www.archive-no-2012.com » NO » R » RALLYHOKKSUND

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 84 . Archive date: 2012-12.

 • Title: rallyhokksund.no
  Descriptive info: .. - Nyheter.. - Tilleggsregler.. - Teknisk kontroll.. - Beskrivelse SS.. - Startbekreftelse.. - Serviceplan (ny).. - Tidsplan.. - Kart.. - Startliste.. - Resultater.. - Bilder.. - Overnatting.. - Været i området.. - Regler & sikkerhet.. - Sikkerhetsvideo.. - Kontakt.. - Presse.. © Copyright 2003-2012.. CGL.. DET ER IKKE RALLYRADIO.. Vi har dessverre ikke rallyradio på Rally Hokksund i år.. [.. Les mer.. ].. 03.. 02..  ...   01.. AVLESSING TIL TEKNISK.. Avlessing av løpsbilene før teknisk SKAL FOREGÅ PÅ HENGERPARKERINGEN.. Ingen hengere utenfor teknisk.. 17.. STENGETIDER.. Stengetider på SS1 og 3 Hagatjern, og SS 2 og 4 Hoensvannsveien.. PARKERING v/ Start og mål på SS 2 /4.. Det blir parkering ved start og ved mål på SS2/4 Hoensvannet.. IKKE PARKERING V/HOKKSUND PUKKVERK.. Fine forhold på veiene.. Rally Hokksund.. 27.. 2009.. Nyhetsarkiv.. Nettløsning fra CGL..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: rallyhokksund.no
  Descriptive info: Last ned:.. [.. pdf.. Tilleggsregler.. 1.. ARRANGØRS NAVN:.. KNA Kongsberg.. 2.. BESKRIVELSE:.. Rally Hokksund 2010 er et nasjonalt MINIRALLY bestående av spesialstrekninger og transportstrekninger.. Løpet inngår i Norgescup kl 6, 7 og 8.. Og KNA cup.. Løpet er totalt ca.. 116,32 km hvorav ca.. 47,1 km er spesialstrekninger fordelt på 4 stk.. SS.. 3.. ISR/NSR:.. Løpet arrangeres i samsvar med ISR og NSR, samt disse tilleggsregler.. Tilleggsreglene offentliggjøres 06.. 4.. ARRANGØRLISENS:.. ARRA:10.. 03245.. 5.. SPORTSKOMITÉ:.. Privat.. Mobil.. Løpsleder:.. Odd Johan Stenshorne.. 91619865.. Ass.. Løpsleder:.. Andre Lyhus.. 93416504.. Kjell Myhr.. 91680421.. Sekretær:.. Mette Haugland.. 90788669.. Sekretæriat:.. Kasserer:.. John Tore Kristiansen.. 90767100.. Funksjonæransv.. :.. Frode Engerdal.. 92831906.. Løypesjef:.. Arne Aga.. 91859477.. Løpesjef:.. Stian Fossheim.. 92496673.. Teknisk:.. Paul Erik Broz.. 91312612.. Sikkerhetsjef:.. Erik Aaby.. 97118334.. Base:.. Geir Haugland.. 91704783.. Arena-ansvarlig:.. Roar Sanden.. 98063232.. ADRESSE:.. Rally Hokksund 2010 v/ Mette Haugland.. Sandsværveien 226.. 3615 Kongsberg.. 6.. HOVEDFUNKSJONÆRER:.. Juryleder:.. Freddy Høgås.. 90643355.. Jurymedlem:.. Børge Brænd.. 47454717.. Rolf Borge.. 95126136.. NBFs sikkerh.. kontr:.. Tom Stensrud.. 91831604.. Teknisk sjef:.. Kontakt kl 19/20:.. Øyvind Steinseth.. 92608976.. 7.. ULYKKESKOMMISJON:.. Iht.. § 216 pkt.. C.. Politi:.. Øvre Eiker Lensmannskontor.. 8.. TID, STED OG TLF.. LØPSDAGEN:.. Tid:.. 06.. Sted:.. Hokksund.. Telefon:.. 9.. DETALJERT BESKRIVELSE:.. Løpets lengde:.. Transportetapper: ca.. 69,13 km.. Spesialstrekninger: ca.. 47,10 km.. Totalt: ca.. 116,32 km.. Base: Sanden Hotell.. Hokksund ligger ca 17 km.. fra Drammen.. Sekretariatet er åpent:.. Fredag: 5.. 2.. 2010 kl.. 18.. 00 22.. 30 Sanden Hotell.. Lørdag: 6.. 07.. 30 slutt.. Sanden Hotell.. INNSJEKK stenger kl.. 10.. 00.. Deltager plikter ved innsjekk å oppgi telefonnummer til representant for serviceteamet.. Klasseinndeling NSR § 418.. Kl.. 1 - Gr.. N - maks 1400ccm A+B+C førere.. 2 - Gr.. N - 1401-1600ccm A+B+C førere.. 3 - Gr.. N - 1601-2000ccm A+B+C førere.. 4 - Gr.. N - over 2000ccm inklusive Super 2000 A+B+C førere.. 5 - Gr.. A - maks 1400ccm A+B+C førere.. 6 - Gr.. A - 1401-1600ccm A+B+C førere.. 7 - Gr.. A - 1601-2000ccm A+B+C førere.. 8 - Gr.. A - over 2000ccm A+B+C førere.. 9 - Nasj.. kl.. over 2000ccm, inkl.. biler med A+B førere.. Wankelmotor; Gr.. 4/B-biler og biler m/volum over 1900ccm og 16V.. 10 - Nasj.. maks 2000ccm A+B førere.. 11 - Nasj.. biler med C førere.. 12 - Nasj.. maks 2000ccm C førere.. 13 - Nasj.. 4WD, Gr.. A/Gr.. N A+B+C førere.. 14 - Nasj.. Gr1/Gr.. 2, 1981-mod.. og eldre Førere 45 år +.. 15 - Gr.. 1 4 t.. o.. m.. periode H2 (1976) etter FIAs App.. K.. 17 - Volvo original A+B førere.. 18 - Volvo original C førere.. 19 - Debutanter.. 20 - Ungdomsklasse.. Arrangørens ungdomsrepresentant er: Øyvind Steinseth.. Biler i klasse 13 skal ha utgått homologering, og tilfredsstille reglene i FIAs Gr.. A reglement.. Biler i klasse 14 kjøres etter tekniske regler for nasjonale klasser (§ 306).. Reglement for Volvo Original gis ut i særtrykk.. Arrangøren tar forbehold om stryking og/eller sammenslåing av klasser med få deltakere.. Startrekkefølge.. og startordning er i henhold til regler for Norges cup i nasjonale klasser fra NBF.. Seeding og øvrig startordning ihh.. til NSR § 421 og 422.. Startrekkefølge: Klasse 9-10-17-11-12-18-8-4-7-6-5-3-2-1-13-14-15-19-20.. Når tilleggsreglene er offentliggjort, er det forbudt for deltagere å ferdes på spesialstrekningene.. Eventuelle unntak i henhold til NSR § 427.. Deltagere som bryter denne bestemmelsen, vil automatisk bli nektet start og rapportert til NBF.. (GJELDER BÅDE RALLYBILER OG PRIVATBILER).. Deltaker har ansvaret for egen tidsbok.. Tidsboken må være i løpsbilen under hele løpet og forelegges postmannskapene ved alle tidskontroller.. Enhver rettelse eller tilføyelse i tidsboka må være attestert og signert av løpsfunksjonær.. Rettelser eller tilføyelser uten signatur vil automatisk medføre utelukkelse.. Deltaker må selv føre inn  ...   er slutt, tilbakebetales startavgiften med unntak av 10 % administrasjonsgebyr av det innbetalte beløp.. KONTINGENTER:.. Startkontigent, Ink tauehjelp og forsikring.. Kr.. 2500.. Noter.. 400.. Frikjøp reklame.. 4400.. Etteranmelding.. 500.. 11.. TIDSSKJEMA/STARTMÅTE:.. Dato:.. Tid teknisk:.. 2010 Kl.. 18.. 00-22.. 00 6.. 07.. 30-09.. 30.. Tid innsjekk:.. 30 6.. 30-10.. Starttid 1.. bil:.. Eiker Kjøpesenter Kl.. Startmåte:.. Startordning i henhold til § 422.. Det brukes flytende start.. 12.. LISENSER:.. For førere og kartlesere kreves gyldig lisens utstedt av NBF samt gyldig medlemskort i en motororganisasjon tilsluttet NBF.. For fører kreves i tillegg gyldig førerkort, utenom i kl 20 der kartleser må ha gyldig førerkort.. Bilens homologeringspapirer skal kunne framlegges.. Vognlisens:.. Teknisk reglement § 300 2a.. 13.. TEKNISK KONTROLL:.. NB! Teknisk kontrollskjema må skrives ut fra hjemmesiden Rally Hokksund, og MÅ medbringes til teknisk kontroll som foretas før innsjekk, videre skal det tekniske skjemaet medbringes til innsjekk.. OBS! Turbobiler må være klargjort for plombering av restriktor.. Vi minner om NSR § 305 punkt G.. Tid og sted:.. Fredag 5.. 00 på Hydro Texaco Bråtabakken.. Lørdag 6.. 30-09:30 på Hydro Texaco Bråtabakken.. Kontaktperson: Teknisk kontrollsjef Paul Erik Broz mob.. 91 31 26 12.. Det oppfordres til at flest mulig deltagere møter til teknisk kontroll fredag.. Lørdag kun etter avtale.. NB.. Husk å krysse av på påmeldingsskjema.. 14.. NOTER/KJØREBOK:.. Kjørebok og tidsbok utdeles i sekretariatet etter teknisk kontroll.. Notene er statiske noter (sikkerhetsnoter).. De er tilgjengelige både som siffernoter og/eller beskrivende noter.. Noteprodusent er Bruno Berglund.. DELTAGER MÅ BESTILLE HVILKEN TYPE NOTER HAN/HUN VIL HA VED PÅMELDING.. Gjennomkjøring:.. Fartsetappene vil ikke være tilgjengelige for gjennomkjøringer.. 15.. SERVICE:.. I.. h.. t.. NSR § 411.. Serviceplass på Eiker Kjøpesenter Hokksund.. BENSINFYLLING:.. NSR § 205B.. 16.. REGULERINGSPAUSER:.. Det blir reguleringspause på Eiker Kjøpesenter i forbindelse med service.. PRIKKBELASTNING/MAX- OG RESPITTID:.. Prikkbelastning i henhold til NSR 410.. Maks.. tid på SS vil være angitt i kjørebok.. Overskridelse av makstid medfører utelukkelse.. Respittiden er 15 min.. mellom to påfølgende tidskontroller og 30 min.. for hele løpet.. (Se NSR § 409).. TIDTAKING:.. Tiden tas som angitt i NSR § 408.. 19.. SIKKERHET/UTSTYR:.. Forsikring.. I henhold til NBFs bestemmelser.. Drivstoff.. Skal være bensin som er i vanlig handel.. Definert i till.. art.. 252.. 9.. Lys.. NSR § 305 D.. 20.. STØYBEGRENSNING:.. Maks 100 db, målt i.. NSR § 303.. 21.. RESULTATER:.. Løpets offisielle oppslagstavle blir satt opp nær sekretariatet på Sanden Hotell.. Her vil alle meldinger til deltagerne bli slått opp.. Resultatliste offentliggjøres tidligst kl.. 22.. PREMIERING:.. Det er premie til fører og kartleser.. ¼ av de startende i hver klasse får premie.. Dersom to eller flere deltagere i samme klasse oppnår samme totaltid, vil den som har best tid på SS1 gå foran.. Dersom dette ikke skiller, vil best tid SS2, SS3 og SS4 bli avgjørende for plassering.. Vandrepremie for raskeste fører 2 ganger over Hoensvannet.. Vinneren må fullføre løpet.. Premieutdeling vil foregå på Sanden Hotell umiddelbart etter protestfristens utløp.. 23.. ARRANGØRREKLAME:.. Arrangørens reklame på deltagerbil vil bli i forbindelse med startnummer og på forskjerm.. Reklame i forbindelse startnummer kan ikke frikjøpes.. NSR § 301.. Frikjøp kr.. 4400,-.. Nærmere info om reklame offentliggjøres i startbekreftelsen.. 24.. PROTESTER:.. I henhold til NSR Kap.. 10 og 11.. - § 93 103.. 25.. PARC FERMÉ:.. I henhold til NSR § 413.. Parc Fermè er obligatorisk for alle biler som har fullført løpet, dvs.. møtt fram til siste TK.. Deltagere som oppholder seg i Parc Fermé kan utelukkes.. Parc Fermé åpnes når resultatlisten klassevis er endelig, og arrangøren i samarbeid med juryen gir beskjed om å frigi klassene.. 26.. KONTAKT:.. Ass Løpsleder:.. André Lyhus.. VELKOMMEN TIL RALLY HOKKSUND.. lørdag 6.. februar 2010!..

  Original link path: /tilleggsregler/4
  Open archive

 • Title: rallyhokksund.no
  Descriptive info: Teknisk kontroll.. Last ned skjema.. for teknisk kontroll:.. NB! Teknisk kontrollskjema må skrives ut fra linken i ruten til høyre, og MÅ medbringes til teknisk kontroll som foretas før innsjekk, videre skal det tekniske skjemaet medbringes til innsjekk.. Sted:.. Hydro Texaco Bråtabakken.. Kontaktperson:.. Paul Erik Broz 91312612..

  Original link path: /teknisk
  Open archive

 • Title: rallyhokksund.no
  Descriptive info: Beskrivelse av SS.. SS 1 Hagatjern.. - Lengde 11.. 20 km - Første bil kl.. 11:24.. Klassiker som har blitt kjørt både i Rally Drammen og Rally Hokksund mange ganger.. Flott skogsbilvei som starter på åsen ovenfor Mjøndalen og går over mot Vestfossen.. etappen starter på forholdsvis brei, fin og rask vei.. den er varierende rask, men også knotete med en del skarpe svinger og hårnåler.. Mot mål er det bratt utfor  ...   inn midt på etappen.. SS 2 Hoensvannet.. 95 km - Første bil kl.. 11:59.. Klassiker og publikumsetappen!!!.. Meget bra skogsbilvei som har et par veldig raske partier, men også noen utfordringer for førerne og kartlesrne.. Det er mulig å gå inn både fra start og mål.. Parkeringsplass ved start og ved Travbanen på målsiden.. SS 3 Hagatjern 2.. 14:14.. Samme som SS 1.. SS 4 Hoensvannet 2.. 14:49.. Samme som SS 2..

  Original link path: /info_ss
  Open archive

 • Title: rallyhokksund.no
  Descriptive info: Kart.. Klikk for å se større kart:.. Kart over fartsetapper og transportetapper.. >.. Kart over Hokksund (base, teknisk, m.. ).. >..

  Original link path: /kart
  Open archive

 • Title: rallyhokksund.no
  Descriptive info: ENDELIG STARTLISTE.. Klasse 9.. Nasjonale klasser over 2000 ccm, inkl.. biler med Wankelmotor, Gr.. 4/B-biler og biler med volum over 1900 ccm og 16 V A+B førere.. Lars M Berntsen.. NMK Hadeland.. Opel Kadett Kit Car.. A.. 11:00:00.. Arne Ingar Stulen.. Knut Boberg.. KNA OSLO.. VW Golf.. 11:01:00.. Lasse Boberg.. NAF Oslo.. Morten Bredesen.. Volvo 240.. 11:02:00.. Petter Bredesen.. Tore Haldammen.. KNA Solør Motorsport.. Volvo 940.. 11:03:00.. Tommy Slåstad.. KNA Kongsvinger.. Jan Egil Halland.. Nore og Uvdal.. BMW M3.. 11:04:00.. Anders Nygård.. Kim Andre Hjalmarsen.. Volvo.. 11:05:00.. Tor Lindkjølen.. Tom Kristian Lien.. NMK Modum & Sigdal.. 11:06:00.. Hege Turvoll Lien.. Magne Svardal.. NMK Konsmo.. Opel Kadett.. 11:07:00.. Eirik Spilling.. Ronny Andersen.. NMK Nore & Uvdal.. Mercedes Benz.. 11:08:00.. Ole Jacobsen.. Roger Andy Sjøgren.. NMK Modum&Sigdal.. Nissan Almera.. 11:09:00.. Wenche Fønnebø.. NMK Nore&Uvdal.. Olav Fredriksen.. Kna Eiker.. B.. 11:10:00.. Eivind Thorsby.. Nmk Modum og Sigdal.. Ruben Hals.. KNA Eiker.. Volvo 940 EVO.. 11:11:00.. Bjørn Gudmund Larsen.. NMK Drammen.. Tor Magne Solberg.. Nmk Nore og UVdal.. Mercedes Benz 190.. 11:12:00.. Gøril Undebakke.. Nmk Nore og Uvdal.. Dave Eggum.. Naf Motorsport Romerike.. 11:13:00.. Peder Eggum.. NMK Gardermoen.. Total antall startende i gruppen: 14.. Klasse 10.. Nasjonale klasser maks.. 2000 ccm A+B førere.. 99.. Birger Gundersen.. NAf Motorsport A&B.. Nissan Micra.. 11:14:00.. Torleif Halden.. NAF Motorsport A&B.. Hellik Aas.. 11:15:00.. Knut Bråten.. Emil Bakken.. Opel Corsa gsi.. 11:16:00.. Cathrine Denice Brandt.. NMK M&S.. Roy Oskar Skaug.. NMK Trøgstad.. Ford Escort MKII.. 11:17:00.. Marie Cecilie Skaug.. Geir Espeland.. Kna Aust-Agder.. Ford escort mk1.. 11:18:00.. Christina Espeland Ekeberg.. Total antall startende i gruppen: 5.. Klasse 17.. Volvo original A + B-førere.. Ståle Hovda.. 11:19:00.. Per Tore Rakkestad.. Ole Gunnar Skogli.. 11:20:00.. Karoline Myhre.. NMK Hønefoss.. Erik Andre Sønju.. 11:21:00.. Kjetil Knudsen.. NMK Kongsberg.. Bjørn Ola Grøterud.. Nmk modum og sigdal.. 11:22:00.. Ole Christian Brekke.. Nmk modum og Sigdal.. Carl-Borge Røsen.. KNA Solør.. 11:23:00.. Anders Lindstad.. Klasse 11.. 4/B-biler og biler med volum over 1900 ccm og 16 V C-førere.. Sigurd Berg Aasen.. NAF-Kristiansand.. 11:24:00.. Lars Wilhelm Andersen.. NAF Kristiansand.. 28.. Ken Berg.. NMK Nore og Uvdal.. 11:25:00.. Bernt Olav Halvorsen.. Per Jakob Bjerkelund.. NMK Tønsberg.. Nissan Almera GTI.. 11:26:00.. Tor J.. Tufte.. 31.. Tor Inge Dahl.. volvo.. 11:27:00.. Joakim Edquist.. 32.. Lars Elvekrok.. 11:28:00.. Stian Elvekrok.. 33.. Magne Fagerli.. NAF Msp A & B.. Peugeot 306.. 11:29:00.. Roar Sundsten.. 34.. Terje Falander.. KAK.. bmw m3.. 11:30:00.. Arild Falander.. 36.. Espen Hanssen.. Opel.. 11:31:00.. Olav Mellem.. 37.. Jan Roger Hvammen.. 11:32:00.. Robert Palm.. NMK nore og uvdal.. 38.. Thomas Andre Imingen.. Peugeot 306 GTI.. 11:33:00.. Mia E Engh.. 39.. Hans Ivar Iversen.. 11:34:00.. Jørgen Haugenes.. 40.. Andreas Jahren.. Mercedes.. 11:35:00.. Lars Ole Granhaug.. 41.. Harald Larsen.. NMK Larvik.. 11:36:00.. Steinar Larsen.. 42.. Frank Tore Larsen.. Nissan Almera GTi.. 11:37:00.. Torstein Eriksen.. 43.. Morten Mathisen.. NMK Hurum &  ...   Ove Johnny Andersen.. Kollevold Rally Import As.. Seedet fører Nasjonalt C.. 55.. Thomas Kvam.. NAF Motorsport Grenland.. Ford Focus WRC.. NaC.. 12:00:00.. Stian Johnsen.. 56.. Vegard Gjellum.. Subaru Impreza sti.. 12:01:00.. Stian Pettersen.. NMK Elverum.. 57.. Jo Inge Bakken.. Ford Fiesta R2.. 12:02:00.. Per Gunnar Årnes.. Klasse 8.. Gr.. A over 2000 ccm A+B+C-førere.. 58.. Sveinung Mitseim.. NAF Msp A&B.. Subaru WRX STi.. 12:03:00.. Ronny Christensen.. Klasse 4.. N over 2000 ccm A+B+C-førere.. 60.. Per Gulbrandsen.. NAF Motorsport.. 12:04:00.. Trond Svendsen.. 61.. Sivert Johansen.. subaru impreza sti.. 12:05:00.. Jørn Skjelbred.. 63.. Tobias Røine.. N&S.. Subaru Impreza STI.. 12:06:00.. Cato Ruud.. Tobias.. 65.. Odd Roger Knutsen.. NMK Egersund.. Subaru impreza sti.. 12:07:00.. Stian Søsæther.. Useedede førere.. Klasse 1,2,3,5,6,7.. 66.. Petter Rolfsen.. 12:08:00.. Aina Gulbrandsen.. 67.. Jørn Moen.. Ford Fiesta ST.. 12:09:00.. Helge Martin Utengen.. 68.. Marius Dahl.. 12:10:00.. Kay Ødegård.. NMK Aurskog/Høland.. 70.. Tom Erik Eng.. Nmk nore og uvdal.. 12:11:00.. Henning Elvekrok.. Nmk Kongsberg.. 71.. Kjetil Engan.. NAF Motorsport Asker & Bærum.. 12:12:00.. Merethe Engan Nilsen.. 91.. Trond Arne Berg.. 12:13:00.. Kjetil Nygård.. 72.. Steinar Rosseland.. Opel Astra OPC.. 12:14:00.. Jan Rosseland.. 73.. Jan Ruud.. 12:15:00.. Marius Fuglerud.. 74.. Tom Andre Lund.. kak.. renault clio sport.. 12:16:00.. odd bjørnestøl.. Total antall startende i gruppen: 9.. Klasse 13.. Nasjonale klasser 4WD, Gr.. A/Gr.. N A+B+C førere.. 75.. Anders P.. Andersen.. Mazda 323 GTR.. 12:21:00.. Harald Faugstad.. 76.. Dagfinn Rosseland.. Toyota Celica.. 12:22:00.. Geir Stensland.. 77.. Vidar Kristensen.. Mitsubishi Evo6.. 12:23:00.. Rita Kristensen.. 78.. Kjell Kletthagen.. nissan sunny gti-r.. 12:24:00.. Runar Thon.. 79.. Dyre Erling Fredriksen.. KNA Oslo & Omegn.. Toyota.. 12:25:00.. Thomas Westeng.. NAF Asker og Bærum Motorsport.. 80.. Tor Arild Hansen.. KNA Stavanger.. Mitsubishi Evo.. 12:26:00.. Jeanett Espesett Haug.. Total antall startende i gruppen: 6.. Klasse 14.. Nasjonale klasser Gr.. 1/Gr.. 2, 1981mod.. og eldre Førere 45 år ++.. 81.. Kåre Rabben.. NMK Valdres.. volvo 240.. 12:27:00.. Jan Faskerud.. Klasse 15.. periode H2 (1976) etter FIA s App.. 82.. Monty Karlan.. NAF Asker og Bærum.. Opel Ascona A.. 12:28:00.. Gustav.. F Huseby.. KNA.. 83.. Inge Møller.. NMK Sør Gudbrandsdal.. Volvo 142.. 12:29:00.. Gorm Møller.. Klasse 19.. Debutanter.. 84.. Håkon Ask.. D.. 12:30:00.. Glenn Fossen.. 85.. Dan Henning Østheim.. Opel Ascona.. 12:31:00.. Trond-Håvard Østheim.. 87.. Per Eivind Eriksen.. Opel Ascona B.. 12:32:00.. Lene Bergene.. 88.. Morten Johansen.. 12:33:00.. Hans Morten Kjella.. 89.. Tor Egil Nikkerud.. 12:34:00.. Ulf Thomas Eriksen.. 90.. Raymond Gunvaldsen.. 12:35:00.. Finn Svenning Rødland.. 94.. Nicolai Grav.. 12:36:00.. Lars Myhre.. 95.. Ola Østnes.. NMK Oslo.. 12:37:00.. Frode Hagen.. NMK Aurskog Høland.. 97.. Emir Orucevic.. 12:38:00.. Thomas Kristiansen.. Klasse 20.. Ungdom.. 901.. Steve Røkland.. U.. 12:39:00.. Frode Winther.. 902.. Thor Gunnar Hagen.. nmk modum og sigdal.. 12:40:00.. Thor Einar Hagen.. 903.. Sindre Furuseth.. Renault Clio Sport.. 12:41:00.. Øyvind R.. Beckstrøm.. NAF Eidsvoll & omegn.. Totalt antall startende i løpet:.. 93..

  Original link path: /startliste/4?use_template=empty
  Open archive

 • Title: rallyhokksund.no
  Descriptive info: - 2010.. - 2009.. - 2008.. - 2007.. Resultater.. Her finner du resultater fra Rally Hokksund.. I menyen til venstre, kan du klikke på det året du ønsker å se resultater fra..

  Original link path: /resultater
  Open archive

 • Title: rallyhokksund.no
  Descriptive info: Bildegalleri.. Her finner du bilder og film fra Rally Hokksund.. Velg i menyen til venstre..

  Original link path: /bilder
  Open archive

 • Title: rallyhokksund.no
  Descriptive info: Overnatting.. Hokksund Båt og Camping.. Stryken, 3300 Hokksund.. 32 75 42 42.. Holth Pensjonat.. Fiolv.. 28, 3300 Hokksund.. 32 75 10 20.. Langebru Gjestegård.. Meierig.. 1, 3300 Hokksund.. 32 75 47 00.. Sanden Hotell.. Storg.. 32 25 05 50..

  Original link path: /overnatting
  Open archive

 • Title: rallyhokksund.no
  Descriptive info: Her finner du været i området rundt Rally Hokksund.. Klikk på det området du ønsker å se vær fra:.. Mjøndalen.. Åmot.. Hoensvannet..

  Original link path: /vaer
  Open archive

 • Title: rallyhokksund.no
  Descriptive info: Kontaktinformasjon.. Rally Hokksund 2010.. v/ Mette Haugland, Sandsværveien 226.. Tlf.. : 90788669.. E-post:.. post@rallyhokksund.. no.. Kontaktpersoner:.. Odd Johan Stenshorne.. 91 61 98 65 (m).. Mette Haugland.. 90 78 86 69 (m).. Paul Erik Broz.. 91 31 26 12 (m)..

  Original link path: /kontakt
  Open archive


 • Archived pages: 84