www.archive-no-2012.com » NO » S » SALTENFLORA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 152 . Archive date: 2012-09.

 • Title: Prosjekt Saltens Flora
  Descriptive info: .. Saltens flora på Internett.. Tilbake.. |.. Logg inn.. Meny:.. Nyheter.. Om prosjektet.. Metodikk.. Artikler.. Ruteoversikt.. Velkommen til.. Internettstedet for Prosjekt Saltens Flora!.. Prosjektet drives i regi av Salten Naturlag og har som målsetting å kartlegge karplantefloraen i Salten.. Har du interesse for botanikk og kunne tenke deg å delta, ser vi gjerne at du tar kontakt.. Les mer på denne siden.. Issoleie (.. Beckwithia glacialis.. ).. Salten Naturlag fått egen nettside:.. http://www.. salten-naturlag.. com/.. Disse sidene er laget av.. Lasse G.. Dahl.. ,.. webmaster@lassedahl.. com..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Prosjekt Saltens Flora
  Descriptive info: De siste nyhetene:.. Ny artikkel om Prosjekt Saltens Flora.. Under menypunktet Artikler i venstremenyen finner du en ny artikkel om Prosjekt Saltens Floras inventeringssamling på Nygårdsjøen 2010.. Artikkelen oppsummerer resultatet av feltarbeidet som ble utført i 17 områder i Bodø, Gildeskål og Beiarn 21-25.. juli.. 22.. 1 2012 -.. Les hele saken.. Prosjekt Saltens Flora - samling i Bodø lørdag 5.. november 2011.. Lørdag 5.. november kl.. 10 blir det høstsamling for saltenbotanikerne på Universitetet i Nordland, Bodø.. På programmet står bildevisning, evaluering og gjennomgang av rapport fra årets florainventering i Sulisfjella, arbeid med beleggsmaterialet og.. 31.. 10 2011 -.. Vellykket registreringssamling på Jakobsbakken.. I dagene 20-24.. juli samlet Prosjekt Saltens Flora 20 florainventører på Jakobsbakken.. Formålet med samlinga var å kartlegge plantelivet i utvalgte områder Sulitjelmafjella, samt kompetanseoppbygging for årets deltakere.. Det ble gjort mange fine.. 26.. 8 2011 -.. Ny botanikkdugnad i Salten..  ...   Prosjekt Saltens Flora inviterer til samling på Universitetet i Nordland (tidligere Høgskolen i Bodø) lørdag 12.. februar kl.. 10.. Vi har to poster på programmet: 1.. Bruk av rapporteringssystemet på Artsobservasjoner.. no Her tar vi.. 02.. 2 2011 -.. Nyhetsarkiv:.. januar 2012.. oktober 2011.. august 2011.. juli 2011.. februar 2011.. oktober 2010.. juli 2010.. februar 2010.. november 2009.. juni 2009.. mars 2009.. februar 2009.. februar 2008.. april 2007.. mars 2007.. februar 2007.. november 2006.. august 2006.. juni 2006.. april 2006.. mars 2006.. februar 2006.. januar 2006.. november 2005.. oktober 2005.. august 2005.. juni 2005.. mai 2005.. april 2005.. mars 2005.. januar 2005.. desember 2004.. november 2004.. oktober 2004.. juni 2004.. mai 2004.. mars 2004.. februar 2004.. januar 2004.. desember 2003.. oktober 2003.. august 2003.. juni 2003.. mai 2003.. mars 2003.. februar 2003.. januar 2003.. desember 2002.. november 2002.. oktober 2002.. Søk etter.. ord.. eller.. uttrykk.. :..

  Original link path: /nyheter/index.php?id=blogg
  Open archive

 • Title: Om Prosjekt Saltens Flora
  Descriptive info: Formål.. Prosjekt Saltens Flora har som mål å kartlegge floraen i Salten.. Dette gjøres for å få større kunnskap om hvilke planter som vokser her og hvilken utbredelse disse har i regionen.. Resultatet av kartleggsarbeidet legges fortløpende inn i den søkbare databasen på dette nettstedet og presenteres gjennom trykte artikler og artikler på dette nettstedet.. På sikt ønsker man også å kunne utgi en flora for regionen.. Geografisk avgrensning.. Florakartleggingen skjer i de ti saltenkommunene Meløy, Gildeskål, Bodø, Skjerstad, Beiarn, Saltdal, Fauske, Sørfold, Steigen og Hamarøy, samt i deler av Tysfjord kommune vest for Tysfjorden/Hellemofjorden.. Kartleggingsområdet omfatter et landareal på mer enn 11 000 kvadratkilometer, fordelt på 668 ruter à 5 x 5 kilometer.. Aktiviteter.. Litteratur og herbariedata blir gjennomgått for å få  ...   à 5 x 5 kilometer.. Belegg samles inn for arkivering i Tromsø museums herbarium (TROM).. Det arrangeres flere seminarer gjennom vinterhalvåret.. Et gjennomgangstema har vært studier av kritiske plantegrupper, som for eksempel rublom og marikåper.. Men vi har også hatt foredrag om vegetasjon, nyresoleier og erfaringer fra florakartlegging i Västerbottens län i Sverige, for å nevne noe.. Resultat av kartleggingen legges fortløpende inn i plantedatabasen på dette nettstedet.. Artikler vil dessuten bli publisert både her på nettstedet og i.. Polarflokken.. , et tidsskrift om nordnorsk botanikk utgitt av Nordnorsk Botanisk Forening.. Prosjektansvarlig.. Prosjektet drives i regi av Salten Naturlag og hovedansvarlig er:.. Mats G Nettelbladt.. Diakonveien 41.. 8013 Bodø.. tlf.. Priv.. 75 58 73 45 Arb.. 75 53 16 03.. E-post:.. mndt@frisurf.. no..

  Original link path: /om.php
  Open archive

 • Title: Metodikk - Prosjekt Saltens Flora
  Descriptive info: Metodehefte, krysslister og andre hjelpemidler i florakartleggingen.. På denne siden har vi lagt ut veiledere, krysslister, inventeringsskjema og andre nyttige hjelpemidler for kartlegging av floraen i Salten.. Flere av dokumentene kan lastes ned som såkalte pdf-filer.. For å kunne lese og skrive ut disse må du ha installert programmet Adobe Acrobat Reader på pc'en din.. Dette programmet kan lastes ned gratis fra.. Adobe.. Høyreklikk på lenken og velg Lagre mål som.. , når du skal laste ned filene.. Metodehefte.. Prosjekt Saltens Flora har utarbeidet et eget hefte i kartleggingsmetodikk.. I tillegg til info om kartlegging av floraen i 5 x 5 kilometerruter, bruk av inventeringsskjema/kryssliste, innsamling og pressing av planter, finner du også en liste med kommentarer til arter som bør vies spesiell oppmerksomhet i Salten.. Som vedlegg i heftet er det en beskrivelse i bruk av UTM-koordinater, norsk og latinsk kryssliste for Salten, inventeringsskjema og 5 x 5 km ruteoversikt for Salten.. Last ned metodehefte (pdf-fil 294 kB).. Du kan også lese metodeheftet i html-format ved å klikke.. her.. 5-km ruter som skal kartlegges i Salten.. Rutenettet på topografiske kart i målestokk 1:50 000 (M711/N50) deles inn i ruter på 100 x 100 kilometer, 10 x 10 kilometer og 1 x 1 kilometer.. 10-km rutene er markert med uthevede streker på kartet.. Hver av 10-km rutene kan deles inn i 4 ruter à 5 x 5 km.. De navngis etter hvilken himmelretning de er lokalisert i 10-km ruta; NV, NØ, SV og SØ.. I Prosjekt Saltens Flora skal karplantefloraen i Salten kartlegges i  ...   er forkorta; slektsnavn har 7 tegn og utheva typer, artsnavn har 5 tegn, mens underarter har 3 tegn.. Noen varieteter er tatt med.. Disse er merka med stjerne.. Begge krysslistene kan lastes ned her som pdf-filer og skrives ut på egen skriver for bruk i felt.. Last ned norsk kryssliste.. Ny versjon 2008.. (pdf-fil 21,2 kB).. Last ned latinsk kryssliste.. (pdf-fil 14 kB).. Last ned krysslistebakside.. (pdf-fil 5,7 kB).. Inventeringsskjema.. Til prosjektet er det også laget et inventeringsskjema, hvor en kan notere registrerte arter og andre nyttige opplysninger om lokaliteten.. Fordelen med inventeringsskjemaet framfor bruk av kryssliste er at det er bedre plass til å notere utfyllende opplysninger om lokaliteten, f.. eks.. opplysninger om biotop til den enkelte art, nøyaktige UTM-kordinater for særlig interessante arter osv.. Nedenfor kan du laste ned inventeringsskjemaet til eget bruk.. Last ned inventeringsskjema.. (pdf-fil 5 kB).. Artsoversikt for Salten.. Ved utarbeiding av artsliste for en lokalitet eller en rute i et vanlig tekstdokument, er det nokså arbeidskrevende å skrive ned alle norske og latinske artsnavn.. Vi har derfor laget en liste med norske og latinske navn på alle planter som er aktuelle i Salten.. Lista følger systematisk rekkefølge i Norsk flora av Lid Lid (1994).. Her klipper du bare ut de navn som IKKE skal med på artslista.. Husk bare å lagre den endrede lista med et nytt filnavn, slik at du alltid har artsoversikten intakt.. Nedenfor kan du laste ned artsoversikten for Salten som tekstdokument i MS Word 6.. 0-format.. Last ned artsoversikt for Salten.. (doc-fil 75 kB)..

  Original link path: /metside.php
  Open archive

 • Title: Saltens flora - diverse artikler
  Descriptive info: Prosjekt Saltens Flora - 100-km-ruter.. (Klikk på den enkelte 100-km-rute for å få fram en oversikt over 5-km-rutene.. som skal kartlegges i Prosjekt Saltens Flora).. VR.. (31 5x5-km-ruter i Bodø og Steigen).. WR.. (152 5x5-km-ruter i Sørfold, Steigen, Hamarøy og Tysfjord).. VQ.. (227 5x5-km-ruter i Meløy, Gildeskål, Bodø, Beiarn, Skjerstad og Saltdal).. WQ.. (219 5x5-km-ruter i Saltdal, Skjerstad, Bodø, Fauske, Sørfold og Hamarøy).. VP.. (19 5x5-km-ruter i Meløy og Beiarn).. WP.. (20 5x5-km-ruter i Saltdal)..

  Original link path: /info/100kmovr.php
  Open archive

 • Title: Prosjekt Saltens Flora
  Original link path: /nyheter/.
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Prosjekt Saltens Flora
  Descriptive info: Ny artikkel om Prosjekt Saltens Flora.. Artikkelen kan lastes ned som pdf-fil, og du må ha programmet.. Adobe Reader.. installert på pc-en for å lese artikkelen.. I.. artikkeloversikten.. finner du flere artikler om floraen i Salten og flere avisartikler om floraprosjektets aktiviteter i Salten.. 01 2012-.. Flere saker..

  Original link path: /nyheter/index.php?id=blogg&sak=20120122_1
  Open archive

 • Title: Prosjekt Saltens Flora
  Descriptive info: november 2011.. På programmet står bildevisning, evaluering og gjennomgang av rapport fra årets florainventering i Sulisfjella, arbeid med beleggsmaterialet og drøfting av opplegg for neste år.. Møtested: Universitetet i Nordland på Mørkved, rom 1109.. Ta med matpakke og drikke.. Vel møtt!.. 10 2011-..

  Original link path: /nyheter/index.php?id=blogg&sak=20111031_1
  Open archive

 • Title: Prosjekt Saltens Flora
  Descriptive info: Vellykket registreringssamling på Jakobsbakken.. Det ble gjort mange fine plantefunn, som i løpet av høsten vil bli lagt inn i rapporteringssystemet på.. http://artsobservasjoner.. no/vekster/.. Her kan du laste ned en artikkel om samlinga, som stod på trykk i Saltenposten 26.. Her kan du se bilder fra registreringsarbeidet.. 08 2011-..

  Original link path: /nyheter/index.php?id=blogg&sak=20110826_1
  Open archive

 • Title: Prosjekt Saltens Flora
  Descriptive info: Ny botanikkdugnad i Salten.. Formålet med samlinga, som skjer med base på Jakobsbakken Fjellsenter, er å kartlegge plantelivet i utvalgte deler av Sulitjelma- og Balvassområdet.. Salten Naturlag står som arrangør av samlinga, som er et ledd i Prosjekt Saltens Flora med målsetting å kartlegge floraen i alle saltenkommunene.. Naturlaget har gjennomført årlige registreringssamlinger rundt om i Salten siden  ...   det på kompetanseoppbygging for 20 utvalgte personer.. Til tross for at det tidligere er gjort en god del planteregistreringer i indre Salten, er ennå mye ugjort når det gjelder systematisk kartlegging av floraen i området vi tar for oss i sommer.. Vi regner med å kunne rette litt på dette i løpet av disse fire julidagene.. 07 2011-..

  Original link path: /nyheter/index.php?id=blogg&sak=20110720_1
  Open archive

 • Title: Prosjekt Saltens Flora
  Descriptive info: Vi har to poster på programmet:.. 1.. Her tar vi for oss alt fra det mest elementære, som innlegging av observasjoner og søk i databasen, til endring av koordinater og andre opplysninger på eksisterende observasjoner.. 2.. Planlegging av sommerens inventering.. På forrige samling i november startet vi  ...   som ønsket ei inventeringssamling med færre deltakere og mindre organisatorisk arbeid, og som har fokus på å gi de lokale botanikerne et kunnskapsløft.. Vi fortsetter denne diskusjonen, blant annet om hvor inventeringssamlinga skal være, behov for eksterne ressurspersoner, praktiske forberedelser osv.. Hilsen Mats og Trond.. 02 2011-..

  Original link path: /nyheter/index.php?id=blogg&sak=20110202_1
  Open archive


 • Archived pages: 152