www.archive-no-2012.com » NO » T » TEGNSOMSPRAK

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 2 . Archive date: 2012-11.

 • Title: Tegn som språk - Gyldendal Norsk Forlag
  Descriptive info: .. Tegn som språk.. Sissel Redse Jørgensen og.. Rani Lill Anjum (red.. ):.. En antologi om tegnspråk.. Gyldendal Norsk Forlag.. Hvordan er det å være døv i et hørende samfunn?.. Hva innebærer det å være hørende barn av døve foreldre,.. med tegnspråk som morsmål?.. Hva betyr det for anerkjennelsen av døve at tegnspråk anses som et naturlig språk?.. På hvilken måte utgjør døvesamfunnet en egen døvekultur?.. Og hva karakteriserer norsk tegnspråk som språk betraktet?.. Disse og mange andre spørsmål blir stilt og diskutert i dette tverrfaglige bidraget til temaet tegnspråk og døvhet.. De 14 forfatterne utgjør et mangfold av kompetanse ut fra faglig, personlig og yrkesmessig bakgrunn.. Med erfaring fra områder som tolkevirksomhet og tolkeutdanning, lingvistikk, pedagogikk, nordisk, tegnspråk, sosialantropologi, statsvitenskap, teologi og filosofi, favner bidragene i boken et bredt spekter av spørsmål knyttet til tegnspråk, døvhet og språklighet i sin alminnelighet.. Bidragsytere:.. Rani Lill Anjum.. Rolf Piene Halvorsen.. Hilde Haualand.. Sissel Redse Jørgensen.. Patrick Kermit.. Johan Arnt Myrstad.. Liv Solbø Nesse.. Paal Richard Peterson.. Svein Arne Peterson.. Vigdis Solbø Peterson.. Viggo Rossvær.. Odd-Inge Schrøder.. Arnfinn Muruvik Vonen.. Torill Solbø Zahl.. Hva er norsk tegnspråk? Er det et fullstendig språk på linje med norsk,.. engelsk og swahili? Er  ...   kulturelle, pedagogiske, filosofiske, sosialantropologiske og tolketeoretiske.. Forfatterne er fagfolk fra alle disse feltene.. Noen er hørende, noen er døve, men alle deler sine personlige erfaringer og sin kunnskap om tegnspråk med leserne.. Nettopp det at forfatterne har førstehånds kjennskap til bruk av tegnspråk i tillegg til sin faglige bakgrunn, gjør boken ekstra engasjerende.. Og fordi visse sider ved tegnspråkets form og funksjon gjentas i ulike sammenhenger, blir bildet som tegnes mer perspektivrikt og mer forståelig.. Boken henvender seg til alle som interesserer seg for språk, for minoriteter, for døves situasjon og oppvekstvilkår, og som ønsker å vite mer om hva tegnspråk er og hvordan det fungerer.. Den er oppdatert og ekstra aktuell i dag - både fordi diskusjonen om cochlea-implantat her settes i et større perspektiv, og fordi norsk tegnspråk nå er i ferd med å oppnå status som offisielt språk i Norge.. Hanne Gram Simonsen.. Professor i lingvistikk, Institutt for lingvistiske og nordiske studier,.. Universitetet i Oslo.. Se boken i tegnspråkversjon her.. Linker:.. Peer Gynt: Et tegnspråkmanus oversatt av Rolf Piene Halvorsen og Svein Arne Peterson.. Nye tegn til examen philosophicum og examen facultatum.. av Sissel Redse Jørgensen, Vigdis Solbø Peterson og Liv Solbø Nesse.. www.. tegnordbok.. no..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Tegn som språk - bidragsytere
  Descriptive info: Bidragsytere.. Rani Lill Anjum.. Dr.. art.. Institutt for filosofi.. Universitetet i Tromsø.. 9037 TROMSØ.. Telefon: 77 63 63 86.. Rani Lill Anjum (f.. 1974) har doktorgrad i filosofi med avhandlingen.. Our Conditional World: A critique of the formal logical approach.. Hennes forskningsområde er logikk og språkfilosofi.. Universitetslektor.. IFIKK.. OSLO.. Telefon: 22 85 57 38.. Mobil: 92 43 11 19.. Faks:.. Sissel Redse Jørgensen (f.. 1948) arbeider som universitetslektor i filosofi ved Universitetet i Oslo, og har magistergraden i filosofi.. Hun er i tillegg utdannet allmennlærer og spesialpedagog, og har i mange år arbeidet innenfor skoleverket, blant annet to år ved Skolen for hørselshemmede (Ila skole).. I den forbindelse brukte hun tegn som støtte til tale (TSS).. I perioden 1986 til 2003 hadde hun ansvaret for å tilrettelegge undervisningen ved examen philosophicum for studenter med særskilte behov.. Stipendiat.. Avdeling for lærer og tolkeutdanning.. Høgskolen i Sør-Trøndelag.. Telefon: 23 25 04 19.. Mobil: 41 30 11 75.. Rolf Piene Halvorsen var elev ved Ål folkshøyskole våren 1985.. Han arbeidet som prest for døve fra 1985 til 1997.. Han har mellomfag i tegnspråk, morsmålsstudiet, er utdannet tolk, og ha undervist i tegnspråk og tolking både ved HiST og UiO.. Piene Halvorsen arbeidet ved Teater Manu fra 2004 til 2006.. FAFO.. og Universitetet i Oslo.. Institutt for Sosialt Arbeid og Helsevitenskap.. Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU).. 7491 TRONDHEIM.. Telefon: 73 59 02 77.. Mobil: 98 01 80 17.. Faks: 73 59 18 85.. Patrick Kermit (f.. 1969) er tegnspråktolk, har hovedfag i filosofi og arbeider med en doktorgrad i medisinsk teknologi og etikk ved NTNU.. Tema for prosjektet er etikkdiskusjonen om cochleaimplantering av døve barn.. Før han tok til med dette, arbeidet han som høgskolelektor ved Enhet for Tegnspråk og Tolking ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.. Her underviste han tolkestudenter og døve lærerstudenter.. Professor.. Telefon: 77 64 43 21.. Johan Arnt Myrstad (f.. 1947) er professor i filosofi ved Universitetet i Tromsø, og arbeider med vitenskapsfilosofi, språkfilosofi, logikk og teoretisk filosofi overhodet.. Tolk.. Rycon.. Ryensvingen 11 b.. 0680 OSLO.. Telefon: 23 24 45 36.. Mobil: 97 73  ...   og har jobbet full tid som tolk fra 1969.. Over en periode på 7 år kombinerte hun det å tolke med undervisning i tegnspråk.. Hun har vært oversetter og tegnspråkkonsulent for en rekke videobøker og er i dag ansatt som tolk og språkkonsulent ved Teater Manu norsk tegnspråkteater.. Viggo Rossvær.. Telefon: 77 64 43 67.. Viggo Rossvær (f.. 1939) er er professor i filosofi ved Universitetet i Tromsø.. Han arbeider innenfor en språkfilosofisk tradisjon fra Wittgenstein, der man søker til utkantene for bedre å kunne se hvordan de store sammenhengene i livet når det gjelder mening og etikk, utvikles av fellesskapet via tydingen av helt enkle og hverdagslige kjensgjerninger.. Odd-Inge Schrøder.. Førsteamanuensis.. Institutt for spesialpedagogikk.. Telefon: 22 85 80 68.. Teksttelefon: 149 63 88 21 14.. Mobil:.. Faks:.. Odd-Inge Schrøder (f.. 1947) er 3.. generasjon døv med døve barn.. Han er cand.. philol.. med norsk som hovedfag.. Som førsteamanuensis underviser han tolkestudenter og førstespråksstudenter i tegnspråk teori og praksis.. Han har blant annet oversatt Ionescos Privattimen og Lukas-evangeliet til tegnspråk.. For tiden er han president i Deaf History International.. Arnfinn Muruvik Vonen.. Postboks 1140 Blindern.. 0318 OSLO.. Telefon: 22 85 80 51.. Faks 22 84 47 21.. Arnfinn Muruvik Vonen (f.. 1960) er utdannet allmennlingvist med en doktoravhandling om ordklassesystemene i russisk og det polynesiske språket tokelauisk.. Siden 1994 har han vesentlig forsket på ulike sider ved døves språksituasjon og undervist studenter i tegnspråk og tolking.. Han er professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo og også tilknyttet Skådalen kompetansesenter i Oslo.. Lektor og døvetolk.. Statped Vest.. Avdeling.. Hunstad skole.. Kronstadveien 35.. 5053 Bergen.. Telefon: 55 59 84 58.. Mobil: 93 44 49 49.. Faks: 55 59 84 51.. Torill Solbø Zahl (f.. 1951) har embedseksamen i spesialpedagogikk (cand.. ed) og er utdannet døvetolk.. Hun er inneværende år prosjektleder for et prosjekt som skal bidra til å styrke språk - og kommunikasjonskompetanse hos hørselshemmete barn i alderen 0 10 år.. Hun er hørende barn av døve foreldre (CODA) og har vokst opp med tospråkligheten norsk og norsk tegnspråk.. Tilbake til forsiden..

  Original link path: /bidragsytere.htm
  Open archive


 • Archived pages: 2