www.archive-no-2012.com » NO » T » TAPERNE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 37 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Stiftelsen Rettferd for taperne - Hjem
  Descriptive info: .. Hjem.. Om oss.. Styret.. Veiledning.. Erstatning.. Innmelding.. Lenker.. Kontakt oss.. Nyhetsarkiv.. Stiftelsen Rettferd for taperne ble stiftet under verdens første taperkongress på Gjøvik 15.. - 16.. september 1993.. I 1999 ble vi en stiftelse og etterspørselen etter våre tjenester er stadig økende.. Det første landsmøtet ble avholdt på Lillehammer i juni 1995 og navnet ble endret fra Aksjon Rettferd for Taperne til Landsforeningen Rettferd for Taperne.. Landsmøtet i juni 1999 vedtok at landsforeningen skulle bli en stiftelse.. Landsmøtet i august 2003 endret navnet til Stiftelsen Rettferd for taperne.. Kontoret er stengt uke 29 30 31 p.. g.. a.. ferie.. Vi er tilbake mandag 6.. august kl.. 09.. 00.. Vi ønsker alle en riktig god sommer!.. Nyheter.. Sjokkerende behandling av barnefamiliene!.. Det er sjokkerende at foreldrene nå får kutt i sosialhjelpen hvis barna har en ekstrajobb.. Dette bidrar bare til å skape  ...   finanskrise og økonomisk uro.. Opptøyene i England har avdekket ungdommers desperate maktesløshet i møte med egne framtidsutsikter.. Det har vært demonstrasjoner og tilløp til opptøyer i flere europeiske land, og i Hellas er krisen et faktum.. publisert 23-Sep-11 10:01.. Vi trenger mer enn et boligmarked, vi trenger en boligpolitikk!.. Ingen vil si seg uenig i at bolig er en grunnleggende forutsetning for å fungere i livet.. Vi hører det fra politikere på tvers av partier, fra fagfolk og nå seinest fra et offentlig nedsatt utvalg som nylig la fram sine tanker om framtidens sosiale boligpolitikk.. publisert 23-Sep-11 09:58.. Felles fylkesting med Hedmark.. Mandag 26.. september holdes det fylkesting i Oppland.. Det skjer i Hamar, for tirsdag 27.. september skal fylkespolitikerne i Oppland og Hedmark møtes til et felles fylkesting.. publisert 23-Sep-11 09:51.. copyright.. 2010-2012 Rettferd for taperne - med enerett.. webmaster.. produksjon..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Stiftelsen Rettferd for taperne - Om oss
  Descriptive info: Hva vi jobber med og litt om oss som jobber her.. Målsettingen er å hjelpe ulike utsatte grupper som opplever seg som tapere, og som har vært utsatt for:.. - Feilplassering i skolehjem, barnehjem og fosterhjem.. - Seksuelle overgrep.. - Mangelfull skolegang.. Vi kan hjelpe deg med å innhente dokumenter og skrive søknad til stat og kommune.. Arrangere møter mellom taper og oss dersom det er nødvendig.. Stiftelsen påtar seg å holde foredrag over  ...   kontakt i god tid.. Generalsekretær Ola Ødegaard.. startet Stiftelsen i 1993.. Han jobbet i mange år alene, men etter hvert som pågangen økte måtte han ansette kontorhjelp.. Kontorsekretær Jorunn Saaler.. begynte i april 1999.. Hun er vanligvis den du møter først når du tar kontakt med oss.. Kontor-/økonomisjef Aud Maliberg.. begynte i juli 2005.. Har administrasjonsarbeid og saksbehandling.. Saksbehandler Anne Bjerke Rønningen.. begynte i oktober 2006.. Hun jobber med søknader og har møter med tapere..

  Original link path: /om-oss
  Open archive

 • Title: Stiftelsen Rettferd for taperne - Styret
  Descriptive info: Styret i Stiftelsen Rettferd for taperne.. Styret består av følgende personer:.. Styreleder:.. Arne Mellerud.. Tranberglia 21, 2819 Gjøvik.. Tlf: 61 17 10 30 | Mobil: 951 85 707.. Nestleder:.. Kjell Henry Lyshaugen,.. Lillehammer.. Styremedlem:.. Anna Jorun Hoel Hansen,.. Dokka.. Bjørn Bratbakken,.. Brumunddal.. Hanne Mæland,.. Nannestad.. Magnar Sortåsløkken,.. Oslo.. Birgit Helena Singstad,.. Odnes.. Knut Lunde,.. Asmund Kristoffersen,.. Tingvoll.. 1.. varamedlem:.. Nina Bjerke Nilsen,.. Oslo.. 2.. Kirsti Birkeland,.. Drøbak..

  Original link path: /styret
  Open archive

 • Title: Stiftelsen Rettferd for taperne - Veiledning
  Descriptive info: Vi lever i et samfunn preget av omsorgssvikt, incest, overgrep, mishandling av mennesker og problemer i forhold til offentlig forvaltning.. Dette er oppgaver vi vil hjelpe deg med.. Vi vil hjelpe taperne med å veilede, være en veirydder, åpne dører der andre lukker dem.. Vi kan på dine vegne skrive brev, søknader om rettferdsvederlag fra stat og kommune og gi hjelp og støtte i forhold til den offentlige forvaltning.. Vi kan møte deg til enkeltsamtaler, som oftest i Oslo.. Du er også velkommen til taperkontoret på Dokka i Nordre Land kommune  ...   deg den rette kontakten.. Vi anbefaler at de som har behov for advokat, kan henvende seg til advokat Unni Byrø, hennes postadresse er: Postboks 2365 Solli, 0201 Oslo.. Hun nås på tlf: 22 54 94 94 eller mobil: 90 86 37 25.. Advokaten jobber spesielt med barnevernssaker, men kan også skrive søknader om Rettferdsvederlag fra staten og kommuner.. Tjenesten hos advokat Byrø er ikke gratis, men prisen må dere selv snakke med Byrø om, og avtale en pris.. Hun kan også søke om fri rettshjelp dersom vilkårene for det er tilstede..

  Original link path: /veiledning
  Open archive

 • Title: Stiftelsen Rettferd for taperne - Erstatning
  Descriptive info: Du kan søke staten om rettferdsvederlag dersom du har vært på barnehjem, skolehjem eller fosterhjem, og blitt utsatt for fysiske og psykiske overgrep, omsorgssvikt og mangelfull skolegang.. For nærmere informasjon om ordningen kan du kontakte oss eller lese mer på siden til Statens Sivilrettsforvaltning, se lenker.. Du kan søke kommunen om erstatning dersom du har vært på barnehjem og ble plassert av barnevernet.. Ikke alle kommuner har opprettet erstatningsordning.. På siden til Prosjekt oppreisning kan du lese mer, se lenker..

  Original link path: /erstatning
  Open archive

 • Title: Stiftelsen Rettferd for taperne - Innmelding
  Descriptive info: Innmelding.. Vi ønsker alle som føler seg som tapere velkommen hos oss.. La oss stå sammen.. Jo flere vi er, desto sterkere er vi.. Det er dessuten lettere å kjempe sammen enn alene.. Innmelding:.. Send informasjonen via E-post:.. eller pr brev (LRT, Postboks 84, 2882 Dokka).. eller Faksnummer.. 61 11 89 91.. eller bruk skjemaet under!.. Innmelding (kryss av for type).. Enkeltperson kr.. 250,-  ...   fullstendig postadresse.. Det er også en fordel om du oppgir telefonnummer og/eller e-postadresse i tillegg.. Felter som er merket med rød stjerne er påkrevet.. Navn:.. *.. Adresse:.. Postnummer:.. Poststed:.. Telefon:.. Din e-postadresse:.. Emne:.. Merk!.. Vi opplever dessverre fra tid til annen at folk melder inn andre enn seg selv.. Vi gjør derfor oppmerksom på at din ip-adresse blir logget, og misbruk vil bli politianmeldt..

  Original link path: /innmelding
  Open archive

 • Title: Stiftelsen Rettferd for taperne - Lenker
  Descriptive info: Aktuelle lenker til andre nettsteder.. Ssrf.. no.. - Statens sivilrettsforvaltning.. Propp.. - Prosjekt oppreisning.. Lovdata.. - Informativ side om lover og regler.. Nav.. - NAV.. Norge.. - Veien til offentlig informasjon.. Shdir.. - Sosial og Helsedirektoratet.. Odin.. dep.. - Regjering og departement.. Tilsynet.. - Tilsynet for advokatvirksomhet.. Ung.. - Offentlig informasjon for ungdom..

  Original link path: /lenker
  Open archive

 • Title: Stiftelsen Rettferd for taperne - Kontakt oss
  Descriptive info: Du kan kontakte oss på følgende adresse:.. Stiftelsen Rettferd for taperne.. Besøksadresse: Storgata 26, 2870 Dokka.. Postadresse: Storgata 26, 2870 Dokka.. Telefon: 61 11 89 90.. Faksnummer: 61 11 89 91.. E-post:.. Generalsekretær: Ola Ødegaard.. Mobil: 90 57 18 87..

  Original link path: /kontakt-oss
  Open archive

 • Title: Stiftelsen Rettferd for taperne - Nyhetsarkiv
  Descriptive info: Rettferdighetspris til Fladvad.. Stiftelsen Rettferd for taperne gir årets rettferdighetspris til Jack Fladvad, Gatebarnas Far.. Det er i forbindelse med årsmøtet på Øyer 17.. og 18.. september at Fladvad vil få utdelt prisen.. Generalsekretær Ola Ødegaard opplyser at Fladvad får prisen for virksomheten med utdeling av mat og klær til fattige i Gjøvik.. publisert 23-Sep-11 09:49.. Taperne utfordrer Valdres- politikerne.. Vi er inne i en aktiv valgkamp.. Nå skal kommunepolitikerne stå til ansvar for sin politiske innsats i siste fireårsperiode.. Stiftelsen Rettferd for taperne vil utfordre kommende politikere i Sør-Aurdal, Etnedal, Øystre Slidre, Vestre Slidre og Vang kommuner med følgende spørsmål.. publisert 23-Sep-11 09:46.. Hva er en tapt barndom verdt?.. Hva er en tapt barndom verdt? Kan man i det hele tatt sette en prislapp på et barn som har opplevd uttallige overgrep, fysiske, psykiske og seksuelle overgrep?.. publisert 08-Aug-11 14:44.. Kritikkverdige forhold ved Gjøvik barnehjem.. En 69 år gammel mann fra Gudbrandsdalen er innvilget 100.. 000 kroner i rettferdsvederlag fra staten etter behandling ved Gjøvik barnehjem.. publisert 08-Aug-11 14:40.. Støtter ikke taperne.. Nav i Østre Toten har hatt liggende en søknad fra Stiftelsen Rettferd for taperne siden i februar 2011.. publisert 08-Jul-11 14:59.. Ingen støtte til de fattige fra Vestre Toten.. Formannskapet i Vestre Toten støtter ikke de fattige.. Det var Stiftelsen Rettferd for taperne som søkte om 15.. 000 kroner som skulle være en støtte til «Gatebarnas far» i Gjøvik.. Avslaget er begrunnet med at Vestre Toten kommune ikke stiller opp til søknaden utenfor kommunen.. publisert 08-Jul-11 14:57.. Gatebarnas far i gang igjen.. Torsdag kveld gjenopptar Gatebarnas far, Jack Fladvad, sin matutdeling i Gjøvik.. publisert 08-Jul-11 14:53.. Fattige Nav-brukere flås.. I VG 4.. mars skrives det om  ...   for tidligere barnehjemsbarn, skolehjemsbarn og fosterhjemsbarn.. publisert 02-Mar-11 09:39.. Søknadsfrist - Oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn i Trondheim kommune.. Søknader med egenerklæring og nødvendig dokumentasjon må sendes til Trondheim kommune v/rådmannen innen 31.. 12.. 2010.. publisert 26-Nov-10 12:04.. Dronning Sonja kommer.. Dronning Sonja vil være til stede under åpningen av Fattigdomskonferansen 9.. november.. Stiftelsen Rettferd for taperne, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og Høgskolen i Lillehammer står bak denne konferansen, og det er fortsatt mulig å melde seg på.. publisert 19-Oct-10 14:36.. Erstatningssaker.. Per 1.. juli 2010 hadde vel 1400 medlemmer i vår stiftelse fått rettferdsvederlag fra staten og kommunene med totalt 242.. 000.. 000 kr.. I snitt utgjør dette Kr.. 265.. 000 pr.. medlem.. I løpet av 1.. halvår 2010 fikk vi godkjent søknader for vel Kr.. 36.. publisert 25-Aug-10 10:57.. Fattigdomskonferanse 09 - 10 november.. Konferansen «Kan vi fjerne fattigdommen i Norge?» vil bli arrangert i Oslo den 09 – 10 november 2010 på Ingeniørenes Hus Møtesenter.. publisert 15-Jul-10 09:35.. Nytt liv i Vardal Handel.. Nytt liv i Vardal Handel Arne Refstad med nytt prosjekt for skoletrøtte Nå blir det snart nytt liv i Vardal Handel.. Med Stiftelsen Rettferd for taperne som støttespiller setter Arne Refstad i gang et nytt prosjekt for skoletrøtt ungdom.. publisert 19-May-10 22:17.. Taperfilm klar for visning.. Stiftelsen Rettferd for taperne er nå klare med filmen «Om fattigdom i Innlandet».. publisert 09-Mar-10 19:12.. Barn ble straffet hardt!.. Helt fra begynnelsen på 1900-tallet var det debatt omkring om en skulle straffe barn fysisk, da dette oppleves som diskriminerende og lite humant og kriminalitet mot menneskeheten.. publisert 09-Mar-10 18:46.. Taperne møter kunnskapsministeren.. Stiftelsen Rettferd for taperne møter mandag 22 februar statsråd Kristin Halvorsen i Kunnskapsdepartementet.. publisert 09-Mar-10 18:45..

  Original link path: /nyhetsarkiv
  Open archive

 • Title: Stiftelsen Rettferd for taperne - Sjokkerende behandling av barnefamiliene!
  Descriptive info: Vi støtter barneombud Reidar Hjermann i hans sterke reaksjon mot den ordningen som nå mange sosialkontorer forsøker å gjennomføre.. Det er fullstendig bak mål når barnas inntekter fører til trekk i foreldrenes stønad, og det vil bety at man forventer at barna skal bidra til den økonomiske driften av familien.. Dette sender et svært uheldig signal til barna og deres familier.. Dette er en sak som arbeidsminister Hanne Bjurstrøm snarest mulig å gripe tak i og stoppe.. Stiftelsen Rettferd for taperne.. Til nyhetsarkiv..

  Original link path: /sjokkerende-behandling-av-barnefamiliene
  Open archive

 • Title: Stiftelsen Rettferd for taperne - Offentlige ytelser må økes
  Descriptive info: Nye og større grupper av fattige oppstår i Europa i etterkant av finanskrisen og i kjølvannet av kraftige økonomiske nedskjæringer.. Selv om de fleste i Norge kom seg godt gjennom forrige finanskrise, og forhåpentligvis også vil komme seg velberget gjennom nye, er det en stor andel av befolkningen som bærer fattigdommens bør også i Norge.. Sosial marginalisering, dårlige muligheter på utdannings- og arbeidsmarkedet, trang økonomi og utestenging fra boligmarkedet er virkeligheten for en voksende del av Norges befolkning.. I dag regner vi med at rundt 480 000 nordmenn lever i fattigdom og cirka 100 000 av disse er barn.. Antallet kan alltid nyanseres, avhengig av hvilken definisjon som legges til grunn.. Nøyaktige tall er likevel ikke det viktigste.. Fattigdom henger svært ofte sammen med arbeidsledighet som igjen ofte henger sammen med lav utdanning.. Det er en selvfølge at det å få folk ut i arbeid forebygger fattigdom.. Men for mange er arbeidsmarkedet svært vanskelig å få tilgang til.. Innvandrere og funksjonshemmede er eksempler på grupper som er overrepresentert i arbeidsløsheten.. En annen utsatt gruppe er de som ikke fullfører videregående opplæring.. Statistikken viser at en tredjedel av hvert årskull avslutter før de har fullført skolen og uten at de har kvalifisert seg for  ...   For å bekjempe fattigdom bør det innføres generelle ytelser som er forutsigbare og som er høye nok.. Hovedandelen av fattige finner vi blant dem som er avhengig av offentlige stønader til livsopphold.. Økonomisk sosialhjelp er det nederste trinnet i systemet for inntektssikring.. I dag er nivået så lavt at det holder folk fast i fattigdom, i stedet for å hjelpe folk ut av fattigdommen.. Lave satser for sosialhjelp gir ikke mennesker muligheter og myndighet i eget liv.. Fortsatt har vi et system der størrelsen på sosialhjelpen er avhengig av hvor i landet man bor, og dermed av kommuneøkonomien.. Det trengs en sterkere rettighetsfesting av denne ordningen.. Statlige standarder ut fra SIFOs forskningsbaserte satser vil bøte på dette.. Mens vi venter på at sentrale myndigheter tar ansvar for en slik minstenorm, er det opp til kommunepolitikerne.. La ikke sosialhjelpen bli en salderingspost i en trang kommuneøkonomi.. Fattigdom handler i stor grad om politikk.. Samtlige partier i alle landets kommuner bør bli utfordret vedrørende nivået på sosialhjelp.. Vi trenger politikere som vil arbeide for de som er fattige.. Disse politikerne må sikre at sosiale ytelser kommer opp på et anstendig nivå.. Ola Ødegaard,.. generalsekretær i Stiftelsen Rettferd for taperne.. Johannes Heggland,.. konst.. generalsekretær i Kirkens Bymisjon..

  Original link path: /offentlige-ytelser-m%C3%A5-%C3%B8kes
  Open archive


 • Archived pages: 37