www.archive-no-2012.com » NO » S » SAMTUN

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 13 . Archive date: 2012-12.

 • Title: Startsida - Samtun
  Descriptive info: .. Samtun.. Startsida.. Samtun et sted for deg?.. Her finnere du oss.. Samtun 25 år; Samtuns jubileumsskrift (klikk på pdf-filen).. Samtuns Jubileumskonferanse foredrag.. Terapeutiske samfunn og behandlingsprogrammet på Samtun.. Venteliste.. Inntaksprosedyrere.. Informasjon til pårørende.. Ledige stillinger på Samtun.. Årsmelding 2011.. Etterundersøkelse/Summary of the survey of Samtun.. Samtun;.. En vei til selvstendig liv uten rusmisbruk.. Samtun AS Hvitsandvegen 34, 3800 Bø i Telemark.. Tlf.. : 35 95 66 00 Fax: 35 95 66 01.. E-mail:.. sauherad@samtun.. no.. Samtun er et terapeutisk samfunn.. for  ...   basert på Fellesskapet som metode, og har som hovedmålsetning å gi pasienten ett selvstendig liv uten misbruk av rusmidler.. Pr.. 1.. 7.. 2012 har Samtun inngått ny avtale med Helse Sør-Øst RHF.. Behandlingstiden er nå 1 år.. Vår hjemme side er tilpasset dette.. Men vi vil i løpet av høsten ytterlig utdype informasjon om Samtun og behandlingen.. Du finner oss her:.. Mer detaljert kart finner du under linken; Her finner du oss.. Din Studio design.. Copyright 2003-2008 Din Hemsida All rights reserved..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Samtun et sted for deg? - Samtun
  Descriptive info: Er du trøtt av.. å stresse etter penger og rus.. å bli behandlet som en dritt.. sjølforakt og mindreverdighetsfølelse.. ikke å stole på et menneske.. stadig å bli sett på som en uansvarlig tulling.. prøve å virke hard, tøff, verdensmester.. triksing og bløffing og upålitelighet.. kjedsomhet, tomhet, sløvhet.. å være ensom.. Hva trenger du ?.. Du trenger kanskje å bli mer kjent med deg sjøl ?.. Du trenger sannsynligvis et fellesskap.. Noen som bryr seg om deg for.. DEN DU ER og ikke det du presterer.. Et fellesskap som kanskje DU kan bli glad i ?.. Du ønsker kanskje bedre sjøltillit ?.. Du vil kanskje lære noe nytt ?.. Du risikerer.. å måtte ta i mot utfordringer.. å kjempe isteden for å flykte.. å måtte gi avkall på gamle mønster, tenke- og væremåte.. å bli med på spennende aktiviteter.. å dra på oppdagelsesreise i deg sjøl.. å bli glad i noen.. å få et nytt innhold i livet ditt.. å få gode venner.. Behandlingsopplegget:.. Samtun er et terapeutisk  ...   bli kjent og trygg og begynne å lage behandlingsmål.. Treningsdelen lære seg selv å kjenne med utgangspunkt i nåtid og fortid.. Begynne å trene på ny adferd.. Mesteringsdelen her og nå relatert med vekt på sosial mestring, arbeidstrening og selvstendig livsførsel.. Etterbehandling:.. Gradvis utflytting til hjemkommunen i egen bolig.. Oppfølging fra kommunen og øvrig spesialithelsetjeneste.. Ansvarsgruppe som jobber sammen med deg.. Yrkesmessig rehabilitering og fortsatt oppfølging med vekt på.. å trygge de sosiale ferdigheter som er opparbeidet under behandlingen.. Behandlingsfilosofi:.. Samtun har tro på.. at alle mennesker har iboende ressurser.. at vekst og utvikling er mulig for alle mennesker.. at det er i gode møter mellom mennesker vi kan utvikle romslighet og selvhevdelse.. at utvikling må sees som en prosess uten avslutning.. at det kun er deg som kan gjøre det, men du kan ikke gjøre det alene.. Med dette inviteres du.. til å lære livet å kjenne i spekteret mellom regnbuen og de sorte hullene.. Møt nyansene, livet er mer enn beksvart natt og stjernesmell.. Ytterlig opplysninger:..

  Original link path: /text1_2.html
  Open archive

 • Title: Her finnere du oss - Samtun
  Descriptive info: Her finner du oss.. Kart..

  Original link path: /empty_12.html
  Open archive

 • Title: Samtun 25 år; Samtuns jubileumsskrift (klikk på pdf-filen) - Samtun
  Descriptive info: Samtun25_.. pdf.. 9 MB..

  Original link path: /filearea_17.html
  Open archive

 • Title: Samtuns Jubileumskonferanse foredrag - Samtun
  Descriptive info: Samtuns Jubileumskonferanse foredrag;.. Ulf Jansen.. Guri Spilhaug.. Merete Øie.. Jon Johnsen..

  Original link path: /empty_14.html
  Open archive

 • Title: Terapeutiske samfunn og behandlingsprogrammet på Samtun - Samtun
  Descriptive info: Det terapeutiske samfunn.. en unik psykososial tilnærming og spesialisert behandling av rusavhengige.. Terapeutisk samfunn som modell er en spesialisert systematisk behandlingsform, basert på vitenskapelig kunnskap.. Dette er en effektivt og lønnsomt behandlingsmodell for spesialisert behandling av rusavhengige.. Det terapeutiske samfunn har en unik psykososial tilnærming, og er i stor grad et selvhjelpssamfunn hvor det blir lagt vekt på å være direkte, tydelig, ærlig og ansvarlig.. Grunnlaget er psykodynamisk teori, med flermetodisk og opplevelsesorientert tilnærming.. Det er en modell med faglige utfordringer og kreative muligheter, der fellesskapet som metode står sentralt.. Behandlingstilbudet innebærer et langtids behandlingsprogram med påfølgende rehabilitering og oppfølging gjennom videreføringsfaser.. Behandlingen legges til rette i tråd med individuelle målsettinger.. Behandlingsprogrammet kan derfor ha ulik varighet.. Programmet er innrettet med delfaser, som angir fokus og treningsområder.. Metoder som brukes i behandlingen er blant annet ulike former for psykoterapi, (eksempelvis gestaltterapi, kognitiv terapi).. Metoder for sosial trening og strukturert miljøterapi, familie- og nettverksarbeid inngår også i programmet.. Dette satt i system utgjør Fellesskap som metode.. Kombinasjonen av tilnærming i grupper og individuelle behandlingsplaner, skal ivareta enkeltpersonen og orientere vedkommende mot sine omgivelser.. Terapeutiske samfunn er en egen metode innen rusbehandling.. Vekselvirkningen mellom gruppeterapi og strukturert miljøterapi er hele tiden veiledet og administrert av et personale som er trent til å få samspillet mellom elementene til å virke i ønsket retning.. Modellen er internasjonalt anerkjent som en behandlingsform for rusavhengige med multiproblemer, og understøttes av forskning.. Terapeutiske samfunn har en helhetlig tilnærming til alvorlig rusavhengighet.. Det enkelte terapeutiske samfunn gir tilbud om sosial-, psykisk-, helse- og yrkesrettet behandling enten med eget profesjonelt personell eller gjennom faste samarbeidssystemer.. Dette betyr at de individuelle behandlingsplanene er basert på problemets art, individets utvikling og pasientenes utviklingsnivå i forhold til endring av livsstil og mental helse.. Det er viktig å ta hensyn til kompleksiteten i rusavhengigheten.. Modellens innretning er systematisk og metodisk gjennom:.. fastsatte rammer for strukturert hverdag.. aktiv miljøterapi i organisert arbeidsstruktur.. definert behandlingsprogram.. individuelle behandlingsplaner.. formalisert samarbeid med hjemmekommune.. målrettet og avtalt videreføring etter døgnopphold.. De terapeutiske samfunnene anvender tverrfaglig sammensatte personalteam.. I personalgruppene inngår ansatte med helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning, medisinsk og psykologi faglig personell, pedagoger og personer med relevante universitetsutdanninger, praktisk yrkesopplæring og tidligere rusavhengige.. Metodeutvikling er basert på dokumentert forskning på denne modellen, langvarige kliniske erfaringer og annet vitenskapelig arbeid om rusavhengighet.. Modellen har vært underlagt vitenskapelige studier i kostnadseffektivitet, og har vist suksess i å oppnå behandlingsmålsettinger som redusert rusmiddelmisbruk og sosialt avvikende atferd.. Den har internasjonalt vist seg som en av de mest effektive metodene innen døgnbehandling uten substitusjonsmedikamenter.. Bemanningsfaktoren er, med tanke på målgruppen, lav, i gjennomsnitt 1 : 1.. Dette muliggjøres gjennom selvhjelpsmodellen der ressursene til den som er i behandling benyttes aktivt.. Samtidig vil det hele veien være kvalifisert behandlingspersonell som står ansvarlig for tilrettelegging og gjennomføring av behandlingen.. For mer informasjon; se De Leon, G.. , 2003.. Det terapeutiske samfunn, teori, modell og metode.. Oslo: Universitetsforlaget.. Dag Furuholm, Arne Schanche Andresen, 2007.. Fellesskap som metode om miljøterapi og rus.. Oslo: Cappelens Forlag.. Martin Kooyman, 1992.. The therapeutic community for addicts: intimacy,parent involment and treatment outcome.. Proefschrift Rotterdam.. Dag Furuholm, 1993.. Boka om Veksthuset.. Olav Helge Angell, 1998.. Mellom Regenbogen og dei svarte hola, ei fremstilling av og etterundersøking ved Sauherad Samtun.. Oslo: Diakonhjemmets høgskolesenter.. Kort fremstilling av behandlingsprogrammet på Samtun.. Inntak.. Alle som søker seg inn på Samtun, må igjennom en inntaksprosess.. Samtun innkaller søkeren til en forvernssamtale, der vi blant annet avklarer om Samtun er riktig behandlingstiltak for vedkommende.. Samtun har driftsavtale med Helse Sørøst om 21 døgnplasser.. Målgruppen er unge voksne rusmiddelsmisbrukere i alderen 18- til 28 år.. Pasienter med store psykiske eller somatiske problemer kan ikke nyttiggjøre seg behandlingen.. Når forvernsamtalen er gjennomført, er det ønskelig at pasienten deltar i minimum en motivasjonssamtale.. Målet med motivasjonssamtalerne er blant annet å forberede og motivere pasientene best mulig til behandlingsprogrammet.. I inntaksprosessen prøver vi å ha god kontakt med henvisende instans og andre relevante samarbeidspartnere i tillegg til  ...   i nærmiljøet samt ekstern arbeidstrening i lokalsamfunnet til Samtun.. Pasienten bor enten på eget rom i mesteringsboligen eller på hybel tilknyttet ansatte.. De har ansvar for eget hushold.. Egen sosial og psykologisk fungering jobbes det med både individuelt og i gruppe.. Fase 4 Etableringsfasen.. Fokus: Rusfrihet, etablering i egen bolig, ny arena for arbeidstrening og sosial integrering, oppfølging tilpasset behov utenfor døgnbehandling.. Den siste del av mesteringsfasen brukes til etablering der pasienten har valgt å bosette seg.. Det er en myk overgang mellom institusjon og utflytting, der pasientene de siste 6 ukene har egen bolig som de reiser til.. Det opprettes ny arbeidstreningsplass i bosettingskommunen og pasientene begynner med arbeidstrening.. Arbeidstreningen økes gradvis.. Pasientene starter i en organisert aktivitet i kommunen.. Pasientene vil trene på å ta ansvar for seg selv ved å ta opp problemstillinger, både i gruppe og i individuell oppfølgingen.. Dette er viktige for at de skal kunne trives og føle seg trygg til å forsette utvikling sin utenfor institusjonen.. Rammene for pasientene i etableringsfasen, er primært basert på sosial kontroll fra fellesskapet og selvstendighet i boform.. Det innebærer klar og tydelig kultur for arbeidsinnsats og regler for hvor den sosiale treningen skal være.. Nettverk og gode relasjoner som støtter rusfrihet, har fokus.. Ansvarsgruppa, med Samtun, kommunen, ny arbeidsgiver, Nav og eventuelt andre instanser som DPS (distriktspsykiatriske senter), samarbeider tett før fullstendig utflytting.. Det utarbeides planer for de pasientene som har behov for hjelp og støtte fra det øvrige hjelpeapparatet.. Det kan være behov for poliklinisk psykososial behandling fra DPS, og/eller tett oppfølgning som for eksempel psykososial støtte, råd og veiledning fra sosialtjenesten i egen hjemkommune.. Øvrige behandlingsaktiviteter på Samtun.. Familie- og nettverksarbeid.. Hovedmålsettingen for dette arbeidet er å:.. gi pårørende mulighet til å få forståelse av behandlingsprogrammet til Samtun, og hvilke prosesser deres barn jobber med.. gi pårørende mulighet for å utveksle erfaringer, reflektere rundt sine egne prosesser og dermed kunne begynne å ta bedre vare på seg selv (familiegruppe).. På Samtun er det organisert flere besøksdager for venner i løpet av året.. Pasientene har treningsturer hvor de har muligheten for å besøke pårørende og/eller rusfrie nettverk.. Barnehelgene er et tiltak hvor pasienter kan ta i mot egne barn.. Samtun har 5-6 familiesamlinger i året.. Fellesskapet inviterer familien til hyggelig samvær.. Pårørende blir også invitert til å delta i familiegruppe ut fra metoden om sosialt gruppearbeid og hjelp til selvhjelp.. Målgruppen er foreldre, fosterforeldre og besteforeldre der det er naturlig.. Familien får tilbud om en tilrettelagt informasjonssamtale sammen med pasienten, i starten av behandlingen, ved overgang til mesteringsdelen og igjen når pasienten er begynt i etableringsfasen.. I noen tilfeller tilbyr vi egne familiesamtaler med pasienten og familien eller henvise dem til øvrig hjelpeapparatet dersom det er hensiktsmessig.. Samtun har gjennom dette arbeidet etablert et tettere forhold til pårørende og har fått et bedre utgangspunkt for samarbeid og nettverksarbeid.. Helsearbeid.. Målsetting; å ivareta pasienten fysiske og psykiske helse.. Pasienten blir fulgt opp av vår egen lege i.. f.. t fysisk og psykisk helse.. Alle pasienter gjennomgår screening og utredning av psykiske og somatiske problemer i løpet av oppholdet.. Vi har utstrakt samarbeide med DPS Notodden, Telemark sykehus HF.. Pasienter henvises også til den fylkeskommunale offentlige tannhelsetjenesten for oppfølging og rehabilitering av tenner der det er nødvendig.. Kultur og fritidsaktiviteter.. Målsetting; å gi inspirasjon til et aktivt liv utenom arbeidslivet.. Det blir lagt vekt på å gi pasientene tilbud om forskjellig fritidsaktiviteter, kulturelle opplevelser og kreative aktiviteter under hele behandlingstiden.. Samarbeid med henvisende instans og øvrig hjelpeapparat.. Ansvarsgrupper og individuell plan.. Samtun bruker ansvarsgrupper aktivt som arbeidsmetode.. Ansvarsgruppemøtene holdes regelmessig gjennom hele behandlingsoppholdet.. Samtun anser ansvarsgruppene som en god måte å koordinere samarbeidet med kommunen, pasienten og eventuelt andre instanser.. Medlemmer i ansvarsgruppen kan følge med i behandlingsprosessen, informere og bli informert.. Medlemmene bidrar i behandlingsplanleggingen og pasienten får delt erfaringer og ny innsikt med støtteapparatet i hjemkommunen.. Ansvarsgruppemøtene er også en god samhandlingsarena for å samarbeide med pasienten om vedkommendes individuelle plan (IP)..

  Original link path: /empty_7.html
  Open archive

 • Title: Venteliste - Samtun
  Descriptive info: Venteliste og søkeroversikt.. 10 Desember.. 2012.. Det.. står for tiden 1 på ventelisten, for unge voksne over 23 år.. Forventet ventetid for 2.. 1 (rett til nødvendig helsehjelp) er 10.. uker.. Det står 3 på venteliste for unge under 23 år.. Det betyr vi kan.. gi tilbud.. om behandling innfor 3  ...   Samtun og den til en hver tid gjeldende venteliste.. Vi gjør oppmerksom på at det stadig skjer endringer som påvirker ventetiden, kortere eller lengre.. Vi skal holde dere oppdatert her på siden vår, men ring oss gjerne hvis dere har spørsmål.. Tlf:.. 35 95 66 00.. Marianne Mjøen og Torhild Kaasa..

  Original link path: /text1_4.html
  Open archive

 • Title: Inntaksprosedyrere - Samtun
  Descriptive info: Inntaksprosedyrer.. Samtun AS er tilknyttet spesialisthelsetjenesten i Helseregion.. Sør-Øst.. Samtun har 24 avtaleplasser.. Målgruppen er 17-28 år, rusavhengige som ønsker langtidsbehandling.. Henvisninger til Samtun må gå via det lokale helseforetak der pasienten er hjemmehørende.. De henviser videre til Samtun.. Det er.. ikke.. mulig og henvise direkte til Samtun.. Etter henvisning via helseforetak vil pasienten bli innkalt til minst to forundersøkelser/forvern på Samtun.. Hvis pasienten må stå lenge på ventelisten vil det bli gitt tilbud om å delta i motivasjonsgrupper på Samtun.. Vi er i dialog og samarbeider med henvisende instans og andre aktuelle samarbeidspartnere omkring avrusning, forberedelse til inntak..

  Original link path: /empty_6.html
  Open archive

 • Title: Informasjon til pårørende - Samtun
  Descriptive info: Informasjon.. til pårørende.. Samtun AS er en institusjon for rehabilitering av rusmisbrukere som ligger i Sauherad kommune.. i Telemark.. Beboerne går igjennom et behandlingsprogram med varighet på inntill 12 måneder.. Det er en mulighet for oppfølging etter døgnbehandlingen.. Vi håper denne siden kan gi svar på noen av de spørsmål dere har som pårørende til en beboer på Samtun.. Ny på Samtun.. Når en.. ny beboer kommer til Samtun vil alle jobbe for at.. han eller hun skal føle seg trygg i fellesskapet.. For å bli trygg må beboeren bli kjent med fellesskapet og rutinene på.. huset så vil i de første 7 dagene være skjermet.. I denne perioden kan ikke beboeren ringe ut eller motta telefonsamtaler.. Men ringer dere så overbringer vi gjerne en hilsen.. Beboeren kan alltid sende og motta brev, og etter 7 dager kan de ringe og motta telefonsamtaler.. Besøk.. På Hovedhuset er det faste familiedager og besøksdager.. Det er opp til beboerne å skrive en invitasjon hvis de ønsker besøk.. Familiedager er satt av til besøk fra nære pårørende.. Besøksdager er satt av til besøk fra rusfrie venner, søsken og andre i beboerens nettverk.. Besøk til beboere på Trening og Etablerings avdelingen (T E) er ikke på faste dager, men avtales.. mellom beboer og ansatt.. I forbindelse med familiedagene vil det bli holdt to parallelle  ...   har barn,.. og i disse helgene har de mulighet for samvær med barna sine på Samtun.. På T E lager hver beboer individuell plan for samvær med barn.. Økonomi.. Økonomisk styring er et viktig treningspunkt på Samtun.. Beboerne får lommepenger.. hver måned, som skal.. dekke det de trenger.. Det er ikke lov å bruke andre penger, så Samtun anbefaler familien.. ikke.. å gi beboeren penger når han eller hun er hjemme på treningstur.. Gaver/penger til bursdag og jul får beboeren bruke fritt, men tilsendte penger ellers i året vil bli.. satt på beboerens kapitalkonto som kan brukes til etablering.. Familiegrupper.. Med familiegruppe mener vi en selvhjelpsgruppe for pårørende.. Samtun ønsker å legge til rette for et møtested, der det er mulighet for å utveksle erfaringer,.. opprette kontakt med andre i lik situasjon, og gi hverandre veiledning og støtte i rollen.. som pårørende.. For nærmere informasjon ta kontakt med Samtun.. Spørsmål?.. Samtun kan ikke svare på spørsmål angående en beboer på grunn av taushetspliktens bestemmelser, med.. mindre annet er avtalt med beboeren.. Generelle spørsmål svarer vi gjerne på.. Det er som regel en beboer som.. tar telefonen,.. så spør da etter vår familie ansvarlige eller avdelingsleder på hovedhuset/T E.. Er det spørsmål knyttet til inntak eller dere er pårørende til en beboere som ikke er kommet inn ennda kontakt da vårt inntak..

  Original link path: /empty_9.html
  Open archive

 • Title: Ledige stillinger på Samtun - Samtun
  Descriptive info: Ledig stilling:.. For tiden ingen ledig stillinger..

  Original link path: /empty_11.html
  Open archive

 • Title: Årsmelding 2011 - Samtun
  Descriptive info: Exempelrubrik - Syns inte på din hemsida..

  Original link path: /text1_3.html
  Open archive


 • Archived pages: 13