www.archive-no-2012.com » NO » T » TKOST

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 253 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Studie anerkjenner verdien av YouTube for tannleger - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Ledige stillinger
  Descriptive info: Det er ca.. 279 000 videoer i Alle -kategorien og 5 050 videoer i Utdannings -kategorien relatert til tannbehandling tilgjengelig på YouTube.. I undersøkelsen vurderte Dr.. Michael Knösel, som er spesialist i kjeveortopedi og hans team fra University of Göttingen i Tyskland, verdien for tannhelsepersonell av videoer på YouTube.. Ved bruk av ulike søkekriterier, fant de et bredt utvalg av materiale med høy pedagogisk verdi.. Studien som ble publisert i desember 2011 i Journal of Dental Education (J Dent Educ, desember 2011;75(12):1558-68), ble gjennomført mellom 6 og 8.. oktober 2010.. To forskere med akademisk bakgrunn evaluerte 60 videoer i den generelle kategorien Alle , og 60 videoer i Utdannings kategorien.. De brukte fire søkeord på YouTube ( dentist , dentists , dentist's , and dentistry ).. Resultatene ble først  ...   (13), generell tannbehandling (16) samt estetisk tannbehandling og kjeveortopedi (9).. Fem videoer ble ansett for å være mer underholdende enn rettet mot utdanning.. Videoer i utdanningskategorien var mest lastet opp av praktiserende tannleger, men også av akademiske institusjoner og dentale produsenter.. Forskerne anbefaler at flere akademiske institusjoner erkjenner YouTube som et effektivt supplement i utdanningen.. Foreløpig er det bare noen få dentale skoler som driver sine egne YouTube-kanaler.. For eksempel etablerte University of Michigan School of Dentistry sin kanal for over tre år siden, og passerte nylig sju millioner seere.. Som et eksempel kan du her se en informativ video (lengde: 4:32) om fjerning av mucocele-laget ved Københavns universitet av den danske tannlegen Anders Nattestad.. Skriv et innlegg.. Posting.. Navn:.. *.. Tema:.. Melding:.. Publisert: 23.. mars 2012.. Oppdatert: fredag 23..

  Original link path: /studie-anerkjenner-verdien-av-youtube-for-tannleger.5036011-194287.html
  Open archive

 • Title: Invalidiserende kjeveleddsdysfunksjon – Oppgave for helseforetakene - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Ledige stillinger
  Descriptive info: Invalidiserende kjeveleddsdysfunksjon – Oppgave for helseforetakene.. Det skal gis et tilstrekkelig tilbud av god kvalitet til pasienter med invalidiserende kjeveleddsdysfunksjon (TMD).. Dette er presisert i oppdragsbrevet til de regionale helseforetakene for 2012.. Målet er at det i løpet av året er iverksatt tiltak for å styrke tilbudet om utredning og behandling av personer med slik diagnose.. Helsedirektoratet skal jobbe videre med å utarbeide en veileder for behandlingsforløpet.. TMD.. FØRST VIL JEG GRATULERE TKØ MED ET FLOTT NETTSTED, og gleder meg til å motta nyhetsbrev fra dere i fremtiden !.. Men jeg har synspunkter på dette med invalidiserende kjeveleddsdysfunksjon og styrking av tilbudet til pasienter som lider.. Hvorfor vente til det blir invalidiserende ? Vi tannleger venter da ikke med kariesangrepet til det har nådd pulpa (desverre venter noen pasienter så lenge.. ) Vi setter i verk tiltak på et tidligere stadium.. Non operativ kariesbehandling, informasjon og opplæring i munnhygiene, kostholdsveiledning, fluorlakking osv.. Og dette er en reversibel behandling.. Lesjonen kan remineraliseres og sykdommen stanse opp.. MEN HVORFOR GJELDER IKKE DETTE NÅR VI BESKRIVER TMD ?.. Mye av den behandling vi benytter i dag er jo nettopp REVERSIBEL, f.. eks.. ulike bittskinner, bevegelsestrening o.. l.. Men det uforsteåelige for meg er HVORDAN kan Helsedirektoratet, og helsedirektør Bjørn-Inge Larsen, ( som har skrevet under forordet ) TOTALT utelukke diagnose og behandling av TMD i veileder for " God klinisk praksis i tannhelsetjenesten " ?? Og hva med arbeidsgruppen som har vært med på dette der også våre universitetter har vært representert ? Jeg vil etterpå skrive et innlegg på denne nettsiden, under FAG, der Veilderen er presentert og skrive videre kommentar der.. Men det går ikke an å levere ut en veileder, selv om det var januar 2011, og skrive " at den bygger på dagens beste kunnskapsgrunnlag som skal veilede tannhelsepersonellet med å tilby optimal behandling for den enkelte pasient ".. Hva med alle dem som lider av smerte og funksjonsforstyrrelser i munn, ansikt og kjever ?.. Ikke rart vi får slike oppslag som vi har sett i TV2 nylig !!!.. Og honnør til kollega Bjørn Hogstad som våger å ta dette opp.. Nå er det på tide med handling fra Helsedirektoratet sin side og rette opp i denne tabben og beklage at diagnoser og behandlingsstrategier for denne pasientgruppen ikke er viet en eneste setning i vår " veileder ".. For over til noe mer hyggeligere.. SVENSKENE har forstått.. Her går Socialstyrelsen nærmest ut og beklager at det er underbehandling av denne pasientgruppen i og med at bare 0,5-1,5 %.. får behandling.. Behandlingsbehovet i den voksne befolkningen i Sverige mener de er mellom 5-15%.. Det sier seg selv at da snakker de ikke bare om invalidiserende kjeveleddsdysfunksjon og etter min oppfatning er det meningsløst å bare konsentrere seg om dette.. Gjør som svenskene , kall det : Smerte og funksjonsforstyrrelser i munn, ansikt og kjever og gjør som dem : innrømme at det er stor underbehandling !.. Anbefaler alle å lese den svenske veilederen " Nationella riktlinjer för vuxentandvård " Og, JA, Helsedirektoratet skriver under formål med vår veileder at det er avtaler som gjør at retningslinjer i et annet land kan stilles til disposisjon for Norge.. Det er bra.. Men hvorfor er det ikke gjort ? Slik at vår veileder kunne inneholde en side om beskrevet gruppe (TMD) ? Når regionale helseforetak skal starte opp med å se på denne problematikken må man se til Sverige.. Smerte og funksjonsforstyrrelser i munn, ansikt og kjever er et av 7 områder med retningslinjer i nabolandet vårt.. De har systematisk delt inn område nr.. 5 i undergrupper der det vi kaller TMD (E1.. 1-E1.. 10) er først beskrevet, så tiltak (åtgärder) ved kjevefunksjonsforstyrrelser relatert til kjeveledd, så tiltak ved kjevemuskelsmerte, deretter tiltak ved kjeveleddsforstyrrelser relatert til okklusjon, for å nevne noe.. Det er systematikk ved at de også graderer anbefalingene bl.. a.. basert på VITENSKAP, økonomi og sunn fornuft.. De beskriver også på en oversiktlig måte FORDELER og ULEMPER ved anbefalingene.. Og til slutt i veilederen er alle tenkelige tilstander og tiltak for disse 7 satningsområdene nøye motivert og gitt gradering fra 1-10, der laveste gradering har størst prioritet ( i praksis fra 2 til 10 ).. SÅ kom snarest ut med et vedlegg til veileder der hele omådet : Smerte og funksjonsforstyrrelser i munn, ansikt og kjever beskrives og ikke bare "TMD", og ihvertfall  ...   med helseforetakene skal i løpet året ha et behandlingstilbud på plass.. La meg dra opp et bilde.. Sykehusene og det offentlige helsevesen er under stadige krav til reduserte kostnader.. Budsjettene blir redusert.. Man nedbemanner.. Når man reduserer kostnader så betyr det redusert behandlingstilbud.. Og nedbemanning betyr at det blir færre til å undersøke og behandle.. Er det da slik at det offentlige helsevesenet da er klar til å ta fatt på nye oppgaver.. Hva er feil med dette bildet? Det blir komplett umulig å tro på at man da skal kunne sette i gang et adekvat tilbud for gruppen.. Dette er typisk politiker prat uten konkret innhold.. Hvordan har de rent praktisk tenkt seg at dette skal løses? Og henger dette på greip? Helsedirektoratet må legge fram en plan hvordan de har tenkt å få dette løst.. Når de ikke engang i utgangspunktet har noen anelse om hvilke utredningsprosedyrer som er nødvendig kan de ikke vite hvilke grupper som må involveres i utredning eller behandling ei heller fastslå nødvendig behandlingstid eller behandlingskostnader.. Jeg vil sette et spørsmål ved på hvilket grunnlag Helsedirektoratet påpeker for et års tid siden at det er manglende kompetanse.. Hvem er de har fått opplysningene fra?.. En kommentar til uttalelsen: ”I en rapport til Helsedepartementet påpeker de at mange pasienter har gjennomgått behandling av mer eller mindre eksperimentell karakter med varierende grad av vitenskaplig dokumentasjon.. Det antas at noen har blitt påført irreversible plager.. ".. For det første når det settes fram en slik påstand om eksperimentell behandling uten vitenskaplig dokumentasjon, så kan man ikke bare kaste fram en slik påstand uimotsagt.. Hvor er det man har det ifra? Og hvilke undersøkelser eller studier er det de henviser til for å ha dekning for slike utsagn?.. Helsedirektoratet vet like godt som undertegnede at innen all medisinsk behandling så skjer det feilbehandling (Se Pasient skadeerstatningens tall og egen tall ved de enkelte sykehus.. Dette fremstilles som om det skulle være noe helt spesielt akkurat for denne gruppen.. Og igjen ber jeg om at det bringes tall på bordet som kan bekrefte det de sier og ikke minst i forhold til annen medisinsk behandling.. Hvilken kompetanse er det de har brukt fire år på å kartlegge i Norge og i utlandet? Hvilke grupperinger er kartlagt? Og hva er konklusjonene? Undertegnede har aldri vært kontaktet av Helsedirektoratet på tross at vi har vært meget aktive innen feltet TMD i en årrekke,både i pasientbehandling og kurssammenheng.. De sier også at dette må helseforetakene ta høyde for.. Med reduserte budsjetter og manglende kompetanse innen TMD hvordan har Helsedirektoratet tenkt at dette skal skje.. ? Dette blir helt patetisk.. Man skyver ansvaret over til helseforetakene uten å gi dem muligheter til å kunne gjøre noe med det.. De sier også at det kan bli aktuelt å hente inn utenlandske spesialister.. Hva med å kartlegge de tannleger, leger, fysioterapeuter, osteopater, kiropraktorer etc.. som har kompetanse på dette området innenlands først? Hva med å kartlegge hvilke behandlings metoder som blir benyttet av de forskjellige behandlere i TMD behandlinger? Hva med å sette disse forskjellige grupperinger sammen og utveksle erfaringer og behandlingsopplegg og så arbeide seg fram til en behandlings metode som fungere? Hva med å gjøre dette raskt? Behandlingen av disse pasientene er ikke rakettvitenskap.. Etter over 30 år med mye erfaring i behandling av TMD pasienter med flere tusen behandlede pasienter mener jeg at vi har kompetanse her hjemme, men det krever en interdisiplinær tilnærming.. Kunnskapen finnes der ,men ikke hos en behandlergruppe alene.. Vi må samarbeide.. Og ikke minst vi må lære av hverandre som behandlere.. Jeg gjør oppmerksom på at selve problemet er så stort at det ikke lar seg løse innen det offentlige helsevesenet.. Det sitter mye kompetanse utenfor det offentlige helsevesenet.. Og alle gode krefter må bidra til å gi denne gruppen en bedre framtid.. Jeg stiller opp for å spisse diskusjonen og for å sette fingeren på urimeligheter og åpenbare bortforklaringer og ansvarsskyvning både fra politikere og helsedepartementet Takke for du tok deg tid til å lese dette.. Med vennlig hilsen.. Tannlege Bjørn Hogstad.. TMD Senteret ved TannAtelieret.. Øvre Slottsgt18-20.. 0157 Oslo.. Telf 22 42 04 16.. bjorn.. hogstad@tannatelieret.. www.. tannatelieret.. no ( se under kjeveledd og hodepine).. Følg oss på Tannatelierets facebook side.. Bjørn Hogstad.. @ 193.. 91.. 2012-02-22 18:50:11.. Les relaterte artikler.. Publisert: 14.. februar 2012.. Oppdatert: tirsdag 14..

  Original link path: /invalidiserende-kjeveleddsdysfunksjon-oppgave-for-helseforetakene.5020886-194287.html
  Open archive

 • Title: Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø i sykehus - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Ledige stillinger
  Descriptive info: Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø i sykehus.. St.. Olavs hospital i Trondheim og Universitetssykehuset Nord-Norge har fått i oppdrag av HOD å prøve ut en ordning med tannhelsetjenester organisert i tverrfaglig miljø i sykehus.. Oppdraget er gitt som oppfølging av St.. mld.. nr.. 35 (2006-2007).. Foto:.. Olavs Hospital.. Her fremgår det at tannhelsetjenester for innlagte pasienter på sykehus er mangelfull, og at det er stort behov for kunnskapsoppbygging når det gjelder slike tjenester.. Formålet med forsøksordningen er først og fremst å få kunnskap om behovet for relevante odontologiske tjenester hos sykehuspasienter og hvilke pasientgrupper som har slike behov.. Bakgrunnen for oppdraget er.. en rapport fra Helsedirektoratet.. (15.. oktober 2011) som beskriver en forsøksordning med orale helsetjenester organisert  ...   en henvisningsinstans for både primærhelsetjenesten (inkludert tannhelsetjenesten) og spesialisthelsetjenesten, hvor pasienter med behov for tverrfaglig og komplisert utredning og/eller behandling tas hånd om.. Det er behov for å skaffe data før det kan vurderes endelig hvordan tilbudet skal dimensjoneres.. Det er allerede avdekket at kunnskap om behovene for orale helsetjenester i sykehus er mangelfull.. Dermed vil området være et høyaktuelt forsknings- og utredningstema.. Det skisseres at forsøksordningen skal gå over fem år (2012-2017), men at det kan tenkes at ordningen kan utvides til andre sykehus i forsøksperioden.. Orale helsetjenester på sykehus.. Kjempebra tiltak! Det er på høy tide at denne tjenesten blir implementert ved norske sykehus.. Berit Øra.. @ 91.. 186.. 2012-03-27 11:36:59.. Publisert: 31.. januar 2012.. Oppdatert: tirsdag 31..

  Original link path: /forsoeksordning-med-orale-helsetjenester-organisert-i-tverrfaglig-miljoe-i-sykehus.5008654-194287.html
  Open archive

 • Title: E-læringsprogram om immunologi - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Ledige stillinger
  Descriptive info: E-læringsprogram om immunologi.. TKØ presenterer nå et e-læringsprogram om immunologi som er nyttig for tannhelsepersonell med daglig pasientkontakt.. Her lærer man om hvordan immunsystemet virker og om de mest aktuelle inntrengende mikroorganismer.. Programmet består av 10 moduler.. De viktigste temaene er det medfødte og ervervede immunforsvaret, antistoffer, autoimmunitet og bakteriell og viral infeksjon.. For mer informasjon og gjennomføring av programmet.. Immunologi.. Publisert: 13.. Oppdatert: fredag 13..

  Original link path: /e-laeringsprogram-om-immunologi.5007888-194287.html
  Open archive

 • Title: Nyhetsarkiv - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Ledige stillinger
  Descriptive info: Fullbooket introduksjonskurs i klinisk forskning og utviklingsarbeid.. TKØ arrangerer i samarbeid med Kunnskapssenteret Introduksjonskurs om klinisk forskning og utviklingsarbeid for tannleger og tannpleiere i sin region.. Kurset er et tilbud til tannhelsepersonell både i privat og offentlig tannhelsetjeneste.. 2012-01-10.. Immunologi - Læren om immunforsvaret.. Dette e-lærings-programmet gir en god oversikt over hvordan immunsystemet virker og de mest aktuelle inntrengende mikroorganismer.. Programmet er relevant for tannhelsepersonell med daglig pasientkontakt.. 2011-12-09.. Rapport om tannhelsetjenester i fengsler i 2010.. Årsrapport fra helsedirektoratet om helse- og tannhelsetjenester i fengsler i 2010 foreligger nå.. Fylkeskommunene tilsammen fikk 14,1 mill for å drive tannhelsetjeneste i fengslene i 2010.. 2011-11-28.. Læringsportal lansert av TKØ.. TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst, åpnet 12.. desember 2011 sitt nettsted, som har som målsetting å bli en læringsportal for tannhelsepersonell.. Visjonen er at nettstedet skal være et virtuelt kompetansesenter.. Ønsket er å bidra til aktiv og målrettet læring for tannhelsepersonell, noe som igjen skal føre til god kvalitet  ...   les siste nytt om tannhelse!.. 2011-11-05.. Rettsodontologi.. Presentasjon gir en generell innføring om hva rettsodontologi omfatter.. Den er på engelsk og er laget av Khalid Abo Al Shamat, Japan, i desember 2010.. 2011-10-12.. Se presentasjonen her.. HELFO gjennomførte i 2010 en landsdekkende kontroll med refusjonskrav fra tannleger som ikke har direkteoppgjør.. Av 180 tilfeldige krav over 4.. 000 kroner var det feil i 56 (31 %).. Feilene var blant annet knyttet til at den tilstanden det var søkt for, ikke forekom hos pasienten.. Les mer om denne saken på HELFOs nettsider.. Etiske regler for tannleger!.. Etiske regler som fastlegges av tannlegene selv, skal danne grunnlaget for en verdig utøvelse av tannlegens yrke.. Den norske tannlegeforening (NTF), har utarbeidet en egen brosjyre i PDF-format med de etiske reglene.. 2011-09-22.. Elektromagnetisk stråling og strålevern - Se videoklippet The Electromagnetic Spectrum!.. Dette videoklippet, The Electromagnetic Spectrum Song, gir en populærvitenskapelig fremstilling om elektromagnetisk stråling.. 2011-09-19.. Forrige side.. Neste side..

  Original link path: /?cat=194287&apage=2
  Open archive

 • Title: Nyhetsarkiv - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Ledige stillinger
  Descriptive info: 2012-05-31.. 2012-04-24.. 2012-04-18.. Kompetanseoppbygging om tortur, overgrep og odontofobi har startet.. De regionale odontologiske kompetansesentrene har fått prosjektmidler til å starte oppbygging av et tilrettelagt tannhelsetilbud til mennesker som har vært utsatt for tortur, overgrep eller har odontofobi (TOO).. 2012-04-17.. Tilrettelagt tannbehandling for tortur- og overgrepsutsatte og mennesker med odontofobi.. TKØ har fått  ...   mennesker som har vært utsatt for tortur, overgrep eller har odontobi.. 2012-03-23.. 2012-02-14.. 2012-01-31.. 2012-01-13.. Kreft i munnhulen.. Denne presentasjonen som er utarbeidet av Helmut Abendstein ved Øre-nese-halsavdelingen, St.. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim for nettundervisningen OUS 14.. 4-2011.. Den gir en overordnet oversikt over lokalisasjoner, insidens, undersøkelser, stadier, pasientforløp og behandling ved munnhulekreft..

  Original link path: /?cat=194287&id=0&&1342509620
  Open archive

 • Title: TKØ inviterer til kurs: Komme i gang med FOU - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Ledige stillinger
  Descriptive info: TKØ har gjennomført tre introduksjonskurs til FOU i samarbeid med Kunnskapssenteret.. Kurset ”Komme i gang med FOU” bygger på dette.. Har du tanker om et konkret prosjekt, er det er godt utgangspunkt.. Men det er ikke nødvendig å ha et eget prosjekt for å kunne delta.. Tannhelsepersonell som ikke har vært med på de første kursene, men som har interesse, kan også melde seg på.. Spesielt aktuelt er dette dersom dere er flere som er interessert i å samarbeide om et prosjekt og ikke.. alle har kurset fra Kunnskapsenteret.. Kurset vil vare en dag og vil bestå av noe undervising i statistikk ved vår biostatistiker Morten Fagerland, metodevalg og prosjekter ved Nina J.. Wang og Tiril Willumsen samt diskusjon rundt konkrete prosjekter.. Kurset vil gjennomføres med små grupper, maksimum 4-6 deltagere hver gang.. Vi vil sette sammen grupper med  ...   ha tilstekkelig kunnskap til å kunne planlegge prosjektene videre i samarbeid med veiledere og TKØ.. Kursgivere:.. Nina J.. Wang, Morten Fagerland og Tiril Willumsen.. Sted:.. Hammersborg Torg 3, Oslo.. Tid:.. Utvalgte torsdager fra midten av september 2012.. Endelige datoer vil bli bestemt senere.. Kontaktperson:.. Tiril Willumsen.. Påmelding:.. Fyll ut skjema nedenfor innen.. 21.. mai 2012.. Oppgi gjerne tema for et FOU-prosjekt som er aktuelt å utføre/være medvirkende i.. Det er også mulig å melde seg på som en gruppe som ønsker å jobbe med samme tema/prosjekt.. Påmelding til kurs: Komme i gang med FOU!.. Felt merket * må fylles ut.. Fullt navn.. E-post adresse.. Privat eller offentlig ansatt?.. Privat ansatt.. Offentlig ansatt.. Tannlege eller tannpleier?.. Tannlege.. Tannpleier.. Hvis ide om konkret prosjekt, beskriv kort.. Hvis ikke ide om konkret prosjekt, angi interessetemaer.. Eventuelle tilleggskommentarer.. Publisert: 28.. Oppdatert: tirsdag 28..

  Original link path: /?cat=214722&id=5026348&&1342509630
  Open archive

 • Title: Motta nyhetsbrevet vårt! - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Ledige stillinger
  Descriptive info: Nyhetsbrevene vårt vil normalt bli sendt ut per måned via e-post og du vil motta det i html-versjon.. Din e-postadresse vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsbrevet til deg.. Tjenesten er helt gratis, og du kan til enhver tid melde deg av via en link nederst i nyhetsbrevet.. TKØ bruker ikke opplysningene vi får inn til noe annet enn de opprinnelig var ment til.. Med andre ord: vi sprer ikke denne informasjonen til andre.. Meld deg på nyhetsbrevet ved å fylle inn e-postadressen din her:.. E-post:.. Publisert: 5.. november 2011.. Oppdatert: lørdag 5.. Stein Morten Lund..

  Original link path: /?cat=214722&id=4981230&&1342509634
  Open archive

 • Title: Veiledning lover og forskrifter - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Ledige stillinger
  Descriptive info: Fagnytt.. Faglige presentasjoner.. Faglige linker.. TOO prosjektet.. Informasjonssikkerhet.. Veiledere.. Retningslinjer.. Rapporter.. Lover og forskrifter.. Rundskriv.. Veiledning lover og forskrifter.. Stortingsmeldinger.. Andre kompetansesentre og ressurser.. Her finnes linker som gir veiledning om relevante lover og forskrifter.. Helsetilsynet.. Statens folkehelseinstitutt.. Arbeidstilsynet.. Datatilsynet.. Inkluderende arbeidsliv.. NAV.. Rengjøringskvalitet.. SFT (Forurensningstilsynet).. Inneklimakunnskapsbase.. Pasient- og brukerrettighetsloven - E-læringsprogram om kapittel 4A.. Gode rutiner - Gode tilsettinger.. Publisert: 26.. oktober 2011.. Oppdatert: onsdag 26..

  Original link path: /veiledning-lover-og-forskrifter.4977249-200010.html
  Open archive

 • Title: Bedring i norsk tannhelse! - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Veiledning lover og forskrifter
  Descriptive info: De siste 30 årene har det skjedd en betydelig bedring i tannhelsen.. Dette skriver Folkehelseinstituttet på sitt nettsted (oppdatert 09.. 08.. 11).. Flere barn og unge har ingen eller få "hull" i tennene.. Blant voksne og eldre er det flere som har egne tenner i behold, og som klarer seg uten protese.. Men fortsatt varierer tannhelsen med alder, økonomi, hvor i landet man bor, og om man tilhører en utsatt gruppe eller ikke.. Referanse til denne artikkelen: Folkehelseinstituttet.. Helsetilstanden i Norge: Tannhelse.. Klinikker i Den offentlige tannhelsetjenesten sender årlige rapporter  ...   og eldre, finnes det ingen løpende rapportering.. Opplysninger må her hentes fra ulike studier.. For Norge som helthet har andelen av 5-åringer og 12-åringer som er helt kariesfrie, steget jevnt de siste 25 årene.. Tallene viser at Hedmark er det fylket hvor 18-åringene har minst karieserfaring.. Bedringen i tannhelsen viser seg også ved at færre tenner er angrepet hos de som har karies.. Siden 1995 har 12-åringene i gjennomsnitt hatt under 2 tenner med kariesangrep.. I 1985 var tallet cirka 3,5 tenner (SSB).. Les hele artikkelen.. Publisert: 4.. Oppdatert: fredag 4..

  Original link path: /?cat=214722&id=4980825&&1342509637
  Open archive

 • Title: Økning i antall tannleger som har fått advarsel fra Helsetilsynet - TKØ - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - Et samarbeid mellom fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo kommune Veiledning lover og forskrifter
  Descriptive info: To tannleger mistet sin autorisasjon mot tre i 2010.. Til sammen er det en dobling av reaksjoner mot tannleger fra 2010 til 2011.. Du finner tilsynsmeldingen fra Statens helsetilsyn.. her.. Publisert: 24.. april 2012.. Oppdatert: tirsdag 24..

  Original link path: /okning-i-antall-tannleger-som-har-faatt-advarsel-fra-helsetilsynet.5047248-194286.html
  Open archive


 • Archived pages: 253