www.archive-no-2012.com » NO » R » RAFTEVOLL

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 5 . Archive date: 2012-12.

 • Title: Advokatfirmaet Raftevoll AS
  Descriptive info: .. Advokatfirmaet Raftevoll AS.. Main menu.. Skip to primary content.. Skip to secondary content.. Hjem.. Om advokatene.. Fagområder.. Vilkår.. Kontakt oss.. Advokatkontoret ble etablert i 2006, og vi holder til i Grevstadhuset ved Gullgruven og Coop Extra på Nyborg i Åsane.. Adressen er Heiane 2 B, 5131 Nyborg.. Vår målsetting er  ...   og bedrifter.. Vi tilbyr våre tjenester innenfor de fleste rettsfelt.. Firmaet jobber i henhold til.. Advokatforeningens regler for god advokatskikk.. Våre åpningstider er mandag til fredag kl.. 09.. 00 16.. 00.. Velkommen til oss!.. Heiane 2 B.. 5131 Nyborg.. Telefon: 55 18 43 12.. Faks: 55 61 09 10.. E-post:.. post@raftevoll.. no..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Om advokatene | Advokatfirmaet Raftevoll AS
  Descriptive info: Advokat Cathrine Carlsen-Raftevoll.. Har praktisert siden våren 1997, og har hatt ulike jobber innen bank, finans og inkassovirksomhet.. Har erfaring som namsfullmektig og advokatfullmektig.. 3 årig dommerfullmektig.. Praktisert som selvstendig advokat i 6 år.. Har erfaring innen ulike rettsfelt, herunder arverett og dødsboskifte, felleseieskifte, boligrett, forretningsjus, finansavtaler, gjeldsordning og konkurs, tvangsfullbyrdelse, barn og barnevern og servitutter råderett over annen manns eiendom.. Kontor: 55 18 43 12, Mobil: 411 41 243.. advokat@raftevoll.. Advokatfullmektig Rikke Arnesen f.. 1978.. Mastergrad i rettsvitenskap høsten 2011.. Styreleder WayBack Bergen – livet etter soning 2009 til per dags dato.. Grunnlegger Jussgruppen WayBack, juridisk rådgivningstilbud innsatte i Bergens regionen  ...   hovedsakelig med barnerett, strafferett, straffegjennomføring, erstatning og bistandsoppdrag.. Tar også andre type saker og er spesielt opptatt av rettighetsorientering opp mot det offentlige.. Rikke Arnesen jobber retts politisk på områder for straffegjennomføring og barnerett.. Telefon: 53 50 30 09 (direkte kontor), mobil: 938 53 334.. rikke@raftevoll.. Ved behov for akutt bistand kveld og helg – ring mobil eller send sms til 938 53 334.. Medlem av Den Norske Advokatforening.. Verv:.. Arbeidsutvalget Yngre Advokater avd.. Bergen 2012 –.. Styreleder WayBack Bergen – livet etter soning 2009 -.. Komiteen for Ildsjelskvinner, Kirkens Bymisjon 2010 -.. Lovutvalget WayBack Bergen JWB – fokus på soningsinnhold 2011 -..

  Original link path: /om-advokatene/
  Open archive

 • Title: Vilkår | Advokatfirmaet Raftevoll AS
  Descriptive info: Generelt:.. Vårt firma er underlagt Advokatforeningens Regler om god advokatskikk, og i forbrukerforhold også Konkurransetilsynets Forskrift om prisopplysninger for tjenester.. Firmaet har en veiledende timespris fra kr.. 1200,- eks.. mva for Advokat og fra kr 1000,- eks mva for Advokatfullmektig.. Timespris varierer ut fra oppdragets art og omfang og avtales i hvert enkelt tilfelle med klient i forkant.. I fri rettshjelpssaker og saker med forsikringsdekning gjelder egne offentlige satser.. Aksept av oppdrag:.. Firmaet presiserer at intet oppdrag anses akseptert før man har signert skriftlig oppdragsfullmakt.. I straffesaker eller bistandssaker anses oppdraget for akseptert når oppnevning av retten foreligger.. Intill aksept av oppdrag foreligger påtar ikke firmaet seg ansvar for oppfølging av saker.. Fakturering:.. Med mindre annet er avtalt vil det bli fakturert månedlig for medgått tid samt påløpte kostnader.. Beløp under kr..  ...   advokatenes salær av forsikringsordninger.. Klienter bør derfor opplyse om det en foreligger en forsikringsavtale som muligens dekker salæret.. I slike tilfeller vil vi kunne bistå ved å fremme krav om dekning.. I slike tilfeller vil det også kunne påløpe egenandeler.. Fri rettshjelp:.. I enkelte saker vil utgifter til advokat dekkes av fri rettshjelp.. I andre saker kan du ha krav på fri rettshjelp dersom du har lav inntekt og formue.. Inntektsgrensen er da kr.. 246.. 000,- for enslige og ellers kr.. 369.. 000,- mens formuegrensen er satt til kr.. 100.. 000,-.. Ønsker du å vite mer om fri rettshjelp må du gjerne kontakte oss eller lese fri rettshjelpsloven på.. lovdata.. Eiendom:.. Eiendomsoppgjør faktureres med kr 11 000 eks mva.. Eiendomsmegling faktureres med fra kr 25 000 eks mva med tillegg av utlegg..

  Original link path: /vilkar/
  Open archive
 •  

 • Title: Kontakt oss | Advokatfirmaet Raftevoll AS
  Descriptive info: Trenger du advokat, ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.. Vi kan kontaktes over telefon eller e-post.. Send aldri sensitive personopplysninger per e-post.. Ved behov for akutt juridisk bistand utenfor åpningstidene (09.. 00) ta kontakt med adv.. flm Rikke Arnesen på tlf 938 53 334.. Advokatfirmaet Raftevoll AS.. Organisasjonsnummer: 998 578 957..

  Original link path: /kontakt-oss/
  Open archive

 • Title: Fagområder | Advokatfirmaet Raftevoll AS
  Descriptive info: Vi tar imot oppdrag innenfor de fleste rettsfelt.. Arv, skifte, herunder utferdigelse av testament.. Familierett herunder ugift samliv, og økonomisk oppgjør etter skillsmisse.. Barnerett herunder barnefordeling og barnevern.. Offentligrettslige saker herunder trygdesaker.. Kontraktsrett herunder kjøpsrett og entreprise.. Bank og finanssaker som låneavtaler, leasing og panterett.. Andre pengekrav.. Husleie.. Gjeldsforhandling og konkurs.. Tvangssaker herunder sikring av pengekrav (arrest) og midlertidige forføyninger.. Straffesaker.. Etablering av selskap.. Bistand til voldsofre, voldsoffererstatning.. Servitutter - råderett over annen manns eiendom..

  Original link path: /fagomrader/
  Open archive •  


  Archived pages: 5