markeds-/informasjonskonsulent.. Elvisjonen Eliaden.. finn.. bogegard@norskteknologi.. Tlf: 23 08 76 87.. Mobil: 900 62 201.. Vivi-Ann Hauge.. Grafisk Designer.. Grafisk design.. viviann.. hauge@norskteknologi.. Tlf: 23 08 77 12.. Magne Vitsø.. Grafisk operatør.. magne.. vitso@norskteknologi.. Tlf: 23 08 77 14.. Mobil: 924 13 435.. Bjørn Spjutøy.. Ansvarlig redaktør.. Redaktør og  ...   Arnesen.. Salgssjef Elmagasinet.. Salg annonser.. arnesen@norskteknologi.. Tlf: 23 08 76 82.. Mobil: 932 62 666.. Anne-Grete Hammer.. Salgs- og markedskoordinator.. Salg og markedsføring grafisk.. grete.. hammer@norskteknologi.. Tlf: 23 08 76 88.. Mobil: 957 51 600.. Ingunn Larsen.. Kommunikasjonssjef.. Salg og markedsføring NELFO+.. Ingunn.. larsen@norskteknologi.. Tlf: 23 08 77 27.. Mobil: 930 82 747.. Hege Strand Mikkelsen.. Salgs- og markedsansvarlig.. hege.. mikkelsen@norskteknologi.. Tlf: 23 08 77 26.. Mobil: 920 92 348.. Nina Heier Johansen.. nina.. heier.. johansen@norskteknologi.. Tlf: 23 08 77 53..

  Original link path: /ViewPage.aspx?mid=414
  Open archive

 • Title: NELFO - Næringspolitikk
  Descriptive info: Tore Strandskog.. Næringspolitisk direktør.. Leder Næringspolitisk seksjon.. tore.. strandskog@norskteknologi.. Tlf: 23 08 79 06.. Mobil: 994 77 834.. Tom Schjerven.. Informasjonssjef.. tom.. schjerven@norskteknologi.. Tlf: 23 08 79 07.. Mobil: 900 62 698.. Vigdis Sværen.. Fagsjef næringspolitikk.. vigdis.. svaren@norskteknologi.. Tlf: 23 08 79 08.. Mobil: 930 85 717..

  Original link path: /ViewPage.aspx?mid=415
  Open archive


 • Archived pages: 715