www.archive-no-2012.com » NO » S » SAE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 33 . Archive date: 2012-12.

 • Title: Sør Aurdal Energi
  Descriptive info: .. Velkommen til SAE.. Nyhetsarkiv.. Nettdrift.. Driftsmeldinger.. Måleravlesing.. Verdt å vite.. Om selskapet.. Kontakt oss.. Velkommen til SAE sine nettsider.. På våre nettsider inviterer vi kunder, eiere og andre interesserte til å lese og lære om selskapet, våre løpende aktiviteter og tjenestetilbud.. Vi vil på nettsidene informere om hele vårt aktivitetsspekter i håp om å kunne informere våre kontakter på en enhetlig og lett  ...   01.. 2013.. Publisert 05/12/2012.. Les mer her.. © Sør Aurdal Energi BA Design/CMS: Kreativ Strek AS Foto: Ole Jørgen Liodden.. Driftsmeldinger.. 22.. 11.. 2012 Strømstans fra Dølveseter til Dølven.. Alle driftsmeldinger.. Måleravlesing.. Skal du legge inn måleravlesing, eller sjekke status på strømforbruk og fakturaer? Les mer her!.. Min side.. Utbyggingsområder.. Har du fritidsbolig i Sør-Aurdal? Vi kan tilby strøm i stadig flere hytteområder.. Utbyggingsområder..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Sør Aurdal Energi
  Descriptive info: 05/12/2012:..

  Original link path: /nyheter.asp?nid=490&lid=1
  Open archive

 • Title: Sør Aurdal Energi
  Descriptive info: Nettleie.. Norm for levering.. Vilkår og avtaler.. Lokal energiutredning.. Leveringsplikt.. Småkraftverk.. Nye forsyningsområder.. Nettdrift.. Sør Aurdal Energi driver distribusjonsnett i Sør-Aurdal kommune med områdekonsesjon gitt av Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE).. Denne delen av virksomheten er i hovedsak regulert gjennom følgende lovverk:.. Energiloven og tilhørende forskrifter.. NVE har ansvar  ...   tilgjengelig på NVE sine nettsider (.. www.. nve.. no.. ).. Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) med tilhørende forskrifter.. Denne loven og tilhørende forskrifter følgers opp av Driektoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).. Mer informasjon om dette er tilgjengelig på DSB sine nettsider (.. dsb..

  Original link path: /html.asp?nid=491&lid=1
  Open archive

 • Title: Sør Aurdal Energi
  Descriptive info: Driftsmeldinger, arkiv.. Ved utkopling må SAEs linjer og kabler betraktes som strømførende.. Strømmen koples på igjen uten nærmere varsel.. Dersom det ikke vises noe under, har vi ikke varslet noen utkoplinger.. 2012 Strømstans fra Dølveseter til Dølven.. Strømstans i området Dølveseter til Dølven fra kl.. 09.. :00.. til 14:00.. 28.. 03.. 2012 Strømstans Stamsrud til Piltingsrud.. Strømstans i området Stamsrud til Piltingsrud fra kl.. 10.. til 11:00.. 06.. 2012:Strømstans Skredderhuset til og med Hedalsheimen.. Strømstans i området Skredderhuset til og med Hedalsheimen fra kl.. til 10:00.. Fra kl.. 10:00 til 13:00 blir det strømutkobling i området Skredderhuset til og med Nordhagen.. 27.. 2012: Strømstans Fekjærjordet til og med Solstad.. Strømstans fra Fekjærjordet til og med Solstad, fredag 27.. 2012 fra kl 09:00 til 11:00.. 24.. 2012: Strømstans fra Liabrenn til Knutshaugen.. Strømstans fra Liabrenn til Knutshaugen, tirsdag 24.. 2012 fra kl 10:00 til 14:00.. 12.. 11: Strømstans fra Gunderhuset til og med Hedalsheimen.. Strømstans fra Gunderhuset til og med Hedalsheimen, torsdag 22.. 2011 fra kl 09:00 til 10:30.. 30.. 2011: Strømstans fra Liabrenn til Knutshaugen.. Strømstans fra Liabrenn til Knutshaugen, onsdag 30.. 2011 fra kl 09:00 til 13:00.. 08.. 11:  ...   fra Øverby til Bjørgan, torsdag 13.. 2011 fra kl 10:00 til 13:00.. 04.. 2011: Strømstans fra Langødegård til Etna.. Strømstans på strekningen Langødegård til Etna, tirsdag 4.. 09.. 2011: Strømstans fra Stavadalen til Fjellstølen kl: 1000-1400.. Strømstans på strekningen Stavadalen til Fjellstølen 07.. 2011 fra kl 10:00 til 14:00.. 26.. 08.. 2011: Strømstans Liagrenda fra Liabrenn til Knutshaugen 0900-1200.. Strømstans på strekningen Liabrenn til Knutshaugen 26.. 2011 fra kl 09:00 til 12:00.. 19.. 2011 Strømstans Liagrenda fra Liabrenn til Knutshaugen kl 0900-1300.. Strømstans på strekningen Liabrenn til Knutshaugen 19.. 4.. 7.. 2011: Strømstans på strekningen Begna Trafostasjon Buskerud grense.. Strømstans på strekningen Begna Trafostasjon Buskerud grense 4.. 2011 fra kl 12:00 til 14:00.. 2011: Strømstans på strekningen Hougsrud bru Begna Bruk.. Strømstans på strekningen Hougsrud bru Begna Bruk 4.. 6.. 2011: Strømstans Begna Trafostasjon - Buskerud grense.. Strømstans på strekningen Begna Trafostasjon - Buskerud grense 27.. 2011 fra kl 10:00 til 11:00.. Strømstans fra Langødegård til Etna onsdag 18.. 05.. 2011.. Pga.. Linjearbeid blir det strømutkobling fra kl.. 1000 til 13.. 00.. Ved utkobling må SAE s linjer og kabler betraktes som strømførende.. Strømmen kobles på igjen uten nærmere varsel..

  Original link path: /drift.asp?nid=526&lid=1
  Open archive

 • Title: Sør Aurdal Energi
  Original link path: /naering.asp?nid=494&lid=1
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Sør Aurdal Energi
  Descriptive info: Når strømmen går.. Verdt å vite.. Ved arbeid i nærheten av SAEs distribusjonsnett må du ta noen forholdsregler av hensyn til egen og andres sikkerhet og av hensyn til eventuelt økonomisk ansvar for feil som kan oppstå på SAEs nett.. Nærmere informasjon om enkelte situasjoner kan du finne på sidene her.. Forøvrig oppfordrer vi deg til å ta kontakt med vår driftsleder i god tid før arbeidet påbegynnes, slik at du kan få konkret veiledning og assistanse fra oss i tilfeller hvor dette er påkrevet..

  Original link path: /html.asp?nid=502&lid=1
  Open archive

 • Title: Sør Aurdal Energi
  Descriptive info: Organisasjon.. Styret.. Vedtekter.. Selskapsomdanning.. Om selskapet.. Sør Aurdal Energi BA ble stiftet som Sør-Aurdal Kraftandelslag den 7.. juli 1947.. Lagets formål var fra stiftelsen å bygge og drive nett for distribusjon av elektrisk kraft.. Selskapet eies av lokale offentlige og private eiere, og av de om lag 1100 eierne er Sør-Aurdal kommune største enkelteier med om lag 2,8% av andelene.. Selskapet driver sin virksomhet fra hovedkontoret ved Tollefsrud i Begnadalen.. I forbindelse med markering av 60 års drift av selskapet ble det laget et informasjonshefte som er distribuert til kundene.. Klikk på brosjyra for å laste ned PDF (7,7 mb)..

  Original link path: /html.asp?nid=504&lid=1
  Open archive

 • Title: Sør Aurdal Energi
  Descriptive info: Hvem hjelper deg?.. Kontakt oss.. Postadresse:.. Sør Aurdal Energi BA.. Lysheim.. 2936 BEGNADALEN.. Telefon:.. 61 34 74 00.. Telefaks:.. 61 34 74 01.. Epost, felles.. firmapost@sae.. Vakttelefon.. direkte:.. 951 66 484..

  Original link path: /html.asp?nid=520&lid=1
  Open archive

 • Title: Sør Aurdal Energi
  Descriptive info: Sør Aurdal Energi øker tariffer for nettleien med virkning fra 1.. januar 2013.. Økning av tariffene kommer som resultat av endringer i tillatt tariffinntekt.. Tillatt tariffinntekt øker i hovedsak som en følge av at NVE har varslet endringer i modellen for fastsettelse av inntektsrammen.. Generelt innebærer SAEs  ...   Energiledd økes med 2 øre/kWh (inkl MVA).. Økning i nettleien utgjør kr 1 300 for en husstand med energiforbruk på 20 000 kWh.. Gjennomsnittlig økning tilsvarer 7 øre/kWh.. I tillegg faller statstilskudd til tariffutjevning bort, noe som tilsvarer en økning på 1,25 øre / kWh.. Tilbake til nyheter..

  Original link path: /arkiv_detalj.asp?nid=490&lid=1&cid=1
  Open archive

 • Title: Sør Aurdal Energi
  Descriptive info: Reinli.. Bagn vestås.. Nye forsyningsområder i Sør Aurdal.. Sør Aurdal Energi (SAE) får gjennom året mange forespørsler om utbygging av nye forsyningsområder, og vi vil på disse sidene løpende legge ut informasjon om vårt arbeide med slike prosjekter.. Sidene vil inneholde følgende:.. informasjon av generell art til de som lurer på hvordan en kan gå fram for å få avklart realismen i en utbygging.. informasjon om prosjekter og prosjektstatus.. Kontaktperson for disse sidene er Nils-Martin Sætrang som best kan nås på epost :.. nils-martin.. saetrang@sae.. Det vil også bli etablert epost-adresser for de områdene som er under utredning, slik at forespørsler og informasjon rutes direkte til den aktuelle saksbehandleren for prosjektet.. Følg med på koplinger til hvert enkelt prosjekt.. Aktuelle områder - status for framdrift.. Oversikten over aktuelle områder for nytt nett har vi organisert etter adkomstveg.. Følg lenkene for ytterligere informasjon om det enkelte distriktet.. områder som har adkomst gjennom Reinli.. områder som har adkomst med utgangspunkt i vegen Bagn - Herad.. Hedalsfjella.. områder med adkomst via Hedalen.. Generell  ...   betyr kortfattet at de som ønsker et område utbygget, må dele kostnadene med etableringen likt seg i mellom.. Dette er begrenset til å gjelde fellesanlegg.. Anlegg som er dedikert til enkeltkunders tilkopling belastes den enkelte i tillegg.. Driften overtas av områdekonsesjonæren som for ettertiden har drifts- og vedlikeholdsansvar for nettet.. Under denne siden finner du informasjon om distrikter hvor det forligger forespørsler og planer om utbygging av nye forsyningsområder.. Disse er definert med utgangspunkt i forespørsler som har kommet til SAE.. Tidsperspektiv er antydet med utgangspunkt i hva vi tror om egen kapasitet og hvor stor interesse som er synliggjort i de forskjellige områdene.. I noen områder har hytteeiere og utbyggere lagt ned mye engasjement og forarbeid som legger et godt grunnlag for SAEs videre planlegging og prosjektering.. Det er mulig å påvirke framdriften ved hjelp av egeninnsats og engasjement!.. Angivelse av tidsperspektiv er kun en antydning og må ikke oppfattes som en garanti.. Vi tar forbehold om endring av tidsperspektiv og framdrift basert på utviklingen i de enkelte områdene..

  Original link path: /html.asp?nid=512&lid=1
  Open archive

 • Title: Sør Aurdal Energi
  Descriptive info: Satser for nettleie 2013.. Satser for nettleie 2012.. Gebyr.. Forbruksavgiften.. Hva er nettleien?.. Nettleien er den prisen som Sør Aurdal Energi tar betalt for at du som kunde skal kunne få elektrisk energi levert på døra.. Tjenesten som dekkes av nettleie omfatter:.. Drift og vedlikehold av høyspent og lavspent ledningsnett med tilhørende transformatorer og koplingsutrustning.. Beredskap ved feil som oppstår (vær og vind).. Vi har folk på post for din trygghet 24 timer i døgnet 365 dager i året !.. Kostnader med å ivareta sikker strømforsyning til vårt område (også kalt overliggende nett).. Kostnader  ...   med lokale elentreprenører, installasjoner og informasjonsarbeid overfor kunder og skolene.. Myndighetspålagte oppgaver som rapportering til Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Tolldirektoratet for å nevne noen.. I tillegg til dirkete nettleie som nevnt over er Sør Aurdal Energi som nettselskap pålagt av myndighetene å kreve inn offentlige avgifter som.. ENOVA-tillegg.. ,.. forbruksavgift til Staten.. og merverdiavgift.. Offentlige avgifter og kostnader til overliggende nett utgjør i 2012 om lag 47 % av den utfakturerte nettleien.. Mer informasjon om nettleien finner du her.. Satser for nettleie.. Faktureringsrutiner.. Tillegsavgifter / gebyrer..

  Original link path: /html.asp?nid=496&lid=1
  Open archive


 • Archived pages: 33