www.archive-no-2012.com » NO » O » OHCO

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 187 . Archive date: 2012-10.

 • Title: Advokatfirmaet Owe Halvorsen & Co AS - Din advokat innen forretningsjus og personskadeerstatning - Lillestrøm, Skedsmo, Romerike
  Descriptive info: .. Fast eiendom.. Personskadeerstatning.. Familie og arv.. Forretningsjuss.. Hjem.. Om oss.. Advokater.. Spesialområder.. Konkursbo.. Vilkår og priser.. Aktuelt.. Kontakt oss.. Sitemap.. Tvist ved salg av bolig.. Seksjonering, fradeling.. Ekspropriasjon.. Oppgjørsmegling.. Personskade.. Trafikkskade.. Yrkesskade.. Pasientskade.. Trygd.. Arv, testament og skifte.. Generasjonsskifte.. Samboeravtaler og ektepakt.. Kontrakter og avtaler.. Arbeidsrett.. Selskapsrett.. Skatte- og avgiftsspørsmål.. Eiendomsbestyrelse.. Forvaltning og gårdsbestyrelse.. Utleie av næringseiendom.. Eiendomsutvikling.. Konkurs.. Bostyrelse ved konkurs.. Insolvens.. Representasjon av kreditor, ved omstøtelse mv.. Den 30.. oktober inviterer adv.. Thomas Chr.. Wangen til gratis konsultasjoner  ...   har åpnet nytt filialkontor i Bjørkeveien 4 på Bjørkelangen.. I forbindelse med åpningen av kontoret har Indre Akershus Blad skrevet en sak om oss.. Denne kan du lese her.. Denne uka holder adv.. flm.. Selma Smeby Lium personskadeseminar i Lillehammer og på Hamar, henholdsvis.. onsdag 17.. oktober.. og.. torsdag 18.. I tillegg tilbys det gratis konsultasjon av din skadesak.. Advokatfirmaet Owe Halvorsen Co as Lillestrøm - Åråsen C.. J.. Hansens vei 13, 2007 Kjeller, Telefon: 64 84 00 20, e-post:.. post@ohco.. no..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Fast eiendoms rettsforhold | Owe Halvorsen & Co
  Descriptive info: Fast eiendoms rettsforhold.. Våre advokater bistår med bl.. a.. :.. Kontrakter.. Oppgjør ved kjøp og salg.. Oppføring og forvaltning.. Utleie av privat og næringseiendom.. Tvist ved boligsalg.. Seksjonering.. Tomtefeste.. Våre advokater kan hjelpe deg med kontrakter/avtaler og oppgjør ved kjøp, salg og andre hjemmelsoverføringer, oppføring og forvaltning, utleie og husleie, samt bistand i feil-/mangelssaker ved kjøp og salg av bolig.. Vi bistår også i byggesaker og andre saker etter plan- og bygningsloven, tomtefeste, deling, seksjonering, borettslag og i nabotvister.. Ved disponering av fast eiendom, enten det er å bygge nytt, selge brukt eller overføre eiendommen til andre, utløser dette en rekke plikter for alle parter.. Dette er møysommelige prosesser  ...   skatter og avgifter.. Vi kan, sammen med våre samarbeidspartnere, bistå i alle faser av byggeprosesser, salgsprosesser og kontraktforhandlinger ellers.. I slike saker er det ofte for sent å oppsøke advokat når problemene dukker opp og avtalen viser seg å ikke dekke det man trodde.. Bruk av advokat og andre sakkyndige tidlig i prosessen kan fort vise seg å være en billig forsikring mot problemer siden.. Vi bistår så vel privatpersoner som næringsdrivende sammen med sameier og borettslag.. Forsikringsrett.. Trygderett.. Oppreisning.. Bistandsoppdrag.. Forretningsførsel og gårdsbestyrelse.. Utvikling fast eiendom.. Entrepriserett.. Arv og skifte.. Familierett.. Skatt og ligning.. Avtale- og kontraktsrett.. Konkurs og insolvens.. Prosedyre.. Fri rettshjelp.. Forvaltningsrett.. Forbrukerrett.. Pengekravsrett.. Varemerker og patent..

  Original link path: /spesialomrader/fast-eiendoms-rettsforhold
  Open archive

 • Title: Din advokat innen erstatning for personskade etter yrkesskade, trafikkskade og pasientskade.
  Descriptive info: Våre advokater representerer skadelidte i følgende type skadesaker:.. Alle typer trafikkskader.. Yrkesskade og yrkessykdom.. Voldsoffer.. Annet ansvarsgrunnlag.. Oppreising.. Advokatfirmaet Owe Halvorsen Co er et av landets fremste kontorer når det gjelder bistand for skadelidte i personskadesaker etter trafikkulykker, yrkesskader, pasientskader mv.. Vi har omfattende erfaring innen fagfeltet erstatningsrett og representerer skadelidte fra hele landet.. Vi har i mange år samarbeidet aktivt med.. Landsforeningen for Trafikkskadde.. Les mer om.. Erstatningsutmålingen - noen utgangspunkt.. Har du rett på erstatning?.. Se eksempler på resultater.. Våre advokater prosederer årlig et stort antall saker for domstolene, herunder Høyesterett.. Resultatene vi oppnår i forhandlinger med forsikringsselskapene eller i prosess for domstolen på vegne av våre klienter er gode og tilsier at representasjon av advokater fra vårt firma er fornuftig.. Skadelidte og deres pårørende har ofte et betydelig behov for veiledning og bistand dersom man har  ...   står overfor en ressurssterk motpart.. Selskapene dekker på den annen side som den store hovedregel rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand for den skadelidte.. Bistand av advokat er derfor tilnærmet gratis.. Det er mye å vinne og lite å tape på å la seg representere av advokat.. I tillegg til de faktiske og juridiske problemstillinger, oppstår det i slike saker ofte vanskelige medisinske problemstillinger.. Dette gjelder i nakkeslengskadesaker, hodeskader, og andre saker der det er vanskelig å konstatere en skade objektivt.. Våre advokater har gjennom mange år opparbeidet seg nødvendige erfaringen til å håndtere slike spørsmål og forsikringsselskapenes strategier til fordel for den enkelte skadelidte.. På denne siden har vi kortfattet beskrevet generelle prinsipper og utgangspunkt for å avklare hvorvidt man har et krav overfor en skadevolder.. I tillegg har vi stikkordsmessig redegjort for prosessen i en personskadesak..

  Original link path: /spesialomrader/personskadeerstatning
  Open archive

 • Title: Arv og skifte | Owe Halvorsen & Co
  Descriptive info: Vi bistår i alle saker og spørsmål om:.. Arveplanlegging.. Generasjonsskifte fast eiendom.. Utforming og tolkning av testament.. Arveoppgjør, privat og offentlig skifte.. Utfylling av arve-/gavemelding.. I saker om arv og skifte er det ofte mange vanskelige spørsmål som reiser seg, og spørsmålene blir sjeldent færre når man innser hvilket skjemavelde og papirmølle slike prosesser er.. Vi kan bistå dere på alle nivå av både arveplanlegging, arveoppgjør og skifteoppgjør.. For mange av disse oppdragene har vi fastpriser, se vår prisliste.. her.. Advokatfirmaet Owe Halvorsen Co har ved flere anledninger holdt seminar innenfor dette fagfeltet.. Publikasjonsmaterialet fra seminaret kan du finne..

  Original link path: /spesialomrader/arv-og-skifte
  Open archive

 • Title: Selskapsrett | Owe Halvorsen & Co
  Descriptive info: Stiftelse av ulike selskaper og selskapsformer.. Egenkapitaltransaksjoner (emisjon, fisjon og fusjon).. Selskapsoverdragelser.. Restrukturering.. Rådgivning mot selskapets sine organer.. Utarbeidelse av vedtekter mv.. Aksjonæravtaler.. Våre advokater har allsidig praksis med bistand til små og mellomstore bedrifter, både i generell og spesiell selskapsrett.. Vi bistår i forbindelse med blant annet etablering eller endring av selskapsformer/virksomheter, egenkapitaltransaksjoner (emisjon, fusjon og fisjon), selskapsoverdragelser (aksjer/”innmat”), rådgivning mot selskapets styrende organer, utarbeidelse av vedtekter/vedtektsendringer, protokoller, aksjonæravtaler og ved aksjonærkonflikter..

  Original link path: /spesialomrader/selskapsrett
  Open archive

 • Title: Owe Halvorsen & Co - om oss
  Descriptive info: Advokatfirmaet Owe Halvorsen Co påtar seg oppdrag fra små og mellomstore bedrifter, organisasjoner og privatpersoner.. Vi fokuserer på høy kompetanse innenfor de fagfelt vi betjener.. Tilgjengelighet, rask saksbehandling, rådgivning, tvisteløsning og nær oppfølging er forhold vi vektlegger og tilbyr våre klienter.. Advokatfirmaet Owe Halvorsen Co betjener klienter fra hele Norge innenfor de fleste rettsområder.. Firmaet har bred erfaring innenfor  ...   fast eiendoms rettsforhold.. Se vår beskrivelse av våre advokattjenester under.. fagområder.. Vi legger stor vekt på den personlige relasjonen mellom advokat og klient.. I enkelte saker arbeider vi også i faggrupper for å få utnyttet vår kompetanse best mulig til fordel for klienten.. Våre advokater.. Vi har hovedkontor på Åråsen stadion i Lillestrøm, og filialkontor på Mosenteret i Nittedal.. Samarbeidspartnere..

  Original link path: /om-oss
  Open archive

 • Title: Advokater - Owe Halvorsen & Co
  Descriptive info: Owe Halvorsen.. Advokat/Partner.. Thomas Christian.. Wangen.. Advokat (H)/Partner.. Øyvind Kilstad.. Brede Gundersen.. Advokat.. Benjamin Nordhaug.. Evy Ann Hagen.. Maja Agnes Køteles.. Advokatfullmektig.. Selma Smeby Lium.. Marte Aarthun.. Kontormedarbeidere..

  Original link path: /advokater
  Open archive

 • Title: Spesialområder
  Descriptive info: Klikk på det fagområde i menyen til venstre som passer med behovet for juridisk bistand..

  Original link path: /spesialomrader
  Open archive

 • Title: Konkursbo
  Descriptive info: Advokatfirmaet Owe Halvorsen & Co får tildelt bobestyreroppdrag fra Nedre Romerike tingrett.. På denne siden ønsker vi å orientere om hvilke boer vi bestyrer, samt oppgi nøkkelopplysninger knyttet til disse.. Fordringer anmeldes skriftlig til bostyrer.. Vi anmoder alle kreditorer eller andre som har interesse i boet om å anvende Altinns konkurssider hvor  ...   AS.. B.. A.. Transport Ltd.. Borgar André Flønes.. ES Eiendom AS.. Etablerersentrene i Akershus AS.. Frode Haustreis.. Jl Entreprenør AS.. Kenneth Mælen.. Kjus Transport AS.. Le-Jo Ltd.. Mehmet Seferi.. Morten Johan Hagen, Hagen Minitransport.. Per Kristian Blix.. Suthakar Subramaniam.. Trond Skjelstad Halvorsen.. Zooworld AS.. Økolink AS.. Øyvind Wiker.. Se.. altinn.. for mer informasjon..

  Original link path: /konkursbo
  Open archive

 • Title: Vilkår og priser
  Descriptive info: Alminnelig redegjørelse for timepriser.. Advokatfirmaet Owe Halvorsen Co er underlagt Advokatforeningens Regler for god advokatskikk, samt Konkurransetilsynets Forskrift om prisopplysninger for tjenester i forbrukerforhold.. Som følge av dette skal klienten, ved oppdragets begynnelse, få informasjon om hvilken timepris som vil bli lagt til grunn, hvordan salæret blir beregnet, og faktureringsrutiner for øvrig.. Les mer om:.. Rettshjelpsforsikring.. Fastpris.. Advokaters opplysningsplikt.. Vår veiledende timepris ligger i området fra kr.. 1 400 (kr.. 1750 inkl.. mva.. ) til kr.. 1 900,- (kr.. 2 375,- inkl.. ) for advokater.. Den konkrete timeprisen avtales ved oppstart av det enkelte oppdrag.. Det tas forbehold om å avtale en timepris som avviker fra veiledende intervall i spesielle tilfeller.. Utgangspunktet er at det beregnes  ...   oversiktlige saker vil vi kunne gi fast pris på forhånd.. Prisen er inklusiv alle normale kontortekniske tjenester, herunder sekretærtid, vanlig kopiering, porto m.. m.. Særskilte utlegg i anledning saken kommer i tillegg.. Det føres timelister som ligger til grunn for den enkelte faktura.. Det foretas sluttfakturering ved sakens avslutning.. I saker som strekker seg over et lengre tidsrom, blir det i tillegg foretatt avregning hver annen måned.. I personskadesaker avtales fakturering særskilt.. Ved oppstart av oppdrag vil det bli utarbeidet en oppdragsbekreftelse med våre alminnelige oppdragsvilkår.. Et oppdrag anses ikke akseptert av oss før vi har utstedt oppdragsbekreftelse, og eventuelt salærforskudd er innbetalt.. I saker der advokat oppnevnes av retten, anses oppdraget akseptert når rettens oppnevning foreligger..

  Original link path: /vilkar-og-priser
  Open archive

 • Title: Aktuelt
  Descriptive info: Ny filial på Bjørkelangen.. Statsbudsjett 2013.. Advokat Benjamin Nordhaug har tatt for seg enkelte emner i statsbudsjettt for 2013.. Klikk her for å lese mer.. 22.. juli-saken.. Advokat (H) Thomas Chr.. Wangen har uttalt seg til Romerikes Blad i forbindelse med 22.. juli-saken og spørsmål om ofrenes evt.. søksmål mot Staten.. Advokatfirmaet Owe Halvorsen Co AS anbefaler alle som søker erstatning - både i forbindelse med terrorsaken og andre saker som f.. eks.. bil-, yrkes- og pasientskader etc.. - om å ta kontakt med advokat som er spesialisert innen erstatningsrett.. Feriepenger.. Ferieloven regulerer beregning og utbetaling av feriepenger.. Feriepengene skal være minimum 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget.. Arbeidstakere som er over 60 år har rett på minimum 12,5 prosent.. Les mer: Feriepenger.. Vi har oppdatert våre konkurssider.. Landsforeningen for trafikkskadde endrer navn.. Vår samarbeidspartner gjennom 30 år, Landsforeningen for Trafikkskadde i Norge (LTN), endrer navn til Personskadeforbundet LTN.. Les mer: Landsforeningen for trafikkskadde endrer navn.. Facebook.. Vi er også å finne på Facebook.. Klikk på lenken.. for å "like" siden vår.. Eksempler på resultater.. Vi har oppdatert vår oversikt over resultater i personskade-erstatningssaker  ...   2.. januar 2012.. God jul og og godt nyttår!.. Ny postadresse.. Vi har fått ny postadresse.. Denne er C.. Hansens vei 13.. Vi ber om at alle våre kontakter merker seg den nye adressen.. Fredag 25.. november, samt mandag 28.. og tirsdag 29.. november tilbyr våre advokater gratis vurdering av din person-skadesak per telefon.. Ny advokatfullmektig.. Selma Smeby Lium er ansatt som advokatfullmektig i vårt firma med tiltredelse fra 19.. september 2011.. Les mer: Ny advokatfullmektig.. Maja Agnes Køteles er ansatt som advokatfullmektig i vårt firma med tiltredelse fra 15.. august 2011.. Advokat/advokatfullmektig.. Vi søker etter advokat og/eller advokatfullmektig.. denne lenken.. for mer informasjon om stillingene.. Lillestrøm 2020 AS.. Det er åpent for tegning av aksjer i Lillestrøm 2020 AS frem til og med 14.. juni 2011.. Les mer: Lillestrøm 2020 AS.. Velkommen til våre nye nettsider.. De er en del av vår nye visuelle profil, utformet av Createurene.. Vi håper du får en god oversikt over hvem Advokatfirmaet Owe Halvorsen Co er, våre arbeidsområder og hva vi kan hjelpe deg med.. Nettsidene vil jevnlig bli oppdatert.. Arkiv.. Kurs/Seminar.. Artikler.. Dommer.. Boligspalte..

  Original link path: /aktuelt
  Open archive


 • Archived pages: 187