www.archive-no-2012.com » NO » T » TBK

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 4 . Archive date: 2012-10.

 • Title: Hovedside
  Descriptive info: .. Oppland Arbeiderblad (OA) skriver 12.. januar at Toten Barnevern- og kompetansesenter (TBK) er fullstendig knust i statlig rapport.. Oppslaget nødvendiggjør en beriktigelse.. TBK er ikke knust.. Les mer.. Toten barnevern- og kompetansesenter |.. www.. kingdesign.. no.. |.. keyteq..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Konflikten med Bufdir
  Descriptive info: Hovedside.. /.. Kontakt.. Konflikten med Bufdir.. Heller ikke foreligger det noen statlig rapport.. Den omtalte PwC-rapporten er utarbeidet på oppdrag for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).. Rapporten er således ikke mer statlig og uhildet enn de vurderinger som TBK har innhentet fra advokat.. PwC har ikke foretatt noen revisjon.. Dersom OA hadde lest PwC-rapporten, ville avisen ha oppdaget at PwC kun hevder at TBK har underbemannet noen plasseringer iht.. Bufdirs forventing.. TBK s anførsel er at plasseringene har blitt bemannet iht.. hva som har vært avtalt.. Forventning og avtale er forskjellige ting.. PwC presiserer selv at Budfir og TBK har ulik avtaleforståelse.. Hva som er korrekt forståelse, er et spørsmål som TBK har ønsket avgjort av domstolene.. Men det har ikke Bufdir ønsket.. Bufdir har kun benyttet seg av sin rett til å si rammeavtalen opp, noe som igjen får til konsekvens at oppsigelsens gyldighet ikke kan prøves.. Etter som PwC ikke tar stilling til konfliktens avtalerettslige spørsmål, er det ikke lett å se at PwC-rapporten plukker TBK fullstendig fra hverandre.. Heller ikke er det dekning for OA s overskrift Kreves for opptil fem millioner.. Som OA ville ha fått opplyst ved å spørre Bufdir, har direktoratet så langt ikke fremsatt noe økonomisk krav.. Ikke en eneste krone er krevd tilbakebetalt fra TBK.. Bufdir er nemlig ikke TBKs kunde.. Også det fremgår av rapporten.. TBKs kunder er fagteam og kommuner, som begge mener at TBK har bemannet de omstridte plasseringene iht.. ungdommenes behov.. Det samme gjør Fylkesmannen i Oppland, som er tilsynsmyndighet.. Hvorfor har ikke OA snakket med fylkesmannen?.. I følge OAs oppslag, har Bufdir betalt for barneverntjenester som ikke er levert.. Nærliggende blir da å spørre om TBK har underbemannet de omstridte plasseringene iht.. Svaret på dette spørsmålet er nei.. Verken PwC eller Bufdir mener at TBK har levert manglende behandlings- og omsorgstjenester.. Beskyldningen mot TBK er derfor underlig.. Beskyldningens realitet er at TBK skulle ha bemannet de omstridte plasseringene med flere miljøarbeidere enn det ungdommene hadde  ...   medlevere både fornøyd med turnusordningen og avlønningen.. Rapporten uttaler videre at spørsmålet om hvorledes man skal forstå regelverket er vanskelig.. Heller ikke Bufdir har noen klar oppfatning.. PwC tar selv ikke stilling til hva som er korrekt forståelse.. Det eneste som uttales i rapporten, er at TBK har unnlatt å betale pliktig overtid dersom man (kun) legger til grunn et antall årlige arbeidstimer på 1846.. TBK er ikke kjent for å underbetale sine ansatte.. Dersom det godtgjøres at bransjens praktisering av medleverforskriften er uriktig, har TBK flagget vilje og evne til å etterbetale sine ansatte pliktige beløp.. Men forutsetningen er naturligvis på samme måte som når det gjelder fakturert døgnpris at tilbakebetaling er noe TBK plikter.. TBK kan ikke pålegges å utbetale millionbeløp uten forutgående rettslig avklaring.. TBK har derfor ikke lett for å kjenne seg igjen i OAs oppslag.. Oppslaget er både uriktig og krenkende.. TBK stiller seg undrende til at ikke avisen har satt seg nærmere inn i saken.. Konsekvensen av Bufdirs oppsigelse er at en av landets største barneverninstitusjoner risikerer nedleggelse.. Mer enn 20 ansatte mister i så fall jobben.. Investeringer for over kr 100 millioner kommer ikke lenger ungdommer og barnevern til gode.. Alt dette skjer i en situasjon hvor forståelsen av TBKs forpliktelser iht.. lov og avtale ikke er avklart.. Kvalitetsmessig anser TBK seg konkurransedyktig med en hvilken som helst annen barneverninstitusjon.. TBK har lang historikk, fornøyde beboere, fornøyde ansatte, fornøyd tilsynsmyndighet og fornøyde oppdragsgivere.. Den eneste som er misfornøyd er Bufdir, basert på en rapport som TBK ikke ble gitt anledning til å uttale seg om før kontrakten ble oppsagt.. TBKs ansatte er skuffet over at OA medvirker til å snakke usant om deres institusjon, som er pålagt å videreføre alle eksisterende plasseringer fordi Bufdir ikke er misfornøyd med TBKs arbeid.. TBK vil derfor vurdere om ikke oppsigelsen bør få et rettslig etterspill.. Institusjonens ansatte aksepterer nemlig ikke en slik behandling, etter at de sammen har bygget opp en av landets beste barneverninstitusjoner..

  Original link path: /om-oss/konflikten-med-bufdir/
  Open archive

 • Title: Hovedside
  Original link path: /topp/hovedside/
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Kontakt
  Descriptive info: Kontakt.. Toten barnevern- og kompetansesenter.. Øverbyveien 303, Elton.. Postboks 144, 2831 Raufoss.. Telefon 61 19 94 00.. epost@tbk.. Kart.. Fra Oslo til Toten barnevern- og kompetansesenter.. Fra Gardemoen til Toten barnevern- og kompetansesenter.. Fra Gjøvik til Toten barnevern- og kompetansesenter.. Neste.. Forrige.. Tilbake til liste.. Søk i TBK.. Last ned..

  Original link path: /topp/kontakt/
  Open archive


 • Archived pages: 4