www.archive-no-2012.com » NO » O » OEENERGI

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 37 . Archive date: 2012-12.

 • Title: Øvre Eiker Energi AS
  Descriptive info: .. Øvre Eiker Energi AS.. Hjem.. Om konsernet.. Sponsing.. Øvre Eiker Fibernett AS.. Øvre Eiker Fjernvarme AS.. Nyttige linker.. Årsrapporter.. Årsrapportarkiv.. Energiutredning 2011.. For pressen.. Ledige stillinger.. Nett.. Fiber.. Strøm.. Produkter og bestilling.. Bestillingsskjema.. Min side.. Kampanje.. Elektronisk faktura.. Kontakt oss.. Fakturaveiledning.. Vi ønsker alle våre kunder en riktig god jul og et godt nyttår!.. Siste nyheter/artikler.. Strømsparing.. Nytt Pristak.. Strømleveransen.. Viktig kundeinformasjon.. Melding om installasjonsarbeider.. 2012 Øvre Eiker Energi AS.. Alt innhold er beskyttet av Åndsverksloven.. Design:.. Senson..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Øvre Eiker Energi AS | Øvre Eiker Energi AS
  Descriptive info: Øvre Eiker Energi AS er 100 prosent eid av Øvre Eiker kommune.. Selskapet ble dannet i 1997 som en videreføring av det tidligere e-verket og er morselskapet i konsernet.. Kraftproduksjonen i konsernet ligger i morselskapet.. Nyheter/informasjon.. Utbedringene på Himsjødammen ble sluttført høsten 2007.. De sår som nødvendigvis ble påført naturen langs veien frem til dammen og i området rundt dammen, er justert tilbake til det opprinnelige så langt det var mulig og som  ...   en vurdering vedr.. utskifting av ”nålstengselet” i dammen med en hydraulisk luke.. Fordelen med en slik luke vil være at den, i tillegg til de to andre flomlukene, vil bidra til å kunne holde en vesentlig mer stabil vannstand oppstrøms dam også i flomsituasjoner.. I forbindelse med en vurdering av utbygging av mer vannkraft i Øvre Eiker, jobber selskapet nå med en mulig utbygging av Ullernvassdraget.. GRØNNBOKS.. Et initiativ fra energibedriftene i Norge..

  Original link path: /om-konsernet/ovre-eiker-energi-as/
  Open archive

 • Title: Øvre Eiker Energi AS | Sponsing
  Descriptive info: Vi støtter kun lokale lag/foreninger/arrangement innen Øvre Eiker kommune.. Øvre Eiker Energi AS støtter lag og foreninger i Øvre Eiker med sponsormidler.. Send søknaden innen 1.. mai.. Utdeling av sponsormidler skjer innen 1.. juli.. Det gis støtte til enkeltarrangementer, til drift og til andre varige tiltak.. Lagets/foreningens/arr.. navn.. Postadresse.. E-post.. Leders navn.. Kasserers navn.. Bankforbindelse.. Kontonummer.. Eget møtelokale/hus/anlegg.. Antall medlemmer som har betalt kontigenten siste år.. Barn.. Voksne.. Antall støtte/passive medlemmer:.. Kort beskrivelse av formål, virksomhet og arbeidsoppgaver.. Spesielle opplysninger.. Beskriv kort hvordan dere vil vise at Øvre Eiker Energi AS er deres sponsor..

  Original link path: /om-konsernet/ovre-eiker-energi-as/sponsing/
  Open archive

 • Title: Øvre Eiker Energi AS | Øvre Eiker Fibernett AS
  Descriptive info: Øvre Eiker Fibernett AS har som målsetting at alle innbyggere og næringsliv over tid skal få tilbud om tilknytning til fibernett.. Hvor raskt dette kan gå avhenger mye av hvor stor interessen er.. Øvre Eiker Fibernett står for den fysiske utbyggingen av det superraske fibernettet i Øvre Eiker kommune.. Les mer om vår fibernettsatsing.. på våre Fibernettsider.. Om selskapet.. Selskapets formål er på forretningsmessig grunnlag å bygge ut infrastruktur som sikrer at Øvre Eiker kommunes innbyggere  ...   med én eller flere innholdsleverandører.. Besøk Bynett.. no.. Øvre Eiker Fibernett har i dag bygget ut et stamnett med fiberkabler i Øvre Eiker kommune.. De fleste av kommunens kontorer, skoler, barnehager m.. m.. er nå tilknyttet dette fibernettet.. Vi er også medlem av.. BYNETTFORENINGEN.. Besøksadresse:.. Fabrikkgata 5b.. 3320 Vestfossen.. Telefon: 32 25 14 00.. Telefaks: 32 25 14 90.. E-post:.. kundeservice@oeenergi.. Daglig leder: Lars Ø.. Andresen.. lars.. andresen@oeenergi.. Prosjektleder : Morten Braarud.. E-post :.. morten.. braarud@gmail.. com..

  Original link path: /om-konsernet/ovre-eiker-fibernett-as/
  Open archive

 • Title: Øvre Eiker Energi AS | Øvre Eiker Fjernvarme AS
  Descriptive info: Øvre Eiker Fjernvarme AS er et selskap som eies av Vardar AS og Øvre Eiker Energi AS med 50 prosent eierandel på hver.. Selskapet ble stiftet i 2003 og eier og drifter fjernvarmeanlegget i Vestfossen.. Dette består av en biosentral som ligger ved Vestfossen Kraftstasjon og med en olje- og elkjele på skolen.. Røranlegget fordeler varme til skolene og flerbrukshallen, samt til en del sentrale bygg i sentrum.. Den nye kunstgressbanen til Vestfossen IF får også sin varme fra anlegget..

  Original link path: /om-konsernet/ovre-eiker-fjernvarme-as/
  Open archive

 • Title: Øvre Eiker Energi AS | Nyttige linker
  Descriptive info: Norges Vassdrags- og energidirektorat.. Spotpriser fra Nordpool.. Toll- og avgiftsdirektoratet - Forbruksavgift.. Dsb.. Direktoratet for samfunnssikkerhet.. og beredskap..

  Original link path: /om-konsernet/nyttige-linker/
  Open archive

 • Title: Øvre Eiker Energi AS | Årsrapporter
  Descriptive info: Årsrapporter for 2011:.. Konsernet.. Øvre Eiker Energi.. Øvre Eiker Nett.. Øvre Eiker Fibernett.. Øvre Eiker Strøm.. Last ned tidligere årsrapporter i fra.. Årsrapportarkivet..

  Original link path: /om-konsernet/arsrapporter/
  Open archive

 • Title: Øvre Eiker Energi AS | Årsrapportarkiv
  Descriptive info: Årsrapporter for konsernet:.. Last ned årsrapport for 2010.. Last ned årsrapport for 2009.. Last ned årsrapport for 2008.. Last ned årsrapport for 2007..

  Original link path: /om-konsernet/arsrapporter/arsrapportarkiv/
  Open archive

 • Title: Øvre Eiker Energi AS | Energiutredning 2011
  Descriptive info: I 2011 ble det laget en energiutredning for Øvre Eiker kommune.. Dette ble en omfattende rapport som tok for seg alt fra dagens strømnett til fremtidige utfordringer og ikke minst det fremtidig behovet for kraft.. Energiutredning for Øvre Eiker kommune er utført av Norsk Enøk og Energi AS for Øvre Eiker Nett.. Øvre Eiker kommune har samarbeidet og bidratt med grunnlagsopplysninger.. Hele rapporten kan du laste ned.. HER.. (PDF) og protokoll fra energiutredingsmøte kan lastes ned.. (PDF)..

  Original link path: /om-konsernet/energiutredning-2011/
  Open archive

 • Title: Øvre Eiker Energi AS | For pressen
  Descriptive info: Kontaktpersoner for pressen:.. Lars Øivind Andresen.. Adm.. dir.. Mobiltelefon: 957 21 519.. Bente Hole.. Leder Øvre Eiker Nett.. Direkte nummer: 32 25 14 35.. Mobiltelefon: 415 58 078.. bente.. hole@oeenergi.. Kjell Tore Holmestrand.. Markedssjef.. Direkte nummer: 32 25 14 59.. Mobiltelefon: 911 30 176.. kjell.. t.. holmestrand@oeenergi.. Svein Ravnaas.. Økonomisjef.. Direkte nummer: 32 25 14 02.. Mobiltelefon: 970 53 235.. svein.. ravaas@oeenergi..

  Original link path: /om-konsernet/for-pressen/
  Open archive

 • Title: Øvre Eiker Energi AS | Ledige stillinger
  Descriptive info: Pr idag har vi ingen ledige stillinger..

  Original link path: /om-konsernet/ledige-stillinger/
  Open archive


 • Archived pages: 37