www.archive-no-2012.com » NO » O » OSTFOLDFORSKNING

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 443 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Forside - Østfoldforskning
  Descriptive info: .. A.. STØRRE/MINDRE SKRIFT.. Forside.. Forskning.. Prosjekter.. Publikasjoner.. Medarbeidere.. Om Østfoldforskning.. Kontakt oss.. Du er her: //.. Østfoldforskning deltok på arbeidsmøte i Thailand for utvikling av ISO-standard for kvantifisering og kommunikasjon av klimaspor.. Det ellevte møte i ISO/TC207/SC 7/WG2, komiteen som utvikler ISO 14067, standarden for beregning og kommunikasjon av klimaspor av produkter ble avholdt 23.. -28.. juni 2012 i Bangkok, Thailand.. Møtet var en del av det årlige hovedmøtet for TC 207 som har ansvar for alle miljøstandarder i International Standards Organisation.. På grunn av dette var et ekstra stort antall nasjoner var representert.. Vil du lese mer klikk på overskriften.. Industriell emballering og distribusjon av sjømat.. Forskere fra Østfoldforskning har sammen med Nofima bidratt med ett av kapitlene i en ny bok fra Woodhead Publishing i Cambridge.. Kapittelet omhandler erfaringer med industriell emballering og distribusjon av sjømat, og er basert på resultater fra Marinepack-prosjektet.. Bokens tittel er ”Advances in meat, poultry and seafood packaging, og redaktør er J.. P Kerry fra University College Cork I Irland.. Mer informasjon  ...   og dagligvarehandel.. Den Nordiske konferansen om forebygging av matavfall ble avholdt den 11.. juni i KLIFs lokaler på Helsfyr.. Alle presentasjonene fra konferansen er nå lagt ut på konferansens.. hjemmeside.. , og kan lastes ned ved å klikke på tittel på presentasjonen (blå skrift).. Vi takker for oppslutningen og for alle de gode presentasjonene/innspillene som ble gitt.. English version.. here.. Energiindikatorer for elektrisitetsproduksjon.. VRI II Postdoc.. ForMat.. Medarbeiderdrevet innovasjon ved Råde bakeri 2010-2011.. Energy indicators for electricity production - Comparing technologies and the nature of the indicators Energy Payback Ratio (EPR), Net Energy Ratio (NER) and Cumulative Energy Demand (CED).. Elektronisk og elektrisk avfall.. Et litteraturstudium.. Modeller for beregning av klimanytte- og verdikjedeøkonomi for biogassproduksjon.. Matavfall og husdyrgjødsel.. Marinepack 2010 Leveranseforsøk torskeloins Nederland og Ås.. Østfoldforskning AS.. , Postadresse: Gamle Beddingv.. 2B, 1671 Kråkerøy, Tlf.. : +47 69 35 11 00, Fax: +47 69 34 24 94.. Org.. nr.. : 989 861 751, Bankkonto: 6120.. 05.. 70803.. E-post: firmapost(at)ostfoldforskning.. no.. Ansvarlig redaktør: Trond Edvardsen.. CMS:.. InCreo.. / Design:.. Griff Design..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Sidekart - Østfoldforskning
  Descriptive info: Forebyggende miljøvern.. Bygg, energibruk og tjenesteproduksjon.. Energi, avfall og materialer.. Optimal emballering og næringsmidler.. Virksomhets- og næringsutvikling.. Innovasjon i industrielle virksomheter.. Forretningsutvikling i opplevelsesbaserte næringer.. Årsberetninger.. Eiere.. Styre.. Veibeskrivelse og kart..

  Original link path: /sitemap.aspx
  Open archive

 • Title: Home - Østfoldforskning
  Descriptive info: SMALL/LARGE TEXT.. Home.. Research.. Projects.. Publications.. Staff.. About us.. Contact.. You are here: //.. Cecilia Askham’s article Strategy tool trial for office furniture has now been published The International Journal of Life Cycle Assessment.. in Volume 17, Issue 6 (2012, page 666-677).. Click on the headline to read more.. Ostfold Research has published a paper concerning data quality in LCA.. Ostfold Research has published the paper 'Comparison of two versions of an EPD, using generic and specific data for the foreground system, and some methodological implications’ in the International Journal of LCA.. Ostfold Research is participating at the annual SETAC (The Society of Environmental Toxicology and Chemistry) World Congress in Berlin 20-24th May.. The theme for this congress  ...   KLIFs locations, Helsfyr, Oslo.. All presentations from the conference are now available from the.. home page.. of the conference and can be downloaded by clicking on the name of the presentation (blue text).. We thank you all for good presentations and motivating discussions.. Energy Indicators for electricity production.. Energy Trading & Environment 2020 (2008-2012).. Refurbishment or Replacement of Buildings – What is Best for the Climate?.. Innochem.. The 2010 LCA of cellulose, ethanol, lignin and vanillin from Borregaard, Sarpsborg.. CO2-emissions associated with different electricity mixes.. Østfoldforskning AS /Ostfold Research.. , Postal address: Gamle Beddingv.. 2B, 1671 Kråkerøy, Telephone: +47 69 35 11 00, Fax: +47 69 34 24 94.. : 989 861 751.. E-mail: post@ostfoldforskning.. Web editor: Trond Edvardsen..

  Original link path: /home.aspx
  Open archive

 • Title: Forskning - Østfoldforskning
  Descriptive info: Forskning.. DEL.. SKRIV UT.. Forskningsvirksomhet.. Østfoldforskning er et nasjonalt forskningsselskap.. Vår visjon er å bidra til kunnskap for en bærekraftig samfunnsutvikling gjennom nyskaping og innovasjon.. Forskningsvirksomheten er fokusert om to fagområder som har hver sin forskningsleder:.. Forebyggende miljøvern.. Østfoldforskning har som grunnidé å være en sentral aktør i utvikling og gjennomføring av forskningsprosjekter nasjonalt og regionalt innenfor sine kjerneområder, og å være en viktig del av det regionale innovasjonssystemet i Østfold og omkringliggende fylker.. Forskningsvirksomheten er i stor grad rettet mot private bedrifter.. Basisbevilgningen fra Norges Forskningsråd rettes mot generell kompetanseutvikling og strategiske, langsiktige prosjekter.. Østfoldforskning arbeider primært med anvendt forskning og utvikling sammen med  ...   Norges Forskningsråd hvorav de viktigste er Brukerstyrt Innovasjonsarena, Matprogrammet, Renergi-programmet og Virkemidler for Regional Forskning og Innovasjon.. Omtrent 30% av prosjektene har oppdragsgivere og samarbeidspartnere i Østfold, 60% på nasjonalt nivå og 10% internasjonalt.. Forskningsselskapet er lokalisert i Fredrikstad og har 20 ansatte per januar 2012.. FIre forskere har doktorgrad og tre forskere tar doktorgradsutdanning innenfor nettverksutvikling mellom bedrifter, miljøtoksikologi, energihandel og miljø og miljøeffektiv tjenesteproduksjon.. Dette foregår gjennom NTNUs Edwor-program og Aalborg Universitet.. Med sistnevnte samarbeides det også om gjesteprofessorat og prosjekter.. Programmer i Norsk Forskningsråd:.. Brukerstyrt innovasjonsarena.. Matprogrammet.. Renergi-programmet.. Virkemidler for Regional Forskning og Innovasjon.. Samarbeidspartner ved Aalborg Universitet:.. Forskningsgruppen.. Bærekraftighet, innovasjon og politikk..

  Original link path: /forskning.aspx
  Open archive

 • Title: Prosjekter - Prosjekter - Østfoldforskning
  Descriptive info: Prosjekter.. Handlekurv 2012.. Fagområde:.. Handlingsplaner Moss kommune.. Indikator 2012.. KVAM- Klimaregnskap og verktøy for avfall i Midt-Norge.. Østfoldforskning utvikler verktøy til beregning av klimagassutslipp for behandling av avfall.. På oppdrag fra Miljøpartnerne AS skal Østfoldforskning utarbeide klimaregnskap for avfall for 8 ulike avfallsselskap(IKS) i Midt-Norge og en web-applikasjon hvor IKSene selv kan lage klimaregnskap.. Vi vil stå for årlig kontroll av datagrunnlag i modellen og drift av applikasjon i 5 år.. Ved å benytte verktøyet kan IKSene selv simulere effekt av endringer før tiltakene settes i gang.. Verktøyet kan da benyttes for å synliggjøre og dokumentere de beslutningene man tar.. Dette sikrer ressurseffektivitet, relatert til klima og økonomi, for de deltagende avfallselskapene.. Prosjektet hadde oppstart i november 2011 og skal rapporteres 31.. oktober 2012 (forutsatt fremdrift som planlagt).. Prosjektets innretning kombinerer kunnskap innenfor LCA, IT og kommunikasjon.. KVAM - Klimaregnskap og verktøy for avfallselskapene i Midt -Norge.. Moelven, EPD av Passivhus Yttervegg.. EPD for 2.. semester 2011.. Analyse av bygningsenergistatistikk 2010.. Denne studien har analysert energieffektiviteten av elektrisitetsproduksjon for en rekke energianlegg av ulike produksjonsteknologier ved hjelp av energiindikatorer.. Resultatene fra studiet vil kunne danne grunnlag for en politisk og forvaltningsmessig prioritering av enkelte typer energiproduksjon gjennom et bredere sett av kriterier, herunder også energieffektivitet.. Energi- og klimaplanlegging for Moss kommune.. Moss kommune skal rullerer sin energi- og klimaplan fra 2001.. Energibruket og utslipp av klimagasser i Moss kommune har økt de siste årene.. Økningene i klimagassutslipp skyldes i hovedsak økt transport og energibruk til oppvarming av bygninger.. Energihandel & Miljø 2020.. Formålet med forskningsprosjektet Energihandel & Miljø 2020 er å utvikle retningslinjer for ”best practice” innenfor eksisterende lovreguleringer for strøm og opprinnelsesmerking for å: • Hjelpe forbrukerne å sammenligne elektrisitet fra ulike kilder på en transparent og troverdig måte.. • Hjelpe kraftleverandører å bruke en harmonisert varedeklarasjon som et verktøy for å informere forbrukere om kraftens opprinnelse.. • Hjelpe produsenter å dokumentere miljøegenskapene ved kraftproduksjon fra fornybare energikilder.. KLIMAT - Kartlegging av klimagassutslipp for matvarer fra jord til bord.. KLIMAT er et treårig forskningsprosjekt omkring dokumentasjon av miljø- og ressursdata for mat, der klimagassutslipp er et viktig område.. I prosjektet skal kunnskapsgrunnlaget for en mulig klima- og miljømerking av matprodukter gjennomgås, og ulike metoder testes ut gjennom et utvalg av konkrete case.. Livsløpsanalyse av CO2-deponering - fase 2.. Interessante funn ved analyse av eit tenkt gasskraftverk med CO2-fangst på Tjeldbergodden har ført til at StatoilHydro ønsker å utvide prosjektet med ein fase 2.. Miljøvurdering av produkt frå Borregaard - fase 2.. Østfoldforskning har utforma klimaregnskap for Borregaard sine produkt, og no ønsker dei å utvide analysen og utforme miljødeklarasjonar (EPD) av produkta.. Det er også aktuelt å søke om svanemerking.. Klimagassregnskap for Choice Hotels Scandinavia.. Faren for global oppvarming på grunn av økte menneskeskapte utslipp av klimagasser, er sett som vår tids største miljøutfordring.. Konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren har økt betydelig siden førindustriell tid og har gitt en forsterket drivhuseffekt med en rekke potensielt alvorlige konsekvenser.. Enova: Bygningsnettverkets energistatistikk.. Enovas byggområde publiserer hvert år Enovas byggstatistikk.. Dette er en rapport som presenterer analyser og statistikk for ulike bygningers energibruk og tekniske installasjoner.. Miljøvurdering av nytt hovedkontor for SpareBank 1 SMN.. Det skal etableres nytt hovedkontor for SpareBank 1 SMN i Trondheim.. SpareBank 1 Kvartalet AS ønsket å vurdere nytt hovedkontors miljølønnsomhet og videre vurdere miljøkonsekvenser av avgjørelser som tas i prosjekteringsfasen.. Klimaregnskap for Borregaard.. Østfoldforskning skal beregne klimautsleppa for produkta cellulose, etanol, lignin og vanillin som blir produsert ved Borregaard i Sarpsborg.. Miljørelevante aspekter ved bruk av biodrivstoff - status internasjonalt arbeid.. Hensyn til forsyningssikkerhet, markedet for landbruksprodukter og klimanøytralitet har gitt opphav til betydelig global satsing på biodrivstoff.. Valg  ...   (LCA) av eit muleg framtidig case på Tjeldbergodden.. JOMAR: Miljødokumentasjon av byggekonstruksjoner, fase I og II.. Prosjektet, som etter hvert fikk navnet Jomar*, dreide seg om å utvikle og teste en modell for beregning av miljøbelastninger for hele livsløpet for bygningskonstruksjoner.. Dette ble knyttet nært opp til livsløpskostnadsmetodikk, LCC, som er utviklet for beregninger av kostnader, ved støtte fra Svein Bjørberg fra Multiconsult som er ekspert på LCC.. Innovations in response to new regulations of conventional materials in a life cycle, functional and holistic perspective (Innochem).. The main idea behind the project is to turn new regulations for chemicals (REACH) into a promoter of innovation instead of being a threat to R&D, innovation and production of chemicals in Norway and Europe.. ForMat er næringslivets satsing for å redusere dette matavfallet.. Hensikten med ForMat er først og fremst å redusere mengden matavfall som egentlig kunne ha vært spist, det vi definerer som nyttbart matavfall.. INNOFILM 2012.. Innovasjon og bærekraft innen regional utvikling av film og multimediebransjen i Oslofjord-regionen.. Hva skal til for å kombinere en ambisiøs film- og TV-produksjon med lokal kulturarv og bærekraftig stedsutvikling? Østfoldforskning vil i høst lede prosjektet Innovasjon og bærekraft innen regional utvikling av film og multimediebransjen i Oslofjord-regionen.. Her vil de sammen med bransjenettverkene Vestfold Filmforum, Østfold Filmforum og Studio Drammen avklare hvordan konseptutvikling av film- og TV-serier kan knyttes til økt regional attraksjonsverdi, bærekraftig turisme i lokal kulturarv og bærekraftig stedsutvikling.. Organisering av medarbeiderdrevet innovasjon for en omstilling fra liten til stor bedrift for å møte utfordringene til effektivitet, miljø, svinn og arbeidsmiljø.. GrensEraser – Generasjons- og grenseoverskridende mediekulturer.. Nedre Glommaregionen og Trollhättanregionen har til dels like strukturer innen film og medier som omfatter læring og motivasjon for barn og unge, utdanning innen medier og kommunikasjon for ungdom og unge voksne og profesjonelle bedriftsmiljøer og freelancere.. I tillegg er det flere offentlige utviklingstiltak og tilgjengelig fysisk infrastruktur.. Samtidig er det behov for bedre samspill mellom aktørene for å skape bedre forutsetninger for et sterkt næringsliv innenfor dette audio-visuelle området.. CINAI II - forprosjekt i film- og mediebransjen.. Regionen vil styrke forretningsutviklingen i sektoren ved å få den regionale infrastrukturen til å samspille bedre.. Svinnprosjektet i Råde bakeri.. Østfoldforskning hjelper Råde bakeri å redusere svinn – i bred forstand – i et prosjekt hvor partsamarbeid og medvirkningsprosesser er drivere for endring.. Sammen bedre på IA.. Dette prosjektet handler om å utvikle en portefølje av gode eksempler på Inkluderende Arbeidsliv (IA)-arbeidet i bedrifter (både private og offentlige), og synliggjøre dette for flere.. Det som er spesielt i dette prosjektet er at utviklingsarbeidet skjer i et samarbeid mellom ledelse, de ansatte, det offentlige støtteapparatet og forskere.. Prosjektet er med andre ord basert på samarbeid i nettverk.. SABIA Publisering.. Verdiskapning 2010 Østfold.. Prosjektet er knyttet til næringsmiddel- og emballasjeindustrien i Østfold rettet mot utvikling av parts- og medvirkningsbaserte organisasjonsmodeller for gjennomføring av organisatoriske og teknologiske innovasjonsprosesser samt dokumentasjon av verdiskapingseffektene av disse prosessene.. VRI Østfold - forskningsbasert innovasjon og fornying i en industriregion i omstilling.. Hovedmålet for VRI Østfold er å skape grunnlag for fornyelse og innovasjon i Østfolds næringsliv gjennom å videreutvikle og styrke samspillet mellom næringsliv, forskningsmiljøer og offentlige myndigheter innenfor et avgrenset antall innsatsområder, partssamarbeidet i og mellom bedrifter og styrke samarbeidet med tilsvarende partnerskap i Oslo-regionen.. Forskningsbasert Kompetansemegling, Østfold.. Øke FoU-innsatsen i SMB der FoU er en viktig strategisk faktor samtidig som man i regionen ønsker å opprettholde en regionalt drevet langsiktig FoU-satsing.. Bedriftsnettverk Moss maritime nettverk.. Forprosjektet er et utviklingsprosjekt for aktørene i og rundt den maritime næringen i Mosseregionen, med fokus på kunnskapsbasert industri og tjenestevirksomhet rettet inn mot maritim sektor.. Energi og avfallsressurser.. Se alle..

  Original link path: /prosjekter.aspx
  Open archive

 • Title: Publikasjoner - Østfoldforskning
  Descriptive info: Publikasjoner.. Siste publikasjoner.. Forfattere: Hanne Lerche Raadal, Ingunn Saur Modahl, , Tor Haakon Bakken (SINTEF Energy Research).. Fagområde: Forebyggende miljøvern.. Publikasjonsnummer:.. OR.. 09.. 12.. Forfattere: Anlaug Ådland Hansen, Nofima , Erik Svanes.. 29.. 11.. Forfattere: Kari-Anne Lyng, Ingunn Saur Modahl, John Morken, Tormod Briseid, Bjørn Ivar Vold, Ole Jørgen Hanssen, Ivar Sørby.. 25.. Utvikling av nye miljø– og kostnadseffektive løsninger for emballering og distribusjon av økologisk dyrket frukt- og grøntprodukter (Økofrukt).. Sluttrapport.. Forfattere: Erik Svanes, Berit Karoline Martinsen, Nofima.. 17.. Funn etter gjennomføring av en foresightprosess NCE Smart Energy Markets.. Forfattere: Frode Ramstad Johansen.. Fagområde: Virksomhets- og næringsutvikling.. 16.. Sammen bedre på IA Fagrapport.. Forfattere: Gunnar Vold Hansen, Trond Åge Langvik.. 13.. Livsløpsanalyse for gjenvinning av plastemballasje.. Fra norske husholdninger.. Forfattere: Ingunn Saur Modahl, Kari-Anne Lyng.. 10.. Forfattere: Anders Ingvar Gire Dahl , Kari-Anne Lyng.. AR.. 06.. Miljømessig sammenligning av skips- og veitransport ved bruk  ...   LCA.. Forfattere: Andreas Brekke, Kari-Anne Lyng.. 36.. Forfattere: Ingunn Saur Modahl, Bjørn Ivar Vold.. 32.. Klimaregnskap for Midtre Namdal Avfallsselskap IKS Behandling av våtorganisk avfall, papir, papp, glassemballasje, metallemballasje og restavfall fra husholdninger.. 28.. Klimaregnskap for avfall fra husholdningene Porsgrunn kommune.. Forfattere: Hanne Lerche Raadal, Ingunn Saur Modahl, Kari-Anne Lyng.. Forfattere: Cecilia Askham, Vibeke Schakenda.. Emballasjeoptimering i Norge Resultater fra Indikator- og Handlekurvprosjektet 2008.. Forfattere: Ole Jørgen Hanssen, Hanne Møller, Vibeke Schakenda.. 24.. Kildesortering av plastemballasje i Fredrikstad kommune Klimaregnskap og andre miljøfaktorer.. Forfattere: Ole Jørgen Hanssen, Hanne Lerche Raadal, Ingunn Saur Modahl, Kari-Anne Lyng.. 22.. Klimaregnskap for avfallshåndtering, Fase I og II.. 18.. Memo summary climate accounting waste phase I and II.. Neste side →.. Marker alle.. Innovasjon og omstilling i offentlig sektor.. Institutt for offentlig økonomi.. Institutt for informasjonsteknologi.. Alle årstall.. 1988 - 1994.. 1995 - 1999.. 2000 - 2004.. 2005 - 2009..

  Original link path: /publikasjoner.aspx
  Open archive

 • Title: Medarbeidere - Østfoldforskning
  Descriptive info: Medarbeidere.. Administrasjon.. Trond Edvardsen.. Direktør.. Telefon: 90571091.. tronde@ostfoldforskning.. Nina Gjøs.. Resepsjonist.. Telefon: 90035182.. nina@ostfoldforskning.. Siw M.. Nordahl.. Konsulent.. Telefon: 95883470.. siw@ostfoldforskning.. Liv Østensvig.. Økonomiansvarlig i administrasjonen.. Telefon: 41541140.. liv@ostfoldforskning.. Andreas Brekke.. Leder for Forebyggende miljøvern, Forsker.. Telefon: 40645975.. andreas@ostfoldforskning.. Silje Arnøy.. Forsker.. Telefon: 92282032.. silje@ostfoldforskning.. Cecilia Askham.. PhD, Seniorforsker.. Telefon: 41464215.. cecilia@ostfoldforskning.. John Baxter.. Telefon: 46897272.. john@ostfoldforskning.. Ole Jørgen Hanssen.. Seniorforsker.. Telefon: 90727977.. ojh@ostfoldforskning.. Hanne  ...   Johnsen.. PhD-stipendiat.. Telefon: 90760497.. fmj@ostfoldforskning.. Hanne Møller.. Telefon: 97104773.. ham@ostfoldforskning.. Anne Rønning.. Telefon: 90642538.. anne@ostfoldforskning.. Ingunn Saur Modahl.. Seniorforskar.. Telefon: 41123551.. ism@ostfoldforskning.. Vibeke Schakenda.. Forskningsassistent.. Telefon: 45288183.. vibeke@ostfoldforskning.. Erik Svanes.. Telefon: 97016051.. erik@ostfoldforskning.. Mie Vold.. Telefon: 41469800.. mie@ostfoldforskning.. Bjørn Ivar Vold.. Telefon: 92213977.. biv@ostfoldforskning.. Synnøve Rubach.. Forskningsleder, PhD, Seniorforsker.. Telefon: 97742057.. sr@ostfoldforskning.. Steinar Normann.. Telefon: 91175771.. steinar@ostfoldforskning.. Frode Ramstad Johansen.. Forsker, IT-leder.. Telefon: 93030885.. frode@ostfoldforskning..

  Original link path: /medarbeidere.aspx
  Open archive

 • Title: Om Østfoldforskning - Østfoldforskning
  Descriptive info: Om Østfoldforskning.. Østfoldforskning AS er en videreføring av Stiftelsen Østfoldforskning som ble etablert i 1988.. Som stiftelse var instituttet også kjent som STØ.. Vi er et regionalt forankret forskningsselskap som arbeider med anvendt forskning og utvikling innenfor to hovedområder:.. -.. , med fokus på reduksjon av klimagassutslipp, energibruk, avfall og andre miljøbelastninger i samfunnet.. Virksomhets- og næringsutvikling,.. med fokus på innovasjon og nyskaping i enkeltbedrifter og i nettverk av bedrifter, samt i det offentlige.. Les mer om.. forskningsaktivitetene.. I Østfoldforskning arbeider 20 høyt kvalifiserte medarbeidere hvorav fire har doktorgrad og tre forskere tar doktorgradsutdanning innenfor nettverksutvikling mellom bedrifter, miljøtoksikologi, energihandel og miljø og miljøeffektiv tjenesteproduksjon.. Østfoldforskning i regional, nasjonal og internasjonal sammenheng.. Østfoldforskning ble etablert for å bidra til og styrke forskningsvirksomheten i Østfold og er en viktig aktør i den regionale utviklingen i Østfold, sammen med Høgskolen i Østfold, IFE – Institutt for Energiteknikk, UMB - Universitetet for Miljø og Biovitenskap, Østfold Fylkeskommune og partene i arbeidslivet (NHO/LO).. Gjennom VRI Østfold gjennomføres det prosjekter som både skal bidra til å styrke lønnsomheten og effektiviteten i bedrifter i Østfold, og bidra til forskerutdanning i regionen.. Østfoldforskning er en del av det nasjonale forskningssystemet med regional forankring, også kalt FOKUS-instituttene.. I løpet av 20 år er det via Østfoldforskning hentet inn  ...   til å bistå bedrifter med å utvikle og deklarere mer miljø- og ressurseffektive produkter og prosesser.. Eksempler er emballasje for sjømat, biogass og bioetanol, elektrisitet, effektiv avfallsbehandling, miljøeffektive bygg og byggematerialer, kontorstoler, malingprodukter.. Eierform og styre.. Østfoldforskning er et ideelt aksjeselskap som eies av Østfold Fylkeskommune, Fredrikstad og Sarpsborg kommuner, Indre Østfold Regionråd, Østfold Energi, COWI og de ansatte.. Østfoldforskning endret organiseringsform til ideelt aksjeselskap som følge av endringer i stiftelsesloven og ønsket om å få et mer strategisk eierskap som grunnlag for videreutvikling av virksomheten.. Denne eierformen innebærer dessuten at overskudd føres tilbake til virksomheten, utbytte kan ikke tas ut av eierne.. Virksomheten har et styre med sju medlemmer valgt av eierne, og der Norges Forskningsråd, Østfold Fylkeskommune og ansatte-ANS har vedtektsfestet styreplass.. Beliggenhet.. Østfoldforskning holder til på Værste-området i Fredrikstad i nær tilknytning til Høgskolen i Østfold og COWI, og representerer en viktig del av den ”nye tid” på det gamle bedriftsområdet til Fredrikstad Mekaniske Verksted.. Antall ansatte: 20.. Antall doktorer: 4.. Antall doktorander: 3.. Har rekruttert over 120 høyt kvalifiserte medarbeidere til virksomheter i fylket.. Årlig omsetning: Ca 22 millioner kr.. Har innbrakt 120 millioner kroner i forskningsbevilgninger til prosjekter som har kommet Østfoldvirksomheter til gode.. Etablert som stiftelse: 01.. 1988.. Ble ideelt aksjeselskap: 01.. 07.. 2007..

  Original link path: /om-ostfoldforskning.aspx
  Open archive

 • Title: Kontakt - Østfoldforskning
  Descriptive info: Kontakt oss.. Østfoldforskning AS,.. Postadresse: Gamle Beddingv.. 2B.. 1671 Kråkerøy.. Tlf.. E-post:.. post(at)ostfoldforskning.. no..

  Original link path: /kontakt1.aspx
  Open archive

 • Title: Østfoldforskning deltok på arbeidsmøte i Thailand for utvikling av ISO-standard for kvantifisering og kommunikasjon av klimaspor - Østfoldforskning
  Descriptive info: Aktuelt.. Du er her: // Østfoldforskning deltok på arbeidsmøte i Thailand for utvikling av ISO-standard for kvantifisering og kommunikasjon av klimaspor.. Standarden ble før møtet satt på votering for videreføring til FDIS (Final Draft International Standard) som er nest siste nivå før en standard blir vedtatt.. Dette ble nedstemt med knapp margin.. Viktige land som Kina og India har vært skeptiske til standarden.. Disse landene og noen andre utviklingsland har vært skeptiske til standarden bl.. a.. på grunn av fare for at den skal virke handelshindrende.. I løpet av møtet ble det derfor framsatt ønske fra flere land om at standarden skal gjøres veiledende eller nedgraderes til Technical Specification.. I plenum i underkomite 7 (SC 7 Greenhouse gas management and related activities) voterte deltagerlandene med overveldende flertall å gjennomføre en runde til på DIS-nivå.. En rekke land ga uttrykk for sterk støtte til standarden.. Standarden ble i løpet av arbeidsmøtet ytterligere forbedret.. Blant annet kan nå kommunikasjon via ”claims” (miljøpåstand = type II label) kun gjøres iht de strenge regler som er vedtatt i 14020.. Disse reglene gir forbrukerne god beskyttelse mot villedende markedsføring, hvilket er særlig viktig i land med lite utviklet regelverk på området.. Det viktigste temaet på kvantifiseringsområdet er teksten omkring opprinnelsesgarantier.. Norge foreslo strengere regler for bruk av opprinnelsesgarantier ved et nytt krav som krever rettferdiggjøring av en slik anvendelse blant annet iht kriterier om vitenskapelighet.. Komitèen noterte seg Norges bekymring men mente at nåværende tekst ivaretok Norges intensjoner på en tilstrekkelig måte.. Endringsforslaget ble nedstemt.. Kun mindre endringer ble gjennomført for elektrisitet og resten av kvantifiseringskapitlet.. Det er fremdeles mulig å få standarden ferdig innen utgangen av 2013.. Både industri og andre interessenter ser fram til at det kommer en internasjonal  ...   det.. derfor framsatt ønske fra flere land om at standarden skal gjøres veiledende.. eller nedgraderes til Technical Specification.. I plenum i underkomite 7.. (SC 7 Greenhouse gas management and related activities) voterte deltagerlandene.. med overveldende flertall å gjennomføre en runde til på DIS-nivå.. En rekke land.. ga uttrykk for sterk støtte til standarden.. Standarden ble i løpet av.. arbeidsmøtet ytterligere forbedret.. Blant annet kan nå kommunikasjon via.. ”claims” (miljøpåstand = type II label) kun gjøres iht de strenge regler som er.. vedtatt i 14020.. Disse reglene gir forbrukerne god beskyttelse mot villedende.. markedsføring, hvilket er særlig viktig i land med lite utviklet regelverk på.. området.. Det viktigste temaet på kvantifiseringsområdet er teksten.. omkring opprinnelsesgarantier.. Norge foreslo strengere regler for bruk av.. opprinnelsesgarantier ved et nytt krav som krever rettferdiggjøring av en slik.. anvendelse blant annet iht kriterier om vitenskapelighet.. Komitèen noterte seg.. Norges bekymring men mente at nåværende tekst ivaretok Norges intensjoner på en.. tilstrekkelig måte.. Kun mindre endringer.. ble gjennomført for elektrisitet og resten av kvantifiseringskapitlet.. Det er fremdeles mulig å få.. standarden ferdig innen utgangen av 2013.. Både industri og andre interessenter.. ser fram til at det kommer en internasjonal standard på dette området slik at.. det blir like konkurransevilkår på området.. Erik Svanes fra.. Østfoldforskning og Dagfinn Malnes fra NHO/EPD Norge deltok som norsk.. representant på møtet.. Neste.. møte finner sted i Wien i januar 2013.. Ny rapport om ”Forebyggende Miljøvern i Norge i et 20-års perspektiv.. Rapporten er skrevet av Uno Abrahamsen og Ole Jørgen Hanssen på personlig initiativ, og utgis i Østfoldforsknings rapportserie.. Motivasjonen har vært å få dokumentert deler av historikken knyttet til forebyggende miljøvern i Norge fra 1988 og frem til i dag.. Les mer ved å klikke på overskriften..

  Original link path: /nyhet/ostfoldforskning-deltok-pa-arbeidsmote-i-thailand-for-utvikling-av-iso-standard-for-kvantifisering-og-kommunikasjon-av-klimaspor-129.aspx
  Open archive

 • Title: Industriell emballering og distribusjon av sjømat - Østfoldforskning
  Descriptive info: Du er her: // Industriell emballering og distribusjon av sjømat.. Link til mer informasjon om boken finner du.. her..

  Original link path: /nyhet/industriell-emballering-og-distribusjon-av-sjomat-128.aspx
  Open archive


 • Archived pages: 443