www.archive-no-2012.com » NO » S » SAMFO

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 75 . Archive date: 2012-10.

 • Title: Forside - SAMFO - Arbeidsgiverforening for samvirkeforetak
  Descriptive info: .. Brukernavn.. Passord.. Forside.. Om SAMFO.. Våre tjenester.. Tariff.. Kurs.. Linker.. Kontakt.. Historikk.. Medlemsinformasjon.. Årsmeldinger.. Vedtekter (PDF).. Søk om medlemskap i SAMFO (DOC).. Det gamle ordtaket "samhold gjør sterk" gjelder også for arbeidsgivere.. Bedrifter som står sammen i en arbeidsgiverforening har mye større innflytelse overfor motparten enn de som må klare seg på egenhånd.. Som arbeidsgiver forutsetter myndigheter, arbeidstakere og omgivelsene  ...   arbeidsgiveransvaret.. Derfor legger SAMFO vekt på å holde medlemmene orientert om lov- og avtaleverket til enhver tid.. Medlemmer som søker råd og veiledning i konkrete situasjoner, får personlig service av bedriftens kontaktperson i SAMFO.. Copyright 2012 SAMFO - Bryggetorget 7, 0250 Oslo - Tlf: 47 47 76 77 - Faks: 22 83 07 01 -.. En.. E-site.. løsning levert av.. Norgesdesign AS..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Om SAMFO - SAMFO - Arbeidsgiverforening for samvirkeforetak
  Descriptive info: SAMFO - arbeidsgiverforening for samvirkeforetak.. - er arbeidsgivernes forening.. - for samvirkeforetak.. - har profesjonelle forhandlere.. - gir nyttige råd.. - yter personlig service.. Samvirke er fellesnevneren.. Alle SAMFO's medlemmer er samvirkeforetak.. Dermed har alle medlemmer en felles plattform og felles interesser.. SAMFO har alltid arbeidet for samvirkeforetak, derfor kan vi samvirke.. Det gamle ordtaket samhold gjør sterk gjelder også for arbeidsgivere.. Bedrifter som står sammen i en arbeidsgiverforening har mye større innflytelse overfor motparten enn de som må greie seg på egenhånd.. SAMFO skiller seg noe fra andre arbeidsgiverforeninger ved at vi ikke fremmer næringspolitiske synspunkter, men i tariffmessige spørsmål fremmer vi arbeidsgivernes syn.. Dermed står alle våre medlemmer fritt til å uttale seg, uten å komme i konflikt med arbeidsgiverens politikk eller bli assosiert med konkurrentenes syn.. En av SAMFO's viktigste oppgaver er å forhandle fram overenskomster og andre avtaler på  ...   tilsvarende bedrifter.. Dette er en krevende målsetting som fordrer profesjonelle forhandlere med solid og variert bakgrunn.. Det har SAMFO.. Forhandlerne gir også profesjonell støtte når det er oppstått en tvist som det ikke lykkes å løse på bedriften.. Ikke alle arbeidsgivere har erfaring med tvistesaker, og mange arbeidsgivere føler seg usikre i slike situasjoner.. Da er det godt å ha en arbeidsgiverforening som en kan forlange profesjonell hjelp fra.. Nyttige råd.. Økonomi.. SAMFO's enkle organisering sikrer ikke bare personlig service, men også rimelig kontingent og premier til lov- og avtalebaserte sosiale ordninger.. Medlemskontingenten utgjør 0,15% av bedriftens brutto lønnsutbetaling.. Minimumskontingenten er 3% av folketrygdens grunnbeløp.. Opplæring.. Gjennom vår opplæringsvirksomhet kan vi tilby regionale og lokale kurs innenfor arbeidsrettslige emner.. I utgangspunktet arrangeres opplæringen sentralt eller regionalt, men vi arrangerer også bedriftsinterne kurs.. Opplæringen SAMFO gjennomfører holder høy faglig standard og er prismessig meget gunstig..

  Original link path: /Om-SAMFO
  Open archive

 • Title: Våre tjenester - SAMFO - Arbeidsgiverforening for samvirkeforetak
  Descriptive info: Egen kontaktperson.. Som medlem i SAMFO har du egen kontaktperson som kan hjelpe deg med råd og veiledning, forhandlinger eller opplæring.. Nedenstående oppstilling viser hvem som er kontaktpersoner i dag:.. Område/bedrift:.. Kontaktperson:.. Østlandet (Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud).. Astrid Flesland.. Innlandet (Hedmark og Oppland).. Jon F.. Claudi.. Sørlandet (Telemark, Vestfold, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland).. Laust K.. Poulsen.. Vestlandet (Hordaland, Sogn og Fjordane).. Vestlandet (Møre og Romsdal).. Astrid Flesland.. Midt-Norge (Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag).. Nord-Norge (Nordland, Troms og Finnmark).. Torgeir Kroken.. Coop Norge SA, Coop Norge Handel.. Coop Norge Industri, Smart Club.. Boligsamvirket (boligbyggelag, borettslag og bedrifter knyttet til Boligsamvirket).. Se geografisk inndeling.. Barnehager.. Telefonhjelp.. Du kan tilnærmet alltid nå  ...   en saksbehandler.. Skulle alle være opptatt vil de ringe tilbake så snart de har anledning.. I de fleste tilfeller kan vi svare direkte på spørsmål, men det kan være at spørsmål trenger grundigere svar, og da må vi få lov å ringe tilbake.. Forhandlingshjelp.. Våre saksbehandlere kommer til bedriften dersom du trenger hjelp i forhandlinger eller i kontakt med arbeidstakerorganisasjoner.. Vi gir forhandlingshjelp i de saker som kan oppstå mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, bl.. a.. ved oppsigelser, omstillinger, lønnsspørsmål, avtaleforståelse.. Dette er en tjeneste som ligger innbakt i vår kontingent.. SAMFO har egen opplæringsplan som er vist under hovedemne "Kurs".. SAMFO yter også økonomisk støtte til lederutvikling..

  Original link path: /Tjenester
  Open archive

 • Title: Tariff - SAMFO - Arbeidsgiverforening for samvirkeforetak
  Descriptive info: - Enighet i tariffrevisjonen mellom NNN og SAMFO for Baker og konditoroverenskomsten.. 30.. 05.. 2012 - NNN og Arbeidsgiverforeningen SAMFO kom i dag til enighet om revisjon av Baker og Konditoroverenskomsten.. Resultatet av forhandlingene er på linje med annen privat næringsmiddelindustri.. Les mer her.. - Enighet i tariffrevisjonen mellom NNN og SAMFO for overenskomsten for Kaffe.. 29.. 2012 - NNN og Arbeidsgiverforeningen SAMFO kom i dag til enighet om revisjon av overenskomsten for Kaffe.. - Enighet i tariffrevisjonen mellom NNN og SAMFO for Konservesoverenskomsten.. 2012 - NNN og Arbeidsgiverforeningen SAMFO kom i dag til enighet om revisjon av Konservesoverenskomsten.. - Det er brudd i forhandlingene mellom Fagforbundet og SAMFO for Overenskomsten for ansatte boligsamvirket.. 2012 - Forhandlingene startet opp tirsdag 29.. mai og kl.. 15:30 valgte Fagforbundet å bryte forhandlingene.. Vi opplever at det bakgrunn for bruddet den økonomisk profilen sier Astrid Flesland i SAMFO.. Som en følge av dette oversendes oppgjøret nå til Riksmekleren.. SAMFO kommer tilbake med mer informasjon om tidspunkt for mekling straks det foreligger.. - Det er brudd i forhandlingene  ...   sier Torgeir Kroken i SAMFO.. - Enighet i Tariffoppgjøret mellom Handel og Kontor og SAMFO.. 27.. 04.. 2012 - Handel og Kontor og Arbeidsgiverforeningen SAMFO kom i dag til enighet om revisjon av Landsoverenskomsten og Lederoverenskomsten Resultatet av forhandlingene er på linje med annen privat varehandel.. -.. Jeg er fornøyd med at vi kom til enighet.. Det var krevende forhandlinger hvor den økonomiske siden av oppgjøret har vært svært vanskelig.. , sier Torgeir Kroken, direktør i SAMFO.. - SAMFO og Ledere kom i dag til enighet om revisjon av Overenskomsten for Butikksjefer m.. flere.. 2012 - Hovedpunktene i forhandlingsresultater er som følger:.. Det skal føres lokale forhandlinger om lønn/lønnssystemer.. Det er ikke gitt noen føringer på lønnsvekst.. - Tariffoppgjøret 2012.. 13.. 2012 - Datoer for forhandlinger er oppdatert.. - se også mer info i nyhetsbrev.. 0.. 0/8.. 26.. 03.. 02.. 2012 - Tariffoppgjøret 2012 er et hovedoppgjør, som innebærer at overenskomstene reforhandles.. I dette ligger også at lønnssatser må forventes justert.. LOs representantskap har vedtatt forbundsvist oppgjør, hvilket tilsier forhandlinger med hvert enkelt forbund..

  Original link path: /Tariff
  Open archive

 • Title: Kurs - SAMFO - Arbeidsgiverforening for samvirkeforetak
  Descriptive info: SAMFO gjennomfører kurs i aktuelle spørsmål innen områdene arbeidsrett, arbeidsmiljø og forhandlinger.. Kursene arrangeres rundt om i landet for å holde lave kostnader og kort reisetid for deltakerne.. Vi kan også tilby bedriftsinterne kurs, hvor vi skreddersyr utdanningen etter behov og ønsker.. Sett i forhold til andre  ...   over kvaliteten på kursene.. Nedenfor er kursmenyen satt opp.. Har du spørsmål til noe av dette, ta kontakt med SAMFO på tlf 47 47 76 77 eller via e-post:.. samfo@samfo.. no.. - Arbeidsrettskurs for ledere.. - Praktisk arbeidsrett.. - Arbeidsmiljøkurs.. - Kurs i forhandlingsteknikk.. - Styrets arbeidsgiveransvar..

  Original link path: /Kurs
  Open archive

 • Title: Linker - SAMFO - Arbeidsgiverforening for samvirkeforetak
  Descriptive info: Fellestiltakene LO-SAMFO.. Gå til nettside >.. Coop Norge.. Boligsamvirket..

  Original link path: /Linker
  Open archive

 • Title: Kontakt - SAMFO - Arbeidsgiverforening for samvirkeforetak
  Descriptive info: SAMFO.. Tel.. : 47 47 76 77.. Faks: 22 83 07 01.. Adresse:.. Bryggetorget 7.. 0250 Oslo.. Organisasjonsnr.. :.. NO 971 439 696.. Våre kontaktpersoner.. Direktør.. Telefon: 913 40 310.. E-post:.. Advokat.. Telefon: 920 41 678.. Telefon: 926 52 246.. Advokatfullmektig.. Telefon: 976 72 679.. Bente Jørgensen Sætran.. Administrasjonssekretær.. Telefon: 488 65 166..  ...   på at e-post regnes som en usikker kommunikasjonskanal.. Send derfor ikke sensitive eller taushetsbelagte opplysninger per e-post.. E-post eller dokumenter i e-post som inneholder fødselsnummer skal krypteres.. På grunn av spam er krøllalfa skiftet ut med :: i visningen av e-postadressen.. Korrekt adresse blir lagt inn i e-postklienten ved å klikke på linken..

  Original link path: /Kontakt
  Open archive

 • Title: Historikk - SAMFO - Arbeidsgiverforening for samvirkeforetak
  Descriptive info: SAMFO ble stiftet 26.. juni 1946 under navnet Den Kooperative Tarifforening (DKT).. Stiftere var Norges Kooperative Landsforening og dens produksjonsbedrifter, 35 samvirkelag og Forsikringsselskapene Samvirke.. Medlemstallet vokste til en topp på 715 bedrifter i 1962, alle innen forbrukersamvirket.. Senere har sammenslutning av samvirkelag stadig redusert medlemstallet.. Nedgangen er delvis motvirket av nye medlemmer fra boligsamvirket etter at en vedtektsendring i 1993 åpnet for alle typer samvirkeforetak.. SAMFO`s tariffarbeid var  ...   om organisasjonsplikt og begrensninger i streikeretten, ordninger som hadde sin opprinnelse i en "samvirkeavtale" mellom NKL og LO så langt tilbake som i 1916.. Disse bestemmelsene ble først fjernet fra hovedavtalen med virkning fra 1.. juli 2000.. Foreningen fikk sitt nåværende navn ved 50 års jubileet i 1996.. I den anledning ble det også laget et jubileumshefte som sammenfatter foreningens historie.. Interesserte kan få heftet tilsendt ved henvendelse til SAMFO..

  Original link path: /Historikk
  Open archive

 • Title: Medlemsinformasjon - SAMFO - Arbeidsgiverforening for samvirkeforetak
  Descriptive info: Våre medlemmer.. SAMFO har ca 222 medlemsbedrifter som sysselsetter ca 23 500 personer (31.. 12.. 2010).. Hovedsakelig kan vi dele medlemsgruppen i to:.. - Coop.. - Boligsamvirket.. De fleste av medlemsbedriftene tilhører Coop.. Innen Coop finner vi flest detaljhandelsbedrifter, men også engros- og produksjonsbedrifter.. Bedriftene innen boligsamvirket er i hovedsak boligbyggelag.. Ut over dette er det borettslag og servicesentraler som utgjør medlemsmassen.. Hva koster  ...   bedriftens årlige brutto lønnsutbetalinger.. I dag er den 0,15%.. Den laveste kontingenten er 3% av Folketrygdens grunnbeløp (kr 2.. 376,-).. I medlemsavgiften inngår rådgivning, forhandlingshjelp, hjelp til tolkninger av avtaler, personalhåndbok med skjemaer, nyhetsbrev med oppdatering om avtaler og lover.. Opplæring, kurs og konferanser arrangeres med deltakeravgifter.. Saksomkostninger for tvister som ender i rettssystemet er ikke dekket i medlemskontingenten.. Last ned søknadskjema for medlemsskap..

  Original link path: /Medlemsinformasjon
  Open archive

 • Title: Årsmeldinger - SAMFO - Arbeidsgiverforening for samvirkeforetak
  Descriptive info: Årsmelding 2011.. Last ned (PDF).. Årsmelding 2010.. Årsmelding 2009.. Årsmelding 2008.. Årsmelding 2007..

  Original link path: /%c3%85rsmeldinger
  Open archive

 • Title: Astrid Flesland - SAMFO - Arbeidsgiverforening for samvirkeforetak
  Descriptive info: Tips en venn.. Gå tilbake..

  Original link path: /Astrid-Flesland
  Open archive


 • Archived pages: 75