www.archive-no-2012.com » NO » T » TKOST

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 253 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Kompetanseoppbygging om tortur, overgrep og odontofobi har startet - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Brukerveiledninger
  Descriptive info: Kompetanseoppbygging om tortur, overgrep og odontofobi har startet.. De regionale odontologiske kompetansesentrene har fått prosjektmidler til å starte oppbygging av et tilrettelagt tannhelsetilbud til mennesker som har vært utsatt for tortur, overgrep eller har odontofobi (TOO).. Myndigheten har forutsatt at kompetanseoppbygging skal være første trinn i prosjektet siden fagfeltet delvis er nytt for tannhelsetjenesten.. Kompetansesentrene har bestemt at dette skal skje i et fellesprogram og i en nettverksmodell.. Den 21.. -23.. mars møttes ca.. 25 tannleger, psykologer og annet helsepersonell i Oslo til første samling i kompetanseoppbyggingsprogrammet.. Det skal gjennomføres tilsvarende samlinger i mai, oktober og november, og deltakerne skal jobbe med temaet også mellom samlingene.. Forskningsleder Tiril Willumsen ved TKØ er leder av programmet og deltakerne representerer  ...   form av et seminar da det er mye kompetanse i deltakergruppa, og mange av deltakerne også deltar som foredragsholdere.. Annen samling vil i sin helhet bli viet Kognitiv atferds terapi (CBT) og skal ledes av senter for odontofobi i Bergen.. Tredje og fjerde samling vil foregå høsten 2012.. Programmet i disse samlingene vil omfatte flere alternative behandlingstilnærminger for pasientgruppene.. I siste samling skal det også gjøres en oppsummering og planlegging av et bredt program for kompetanseoppbygging, som skal rettes mot hele tannhelsetjenesten.. Slik kompetanseoppbygging antas å kunne starte i 2013.. Skriv et innlegg.. Posting.. Navn:.. *.. Tema:.. Melding:.. Les relaterte artikler.. Tilrettelagt tannbehandling for tortur- og overgrepsutsatte og mennesker med odontofobi.. Publisert: 17.. april 2012.. Oppdatert: tirsdag 17..

  Original link path: /?cat=194287&id=5044457&&1342509898
  Open archive

 • Title: Invalidiserende kjeveleddsdysfunksjon – Oppgave for helseforetakene - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Brukerveiledninger
  Descriptive info: Invalidiserende kjeveleddsdysfunksjon – Oppgave for helseforetakene.. Det skal gis et tilstrekkelig tilbud av god kvalitet til pasienter med invalidiserende kjeveleddsdysfunksjon (TMD).. Dette er presisert i oppdragsbrevet til de regionale helseforetakene for 2012.. Målet er at det i løpet av året er iverksatt tiltak for å styrke tilbudet om utredning og behandling av personer med slik diagnose.. Helsedirektoratet skal jobbe videre med å utarbeide en veileder for behandlingsforløpet.. TMD.. FØRST VIL JEG GRATULERE TKØ MED ET FLOTT NETTSTED, og gleder meg til å motta nyhetsbrev fra dere i fremtiden !.. Men jeg har synspunkter på dette med invalidiserende kjeveleddsdysfunksjon og styrking av tilbudet til pasienter som lider.. Hvorfor vente til det blir invalidiserende ? Vi tannleger venter da ikke med kariesangrepet til det har nådd pulpa (desverre venter noen pasienter så lenge.. ) Vi setter i verk tiltak på et tidligere stadium.. Non operativ kariesbehandling, informasjon og opplæring i munnhygiene, kostholdsveiledning, fluorlakking osv.. Og dette er en reversibel behandling.. Lesjonen kan remineraliseres og sykdommen stanse opp.. MEN HVORFOR GJELDER IKKE DETTE NÅR VI BESKRIVER TMD ?.. Mye av den behandling vi benytter i dag er jo nettopp REVERSIBEL, f.. eks.. ulike bittskinner, bevegelsestrening o.. l.. Men det uforsteåelige for meg er HVORDAN kan Helsedirektoratet, og helsedirektør Bjørn-Inge Larsen, ( som har skrevet under forordet ) TOTALT utelukke diagnose og behandling av TMD i veileder for " God klinisk praksis i tannhelsetjenesten " ?? Og hva med arbeidsgruppen som har vært med på dette der også våre universitetter har vært representert ? Jeg vil etterpå skrive et innlegg på denne nettsiden, under FAG, der Veilderen er presentert og skrive videre kommentar der.. Men det går ikke an å levere ut en veileder, selv om det var januar 2011, og skrive " at den bygger på dagens beste kunnskapsgrunnlag som skal veilede tannhelsepersonellet med å tilby optimal behandling for den enkelte pasient ".. Hva med alle dem som lider av smerte og funksjonsforstyrrelser i munn, ansikt og kjever ?.. Ikke rart vi får slike oppslag som vi har sett i TV2 nylig !!!.. Og honnør til kollega Bjørn Hogstad som våger å ta dette opp.. Nå er det på tide med handling fra Helsedirektoratet sin side og rette opp i denne tabben og beklage at diagnoser og behandlingsstrategier for denne pasientgruppen ikke er viet en eneste setning i vår " veileder ".. For over til noe mer hyggeligere.. SVENSKENE har forstått.. Her går Socialstyrelsen nærmest ut og beklager at det er underbehandling av denne pasientgruppen i og med at bare 0,5-1,5 %.. får behandling.. Behandlingsbehovet i den voksne befolkningen i Sverige mener de er mellom 5-15%.. Det sier seg selv at da snakker de ikke bare om invalidiserende kjeveleddsdysfunksjon og etter min oppfatning er det meningsløst å bare konsentrere seg om dette.. Gjør som svenskene , kall det : Smerte og funksjonsforstyrrelser i munn, ansikt og kjever og gjør som dem : innrømme at det er stor underbehandling !.. Anbefaler alle å lese den svenske veilederen " Nationella riktlinjer för vuxentandvård " Og, JA, Helsedirektoratet skriver under formål med vår veileder at det er avtaler som gjør at retningslinjer i et annet land kan stilles til disposisjon for Norge.. Det er bra.. Men hvorfor er det ikke gjort ? Slik at vår veileder kunne inneholde en side om beskrevet gruppe (TMD) ? Når regionale helseforetak skal starte opp med å se på denne problematikken må man se til Sverige.. Smerte og funksjonsforstyrrelser i munn, ansikt og kjever er et av 7 områder med retningslinjer i nabolandet vårt.. De har systematisk delt inn område nr.. 5 i undergrupper der det vi kaller TMD (E1.. 1-E1.. 10) er først beskrevet, så tiltak (åtgärder) ved kjevefunksjonsforstyrrelser relatert til kjeveledd, så tiltak ved kjevemuskelsmerte, deretter tiltak ved kjeveleddsforstyrrelser relatert til okklusjon, for å nevne noe.. Det er systematikk ved at de også graderer anbefalingene bl.. a.. basert på VITENSKAP, økonomi og sunn fornuft.. De beskriver også på en oversiktlig måte FORDELER og ULEMPER ved anbefalingene.. Og til slutt i veilederen er alle tenkelige tilstander og tiltak for disse 7 satningsområdene nøye motivert og gitt gradering fra 1-10, der laveste gradering har størst prioritet ( i praksis fra 2 til 10 ).. SÅ kom snarest ut med et vedlegg til veileder der hele omådet : Smerte og funksjonsforstyrrelser i munn, ansikt og kjever beskrives og ikke bare "TMD", og  ...   sammen med helseforetakene skal i løpet året ha et behandlingstilbud på plass.. La meg dra opp et bilde.. Sykehusene og det offentlige helsevesen er under stadige krav til reduserte kostnader.. Budsjettene blir redusert.. Man nedbemanner.. Når man reduserer kostnader så betyr det redusert behandlingstilbud.. Og nedbemanning betyr at det blir færre til å undersøke og behandle.. Er det da slik at det offentlige helsevesenet da er klar til å ta fatt på nye oppgaver.. Hva er feil med dette bildet? Det blir komplett umulig å tro på at man da skal kunne sette i gang et adekvat tilbud for gruppen.. Dette er typisk politiker prat uten konkret innhold.. Hvordan har de rent praktisk tenkt seg at dette skal løses? Og henger dette på greip? Helsedirektoratet må legge fram en plan hvordan de har tenkt å få dette løst.. Når de ikke engang i utgangspunktet har noen anelse om hvilke utredningsprosedyrer som er nødvendig kan de ikke vite hvilke grupper som må involveres i utredning eller behandling ei heller fastslå nødvendig behandlingstid eller behandlingskostnader.. Jeg vil sette et spørsmål ved på hvilket grunnlag Helsedirektoratet påpeker for et års tid siden at det er manglende kompetanse.. Hvem er de har fått opplysningene fra?.. En kommentar til uttalelsen: ”I en rapport til Helsedepartementet påpeker de at mange pasienter har gjennomgått behandling av mer eller mindre eksperimentell karakter med varierende grad av vitenskaplig dokumentasjon.. Det antas at noen har blitt påført irreversible plager.. ".. For det første når det settes fram en slik påstand om eksperimentell behandling uten vitenskaplig dokumentasjon, så kan man ikke bare kaste fram en slik påstand uimotsagt.. Hvor er det man har det ifra? Og hvilke undersøkelser eller studier er det de henviser til for å ha dekning for slike utsagn?.. Helsedirektoratet vet like godt som undertegnede at innen all medisinsk behandling så skjer det feilbehandling (Se Pasient skadeerstatningens tall og egen tall ved de enkelte sykehus.. Dette fremstilles som om det skulle være noe helt spesielt akkurat for denne gruppen.. Og igjen ber jeg om at det bringes tall på bordet som kan bekrefte det de sier og ikke minst i forhold til annen medisinsk behandling.. Hvilken kompetanse er det de har brukt fire år på å kartlegge i Norge og i utlandet? Hvilke grupperinger er kartlagt? Og hva er konklusjonene? Undertegnede har aldri vært kontaktet av Helsedirektoratet på tross at vi har vært meget aktive innen feltet TMD i en årrekke,både i pasientbehandling og kurssammenheng.. De sier også at dette må helseforetakene ta høyde for.. Med reduserte budsjetter og manglende kompetanse innen TMD hvordan har Helsedirektoratet tenkt at dette skal skje.. ? Dette blir helt patetisk.. Man skyver ansvaret over til helseforetakene uten å gi dem muligheter til å kunne gjøre noe med det.. De sier også at det kan bli aktuelt å hente inn utenlandske spesialister.. Hva med å kartlegge de tannleger, leger, fysioterapeuter, osteopater, kiropraktorer etc.. som har kompetanse på dette området innenlands først? Hva med å kartlegge hvilke behandlings metoder som blir benyttet av de forskjellige behandlere i TMD behandlinger? Hva med å sette disse forskjellige grupperinger sammen og utveksle erfaringer og behandlingsopplegg og så arbeide seg fram til en behandlings metode som fungere? Hva med å gjøre dette raskt? Behandlingen av disse pasientene er ikke rakettvitenskap.. Etter over 30 år med mye erfaring i behandling av TMD pasienter med flere tusen behandlede pasienter mener jeg at vi har kompetanse her hjemme, men det krever en interdisiplinær tilnærming.. Kunnskapen finnes der ,men ikke hos en behandlergruppe alene.. Vi må samarbeide.. Og ikke minst vi må lære av hverandre som behandlere.. Jeg gjør oppmerksom på at selve problemet er så stort at det ikke lar seg løse innen det offentlige helsevesenet.. Det sitter mye kompetanse utenfor det offentlige helsevesenet.. Og alle gode krefter må bidra til å gi denne gruppen en bedre framtid.. Jeg stiller opp for å spisse diskusjonen og for å sette fingeren på urimeligheter og åpenbare bortforklaringer og ansvarsskyvning både fra politikere og helsedepartementet Takke for du tok deg tid til å lese dette.. Med vennlig hilsen.. Tannlege Bjørn Hogstad.. TMD Senteret ved TannAtelieret.. Øvre Slottsgt18-20.. 0157 Oslo.. Telf 22 42 04 16.. bjorn.. hogstad@tannatelieret.. www.. tannatelieret.. no ( se under kjeveledd og hodepine).. Følg oss på Tannatelierets facebook side.. Bjørn Hogstad.. @ 193.. 91.. 2012-02-22 18:50:11.. Publisert: 14.. februar 2012.. Oppdatert: tirsdag 14..

  Original link path: /?cat=194287&id=5020886&&1342509906
  Open archive

 • Title: Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø i sykehus - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Brukerveiledninger
  Descriptive info: Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø i sykehus.. St.. Olavs hospital i Trondheim og Universitetssykehuset Nord-Norge har fått i oppdrag av HOD å prøve ut en ordning med tannhelsetjenester organisert i tverrfaglig miljø i sykehus.. Oppdraget er gitt som oppfølging av St.. mld.. nr.. 35 (2006-2007).. Foto:.. Olavs Hospital.. Her fremgår det at tannhelsetjenester for innlagte pasienter på sykehus er mangelfull, og at det er stort behov for kunnskapsoppbygging når det gjelder slike tjenester.. Formålet med forsøksordningen er først og fremst å få kunnskap om behovet for relevante odontologiske tjenester hos sykehuspasienter og hvilke pasientgrupper som har slike behov.. Bakgrunnen for oppdraget er.. en rapport fra Helsedirektoratet.. (15.. oktober 2011) som beskriver en forsøksordning med orale helsetjenester organisert  ...   en henvisningsinstans for både primærhelsetjenesten (inkludert tannhelsetjenesten) og spesialisthelsetjenesten, hvor pasienter med behov for tverrfaglig og komplisert utredning og/eller behandling tas hånd om.. Det er behov for å skaffe data før det kan vurderes endelig hvordan tilbudet skal dimensjoneres.. Det er allerede avdekket at kunnskap om behovene for orale helsetjenester i sykehus er mangelfull.. Dermed vil området være et høyaktuelt forsknings- og utredningstema.. Det skisseres at forsøksordningen skal gå over fem år (2012-2017), men at det kan tenkes at ordningen kan utvides til andre sykehus i forsøksperioden.. Orale helsetjenester på sykehus.. Kjempebra tiltak! Det er på høy tide at denne tjenesten blir implementert ved norske sykehus.. Berit Øra.. @ 91.. 186.. 2012-03-27 11:36:59.. Publisert: 31.. januar 2012.. Oppdatert: tirsdag 31..

  Original link path: /?cat=194287&id=5008654&&1342509909
  Open archive

 • Title: E-læringsprogram om immunologi - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Brukerveiledninger
  Descriptive info: E-læringsprogram om immunologi.. TKØ presenterer nå et e-læringsprogram om immunologi som er nyttig for tannhelsepersonell med daglig pasientkontakt.. Her lærer man om hvordan immunsystemet virker og om de mest aktuelle inntrengende mikroorganismer.. Programmet består av 10 moduler.. De viktigste temaene er det medfødte og ervervede immunforsvaret, antistoffer, autoimmunitet og bakteriell og viral infeksjon.. For mer informasjon og gjennomføring av programmet.. Immunologi.. Publisert: 13.. Oppdatert: fredag 13..

  Original link path: /?cat=194287&id=5007888&&1342509912
  Open archive

 • Title: Fullbooket introduksjonskurs i klinisk forskning og utviklingsarbeid - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Brukerveiledninger
  Descriptive info: Fullbooket introduksjonskurs i klinisk forskning og utviklingsarbeid.. TKØ arrangerer i samarbeid med Kunnskapssenteret Introduksjonskurs om klinisk forskning og utviklingsarbeid for tannleger og tannpleiere i sin region.. Kurset er et tilbud til tannhelsepersonell både i privat og offentlig tannhelsetjeneste.. Neste kurs planlegges første halvdel av 2013.. Datoer for kurs og påmelding blir publisert på vår nettside i løpet av april.. Den overordnede målsettingen med kurset er å øke forskningskompetansen for klinikere i tannhelsetjenesten.. Kursets fokuserer også på å øke nytten du kan ha av forskningslitteratur for å drive kunnskapsbasert praksis.. Tannleger og tannpleiere som er holder på med eller planlegger FOU prosjekter, vil ha spesiell nytte av kurset.. Men slike planer  ...   godkjent med 15 timer i NTFs etterutdanningssystem.. Kursets innhold:.. Hva er kunnskapsbasert praksis?.. Formulere kjernespørsmål.. Litteratursøk.. Forskningsdesign.. Elementær statistikk.. Kritisk lesning.. Formaliteter ved oppstart av egen klinisk forskning.. Målgruppe:.. Tannleger og tannpleiere i Akershus, Hedmark, Oppland, Oslo og Østfold vil bli prioritert.. Ved ledige plasser vil også tannleger og tannpleiere fra andre regioner få delta.. Kursgivere:.. Forskere og ansatte fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og forskningsleder ved TKØ.. Tid:.. Torsdag 2.. februar og torsdag 16.. februar 2012 begge dager kl.. 09.. 00-15.. 15.. Maksimalt deltakerantall:.. 25.. Kursavgift:.. Kr.. 300,-.. Dette inkluderer en enkel lunsj begge dager.. Sted:.. Kunnskapssenterets lokaler.. : Pilestredet Park 7, inngang Stensberggata.. Publisert: 10.. Oppdatert: tirsdag 10..

  Original link path: /fullbooket-introduksjonskurs-i-klinisk-forskning-og-utviklingsarbeid.5006176-194287.html
  Open archive

 • Title: Immunologi - Læren om immunforsvaret - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Brukerveiledninger
  Descriptive info: Immunologi - Læren om immunforsvaret.. Dette e-lærings-programmet gir en god oversikt over hvordan immunsystemet virker og de mest aktuelle inntrengende mikroorganismer.. Programmet er relevant for tannhelsepersonell med daglig pasientkontakt.. E-læringsprogrammet om immunologi er utviklet ved NTNU og produsert av Amendor AS.. TKØ har kjøpt rettigheter til programmet.. Det er opprinnelig laget for å teste læringseffekt av e-læring på medisinstudenter ved NTNU i Trondheim.. Innholdet er faglig kvalitetssikret av professor emeritus i immunologi og rheumatologi  ...   er gratis tilgjengelig på.. nettstedet til Adobe.. Det gjøres oppmerksom på at Flash-player ikke er ikke tilgjengelig på plattformer som f.. iPad og iPhone.. Det er mulig å navigere mellom modulene (eForelesningene) ved hjelp av menyene i programmet.. Se brukerveiledning for.. tips om nyttige funksjoner.. For å få oversikt over modulene, klikk på knappen nederst til høyre på Introduksjon til Immunologi -.. se markeringen på bildet ovenfor.. Publisert: 9.. desember 2011.. Oppdatert: fredag 9..

  Original link path: /immunologi-laeren-om-immunforsvaret.4996914-194287.html
  Open archive

 • Title: Rapport om tannhelsetjenester i fengsler i 2010 - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Brukerveiledninger
  Descriptive info: Rapport om tannhelsetjenester i fengsler i 2010.. Årsrapport fra helsedirektoratet om helse- og tannhelsetjenester i fengsler i 2010 foreligger nå.. Fylkeskommunene tilsammen fikk 14,1 mill for å drive tannhelsetjeneste i fengslene i 2010.. 13 fylker brukte mindre enn tildelt, og 5 fylker brukte mer enn tildelt.. Rapporten gir ellers få opplysninger om tannhelsetjenesten i fengsler.. Dette skyldes mangelfull rapportering, noe som blant annet skyldes mangelfullt rapporteringsverktøy.. Les rapporten her.. Pasient- og brukerrettighetsloven - E-læringsprogram om kapittel 4A.. Gode rutiner - Gode tilsettinger.. Veiledning lover og forskrifter.. Publisert: 28.. november 2011.. Oppdatert: mandag 28.. Sissel Bjørntvedt..

  Original link path: /rapport-om-tannhelsetjenester-i-fengsler-i-2010.4989948-194287.html
  Open archive

 • Title: Læringsportal lansert av TKØ - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Brukerveiledninger
  Descriptive info: Læringsportal lansert av TKØ.. TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst, åpnet 12.. desember 2011 sitt nettsted, som har som målsetting å bli en læringsportal for tannhelsepersonell.. Visjonen er at nettstedet skal være et virtuelt kompetansesenter.. Ønsket er å bidra til aktiv og målrettet læring for tannhelsepersonell, noe som igjen skal føre til god kvalitet på tjenester som tilbys pasientene.. På nettsiden vår finner du e-læringsprogram, informasjon om kurs og seminarer, fagartikler og faglige presentasjoner, forsknings- og utviklingsaktiviteter (FOU), og det er mulighet for diskusjoner og erfaringsutveksling.. Vi planlegger også å etablere et  ...   Østfold og Oslo kommune og skal være kompetansesenter for hele regionen.. Vi er lokalisert i Oslo.. Vår hovedsatsing vil være på e-læring.. Vi tilbyr nettbaserte kurs som du kan gjennomføre på PC enten på jobb eller hjemme.. Disse kursene kan gjerne kombineres med undervisning og praktisk opplæring.. Med e-læring kan du gjennomføre kurser når som helst og hvor som helst der det er Internett-tilgang, du kan gå fram i ditt eget tempo, og du kan repetere kursene så ofte du ønsker.. Publisert: 8.. september 2011.. Oppdatert: torsdag 8.. Stein Morten Lund..

  Original link path: /laeringsportal-lansert-av-tko.4957362-194287.html
  Open archive

 • Title: Tannhelserefusjoner fra HELFO - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Brukerveiledninger
  Descriptive info: Tannhelserefusjoner fra HELFO.. Statistikk fra HELFO viser at det fremdeles er refusjon som skyldes bittanomalier som utgjør størstedelen av refusjoner til tannbehandling (ca.. 38 %).. Den nest største posten er helserefusjoner som skyldes periodontitt som utgjør ca 25 % av det totale refusjonsbeløpet.. Dette gjelder både for 2010 og for  ...   er ca 60 % og viser en svak stigning så langt i 2011.. Tannbehandling på grunn av patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon står for ca 8 % av refusjonene, og tannbehandling hvor innslagspunktet er hyposalivasjon for ca 5 %.. Ingen av de øvrige innslagspunktene overstiger 3 %.. Oppdatert: tirsdag 8..

  Original link path: /tannhelserefusjoner-fra-helfo.4981965-194287.html
  Open archive

 • Title: Motta nyhetsbrevet vårt! - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Brukerveiledninger
  Descriptive info: Meld deg på nyhetsbrevet vårt og få invitasjon til kurs, seminarer, e-læringsprogram, delta i spennende konkurranser og les siste nytt om tannhelse!.. Nyhetsbrevene vårt vil normalt bli sendt ut per måned via e-post og du vil motta det i html-versjon.. Din e-postadresse vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsbrevet til  ...   tid melde deg av via en link nederst i nyhetsbrevet.. TKØ bruker ikke opplysningene vi får inn til noe annet enn de opprinnelig var ment til.. Med andre ord: vi sprer ikke denne informasjonen til andre.. Meld deg på nyhetsbrevet ved å fylle inn e-postadressen din her:.. E-post:.. Publisert: 5.. Oppdatert: lørdag 5..

  Original link path: /motta-nyhetsbrevet-vaart.4981230-194287.html
  Open archive

 • Title: Rettsodontologi - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Brukerveiledninger
  Descriptive info: Rettsodontologi.. Presentasjon gir en generell innføring om hva rettsodontologi omfatter.. Den er på engelsk og er laget av Khalid Abo Al Shamat, Japan, i desember 2010.. For å vise presentasjonen i full skjermstørrelse, trykk på symbolet nederst i høyre hjørne under presentasjonsbildet.. For å avslutte visningen i full skjermstørrelse, trykk på Escape-knappen.. Forensic Odontology Dentistry.. View more.. presentations.. from.. drkhalidaboalshamat.. Publisert: 12.. oktober 2011.. Oppdatert: onsdag 12..

  Original link path: /rettsodontologi.4971324-194287.html
  Open archive


 • Archived pages: 253