www.archive-no-2012.com » NO » O » OKL

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 21 . Archive date: 2012-07.

 • Title: OSLO Kommunale Leieboerorganisasjon - Hovedside
  Descriptive info: .. Hovedside.. Nytt Presse.. Boligmassen.. Historikk.. Kontakt.. Medlemsblad.. Organisasjon.. Styret.. En moderne leieboerorganisasjon med tradisjoner.. OKL er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for leieboerne i den kommunale boligmassen i Oslo.. OKLs hovedformål er å ivareta rettighetene til leieboerne og bistå i tvister.. Herunder også ved reguleringer av husleie.. OKL arbeider for å beholde den eksisterende kommunale boligmassen og at kommunen sørger for vedlikehold og modernisering.. OKL arbeider aktivt gjennom medlemmene og gårdsstyrene for å skape gode bomiljøer.. OKL  ...   med i de forskjellige utvalg som går direkte og indirekte på fremtiden i forhold til boligene som ligger under kommunal forvaltning.. OKL er en høringsinstans og er den organisasjon med størst spisskompetanse i forhold til de kommunale utleieboligene og de kommunale leieboerne.. Husleieloven.. Nyttig å vite om husleieloven.. Søk i sidene:.. Oslo Kommunale Leieboerorganisasjon.. Nordkappgata 21.. 0479 Oslo.. 22 71 37 76.. 917 36 476.. 22 71 25 84.. kontakt@okl.. no.. www.. okl.. Skriv ut.. Nettstedskart.. idium.. webpublisering..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: OSLO Kommunale Leieboerorganisasjon - Nytt & Presse
  Descriptive info: Mor Go'hjertas vei 23 er okkupert av Boligaksjonen.. 05/10/04.. Forslag om ny kommunal bostøtteordning må stoppes.. 27/09/04.. Evigvarende leiekontrakt: Kommunen må være til å stole på.. Innspill fra SVs Ivar Johansen.. Salg av Mor Go'hjertasvei 23 skaper ytterligere fortetning.. 21/09/04.. Lederskifte i OKL.. 01/09/04.. Skammens forskrift; "Forskrift om kommunal bostøtte".. 30/06/04.. Gjengs leie - hvor står saken i dag?.. 25/06/04.. Boligbeskatningen bare gunstig for formuende.. Bo i utleiebolig - frihet, nødvendighet eller en fattigdomsfelle?.. Viggo Nordvik som er forsker ved Byggforsk holdt et innlegg på Kommunale Boligadministrasjoners Landsråd (KBL) boligkonferanse i Oslo i mai hvor OKL var tilstede.. OKLs høringsuttalelse St.. meld.. nr.. 23 Om boligpolitikken.. 13/06/04.. La ikke våre naboer dø!.. 02/04/04.. Boligbygg nedjusterer husleiene.. Stort gap mellom gjengs leie og markedsleie.. 715 millioner mindre til oppussing.. 25/03/04.. Nedgang i Konsumprisindeks må medføre en nedjustering av husleiene..  ...   01/03/04.. Egil Nylund har gått bort.. 16/02/04.. Byrådets forslag til ny bostøtteordning.. 11/12/03.. Informasjon om Husleietvistutvalget.. Husleieøkningene stoppet!.. 11/06/03.. Litt om utviklingen i gjengs leie.. Lederens spalte.. Privat forslag fra Rina Brunsell Harsvik (A), Knut Even Lindsjørn (SV) og Henning Holstad (FRP) på vegne av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Fremskrittsparti.. 10/04/03.. GJENGS LEIE.. Årsmelding OKL.. 08/04/03.. Årsmelding april 2002 - mars 2003.. Boligbedriften innrømmer feil.. 06/02/03.. Roger Evensen, Leder OKL.. OKL og taksering av kommunale leiligheter.. 16/01/03.. Hjem kjære hjem.. 14/01/03.. P.. A Haugen Gårdsstyret Nordkappgt 21-31.. Våre verste anelser ble bekreftet.. 08/01/03.. Artikkel av Roger Evensen, Leder OKL.. Vi trenger boliger folk har råd til å bo i.. 07/01/03.. Ivar Johansen, bystyremedlem i Oslo for SV.. 12/12/02.. Leder Leieboeren nr 4 2002.. En ny tid.. Artikkel fra Terje Lüder-Larsen, Boligbedriften Oslo KF.. Hovedmeny.. Last ned i Word-format..

  Original link path: /hXGYAT3dLGYy.7.idium
  Open archive

 • Title: OSLO Kommunale Leieboerorganisasjon - Boligmassen
  Descriptive info: Det totale antallet kommunale leiligheter i Oslo er ca 10.. 000, fordelt på 5000 heleide kommunale leiligheter og 3000 leiligheter disponert i borettslag og sameier.. De kommunale boliger består i hovedsak av bygninger oppført på 30 og 40 tallet.. Noen av bygningene er både av eldre og nyere opprinnelse.. De fleste gårder er bygd i rød mursten, med store gårdsrom.. Hovedsakelig er gårdene plassert i  ...   selv om enkelte har vært modernisert i regi av Byfornyelsen.. De aller fleste fasader og fellesarealer preges av det manglende vedlikeholdet.. Leilighetene har svært forskjellige standard og det indre vedlikeholdet og modernisering er som oftest utført av leieboerne.. De aller fleste leilighetene er ett og to roms.. Gjennomsnittlig boareal er 45 kvm.. Større leiligheter er gjerne å finne der hvor kommunen leier i borettslag og sameier..

  Original link path: /hXGYAT3dLG3Y.7.idium
  Open archive

 • Title: OSLO Kommunale Leieboerorganisasjon - Historikk
  Descriptive info: 19.. mars.. 1925 ble Oslo og omegns kommunale leieboerorganisasjon stiftet.. Etter sammenslåingen mellom Oslo og Aker i 1948 var det naturlig at navnet ble "Oslo kommunale leieboerorganisasjon".. Organisasjonen så dagens lys i depresjonstiden.. Det var særlig problemene med husleia som ikke ble redusert i takt med de økonomiske nedganger i samfunnet forøvrig, som var den direkte årsaken til at de kommunale leieboere fant tiden inne for at de måtte stå sammen.. Den gang som nå, var det mangel på boliger i Oslo.. En god del av bygningene var så dårlige at de ikke kunne aksepteres som boliger.. Oslo kommune var allerede blitt en betydelig gårdeier og det var naturlig at det i dette miljøet leieboerbevegelsen ble dannet.. Da som nå, var det de svake gruppene som ble hardest rammet av at Oslo ikke maktet  ...   måter, men dessverre har vårt gamle arkiv gått tapt, slik at full oversikt over historikken mangler.. Heldigvis har Universitetsbiblioteket utgivelsene av medlemsbladet "Leieboeren", men dessverre mangler det viktigste nummeret; "Leieboeren" nr 1.. Gamle protokoller fra gårdstyrene forteller mye om hvordan det har vært å være leieboer i kommunale gårder, men også om mange sosiale skiftninger i Oslo.. OKL ble ansett som så viktig at okkupasjonsmyndighetene tok over organisasjonen under krigen, men det ble med denne formannen som føreren, formann uten folk.. OKLs tillitmannsapparat la ned sine verv og gikk under jorden.. OKL levde i beste velgående illegalt og var inntakt i maidagene i 1945 og klar for nye oppgaver.. OKL har gjennom tiden hatt 10 formenn og gjennomsnittsperioden har vært 6 år.. Den lengst sittende formann er Erling Lian, som satt i hele 21 år..

  Original link path: /hXGYAT3dLG4Z.7.idium
  Open archive

 • Title: OSLO Kommunale Leieboerorganisasjon - Kontakt
  Descriptive info: Besøksadresse.. : Nordkappgata 21, 0479 Oslo.. Postadresse.. Telefon.. : 22 71 37 76.. Mobil (styrets leder).. : 917 36 476.. Telefax.. : Ikke operativ.. E-post.. :.. Nettsted.. Åpningstider.. : Mandag -tirsdag - onsdag kl.. 10.. 00 - kl.. 14.. 00.. Møter må avtales på forhånd.. Innmelding via E-post.. mailto:kontakt@okl.. no?subject=Innmelding body=Hei.. Jeg vil bli medlem.. medlemskontigent kr.. 150,- pr.. år.. Ta kontakt med oss ved å fylle ut skjemaet under.. Navn.. Beskjed..

  Original link path: /hXGYAT3dLG2X.7.idium
  Open archive

 • Title: OSLO Kommunale Leieboerorganisasjon - Medlemsblad
  Descriptive info: OKLs medlemsblad er "Leieboeren" og styrets leder er ansvarlig reaktør.. Leieboeren utkom første gang 1926.. Bladet distribueres til alle beboerne som er medlem.. Målet er å utgi Leieboeren 3-4 ganger i året.. Medlemsbladet skal holde leieboerne orientert og oppdaterte om aktuelle saker som spesielt angår dem som bor i den kommunale boligmassen..  ...   spalter er blant annet årsmøterapporter fra gårdsstyrene.. Vi oppfordrer alle leieboere til å komme med leserinnlegg eller foreslå saker vi burde ta opp i bladet.. Last ned Leieboeren nr 1 2 fra 2007:.. leieboer2007_nr_1.. pdf.. (2 830kb - 5,9 min at 64K ISDN).. leieboer_2_2007_.. (1 973kb - 4,1 min at 64K ISDN)..

  Original link path: /hXGYAT3dLG50.7.idium
  Open archive

 • Title: OSLO Kommunale Leieboerorganisasjon - Organisasjon
  Descriptive info: OKL har følgende organer:.. 1.. Representantskapet.. 2.. 3.. Gårdsstyrene.. Representantskapet er organisasjonens øverste myndighet.. Det består av to representanter fra hvert gårdsstyre og styret.. Representantskapet avholder minst to møter i året, hvorav det ene er årsmøtet med valg.. Styret består av leder, nestleder, sekretær, styremedlemmer, samt varamedlemer.. Styret forestår den daglige ledelsen av organisasjonen.. Styrets leder er ansvarlig redaktør av medlemsbladet.. Oslo kommunale leieboerorganisasjon benytter godkjent revisjonsfirma som sikrer organisasjonens midler og økonomi.. Revidert regnskap legges fram på årsmøtet..

  Original link path: /hXGYAT3dLIWu.7.idium
  Open archive

 • Title: OSLO Kommunale Leieboerorganisasjon - Styret
  Descriptive info: Styrets sammensetning.. Leder.. Arild Pedersen.. Nestleder.. Aina Huseby.. Sekretær.. Geir Rune Lien.. Styremedlem.. Aase Framdal.. Harald Thorsen.. Varamedlem.. Terie Bangsund..

  Original link path: /hXGYAT3dLIYw.7.idium
  Open archive

 • Title: Hovedside
  Original link path: /?template=print;module=Articles;action=ArticleFolder.publicOpenFolder;ID=2578904
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: OSLO Kommunale Leieboerorganisasjon - Hovedside
  Original link path: /sitemap.7.idium
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: OSLO Kommunale Leieboerorganisasjon - Last ned i Word-format
  Descriptive info: 715millionermindretiloppussing.. doc.. (20kb - 2 sec at 64K ISDN).. Aksjonmotforslagtilnybosttte.. Boiutleiebolig.. (24kb - 3 sec at 64K ISDN).. Boligbedrifteninnrmmerfeil.. (22kb - 3 sec at 64K ISDN).. Vreversteanelserblebekreftet.. (23kb - 3 sec at 64K ISDN).. Vitrengerboligerfolkharrdtilboi.. (28kb - 3 sec at 64K ISDN).. Stortgapmellomgjengsleieogmarkedsleie.. Skammensforskrift.. (25kb - 3 sec at 64K ISDN).. SalgavMorGo.. (21kb - 3 sec at 64K ISDN).. rsmeldingOKL.. (38kb -  ...   ISDN).. OKLshringsuttalelseSt.. (29kb - 4 sec at 64K ISDN).. OKLogtakseringavkommunaleleiligheter.. NedgangiKonsumprisindeksmmedfreennedjusteringavhusleiene.. OKLermegetkritisktilBoligmeldingen.. (28kb - 4 sec at 64K ISDN).. NYLEDERIOKL.. Neitilsalgavkommunalegrderoghvamedseksjonering.. (26kb - 3 sec at 64K ISDN).. MorGo.. Littomutviklingenigjengsleie.. LederskifteiOKL.. (20kb - 3 sec at 64K ISDN).. Lederensspalte.. Lederensspalt1.. Boligbeskatningenbaregunstigforformuende.. Boligbyggnedjustererhusleiene.. Boligbyggnedjustererhusleiene2.. Byrdetsforslagtilnybosttteordning.. EgilNylundhargttbort.. Ennytid.. Hjemkjrehjem.. (27kb - 3 sec at 64K ISDN).. Husleiekningenestoppet.. InformasjonomHusleietvistutvalget.. Laikkevrenaboerd.. Evigvarendeleiekontrakt.. Forslagomnykommunalbosttteordningmstoppes.. Gjengsleie.. Gjengsleieernhyereennmarkedsleie.. Gjengsleiefrertilkonomiskeflyktninger.. Hardupengertilkjpeegenbolig..

  Original link path: /hXGYBT2ZLUZv.7.idium
  Open archive


 • Archived pages: 21