www.archive-no-2012.com » NO » S » SAMFUNNSOKONOMENE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 78 . Archive date: 2012-10.

 • Title: Samfunnsøkonomene
  Descriptive info: .. Organisasjon.. Foreningsstyret.. Tariffutvalget.. Profesjonsutvalget.. Øvrige utvalg.. Sekretariatet/kontakt.. Lover og vedtekter.. Tillitsvalgte.. Kurs/konferanser.. Forskermøtet 2013.. Valutaseminaret 2013.. Kurskalender 2013.. Programkomiteer 2012.. Høstkonferansen 2012.. Tidsskrifter.. Samfunnsøkonomen.. Norsk økon.. tidsskrift.. Redaktører.. Abonnement / Bestilling.. Annonsering.. Artikkelprisen.. Medlemskap.. Innmelding.. Studentmedlemskap.. Medlemsfordeler.. Kontingentinformasjon.. Bank og forsikring.. Råd og bistand.. Adresseendring.. Skiftet arbeid.. Faget.. Ledige stillinger.. Arbeid og utdanning.. Lenker.. Søk.. KONTAKT.. FACEBOOK.. TWITTER.. ENGLISH.. Samfunnsøkonomene er en interesse- og arbeidstakerorganisasjon for deg som har høyere eksamen i samfunnsøkonomi fra universitet eller høyskole.. Bli medlem nå.. Bank- og forsikringstilbud.. Medlemsfordeler:.. Samfunnsøkonomene er et samlende.. forum for medlemmer.. I tillegg til fagforeningsrelaterte tjenester,.. utgir foreningen tidsskrifter samt arrangerer kurs og konferanser.. Råd og bistand:.. Som fagforeningsmedlem får du gratis juridisk.. rådgivning vedrørende ditt arbeidsforhold.. Bank og forsikring:.. Som medlem av Samfunnsøkonomene.. får du tilgang til gunstige bank- og forsikringsordninger.. Studerer du samfunnsøkonomi?.. Vi kan bistå deg gjennom studietiden og hele din karriere.. Les mer  ...   Vi tar nå imot påmelding til Forskermøtet 2013 både for deltagere som skal presentere papers og de som kun ønsker å være tilhørere.. Gikk du glipp av Frokostseminaret?.. 14.. Nå har du muligheten til å lese Klaus Mohns presentasjon om aktiviteten på norsk sokkel.. Generalforsamling.. 13.. Samfunnsøkonomene avholder årets generalforsamling 30.. oktober.. Lokale forhandlinger i offentlig sektor.. 4.. De lokale forhandlingene rundt om i offentlige virksomheter nærmer seg.. Akademikerne i mål i KS.. 5.. juni 2012.. - Lønnsoppgjøret i KS legger et godt grunnlag for målet om å redusere lønnsforskjellene mellom privatansatte og kommunalt ansatte akademikere.. Enighet i staten.. 2.. Den økonomiske profilen er akseptabel og lokal handlefrihet øker.. Alle nyheter.. Se alle.. Det er for tiden ingen ledige stillinger.. Linker.. Utdanningssteder.. Akademikerne.. Institusjoner.. Om økonomi.. Diverse.. Annonser:.. SAMFUNNSØKONOMENES FORENING.. Postboks: 1917 Vika, 0124 Oslo.. Besøksadresse: Stortingsgata 22, 0161 Oslo.. Telefon 22 31 79 90, e-post.. post@samfunnsokonomene.. no..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Foreningsstyret – Samfunnsøkonomene
  Descriptive info: Frode Lindseth (leder), Skattedirektoratet.. Knut Einar Rosendahl (nestleder), Statistisk Sentralbyrå.. Anita Melkevik, Fornyings-, administrasjon- og kirkedepartementet.. Robert Pettersen.. Leif Andreas Alendal, Statoil.. Tyra Ekhaugen, Finansdepartementet..

  Original link path: /about/foreningsstyret/
  Open archive

 • Title: Tariffutvalget – Samfunnsøkonomene
  Descriptive info: Anita Melkevik (nestleder), Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.. Einar Nordbø, Norges Bank.. Stein Cato Røsnæss, Østfold fylkeskommune.. Siri Westgård, KS.. Arild Sæther, Universitetet i Agder..

  Original link path: /about/tariffutvalg/
  Open archive

 • Title: Profesjonsutvalget – Samfunnsøkonomene
  Descriptive info: Knut Einar Rosendahl (leder), Statistisk Sentralbyrå.. Leif Andreas Alendal (nestleder), Norges Bank.. Eivind Bernhardsen, Finanstilsynet.. Torunn Bragstad, NAV.. Erling Holmøy, Statistisk Sentralbyrå.. Per Richard Johansen, KS.. Espen Moen, BI..

  Original link path: /about/profesjonsutvalget/
  Open archive

 • Title: Øvrige utvalg – Samfunnsøkonomene
  Descriptive info: Kontrollkomitéen.. Leif Asbjørn Nygaard (leder), Nærings- og handelsdepartementet.. Nils Terje Furunes, DnB/pensjonist.. Sven H.. Kjelsrud, Finanstilsynet/pensjonist.. Kjell A.. Kraakmo, Nordea Bank.. Ingrid Rasmussen, Olje- og energidepartementet.. Styret i fagforeningens sikringsfond.. Bernt Zakariassen (leder), Verdipapirfondenes forening.. Øystein Dørum, DnB Markets.. Halvor Hvideberg, Finansdepartementet.. Valgkomitéen.. Nils Martin Stølen, Statistisk Sentralbyrå.. Lars Andreas Lunde, Høyres stortingsgruppe.. Cecilie Foss, Skattedirektoratet.. Bent Vale, Norges Bank..

  Original link path: /about/kontrollkomite/
  Open archive

 • Title: Sekretariatet/kontakt – Samfunnsøkonomene
  Descriptive info: Kontakt oss:.. pr tlf:.. 22 31 79 90.. pr fax:.. 22 31 79 91.. pr e-post:.. pr post:.. postboks 1917 Vika, 0124 Oslo.. besøk.. oss i Stortingsgata 22, 0161 Oslo.. Du kan også kontakte oss via.. facebook.. ,.. twitter.. eller.. LinkedIn.. Ansatte i sekretariatet:.. Konstituert generalsekretær Anne-Sophie Redisch.. asr@samfunnsokonomene.. tlf 22 31 79 92.. Generalsekretæren leder sekretariatet, og forbereder og følger opp saker til foreningsstyret og utvalgene.. Lønns- og arbeidsvilkår i alle tariffområder, kontakt mot tillitsvalgte, kurs og opplæring i lov- og  ...   koordinerer utredninger og høringer.. Lønn, utbetalinger og OU-regnskap.. Konsulent Nina Risåsen.. nr@samfunnsokonomene.. tlf 22 31 79 94.. Regnskap, kontingent, generelle organisasjonsoppgaver, spørsmål knyttet til medlemskap, oppdatering av medlemsregisteret.. Prosjektleder Alexandra Redisch.. , midlertidig tilsatt.. alexandra@samfunnsokonomene.. tlf 22 31 79 95.. og.. Prosjektleder Marianne Rustand.. , fra 1.. marianne.. rustand@samfunnsokonomene.. tlf 22 31 79 93.. Informasjon og media, redaktør for Samfunnsøkonomenes nettsider, sosiale medier, samarbeid med studenter, rekruttering, redaksjonssekretær for tidsskriftet, kurs og konferanser (herunder Forskermøtet, Valutaseminaret, Kandidattreffet, Høstkonferansen og frokostseminarer).. Vis større kart..

  Original link path: /about/sekretariatet-kontakt/
  Open archive

 • Title: Lover og vedtekter – Samfunnsøkonomene
  Descriptive info: Lover.. Vedtekter.. Protokoll Generalforsamling 2011.. foreningsstyrets rapport 2010..

  Original link path: /about/lover-og-vedtekter/
  Open archive

 • Title: Tillitsvalgte – Samfunnsøkonomene
  Descriptive info: Samfunnsøkonomenes tillitsvalgte er svært viktige for organisasjonen og medlemmene.. I samarbeid med sekretariatet ivaretar de tillitsvalgte medlemmenes interesser i alt som har å gjøre med deres arbeidsforhold.. På mange arbeidssteder er Samfunnsøkonomenes tillitsvalgte med i ulike former for lokale akademikersamarbeid.. Viktige ansvarsområder for tillitsvalgte:.. - Lokale lønnsforhandlinger.. - Utforming av lokal lønns- og personalpolitikk, virksomhetsplaner, m.. v.. - Deltakelse i arbeidsmiljøutvalg, AKAN og andre samarbeidsfora på arbeidsstedet.. - Representasjon i tilsettings- eller innstillingsråd.. - Omorganiseringer o.. l.. - Rådgivning og bistand knyttet til spørsmål om medlemmenes arbeidssituasjon.. - Utforming av tilsettings- eller personalreglementer, o.. Den tillitsvalgte blir kjent med virksomheten  ...   problemløsning, forhandlinger, ta ordet i forsamlinger, innsikt i lov- og avtaleverk og trening i å vurdere kvalifikasjoner i forbindelse med nyansettelser.. Mange av våre tillitsvalgte har hatt meget stor nytte av denne erfaringen videre i sin karriere.. Samfunnsøkonomene tilbyr ulike kurs og konferanser for foreningens tillitsvalgte.. Vi arrangerer to faste kurs i året – et dagskurs i forhandlingsteknikk i forkant av de lokale forhandlingene, samt en tre-dagers samling med ulike temaer i november/desember.. Har du spørsmål om hvem som er tillitsvalgt på ditt arbeidssted eller har du selv lyst til å påta deg dette vervet? Kontakt.. sekretariatet.. for mer informasjon..

  Original link path: /about/tillitsvalgte/
  Open archive

 • Title: Kurskalender 2013 – Samfunnsøkonomene
  Descriptive info: : 7.. 8.. januar, UiS, Stavanger.. februar, Soria Moria Hotell, Oslo.. Kandidattreffet 2013.. : 11.. februar, Radisson Blu Scandinavia, Oslo.. Høstkonferansen 2013:.. Informasjon kommer..

  Original link path: /kurskonferanser/kurskalender/
  Open archive

 • Title: Programkomiteer 2012 – Samfunnsøkonomene
  Descriptive info: Forskermøtet 2012:.. Stein Holden (Universitetet for miljø- og biovitenskap).. Ola Kvaløy (Universitetet i Stavanger.. Eirik Romstad (Universitetet for miljø- og biovitenskap).. Genaro Sucarrat (Handelshøyskolen BI).. Valutaseminaret 2012:.. Line Asker (Finansnæringens fellesorganisasjon).. Henrik Borchgrevink (Norges Bank).. Eivind Bernhardsen (Finanstilsynet).. Frid Fjose Berg (Finansdepartementet).. Maren Romstad (DnB NOR).. Høstkonferansen 2012:.. Knut Einar Rosendahl (Statistisk sentralbyrå).. Mads Greaker (Statistisk sentralbyrå).. Arild Angelsen (Universitetet for miljø- og biovitenskap)..

  Original link path: /kurskonferanser/programkomiteer/
  Open archive

 • Title: Høstkonferansen 2012 – Samfunnsøkonomene
  Descriptive info: Klimapolitikk: Tenke globalt, handle nasjonalt – eller kjøpe kvoter?.. Program:.. Professor Bård Harstad, UiO.. Forhandlingsspill og design av klimaavtaler.. Professor Arild Angelsen, UMB.. Kan norske oljemilliarder redde tropisk regnskog?.. Forskningsleder Steffen Kallbekken, Cicero.. Kan foregangsland utløse større forpliktelser i klimapolitikken?.. Forskningsleder Taran Fæhn, SSB.. Utvikling av klimateknologier – hvordan kan Norge bidra?.. Paneldebatt:.. Økonomenes rolle i klimadebatten – konstruktive eller politisk naive?.. Paneldeltakere:.. -.. Journalist Kjetil B.. Alstadheim, DN.. - Fagdirektør Torstein  ...   begynner kl.. 00 med registrering fra kl.. 12.. 30.. Vi avslutter med fingermat og drikke fra kl.. 17.. 00 til ca.. 18.. Deltakeravgift:.. Medlemmer: 1350.. Studentmedlemmer: 500.. Ikke-medlemmer: 1950.. Det er begrenset antall plasser, så vær rask! Påmelding sendes.. NB! Om det er andre enn deg som skal betale for konferansen, vennligst oppgi navn og fakturaadresse.. Vel møtt til faglig påfyll og samvær!.. Vennlig hilsen programkomiteen,.. Arild Angelsen.. Mads Greaker.. Knut Einar Rosendahl..

  Original link path: /kurskonferanser/hostkonferansen-2012/
  Open archive


 • Archived pages: 78