www.archive-no-2012.com » NO » S » SALSNES-FILTER

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 56 . Archive date: 2012-10.

 • Title: SALSNES FILTER ASSalsnes Filter AS
  Descriptive info: .. Selskapet.. Om Salsnes Filter.. Ledelse og kontakt.. Salsnes internasjonalt.. Forsking og utvikling.. Vår historie.. Produkter.. Salsnes filterdemo.. SF modeller.. SFK modeller.. SF Fnokk.. Tilbehør.. Rensing.. Mekanisk rensing.. Rensegrad.. Kostnad.. Integrasjon.. Kontakt.. Sitemap.. VELKOMMEN TIL SALSNES FILTER AS.. FOU.. SFT Primærrens.. Undersøkelsen viser hvilke tekniske forutsetninger som må være på plass for å klare primærrensing, og hvem som har disse forutsetningene på plass.. [Les mer].. Industrielle.. gevinster.. Når renskrav er blitt en del av vilkårene for industrien, er det naturlig å se på resultatene og gevinstene som investeringene genererer.. Hunton Fiber AS fra Gjøvik måtte redusere utslippene, men tilleggsgevinster gav payback på mindre enn 12 mnd.. Tilsvarende løser Salsnes filter viktige krav i fiber- og papirindustri, fisk, kjøtt og.. Fiskeindustri.. og oppdrett.. De moderne opp-.. dretterne og fiskeindustrien fronter konkurransen med kvalitet og effektiv drift.. Slik har de mange sammenfallende interesser med Salsnes Filter som har utviklet sin renseteknologi med tanke på å trekke ut gevinstene i så vel  ...   rense-anlegg på Nordfjordeid og Bangsund renseanlegg i Namsos.. AKTUELT.. Stillinger Ledig.. Salsnes Filter blir del av Trojan Technologies gruppen.. Strategisk gjennombrudd - stor kontrakt vunnet i Mexico.. Salsnes Filter skal levere sin patenterte renseteknologi til en av verdens største renseanlegg under konstruksjon i 2011.. Les mer.. Salsnes separer all.. LAKSELUS.. fra innløpsvann til slakterier!.. Salsnes Filter mottok Eksportørprisen for Midt-Norge.. Vi søker masterstudenter.. til spennende og utfordrende prosjektoppgaver.. [Les mer ].. INTERNATIONAL CONTACTS.. Canada.. - Trojan UV.. Ireland.. - Evergreen Eng.. Ltd.. US.. -.. US-Trojan UV.. Poland.. - Inwatec.. Austria.. - PVS.. New Zealand.. - Pump Systems Ltd.. Greece.. - Ecotech.. Switzerland.. - JS Umwelttechnik.. South Africa.. - Sub Sahara-Devden Pty.. NorMex Mexico.. - Ozon tr.. ScanShip AS.. -Cruise lines Ferries.. KER Ltd.. - EcoFloc.. EPCON.. - Energy & Process.. Control AS - Evaporation.. AquaOptima Norway AS.. - Fish-Farming/recirc.. SALSNES FILTER AS - Postboks 279 - 7801 - NAMSOS - Tlf: 74 27 48 60 - E-post:.. firmapost@salsnes-filter.. no.. Admin..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: SALSNES FILTER ASSalsnes Filter AS
  Original link path: /public.aspx?pageID=31201
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: SALSNES FILTER ASSalsnes Filter AS
  Original link path: /public.aspx?pageid=31201
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: SALSNES FILTER AS - Om Salsnes Filter
  Descriptive info: Salsnes Filters patenterte filterteknologi.. for vannbehandling og avløpsrensing er ledende i det norske kommunale primærrensemarkedet.. Næringsmiddelindustrien, papirindustrien, fiskeoppdrett og cruisefart anvender den fullautomatiserte renseteknologien til å rense for utslipp, sikre god innløpskvalitet eller for å øke utnyttelsen av råvaren.. Også som forsedimentering til tradisjonelle kjemiske/biologiske renseanlegg, har Salsnes filter dokumentert betydelig konkurransekraft.. Selskapet driver sin virksomhet.. fra Namsos i Norge.. Herfra koordineres aktiviteten i det norske og internasjonale markedet, og herfra operasjonaliseres prosjektene for innland, som innebærer totalleveranser med opplæring og service.. Salsnes Filter betjener.. det utenlandske markedet via  ...   Mexico USA/Canada, Asia, Australia/New Zeeland, Asia og store deler av Europa.. Med unntak av Sør-Afrika som har lisens for produksjon, skjer produksjon og produktutvikling på Salsnes.. Salsnes filters kvaliteter.. som produkt er et resultat av flere års målretta satsing på produktutvikling og kvalitetssikring, basert på deltakelse og bidrag fra kunder og kompetansemiljøer.. Slik har Salsnes Filter AS bidratt til å skape en ny forståelse for mekanisk rensing i et internasjonalt marked.. Gjennom aktivt forsknings- og utviklingsarbeid skal selskapet styrke sin stilling innenfor det nasjonale og internasjonale rensemarked.. Namsos.. Midt-Norge..

  Original link path: /public.aspx?pageid=31204
  Open archive

 • Title: SALSNES FILTER AS - Ledelse og kontakt
  Descriptive info: Salsnes Filter har en sterk organisasjon som reflekterer kundenes behov både nasjonalt med salg, engineering og prosjektledelse for nøkkelferdige renseanlegg, og internasjonale prosjekter.. Hovedkontoret ligger i Namsos, med avdelingskontor i Trondheim.. Organisasjonsstrukturen reflekterer behovet for å kommunisere effektivt med samarbeidspartnere.. og kunder.. Ivar Solvi.. Administrerende direktør.. samt særskilt kontakt for innlands.. marked og business relasjoner i inn og utland.. Mobil: 91 66 52 10.. [ E-post:.. ivar.. solvi@salsnes-filter.. ].. Otto Sjølien.. Økonomidirektør og viseadm.. direktør.. med ansvar for økonomi og intern drift..  ...   og support.. Mobil: 92 04 54 01.. svein.. storo@salsnes-filter.. Jörg Mentzen.. Teknisk direktør.. med ansvar for produkt, produktutvikling og FoU.. Mobil: +47 90 41 43 14.. jorg.. mentzen@salsnes-filter.. Svein Martin Fosseng.. Prosjektleder.. for det nasjonale kommunale og industrielle markedet, og med koordinerende ansvar for anlegg og service.. Mobil: 91 63 34 68.. sveinm.. @salsnes-filter.. Elvis Settenøy.. for det nasjonale kommunale markedet.. Mobil: 97 15 35 14.. elvis@salsnes-filter.. Tor Olav Lyng.. Produksjonssjef.. med ansvar for produksjon og logistikk.. Mobil: 924 37 144.. torolav@salsnes-filter..

  Original link path: /public.aspx?pageid=31205
  Open archive

 • Title: SALSNES FILTER AS - Salsnes internasjonalt
  Descriptive info: Salsnes Filter internasjonalt.. Salsnes Filter høster anerkjennelse.. og omdømme for sin patenterte filterteknologi i det internasjonale markedet.. Det er inngått distribusjonsavtaler i mange land i alle verdensdeler, samt lisens-avtale i Sør-Afrika.. Hver av selskapets kontakter har etablerte nett av representanter i lokale deler av sine markeder.. Aktiviteten er også økende mot bransjer hvor Salsnes filter inngår sammen med andre selskapers teknologi, eksempelvis innen internasjonalt havbruk og cruiseskip.. Kravene til avløpsbehandling.. for eksempel i EU, som er strengere enn hva norske myndigheter  ...   Salsnes Filters renseteknologi tilfredsstiller det urbane samfunnets behov for effektiv avløprensing.. Gjennom forskning og utvikling er Salsnes filter utviklet for internasjonale krav, der integrasjon, drift og økonomi er plussfaktorer i tillegg til dokumentert effektiv rensegrad.. Salsnes Filter opplever stor interesse.. for sin filterteknologi, som er like driftssikker og effektiv ved store vannmengder som til begrensete vannstrømmer.. Satt inn i en større renseteknisk sammenheng med annen teknologi, tilfører Salsnes kompakte filter store gevinster både renseteknisk og økonomisk.. Testkjøring, Cape Town Sør Afrika..

  Original link path: /public.aspx?pageid=31206
  Open archive

 • Title: SALSNES FILTER AS - Forsking og utvikling
  Descriptive info: FoU Forskning og utvikling.. Når Salsnes filter i dag presenterer et topp moderne industriprodukt for vann- og avløpsbehandling, er det et resultat av målrettet satsing på forskning og utvikling.. Produktutviklingen har helt fra starten av hatt fokus på funksjon, men problemstillingene har blitt mer og mer spesialiserte.. Industriprodukt for vannbehandling.. I en tidlig fase dreide det seg om å utvikle maskinteknologi med kapasitet til å rense store vannmengder, samt å finne en rensepatent som sikrer stabilitet og effektivitet.. Det første pilotprosjektet dreide seg om avløpsrensing for Nærøy kommune og Hemnskjel landbaserte settefiskanlegg på Hitra.. Rapporter herfra Sintef, danner grunnlag for maskintekniske tilpasninger, og til at Salsnes Filter bl.. a.. beslutter å tilby kanalmaskiner.. De store maskinene.. Tromsø kommune (1993) er arena for utvikling av de store maskinene, SF 5000.. Også her er det tilpasning til behov og stabil funksjon som er målet for prosjektet.. Renseanlegget i Strandveien, som har vært i drift i ca 70 000 timer, har gitt mye informasjon om materialvalg og driftskvaliteter.. Operativ drift.. Fase to i produktutviklingen er relatert til kommunale  ...   om produktet.. Faglig ekspertise.. I oppfølgingen av erfaringsinnhentingen har selskapet engasjert faglig ekspertise innen avløp- og vannbehandling; AquaTeam AS, Sintef, Teknologisk Institutt og andre.. Slik har Salsnes filter dokumentasjon for tilpasninger og forbedringer.. Denne målretta forskningsaktiviteten har i tillegg til å sikre basis for beslutninger vedrørende produktene, også rent konkret resultert i videreutvikling.. Fnokkmaskina til Salsnes Filter, med kapasitet til fjerning av mindre partikler, er et konkret resultat av den faglige dialogen som er ført mellom operatørene, Salsnes Filters produktutvikling og fagekspertisen innen vannbehandling.. Fnokkmaskina har langt større kapasitet til partikkelfjerning enn de andre SF maskinene, som er utviklet for enkel partikkelfjerning og primærrensing fra avløp og industri.. Flotasjon (DAF) i forkant av Salsnes filter, er et annet eksempel på dette.. Industriell design.. I dag har Salsnes Filter fokus på design – industriell design og produktivitet.. Selskapet har fortsatt god dialog med det operative og faglige nettverket.. Den faglige dialogen med bransjen og ekspertisen er svært verdifull fordi den tilfører selskapet viktig informasjon om behov og utviklingsmuligheter både hva gjelder produkt og marked.. SF 6000..

  Original link path: /public.aspx?pageid=31207
  Open archive

 • Title: SALSNES FILTER AS - Vår historie
  Descriptive info: Salsnes Filters historie.. I 1998–99.. får Salsnes filter sitt gjennombrudd i markedet.. Selskapet kan vise til utmerkete renseeffekter som tilfredsstiller EU´s og Norges krav til primærrensing for utslipp til mindre følsomme resipienter for avløp over 10 000 PE.. De kompakte anleggene til Salsnes Filter viser svært god og stabil renseeffekt, samt lave driftskostnader.. Ved å bruke Salsnes filter er kommunene forberedt på skjerpete utslippskrav og eventuelle oppgraderinger for større kapasitet.. opplever en formidabel utvikling fra 1999 til 2003, da Salsnes Filter tar en dominerende andel av det norske kommunale sil-markedet.. I dette tidsrommet investeres det betydelige ressurser i å kvalitetssikre og dokumentere Salsnes filters høygradige rensekapasitet og driftsmessige fortrinn.. I 2001 nås en viktig milepæl for medarbeiderne i Salsnes Filter AS når produksjon flytter inn i nye industrilokaler på Salsnes.. Ekstern bekreftelse  ...   Produktets historie.. går tilbake til 1991 og til Audun Fossengs teori om at det måtte la seg gjøre å utvikle en mekanisk finsil som kunne rense vann til settefiskanlegg, som den raskt ekspanderende oppdrettsnæringen var så avhengig av.. Ideen fikk støtte fra SND, og med bistand fra Sintef ble prototypene utviklet og blant annet installert for å rense kommunalt avløpsvann for utløp til sjø.. Fram til det tidspunktet hadde ikke markedet noen filsiler med stabil effekt for dette formålet.. Over hele verden.. blir Salsnes filter møtt med stor interesse.. Selskapet har etablert forhandlernettverk i Nord-Amerika, Sør-Amerika, Asia, Australia og Europa, samt lisensproduksjon i Sør-Afrika.. Salsnes filter forhandles internasjonalt som en effektiv renseløsning for industrielle applikasjoner, til primærrensing, samt som erstatning til tradisjonell forsedimentering i høygradige renseanlegg.. Salsnes filter.. Industribygget på Salsnes.. Sør Afrika..

  Original link path: /public.aspx?pageid=31208
  Open archive

 • Title: SALSNES FILTER AS - Produkter
  Descriptive info: Salsnes filter demo.. Se demo.. SF fnokk..

  Original link path: /public.aspx?pageid=31202
  Open archive

 • Title: SALSNES FILTER AS - Salsnes filterdemo
  Descriptive info: Filterteknologien til Salsnes Filter.. Stabil.. Filterteknologien til Salsnes Filter består av en standardisert og patentert teknologi som kan skaleres opp - ned i henhold til kundenes behov.. De mekaniske filtrene er konstruert for å opprettholde høy renseeffekt under varierende hydraulisk mengde.. Dette oppnås ene og alene gjennom den patenterte trykkluft-rensingen av filterduken.. Dette gir stabil kapasitet og god renseeffekt samtidig som det løser fett fra filterduken uten bruk av store mengder varmt vann.. Komprimert luft øker lufttemperaturen.. Kompakt.. I tillegg gir denne effektive renseteknologien mulighet for å holde også meget finmaskede filterduker rene uten bruk av manuelle rensemetoder.. De mekaniske rensemaskinene filtrerer avløpsvannet, fortykker slammet, og er meget  ...   store undersøkelse "SFT Primærrens", viser også andre fortrinn ved selskapets filterteknologi.. Her kan nevnes styringen av teknologien, hvordan fine filterduker holdes på plass i dukrammen, hvor nødvendig luftspylig faktisk er for finsiling, samt at Salsnes filter er eneste dokumenterte primærrenseløsning i bruk i Norge i dag.. Fleksibel.. Salsnes Filters teknologi er kjent for sin fleksibilitet i forhold til vannmengder og rensegrad.. De leveres i enkle og avanserte modeller for de fleste mekaniske rensebehov.. Det er lagt vekt på et godt arbeidsmiljø for driftsoperatørene ved at kontakten med forurensinger gjennom luft eller vann er på et absolutt minimum.. Fullautomatiserte anlegg beregner ca.. 1 times tilsyn pr uke.. Duk med filtermatte..

  Original link path: /public.aspx?pageid=31209
  Open archive

 • Title: SALSNES FILTER AS - SF modeller
  Descriptive info: SF 1000, 2000, 4000 og 6000 anvendes til avløpsrensing der vannet som skal behandles, kommer inn i rør.. De ulike modellene har felles funksjon, men er dimensjonert for varierende vannmengder.. SF modellene anvendes til passende rensing og primærrensing av kommunale avløp, og til industrielle applikasjoner som fiskeindustri, notvaskerier, papirindustri, bryggeri, garveri, cruise-skip osv.. Tekniske data.. SF 1000.. Hydraulisk kapasitet ved normal kloakk -.. 250 mg pr.. liter.. Inntil 20 liter pr sek.. Hydraulisk kapasitet.. ved rent vann.. Inntil 30 liter pr sek.. Maskeåpning på duk.. 0,05 – 4 mm.. Renseeffekt; SS ved 0,3 mm maskeåpning.. 40 - 85 %.. Renseeffekt; SS ved 1 mm maskeåpning.. 20-30 %..  ...   mm.. Høyde - inkl.. 1294 mm.. SF 2000.. Hydraulisk kapasitet ved normal kloakk - 250 mg pr.. Inntil 40 liter pr sek.. Inntil 50 liter pr sek.. Renseeffekt, SS ved 0,3 mm maskeåpning.. Lengde.. 1800 mm.. Bredde.. 1350 mm.. Høyde.. 950 mm.. SF 4000.. Inntil 80 liter pr sek.. Inntil 100 liter pr sek.. 40 - 70 %.. 2300 mm.. 2150 mm.. 1300 mm.. Inntil 160 liter pr sek.. Inntil 200 liter pr sek.. 2580 mm.. 2720 mm.. 1630 mm.. For kommunale renseanlegg med lavere rensegrad enn primærrensing; Passende rensing, kan maskinene leveres uten bruk av luftrengjøring.. Dette er enkelt å ettermontere når strengere rensekrav innføres.. Salsnes..

  Original link path: /public.aspx?pageid=31210
  Open archive


 • Archived pages: 56