www.archive-no-2012.com » NO » T » TANNPLEIER

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 522 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Norsk Tannpleierforening - Forsiden
  Descriptive info: .. Forsiden.. Om tannpleieren.. Grunnutdanning.. Master.. Om tannhelse.. Finn din tannpleier.. Nyheter.. Kontakt oss.. Om NTpF.. Kontingent.. Kort om oss.. Landsmøtet.. Landsstyret.. Mål og strategier.. Sekretariatet.. Vedtekter.. Medlemsfordeler.. Forsikringer.. Stipend.. Innmelding.. Hva ligger i studentmedlemskapet?.. Innmeldingsskjema.. Studentbesøk.. Arbeidsforhold.. Lønnsforhandlinger.. Næringsdrivende.. Privat ansatt.. Tariffer.. Kunnskapsbase.. Diverse info.. Lover og regler.. Nyttige publikasjoner.. Etikk.. Etikk og helsepersonell.. Yrkesetiske retningslinjer.. Markedsføring.. Informasjonsmateriell.. Lokalavdelinger.. For tillitsvalgte.. Kontaktinformasjon.. Lokale aktiviteter.. Om lokalavdelingene.. Sogn og Fjordane.. Aktiviteter.. Internasjonal Tannpleierdag.. Kurs.. Nordisk Samarbeid.. Referat fra kurs.. Symposier.. Mitt medlemskap.. Medlemskapsendringer.. Vareprøver og produktinformasjon.. Stillingstorg.. Ledige stillinger.. Ledige tannpleiere.. Publisere annonse.. Tannstikka.. Abonnement.. For annonsører.. Ledere.. Om Tannstikka.. Redaksjon.. Logg inn.. Du finner informasjon forbeholdt medlemmmer av NTpF ved å logge deg inn i vår medlemsmodul:.. Brukernavn eller e-postadresse.. Passord.. Husk meg.. Glemt innlogging?.. Ikke medlem ennå?.. Registrer deg.. Mest lest.. Tannkjøttsykdommer - Periodontitt.. Tannfrembrudd.. Legge ut annonse under Ledige Stillinger.. Mer om tannpleieren.. Delta Direkte.. Har du spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår eller ditt medlemskap i Delta? Vi svarer alle hverdager 08-20.. Delta Faktabank.. - søk selv i lov- og avtaleverk.. Faktabanken er en tjeneste utviklet spesielt for medlemmer og tillitsvalgte i Delta.. Til Delta Faktabank.. (krever innlogging).. Finn en tannpleier i nærheten av deg.. Søk på navn, stedsnavn, eller postnummer for å finne en tannpleier i nærheten av deg.. Se fylkesoversikt.. Tannpleiarar og direkte oppgjersavtale med HELFO.. torsdag 12.. juli 2012 |.. Tannpleiarar skal kunna inngå direkte oppgjersavtale med HELFO, men.. først.. må lovforslaget bli godkjent i Stortinget.. Som kjent, har regjeringa foreslått at det skal kunna blir gitt stønad til private personar til undersøkjing og behandling på sjølvstendig grunnlag for tannpleiarane.. Forslaget er avgrensa til å gjelda undersøkjing, diagnostikk og behandling av periodontitt.. NTpF er i dialog med HELFO og Norsk Helsenett for å førebu saka.. Blir saka godkjent i Stortinget i løpet av hausten, vil lova setjast i kraft frå 1.. januar 2013.. NTpF visar til HELFO si nettsida for meir informasjon:.. http://www.. helfo.. no/helsepersonell/tannlege/Sider/horingssak-om-refusjonsrett-til-tannpleiere.. aspx.. Viktig informasjon fra Norsk pasientskadeerstatning.. Erstatningsordning for privat helsetjeneste.. Plikt til å informere pasienter ved skade.. Blir en pasient skadet under behandling, plikter tannpleier å fortelle om muligheten til å søke om erstatning gjennom Norsk pasientskadeerstatning (NPE).. Alle tannpleiere er pliktige til å melde sin virksomhet til NPE.. Les mer.. Nytt barneombud.. onsdag 04.. Anne Lindboe har overtatt stillinga som vårt nye barneombud etter Reidar Hjermann.. Barneombudet er ein statleg organisasjon, og barneombodet sin jobb er å tala barn og unge  ...   får et lønnstillegg på 2,7 % eller minst 12.. 000 kroner.. Delta - streik lønte seg.. Foredrag fra fagkuset 2012.. torsdag 17.. Norsk Tannpleierforeninga avvikla sitt årlege Fagkurs sist veke 10.. og 11.. mai i historiske og vakre Trondheim med ca 200 deltakarar totalt!.. Ramma rundt fagdagane var perfekt,- sol, flott hotell og maten var berre fantastisk, og det viktigaste, vi har fått god tilbakemelding på det faglege innhaldet.. Det er NTpF spesielt nøgde med.. Arrangementkomiteen, NTpF avd Sør-Trøndelag hadde jobba målbevisst og godt i over eit år, og resultatet vart deretter.. Tusen takk til Laila, Merethe, Elasine, Mona og Elise!.. Tema som vart tatt opp, var bl.. a.. kommunikasjon, fluor, strålevern, trygderefusjon.. Takk til de som deltok, og de som ikkje var der, ein ny invitasjon til Fagkurs kjem i 2013, denne gong i regi av NTpF avd.. Oppland og dagane er 30.. og 31.. mai.. Her finner dere foredrag og hand outs fra disse dagene:.. Strålevern Fagdag 2012.. Strålevern_handout 6 sider.. Strålevern_handout.. Presentasjon av HELFO 10.. mai 2012 - til NTpF.. ppt.. Magne Vik - motiverende intervju.. HALITOSEtannpleierdagarNorge2012.. FLUORtannpleirdagarNorge2012.. Viktigheten av internasjonalt samarbeid.. Flere artikler ….. Health Promotion Research - An International Forum.. Norge mangler 30 000 blodgivere - kan du bidra?.. Vurderer pristak for tannbehandling.. Det står dårlig til med tannhelsen blant de eldre.. God klinisk praksis i tannhelsetjenesten.. Veiviser til god tannhelse på flere språk.. Nøkkeltallrapport for helsesektoren 2010: Flere overlever alvorlig sykdom.. Meldeplikt ved mistanke om overgrep/ omsorgssvikt.. Nesten halvparten har tannsmerter.. Høyring - lov om folkehelse.. Høyring - forslag til ny lov om kommunale helse– og omsorgstenester.. Tidsskrift fra de nordiske tannpleierforeningene.. Røyketelefonen.. Røyking hemmer tannkjøttsbehandling.. NRK Brennpunkt og reglene for yrkesskade eller yrkessykdom.. Tilrettelagte tannhelsetjenester.. 29 millioner kroner mer til tannhelse.. Munnskylling kan forebygge lungebetennelse.. Flere nyheter.. Siste medlemsblad.. Tannpleier med administrative oppgaver, 80-100% stilling i Oslo (Nydalen).. Kurs i praksisveiledning på Høgskolen i Hedmark.. Ledig 100% stilling i Trondheim.. Prosjektlederstilling for forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø i sykehus - St.. Olavs Hospital.. Ledig 50% stilling i Tønsberg.. Ledig 100% stilling i Oslo sentrum.. Ledig 50% stilling i Trondheim.. Vår kampsak.. Å praktisere selvstendig på trygdens regning.. Norsk Tannpleier- forening arbeider for at tannpleiere skal få selvstendig refusjonsrett, og er i kontinuerlig dialog med Helse- og omsorgsdepartementet om denne viktige saken.. Våre samarbeidspartnere.. Kopirett 2012 Norsk Tannpleierforening.. Alle rettigheter reservert.. Joomla!.. er fri programvare utgitt under.. GNU/GPL License.. Joomla template.. created with Artisteer..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Om tannpleieren
  Descriptive info: -.. Hva gjør en tannpleier?.. Hva gjør vi?.. Undersøker.. Renser tenner.. Henviser ved behov.. Informerer.. Bleker tenner.. Underviser i tannhelse.. Samarbeider tverrfaglig.. Koordinerer tannhelsearbeidet.. Tannpleieren hjelper deg med å beholde god tannhelse.. livet ut.. Tannpleieryrket.. Tannpleierne fikk autorisasjon i 2001 og er en yrkesgruppe som arbeider med forebyggelse av sykdom i tenner og munnhule.. Gjennom sitt arbeid med alle deler av befolkningen, fra småbarn til eldre, friske og kronisk syke, funksjonsfriske og funksjonhemmede, har tannpleierne en betydningsfull rolle i den norske tannhelsetjenesten.. Ca 2/3 av de yrkesaktive tannpleierne i Norge er ansatt i den offentlige tannhelsetjenesten.. !/3 arbeider enten kun på private tannklinikker eller har en fot innenfor både privat og offentlig sektor.. Antall tannpleiere som driver egne selvstendige tannpleierklinikker har økt de siste 10 årene, noe som er i tråd med helsemyndighetenes ønsker.. Det vil mest sannsynlig bli større etterspørsel etter tannpleiertjenester i fremtiden, spesielt i privat sektor.. Hvor finner du oss?.. Tannpleierne arbeider blant annet på tannklinikker, sykehjem, videregående skoler, på høgskoler/universitet, institusjoner, helsestasjoner, i dentale firmaer m.. m.. Den offentlige tannhelsetjenesten:.. Tannpleierne i Den offentlige tannhelsetjenesten samarbeider ofte tett med primærhelsetjenesten gjennom målrettede tiltak mot barn og unge i barnehager og i grunnskolen, elever ved studieretninger for helse- og sosialfag på videregående skoler og studenter ved høgskoler for helse- og sosialfaglige utdanninger.. De deltar i og leder mye av opplæringsarbeidet på sykehjem og andre institusjoner innenfor tannhelse.. De samarbeider  ...   tannpleierne arbeider hovedsakelig på tannklinikken.. Det er flest voksne og friske eldre som får tilbud om tannbehandling på de private tannklinikkene per i dag.. Tannpleierne har et utstrakt ansvar for den kliniske og røntgenologiske undersøkelsen av pasientenes tenner, tannkjøtt og slimhinner, diagnostisering og oppfølging av pasientens tannhelsetilstand, fjerning av tannsten og plakk, systematisk behandling av tannkjøttsykdommer (gingivitt og periodontitt), midlertidig fyllings- og kroneterapi, fluorbehandling osv.. De kan også ha endel andre oppgaver som f.. eks.. bleking av tenner der dette er tilrådelig, påsetting av tannsmykker, tilpasning av bittskinner og justering av proteser m.. Endel tannpleiere er ansatt hos eller samarbeider nært med spesialister innen kjeveortopedi, periodontister og kjevekirurger.. Arbeidsoppgavene vil derfor variere endel avhengig av hvor tannpleieren arbeider.. Det helsefremmende og forebyggende vil alltid gjenspeiles i behandlingen som tilbys.. Om tannpleieren - historikk.. Historikk.. De første 11 norske tannpleierne ble uteksaminert i Oslo i 1925.. Utdanningen var ettårig.. Tannpleierutdanningen ble utvidet til to år i 1971.. Første opptak av studenter i Bergen skjedde i 1976.. Den yngste tannpleierutdanningen finner vi i Elverum.. Oppstart:2009.. Utdanningen ble treårig fra høsten 2003 i Oslo og i Bergen, fra 2008 i Tromsø og fra 2009 i Elverum.. Det uteksamineres ca 65 tannpleiere i Norge per år.. Det er totalt utdannet ca.. 1300 tannpleiere i Norge siden utdanningen startet.. Det er per 01.. 01.. 08 omlag 1120 yrkesaktive tannpleiere i Norge.. Dette er en sysselsettingsandel på 92 %..

  Original link path: /om-tannpleieren-mainmenu-28
  Open archive

 • Title: Grunnutdanning
  Descriptive info: Faktaark om tannpleieryrket.. studentark_A4_NTpF_Tannpleier_300.. Grunnutdanningen, bachelor i tannpleie.. Jeg vil bli tannpleier.. Tannpleierutdanningen er treårig og leder til en bachelor i tannpleie ved Universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø.. I 2009 ble det for første gang tatt opp 12 studenter til bachelorstudiet i tannpleie ved Høgskolen i Hedmark på Elverum.. I tillegg arbeides det med opprettelse av flere utdanninger i Norge i tiden framover.. Tannpleierutdanningen er et spennende, allsidig og krevende studium som veksler mellom praktisk/klinisk undervisning, forelesninger, seminarer, gruppearbeid, PBL og selvstudium.. Det legges vekt på integrering av preklinisk og klinisk undervisning, noe som medfører at studentene starter med pasientbehandling relativt raskt.. Søkere tas opp på grunnlag av realkompetanse og generell studiekompetanse.. Kvalifiserte søkere rangeres på  ...   du også mulighet til å søke om studentbolig gjennom Studentsamskipnaden på studiestedet.. Informasjon om studiet ved de ulike utdanningsstedene fås ved henvendelse direkte til utdanningene.. Søknad skjer via.. Samordna Opptak.. Lenker til utdanninger.. Universitetet i Oslo, Tannpleierutdanningen, bachelor:.. Universitetet i Oslo.. Det odontologiske fakultet.. Tannpleierutdanningen.. Postboks 1109 Blindern.. 0317 Oslo.. Tlf: 22 85 22 68/ 22 85 20 83.. Bachelorstudiet i tannpleie.. Universitetet i Bergen, Tannpleierstudiet, bachelor:.. Universitetet i Bergen.. Årstadvn.. 17.. 5009 Bergen.. Tlf: 55 58 65 55/ 55 58 65 59.. Universitetet i Tromsø, Tannpleierstudiet, bachelor:.. Universitetet i Tromsø.. Avd.. for Helsefag.. 9037 Tromsø.. Tlf: 77 64 40 00.. Høgskolen i Hedmark, Tannpleierstudiet, bachelor:.. Høgskolen i Hedmark.. for helse og idrett.. 2418 Elverum.. Bachelorsstudiet i tannpleie..

  Original link path: /om-tannpleieren-mainmenu-28/grunnutdanning
  Open archive

 • Title: Master
  Descriptive info: Tittelfilter.. Vis antall.. 5.. 10.. 15.. 20.. 25.. 30.. 50.. 100.. Alle.. Nr.. Artikkeltittel.. 1.. Master i tannpleie, USA.. 2.. Master mat, ernæring og helse, HIAK.. 3.. Master i tverrfaglig helse- og sosialfag..

  Original link path: /om-tannpleieren-mainmenu-28/master
  Open archive

 • Title: Om tannpleieren
  Original link path: /om-tannpleieren-mainmenu-28/om-tannpleieren
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Om tannhelse
  Descriptive info: NTpF har i samarbeid med Zendium Dental Service bygget opp en database med faktastoff om tannhelse.. Databasen inneholder nyttig informasjon for deg som er interessert i tannhelse og som ønsker å være oppdatert på nyheter innen tannpleie.. Her kan du finne tips om renhold, veiledning i hvilke redskaper du bør bruke, tannkjøttsbetennelse - årsak, forebygging og behandling, kroner og fyllinger, bleking, fluor, karies, med mer.. Mange faktorar påverkar tannhelsa.. 4.. 5.. 6.. 7.. 8.. 9.. 10.. 11.. Tannhelsetjenester særlig til prioriterte grupper.. 12.. Bryggeri- og Drikkevareforeningen.. 13.. Finner ikke misdannelser hos barn av tidligere tannhelsepersonell.. 14.. Toåringer spiser mindre sukker 11.. 09.. 15.. Verdens tobakksfrie dag 2009.. 16.. Tannhelse i Norge.. 17.. Røyking og tannkjøttsbetennelse.. 18.. Ny rapport: Hälsorisker med svenskt snus.. 19.. Tobakk.. 20.. Godt stell fra første tann.. 21.. Hva er karies?.. 22.. Slitasje ved tygging/tanngnissing.. 23.. Børsteskader.. 24.. Syreskader/erosjoner  ...   voksne - tannbehandlingsskrekk.. 36.. Dårlig ånde.. 37.. 38.. Bleking av tenner.. 39.. Knowledge Network.. 40.. Tannkjøttsbetennelse kan gi hjerteinfarkt.. 41.. Kreft i munnhulen.. 42.. Tips om munnstell.. 43.. Fluor for tennene.. 44.. Barnas tenner.. 45.. Barn og renhold.. 46.. Munnstell hos pasienter med munnhulekreft.. 47.. Protesestell hos pasienter med munnhulekreft.. 48.. Prosedyrer ved behandling av pasienter som har fått/skal ha stråleterapi i hode/hals-regionen.. 49.. Ny rapport om drikke med sukker og søtstoffer, 01.. 03.. 07.. 50.. Gode råd mot erosjoner.. 51.. Nye retningslinjer skal forbedre mat og måltider i barnehagen.. 52.. Barn og matvaner.. 53.. En femtedel av matbudsjettet på sukker.. 54.. En fylling varer ikke evig.. 55.. Fyllingsmaterialer.. 56.. Plastfyllinger.. 57.. Tobakkskampanjen 2007.. 58.. Høring om bruk av kvikksølv.. 59.. Handlingsplan kosthold 2007-2010.. 60.. Plassering av godteri, retningslinjer.. 61.. Sluttrapport om tannhelsepersonell og kvikksølv.. 62.. Nødvendig tannbehandling - arbeidsgruppe SHdir.. 63.. Skolefrukt..

  Original link path: /om-tannhelse-mainmenu-34
  Open archive

 • Title: Directory
  Descriptive info: Categories.. 0-9.. A.. B.. C.. D.. E.. F.. G.. H.. I.. J.. K.. L.. M.. N.. O.. P.. Q.. R.. S.. T.. U.. V.. W.. X.. Y.. Z.. Akershus.. (18).. Aust-Agder.. (10).. Buskerud.. (28).. Finnmark.. (13).. Hedmark.. (15).. Hordaland.. (33).. Møre og Romsdal.. Nord-Trøndelag.. (12).. Nordland.. (27).. Oppland.. Oslo.. (21).. Rogaland.. (20).. Sør-Trøndelag.. Telemark.. (8).. Troms.. Vest-Agder.. (6).. Vestfold.. (32).. Østfold.. (16)..

  Original link path: /finn-din-tannpleier-mainmenu-35
  Open archive

 • Title: Nyheter
  Descriptive info: torsdag 22.. desember 2011 |.. Den 14.. juni var den internasjonale blodgiverdagen over hele verden.. Behovet for nye blodgivere har aldri vært større her til lands.. Norge har nest færrest blodgivere i verden i forhold til innbyggertall.. For å komme tilbake på et forsvarlig nivå trenger landet 30 000 nye blodgivere de neste årene..

  Original link path: /nyheter
  Open archive

 • Title: Sekretariatet
  Descriptive info: NTpFs leder:.. Hilde Aga.. Mobil: 92062416.. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser.. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen.. Organisasjonskonsulent:.. Linda Ludmann.. Telefon: 90 47 41 17.. Vår postadresse:.. Norsk Tannpleierforening.. Postboks 9202 Grønland.. 0134 Oslo.. Besøksadresse:.. Lakkegata 3, 7.. etasje (ringeklokke merket Delta/yrkesorg).. 0187 Oslo..

  Original link path: /kontakt-oss
  Open archive

 • Title: Kontingent 2012
  Descriptive info: Kontingent 2012.. Yrkesaktivt medlemsskap:.. 1.. 45 % av brutto årsinntekt (maksbeløp kr 425,- per mnd).. Ikke yrkesaktivt medlemsskap:.. (uføre, rehabilitering, ulønnet permisjon, atføring, arbeidssøkere etc).. kr 500,- per år.. Studentmedlemsskap:.. kr 200,- per år (gratis første studieår!).. Pensjonistmedlemmer:.. kr 300,- per år.. I tråd med Deltas vedtekter skal medlemmer ansatt i Den offentlige tannhelsetjenesten settes på månedlig trekk i sine respektive fylkeskommuner/Oslo Kommune.. Det samme gjelder for ansatte ved helseforetakene og statlige  ...   medlemmet.. I tillegg til kontingenten trekkes kr 20 per måned til Deltas Opplærings- og utviklingsfond – OU-fondet.. Husk å melde fra dersom du skifter arbeidsgiver!.. Tannpleiere i privat sektor får tilsendt faktura på kontingenten hvert kvartal.. Selvstendig næringsdrivende tannpleiere får tilsendt faktura på kontingenten hvert kvartal.. Yrkespassive, studentmedlemmer og pensjonistmedlemmer får tilsendt faktura for innbetaling av kontingent i medlemsperioden.. HUSK kid-nummer ved betaling av mottatt faktura.. Kontonummer: 9235 15 58409 (BN Bank)..

  Original link path: /kontingent
  Open archive

 • Title: Norsk Tannpleierforening
  Descriptive info: NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive.. Tannpleierstudenter ved tannpleierutdanningene i Tromsø, Bergen, Oslo og Elverum kan også stå som medlemmer.. NTpF er tilsluttet arbeidstakerorganisasjonen Delta, som igjen er tilsluttet hovedorganisasjonen Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund-YS.. NTpF ble stiftet 9.. desember 1968..  ...   tannpleiere er en del av NTpFs satsningsområde.. NTpF arrangerer seminarer og fagkurs slik at tannpleiernes kompetanse holdes på et høyt nivå og videreutvikles til beste for pasientene.. NTpF er delaktig under forhandlinger om arbeidsvilkår og lønn.. Lenker til.. Delta.. og.. YS.. Se også om NTpF.. Organisasjonskart.. Medlemsstatistikk.. Æresmedlemmer..

  Original link path: /kort-om-oss
  Open archive


 • Archived pages: 522