www.archive-no-2012.com » NO » O » OFFENTLIGSERVICE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 613 . Archive date: 2012-11.

 • Title: Forum for offentlig service : Forsiden
  Descriptive info: .. Hopp til hovedinnholdet på siden.. Hopp til nettstedskart.. Hopp til kontaktinformasjon.. Arkiv.. Kontakt oss.. Lenker.. Servicekonferansen 2012.. Forsiden.. TEMA.. Artikler.. Etablering av tjenestetilbud.. Internasjonalt.. Klart språk.. Kompetanse.. Offentlig informasjon.. Publikasjoner.. Universell utforming.. ORGANISASJON.. Innmelding.. Landsmøtet.. Medlemmer.. Nettverksgrupper.. Maler.. Oversikt over gruppene.. Samlinger koordinatorer.. Seminarer i nettverkene.. Økonomisk støtte.. Om forumet.. Styret.. Kontaktinformasjon.. Forum for offentlig service.. Borggata 1A.. 0650 Oslo.. Org.. nr.. 987 550 627.. Send en e-post.. Telefon: 22 04 81 40.. Rica Nidelven, Trondheim, 25.. -26.. oktober 2012.. Servicekonferansen 2012: Digitalt, sosialt og verbalt!.. 30.. 10.. 2012.. Presentasjonene er lagt ut.. Les mer.. Følg forumet på Facebook.. 22.. Nå kan du følge forumet på Facebook.. Diskuter med andre, legg ut aktuelt stoff - ordet er ditt!.. Kilde: BLI.. Stavanger er Årets barne- og ungdomskommune.. Stavanger kommune er i dag kåret til Årets barne- og ungdomskommune.. Statsråd Inga Marte Thorkildsen overrakte prisen til kommunalråd i Stavanger, John Peter Hernes.. Kilde: Difi.. Open høyring - kvalitetskriteria for offentlege nettstader.. 17.. Kriteria som ligg til grunn for vurderinga av offentlege nettstader er no ute på høyring..  ...   universelt IKT.. [2012-10-08].. Nytt traineeprogram for personer med høyere utdanning og nedsatt funksjonsevne.. Bedre tjenester med storsatsing på IKT i NAV.. [2012-10-06].. Kompetansemidler - søknadsfrist 12.. Universell utforming - gratis kompetanseprogram.. På nett med innbyggerne.. [2012-10-03].. Hvem svarer på hva om EØS-borgere og rettigheter.. [2012-10-02].. Stopp.. Tenk.. Klikk.. [2012-09-28].. Søk om midlar til informasjon om val.. [2012-09-27].. Foreslå kandidater til Mangfoldsprisen 2012.. [2012-09-25].. Spør innbyggerne hva de mener om offentlige tjenester.. Satser langsiktig i kommunene.. [2012-09-14].. Nye sider om norskopplæring.. Digitale skiller i befolkningen blir mindre.. [2012-09-12].. Forskarar presenterte resultata frå e-valforsøket.. [2012-09-11].. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet på trappene.. [2012-08-29].. Flere fastleger og kortere ventetid.. [2012-08-28].. OEP: Sei di meining om tenesta.. Neste side.. BLI MEDLEM.. Innmelding og endring av kontakt.. Forumet arbeider aktivt for at den enkelte innbygger skal få best mulig offentlige tjeneste.. SEND INFO.. Send oss artikler og bilder.. Del erfaringer og kunnskap med andre.. Nyhetsbrev.. Hold deg oppdatert.. Blogg, blogg, blogg.. På forumets blogg er ordet ditt.. Kjør debatt!.. Copyright 2008.. Forum for offentlig service.. Web levert av CustomPublish AS.. Design: Gnist Design..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Forum for offentlig service : Arkiv
  Descriptive info: {.. } {.. }.. 2012-10-30.. Deltakere - påmelding og praktisk informasjon.. Påmeldingsfrist: Nå! Kun elektronisk påmelding aksepteres.. Rica Nidelven, Trondheim, 27.. og 28.. oktober 2011.. Servicekonferansen 2011: Samarbeid for profesjonell service!.. Presentasjonene fra konferansen er lagt ut.. 2011-11-03.. Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen, 28.. -29.. oktober.. Servicekonferanferansen 2010: Fysiske eller elektroniske tjenester? Ja, takk - begge deler!.. 2010-10-31.. Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen, 29.. -30.. Servicekonferansen 2009: Hva skjer når passive mottakere blir aktive medspillere?.. 2009-11-05.. Borgerservicekonference 2009, 3.. og 4.. mars, Danmark.. "Det hele for det halve" - 10 læringshistorier fra borgerservicecentre om kvalitets og effektivitetsforbedringer.. Årets borgerservicekonference handler om at yde en god service og fastholde en udviklende arbejdsplads, når det økonomiske råderum mindskes.. 2009-02-10.. Kilde: AID.. Konferanse om mottak og bosetting av innvandrere.. Statsråd Dag Terje Andersen og leder for KS Halvdan Skard inviterer alle ordførerne i kommuner som arbeider med mottak og bosetting til en konferanse den 10.. februar 2009.. 2009-01-09.. 2.. og 3.. februar 2009 - Rica Ishavshotell.. Plan- og byggesaksseminar i Tromsø..  ...   – frå kontroll til deling?.. Den 4.. desember arrangerer Difi konferansen Kvalitet på offentlege nettstader.. Det blir også prisutdeling til beste offentlege nettstader 2008.. 2008-11-21.. Kilde: KS.. Hvordan komme i gang med ehandel?.. Få kontroll på hele innkjøpsprosessen: Konkurransegjennomføring - Bestilling - Faktura.. Introduksjonsdag til elektronisk handel i det offentlige 17.. november 2008.. 2008-11-05.. Les mer på ks.. no.. Servicekonferansen 2008.. Utstillere - evalueringsskjema.. Servicekonferansen 2008 ble gjennomført 29.. og 30.. oktober på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen.. Forum for offentlig service er opptatt av å tilrettelegge best mulig for framtidige konferanser for både deltakere og utstillere.. Vi setter pris på om du bruker fem minutter til å besvare spørsmålene som er utformet spesielt for deg som utstiller.. Evalueringen avsluttes torsdag 20.. Med vennlig hilsen.. Torbjørn Vinje.. 2008-11-10.. Bildeglimt.. Se et utvalg bilder fra konferansen.. 2008-10-31.. Evaluering fra deltakerne.. En foreløpig lynrask gjennomgang av evalueringsskjemaene viser at de fleste er godt fornøyd med Servicekonferansen 2008.. Program og presentasjoner.. Presentasjonene fra Servicekonferansen 2008 er lagt ut.. Search:.. GUI mode..

  Original link path: /arkiv.98037.no.html
  Open archive

 • Title: Forum for offentlig service : Kontakt oss
  Descriptive info: Administrasjon.. , daglig leder, utfører sekretariatstjenester for Forum for offentlig service:.. Daglig drift.. Oppdatering av nettsted.. Postmottak.. Bistå styret med å iverksette landsmøtets vedtak.. Post-, besøk- og fakturaadresse.. c/o Norsk Kommunalteknisk Forening.. Borggata 1.. Bankgiro.. 1594.. 50.. 10913.. Organisasjonsnummer.. 987550627.. Oversikt over styret.. Tips en venn.. Skriv ut.. Del med andre..

  Original link path: /kontakt-oss.97818.no.html
  Open archive

 • Title: Forum for offentlig service : Lenker
  Descriptive info: Oversikt over relevante lenker til andre nettsteder og -ressurser.. 01.. 2009.. eGovernment - eForvaltning.. Elektroniske tjenester og ressurser.. Offentlig.. Organisasjoner.. Servicenivå.. Tidsskrifter.. Utdanning.. European Commision - eGovernment activities.. New Zealand e-government program.. AltInn.. Byggsøk.. Difi.. IKT-forum.. Kravspesifikasjon for elektronisk servicetorg.. MinSide.. Borgerservice Danmark.. Boligrelaterte spørsmål i norden.. Lederweb.. dk - væksthus for ledelse (Danmark).. Arbeidsmiljøsenteret.. Arbeids- og inkluderingsdepartementet.. bedin.. Brønnøysundregistrene.. Deltasenteret - statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.. Direktoratet for forvaltning og IKT.. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.. Distriktssenteret - kompetansesenter for distriktsutvikling.. etablerer.. Forbrukerrådet.. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.. Fylkesmannen.. Husbanken.. Innovasjon Norge.. Kommunal- og regionaldepartementet.. Kommunenavet.. Kommuner i Norge, alfabetisk.. Konfliktrådet..  ...   utlevering av informasjon om hjemmelshaver og adresse fra GAB / Matrikkelen.. Stedsutvikling - nettportal med informasjon fra departementene.. Vegvesenet.. Fagforbundet.. Forum for kommunale planleggere.. Geoforum.. KS.. Norsk Kommunalteknisk Forening.. Servicetesten (Kommunal Rapport).. Kommunal Rapport.. Kommunalteknikk.. MEMU - internmagasin NAV.. MDs side for universell utforming.. Bygg for alle (Staten bygningstekniske etat Husbanken).. Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK).. Universell utforming i plansaker fra Norsk Kommunalteknisk Forening.. Ledelinjer.. Hva skal til for at en bolig kan kalles universelt utformet?.. Begrepsavklaringer knyttet til universell utforming, eget dokument.. Universell utforming og reguleringsbestemmelser.. Høgskolen i Hedmark: Servicestudiet, serviceledelse.. Høgskolen i Lillehammer: Servicestudiet.. Høgskolen i Nord-Trøndelag, Studiet i Serviceledelse..

  Original link path: /lenker.98038.no.html
  Open archive

 • Title: Forum for offentlig service : Servicekonferansen 2012
  Descriptive info: Servicekonferansen 2012, 25.. og 26.. oktoberr, Rica Nidelven, Trondheim.. Utstillere - påmelding og praktisk informasjon.. Påmeldingsfrist: Nå! Det er fortsatt noen ledige utstillingsplasser (max 20).. På konferansen treffer du over 200 ledere og medarbeidere fra hele offentlig sektor.. Konferansestedet.. Rica Nidelven Hotel ligger sentralt i Trondheim.. Flybussen stopper 100 m fra hotellet.. Servicekonferansen 2011.. Kontaktpersoner..

  Original link path: /servicekonferansen-2012.243252.no.html
  Open archive

 • Title: Forum for offentlig service : Forsiden
  Descriptive info: 2012-10-22.. 2012-10-17.. Kilde: HOD.. Nå slipper Osloborgerne å levere inn papirresepten for å få medisinen sin.. E-resept gjør samspillet mellom pasient, lege og apotek enklere og sikrere.. 2012-10-16.. Rica Nidelven, Trondheim, 24.. oktober 2012, kl 16:30.. Landsmøte 2012 i Forum for offentlig service, avholdes onsdag 24.. oktober kl 16:30 på Rica Nidelven, Trondheim.. Saksliste og -dokumenter er lagt ut.. 2012-10-10.. Kilde: MD.. I statsbudsjettet for 2013 ønsker regjeringen å bevilge 4 millioner kroner til universell utforming av IKT.. Med bakgrunn i de gode erfaringene fra tidligere traineeprogram lanserer nå FAD nytt Traineeprogram for personer med høyere utdanning og nedsatt funksjonsevne.. 2012-10-08.. Pressemelding AD.. Regjeringen foreslår å bevilge 735,5  ...   tiltak innenfor kompetanseutvikling.. Midlene vil bli fordelt av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og hovedsammenslutningene etter innstilling fra Difi.. Søknadsfristen er 12.. 2012-10-06.. Direktoratet for byggkvalitet tilbyr:.. Kompetanseprogrammet er et opplæringsprogram for politikere og ansatte i kommuner og fylkeskommuner om universell utforming innenfor plan- og bygningslovens virkeområde.. Regjerings digitaliseringsprogram:.. Den neste store reformen for regjeringen er fulldigitaliseringen av offentlig sektor.. Kilde: NAV.. Både NAV, UDI, Politiet og Skatteetaten er involvert når det gjelder EØS-borgeres plikter og rettigheter.. 2012-10-03.. Det er enkelt å kutte kostnader ved å se bort fra informasjonssikkerhet, men da skyter vi oss selv i foten.. Informasjonssikkerhet handler nettopp om å ta vare på verdiene i virksomheten.. 2012-10-02..

  Original link path: /forsiden.97115.no.html
  Open archive

 • Title: Forum for offentlig service : Artikler
  Descriptive info: Pressemelding KRD.. Organisasjonar og andre aktørar som ønskjer å bidra til å auke kunnskapen om val kan søkje departementet om tilskot.. 2012-09-28.. Kilde: IMDi.. IMDi har inngått seks-årige avtaler med Haugesund og Sogndal kommuner, for å gjøre integreringsarbeidet i kommunene lettere.. 2012-09-25.. Hvem kan få norskopplæring gratis, og hvem må betale for den? Hvor mange timer har man krav på? Hvordan kan kommuner informere om tilbudet sitt? IMDi har oppdatert sidene om norskopplæringen, med vekt på opplæringen regulert i Introduksjonsloven.. 2012-09-14.. Kilde: FAD.. Ny statistikk viser at seniorene i stadig større grad tar del i informasjonssamfunnet  ...   offentlige digitale tjenester i nesten like stor grad som resten av befolkningen.. Institutt for samfunnsforsking (ISF) la fram sluttrapporten frå evalueringa av forsøket med e-val på eit seminar 12.. september 2012.. - Rapporten vil gje oss grunnlag for å vurdere om veljarar skal ha høve til å røyste elektronisk i framtida, seier statsråd Liv Signe Navarsete.. 2012-09-12.. Regjeringen vil legge frem en ny nasjonal strategi for informasjonssikkerhet i høst.. - Strategien vil dekke hele spekteret av oppgaver fra grunnleggende IKT-sikkerhet til beskyttelse av de mest samfunnskritiske informasjonssystemene, sa fornyingsminister Rigmor Aasrud under Sikkerhetskonferansen i dag.. 2012-09-11..

  Original link path: /artikler.97793.no.html
  Open archive

 • Title: Forum for offentlig service : Etablering av tjenestetilbud
  Descriptive info: E-tjenester.. Servicekontor.. Difi arbeider i desse dagar med å forbetre Offentleg elektronisk postjournal (OEP).. Vi vil at OEP skal bli eit enno meir effektivt verktøy for å få innsyn i det offentlege sine aktivitetar, resultat og ressursbruk, ved å gjere offentlege dokument lett tilgjengelege for dei som ønsker tilgang til dei.. 2012-08-28.. Kilde: Helsedirektoratet.. Ny fagrapport om implementering av velferdsteknologi.. Helsedirektoratet anbefaler en større nasjonal satsing på velferdsteknologi 2013-2020.. Endringer i helse- og omsorgslovgivningen, etablering av standarder og en kommunal innovasjonssatsing er tiltak som foreslås.. 2012-08-27.. Kilde: Husbanken.. "Sjef i eget liv" - viser sammenheng mellom inntekt, forbruk og sparing.. Veien til egen bolig er lang.. Mange sliter med å komme inn i boligmarkedet.. Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO), Husbanken og NAV har utviklet en digital simulator som viser hvordan du kan styre økonomien på veien til egen bolig.. 2012-08-24.. Ny Difi-rapport konkluderer: Du styres mot nettet.. Store statlige virksomheter som Skatteetaten, NAV og Vegvesenet legger om kanalene for kontakt med publikum.. Trenden er klar: Du styres mot nettet.. 2012-08-23.. Miside er lagd ned, men nokre av tenestene ligg no på Noreg.. Som ledd i Difis vegvisarrolle har  ...   lever videre.. Innbyggerportalen Minside er lagt ned.. Noen av tjenestene lever videre på portalen Norge.. Minside.. no ble opprettet i 2005 som en samleportal for offentlige tjenester på nett.. Tidligere i år varslet Difi at portalen skulle fases ut i løpet av 2012.. 2012-05-30.. Regjerings digitaliseringsprogram.. - Vi skal digitalisere offentlige tjenester.. Norge skal være i front internasjonalt på å levere digitale offentlige tjenester til innbyggere og næringsliv.. 2012-04-16.. Ensidig bruk av sosiale medier i staten.. Byråkratene vet for lite om hvordan de skal utnytte sosiale medier, og bruker dem nesten bare til å formidle informasjon.. 2012-03-16.. Pressemelding FAD.. Statsråd Aasrud utfordrer forvaltningen til å tenke nytt.. Få kommuner og statsetater legger til rette for at innbyggerne kan melde inn feil og mangler, i følge en ny rapport.. – Ny teknologi kan gjøre det lettere for innbyggerne å melde fra til forvaltningen.. Disse mulighetene bør testes ut, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.. 2012-03-03.. Pressemelding HOD.. Ønsker innspill om IT i helse- og omsorgssektoren.. Som ledd i arbeidet med stortingsmeldingen om IT i helse- og omsorgssektoren, inviterer helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen deg til å komme med innspill.. 2012-03-02..

  Original link path: /etablering-av-tjenestetilbud.98039.no.html
  Open archive

 • Title: Forum for offentlig service : Internasjonalt
  Descriptive info: CAFs femte europeiske brukerkonferanse.. CAF er et egenevalueringsverktøy utarbeidet av EU for offentlige virksomheter.. 27.. -28.. september arrangerer Difi den femte europeiske konferansen for CAF-brukere i Oslo.. Temaet er "Egenevaluering med CAF som driver for innovasjon".. 2012-08-07.. Best Western Nyborg Strand, Danmark, 13.. mars.. Borgerservice 2012.. COK, KL og Borgerservice Danmark glæder sig meget over, at kunne invitere dig til årets Borgerservicekonference, hvor vi denne gang flytter fokus fra Udbetaling Danmark og i stedet sætter fokus på at hente inspiration til at udvikle den kommunale borgerservice!.. 2012-01-05.. Kilde: Den Østerrikske Ambassade.. Connect with Austria's leading eGovernment providers!.. According to the 9th eGovernment benchmarking report by the European Commission, Austrian public administrators offer 100% of the “20 basic public services” online.. Over 75% of Austrian companies already use eGovernment services regularly, and an increasing number of citizens are now electronic customers.. 2011-12-14.. Datahotell vekkjer internasjonal merksemd.. Noreg og Difi si tilnærming til opning av offentlege data vekte oppsikt då den vart presentert på konferansen Open Government Data Camp (OGDC) i Warszawa førre veke.. 2011-10-27.. Scoreboard om Digital Agenda for Europa.. Kommisjonen offentliggjorde 31.. mai den første resultattavlen som skal dokumentere status og utvikling innen prioriterte områder innenfor den Digitale agenda for Europa.. 2011-06-14.. Første PEPPOL-fakturaer mottatt av norsk offentlig sektor.. For første gang har en norsk oppdragsgiver mottatt fakturaer  ...   KIT@ Digitaliseringsmesse.. 2010-08-06.. Kilde: Borgerservice Danmark.. Digitaliseringsmessen 10 i september.. Leverandører og kommuner får igen i år en unik mulighed for at mødes, netværke og i fællesskab finde løsninger på de udfordringer, den offentlige digitalisering står over for.. 2010-06-04.. Kilde: NHD.. Global standard for samfunnsansvar får internasjonal tilslutning.. Fem år med intense diskusjoner resulterer nå endelig i en veiledning i samfunnsansvar for alle typer virksomheter verden over.. 2010-05-27.. Husbanken orienterer om uu-arbeidet i EU.. "EU spiller på bredden av sine politiske og økonomiske virkemidler for å fremme universell utforming i europeiske land.. " Det skriver Husbankens Brussel-kontor i et nyhetsbrev.. 2010-05-25.. IKT skal få Europa ut av den økonomiske krisen.. EU har lansert sin overordnede IKT-strategi for de neste ti årene, kalt European Digital Agenda.. Målet er å få Europa ut av den økonomiske krisen, få flere på nett, tilby bredere bredbånd til alle og gjøre det enklere og sikrere å handle over Internett.. 2010-05-21.. Digitaliseringsudvalgets input til KL's digitaliseringsstrategi.. Digitaliseringsudvalget er af den opfattelse, at servicering af borgerne er en generel opgave for hele den kommunale organisation.. 2010-04-24.. Borgerservice 2010:.. Danmark fortsetter effektivisering av kommunesektoren.. Danmark skal effektivisere kommunesektoren med 30 mrd.. kr innen 2015.. Effektivisering av offentlig sektor var derfor også i år tema for konferansen ”Borgerservice 2010 - kommunene som borgernes hovedinngang til det offentlige?”.. 2010-04-08..

  Original link path: /internasjonalt.131885.no.html
  Open archive

 • Title: Forum for offentlig service : Klart språk
  Descriptive info: Debattinnlegg i Kommunal Rapport 09.. 08.. 12.. Hvorfor er godt språk bare viktig i staten?.. Klarspråk-prosjektet i staten har i regi av FAD virkelig fått fokusert på hvor viktig det er å snakke og skrive så folk.. FORSTÅR.. 2012-08-09.. Kan det bli et kommunalt klarspråkprosjekt?.. Forum for offentlig service har invitert Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, KS og Direktoratet for forvaltning og IKT til et felles møte for å drøfte mulighetene for et klarspråkprosjekt for kommunal sektor.. 2012-06-12.. Kilde: Fylkesmannen i Rogaland.. Felles klarspråksprosjekt i kommunane.. Fleire kommunar i Rogaland har no fokus på klarspråk.. Nokre få kommunar er komne langt, og har laga eigen språkprofil eller utarbeidd prosjektplanar.. Andre treng eller ønskjer draghjelp frå andre.. Slik hjelp får dei no, gjennom prosjektet "Klarspråk i Rogaland 2012".. 2012-04-17.. Søk støtte til klarspråk.. Også i år kan statsorganer søke om faglig rådgivning, klarspråkskurs på arbeidsplassen og/eller økonomisk støtte til språkarbeid gjennom prosjektstøtteordningen fra 'Klart språk i staten'.. Søknadsfristen for årets tildeling er 30.. 2012-03-12.. Statens pensjonskasse vann klarspråksprisen.. Juryen for Klarspråksprisen har lagt vekt på at Statens pensjonskasse har arbeidd lenge og systematisk med klarspråk og gjort ein enorm innsats for å endre bedriftskulturen.. 2012-02-15.. Prosjekt gir klarere språk i staten.. En ny evalueringsrapport viser at prosjektet "Klart språk i staten"  ...   du hjelpe Husbanken å få et klarere språk?.. Husbanken skal forbedre tekstene knyttet til informasjon om bostøtte.. Tekster som skal gjennomgås er brosjyrer, søknadsskjemaer og vedtaksbrev.. 2011-08-08.. Uklart språk? Søk støtte til klarspråkprosjekt.. Statlige virksomheter har nå en ny mulighet til å søke om støtte til språkarbeid fra prosjektet "Klart språk i staten".. I år vil prosjektet særlig ta tak i tiltak som forbedrer lovspråket.. Årets søknadsfrist er 10.. mai.. 2011-04-14.. Toppmøte om klarspråk.. Annetta Cheek, arkitekten bak president Obama sin klarspråklov, møtte fornyingminister Rigmor Aasrud i forrige uke.. 2011-03-17.. Kan språket i lover bli klarere og mer forståelig?.. En av tre nordmenn forstår ikke innholdet i offentlig informasjon.. Nå retter fornyingsminister Rigmor Aasrud blikket mot språket i lover og forskrifter.. 2011-03-09.. Kilde: Språkrådet.. KLART SPRÅK I STATEN.. Det offentlege har eit særleg ansvar for å stå fram som eit godt føredøme når det gjeld å bruka eit godt og klart språk.. Stortingsmelding nr.. 35 (2007 2008).. Klart språk:.. Skatteetatens språkprofil.. Skatteetatens språkprofil er konkret og med mange eksempler.. Innledningsvis står det blant annet:.. Vi skriver tekster som er lette å orientere seg i for leseren, vi skriver direkte til leseren og gjør det enkelt å se hvilken rolle vi har, vi skriver et oppdatert myndighetsspråk, vi skriver riktig og samkjørt.. 2011-01-28..

  Original link path: /klart-spraak.177237.no.html
  Open archive

 • Title: Forum for offentlig service : Kompetanse
  Descriptive info: Servicekonferansen.. Utdanningstilbud.. Arrangementer i Husbanken.. Husbanken har tilbud om en rekke forskjellige kurs rundt omkring i landet, både for nybegynnere og for erfarne saksbehandlere.. Sjekk om det finnes et tilbud som passer for deg.. Ulike virksomheters valg og organisering av publikumskanaler.. Hvordan legger statlige virksomheter til rette for innbyggere som har et ærend som krever saksbehandling? På hvilke måter kan innbyggerne ta kontakt for å få sitt ærend utført? Hvilke publikumskanaler eller "dører" inn finnes, og hvilke kanaler foretrekker virksomhetene at innbyggerne bruker?.. 2012-06-29.. Digitaliseringskonferansen 2012.. "Vi skal fulldigitalisere offentlig sektor", sa statsminister Jens Stoltenberg da han la fram regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne.. På digitaliseringskonferansen 30.. -31.. mai får du høre mer om regjeringens planer fra blant annet statsrådene Karl-Eirik Schjøtt  ...   mange nok, gode nok? Nasjonal konferanse om omsorgsboliger.. Årets viktigste konferanse om planlegging, utforming og bygging av morgendagens omsorgsboliger.. 2012-02-26.. Konferanse om elektronisk faktura 12.. april 2012.. Statlige virksomheter skal kreve elektronisk faktura og kreditnota i alle avtaler som inngås etter 1.. juli i år.. Hva er status i statlige virksomheter og hvor går veien videre?.. 2012-02-10.. Forskningslaboratorium for universell utforming.. Høgskolen i Gjøvik åpnet Norsk forskingslaboratorium for universell utforming 11.. januar.. Dette er helt unikt i Europa.. 2012-01-12.. Velkommen til Klarspråkskonferansen 2012.. Difi og Språkrådet ønsker velkommen til en ny klarspråkskonferanse, der statsråd Rigmor Aasrud deler ut Statens klarspråkspris for 2011.. Prisen deles ut til et statsorgan som har gjort en ekstraordinær innsats for å forbedre språket i sin kommunikasjon med publikum..

  Original link path: /kompetanse.97779.no.html
  Open archive


 • Archived pages: 613