www.archive-no-2012.com » NO » S » SAMARBEIDFORSIKKERHET

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 102 . Archive date: 2012-12.

 • Title: Samarbeidforsikkerhet
  Descriptive info: .. Søk.. Hjem.. Om SfS.. Arbeidsgrupper.. Verktøykasse HVO-VO.. Anbefalinger.. Linker.. Kontakt oss.. Ny utgave av håndbok.. Ny utgave (revisjon 3) av håndboken "Beste praksis forebygging av fallende gjenstander" er nå klar fra trykkeriet både i norsk og engelsk versjon.. Håndboken har blitt distribuert til alle som har bestilt mer enn 1000 eksemplarer.. Les mer.. Ny anbefaling - Bruk av habitat.. Det er en økende bruk av habitat (sveisetelt) i petroleums industrien.. Dette kan være en god måte å hindre at varmt arbeid blir en mulig tennkilde.. Denne anbefalingen skal gi en beste praksis på hvordan en må gå fram for å sikre at habitat planlegges, utformes, kontrolleres, driftes, vedlikeholdes og fjernes på en god måte.. Det er spesielt viktig at habitatets integritet sikres når det trenges som mest altså ved en gasslekkasje: Varmt arbeid i habitatet kan utgjøre en tennkilde, i form av varme, også etter at strøm/gasstilførsel til habitatet blir kuttet og vifteenhet og spjeld bør derfor være uavhengig av arbeidsstrøm.. Ny Kursplan.. Kursplan for instruktør-fallsikring.. Kursplanen for instruktør-fallsikring er nå godkjent av styret i SfS.. Ny sikkerhetsvideo.. SfS jobber med å lage animasjoner av enkelte SfS anbefalinger.. Den første animasjonen, som omhandler Anbefaling 026N/2008 - Avsperringer, er nå ferdig.. Ny hjemmeside.. Samarbeid for Sikkerhet har flyttet nettsiden sin  ...   kursplanen ikke bli utgitt som egen anbefaling men vil ligge som et vedlegg til 029N.. Anbefaling 028N/2008: Trykk- og Lekkasjetesting.. Erfaringene fra industrien tilsier at vi bør ha en enhetlig måte å gjennomføre trykk- og lekkasjetesting på.. Dette blir spesielt synlig når vi vet at mye av dette arbeidet blir utført av entreprenører som betjener alle operatørselskapene.. Erfaringen tilsier også at vi bør få enhetlige definisjoner og et felles begrepsapparat.. Trykk- og lekkasjetesting innebærer at en opererer med store energimengder, som i seg selv representerer en stor risiko for mennesker og utstyr, dersom en ikke har full kontroll.. Det er derfor i dokumentet utarbeidet krav til metode, spesielt der standard og norm gir valgmuligheter.. Gjennom den oppstillingen av det vi anser som beste praksis ønsker vi å bidra til å redusere risikoen for at uønskete hendelser skal skje.. SfS har flyttet.. SfS flyttet i 2011 til Kvernavik Kunnskapspark i Kvernavik Ring 177.. Her har SfS to kontorer, god adgang til møterom og gode parkeringsforhold.. Hugo Halvorsen vil fortsette å lede SfS fremover og har også fått Carsten Bowitz med på laget.. Carsten er stilt til rådighet fra OLF som en ekstra ressurs og vil være prosjekt leder for noen av aktivitetene til SfS.. 2010 iT Løsninger no as, Kabura / Publisher..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Samarbeidforsikkerhet: Ny utgave av håndbok
  Descriptive info: Elektroniske utgaver er nå tilgjengelig på SfSs hjemmesider - gå til våre sider om Fallende Gjenstander.. Papir kopi av håndboken kan bestilles ved å sende en e-post til SfS sekretæriat:.. cb@samarbeidforsikkerhet.. Publisert av: SFS.. | Sist oppdatert: 25.. 10.. 2012 kl 12:44 | Opprettet: 28.. 08.. 2012.. Del på:..

  Original link path: /modules/m02/article.aspx?CatId=55&ArtId=216
  Open archive

 • Title: Samarbeidforsikkerhet: Ny anbefaling - Bruk av habitat
  Descriptive info: Link til anbefaling 36 - Habitat.. Link til animasjon av Beste praksis - Habitat (youtube).. | Sist oppdatert: 24.. 07.. 2012 kl 16:28 | Opprettet: 05..

  Original link path: /modules/m02/article.aspx?CatId=55&ArtId=213
  Open archive

 • Title: Samarbeidforsikkerhet: Kursplan for instruktør-fallsikring
  Descriptive info: Kursplanen stiller krav til de som leverer "Grunnkurs i Fallsikring".. Kursplanen finner du her.. Relaterte filer.. Kurs 3 kursplan Instruktørkurs.. | Sist oppdatert: 19.. 03.. 2012 kl 14:31 | Opprettet: 15..

  Original link path: /modules/m02/article.aspx?CatId=139&ArtId=204
  Open archive

 • Title: Samarbeidforsikkerhet: Ny sikkerhetsvideo
  Descriptive info: Anbefalingen tilhørende denne videoen kan sees.. her.. | Sist oppdatert: 15.. 2012 kl 14:00 | Opprettet: 08.. 02..

  Original link path: /modules/m02/article.aspx?CatId=55&ArtId=202
  Open archive

 • Title: Samarbeidforsikkerhet: Ny hjemmeside
  Descriptive info: | Sist oppdatert: 13.. 01.. 2012 kl 02:42 | Opprettet: 30.. 12.. 2011..

  Original link path: /modules/m02/article.aspx?CatId=55&ArtId=182
  Open archive

 • Title: Samarbeidforsikkerhet: Kursplan for Granskingsleder blir Vedlegg til Anbefaling 029 N/2010 - ”Beste Praksis for Undersøkelse og Gransking av HMS- hendelser”
  Descriptive info: Styret i SfS har vedtatt en anbefalt kursplan for gransking for personer som skal lede eller være involvert i gransking av alvorlige hendelser.. Det presiseres at i tillegg til den teoretiske opplæringen som kursplanen gir, vil det være nødvendig med praktisk erfaring og gode generelle lederevner for å bli en god granskingsleder.. 2012 kl 10:40 | Opprettet: 13..

  Original link path: /modules/m02/article.aspx?CatId=55&ArtId=10
  Open archive

 • Title: Samarbeidforsikkerhet: Anbefaling 028N/2008: Trykk- og Lekkasjetesting
  Descriptive info: Beste praksis for Trykk- og Lekkasjetesting.. Innhold.. 1.. Bakgrunn for beste praksis.. 2.. Omfang.. 3.. Kriterier for testing.. 1 Ny installasjon.. 2 Modifiseringsarbeid.. 3 Vedlikeholds- / Reparasjonsarbeid.. 4 Avvik.. 4.. Forberedelser til test.. 1 Generelt.. 2 Krav til opplæring.. 3 Forberedelse til test.. 4 Rengjøring / flushing.. 5.. Gjennomføring av test.. 2 Test metoder.. 2.. 1 Hydrostatisk trykktesting.. 2 Pneumatisk trykktesting.. 3 Lekkasjetesting.. 4 Vakuum test.. 5 Gross leak test.. 6 Sensitiv lekkasjetest.. 7 In-service re-installasjonstest.. 6.. Alternativ test.. 7.. Testing av instrumentrør.. 1 Supply Subheader.. 2 Signalrør (Process Impulse Tubing).. 8.. Etter test.. 1 Verifikasjon av rengjøring etter testen.. 2 Preservering og håndtering av ferdigtestede komponenter og systemer.. 3 Vedlikehold av testutstyr.. 9.. Referanser.. 10.. Vedlegg.. Dette dokumentet dekker all trykk- og lekkasjetesting som skjer innen Petroleumstilsynets virkeområde, unntatt Sub-sea systemer og rørledninger (transportsystem).. Det er også tatt med en beskrivelse av beste praksis hva gjelder preservering og håndtering av ulike materialer med tanke på utstyrets og systemenes integritet.. Dokumentet omhandler både ikke-metalliske og metalliske materialer innen:.. Instrumentering / instrumentrør.. Prosess- og hjelpesystemer.. Kjemikaliesystemer.. Tanker.. Prosessutstyr generelt.. Dokumentet gir en beskrivelse av beste praksis for hva som skal testes og når det skal testes.. Under bygging av ny installasjoner skal alle rørsystemer og utstyr trykkprøves slik at integriteten verifiseres.. Testtrykket skal være i henhold til krav i designkoden som systemet og utstyret er designet etter.. Her anbefales det å benytte max designtrykk for rørklassen / utstyret for beregning av testtrykket.. Dette med tanke på å ha full fleksibilitet ved eventuelle oppgraderinger.. Unntaket er fakkelsystemet, da dette blir trykktestet med N2.. Testrykket må bestemmes ut fra et sammensatt systems svakeste komponent.. Tester som skal utføres ved bruk av inertgass bør begrenses i volum.. Hvor dette ikke er mulig pga at en har en hel-sveist linje skal det gjøres risikovurdering og selve trykktesten utføres i en periode hvor det er minst mulig annet personell til stede.. Hovedregelen må være at alle nye sveiser på rørsystemer og utstyr skal trykkprøves.. For å unngå unødvendig belastning av eksisterende (tidligere trykkprøvde) systemer må en søke Closure Weld for Tie-In sveiser.. Se (ASME B 31.. 3 Para 345.. 1 (a)) eller Golden Weld som er beskrevet i Norsok L-CR-004.. Alt vedlikeholdsarbeid og reparasjonsarbeid som innebærer modifikasjon / vedlikehold i form av sveising på rør, rørsystemer eller trykksatt utstyr vil kreve en ny integritetstest.. Denne integritetstesten skal så langt det lar seg gjøre være en trykktest, og det skal derfor i det forberedende arbeid tas høyde for dette.. Her er det ekstra viktig å se på muligheten av å begrense omfanget av testen til et minimum, da sannsynligheten for at systemet / utstyret har vært trykktestet flere ganger tideligere er stor.. En bør i første rekke se på mulighetene for å begrense testen ved bruk av blindflens mot eksisterende utstyr, flensetestere, sveisetestere (joint tester), eller hvis kriteriene ligger tilrette for det, søke avvik / alternativ test (Closure Weld / Golden Weld).. Det må være bare en Closure Weld / Golden Weld per integritetstest.. Denne Closure Weld / Golden Weld må være avviksbehandlet.. Det forutsettes at alle avvik fra gjeldende standarder / direktiv og krav gitt i denne Retningslinjen skal avviksbehandles etter selskapets normale avviksrutiner.. 1 Generelt.. For å unngå for tidlig utmatting er det viktig at trykknivået ved repeterende testing skal avpasses i forhold til designtrykket og antatt antall repetisjoner.. Det må utarbeides en fagplan til opplæring for utførende personell.. I forkant av all trykktesting skal det foreligge en frigivelse av rør, rørsystem eller trykksatt utstyr til trykktesting.. Dette innebærer en fysisk punch av systemet som konkluderer med at systemet er konstruert og montert i henhold til tegninger og spesifikasjoner, og at det foreligger en godkjenning av sveiser med mer, og at systemet er tilstrekkelig understøttet.. Testpakke med oppmerket P ID og blindingsliste som gir nødvendig informasjon; Test medium / test trykk / holdetid med mer skal følge arbeidsordren.. Erfaringen tilsier at det er viktig å fokusere på trykktestkilden pga at den som regel kan levere høyere trykk en rørdesign.. Det anbefales derfor å ha en sekundærsikring som er innstilt i forhold til systemet det trykkes mot.. Det skal gjennomføres en risikovurdering av arbeidet der en også vurderer behov for Arbeidstillatelse (AT) og Sikker Jobb Analyse (SJA).. Trykkavlasting, etablering av barriere (spade / blindflens etc.. ) mot tilstøtende systemer, rengjøring og drenering må skje før en starter arbeid på system som har vært i  ...   å identifisere lekkasjer.. Utføres på mindre kritiske systemer.. Gross leak test kan også benyttes i forkant av inertgass test (N2 / He) for å luke bort store lekkasjer.. Testen utføres med luft og testtrykket bør være fra 0,5 til 2,0 bar og ikke overskride 7 bar, vurdert ut fra volum og design.. Lekkasjetest som utføres for å demonstrere integritet på system før introduksjon av prosess væsker, spesielt hydrokarboner.. For hydrokarbonsystemer blir denne testen normalt utført ved bruk av.. N2 / He blanding (1 til 2 % He), da en sniffer etter He ved lekkasjesøk.. Trykket i denne testen bør ikke overskride 90 % av PSV settpunkt for systemet.. Såpevann er også brukt for å avdekke lekkasjepunkter.. Denne lekkasjetesten blir vanligvis utført v.. h.. a.. prosessvæsken under stegvis opptrykking til maksimum operasjonstrykk, ved at en visuelt sjekker for lekkasjer.. ASME B31.. 3 Para 345, skal tolkes på følgende måte:.. Closure Weld / Golden Weld kan benyttes på sammenstillings-sveiser, forutsatt at alle deler er trykktestet hver for seg.. Dette betyr at innsveising av fittings, bend, T-rør, flenser etc ikke kan godkjennes som Closure Weld, dersom disse ikke er trykktestet før innsveising.. Rør som er levert fra fabrikk i henhold til ASME B31.. 3 er trykktestet.. NORSOK L-CR-004 (annex A.. 3) Beskriver også hvor og når en kan benytte Closure Weld (henviser til ASME B31.. 3).. NORSOK L-CR-004 bruker også uttrykket minor changes.. Med minor changes legger vi også her vår tolkning av ASME B31.. 3 til grunn.. 2 har en helt klar definisjon angående Stress; If allowable stress exceeds 70% of yield, there are no alternative to hydrostatic test.. Dersom en vil benytte alternativ test, skal det søkes avvik i forkant av testen, hvor kravet til kontroll av sveiser som et minimum skal være i henhold til ASME-B31.. 1(a) og NORSOK M-601.. Ved trykktest / lekkasjetest av instrumentrør er metode avhengig av hvilken kategori instrumentrør en skal teste:.. Testes vanligvis med luft ved å montere manometer (riktig skalering) på systemet for så å fylle systemet med arbeidsluft (ca 7 bar).. Visuell kontroll av alle koblinger, og kontroll av at lekkasjerater er mindre en 0.. 1 bar per 10min.. Testes med væske og trykkes opp til 1,43 x maks arbeidstrykk med manometer (riktig skalering) montert.. Testtrykket holdes min 30 minutter.. Alle koblinger skal sjekkes visuelt, og det skal ikke være synlig dropp på manometer.. Hydrauliske signalrør skal testes med hydraulikkolje.. For kritiske systemer hvor visuell inspeksjon ikke er mulig er det i Norsok beskrevet video inspeksjon som metode.. For systemer som krever ytterligere rengjøring i form av Kjemisk Rengjøring eller Hot Oil Flush utføres dette i etterkant av trykktest og dokumenteres i form av renhetsprøver og eller/ partikkel tellinger.. Kravet til Inspeksjons form og renhet for de forskjellige systemene er vist i Table 1 annex B til Norsok L-CR-004.. Ferdig testede rørsystemer og utstyr skal dreneres og tørkes i henhold til krav.. Om ikke annet krav er oppgitt skal Table 1 annex B til.. Norsok L-CR-004 følges.. Utstyr, rør og rørsystemer som ikke skal settes i umiddelbart drift, skal preserveres innvendig.. Åpne ender skal ikke forekomme etter ferdig trykktest, flenser skal beskyttes med pakning og blindflens / pakning og stålplate eller pakning og treplate.. For karbon-flenser skal i tillegg anleggsflaten preserveres med dertil egnet medium.. For kompaktflenser er det viktig at flenseflatene blir beskyttet mot skade og korrosjon.. Glatte rørender skal preserveres ved hjelp av plastplugger / hetter.. Lagring av komponenter bør være tørt og ved jevn temperatur.. Rørsystem og utstyr skal lagres på fast underlag, opp fra grunnen og på treplanker eller lignende.. For langtidslagring(over 3mdr) bør det iverksettes et preserverings oppfølgingsprogram.. Utstyr til bruk for trykktesting og lekkasjetesting skal være identifikasjonsmerket, kalibrert, godkjent og sertifisert.. Svikt eller skade på utstyret kan oppstå ved bruk av for høyt testtrykk grunnet feil beregning eller feil ved trykk kontroll utstyret.. Ved testing ved for lav temperatur eller der det oppstår lokalt overtrykk p.. g.. frysing vil dette også kunne gi skade på utstyret.. 3.. ASME VIII.. BS EN 1779.. EN 13445.. EN 13480.. ISO 14692.. NORSOK L- CR 004.. NORSOK M-CR-621.. NORSOK R- 001.. NORSOK M 601.. PD 5500.. FTPU forskrift 9.. juni 19999 nr.. 721 om trykkpåkjent utstyr.. OLF Retningslinje 88 Arbeidstillatelse (AT).. OLF Retningslinje 90 Sikker Jobb Analyse (SJA).. SfS Anbefaling 026N Avsperring.. Anbefaling 028 N Trykk- og lekkasje.. | Sist oppdatert: 05.. 04.. 2012 kl 07:35 | Opprettet: 15..

  Original link path: /modules/m02/article.aspx?CatId=59&ArtId=20
  Open archive

 • Title: Samarbeidforsikkerhet: SfS har flyttet.
  Descriptive info: 2012 kl 11:22 | Opprettet: 13..

  Original link path: /modules/m02/article.aspx?CatId=55&ArtId=11
  Open archive

 • Title: Samarbeidforsikkerhet
  Descriptive info: Home.. General Information.. Working groups.. Recommendations.. links.. New Courseplan.. Course Plan - Instructors for Fall Arrest Equipment.. New safetyfilm.. SfS is preparing animations of some of the SfS recommendations.. The first one, which demonstrates Recommendation 026E/2008 Access Control, has now been finalized and can be viewed under "safetyfilms" as soon as it has been processed and uploaded.. New website.. Working together for safety have moved their website to a new host.. As a result some links and functions may not be working properly.. If you find something that does not work, please email support@itl.. no with a short description on the specific issue and iTL will fix  ...   to ensure that personnel using fall arrest equipment have the necessary competence to do so.. The course plans have not yet been translated to English.. Falling objects.. Falling objects are still a problem in our industry.. We are daily reporting incidents where the outcome of a falling object luckily is not severe.. Unfortunately we also experience that personnel have been injured and even killed.. SfS has since it was established had falling objects on the agenda, and throughout these years we have gathered a lot of information on best practice in order to avoid falling objects.. On this page you can find the links to this information..

  Original link path: /category.aspx?CatId=140
  Open archive

 • Title:
  Original link path: /modules/m13/default.aspx?AdId=12&CategoryId=0&M13AdPositionId=4
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)


 • Archived pages: 102