www.archive-no-2012.com » NO » T » TEAMBODO

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 684 . Archive date: 2012-11.

 • Title: TeamBodø KF
  Descriptive info: .. Team Bodø.. Forsiden.. Utviklingsprosjekter SNP.. Etablere bedrift.. Bistand til næringsliv.. Fagetat næring.. Om Team Bodø.. Om Bodø.. Aktuelt:.. Valg av kampflybase.. Strategisk næringsplan 2015.. Flybyen Bodø.. Ruteutviklingsfond Bodø.. Årsberetning 2011.. Bodø som møtested.. Nye olje/gass strategier.. Regionalpolitikk.. Nordområdesatsing.. Bodø som internasjonal by.. To milepæler for Team Bodø denne uka.. Denne uka har Team Bodø Utvikling (tidligere Team Bodø KF) landet to viktige prosjekter som har vært jobbet godt med i lengre tid; Lansering av ny kampanje for Bodø i vinden og gjennomføring av en internasjonal sikkerhetskonferanse i Bodø.. Les mer ».. Åpent lunsjmøte om petrostrategi for Bodø og Salten tirsdag 23.. oktober.. Vi fortsetter samarbeid med lunsjmøter arrangert i fellesskap av Norsk Petroleumsforening avd Nordland, Bodø Næringsforum og Team Bodø Utvikling og setter nå fokus på Bodøregionens petrostrategi.. Invitasjon til lansering!.. Vi har gleden av å invitere deg og dine kollegaer til lansering av høstens nasjonale omdømmekampanje.. En by, en amerikaner, fire lokale ambassadører og 16 milliarder NOK.. Dette er alt vi røper.. les mer her.. Frokostseminar om internasjonal rekruttering 2..  ...   rekruttert utenfor landegrensene sine erfaringer og tips.. Videre kommer NAV Eures og Nordic Business Link for å fortelle om hvordan de kan hjelpe bedrifter i gang med internasjonal rekruttering.. Også blir det god frokost da - og mulighet for en hyggelig prat med andre som er interessert i temaet.. Gå til nyhetsarkivet for å se tidligere nyheter.. ”NB! Team Bodø KF er omorganisert fra å være et kommunalt foretak (KF) til å inngå som en enhet i det nye Samfunnskontoret under navnet ”Team Bodø Utvikling”.. Samfunnskontoret er underlagt rådmann i.. Bodø kommune.. , og det tidligere styret i Team Bodø er dermed ikke aktivt.. For øvrig er oppgaver og organisering som før.. Denne nettsiden vil bli oppdatert med nyheter fram til Bodø kommunes nye nettportal er på plass primo.. 2013.. ”.. Abonner på nyhetsbrev.. Motta nyheter fra Team Bodø direkte pr epost.. 2008 © Team Bodø KF |.. Kontakt webansvarlig.. Prinsens gt.. 113a, Bodø | Tlf: +47 75 55 50 00.. Design.. og.. publiseringsløsning.. av.. BEDRE.. reklame.. Sidekart.. Søk.. Kontakt.. Logg inn..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Strategisk næringsplan for Bodø 2015
  Descriptive info: Strategisk næringsplan for Bodø 2015.. Strategisk næringsplan er Bodø kommunes strategiske grunnlag for næringsrettet tilretteleggings- og utviklingsarbeid.. Planen er vedtatt i bystyret 19.. mai 2011, sammen med kommunens næringspolitikk.. Planen har fire hovedsatsingsområder:.. 1.. Næringsvennlig by og region.. ,.. som fokuserer på den generelle tilretteleggingen av infrastruktur og kommunale tjenester innenfor en regional tenkning.. Mål: God infrastruktur og kommunale tjenester som gjør byen til et naturlig førstevalg.. Strategiske grep:.. a).. Forsterke rollen som kommunikasjonsknutepunkt for personer og gods.. b).. Utvikle næringsareal på land og sjø.. c).. God kommunal tjenesteyting tilpasset næringslivets behov.. 2.. , som fokuserer på å øke Bodøs attraktivitet overfor befolkning, arbeidskraft og besøkende.. Dette har betydning for rekruttering/tilflytting, for ivaretakelse og utnyttelse av viktige senterfunksjoner og for reiseliv/turisme.. Mål: Et attraktivt og velfungerende sentrum.. Strategiske grep.. Tilrettelegge for besøkende.. Forsterke byens tilbud innen handel service og kultur.. Oppgradere sentrum.. d).. Utvikle byen som reisemål og møtested.. 3.. Kompetanse og nyskaping.. som omhandler å ta ut effekten av universitetsetableringen, utvikle entreprenørskap, nyskaping, utvikling av kompetansearbeidsplasser og rekruttering generelt.. Spesielt legges det vekt på å  ...   offentlig sektor.. Ta en sterkere posisjon i nordområdesatsingen, nasjonalt og internasjonalt.. Sikre at Forsvaret fortsatt har en sterk posisjon i Bodø.. e).. Utvikling og posisjonering av Bodø innenfor Luftfart.. f).. Posisjonering for sentrale funksjoner og oppgaver innen petroleum.. Visjonen.. "Sammen skaper vi det næringsmessige tyngdepunktet i nord".. henspeiler på samarbeid mellom utviklingsaktører, offentlig og privat sektor i Bodø, regionen og fylket - og på at Bodø som fylkeshovedstad skal bidra til å hevde og utvikle fylkets og regionens posisjon i det nasjonale bildet.. Strategisk næringsplan er utarbeidet i et nært samarbeid med representanter fra næringsliv og utviklingsaktører i form av Bodø næringsforum, NHO Nordland, Universitetet i Nordland, DA Bodø, Kunnskapsparken Bodø, Visit Bodø og Partnerskap Salten.. Planen er avgrenset til Bodø, men man tar inn momenter som er sentrale for regionen, fylket og landsdelen.. Last ned strategisk næringsplan 2015.. Last ned handlingsplan 2011-2012.. Denne artikkelen.. Skrevet av Liv Bollvåg.. søndag 29.. mai 2011.. Tips en venn.. Skriv ut.. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser.. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen..

  Original link path: /ny-strategisk-naeringsplan.html
  Open archive

 • Title: Etablere Bedrift
  Descriptive info: Generelt.. Individuell Veiledning.. Felles Tilbud.. Kontorlokaler.. Startstipend.. Etablere Bedrift.. Å starte egen bedrift er meningsfylt og engasjerende, men også risikofylt og krevende.. Dersom du planlegger etableringen grundig før start, kan du spare deg for unødige problemer senere.. Ta kontakt med Team Bodø for hjelp og veiledning.. Vi har erfarne rådgivere som kan veilede deg gjennom etableringsprosessen.. Team Bodø tilbyr:.. Generell informasjon om etablering.. Individuell veiledning.. Felles tilbud i form av etablereropplæring (kurs), seminarer og temamøter.. Mulighet for kontorlokaler i en  ...   Kristiansen, tlf.. 755 55 102 / 901 20 219.. Du kan også sende mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser.. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen , ringe 755 55 100 eller besøke oss i Teamgården (Prinsensgt.. 113 A), 2.. etasje.. Siste nyheter:.. 26.. okt.. 12.. 10.. 25.. sep.. Om Team Bodø:.. Team Bodø KF arbeider med nærings- og samfunnsutvikling i Bodøregionen.. Team Bodø er kommunens fagetat i næringsspørsmål.. Les mer om Team Bodø..

  Original link path: /etablere-bedrift.html
  Open archive

 • Title: Bistand til næringliv
  Descriptive info: Bistand til næringliv.. Bodø kommune skal være en næringsvennlig kommune i henhold til den.. næringspolitikken.. bystyret har vedtatt.. Team Bodøs tilbud til næringslivet er:.. å være bedriftens kontaktpunkt og veiviser i kommuneforvaltningen.. å bistå praktisk i forhold til ny- og reetableringer av næringsvirksomhet - særlig der det er behov for en samordnet innsats fra  ...   gi faglig bistand i bedriftsutviklingsspørsmål og ved nyetableringer.. å være adresse og mottaker av avviksmeldinger i forhold til vedtatt næringspolitikk og serviceerklæringer.. å skape faglige og næringspolitiske møteplasser der Bodøs og regionens utviklingsoppgaver settes på dagsorden.. Ta derfor kontakt med Team Bodø KF - tlf.. 755 55100.. Du kan også sende en henvendelse til:..

  Original link path: /bitand-til-naeringsliv.html
  Open archive

 • Title: Fagetat næring
  Descriptive info: Bodø kommune skal være en næringsvennlig kommune i henhold til den næringspolitikken bystyret har vedtatt:.. Bodø kommune skal tilstrebe følgende kvaliteter i alle sine tjenester overfor næringslivet:.. En offensiv tilrettelegging av infrastruktur for næringslivet, herunder arealer på land og i sjø.. Eksisterende næringsarealer skal i utgangspunktet ikke omdisponeres til andre formål.. Viktig felles næringsrettet infrastruktur bør eies av kommunen.. I kontakten med næringsliv, skal Bodø kommune kjennetegnes av:.. a.. ) En positiv og løsningsorientert grunnholdning i alle ledd.. b.. ) Kort responstid på henvendelser og søknader - næringssaker skal prioriteres.. c..  ...   God næringslivskompetanse hos medarbeidere i kommunen som har bedriftskunder.. f.. ) Internt forbedringsarbeid basert på tilbakemeldinger fra kunder.. Team Bodø KF har oppgaven som kommunens fagetat i næringsspørsmål.. I denne rollen rapporterer daglig leder direkte til rådmannen.. Dette gjelder bl.. a.. i saker knyttet til:.. Spørsmål om Bodø som en næringsvennlig kommune i navnet og gavnet.. Gi råd i og løpende behandle næringsrelaterte saker.. Medvirke i næringsrelatert og tverrfaglig plan- og prosjektutvikling, kontaktmøter med næringslivet, budsjett-, økonomiplan- og rapporteringsprosesser m.. v.. Bistå med styrefunksjoner i selskaper som kommunen eier eller er medeier..

  Original link path: /fagetat-naering.html
  Open archive

 • Title: Om Team Bodø
  Descriptive info: Team Bodøs styre.. Ansatte.. Kontakt oss.. Nyheter.. Arbeidsområder.. Samfunnskontoret er underlagt rådmann i Bodø kommune, og det tidligere styret i Team Bodø er dermed ikke aktivt.. Denne nettsiden vil bli oppdatert med nyheter fram til Bodø kommunes nye nettportal er på plass primo 2013.. Team Bodø KF er et kommunalt foretak som arbeider med nærings- og samfunnsutvikling i Bodøregionen.. Team Bodø fungerer også som kommunens fagetat i næringsspørsmål.. Hensikten med denne organiseringen og navnet indikerer at Bodø kommune ønsker et godt lagspill i løsning av bysamfunnets utviklingsoppgaver.. Foretaket ble etablert 1.. mars 2003.. Budsjettrammen i 2012 er på ca 13 mill kr.. Av dette utgjør kommunens  ...   som "generalforsamling".. I fagetatsrollen rapporterer daglig leder til rådmannen.. består av 6 personer med følgende sammensetning:.. tre folkevalgte representanter.. to representanter fra næringslivet / utviklingsaktørene.. en representant fra de ansatte.. Ellen Belsom er styreleder i foretaket.. Team Bodø har 7 medarbeidere i 2012.. Teamet har en flerfaglig sammensetning.. Oversikt over ansatte og arbeidsoppgaver i Team Bodø finner du.. her.. Team Bodø utarbeider årlige foretaksplaner som gir en oversikt over mål, arbeidsoppgaver og ressursbruk i arbeidsåret.. På samme måte lages det årsberetninger.. En foreløpig årsberetning for 2011 finner du.. Team Bodø arbeider gjennom flere organiserte nettverk og i noen sammenhenger også i en sekretariatsrolle i forhold til bransjenettverk..

  Original link path: /om-team-bodo.html
  Open archive

 • Title: Om Bodø
  Descriptive info: Bodøs næringspolitikk.. Nyskapingspris.. Bransjenettverk.. DA Bodø.. På 67 grader nord - midt i det magiske nord - ligger fylkeshovedstaden Bodø.. Med sine 47 000 innbyggere er Bodø Nord-Norges nest største by, og en av landets raskest voksende.. Bodø er fylkeshovedstaden i Nordland, landsdelssenter i Nord-Norge og regionsenter i Salten.. Fra Salten er det like langt til Kirkenes som til Oslo.. Frisk og åpen.. Plassert på spissen av Bodøhalvøya, ligger byen vennlig og åpen ut mot havet.. Byen er kjent for å ta godt imot nye folk.. Her finner du et av landets beste studentmiljøer og det er lett å la seg begeistre av bodøværingenes gjestfrie og friske folkelynne.. Bodø er kjent for sin spektakulære natur og sterke kontraster.. Fra blendende midnattsol til magisk nordlys i mørke.. Tid til å leve.. Svært gode kommunikasjoner gjør at reisen til Bodø går med rekordfart.. Flyplassen ligger midt i byen og i sentrum finner du tog, hurtigbåt, ferge, buss og hurtigrute.. Byen er et nasjonalt knutepunkt for transport,  ...   and Space Festival, Aspmyra Live, Bodø Hardcore festival samt en hel rekke andre kulturarrangementer viser mangfold og frisk drivkraft i Bodøs kulturliv.. Nordland teller ca.. 235.. 000 personer, noe som utgjør over halvparten av befolkningen i hele Nord-Norge.. Dette innebærer et næringsliv i vekst med stor verdiskaping.. Rollen som fylkeshovedstad og landsdelssenter gjør at Bodø har en rekke funksjoner innenfor helse, utdanning, tjenesteyting, transport og handel, som befolkningen i Bodøregionen og de øvrige kommunene i Nordland benytter seg av.. Offentlige virksomheter som Helse Nord, Statens vegvesen region nord, Husbanken og Hovedredningssentralen ivaretar sine landsdelsfunksjoner fra Bodø.. Luftfartstilsynet, Avinor Kontrollsentral Nord og etter hvert Forsvarets Operative Hovedkvarter (.. FOH.. ) utfører oppgaver av nasjonal karakter effektivt og funksjonelt fra Bodø.. Velkommen til byen vår Bodø - midt i Norge - midt i hjertet!.. Les mer:.. www.. bodo.. no.. Kommunefakta om Bodø.. , SSBs løpende oppdatering av kommunefakta.. Bodø kommunes.. tjenestetilbud og utviklingsarbeid.. Visit Bodø.. Regionalt samarbeid i.. Salten.. Om næringslivssamarbeidet i.. Bodø Næringsforum.. Universitetet i Nordland..

  Original link path: /om-bodo.html
  Open archive

 • Title: Valg av kampflybase
  Descriptive info: Regjeringen arbeider med en ny langtidsplan for Forsvaret.. Denne kommer til Stortinget våren 2012 og behandles i juni.. Den nye langtidsplanen vil bl.. være avgjørende for framtida til Bodø hovedflystasjon.. Her er Bodø kommunes innspill til Utenriks- og forsvarskomiteen.. Notat som viser arealmulighetene i Bodø gitt ulike løsninger for rullebanen.. Forsvarssjefen la fram sitt fagmilitære råd 24.. november 2011.. Samtidig la Forsvarsdepartementet fram en rapport om lokaliseringsalternativer for nye kampfly F-35.. Disse finnes på Forsvarsdepartementets hjemmesider:.. http://www.. regjeringen.. no/nb/dep/fd.. html?id=380.. Bodø kommune leverte 6.. januar 2012 høringsuttalelser til disse utredningene:.. Høringsutalelse til Forsvarssjefens fagmilitære råd.. Høringsutalelse til Forsvarsdepartementets rapport Lokaliseringsalternativer for Forsvarets nye kampfly F-35.. Tidligere presentasjoner av Bodøs fortrinn og mulige utviklingsløsninger for base og by:.. Brosjyre om kampflybase i Bodø.. Bodø kommunes analyse av utviklingsmuligheter base og by.. Bodøs generelle presentasjon.. Her finner du presentasjon fra folkemøte 11.. januar.. Her finner du svar på en del ”kritiske” spørsmål til Bodøs kandidatur.. For Bodø er dette en viktig sak, både mht det totale kompetansemiljøet, utvikling av  ...   havområdene.. Dette oppnås kun med en hovedbase i nord som har rekkevidde til å dekke hele landet, inkl.. nordområdene.. Bodøs fortrinn kan oppsummeres som følger:.. Plassering i de prioriterte nordområdene slik at flyenes kapasitet til informasjonsinnhenting og overvåkning kan utnyttes fullt ut, samtidig som øving og trening gir daglig tilstedeværelse og suverenitetshevdelse i nord.. Plassering midt i landet, slik at man fra.. én base.. dekker hele landets interesseområde fra Skagerak til Svalbard.. Tilbud til ansatte og familier som gir mulighet for rekruttering, stabilitet og familieliv i et levende bysamfunn.. Videreføring av det tyngste kompetansemiljøet innenfor luftforsvaret.. Nærhet til Forsvarets Operative Hovedkvarter, hvor det også ligger godt til rette for å integrere større deler av Luftforsvarets ledelse.. Gode operative forhold, både med tanke på flyplassen, luftrom, øvingsområder og skytefelt, bl.. ukentlig samtrening med basene i Luleå og Rovaniemi.. En løsning med ny rullebane som tilfredsstiller alle krav til støy og miljø.. Samdrift med sivil luftfart, som reduserer Forsvarets investerings- og driftskostnader.. Skrevet av Per-Gaute Pettersen.. mandag 04.. juli 2011..

  Original link path: /valg-av-kampflybase.html
  Open archive

 • Title: Strategisk næringsplan for Bodø 2015
  Original link path: /strategisk-naeringsplan-2015.html
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Strategisk utviklingprogram luftfart (SUL)
  Descriptive info: Strategisk utviklingprogram luftfart (SUL).. Programmets visjon er:.. Bodø - Norges mest komplette og innovative luftfartsmiljø.. Innsatsområdene er som følger:.. Virksomhetsutvikling innen sivil og militær luftfart.. Kompetanseutvikling.. Bodø som møteplass og visningssted for luftfart, romfart og luftsport.. Videreutvikle Bodø lufthavn.. Innenfor hvert innsatsområde er det definert en rekke prosjekter og programperioden går over 2 år, med  ...   av DA Bodø og bak programmet står et partnerskap bestående av Widerøes Flyveselskap ASA, Avinor Bodø, Høgskolen i Bodø, Bodø Hovedflystasjon, 132.. ving, Nordland fylkeskommune, Norsk Luftfartsmuseum, FLO Bodø, Bodø vgs, Flyfag og Bodø kommune/Team Bodø.. Mer informasjon om programmet finner du.. Se filmen om flybyen Bodø.. Skrevet av Bertil Zahl.. onsdag 04.. november 2009..

  Original link path: /flybyen-bodo.html
  Open archive

 • Title: Ruteutviklingsfond Bodø
  Descriptive info: Det er bevilget kr.. 12.. 000.. 000 for å utvikle nye internasjonale flyruter til/fra Bodø innenfor ESA området.. Fondet forvaltes av Team Bodø KF og styret er besluttende organ.. Til å forestå det praktiske arbeidet er det etablert et Ruteutviklingsforum med representanter fra Fylkeskommunen (samfersel), Visit Bodø, NHO og Avinor Bodø; samt Team Bodø.. Med tanke på innsalg til flyselskaper og andre aktører som i sin tur kan påvirke flyselskaper er det utarbeidet.. "Route Development Fund (RDF)-Bodø.. Operating Rules".. og en brosjyre som presenterer Bodø og en rekke  ...   og Sør-Troms og det er også utarbeidet en brosjyre;.. "Higher Education, Research Institutions and Business Life in Nordland".. Visit Bodø har gjennom sitt nettverk og Innovasjon Norge startet markedsføringen, det er sendt informasjon til aktuelle flyselskaper og når materiellet er ferdig vil salgsarbeidet intensiveres.. Samarbeidet med Nordland Fylkeskommune og Avinor Bodø er også intensivert og i desmber 2010 ble det arrangert en felles reise til Riga for å besøke airBaltic.. Information in English to airlines about how to apply for aid from RDF - Bodø.. mandag 15.. august 2011..

  Original link path: /ruteutviklingsfond-bodo.html
  Open archive


 • Archived pages: 684