www.archive-no-2012.com » NO » O » OIF

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 35 . Archive date: 2012-11.

 • Title: Opptreningssenteret i Finnmark
  Descriptive info: .. Tlf.. 78 43 27 00.. post@oif.. no.. Forside.. Om OiF.. Nyttig informasjon.. Samarbeidspartnere.. Bildegalleri.. Lenker.. Faggrupper.. Rehabilitering.. Muskel-skjelettlidelser.. Protesekirurgi.. Generelle brudd.. Amputasjoner.. Rehabilitering med arbeid og utdanning som mål.. Hjerneslag i kronisk fase.. Psykomotorisk fysioterapi.. Inflammatoriske revmatiske lidelser voksne.. Ikke-inflammatoriske revmatiske lidelser.. Overvekt voksne.. Mestringsopphold for unge.. Om Rehabilitering.. Aktiviteter.. Gruppetreninger og egenaktivitet.. Friluftsliv.. Tilgjengelig utstyr.. Fritid.. Undervisning.. Søknad.. Søknad fra sykehus.. Søknad fra fastlege og spesialisthelsetjeneste.. Søknad psykomotorisk fysioterapi.. Søknadsskjema.. Reiseregningsskjema.. Søknad om frikort egenandelstak 2.. Ventetid.. Dokumenter.. Kontakt oss.. Infoskjermen NY!.. Aktuelt.. 15.. 11.. 2012.. Søknader fra fastleger/sykehus sendes til:.. Regional vurderingsenhet.. Postboks 1.. 9038 Tromsø.. Telefon: 77 62 72 35.. 08.. 08.. OiF har ledige plasser innenfor følgende ytelsesgrupper:.. Hjerneslag.. For mer informasjon om ytelsene se.. 06.. Ventetid for rehabilitering i private institusjoner som har avtale med Helse Nord RHF.. Det er nå utviklet en ventetidsoversikt på nett som oppdateres månedlig og viser  ...   på Infoskjermen linken i menyen over.. OPPTRENINGSSENTERET I FINNMARK.. Senteret med fokus på rehabilitering, mestringsopplevelser og nyorientering.. Opptreningssenteret i Finnmark åpnet i mars 1999.. Vi er lokalisert i tilknytning til Alta Helsesenter i sentrum av Alta og har 50 behandlingssenger fordelt på 45 enkeltrom og 5 dobbeltrom.. Vi tilbyr medisinsk rehabilitering etter.. ytelsesavtale.. med Helse Nord RHF.. Opptreningssenteret i Finnmark ønsker at du som bruker av tilbudet skal oppleve at du blir ivaretatt på alle områder, derfor tilbyr vi et bredt spekter av aktiviteter, veiledning og opplevelser.. Vi ønsker at du skal ha en aktiv rolle i din rehabilitering.. Bevissthet om hva som er viktig for deg og hvilke tiltak som er riktig for å nå dine mål er utgangspunktet for et vellykket opphold.. "Mii leat dàs du dihte!".. ".. Vi er her for deg!".. Opptreningssenterets mål er å bidra til funksjons- forbedring og økt livskvalitet for enkeltmennesket..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Opptreningssenteret i Finnmark: Om OiF
  Descriptive info: Historikk.. Siden slutten av 80-tallet ble det jobbet lokalt, særlig fra Revmatikerforeningen i Alta for å få en konsesjon til Finnmark og Alta på å drive en opptreningsinstitusjon.. Ordfører Lars Bakken kontaktet den utflytta altaværingen og legespesialist Svein Mjøen med forespørsel om han kunne lage en søknad til departementet i allerede i 1990.. Etter flere runder med fylkeslege, helsedirektorat og helsedepartement lyktes det å få en konsesjon på 50 plasser.. Det pågikk en lokaliseringsdebatt i Finnmark om beliggenhet der alternativene var Alta, Hammerfest, Karasjok og Kirkenes.. Det var Fylkestinget i Finnmark som tok den endelige avgjørelsen, og resultatet var at dette skulle lokaliseres  ...   Finnmark (OiF).. OiF er et privateid selskap som i dag eies av Svein Mjøen gjennom sitt selskap Alta Opptreningssenter AS og Gargoluobbal Invest AS.. Opptreningssenteret i Finnmark AS er lokalisert sammen med Alta Helsesenter og Alta Helsebad.. Senteret er godkjent av Statens Helsetilsyn som opptreningsinstitusjon i gruppe 1 med 50 plasser.. Fra 2005 ble OiF en del av spesialisthelsetjenesten, og inngikk fra 2006 en kontrakt med Helse Nord RHF om levering av opptrenings- og rehabiliteringstjenester til befolkningen innenfor foretaket.. Høsten 2007 inngikk OiF også en avtale med NAV om leveranse av 8 parallelle døgnplasser på Arbeidsrettet rehabilitering og 5 parallelle plasser på dagopphold..

  Original link path: /page.jsp?id=3&mid=3
  Open archive

 • Title: Opptreningssenteret i Finnmark: Nyttig informasjon
  Descriptive info: OIF har en sentral beliggenhet i Alta nye sentrum, med nærhet til butikker, kino, bibliotek og andre servicesentra.. Senteret har store, lyse borom med TV, radio og eget bad.. I tilknytning til resepsjon har vi spisesal og felles stue og med mulighet for å leie vaskemaskin og tørketrommel.. Vi serverer 4 måltider pr.. døgn.. Har du behov for spesialkost gir du beskjed om dette før ankomst.. Vi har egen parkeringsplass, dersom du ønsker å benytte deg av denne koster dette 100 kroner pr.. påbegynte uke.. Besøkende kan kun benytte parkeringsplassen i helgene og hverdager etter klokken 16.. 00.. Dette er gratis.. Martha i resepsjonen.. Treningsdelen består av separate  ...   kl.. 24.. 00-06.. OIF er et rusfritt senter, dog med en røykeplass ute om sommeren.. Det vil ikke bli tilrettelagt for røyking utenfor OiF vinterstid og det er ikke tillatt med røyking ved innganger.. Ved ankomst vil du få utlevert nøkkel til ditt borom og timeavtaler for neste dag.. Kl 18.. 00 er det omvisning på huset.. Dagen etter ankomst får du en innkomstsamtale med fysioterapeut og sykepleier, samt en timeplan for resten av ditt opphold.. Egenandel for oppholdet betales i resepsjon ved innsjekk ankomstdagen.. Egenandelen er kr 123,- pr døgn.. Frikort for tak 2 kan benyttes.. Intakskontoret er behjelpelig med spørsmål som vedrører et opphold på OiF..

  Original link path: /page.jsp?id=22&mid=62
  Open archive

 • Title: Opptreningssenteret i Finnmark: Samarbeidspartnere
  Descriptive info: SAMARBEIDSPARTNERE.. Helse Nord.. Helse Finnmark.. Alta Kommune.. NAV.. Grønn omsorg, Alta kommune.. Alta Helsebad.. Mannsverk Gård, Tverrelvdalen.. Dalens Kennel, Tverrelvdalen..

  Original link path: /page.jsp?id=23&mid=23
  Open archive

 • Title: Opptreningssenteret i Finnmark: Bildegalleri
  Descriptive info: Film fra arbeidsrettet rehabilitering friluftsliv..

  Original link path: /page.jsp?id=35&mid=38
  Open archive

 • Title: Opptreningssenteret i Finnmark: Lenker
  Descriptive info: LENKER TIL HJEMMESIDER.. Individuell oppfølging eksempelskjema.. pdf.. Søknad om tilrettelegginggstilskudd.. Tilretteleggingstilskudd.. Alta kommune.. wmv.. Altaposten.. Finnmark Dagblad.. Været i Finnmark.. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke..

  Original link path: /page.jsp?id=9&mid=9
  Open archive

 • Title: Opptreningssenteret i Finnmark: Faggrupper
  Descriptive info: FAGGRUPPER VED OIF.. Ved OiF har vi ca 40 ansatte fordelt på to avdelinger, fagavdelingen og miljøavdelingen.. På disse to avdelingene har vi faggrupper bestående av:.. Fysioterapeuter.. Ergoterapeuter.. Hjelpepleiere.. Miljøarbeidere.. Idrettspedagoger.. Vegleder i friluftsliv.. Kostveiledere m/videreutd.. psyk.. helsearb.. Sykepleiere m/videreutd i psyk.. Miljøterapeut.. Sosionom.. Ortoped.. Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering.. Tilsynslege..

  Original link path: /page.jsp?id=5&mid=64
  Open archive

 • Title: Opptreningssenteret i Finnmark: Rehabilitering
  Descriptive info: REHABILITERING OG OPPTRENINGSSTILBUD VED OPPTRENINGSSENTERET I FINNMARK.. - Fysioterapi.. - Ergoterapi.. - Kostveiledning.. -.. Gruppetreninger.. i varmebasseng og treningssal.. Egentrening.. med veiledning i varmebasseng og treningssal.. Avspenning.. Teoriundervisning.. og gruppesamlinger.. - Sykepleie og lege ved behov.. - Ulike turer.. - Sosialt felleskap.. Vi tilrettelegger rehabilitering/opptrening for personer som har:.. -  ...   behov for opptrening før/etter operasjon.. - behov for opptrening etter sykdom eller skade.. For 2011-2013 har vi inngått en.. Ytelsesavtale.. Bildet er tatt ved Gabo i Altaelva sammen med en gruppe som var inne på arbeidsrettet rehabilitering ved Opptreningssenteret i Finnmark.. Det bakerste fjellet kan man se konturene av Gabo-kjerringa..

  Original link path: /page.jsp?id=2&mid=2
  Open archive

 • Title: Opptreningssenteret i Finnmark: Muskel-skjelettlidelser
  Descriptive info: Ytelse nr: 18.. Ytelsens navn: Muskel-skjelettlidelser.. Målgruppen:.. Diagnosegruppene representerer lidelser i muskel- og skjelettsystemet, enten som primær eller sekundære f.. eks.. sequele etter traume eller relatert til belastninger.. Lidelsene kan være prolaps, kroniske rygg-, skulder- og nakkesmerter, ofte med innslag av hodepine.. Tilbudet gis som døgntilbud til alle over 18 år, og det er relativt mange yngre pasienter ( 50 år) i yrkesaktiv alder i denne gruppen.. Kortfattet beskrivelse av ytelsen til pasientgruppen.. Mål:.. Målsetning med oppholdet er å bidra til at pasienten får en helhetlig og tverrfaglig rehabilitering gjennom:.. Øke pasientens innsikt og forståelse av egen sykdom/tilstand.. Økt mestring og minske engstelse.. Smertereduksjon og smertemestring.. Redusert medikamentbruk.. Funksjonsbedring for bedre deltagelse i dagliglivets aktiviteter.. Motivere til endring i tenkning og fungering i hverdagen.. Øke pasientens fysiske form.. Forbygge tilbakefall.. Utsette evt.. hindre operativ behandling.. Forberede pasienten på tilbake til et yrkesaktivt liv.. Bidra til at pasienten når sin målsetting for oppholdet.. Tiltak:.. Pasientene får et tilpasset behandlingsopplegg i gruppe.. Det utarbeides en behandlingsplan for oppholdet.. Tverrfaglige tiltak med fokus på pasientens ressurser, funksjonsnivå og deltakelse.. Behandling og trening i gruppe og individuelt i treningssal, ute og i varmebasseng med fysioterapeut, idrettspedagog,  ...   Vurderingen innebærer tester og undersøkelse av organ nivå, testing av funksjon og kartlegging av muligheter og begrensninger for deltagelse i sosialt liv og samfunnsaktiviteter.. Brukermedvirkning i forhold til mål og tiltak.. Generelle treningsprinsipper for styrke, bevegelighet, sirkulasjon og utholdenhet.. Gruppetrening.. Avspenningsteknikker.. Bevisstgjøring av egen kropp gjennom ulike metoder.. Mestring gjennom deltagelse.. LØFT.. Ulike manuelle behandlingsmetoder.. Friluftsliv og uteaktiviteter for økt mestringsevne og overføring til daglige aktiviteter.. For å oppnå best mulig resultat jobber vi tverrfaglig.. Varighet.. Standard varighet i antall uker og faglig begrunnelse:.. Varighet av opphold er 3-4 uker.. Pasienten kommer til OiF for å få et tverrfaglig og intensivt rehabiliteringstilbud.. Behandling er prøvd ut i primærhelsetjenesten.. Vurdering og utprøving av tiltak krever 3-4 uker for å gi et helhetlig tilbud som kan gi en varig endring av funksjon og deltagelse.. Tilleggsmerknader.. Kvalifisert helsepersonell med lang erfaring med denne pasientgruppen.. Spesialfysioterapeut med doktorgrad.. To psykomotoriske fysioterapeuter.. Bredt tverrfaglig behandlerteam.. Vanlig ventetid for pasientgruppen.. Vanlig ventetid ca 12-16 uker.. Utvikling av tjenestetilbudet.. Tilbudet er sentralt i OiF`s virksomhet, og er bygget opp og videreutviklet over mange år.. Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering og spesialfysioterapeut med doktorgrad og særskilt kompetanse innen denne pasientgruppen..

  Original link path: /page.jsp?id=17&mid=13
  Open archive

 • Title: Opptreningssenteret i Finnmark: Protesekirurgi
  Descriptive info: Ytelse nr: 21.. Ytelsens navn:.. Ortopedisk opererte direkte fra sykehus, de ortopedisk opererte er hofte- og kneopererte med protese.. Pasientene kommer rett fra sykehus, så snart de er selvhjulpne og medisinsk stabile.. Tilbudet gis som døgntilbud til alle over 18 år.. Økt funksjonsnivå og deltakelse.. Økt grad av selvhjulpenhet.. Økt mestring og livskvalitet.. Økt kunnskap og trygghet.. Redusere og ufarliggjøre smerte.. Økt bevegelighet/styrke/stabilitet/sirkulasjon.. Planlegge tilbakeføring til dagliglivets aktiviteter.. Ut fra pasientens forutsetninger og behov settes det opp en individuell behandlingsplan for oppholdet.. Denne innbefatter.. individuell- og/eller gruppefysioterapi, sykepleie, ergoterapi,.. basseng- og gruppetrening ved idrettspedagog og fysioterapeut.. Fysisk aktivitet ute med fysioterapeut og fritidspedagog.. Avspenningsgruppe med idrettspedagog og ergoterapeut.. Ved behov har pasienten mulighet til konsultasjon hos ortoped.. På individuelt nivå foretas funksjonsvurdering ved inntak og utskrivning.. Vurderingen innebærer bevegelighetstester, muskelstyrke, gangtester og medikamentforbruk/behov.. Funksjonell trening (gangtrening, trappetrening, forflytning)..  ...   og vi ser at mange får funksjonsbedring etter oppstart av dette.. Da suturene ikke fjernes før ca 2 uker etter operasjon vil de ikke rekke å starte opp med bassengtrening dersom behandlingsoppholdet er på 2 uker.. Vi har varmebasseng, noe som vil være fordelaktig for proteseopererte.. En ser at de fleste opererte får endring etter oppstart i basseng.. Vi har også ortoped tilgjengelig dersom det skulle oppstå spørsmål eller komplikasjoner.. Vi har teoriundervisning av fysioterapeut spesielt tilpasset for proteseopererte.. Det er satt av 8 faste plasser for deler av denne pasientgruppen gjennom samarbeidsavtale med Helse Finnmark.. Om sykehuset har bestilt på forhånd, tas disse pr.. d.. d.. inn en uke etter operasjon.. Hvis ikke, ventetid 2-4 uker, settes som PRI ved inntak, dvs.. tas inn på første ledige plass.. Tilbudet er utviklet og dimensjonert i samarbeid med Helse Finnmark..

  Original link path: /page.jsp?id=18&mid=14
  Open archive

 • Title: Opptreningssenteret i Finnmark: Generelle brudd
  Descriptive info: Ytelse nr: 20.. Ytelsens navn: Generelle brudd.. Pasienter med enkle brudd, kompliserte brudd, multitraumer og andre brudd i ekstremitetene og truncus.. Noen pasienter kommer rett fra sykehus, andre kommer fra hjemmet i en senere fase av rehabiliteringen.. Pasientene er selvhjulpne eller med et visst hjelpebehov i ADL.. Planlegge tilbakeføring til hjemme og yrkeslivet hvor det er aktuelt.. Denne innbefatter individuell- og /eller gruppefysioterapi, sykepleie, ergoterapi.. Basseng- og gruppetrening med fysioterapeut og idrettspedagog.. Avspenningsgrupper med idrettspedagog og ergoterapeut.. Tilrettelagt fysisk aktivitet ute med fysioterapeut eller fritidspedagog.. Ved behov oppfølging hos legespesialist.. Tverrfaglig samarbeid med fag- og miljøavdeling.. Ved multitraume tverrfaglige tiltak med fokus på pasientens ressurser, funksjonsnivå og deltakelse..  ...   best mulig resultat jobber vi tverrfaglig og med ulike samarbeidspartnere.. Ved enkle ukompliserte brudd rundt 3 uker.. Kompliserte brudd 4 uker.. Ved multitraume er varighetens lengde 4-6 uker.. Oppholdets lengde er også avhengig av behandlingsforløp og ressurser i hjemmet og mottakskommune.. Ortoped for konsultasjoner.. Oppdatert fagpersonale, opplæring av miljøpersonale i forhold til ADL-trening.. Vi har relevant utstyr som sykehussenger, hjelpemidler til bruk på pasientrom og matsal, og aktuelt treningsutstyr.. Godt samarbeid med mottakskommune, henvisende instans, lokale behandlere og ambulant rehabiliteringsteam som dekker Finnmark fylke og er organisert fra Rehabiliteringsavdelingen ved Klinikk Kirkenes.. 2-4 uker, settes som PRI ved inntak, dvs.. Tilbudet utvikles og dimensjoneres i samarbeid med Helse Finnmark..

  Original link path: /page.jsp?id=45&mid=60
  Open archive


 • Archived pages: 35