www.archive-no-2012.com » NO » T » TEACHFIRSTNORWAY

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 41 . Archive date: 2012-11.

 • Title: Forsiden
  Descriptive info: .. Hopp til.. HOVEDINNHOLD.. (Trykk Retur-tast).. SIDENAVIGASJON.. A.. -.. A+.. Kontakt.. Om Teach First.. Programmet.. Din utvikling.. Verdier.. Gjør en forskjell.. Rekruttering.. Hovedinnhold.. Lær å lede.. Vær en rollemodell.. Ledelsesutvikling.. For å bli en god leder må du utøve lederskap i praksis.. Klasserommet er en av de beste arenaene for å utvikle og trene lederferdigheter.. Teach  ...   med og etterlever programmets verdier.. Teach First handler om å gjøre en forskjell - for elevene, for samfunnet, og for deg selv.. Søk her:.. Søknadsfrist: 29.. 10.. 2012.. Bli kandidat!.. Vil du bli en av kandidatene i det fjerde kullet av TFN - klikk her for mer informasjon.. Samarbeidspartnere.. Ansvarlig redaktør: Astrid Søgnen * Redaktør: Vibeke Strøm..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Kontakt
  Descriptive info: Navigasjon.. Forsiden.. ».. Skriv ut.. Er du interessert i å bli Teach First Norway-kandidat og har spørsmål rundt rekruttering og opptak, kontakt:.. Ragnfrid Brandt.. Prosjektkoordinator, Teach First Norway.. E: ragnfrid.. brandt'at'ude.. oslo.. kommune.. no.. M: 900 17 519.. For andre spørsmål, kontakt:.. Vibeke Strøm.. Prosjektleder, Teach First Norway.. E: vs'at'teachfirstnorway.. no.. M: 906 55 968..

  Original link path: /no/Stottemeny/Kontakt/
  Open archive

 • Title: Om Teach First
  Descriptive info: Partnere.. Teach First i verden.. Kull 1.. Kull 2.. Kull 3.. 14 kandidater av det aller første TFN-kullet (Fotograf: Harald Petteren/Statoil).. Teach First Norways MISJON er å møte store utfordringer innen utdanning og realfagene ved å utvikle dyktige nyutdannede til effektive og inspirerende lærere og ledere.. Som Teach First-kandidat vil du jobbe fulltid som matematikk- og/eller naturfagslærer på en utfordrende ungdoms- eller videregående skole i Oslo samtidig som du følger et krevende utdannings- og utviklingsprogram.. Dette programmet inkluderer intensiv opplæring i England, formell lærerkvalifisering, kompetanseutvikling i regi av Statoil  ...   ansettelse i Osloskolen samt tilbud om et personlig jobbintervju i Statoil.. Teach First Norway bygger på Teach First-programmet i England.. Konseptet startet opprinnelig i USA, og har nå spredt seg til flere land rundt om i.. verden.. Bak Teach First Norway står.. tunge aktører.. innen næringsliv, skole, og utdanning.. Bak Teach First Norway står ledende aktører innen næringsliv, skole og utdanning.. Teach First Norway er et helt nytt initiativ i Norge, men konseptet er en etablert suksess fra USA og England som nå sprer seg til land over hele verden..

  Original link path: /no/Om-Teach-First/
  Open archive

 • Title: Programmet
  Descriptive info: Summer Institute.. Fulltidsjobb i skolen som realfagslærer.. Praktisk-pedagogisk utdanning.. Statoilakademiet.. Mentoring.. Andre aktiviteter.. TFN-kandidater bestiger mange slags topper! (foto ved Kristine Stangeland).. Teach First Norway er et spesialdesignet 2-årig ledelsesutviklingsprogram som kombinerer lærer- og lederopplæring.. Først må du tilegne deg de ferdighetene som gjør deg til en leder i klasserommet.. Fokuset i det første året vil derfor være utvikling av deg som en effektiv leder i arbeidet med elevene.. I det andre året vil du styrke din lederkompetanse ytterligere gjennom Statoilakademiet.. Teach First-programmet består av følgende elementer:.. Summer Institute i England.. Full jobb i Osloskolen som lærer.. Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).. Kompetanseutvikling i regi av Statoil.. Programelementene..  ...   lære bort faget ditt.. Som Teach First Norway-kandidat blir du ansatt i full jobb på en ungdoms- eller videregående skole i Oslo.. Det første året oppnår du formell lærerkvalifisering gjennom Praktisk-Pedagogisk Utdanning ved Universitetet i Oslo / ILS.. I ditt andre år som Teach First-kandidat, vil du ved siden av lærerjobben følge et program i regi av Statoil der du vil utvikle og styrke din lederkompetanse ytterligere.. Som Teach First-kandidat vil du motta tett oppfølging og veiledning på individuell basis.. I tillegg til lærerjobb, PPU, Statoilakademiet og mentoring, vil det bli andre aktiviteter, fellessamlinger, seminarer og kurs med temaer som styrker din faglige og personlige utvikling..

  Original link path: /no/Programmet/
  Open archive

 • Title: Din utvikling
  Descriptive info: Kristine Stangeland og Thomas Golding - TFN-kandidater ved Gran skole (Fotograf: Harald Pettersen/Statoil).. Teach First Norway handler om din utvikling som lærer og leder.. Osloskolen og Statoil samarbeider om Teach First Norway fordi begge har sammenfallende interesser i å utvikle deg som en god lærer og leder.. Teach First Norway er et tøft program – du vil møte store utfordringer som vil kreve det aller beste av deg.. Du skal være en inspirerende lærer, en god leder, en rollemodell og en endringsagent.. Du må være høyt motivert til å jobbe hardt og mye.. Underveis skal du få all den  ...   klasserommet er det du som har ansvaret – det er i klasserommet du skal bevise at du er en god leder som kan levere resultater i form av gode prestasjoner blant elevene.. Teach First Norway handler om.. deg.. , om.. din.. utvikling og hva.. du.. kan utrette – for dine elever og og for deg selv.. Vi ønsker å satse på deg som Teach First-kandidat fordi du er et ledertalent som har det engasjementet, de egenskapene og de verdiene som gjør at vi tror du vil lykkes som en effektiv og inspirerende leder – i skolen og i næringslivet..

  Original link path: /no/Din-utvikling/
  Open archive

 • Title: Verdier
  Descriptive info: TFN-kandidatene i kull 2 (2011).. Teach First Norway er et.. verdibasert.. utviklingsprogram.. Vi forventer at du identifiserer deg med og etterlever programmets verdier:.. Modig.. Åpen.. Tett på.. Omtenksom.. Dette verdisettet er sammenfallende med Statoils verdier.. For Teach First Norway er de tilpasset lærerrollen.. For deg som Teach First-kandidat innebærer de følgende:.. Du er nyskapende, ambisiøs, og stimulerer til nye ideer.. Du er framsynt, ser muligheter og utfordrer aksepterte sannheter.. Du stiller tydelige krav til deg selv, dine elever, og til dine lærerkolleger.. Du tar ansvar og er en pådriver for konstruktive endringer.. Du er sannferdig og opptrer med integritet.. Du er nysgjerrig, samarbeidsvillig og deler  ...   etiske problemstillinger og utfordringer umiddelbart.. Tett på.. Du leverer det du har lovet.. Du tar de utfordringene som kommer og handler raskt.. Du følger opp hver enkelt elevs helhetlige utvikling.. Du er fokusert på oppgavene og jobber målrettet.. Du er handlekraftig og lojal mot beslutninger.. Du viser engasjement og utholdenhet.. Du er reflektert og forstår den sammenhengen du jobber i.. Du viser respekt for dine elever og kolleger.. Du bidrar til et godt lærings- og arbeidsmiljø.. Du hjelper dine kolleger.. Du forstår dine elevers livssituasjon.. Du viser dine elever at du bryr deg om dem.. Du hjelper hver enkelt elev til å nå sine mål..

  Original link path: /no/Verdier/
  Open archive

 • Title: Gjør en forskjell
  Descriptive info: For elevene.. For samfunnet.. For deg selv.. TFN-kandidatene Magnus Kvalbein og Kristine Kostøl - lærere ved F21 (foto: Harald Pettersen/Statoil).. Som Teach First-kandidat vil du gjøre en viktig innsats på flere områder.. Teach First Norway handler om å gjøre en forskjell - for elevene, for samfunnet, og for deg selv.. Som lærer er du den viktigste forutsetningen for at dine elever utvikler seg og lykkes i sin utdanning.. Teach First Norway adresserer store utfordringer på realfagsfeltet.. Med Teach First Norway skaffer du deg selv et fortrinn karrieremessig..

  Original link path: /no/Realfag-og-lederskap/
  Open archive

 • Title: Rekruttering
  Descriptive info: Kvalifikasjoner.. Forventninger til deg.. Vårt tilbud til deg.. Spørsmål og svar.. Kull 2 på Summer Institute 2011.. Er du et ledertalent?.. Kan du lede? Kan du inspirere, motivere, kommunisere og levere resultater?.. Ønsker du å gjøre en forskjell for samfunnet, elevene og din egen karriere?.. Da er du den vi leter etter for Teach First Norway!.. Du må oppfylle krav til.. kvalifikasjoner.. Du må være innstilt på å jobbe på hvilken som helst skole i Oslo.. Her vil du jobbe i to år.. Som Teach First-kandidat forplikter du deg til å å delta på Summer  ...   forventninger.. til deg.. Vårt.. tilbud.. til deg innebærer fulltidsjobb, lærerkvalifisering og utvikling av dine lederegenskaper.. Vi søker ledertalenter med den riktige holdningen og verdiene til å undervise i matematikk og naturfag på de mest utfordrende skolene i Oslo.. Vi velger ut deg som vi mener er aller best egnet til å være Teach First-kandidat.. Og vi kommer til å ha høye forventninger til deg.. Vårt mål er at Teach First Norway skal være en attraktiv karriereveg for realfagsutdannede med ledertalent og lederambisjoner.. Her finner du svar på en del spørsmål knyttet til Teach First Norway..

  Original link path: /no/Kandidaten/
  Open archive

 • Title: Ledelsesutvikling
  Descriptive info: Kristine Hermanrud i en time ved Bjøråsen skole (Fotograf: Harald Pettersen/Statoil).. Teach First Norway handler om lederskap - om å lede læring, lede mennesker og og lede organisasjoner.. Teach First-programmet gir deg en unik mulighet til å utvikle dine lederegenskaper, styrke din kompetanse og gi deg et fortrinn karrieremessig – uansett hvilken vei du velger å gå etter dine to år som Teach First-kandidat.. Godt lederskap kan ikke læres på skolebenken.. Teach First-konseptet bygger på en anerkjennelse av dette.. En lærer er en leder.. Både i klasserommet og i næringslivet handler det om å sette mål, følge de opp, korrigere kursen, levere resultater, ta ansvar og handle deretter, kommunisere, inspirere, motivere og oppnå suksess.. Å engasjere 30 tenåringer er ingen enkel oppgave for noen – selv for en toppleder i næringslivet vil det være en vanskelig utfordring.. Som lærer skal du gjøre det hver eneste dag.. Du skal lede elevene til læring.. Elevene er dine medarbeidere.. Som lærer er du en leder fra dag én.. Ikke mange andre yrker gir deg mulighet til å gå rett fra skolebenken til en lederstilling med fullt ansvar for utvikling, prestasjoner og resultater.. Å være en dyktig leder handler ikke om en tittel, men om egenskaper og kvalifikasjoner.. I Teach First-programmet utvikler  ...   utholdenhet og personlig autoritet.. Klasserommet kan være en nådeløs og brutal opplevelse.. Faglig er du sterk, men å holde på oppmerksomheten, ta hensyn til alle og holde ro og orden er en ny utfordring.. Det kan hende du vil ha lyst til å gi opp undervegs.. Men det er i slike situasjoner du vil vise hvilken leder du er og kan bli – at du holder ut, tar ansvar, justerer kursen og setter i verk tiltak for å endre situasjonen.. Vi skal støtte deg alt vi kan, men det er opp til å deg å gjennomføre og levere.. Dyktige ledere kan utrette store ting.. Som en tydelig lærer kan du utrette store ting for dine elever.. Vi stiller høye forventninger til deg – elevens framtidige utdannelse avhenger av din innsats.. Vi forventer at du vil ha høye ambisjoner – på elevenes vegne og for deg selv.. Godt lederskap er viktig.. Du vil uten tvil oppleve rollen som lærer og leder som utrolig meningsfull.. Du er den som bidrar til å realisere elevenes ambisjoner og motiverer til økt innsats i skolen.. Å jobbe med barn og ungdom er givende – du vil bidra til å gjøre en forskjell i deres liv; du vil være deres viktigste leder.. Share.. |..

  Original link path: /no/Din-utvikling/Ledelsesutvikling1/
  Open archive

 • Title: Søknad til TFN
  Descriptive info: Søknad til TFN.. Vi søker nå nye kandidater som vil utgjøre kull 4 av TFN-programmet 2013-2015.. Søknad til Teach First Norway innebærer at du må søke både hos Statoil og ved Universitetet i Oslo:.. Statoil:.. Registrer din søknad og last opp alle vitnemål og andre dokumenter på Statoils søknadsside.. her.. Universitetet i Oslo.. Søk om opptak til.. PPU Teach First Norway (PPU3100T).. på Universitetet i  ...   disse lastes opp på Statoils side.. NB! Det er viktig at du registrerer din søknad både hos Statoil og UiO innen søknadsfristen 29.. oktober for å bli vurdert i den videre prosessen.. Kontaktdetaljer:.. Camilla Arntsen - Statoil: carnt'at'statoil.. com / 924 00 006.. Jonas Jøssund - UiO/ILS: jonas.. jossund'at'ils.. uio.. no / 456 12 732.. Ragnfrid Brandt - TFN/UDE: ragnfrid.. no / 900 17 519..

  Original link path: /Kandidaten/Soknadsside/
  Open archive

 • Title: Bli kandidat!
  Descriptive info: Fullfører du din master- eller doktorgrad senest våren 2013? Eller har du avsluttet din grad i løpet av de siste årene og har noen års arbeidserfaring?.. Tar du utfordringen? Dersom du vil bli en del av det fjerde kullet til Teach First Norway som starter programmet sommeren 2013, se.. for mer informasjon om søknadsprosessen.. Søknadsfrist er 29.. oktober.. MØT OSS PÅ KARRIEREDAGER.. Om du er interessert i å vite mer om Teach First Norway  ...   karrieredager i høst:.. 22.. sep: NTNU, Trondheim.. 25.. sep: UiO, Oslo.. 27.. sep: UiS, Stavanger.. 9.. okt: UiB, Bergen.. 10.. okt: UMB, Ås.. Har du spørsmål om søknadsprosessen, kontakt Camilla Arntsen i Statoil på carnt'at'statoil.. com eller 924 00 006.. For spørsmål om opptak til PPU, ta kontakt med Jonas Jøssund ved ILS på jonas.. no eller 456 12 732.. For andre spørsmål, ta kontakt med Ragnfrid Brandt på ragnfrid.. no eller 900 17 519..

  Original link path: /no/Aktuelt/Ny-test/
  Open archive


 • Archived pages: 41