www.archive-no-2012.com » NO » S » SALOMON-JOHANSEN

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 128 . Archive date: 2012-12.

 • Title: Salomon-Johansen
  Descriptive info: .. Forside.. |.. Advokater.. Odd Kristian Johansen.. Hege Salomon.. Thomas Benestad.. Gro Wildhagen.. June Cathrine Ormstad.. Nils Peter Munch- Møller.. Vidar Storvik.. Jon Worren.. Benedikte Engstrøm Skipperud.. Carl-Fredrik Setsaas.. Gøril Karlsen.. Iram S.. Ali.. Maria Støen Thoresen.. Marte I.. Bastiansen.. Leif Erlend Johannessen.. Gunhild Vehusheia.. Forværelse.. Bendik Bjerke.. Gro Waalen.. Hanne Hassel.. Ida Neumann.. Katarzyna Mroz.. Saba Arshad.. Fagområder.. Bistandsadvokater.. Bistandsadvokat.. Voldsoffererstatning.. Bedrifts- og forretningsjuss.. Due Diligence.. Varemerke/ patent.. Personskade.. Ansvarssaker.. Pasientskade.. Trafikkulykker.. Yrkesskade/yrkessykdom.. Eiendomsrett.. Ekspropriasjon.. Tomtefeste.. Vei og adkomst.. Skilsmisse.. Avtaler og kontrakter.. Eiendomsmegling.. Helserett.. Pasientrettigheter.. Psykisk helsevern.. Arbeidsrett.. Oppsigelse og avskjed.. Tjenestemannsrett.. Arv og generasjonsskifte.. Dødsbo.. Barnerett.. Barnevern.. Offentlige oppdrags.. Bolig- og byggesaker.. Byggesaker.. Fast eiendom.. Håndverkertjenester.. Mangler ved kjøp og salg av bolig.. Pengekrav / inkasso.. Strafferett.. Trygderett.. Utlendingsrett.. Fri rettshjelp tlf 22 98 99 40.. Aktuelt.. Lietuvių.. Susižeidžiau.. Draudiminės išmokos.. Teisės, numatytos.. Polski.. Praca.. Bezpieczeństwo i.. Czas pracy..  ...   som tilbyr advokattjenester til.. privatpersoner.. og mindre bedrifter på de fleste rettsområder.. , både i og utenfor rettssalen.. Vi deltar i rettspolitisk arbeid, og bistår klienter i inn- og utland.. Kontakt oss på telefon.. 22 98 99 40.. eller send oss en.. epost.. for timeavtale.. Vi svarer innen neste arbeidsdag.. >.. Send Forespørsel.. Alle våre advokater er medlemmer av Den Norske Advokatforening.. Benytt deg av kontaktskjemaet for å send meg en melding.. Jeg svarer innen neste arbeidsdag.. Epost.. *.. Telefon.. Melding.. CAPTCHA.. Tomtefestesaken i menneskerettighetsdomstolen.. ,.. 23.. October 2012.. > les sak.. Kjøpers undersøkelsesplikt.. Åpent i hele sommer.. 9.. July 2012.. Seminar om festrelatert voldtekt i Oslo.. 11.. June 2012.. Sovevoldtekt, straffutmåling, 2 år og 10 måneder ubetinget, tilståelsesrabatt.. 20.. May 2012.. Kontaktinfo.. Advokatfirmaet.. Salomon-Johansen AS MNA.. Tullinsgt 2, 0166 Oslo.. Tlf: 22 98 99 40.. Fax: 22 98 99 41.. Salomon-Johansen 2012..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Advokater « Salomon-Johansen
  Descriptive info: >.. 22 98 99 53 / 90 50 85 97.. a o on s n.. 22 98 99 45 / 41 56 85 86.. a m s m n-joh se no.. 22 98 99 46 / 99 41 45 04.. es s o o - oh n.. n.. 22 98 99 52 / 95 44 61 88.. l s lo on-jo n e o.. 22 98 99 54 / 906 34 569.. r st l mon j nse no.. 22 99 36 95 / 97 71 44 66.. m n h- oller o j ha n.. o.. 22 99 36 91 / 95 94 71 25.. t rv s omo n n.. no.. 22 99 36 94 / 99 27 18  ...   / 905 88 037.. t r s al n- oh o.. 22 98 99 57 / 93 26 71 79.. a om -j a sen.. 22 99 36 92 / 93 22 45 97.. s e d alom - h se.. 22 98 99 55 / 95 02 27 90.. a i s o o -joh se n.. 99 03 06 35.. n e sen sal n- h n.. 92 46 87 10.. ehu i a o o - an e n.. dm alo on- ha se.. p s alo n-jo n e o.. 22 99 36 97.. kat y s lomon-j h se.. hass l mo joh s.. t s l - s n.. bj rke s l n-joha sen..

  Original link path: /advokater/
  Open archive

 • Title: Odd Kristian Johansen « Salomon-Johansen
  Descriptive info: Advokat / daglig leder.. Utdannelse:.. Cand.. jur.. Universitetet i Oslo (1992).. Spesialfag: skatterett, garantirett.. Praksis:.. avgiftsavdelingen i Finansdepartementet.. toll- og avgiftsdirektoratet.. generaladvokaten for Forsvaret.. advokatbevilling 1999.. Fagområder:.. entreprise.. fast eiendom.. bygge- og reguleringssaker.. jordskifte.. erstatningsrett.. familie, arv og skifte.. kontraktsrett.. strafferett.. barnefordeling/barnevern.. strafferett/økokrim.. prosedyre.. Tlf:.. 22 98 99 53.. Mob:.. 90 50 85 97.. E-Post:.. johansen@salomon-johansen..

  Original link path: /advokat/odd-kristian-johansen/
  Open archive

 • Title: Hege Salomon « Salomon-Johansen
  Descriptive info: Advokat / partner.. Fagansvarlig i firmaet for bistandssaker (dvs advokat for ofre i straffesaker).. Arbeider som bistandsadvokat i voldtektssaker, saker vedrørende seksuelle overgrep mot barn og familievoldssaker.. 22 98 99 45.. 41 56 85 86.. salomon@salomon-johansen.. Høyesterett reduserte straffen i norgeshistoriens groveste voldtektssak.. April 2012.. > Se i Østlandssendingen.. Overgrep mot mindreårige.. 17.. February 2012.. Les i Aftenposten om Birkedalssaken.. > Les i Aftenposten..

  Original link path: /advokat/hege-salomon/
  Open archive

 • Title: Thomas Benestad « Salomon-Johansen
  Descriptive info: Utdannelse:.. Fast bistandsadvokat Oslo tingrett/lagmannsrett, 2011.. Rettsmegler, 2006.. Advokatbevilling, 1999.. , Universitetet i Oslo, 1993.. Advokatfirmaet Salomon Johansen AS siden 2004.. Trafikkforsikringsforeningen.. Yrkesskadeforsikringsforeningen.. Skattedirektoratet.. Justisdepartementet.. Erstatningsrett/forsikringsrett.. Personskader (yrkesskader, trafikkskader, fritidsskader).. Materiell skader (bil, fast eiendom mm).. Voldsoffererstatning, billighetserstatning mv.. Rettsmegling.. 22 98 99 46.. 99 41 45 04.. benestad@salomon-johansen..

  Original link path: /advokat/thomas-benestad/
  Open archive

 • Title: Gro Wildhagen « Salomon-Johansen
  Descriptive info: Advokat.. Advokatbevilling 2008.. Cand Jur.. Universitetet i Oslo 2003.. Fysiokjemiker, Statens Fysiokjemikerskole 1982.. Advokatfirmaet Salomon Johansen AS siden 2006.. Juridisk rådgivning for kvinner (JURK).. Institutt for kirurgisk forskning, Rikshospitalet.. menneskehandel.. bistandsadvokat.. barne- og familierett.. barnevern.. tvungent psykisk helsevern.. sosial– og trygderett.. Publikasjoner:.. Ekteskapsinngåelse med innvandringsformål.. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål (FAB) nr.. 4 2005.. Gyldendal akademiske forlag.. 22 98 99 52.. 95 44 61 88.. wildhagen@salomon-johansen..

  Original link path: /advokat/gro-wildhagen/
  Open archive

 • Title: June Cathrine Ormstad « Salomon-Johansen
  Descriptive info: Master i rettsvitenskap.. Mellomfag i statsvitenskap.. Advokatbevilling 2011.. Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) – saksbehandler, leder Internasjonal Avdeling.. Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS) – styremedlem.. Vold og mishandling.. Menneskehandel.. Kvinnerett.. Familie- og arverett.. 22 98 99 54.. 906 34 569.. ormstad@salomon-johansen.. skal saken anmeldes, uheldige signaler fra kriminalreporter.. 28.. overfallsvoldtekt, bare halvparten anmelder.. tiltalte fant ofrene på nattbussen.. 27.. October 2010.. Fornærmedes rettigheter.. 16.. July 2010.. Utvidede rettigheter for fornærmede.. June 2010.. » Se alle..

  Original link path: /advokat/june-cathrine-ormstad/
  Open archive

 • Title: Nils Peter Munch- Møller « Salomon-Johansen
  Descriptive info: Advokatbevilling 2003.. Jur.. 1995.. Fysioterapeut 1986.. Advokatfirmaet Salomon-Johansen AS.. Storebrand Skadeforsikring AS.. If Skadeforsikring NUF.. Toll- og Avgifts- direktoratet.. Aker Sykehus (som fysioterapeut).. Fysikalsk Institutt (som fysioterapeut).. Erstatningsrett.. Forsikringsrett.. Personskade (yrkesskade, trafikkskade, pasientskade mm).. 22 99 36 95.. 97 71 44 66.. munch-moller@salomon-johansen..

  Original link path: /advokat/nils-peter-munch-m%c3%b8ller/
  Open archive

 • Title: Vidar Storvik « Salomon-Johansen
  Descriptive info: Universitetet i Oslo 1993.. Barne- og familieetaten i Oslo.. Oslo kemnerkontor.. Skattefogden i Oslo og Akershus.. Namsmannen i Oslo.. familierett.. tvangsfullbyrdelse.. forsikringssaker.. arbeidsrett.. forbrukersaker.. 22 99 36 91.. 95 94 71 25.. storvik@salomon-johansen..

  Original link path: /advokat/vidar-storvik/
  Open archive

 • Title: Jon Worren « Salomon-Johansen
  Descriptive info: Universitetet i Oslo 1995.. Advokatbevilling.. Juridisk rådgivning, Oslo Kommune, 1996 – 1999.. Advokatfullmektig, Forbrukeradvokaten, 2000 – 2001.. Advokatfullmektig, Advokatfirma Salomon-Johansen, 2000-2001.. Juridisk rådgivning, Oslo Kommune, 2002 – 2010.. Familierett.. Sosialrett.. Boligrett.. Avhending (kjøp og salg av fast eiendom).. Forbrukersaker.. 22 99 36 94.. 99 27 18 14.. worren@salomon-johansen..

  Original link path: /advokat/jon-worren/
  Open archive

 • Title: Benedikte Engstrøm Skipperud « Salomon-Johansen
  Descriptive info: Advokatfullmektig.. , Universitetet i Oslo.. Advokatfirmaet Salomon Johansen AS siden 2011.. Gjensidige Forsikring.. erstatningsrett/forsikringsrett.. personskade (yrkesskade, trafikkskade, pasientskade mm).. trygderett.. voldsoffererstatning.. 22 99 36 92.. 93 22 45 97.. skipperud@salomon-johansen..

  Original link path: /advokat/benedikte-skipperud/
  Open archive


 • Archived pages: 128