www.archive-no-2012.com » NO » R » RARELINK

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 38 . Archive date: 2012-11.

 • Title: Nordisk lenkesamling og kontaktmuligheter for sjeldne og lite kjente diagnoser - Rarelink.no
  Descriptive info: .. Tilgjengelighetsvalg.. |.. Hopp til innhold.. Kun tekst.. :.. Høy kontrast.. Tekststørrelse:.. Nordisk lenkesamling og kontaktmuligheter for sjeldne og lite kjente diagnoser.. Velg i alfabetisk diagnoseliste.. A.. B.. C.. D.. E.. F.. G.. H.. I.. J.. K.. L.. M.. N.. O.. P.. Q.. R.. S.. T.. U.. V.. W.. X.. Y.. Z.. Æ.. Ø.. Å.. 0-9.. Søk.. Rarelink.. no.. Dette er en lenkesamling for sjeldne tilstander/diagnoser.. Rarelink er en god kilde til kvalifisert informasjon for både brukere og fagpersoner.. VIKTIG (oktober 2012):.. Som følge av tekniske omlegginger i Danmark er lenkene til danske diagnosebeskrivelser midlertidig brutt.. Inntil de er gjenopprettet,  ...   opprette kontakt mellom personer/pårørende med sjeldne tilstander i Norge, Sverige og/eller Danmark.. Kontakten kan enten foregå via brukerforeningene i de respektive landene eller via den danske kontaktordning, som forsøker å skape kontakt mellom personer med diagnoser som ikke har brukerforening i noen av de tre landene.. Kontaktordningen administreres i Danmark og er under dansk lovgivning.. Gå via alfabetet øverst på siden for å se hvilke kontaktmuligheter som finnes for den enkelte diagnose.. Eller.. Få mer informasjon her.. RSS feed for diagnoselisten.. (.. Hva er RSS?.. ).. Støttet av Nordisk Ministerråd.. Hjem.. Diagnoselisten.. Hva er rarelink?.. Norsk.. Svensk.. Dansk.. Engelsk.. Finsk.. Islandsk..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Tilgjengelighetsvalg - Rarelink.no
  Descriptive info: Dette nettstedet er i samsvar med.. Section 508.. retningslinjene, samt.. W3V WCAG-AA.. retningslinjene.. For å lette navigeringen på sidene finnes det også tastesnarveier til hoveddelene:.. Innhold.. Tilgjengelighetsvalg (denne siden).. Kontakt.. Om Rarelink.. For de fleste Windows- og Linux-baserte nettlesere trykker man på Alt-tasten + tastesnarveien, for eksempel Alt+O for å lese om Rarelink.. Noen nettlesere krever at man også trykker Enter til slutt.. Opera-brukere må trykke Shift + Esc for å komme i tastesnarveimodus og dermed trykke en snarvei.. Mac-brukere må bruke Ctrl + snarvei.. Alle sidene på dette nettstedet er kodet med validerende.. XHTML 1..  ...   tilgjengelig for et så stort publikum som mulig.. Sidene er utviklet i samarbeid med.. IxD.. , et design- og utviklingsselskap spesialisert på brukervennlighet og tilgjengelighet.. © Rarelink 2006.. RSS.. RSS feeds gir deg mulighet til å enkelt følge med på oppdateringer fra Rarelink.. For å benytte RSS-feeden må du ha en RSS-leser, eller en nettleser som støtter dette (for eksempel.. Firefox.. Download.. com.. har mange populære RSS-lesere tilgjengelig gratis.. Med RSS-leseren innstallert kan du nå abonnere på Rarelink.. no's RSS feed.. Du vil da ha en oppdatert liste over nye og nylig endrede diagnoser hos Rarelink..

  Original link path: /accessibility.jsp
  Open archive

 • Title: Diagnoselisten - Rarelink.no
  Descriptive info: Grafisk versjon.. Vis diagnoselisten på følgende språk:.. Alle språk.. Diagnoser,.. Aagenaes syndrome.. (Engelsk).. Aagenæs syndrom.. (Norsk).. Aarskog syndrom.. Aarskog syndrome.. Abetalipoproteinemia.. ACC.. Accelerated skeletal maturation, Marshall Smith type.. ACHM2.. Achondroplasia.. Achromatopsia 2.. ACPS II.. Acrocephalosyndactyly type I.. Acrocephalosyndactyly type II.. Acute intermittent porphyria.. ADEM.. Adiposis dolorosa.. Adrenal Hyperplasia, Congenital, Due To 21-Hydroxylase Deficiency.. adrenogenitalt syndrom.. Adrenoleukodystrofi.. Adrenoleukodystrophy.. Adrenoleukodystrophy, autosomal neonatal form.. Adrenomyeloneuropathy.. Adrenomyelonevropati.. Afibrinogenemi.. Afibrinogenemia.. Agenesis of the corpus callosum.. Agnogenic myeloid metaplasia.. AGS.. Aicardi syndrom.. Aicardi syndrome.. Aicardi-Goutiere syndrom.. Aicardi-Goutieres syndrome.. AIP.. AIS.. Akondroplasi.. Akrocefalopolysyndaktyli type II.. Akromatopsi.. Akutt disseminerende encefalomyelitt.. Akutt intermitterende porfyri.. Alagille syndrom.. Alagille s syndrome.. Albright Hereditary Osteodystrophy.. ALD.. Alexander disease.. Alexanders leukodystrofi.. Alexanders sykdom.. Alfa-1-antitrypsinmangel.. Alfamannosidose.. Alkaptonuri.. Alkaptonuria.. Allergic Angiitis and Granulomatosis.. ALMS.. Alpers diffuse degeneration of cerebral grey matter with hepatic cirrhosis.. Alpers progressive infantile poliodystrophy.. Alpers sykdom.. Alpers-Huttenlochers sykdom.. Alpha-1-antitrypsin Deficiency.. Alport syndrome.. Alports  ...   X-bundet.. Anemia, Sideroblastic, X-Linked.. Angelman syndrome.. Angelmans syndrom.. Angioedema, Hereditary.. Angødem, heriditært.. Aniridia type II.. Aniridia, Cerebellar Ataxia, And Mental Deficiency.. Anorectal anomalies.. Anorektale misdannelser (ARM).. Antenatal Hydronephrosis.. Antifosfolipid antistoffsyndrom.. Antiphospholipid Syndrome.. APECED syndrome.. Apert syndrome.. Aperts syndrom.. Aplasia cutis congenita.. Apolipoprotein B deficiency.. APS 1.. Argininemi.. Argininemia.. Argininosuccinase Deficiency.. Argininosuccinicaciduria.. Arnold-Chiari malformasjon.. Arnold-Chiari malformation.. Arteriohepatic dysplasia.. Arteriovenous malformation.. Arteriovenøs malformasjon.. Arthrogryposis multiplex congenita.. Arthrogryposis Multiplex Congenita With Pulmonary Hypoplasia.. Arthroophthalmopathy, Hereditary Progressive.. Arvelige polynevropatier.. Aspartylglycosaminuri.. Aspartylglycosaminuria.. Asphyxiating Thoracic Dystrophy.. AT.. Ataxia telangiectasia.. Atp synthetase deficiency.. Autoimmun trombocytopenisk purpura.. Autoimmune lymphoproliferative syndrome.. Autoimmune polyendocrinopathy syndrome, type I.. Autoimmune thrombocytopenic purpura.. Autoimmunt lymfoproliferativt syndrom.. Autoimmunt polyendokrint syndrom type 1.. Autonomic Control, Congenital Failure Of.. Informasjon.. Informasjonen og diagnosebeskrivelsene kan finnes via lenker på disse sidene til eksterne nettressurser (utenfor rarelink).. En diagnose kan være oppført under flere navn, på engelsk og/eller de nordiske språk..

  Original link path: /diagnoselist.jsp?capitalLetter=A&synonymsIncluded=true
  Open archive

 • Title: Diagnoselisten - Rarelink.no
  Descriptive info: Balo s concentric sclerosis.. Balos konsentriske sklerose.. Bardet-Biedl syndrom.. Bardet-Biedl syndrome.. Barraquer Simons syndrom.. Barraquer Simons Syndrome.. Bartter Syndrome.. Basal cell nevus syndrome.. Bassen-Kornzweig syndrome.. Batten Disease.. Battens sykdom.. BBS.. Bean syndrome.. Bechet sykdom.. Becker muscular dystrophy.. Beckers muskeldystrofi.. Beckers sykdom.. Beckwith-Wiedemann syndrome.. Beckwith-Wiedemanns syndrom.. Behcet´s disease.. Behr syndrome.. Bernard-Soulier syndrom.. Bernard-Soulier syndrome.. Best  ...   atresia, extrahepatic.. Biotinidase Deficiency.. Biotinidase-mangel.. Bird-Headed Dwarfism.. Bladder extrophy.. Blefarospasme.. Bloch-Sulzbergers syndrom.. Blue Rubber Bleb Nevus.. Blæreekstrofi.. Blæreekstrofi og epispadi.. Blødersykdommer.. BMD.. BOR syndrom.. BOR-syndrome.. Borjeson-Forssman-Lehmann syndrome.. BPP.. Brachman de Lange syndrom.. Branchiootorenal Dysplasia.. Brankiootorenalt syndrom.. Broad thumb-hallux syndrome.. Bruton agammaglobulinemia turosine kinase.. Brutons agammaglobulinemi.. Bulldog Syndrome.. Bullous pemphigoid.. Bulløs ichtyose.. Bulløst pemfigoid.. BWS..

  Original link path: /diagnoselist.jsp?capitalLetter=B&synonymsIncluded=true
  Open archive

 • Title: Diagnoselisten - Rarelink.no
  Descriptive info: CADASIL.. Caffey disease.. Calve-Legg-Perthés sykdom.. Campomelic dysplasia.. Campomelisk dysplasi.. Canavan disease.. Canavans sykdom.. CAPS.. Carbamoylphosphate Synthetase I Deficiency.. Carbohydrate-deficient glycoprotein syndrome.. Cardiofaciocutaneous Syndrome.. Cardiomyopathy, Dilated.. Carpenter syndrom.. Carpenters syndrome.. Cat eye syndrome.. Caudal Dysplasia.. Caudal regression syndrome.. CBPS.. CCD.. CDG.. CDG syndrom.. CDPX2.. CDPXD.. Central core disease of muscle.. CEP.. Cephalocele.. Cerebellar hypoplasia.. Cerebellær hypoplasi.. Cerebral arteriopathy, autosomal dominant with subcortical infarcts and leukoencephalopathy.. Cerebral gigantism.. Cerebral gigantisme.. Cerebrohepatorenal syndrome.. Ceroid lipofuscinosis neuronal 1, infantile.. Ceroid lipofuscinosis neuronal 3, juvenile.. Cervical vertebral fusion, autosomal recessive.. CF.. CFC syndrom.. CGD.. Charcot-Marie-Tooth Disease.. Charcot-Marie-Tooth sykdom.. CHARGE association.. CHARGE syndrom.. Childhood disintegrative disorder.. CHLS.. Choanal atresia.. Choanalatresi.. Cholestasis-lymphedema syndrome.. Chondrodysplasia punctata 2, X-linked dominant.. Chondrodysplasia punctata, autosomalt recessiv.. Chondrodysplasia punctata, X-bundet.. Chondrodysplasia punctata, X-bundet recessiv.. Chondrodysplasia punctata, X-linked recessive.. Chondroectodermal dysplasia.. Chromosome 22q13.. 3 deletion syndrome.. Chronic Atrophic Polychondritis.. Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy.. Chronic progressive external ophtalmoplegia.. Churg Strauss Syndrome.. Churg-Strauss  ...   II deficiency.. Complex III deficiency.. Complex III, Cytochrome b Subunit.. Complex IV deficiency.. Complex V deficiency.. Congenital adrenal hyperplasia.. Congenital central hypoventilation syndrome.. Congenital claucoma.. Congenital clucoma.. Congenital Disorders of Glycosylation.. Congenital erythropoietic porphyria.. Congenital fiber type disproportion.. Congenital Hydronephrosis.. Congenital immune deficiency diseases.. Congenital limb deficiency.. Congenital muscular dystrophy.. Congenital ocular motor apraxia.. Conotruncal anomaly face syndrome.. CONRADI-HUNERMANN SYNDROME.. CONRADI-HUNERMANN-HAPPLE SYNDROME.. Cornelia de Lange syndrome.. Cornelia de Langes syndrom.. Corpus callosum agenesi.. Corticobasal degeneration.. Cortikobasal degenerasjon.. Costello syndrom.. Costello syndrome.. Cranio-cerebello-cardiac syndrom.. Craniocarpotarsal Dystrophy.. Craniocerebellocardiac dysplasia.. Craniopharyngioma.. Creutzfeldt-Jakob disease.. Creutzfeldt-Jakobs sykdom.. Cri du chat syndrom.. Cri-du-chat syndrome.. Crouzon syndrom.. Crouzon syndrome.. Cryopyrin associated periodic syndromes.. Cryopyrin assosiert periodisk syndrom.. CS.. Cutaneous amyloidosis, primary.. Cutis Marmorata Teleangiectatica Congenita.. CVID.. Cystic Angiomatosis Of Bone, Diffuse.. Cystic fibrosis.. Cystinose, Nefropatisk.. Cystinosis, Nephropathic.. Cystinuri.. Cystinuria.. Cystisk Angiomatose av ben, Diffus.. Cystisk fibrose.. Cytochrome b of Complex III.. Cytochrome c oxidase deficiency..

  Original link path: /diagnoselist.jsp?capitalLetter=C&synonymsIncluded=true
  Open archive

 • Title: Diagnoselisten - Rarelink.no
  Descriptive info: Dancing eye syndrome.. Dandy-Walker malformation.. Dandy-Walker syndrome.. Dandy-Walker-like malformation atrioventricular septal defect.. Dandy-Walkers syndrome.. Danon disease.. Danon sykdom.. Darier disease.. Darier sykdom.. Deaf-blindness.. Deafness--Optic Atrophy Syndrome.. Deafness-dystonia-optic neuronopathy syndrome.. Deficiency of the mitochondrial respiratory chain complex I.. Deficiency of the mitochondrial respiratory chain complex II.. Deficiency of the mitochondrial respiratory chain complex IV.. Deficiency of the mitochondrial respiratory chain complex V.. Dejerine-Sottas sykdom.. Deletion 4p.. Dercum sykdom..  ...   anemia.. Diastrophic dysplasia.. Diatrofisk dysplasi.. DiGeorges syndrom.. Dilatert kardiomyopati.. Disintegrativ forstyrrelse.. Divry-van Bogaert syndrom.. DMC.. DMD.. Dravet syndrom.. Dravet syndrome.. Duane Retraction Syndrome.. Duane syndrom.. Dubin-Johnson syndrome.. Dubowitz syndrome.. Duchenne muscular dystrophy.. Duchennes muskeldystrofi.. Duodenal atresi.. Duodenal atresia.. Dwarfism.. Dyggve-Melchior-Clausen Disease.. Dysmeli.. Dysplasia Gigantism Syndrome.. Dystoni-Parkinsonisme, X-bundet.. Dystonia Musculorum Deformans.. Dystonia Musculorum Deformans 2.. Dystonia-Parkinsonism, X-linked.. Dystrofia myotonica.. dystrofisk EB.. Dystrophia Myotonica Congenita.. Dystrophy myotonica.. DYT3.. Døvblindhet..

  Original link path: /diagnoselist.jsp?capitalLetter=D&synonymsIncluded=true
  Open archive

 • Title: Diagnoselisten - Rarelink.no
  Descriptive info: Eales disease.. Eales sykdom.. Ear, Patella, Short Stature Syndrome.. EB.. EB Simplex.. Ectodermal dysplasia 1,anhidrotic.. Ectodermal Dysplasia, Hypohidrotic.. Ectodermal Dysplasia, Hypohidrotic, with immune deficiency.. ED 1.. EDM1.. EDMD.. EDS.. EDS IV.. Edward syndrom.. Ehlers-Danlos syndrom.. Ehlers-Danlos syndrom type IV.. Ehlers-Danlos syndrome.. Ehlers-Danlos syndrome type IV, autosomal dominant.. Ehlers-Danlos syndrome, vascular type.. Ektodermal dysplasi.. Ellis van Creveld.. Ellis-van Creveld syndrome..  ...   disseminated.. Enchondromatosis, Multiple.. Enkondromatose, Multippel.. Eosinofil gastroenteritt.. Eosinofil pneumoni.. Eosinophilic Granulomatous Vasculitis.. EP.. Epidermolysis bullosa.. Epidermolysis Bullosa.. Epidermolytic Hyperkeratosis.. Epilepsy, Progressive Myoclonus 1.. Epileptic encephalopathy, Lennox-Gastaut type.. Epiphysial dysplasia, multiple.. Episodic ataxia, type 1.. Episodic ataxia, type 2.. Episodisk ataksi, type 1.. Episodisk ataksi, type 2.. EPP.. Erythropoietic porphyria, congenital.. Erythropoietic protoporphyria.. Erytropoietisk protoporfyri.. EVC.. Exostoses, Multiple, Type I..

  Original link path: /diagnoselist.jsp?capitalLetter=E&synonymsIncluded=true
  Open archive

 • Title: Diagnoselisten - Rarelink.no
  Descriptive info: Fabry disease.. Fabrys sykdom.. Facial hemispasm.. Faciale hemispasmer.. Faciocutaneoskeletal syndrom.. Faciogenital Dysplasia.. Facioscapulohumeral muscular dystrophy 1A.. Factor V deficiency.. Factor VII deficiency.. FADS.. Fahr disease.. Fahrs sykdom.. Faktor I mangel.. Faktor V- mangel.. Faktor VII mangel.. Familial mediterranean fever.. Familiær middelhavsfeber.. Familiær progressiv scleroderma.. Familjär amyloidos med polyneuropati.. Fanconi anemia.. Fargeblindhet, Blue-Mono-Cone-Monokromatisk type.. Fargeblindhet, total.. Fascio-scapulo-humeral muskeldystrofi.. Fenylketonuri.. Fetal Akinesia Deformation  ...   Fibrous dysplasia of bone.. Fibrøs dysplasi.. Fifth Digit Syndrome.. First and Second Branchial Arch Syndrome.. Fiskehud.. Floating- Harbor syndrom.. Floating-Harbor syndrome.. Focal Dermal Hypoplasia.. FOP.. Fragil X syndrom.. Fragile Site Mental Retardation 1 Gene.. Fragile X Syndrome.. FRDA.. Freeman-Sheldon spektrum.. Freeman-Sheldon Syndrome.. Friedreich ataxia.. Friedreichs ataxi.. Frontonasal dysplasi.. Frontonasal dysplasia.. FSHD.. FSHMD.. FSHMD1A.. Fucosidosis.. Fukosidose.. FXS.. Føllings sykdom.. Føtal akinesi/hypokinesi sekvens..

  Original link path: /diagnoselist.jsp?capitalLetter=F&synonymsIncluded=true
  Open archive

 • Title: Diagnoselisten - Rarelink.no
  Descriptive info: G Syndrome.. Galactosemia.. Galaktose-1-fosfat uridyltransferasemangel.. Galaktosemi.. Gallegangsatresi.. GALT- mangel.. Gangliosidose.. Gangliosidose type II.. Gastroenteritis, Eosinophilic.. Gastroschise.. Gastroschisis.. Gaucher disease type III.. Gaucher sykdom type III.. Genitale anomalier.. Giant pigmented hairy nevus.. Giant Platelet Syndrome.. Gilles de la Tourette syndrome.. Gillespie syndrome.. Glanzmann trombasteni.. GLD.. Globoidcelleleukodystrofi.. Glucosidase, acid, alpha deficiency.. Glutaracidemia I.. Glutaraciduria I..  ...   storage disease II.. Glycogen storage disease V.. Glycogen storage disease VII.. Glykogenose type VII.. Glykogenose, type II.. GM II.. GM2, Infantil.. GM2-Gangliosidosis, TYPE II.. Goldenhar syndrom.. Goldenhar syndrome.. Goltz Syndrome.. Goltz-Gorlin Syndrome.. Gorham-Stout Disease.. Gorlin syndrom.. Gorlin syndrome.. GPHN.. Granulomatous disease, chronic.. Grönblad-Strandberg-Touraine syndrom.. Guillain-Barré syndrom.. Guillain-Barré syndrome.. Günter s disease.. Günther sykdom..

  Original link path: /diagnoselist.jsp?capitalLetter=G&synonymsIncluded=true
  Open archive

 • Title: Diagnoselisten - Rarelink.no
  Descriptive info: Hairy naevus.. Hallermann-Streiff syndrome.. Hallervorden-Spatz Disease.. Hallevorden-Spatz sykdom.. Hartnup disease.. Hartnup disorder.. Hartnup sykdom.. HCP.. Heller syndrom.. Hemifacial microsomia.. Hemifacial mikrosomi.. Hemihyperplasia.. Hemihypertrofisyndrom.. Hemimegalencefali.. Hemimegalencephaly.. Hemiplegi, alternerende.. Hemofili A.. Hemofili B.. Hemophagocytic Lymphohistiocytosis, Familial.. Hemophilia.. Hemophilia A.. Hemophilia B.. Hepatoerythropoietic porphyria.. Hepatoerythropoietisk porfyri.. Hepatorenal Tyrosinemia.. Hereditary coproporphyria.. Hereditary fructose intolerance.. Hereditary multiple exostosis.. Hereditary myopathy with lactic acidosis.. Hereditary sensory and autonomic neuropathy type V.. Hereditary spastic paraplegia.. Hereditær koproporfyri.. Hereditær myopati med laktisk acidose.. Hereditær sensorisk og autonom nevropati type 5.. Hereditær spastisk paraplegi.. Hereditære motoriske og sensoriske nevropatier.. Heriditært Angødem mangel.. Hermafroidittisme.. Herpes simplex encefalitt.. Herpes simplex encephalitis.. HES.. HFM.. HHT.. Hirschsprung disease.. Hirschsprung disease -  ...   Huntington disease.. Huntington sykdom.. Hurler Syndrome.. Hurler-Scheie sykdom.. Hurler-Scheie syndrome.. Hurlers sykdom.. Hutchinson-Gilford Progeria Syndrom.. Hutchinson-Gilford Progeria Syndrome; Hgps.. HVHS.. Hvit substans-sykdommer.. Hyde Prurigo Nodularis.. Hydrocefalus.. Hydrocephalus.. Hydrocephaly.. HYP.. Hyper IgD syndrom.. Hyper IgE Syndom.. Hyper IgE- syndrom.. Hyper IgM syndrom.. Hyper-IgD Syndrome.. Hyper-IgE Syndrome.. Hyperammonemia due to Carbamoyl Phosphate Synthetase I Deficiency.. Hypereosinofilt syndrom.. Hypereosinophilic syndrome.. Hyperglycerolemia.. Hyperinsulinism, congenital.. Hyperkalemic periodic paralysis.. Hyperostosis Generalisata With Striations.. Hyperoxaluria, Primary, Type I.. Hypertelorism with Esophageal Abnormality and Hypospadias.. Hypochondroplasia.. Hypofosfatasi.. Hypohidrotisk ektodermal dysplasi med immunsvikt.. Hypokondroplasi.. Hypomelanosis of Ito.. Hypoparathyroidism.. Hypoparathyroidisme.. Hypophosphatasia.. Hypophosphatemia, X-bundet.. Hypophosphatemia, X-linked.. Hypoplastic left heart syndrome.. Hypoplastisk venstre hjerte-syndrom.. Hypopospadias-dysphagia syndrome.. Hypospadi.. Hypotension, Orthostatic.. HYPP..

  Original link path: /diagnoselist.jsp?capitalLetter=H&synonymsIncluded=true
  Open archive

 • Title: Diagnoselisten - Rarelink.no
  Descriptive info: Ichthyosis.. Ichthyosis Bullosa Of Siemens.. Ichthyosis, Bullous Type.. Ichthyosis, Lamellar, 1.. Idiopathic pulmonary fibrosis.. Idiopathic thrombocytopenic purpura.. Idiopathic Torsion Dystonia.. Idiopatisk intrakraniell hypertensjon.. Idiopatisk lungefibrose.. Idiopatisk pulmonal fibrose.. Iktyose.. Immuno osseous dysplasia.. Immuno-ossøs dysplasi, Schimke type.. Immunodeficiency with hyper-IgM, type 1.. Immunoglobulin A Deficiency Susceptibility 1.. INCL.. Inclusion Body Myositis.. Incontinentia pigmenti.. Incontinentia pigmenti achromians.. Infantil neuroaxonal dystrofi..  ...   syndrome,x-linked.. Infantile spasmer, x-bundet.. Infeksiøs polynevropati.. Inflammatorisk tarmsykdom hos barn.. Inflammatory bowel diseases in childhood.. Inklusjonscellesykdom.. Inklusjonslegememyositt.. Intestinal pseudoobstruction.. Intestinal pseudoobstruksjon.. Intracranial Hypertension, Idiopathic.. Inverted duplication (15).. Invertert duplikasjon, kromosom 15.. IP.. IPEX syndrom.. IPEX syndrome.. Isaac syndrom.. Isaac syndrome.. Isochromosome 18p syndrome.. Isodisentrisk kromosom 15.. Isokromosom 18p.. Isolert hypoparathyroidisme.. Isovaleric Acid CoA Dehydrogenase Deficiency.. Isovalericacidemia.. Isovalerisk acidemi.. ITP..

  Original link path: /diagnoselist.jsp?capitalLetter=I&synonymsIncluded=true
  Open archive


 • Archived pages: 38