www.archive-no-2012.com » NO » S » SAMEMISJONEN

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 173 . Archive date: 2012-09.

 • Title: Norges Samemisjon: Hovedside
  Descriptive info: .. Hjem.. Arbeidsområder.. Nordsamisk.. Østsamisk.. Lulesamisk.. Sørsamisk.. Karasjok.. Drag i Tysfjord.. Majavatn.. Hva skjer.. Artikler.. Samemisjonen 120 år.. Vekkelse og tragedie i Kautokeino.. Magne Gamlemshaug 60 år.. Har diakonien utspilt sin rolle i Sapmi?.. Diakoni i Lebesby siden 1915.. Samenes historie og dagens forhold.. Inkerin Kirkko sin historie.. Kirkesamarbeidet på Kola.. Samisk språk for samiske minoriteter.. Historisk oversikt.. Organisasjon.. Trondheim.. Finnmarksrådet.. Troms krets.. Trøndelag krets.. Møre og Romsdal krets.. Bergen krins.. Stavanger krets.. Sørlandet krets.. Oslo og Romerike krets.. Media..  ...   har som formål å formidle det kristne budskapet og å utføre kristent barmhjertighetsarbeid i hele Sápmi - det samiske bosetningsområdet.. Kontaktinfo.. Norges Samemisjon.. Vestre Kanalkai 20.. 7010 Trondheim.. Tlf.. : +47 73 87 62 50.. Fax: +47 73 51 25 05.. hovedkontoret@samemisjonen.. no.. Konto gaver: 3000.. 15.. 18530.. Kolasaken henlagt.. Samemisjonen har påklaget henleggelsen.. [Les mer.. ].. Noen kommer – noen går!.. Jan Ove Krutvik har sluttet, og Richard Skollevoll (31) har begynt som arbeider i Samemisjonen.. Siste endringer på nettstedet..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Norges Samemisjon: Arbeidsområder
  Descriptive info: Oversikt over arbeidsområder.. Listen under gir en oversikt over byer og områder hvor Samemisjonen har aktive lokallag som arbeider i lokalmiljøene.. Områder:.. Steder:.. Lovozero.. Samemisjonens aktiviteter er delt inn i foreningsarbeidet i Norge, og i arbeidsområdene hvor vi prøver å formidle det kristne budskapet og å utføre kristent barmhjertighetsarbeid , som det heter i formålsparagrafen.. Denne siden presenterer arbeidsområdene, under.. Organisasjon.. finner du foreningene i Norge..

  Original link path: /arbeidsomraader/
  Open archive

 • Title: Norges Samemisjon: Nordsamisk
  Descriptive info: Vinterstevnene og Sommerstevnene er de aktivitetene som synes best i Norges Samemisjons arbeid i Finnmark.. Mindre møter, husbesøk og samtaler om enkeltmenneskets liv ruver kanskje ikke, men er likevel viktige.. Det var godt du kom i år, for i fjor var her ingen , sa en ensom reingjeter på vidda til vår predikant.. Dem vi ikke kan møte ansikt til ansikt møter vi gjennom radiosendingene fra.. Radio DSF.. Samemisjonens arbeidere samlet i Alta.. Arbeidermøtet avsluttet med gudstjeneste på Sennalandet.. Sámemišuvdna Geasse Coakkalmasat Samemisjonens Sommerstevner.. 7.. juli – 26.. august 2012..

  Original link path: /arbeidsomraader/nordsamisk/
  Open archive

 • Title: Norges Samemisjon: Østsamisk
  Descriptive info: Hovedbasen for det omfattende sosiale og menighetsbyggende arbeidet er representasjonskontoret i.. , tundrabyen midt på Kola-halvøya.. Lujávre heter den på samisk, og er regnet som øst-samenes hovedstad.. Også i nabobyen.. Revda.. har vi løpende virksomhet.. Samemisjonen yter betydelige bidrag til den lutherske menigheten i Murmansk, som tilhører.. Den ingermanlandske evangelisk-lutherske kirke i Russland, ELCIR.. Hjelp i Øst.. – Vi opplever at folk  ...   og så får de komme til Jesus Kristus, som slukker livstørsten på en helt annen måte enn den billige vodkaen i landet, sier kolasekretær Sigfred Giskegjerde.. Les også.. Du kan bidra i dag!.. Suppekjøkken.. Vernede bedrifter.. Arbeid blant barn.. Kirkesamarbeidet.. Studenthjelp.. Skalldyrtreffet på Flekkerøya med nye rekorder.. 1000 mennesker møtte fram, over en kvart million kr til humanitært arbeid på Kola (brutto)..

  Original link path: /arbeidsomraader/oestsamisk/
  Open archive

 • Title: Norges Samemisjon: Lulesamisk
  Descriptive info: Samemisjonens predikanter besøker området.. Arbeidet er knyttet til enkeltpersoner som åpner sine hjem for kristne møter, og til Samemisjonens bedehus på Drag i Tysfjord.. Nordsamisk dåp i Sømna, Nordland.. - Det var en gledens dag i det lille nordsamiske miljøet her sør i Nordland, sier generalsekretær.. IPMILBÁLVALUS – GUDSTJENESTE.. Davvisámegielalaš – dárogielalaš ipmilbálvalus Sømna girkos Nordsamisk-norsk gudstjeneste i..

  Original link path: /arbeidsomraader/lulesamisk/
  Open archive

 • Title: Norges Samemisjon: Sørsamisk
  Descriptive info: I det sørsamiske området har norske og svenske samer gjennom mange år satt hverandre stevne til gudstjenester og møter i grensetraktene fra Elgå i sør til Hattfjelldal og Tärnaby i nord.. Samemisjonen og Svenska Kyrkans sameprest samarbeider om disse.. Samemisjonen står også for nordsamiske gudstjenester i Sør-Helgeland/Namdalen.. Diakoniarbeider Aina Toven Malum reiser i det sørsamiske Trøndelag.. Hun besøker gjerne enkeltmennesker og deltar dessuten i sørsamiske sammenhenger.. Samisk foregangskvinne er blitt teaterstykke.. Hennes barnebarn er nå i Samemisjonens landsstyre..

  Original link path: /arbeidsomraader/soersamisk/
  Open archive

 • Title: Norges Samemisjon: Karasjok
  Descriptive info: I Karasjok har vi studio og redaksjon for.. , Samemisjonens nisjeradio.. Radioen har to ansatte, og er gjennomført tospråklig; nordsamisk og norsk.. Dessuten holdes kristne møter i Samemisjonen hus i Stuorraoluohkka, nær vår tidligere sykestue og gamlehjem.. DSF-anlegget, som huset.. Den samiske folkehøyskole fra 1949 til 2000.. , er nå avhendet.. Vinterstevnet i Karasjok.. Det Nordsamiske området.. Det hjelper.. Se oversiktskart over de samiske områdene.. De strekker seg over fire land..

  Original link path: /arbeidsomraader/karasjok/
  Open archive

 • Title: Norges Samemisjon: Drag i Tysfjord
  Descriptive info: Bedehuset Elim på Drag i Tysfjord, er Samemisjonens faste punkt i det.. lulesamiske området.. Her holdes det kristne møter til ulike tider gjennom året..

  Original link path: /arbeidsomraader/drag-i-tysfjord/
  Open archive

 • Title: Norges Samemisjon: Majavatn
  Descriptive info: Majavatn kapell var lenge et sentralt sted for Samemisjonens arbeid i det.. sørsamiske området.. I dag eies kapellet av Grane kommune.. Samemisjonen står for enkelte gudstjenester i området.. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål eller innspill!.. Kongens gate 14b.. 7011 TRONDHEIM.. epost:.. hovedkontoret@.. samemisjonen.. tlf: 73 87 62 50.. faks: 73 87 62 60..

  Original link path: /arbeidsomraader/majavatn/
  Open archive

 • Title: Norges Samemisjon: Artikler
  Descriptive info: Artikkeloversikt..

  Original link path: /artikler/
  Open archive

 • Title: Norges Samemisjon: Samemisjonen 120 år
  Descriptive info: Biskop i Tromsø, Johannes Nilssøn Skaar.. Noen tanker i forbindelse med at.. Samemisjonen er 120 år.. 28.. februar fyller Norges Samemisjon 120 år.. På den dagen i 1888 sendte biskop i Tromsø, Johannes Nilssøn Skaar, ut sitt opprop til det norske kirkefolk som førte til stiftelsen av Norsk Finne-Misjon, som i dag heter Norges Samemisjon.. Kjernen i oppropet var at det samiske folk måtte få høre og lese Guds ord på samisk.. Biskopen forsøkte først å få de offentlige myndigheter med på dette, men i den kraftige fornorskningspolitikk som rådde ovenfor den samiske befolkning på slutten av 1800-tallet, fikk han ikke noe støtte der.. Det førte til en sterk oppfordring til det norske kirke- og kristenfolk om å være med på dette.. ” …deres aandelig Nød forbyder mig at tie, deres Raab: kom og hjælp os! lyder stærkere og stærkere og giver mig ingen Ro” sa biskopen bl.. a i sitt opprop.. Mange lot seg engasjere i denne saken, og det vokste ganske snart fram en livskrafig organisasjon som hadde dette som sikte: Å gi det samiske folk Guds ord på samisk!.. Bibelen på nordsamisk og predikanter i virke.. En av misjonens første oppgaver var å få utgitt Bibelen på nordsamisk.. Den var ferdig oversatt (bl.. a av Lars Jacobsen Hætta, som var med på Kautokeino-opprøret), men Bibelselskapet manglet midler til å få den utgitt.. Sju år etter at misjonen var stiftet, i 1895, kunne samene i nord lese Bibelen på sitt eget språk.. Flere predikanter ble også etter hvert ansatt for å reise i de samiske områdene med Guds ord.. Betydningen av dette viser denne uttalelsen av en av predikantene: ”.. Alle udtalte Glæde over, at Finnemissionen saa kjærlig sørgede for, at de kunde faa Anledning til at faa høre Guds Ord forkynt på deres kjære Modersmål.. ”.. Diakonalt engasjement og institusjonsdrift.. Biskop Skaar og de andre stifterne av misjonen mente i starten at en bare skulle engasjere seg i forkynnelsen av Guds ord.. De så nok at det var behov også for et sosialt / diakonalt engasjement, men mente at misjonen ikke hadde kapasitet til å ta slike oppgaver.. I 1897 ble diakon  ...   med bygging, og fra 1950-tallet samlet skolen ca 50 samiske elever hver vinter.. Den var i mange år det eneste tilbudet for ”høyere” utdanning for samer, og mange unge samer fikk hjelp til å komme fram til en trygg samisk identitet.. Skolen ble nedlagt fra midten av 1980-tallet, startet opp igjen etter 1990, men i 2000 ble det permanent stopp i skoledriften her.. Samemisjonen er fortsatt med i folkehøgskoledrift, nemlig Øytun folkehøgskole i Alta, sammen med Normisjonen og Indremisjonsforbundet.. Ellers var en i mange år med og drev Misjonsbibelskolen i Stjørdal sammen med NMS.. Skolen ble flyttet til Trondheim i 1986, og Samemisjonen trakk seg ut av driften i 1993.. Radioarbeid.. Siden 1990 har Norges Samemisjon drevet radioarbeid i Finnmark.. Radio DSF ble etablert i lokalene til Den Samiske Folkehøgskole, og siden har Guds ord blitt båret på radiobølger ut til de mange hjem.. De fleste sendingene er to-språklige (samisk og norsk), og en har også noen sendinger på finsk.. ”Veien gjennom Bibelen / Geaidno Biibala Čada” har vært grunnstammen i programmene.. Hele Bibelen er gjennomgått på samisk og norsk, noe som har resultert i noe over 2000 program.. Foruten å være forkynnelse, er dette et stort kulturarbeid.. Inn i Russland.. Tidlig på 1990-tallet var de første utsendinger fra Norges Samemisjon på besøk i de samiske områdene på Kola-halvøya i Russland, og etter 1995 er det bygd opp et betydelig arbeid her.. Misjonen følger de spor en har gått i Norge, med både evangelisk, diakonalt og kulturelt arbeid.. Det er et stor hjelpearbeid i gang (suppekjøkken, nabohjelp m.. m), og en har også støttet opp om bruk av samisk språk (hjelp til språkkurs og oversettelse av barnebibel).. Ellers støtter en opp om det menighetsbyggende arbeidet som Inkerin Kirrko (luthersk kirke i Russland) driver.. Framtiden.. Hva som vil skje i tiden framover med Norges Samemisjon og det som er vårt kall og oppgave vet bare Gud.. Det er ikke lett å få støttespillere til arbeidet, men det er ikke mangel på oppgaver.. Så kan denne sangstrofen være vår utfordring: ”Her er sommersol nok, her er sædejord nok, bare vi, bare vi hadde kjærlighet nok”.. Jon Amundal..

  Original link path: /artikler/samemisjonen-120-aar/
  Open archive


 • Archived pages: 173