www.archive-no-2012.com » NO » S » SAGAPLANT

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 99 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Sagaplant
  Descriptive info: .. Del på Facebook.. Friske, sortsekte og klimatilpassete planter.. Vevsformering.. Sertifisert produksjon.. Prekjerne og testavdeling.. Fremavlsmodellen.. Karanteneskadegjørere.. Prosjekter.. Siste nytt:.. Sagaplant as.. er et nasjonalt plantehelsesenter, ledende i å framstille klimatilpasset, sykdomskontrollert og sortsekte plantemateriale.. av hagebruksvekster for norske forhold.. Vår.. visjon.. er: 'Norskprodusert friskt plantemateriale for.. et nordisk klima'.. 'Drive en effektiv fremavl av norsk og utenlandsk plantemateriale av hagebruksvekster,herunder formering og omsetning, for å sikre at kommersielle frukt-, bær-, blomster- og grøntanleggsprodusenter får tilgang tilfriskt, klimatilpasset og sortsekte plantemateriale', er vårt.. hovedmål.. Fortsatt noen ledige planter  ...   og har derfor fortsatt noen bringebærplanter ledig for levering nå: Asker Balder Borgunn Glen Ample Orion Preussen Stiora Varnes Veten Vi er uts.. Les mer.. Side 1 av.. 1.. Blomster.. Bær.. Frukt.. Grøntanlegg.. Stauder.. Trefrø.. Forrige.. Neste.. Sagaplant as er eid av:.. Gartnerhallen SA.. -.. Graminor as.. NORGRO AS.. E-Plant Norge BA.. Bioforsk.. Sagaplant AS | Prestegardsvegen 17, 3812 Akkerhaugen | tlf: (+ 47) 35 95 65 50 - fax: (+47)35 95 84 66 |.. post@sagaplant.. no.. Forside.. Om oss.. Kulturer.. Bestillingslister.. Kontakt.. Nyheter.. Linker.. E-plant.. Idium.. Web.. Rediger..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: FRISKE, SORTSEKTE OG KLIMATILPASSEDE PLANTER : Sagaplant
  Descriptive info: FRISKE, SORTSEKTE OG KLIMATILPASSEDE PLANTER.. Våre 'friske, sortsekte og klimatilpassete planter' gir deg det beste utgangspunkt for kvalitet i alle ledd og en vellykket produksjon.. Vi kan tilby deg.. Et bredt sortiment av opprenset og sykdomskontrollert materiale av kulturene frukt, bær, grøntanleggsplanter og blomster.. Opprensing, kontrollert oppformering og oppbevaring av mormateriale av dine utvalgte planter.. Vi sikrer deg konkuransekraft i markedet gjennom.. Kortere kulturtid.. Bedre kvalitet og holdbarhet.. Planter på egen rot.. Mer forutsigbar kultur og bedre økonomi.. Redusert bruk av plantevernmidler..

  Original link path: /sidemeny/friske_sortsekte_og_klimatilpassete_planter/
  Open archive

 • Title: Vevsformering : Sagaplant
  Descriptive info: Bruk av vevskultur.. Vevskultur er en av de viktigste metoder en har til å fremstille et friskt plantemateriale.. Vevskulturen har to bruksområder på stasjonen.. I starten ble den først og fremst brukt til å produsere planter fri for skadegjørere.. Etterhvert ble det behov for en hurtig og sikker måte å formere opp de friske materiale på og vevskultur ble tatt i bruk til masseformering av en del planteslag.. A.. Produksjon av friske planter.. Mange planteslag angripes av skadegjørere det er umulig eller svært vanskelig å bli kvitt med kjemiske eller biologiske bekjempelsesmidler.. Dette gjelder virus, bakterier, sopp som går systemisk i plantene og en del skadedyr.. Arbeidet med å lage friskt plantemateriale med vevskultur går i prinsippet ut på å isolere og dyrke friskt vev fra infiserte planter.. Den delen av planten  ...   mange planteslag.. Plantene vokser sterkt og de danner hurtig nye skudd i bladhjørna eller direkte fra vevet når dyrkingsmediet tilsettes plantehormoner.. De nye skudda som dannes overføres til nye glass hver 3.. til 4.. uke.. På denne måten kan en lage mange planter på kort tid.. Vevskulturen starter med meristemtipper fra skudd av kjerneplanter i veksthus.. Etter 6 - 8 uker i reagensrør blir det danna sideskudd i bladhjørna.. Disse overføres til glass og etter 4 uker kan nye sideskudd deles fra.. Når en har fått et tilstrekkelig stort antall blir skudda overflytta til et nytt medium som inneholder rotingshormonet indolsmørsyre (IBA).. Etter 3 - 5 døgn på dette mediet blir skudda prikla i jord, og de danner røtter i løpet av en uke.. Noe kulturer kan prikles direkte uten bruk av rotingshormon..

  Original link path: /sidemeny/vevsformering/
  Open archive

 • Title: Sertifisert produksjon : Sagaplant
  Descriptive info: Mattilsynet sier på sine hjemmesider om sertifisert produksjon:.. Innen produksjon av frukt, bær og prydplanter var det på 60-tallet store problemer og tap forårsaket av skadegjørere som fulgte plantematerialet fra den ene generasjon til den neste.. Dette var skadegjørere som vanskelig lot seg bekjempe med plantevernmidler eller andre planteverntiltak.. Det ble etterhvert utviklet bedre metodikk for formering, samt rensing og testing for relevante skadegjørere innen den enkelte kultur (fremavl).. I 1970 kom det igang organisert, kontroll av plantematerialet.. I 1974 ble fremavslarbeidet utvidet til å omfatte frukt, prydplanter i veksthus og grøntanleggsplanter.. I 1978 ble Landbrukstilsynet (nå Mattilsynet) tildelt oppgaven som godkjennings- og kontrollorgan.. Sertifisert produksjon har som formål å sikre tilgang på friske planter av god kvalitet og riktig sort.. All produksjon av planter til videre salg skal skje i samsvar med bestemmelsene gitt i Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere.. Sertifisert planteproduksjon skal i tillegg tilfredsstille kravene gitt i Retningslinjer for sertifisert produksjon av hagebruksvekster, (pdf).. Retningslinjene stiller strengere krav både til produksjonssted, produksjonsmetoder, dyrkingsmedier og hygiene enn plantehelseforskriften.. Dessuten stiller retningslinjene krav om frihet for flere skadegjørere (virus, sopp, insekter og nematoder) enn plantehelseforskriften oppgir.. Sertifiseringsordningen er frivillig.. Ordningen er åpen for alle som ønsker å produsere plantemateriale av en  ...   før den godkjennes som morplante (kjerneplante) for produksjon av elite- og sertifiserte planter.. Retningslinjene kan i prinsippet omfatte alle arter og sorter, jfr.. § 1.. 2.. Regelverket omfatter i dag bestemmelser om produksjon og omsetning av sertifisert plantemateriale av de arter/sorter som har fastsatte testingskrav innen plantegruppene prydplanter i veksthus, frukttrær og grunnstammer til frukttrær og bærvekster.. Sertifiserte plantefelt blir regelmessig testet og kontrollert av Mattilsynet etter fastsatte retningslinjer.. Sagaplant AS er sentral i sertifisert produksjon av hagebruksvekster i Norge.. Sagaplant AS viderefører arbeidet med etablering av kjernemateriale og formering av elitemateriale som vi startet med midt på 1970 tallet.. Stasjonen hadde navnet Gartnerhallens Eliteplantestasjon Sauherad og var den gang sentral i "Statskontrollert planteproduksjon".. Eliteplantestasjonen var en del av et stort nettverk i den"S tatskontrollerte produksjonen", med Gartnerhallens Stamplantestasjon Reiersøl , Gartnerhallens Stamplantestasjon Ervik (Nord-Norsk Plantemateriale), en rekke statskontrollerte planteprodusenter av jordbær og bringebærplanter, Kjerneplantestasjonen ved NLH , Stamplantestasjonen ved LOG Øverland og en rekke Statskontrollerte blomstergartnerier.. Sagaplant AS arbeider i dag med bærkulturer og blomsterkulturer:.. Rensing og testing av.. Prekjernemateriale,.. Etablering og oppbevaring av Kjernemateriale.. Oppformering av.. Elitemateriale.. Sagaplant AS arbeider også tilsvarende med rensing, testing og formering av fruktkulturer og grøntanleggsplanter.. Vi arbeider med å oppgradere denne produksjonen og sertifisere disse kulturer..

  Original link path: /sidemeny/sertifisert_produksjon/
  Open archive

 • Title: "Plantehospitalet"(Prekjerne og testavdeling) ved Sagaplant AS : Sagaplant
  Descriptive info: "Plantehospitalet" (Prekjerne og testavdeling) ved Sagaplant AS.. Virksomheten ved Sagaplant AS er å være et nasjonalt plantehelsesenter og framstille klimatilpasset, sykdomskontrollert og sortsekte plantemateriale av hagebruksvekster.. Vi er et verktøy for hagebruksnæringen for å skaffe tilveie plantemateriale og utføre praktiske og hensiktsmessige oppformeringsoppdrag.. Vi er også et verktøy for myndighetene og hagebruksnæringen ved praktisk å gjøre det mulig å følge både et norsk og et internasjonalt plantehelseregelverk.. Viktige oppgaver ved "Planteklinikken" / "Prekjerne og testavdelingen" ved Sagaplant AS :.. Ta i mot aktuelt plantemateriale Prekjernemateriale.. Isolert oppbevaring og dyrking Karantenedyrking og Prekjernedyrking.. Testing for aktuelle skadegjørere Visuelle, biologiske  ...   2011 tar vi i bruk nye, skreddersydde og helt modere lokaler med sluser, plantemottak, "Karanteneavdeling" (med 8 adskilte klimarom), "Prekjerneavdeling" (med 8 adskilte klimarom), laboratorium og testavdeling.. Morplanter og "Kjerneplanter".. Etter at arbeidet ved "Planteklinikken", med etablering av "Kandidatplanter" er utført, starter prosessen med genetisk etterkontroll ( True To Type-test) og overføring av "Kandidatplantene" til veksthusavdelinger for morplanter og "Kjerneplanter" ved Sagaplant AS.. Vi har en betydelig samling / "Genbank" av friske hagebruksvekster.. Formeringsmateriale og "E liteplanter".. Neste ledd i prosessen er å starte en oppformering av formeringsmateriale og "E liteplanter", til Planteskoler , Garterier og Sertifiserte Planteprodusenter..

  Original link path: /sidemeny/prekjerne_og_testavdeling/
  Open archive

 • Title: Fremavlsmodellen : Sagaplant
  Descriptive info: Diagrammet viser framavlen av hagebruksvekster i prinsipp, med prekjerne- kjerne- og eliteplanter i framavlen før de sertifiserte plantene.. Sagaplants ansvarsområde er fra prekjerne-og fram til eliteplanter.. Det er i hovedsak planteskoler som kjøper våre eliteplanter.. Den norske framavlsmodellen er kjennetegnet av samarbeidet mellom Universitetet for Miljø- og Biovitenskap(UMB), Graminor as, Sagaplant as og Mattilsynet som godkjenningsinstans.. NORGRO AS, G3 Ungplanter, Stamplantestasjonen for Nord-Norge og andre planteskoler er mottakere av eliteplantene fra Sagaplant as..

  Original link path: /sidemeny/fremavlsmodellen/
  Open archive

 • Title: Karanteneskadegjørere : Sagaplant
  Descriptive info: Hekstekost.. Bestillingsliste for trefrø høst 2012.. 2012 08:49.. Da ligger bestillingslista for trefrø ute.. Bestillingsfrist er 15.. 8.. 2012.. Lista kan leveres på e-post til gro@sagaplant.. no, eller per post til Sagaplant AS, Prestegardsvegen 17, 3812 Akkerhaugen.. Du f.. Uhell med årets leveranse av podekvist og stiklingsmateriale av Ribes spp.. 11.. 05.. 2012 08:28.. All podekvist og stiklingsmateriale av frukt, solbær, rips og stikkelsbær som blir sendt ut  ...   plantemateriale i.. Prosjekt 'Økt konkurransekraft i norsk produksjon av epletrær'.. 02.. 2012 07:24.. Prosjektet 'Økt konkurransekraft i norsk produksjon av epletrær' er avsluttet.. Se omtale her.. Priklingen av vevsformerte grøntanleggsplanter er godt igang.. 30.. 03.. 2012 08:32.. Første holdet med vevsformerte grøntanleggsplanter er såvidt rotet.. Holdet bestod av flere sorter Syringa, det ser veldig bra ut så langt.. Neste hold er akkurat priklet og består av flere ulike arter..

  Original link path: /sidemeny/karanteneskadegj_rere/
  Open archive

 • Title: : Sagaplant
  Descriptive info: Et prosjekt(endre navn)..

  Original link path: /sidemeny/prosjekter/
  Open archive

 • Title: Fortsatt noen ledige planter av bringebær og bjørnebær : Sagaplant
  Descriptive info: * Vi har hatt godt tilslag i planteoppformeringen i vår og har derfor fortsatt noen bringebærplanter ledig for levering nå:.. Asker.. Balder.. Borgunn.. Glen Ample.. Orion.. Preussen.. Stiora.. Varnes.. Veten.. Vi er utsolt for bringebærsortene Tulameen og Vene.. * Vi har også noen få bjørnebærplanter ledige for levering nå:.. Bedford Giant.. Kotata.. Loch Ness.. * Bringebær og Bjørnebærplantene leveres i Vefi SB 575 brett a 28 potter (7,5 cm firkantpotter).. * Sagaplant AS formerer rotmasse til den sertifiserte oppformeringen av bringebærplanter i Norge.. I hovedsak gjelder dette hovedsorten Glen Ampel og dette  ...   Norske yrkesdyrkere.. * Sagaplant AS formerer rotmasse til videre oppformering hos flere planteskoler for videresalg til hagesenter og privathagemarkedet.. * På våren formerer Sagaplant AS på bestilling hovedsorten Glen Ampel for levering til lokalmarkedet, samt 10 øvrige bringebærsorter og 3 bjørnebærsorter for levering til hele landet.. Stiora bringebærplanter.. Stiora Bringebærplanter.. På nett med ny hjemmeside!.. Ingen funn av Heksekost.. Grunnstammeopptaket er i full gang!.. Kryoprosjekt.. Solbærstiklinger.. KRYOFRISKPROSJEKTET-oppdatering.. Åpning nytt Plantehospital.. Nytt om bringebærsortar.. To nye pæresortar frå Graminor.. Rekordtidlig start på jordbærpriklesesongen.. Uhell med årets leveranse av podekvist.. Bestillingsliste frø høst 2012..

  Original link path: /nyheter/fortsatt_noen_ledige_planter_av_bringeb_r_og_bj_rneb_r/
  Open archive

 • Title: Blomster : Sagaplant
  Descriptive info: Det er flere skadegjørere i blomsterkulturer som kan gi redusert kvalitet og tap for den enkelte produsent.. For all produksjon er det viktig at utgangspunktet er rent materiale fritt for disse.. Det kan være virus,sopp, bakterier og ulike skadedyr.. Få godkjente plantevernmidler og resistens gjør dette enda viktigere.. Noen kulturer er renset og testet ved UMB og vi overtar materiale derfra for å produsere småplanter , andre kulturer blir produsert via vevskultur her.. Kulturene har variert i forhold til behovet for næringa.. Bayersk hengenellik.. Bayersk hengenellik ,.. Dianthus caryuphyllus.. `Napoleon III `blir renset her.. Virus i hengenellik var helt vanlig før framavlsarbeidet kom i gang, men meristemtippkulturen har vært svært effektiv  ...   På denne måten har vi klart å holde plantene friske og visnesjuke er ikke noe stort problem lengre.. Plantene blir levert som prikla pluggplanter.. Campanula.. Vi kan levere 3 arter av Campanula der alle er renset og testet ved UMB.. Betlehemsstjerne.. Campanula isophylla.. ` Heidi` som er blå, og `Hvit`,.. Stjerneklokke.. Campanula poscharskyana.. `Blue Star` og.. Campanula portenschlagiana.. `Dark Take Blue`.. Alle artene er stiklingsformert og levert som småplanter.. Begonia.. Hengebegonia blir vevsformert , dette gir en vegetativ, god morplante med god bryting.. Vi kan levere 8 sorter av knollbegonia `.. Begonia x tuberhybrida.. ` , og 3 sorter av.. `.. Begonia x tuberhybrida muliflora.. Plantene blir levert på beger for prikling..

  Original link path: /kulturer/blomster/
  Open archive

 • Title: Bær : Sagaplant
  Descriptive info: Frå godkjente.. kjerneplanter.. i veksthus, lagar vi.. eliteplanter.. av dei mest etterspurte bærartane:.. bjørnebær, bringebær, jordbær, rips, solbær og stikkelsbær.. Alle bærartane våre gjennomgår rensing og testing for eit breidt spekter av skadeorganismar.. I tillegg blir det kontrollert at materialet er sortstypisk.. Denne kontrollen er viktig for å sikre genetisk stabilitet og dessutan sikre at vi nyttar det beste tilgjengelege materialet for vidare oppformering.. Bjørnebær (.. Rubus fruticosus.. ).. Bjørnebærplanter blir produsert ved hjelp av rotskot frå bjørnebærrøter på samme måte som skildra under bringebær.. Sagaplant produserer potta småplanter frå godkjente morplanter i veksthus og leverar desse direkte til bærprodusentar.. Bringebær (.. Rubus idaeus.. Bringebærplanter blir øksla ved hjelp av rotskot frå bringebærrøter.. Sagaplant produserer eliterotmasse frå godkjente kjerneplanter for levering til..  ...   av jordbær til.. sertifiserte jordbærplanteprodusentar.. som produserer sertifiserte plugg- og barrotsplanter til bærdyrkarar.. Eliteplantene blir dyrka i veksthus, medan dei sertifiserte bruksplantene blir produsert i plasttunnelar og på friland.. Sortimentsoversikt og bestilling hjå.. Norgro Plantesalg.. Rips, solbær og stikkelsbær.. (.. Ribes spp.. ).. Av.. Ribes.. - artane leverer vi urota vedstiklingar frå eigne eliteplantefelt på friland.. Alle vedstiklingar gjennomgår.. varmtvassterapi.. , for i størst mogleg grad å unngå overflateorganismar som midd, nematodar og insekt.. Stiklingane blir levert ca.. 20 cm lange og ferdig bunta med 25 stiklingar i bunten.. Leveringstid oktober - mai.. Vi kan også levere ferdigrota potteplanter på førespurnad.. Gå til.. bestillingsliste.. for sortimentsoversikt, prisar og bestilling eller bruk menyen til venstre for sortsskildringar.. Ripssortar.. Stikkelsbærsortar.. Solbærsortar.. Bjørnebærsortar.. Bringebærsortar.. Jordbærsortar..

  Original link path: /kulturer/b_r/
  Open archive


 • Archived pages: 99