www.archive-no-2012.com » NO » O » OHS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 14 . Archive date: 2012-12.

 • Title: OHS
  Descriptive info: .. OHS er slått sammen med Proactima.. Du finner oss nå på.. proactima.. no.. Du kan fortsatt få tilgang til våre verktøy fra denne siden.. OHS has merged with Proactima.. Please visit us at proactima.. no/en.. You will still be able to access our tools from this address..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: OHS skal gjøre arbeidsmiljøet friskere - Yrkeshygiene - Arbeidsmiljø
  Descriptive info: Nyheter.. - Proactima nominert til Årets vekstskaper.. - 5.. 9.. 11 OHS/ Proactima avd.. Oslo utvider og flytter.. - Velkommen til frokostmøte hos Proactima og OHS.. - Unik sammenslåing av Proactima og OHS.. - Kurs i matematisk modellering av eksponering.. - Kurs i prøvetaking av kjemikalier.. - Bureau Veritas og OHS samarbeid.. - OHS Oslo kontor utvider.. - Temalunsj Verdens arbeidsmiljø dag 28.. 4.. -.. OHS avd.. Bergen åpnet 1.. OHS in OLF`s REACH seminar.. OHS artikkel på Ipark.. - OHS CO2 klimakvoter for flyreiser prosjekt 2009.. - OHS artikkel i offshore.. - Kjemikaliestudie på Ekofisk - ERES er klar.. - OHS assisterte Ptil i tilsyn av  ...   feirer fem år!.. - Utvidet stoffliste fra SPIN.. -.. ( samarbeid mellom de nordiske produktregistrene).. - Presentasjonene fra OLF seminar om REACH.. - ChemiRisk presenteres på OLF seminar om Reach.. - Bedre oversikt over kjemisk arbeidsmiljø.. - ChemiRisk i Oilinfo.. Les mer.. her.. - ChemiRisk presenteres på ICOH2009.. - 500 tilsyn med kjemisk helsefare.. - Invitasjon til kurs i.. Statistikk og prøvetakingsstrategi.. - Invitasjon til kurs i Helsefare i bilverkstedet.. - Invitasjon til kurs i Risikovurdering av arbeid med kjemikalier.. - Kun 25 % har gjennomført en lovpålagt risikovurdering av sitt kjemiske arbeidsmiljø.. STAVANGER | BERGEN | OSLO | TRONDHEIM.. +47 400 05 207, E post:.. admin@ohs.. Credits..

  Original link path: /norsk/index.htm
  Open archive

 • Title: Kurs i prøvetaking av kjemikalier
  Descriptive info: W501 Prøvetaking av farlige kjemikalier.. Det er fortsatt mulig å delta på fire dagers kurset i praktisk prøvetaking av kjemikalier.. Tid: Undervisning 18.. -19.. og 23.. -24.. august.. Eksamen: 25.. august (internasjonal eksamen - valgfri).. Sted: Ipark (Måltidets Hus), Stavanger.. Språk: Norsk.. Prosjektet Kjemisk arbeidsmiljø i olje- og gassindustrien har sett et behov for et praktisk rettet prøvetakingskurs for personer som ikke har en inngående yrkeshygienisk erfaring.. Det kan være HMS-personell eller andre som blir satt til å gjøre yrkeshygieniske målinger av kjemiske stoffer for å dokumentere eksponering, som ledd i en vurdering av behov for verneutstyr, risikovurdering eller  ...   kurset Sampling of hazardous substances utarbeidet av den internasjonale yrkeshygiene foreningen.. (IOHA).. Mer informasjon om de internasjonale kursmodulene er tilgjengelig på.. www.. OHlearning.. com.. I Norge er det.. Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF).. forvalter dette materialet på vegne av IOHA.. Prosjektet Kjemisk arbeidsmiljø.. har finansiert oversetting av kurset til norsk.. Det vil bli arrangert kurs i Stavanger, Bergen og Tromsø i løpet av høsten 2010.. Kurset i Stavanger arrangeres av.. OHS - Occupational Hygiene Solutions.. En nærmere beskrivelse av innholdet i kurset finnes.. Kursavgift: kr 8.. 500 pr deltager.. Eksamensavgift: kr 1.. 000 pr deltager.. Påmelding og spørsmål:.. kj@ohs.. no..

  Original link path: /norsk/Kursiprovetakingavkjemikalier.htm
  Open archive

 • Title: BV og OHS
  Descriptive info: Nyhet 12.. mai 2010.. ChemiRisk / CHESS.. OHS and Bureau Veritas have recently entered a joint software development project, to build a new software bridging tool, that allows OHS software "ChemiRisk" and Bureau Veritas software ".. CHESS.. ", to work together via a common user interface.. Quantum Solutions AS.. (.. quantumsolutions.. ).. are currently building a prototype of the new software bridging tool, as proof of concept - working closely with both OHS and Bureau Veritas.. Quantum Solutions built ChemiRisk for OHS, and as such have a very strong understanding of the new software development needs to build a new bridging tool between these two well known and world leading chemical software programs.. If  ...   all internal testing has been completed and finally approved.. It is planned that both OHS and Bureau Veritas will then jointly market this new software bridging tool, to allow all ChemiRisk and CHESS clients around the world, to benefit from this common user interface.. It is also hoped that this new software bridging tool will stimulate new future sales of both ChemiRisk and CHESS, to clients who currently only have one of these two programs - helping client companies benefit from the strengths of these two leading chemical programs working side-by-side.. For more information on this exciting new joint software development project, contact Neil Q Smith (OHS Business Development Manager) via LinkedIn or.. nqs@ohs.. tilbake..

  Original link path: /norsk/BVogOHS.htm
  Open archive

 • Title: - OHS Oslo office expanding
  Descriptive info: OHS Oslo Office expanding.. We are happy to tell that OHS Oslo office is expanding.. with two new Occupational Hygienists.. - Hien P.. Berntsen (from 1.. 5.. 10) and.. - Siri Hetland (from 1.. 8.. 10) and.. moving to a new office 1.. 6.. 10.. with adress.. Parkveien 12, 0350 Oslo.. see map..

  Original link path: /english/-OHSOsloofficeexpanding.htm
  Open archive

 • Title: World Day for Safety and Health at Work
  Descriptive info: Verdens arbeidsmiljødag 28.. april.. les mer.. Velkommen til markering : Temalunsj på Ipark, Stavanger.. Arbeidsmiljø for alle nye utfordringer i en verden i endring.. Tema til innledning og diskusjon:.. Bruker vi fagkompetansen der den utgjør en forskjell?.. - Tilgang til arbeidsmiljøkompetanse i ulike bransjer i Norge.. - ILO / WHO deklarasjon om arbeidsmiljø for alle.. - Næringslivets sosiale forpliktelse (CSR) en oppgave også for fagpersonell innen arbeidsmiljø.. OHS - Occupational Hygiene Solutions as.. v/ Kjetil Jacobsen tlf 40247 631, kj@ohs.. Sted: 4.. etg.. I.. 8.. Tid: Kl 1130-1300.. Pris: Gratis..

  Original link path: /english/WorldDayforSafetyandHealthatWork.htm
  Open archive

 • Title: OHS avd Bergen
  Descriptive info: OHS avd Bergen.. Solheimsgaten 9.. N-5058 Bergen.. åpnet 1.. apr 2010.. Oversikts kart..

  Original link path: /norsk/OHSavdBergen.htm
  Open archive

 • Title: Klimakvoter
  Descriptive info: OHS CO2 klimakvote for flyreiser 2009.. Vi har i år valgt å samarbeide med.. Grønn Hverdag.. Stavanger som har et klimakvote prosjekt som er en del av FN programmet for klimagassreduksjon.. Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries (UN-REDD Programme).. Grønn Hverdag i Stavanger har et eget prosjekt i Antsira, Madagaskar - som forøvrig er vennskapsby med Stavanger, hvor den tapte skogen bygges opp igjen.. De skal blant annet holde opplæring i permakultur som vil resultere i minst 1000 nye trær plantet, redusert brenning av skog og omlegging av matproduksjonen slik at mer humus bygges opp i jorden.. Grønn Hverdags kursopplegg samarbeider med WWF på Madagaskar og de skal holde permakultur kurs for minst ti lærere i første omgang.. Disse får kurset gratis mot at de forplikter seg til å holde kurs igjen for minst ti bønder hver.. Bøndene i sin tur får kurset gratis dersom de forplikter seg til  ...   med frøfirma eller kjøpe gjødsel - som ofte påfører bøndene stor gjeldsbyrde.. Budsjettet til kursene går til å dekke kursledere, leie av lokale, mat, plantestiklinger, kursmateriell og vi får tilbake minst hundre personer som kan noe mer om permakultur, minst tusen trær plantet, en kraftig reduksjon i brenning av skog og ikke minst omlegging av jordbearbeiding som medfører økt karbon/humusbinding.. Vi håper at vi kan få en rapport fra prosjektet presentert på en OHS samling.. I sommer holdt Grønn Hverdag to introduksjonskurs på Madagaskar hvor det til sammen var 62 deltakere.. Bøndene har innsett den negative spiralen jordbruket deres er inni med minkende utbytte og de er sultne på kunnskap og nye metoder.. Bilder: Det første viser problemene som oppstår med dagens metoder hvor brenning / hugging av skog fører til store erosjonsproblem, andre bildet er fra et av kursene og det tredje viser planteproduksjon for bevaring av regnskog i Foule-Pointe..

  Original link path: /norsk/Klimakvoter.htm
  Open archive

 • Title: PTIL risikoutsatte grupper
  Descriptive info: OHS assisterte Ptil ved tilsyn av Risikoutsatt grupper.. OHS ble spurt av Petroleumstilsynet om å assistere i et tilsyn med fokus på risikoutsatte grupper.. OHS bidro med en tverrfaglig gruppe av yrkeshygienikere og ergonomer/human factors konsulenter.. Spisskompetansen til gruppen bestod av kjemikalie eksponering i arbeidsmiljø, fysisk arbeidsbelasting, vibrasjon og støy.. Risiko ble identifiert ved bruk av OHS egne risiko verktøy: ChemiRisk, ErgiRisk og NoiseRisk samt vibrasjonsutregning og vibrasjonsdatabaser.. Ved bruk av disse verktøyene ble det klart  ...   Statoils prosessanlegg på Kollsnes.. Resultatene viste:.. Stor mangel på kunnskap om langstidshelse effekter og hvordan vurdere fysisk arbeidsbelastning i forbindelse med klatre tillkomstteknikk.. Mangelfull kartlegging av støy eksponering.. Mangelfull kartlegging av eksponering av kjeramiske fiber som brukes i isolasjonsmateriell.. Isolasjonsarbeidere i prosessanlegg (på land anlegg) har økte muligheter for muskel- og skjelett plager på grunn av manglende tilretteleggelse av arbeidsplassen og redusert jobbrotasjon.. Les mer:.. - Risikoutsatte grupper på Kollsnes.. - Risikoutsatte grupper på Jotun A..

  Original link path: /norsk/PTILrisikoutsattegrupper.htm
  Open archive

 • Title: miljøfyrtårnsbedrift
  Descriptive info: OHS har som et ledd i selskapets verdiarbeid valgt å bli sertifisert.. av stiftelsen Miljøfyrtårn.. Sertfiseringen stiller krav til drift og rutiner på en rekke områder.. som Enøk, HMS, valg av leverandører.. og innkjøps kriterier, avfallshåndtering og transport /CO2.. Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot.. virksomheter i privat og offentlig sektor.. Stiftelsen Miljøfyrtårn ble dannet i 2003, finansiert av miljøverndepartementet.. fram til 2007og deretter selvfinansiert.. Les mer om.. Miljøfyrtårn.. Miljøfyrtårn stiftelsens v.. edtekter.. OHS første Miljøfyrtårn i Ipark.. Ipark miljørapport.. Hans Thore Smedbold mottar Miljøfyrtårn sertifikat av varaordfører Bjørg Tysdal Moe.. Nyheter:.. - Klimakvoter for flyreiser 2009..

  Original link path: /norsk/miljofyrtarnsbedrift.htm
  Open archive

 • Title: Ohs fem år
  Descriptive info: OHS fem år!.. OHS startet opp i juni 2004 -.. og nå feirer mer enn 20 medarbeidere femårsdagen.. - og takker for tilliten fra oppdragsgivere.. OHS was established in June 2004 -.. and today there are more than 20 employees.. who are able to celebrate the company s 5th Anniversary.. - and who look forward to the continued confidence from their employer..

  Original link path: /norsk/Ohsfemar.htm
  Open archive


 • Archived pages: 14