www.archive-no-2012.com » NO » T » TAANSVAR

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 37 . Archive date: 2012-11.

 • Title: taansvar - Ta ansvar
  Descriptive info: .. Om Ta ansvar.. Aktuelt.. Om Voldtekt.. Bistandsadvokat.. Etikk.. Helsesøster.. Politi.. Prest.. Butikk.. Linker.. Top.. Søk.. Mer informasjon.. Grete Kvalheim.. Produktbilder.. Blog Index.. This is a Blog Page.. Add Media to Your Posts.. Navigation.. Links.. Login.. Thursday.. Feb.. 16.. 2012.. Ta ansvar.. Ta ansvar er en aksjon som retter seg mot ungdom for å forebygge voldtekt og seksuelle overgrep.. Hensikten er å gi informasjon om seksuelle overgrep, hva man kan gjøre for å unngå voldtekt og hva man kan gjøre hvis man har vært utsatt for dette.. Aksjonen kalles Ta ansvar, fordi det nå er på tide at alle parter tar ansvar for å unngå voldtekt og seksuelle overgrep.. Ungdom må ta ansvar.. og vise respekt for hverandre.. Nei betyr nei! Dette må respekteres av både gutter og jenter! Sier en av partene nei, så skal det respekteres.. Ungdom må passe på hverandre å ikke utnytte situasjonen.. Foreldre må ta ansvar.. og begynne å snakke med ungdommene sine om voldtekt og seksuelle overgrep.. De voksne må ta ansvar.. og være gode eksempler for barn og unge.. Lærerne må ta ansvar.. og ta opp temaet voldtekt og seksuelle overgrep som tema på skolen.. Helsesøstrene må ta ansvar.. for ungdom  ...   Norge fikk i 2011 invitasjon til å delta i en stilkonkurranse om voldtekt.. Vinnerstilene kan du lese.. her.. Alle unge i hele landet oppfordres til å ta ansvar og ta et bevisst standpunkt ved å si at Nei betyr nei! Ta ansvar har laget armbånd og nøkkelbånd som viser at man støtter aksjonen.. Disse er meget populære, og kan bestilles her.. I september 2011 arrangerte Ta ansvar en tverrfaglig temadag om voldtekt og seksuelle overgrep.. Fagdagen ble sponset av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Justis- og politidepartementet.. Ta ansvar har foreløpig ikke fått midler til drift, så aksjonen drives på frivillig og idealistisk basis inntil videre.. Ansvarlig for Ta ansvar aksjonen er forfatter og grunnlegger av DIXI Ressurssenter Grete Kvalheim (.. grete@taansvar.. no.. ).. Du kan lese mer om Grete.. Ta ansvar har en nettside der man finner faglig informasjon om voldtekt og seksuelle overgrep.. Her er det mulig å sende inn spørsmål om temaer man lurer på anonymt, og man vil få svar innen en uke.. Skolene kan bestille foredrag om forebygging av voldtekt og seksuelle overgrep.. Ta kontakt med Grete for mer informasjon.. Share Article.. |.. Email Article.. Print Article.. Alt innhold er kopibeskyttet Ta ansvar, 2012..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: taansvar - Aktuelt
  Descriptive info: Grete kommenterer!.. Dette er Gretes lille hjørne.. med meninger om.. mangt og mye.. Tuesday.. Oct.. 02.. Bortføring av barn.. Alle foreldres verste mareritt.. Det er alle foreldres verste mareritt.. Jeg fikk beskjed om at de hadde funnet sekken hennes og at hun var savnet fra skolen.. Tankene da jeg raste tilbake fra jobb i Oslo frem til beskjeden om  ...   far med skjelvende stemme i et intervju på P4.. Click to read more.. by.. Monday.. 01.. Åtte av ti voldtektssaker henlegges.. AP-politiker Roger Ingebrigtsen uttaler at han er lut lei av å snakke med og høre om jenter som har blitt utsatt for voldtekt, der politiet bruker uker, måneder og til og med år, før de tar kontakt med offeret..

  Original link path: /aktuelt/
  Open archive

 • Title: taansvar - Om Voldtekt
  Descriptive info: Sunday.. 19.. Voldtekt vises ikke på utsiden.. Av Grete Kvalheim, initiativtaker for Ta ansvar.. Det er ingen som går rundt og tror at de skal oppleve å bli utsatt voldtekt.. Det er ikke noe man kan forberede seg på.. Og når det har skjedd, er det en så grusom opplevelse at mange reagerer med fornektelse; de klarer rett og slett ikke å ta det inn over seg.. Voldsomme følelser settes i sving, og man gjør alt man kan for å forsøke å glemme det som har skjedd.. Klær og sko man hadde på seg under overgrepet, blir vasket på kokvask, gitt bort til venninner, kastet, ja til og med brent for å kvitte seg med alt som minner om overgrepet.. Det er ikke funnet opp ord som beskriver hvordan du har det når du tror at du skal dø.. Det er rett og slett umulig å forklare hvor redd du var, til en person som ikke har opplevd det samme.. Samtidig oppleves det enormt frustrerende at det ikke er noen som fatter og forstår hva du har gjennomgått.. Mange tror at andre må kunne se på dem at de har blitt voldtatt.. Noe så grusomt må jo vise på utsiden? Foreldrene, søsken, lærerne, venninnene - de må jo kunne se det på meg? tenker de.. Seksualitet er vanskeligere enn vold.. Å bli utsatt for en voldtekt er en katastrofe for den som opplever det.. All skam- og skyldfølelsen som ofte oppstår i etterkant, gjør det ikke lettere å håndtere.. De aller fleste jeg har vært i kontakt med, har vært veldig opptatt av å skjule at de vært utsatt for en voldtekt, og brukt enorme krefter på det.. Krefter de i stedet kunne brukt på å bearbeide hendelsen og forsøke å bygge seg opp igjen.. En voldtekt er en traumatisk opplevelse.. Plutselig og uten forvarsel opplever du å bli utsatt for en alvorlig trussel for å miste livet eller bli utsatt for en alvorlig skade.. Et slikt traume innebærer alltid at du utsettes for forskjellige sanseinntrykk.. Det kan være spesielle lukter, lyder eller smaker som du knytter til voldtekten.. Mange som har blitt utsatt for voldtekt, forteller hvordan lyden av en spesiell sang på radioen uten forvarsel kan sette dem rett tilbake til overgrepet som skjedde for mange år siden.. Det kan være smak av jordbær med fløte, lukten av fyr på peisen, etterbarberingsvann eller som lille Lina, et incestoffer, fortalte: Lyden  ...   med meg, har fortalt at jeg er den eneste som vet om den grusomme hemmeligheten de bærer på.. Det kan være en god idé å be en person du stoler på om å hjelpe deg med å fortelle, for eksempel en lærer, håndballtrener, dirigenten i koret, ungdomspresten eller helsesøster.. Ofte kan dette vise seg å være en person som kan være en mye større ressurs og støtte enn du først hadde trodd.. Det tar som regel ikke lang tid før konsentrasjonsproblemene dukker opp, og man kan få store problemer på skolen.. Man ligger våken store deler av natten, grubler og tenker triste tanker.. Og når man endelig til slutt sovner, bråvåkner man igjen av fryktelige mareritt.. Dermed møter man uopplagt og sliten på skolen og orker ikke å konsentrere seg om lekselesing og forberedelser til prøver og eksamener.. Flinke elever kan oppleve at karakterene stuper og fraværet øker, og både foreldre og lærere kjefter.. Kjære, snille deg - hvis du sliter etter å ha blitt voldtatt; snakk med en av lærerne dine som du stoler på! Fortell dem hva som har skjedd, og be om hjelp! Jeg kjenner til en rekke flotte løsninger som lærere rundt omkring i landet har bidradd med for å tilrettelegge for elever som sliter på denne måten, for eksempel for dem som ikke orker å ha gym, svømming eller å dusje i sammen med de andre i klassen.. Helsesøster kan også være utrolig god å snakke med.. Alt er mulig, du må bare tørre å ta det første skrittet ved å betro deg om voldtekten og be om hjelp!.. Husk: Du må aldri, aldri gi opp! Vær modig og sterk, ikke la andre knekke selvtilliten din.. Du er verdifull! Noen er glad i deg! Søk informasjon og hjelp.. Våg å fortelle og betro deg, ikke gå alene med alle de triste tankene.. Ikke la angst og depresjon ta overhånd.. Enten du er gutt eller jente, kvinne eller mann, ikke tro at du er alene om å ha opplevd voldtekt.. Det er du dessverre ikke.. Snakk, snakk, snakk - det hjelper! Reaksjoner etter en voldtekt skal snakkes i hjel, ikke ties i hjel.. Det hjalp meg, da kan det hjelpe deg også!.. Beste hilsen Grete Kvalheim.. Det er viktig å søke kunnskap og informasjon når man har vært utsatt for en voldtekt.. Alt dette, og mye mer, kan du lese om i boken Hjelpe meg! En bok om voldtekt..

  Original link path: /om-voldtekt/
  Open archive

 • Title: taansvar - Bistandsadvokat
  Descriptive info: Bistandsadvokatens rolle og oppgave.. Av Hege Salomon, Advokat.. Hege Salomon, Advokat.. Dersom du har vært utsatt for voldtekt eller annet alvorlig seksuelt overgrep, har du krav på å få oppnevnt en bistandsadvokat for å ivareta dine interesser.. Bistandsadvokaten skal være en støtteperson i tillegg til å være din advokat.. Bistandsadvokaten er en advokat som blir oppnevnt av retten for å ivareta offerets/fornærmedes interesser i en straffesak.. Det er ikke riktig å si forsvarer for fornærmede slik enkelte gjør.. Bistandsadvokaten blir oppnevnt av retten i hver enkelt sak, slik forsvareren blir for tiltalte.. Forsvareren skal ivareta tiltaltes interesse i straffesaken, og aktor er påtalemyndighetens representant som skal f oslahs;re saken for staten.. Det er aktor som skal føre bevisene knyttet til skyldspørsmålet for retten.. I voldtektssaker er det en statsadvokat som er aktor.. Fornærmede er et juridisk begrep for offeret for den straffbare handlingen.. Som fornærmet har man flere juridiske rettigheter enn andre vitner.. Det er det offentlige som betaler for bistandsadvokatens arbeid, uavhengig av inntekt og formue.. Bistandsadvokaten skal gi deg hjelp og støtte etter overgrepet, særlig i forbindelse med politiavhør, etterforskning og under rettssaken dersom saken kommer så langt.. En annen viktig oppgave for bistandsadvokaten er å fremme erstatningskrav i saken, enten i rettssaken eller via kontoret for voldsoffererstatning.. Mens aktor (politijuristen) plikter å være objektiv i sine vurderinger og legge vekt på både det som taler mot og for tiltalte, stilles ikke de samme krav til objektivitet hos bistandsadvokaten.. Bistandsadvokaten er kun advokat for fornærmede og behøver ikke å ta hensyn til den tiltalte i saken, annet enn at man alltid som advokat har en plikt til å fremme rett og hindre urett.. Du skal ikke være redd for å kontakte bistandsadvokat, de fleste advokater er glad for alle nye oppdrag uansett om de har mye å gjøre.. Selv om voldtektsofres stilling i rettsprosessen har blitt betydelig styrket i løpet av de siste årene, er situasjonen for disse sakene langt fra fullkommen.. Politiets etterforskning og prioritering av voldtektssaker er etter min mening ikke god nok i mange av sakene jeg har hatt.. Det er særlig et problem at det tar lang tid før det fattes påtalemessig avgjørelse i sakene.. Dette har sammenheng med de ressurser politiet har til rådighet, men det handler også om holdninger til disse sakene.. Dersom voldtektssaker hadde vært etterforsket på lik linje med drapssaker, ville vi hatt en langt høyere oppklaringsprosent.. Undersøkelser tilsier at det er flere grunner til at mange kvier seg for å anmelde en voldtekt.. Noen har ikke tillit til politi og rettsvesen.. Flere kjenner overgriper fra før og kvier seg av den grunn for å anmelde, mens andre er redd for  ...   å anmelde overlater ansvaret for saken til politi og påtalemyndighet, og at man samtidig kanskje kvitter seg med noe av den skyld- og skamfølelsen mange opplever.. Selve prosessen med å anmelde og eventuelt forklare seg i retten kan faktisk være en bearbeiding og en slags terapi for fornærmede.. En henleggelse kan for mange fremstå som et nederlag.. Det mener jeg det ikke bør være.. En sak som er henlagt, kan tas frem igjen hvis det fremkommer nye opplysninger.. En henlagt sak vil være registrert i politiets register, slik at man vil se at vedkommende er anmeldt dersom det skulle dukke opp fremtidige tilfeller.. Det kan også nevnes at man kan søke om voldsoffererstatning til tross for at saken er henlagt.. Dersom du bestemmer deg for å anmelde, har du rett til å ha med deg bistandsadvokat i avhøret som finner sted når du skal inngi anmeldelse.. Når man skal anmelde en alvorlig overgrepssak, gjøres dette ved at man forklarer seg om overgrepet til politiet.. Det er vanlig at bistandsadvokaten bestiller time til dette, og du kan som fornærmet vente med å forklare deg i saken til bistandsadvokaten har anledning til å bli med.. Det å ha med seg bistandsadvokat på et slikt avhør kan være til hjelp og støtte.. Det kan føles trygt å ha med seg advokaten som støtteperson.. I tillegg kan bistandsadvokaten få frem poenger som kan være av betydning i retten.. Bistandsadvokaten skal normalt vente med å stille spørsmål til etterforsker er ferdig, og det er viktig at fornærmede gis anledning til å forklare seg fritt først.. Ofte vil det være slik at advokaten kjenner saken godt og har behov for å stille supplerende spørsmål til slutt.. Bistandsadvokaten kan under avhøret av fornærmede eller senere foreslå etterforskningsskritt.. Det kan være avhør av vitner, innhenting av dokumentasjon, videoopptak og annet.. Alle som er advokater, kan i prinsippet oppnevnes som bistandsadvokater.. På advokatforeningens og juristforbundets hjemmesider kan du finne advokater som selv har oppgitt at de ønsker å jobbe som bistandsadvokat.. De fleste som står på denne listen, har relevant erfaring, men det stilles ingen spesielle krav til de advokatene som er registrert der.. Se.. www.. jus.. Når du har funnet navn og telefonnummer til advokaten du ønsker, kan du bare ringe.. Dersom det er en akutt situasjon, kan du også ringe på kveldstid eller i helgen.. Hvis du har telefonskrekk, kan du sende en e-post eller en tekstmelding.. De fleste advokater bruker mobilen som verktøy og er innstilt på å få slike telefoner.. En annen ting er at man kan ha et ønske om å skjerme sin fritid dersom det ikke haster.. Da kan e-post eller sms være løsningen..

  Original link path: /bistandsadvokat/
  Open archive

 • Title: taansvar - Etikk
  Descriptive info: Skyld og tilgivelse.. Av Paul Leer-Salvesen.. Paul Leer-Salvesen.. I mange år har jeg arbeidet med spørsmålene om skyld og tilgivelse, og jeg blir ikke ferdig med dem.. De er så viktige, og vanskelige.. Jeg har intervjuet gjerningspersoner og ofre, mennesker som har gjort og opplevd forferdelige handlinger.. Jeg har også snakket med barn, unge og voksne som lever mer alminnelige liv.. Det viktigste jeg har lært, er dette:.. Skyld og skyldfølelse er ikke det samme.. En kan slite med skyldfølelse, uten å ha gjort noe galt.. Det vet ofre for voldtekter og andre voldshandlinger mye om.. Skyldfølelsen kan være der uten at en er skyldig.. De som plages av denne lumske, løgnaktige skyldfølelsen, trenger noen å snakke med.. Noen som kan si: Men kjære deg, det var faktisk ikke din skyld! Skyldfølelsen må tolkes.. Vi må spørre: Taler den sant, eller lyver den?.. Enda mer alvorlig er det at skylden kan være der, selv om en ikke kjenner noen skyldfølelse.. Noen personligheter er slik at de klarer å skyve vekk angeren og skyldfølelsen selv om de burde meldt seg med full tyngde.. Noen kan trenes opp til å begå alvorlige voldshandlinger uten å reagere med skyldfølelse der og da.. Den friske og sunne skyldfølelsen er den som melder seg når det er grunn til det, når en faktisk har skadet eller krenket en annen med handlinger, ord eller forsømmelser.. Da siden den: Ta ansvaret! Innrøm det du har gjort og gjør opp for deg! Ikke benekt, ikke røm, ikke legg skylden over på andre.. Den som reagerer slik etter å ha gjort noe galt, er det håp for.. Og hvis det finnes et offer, kan ikke gjerningspersonen gjøre offeret en større tjeneste enn å fortelle sannheten og erkjenne skyld.. Sannheten frigjør, begge parter.. Løgnen binder og gjør overgrepet enda større.. Men tilgivelsen, da, hva med den? Det viktigste jeg har lært er at vi skal være forsiktige med  ...   sorgarbeid, en form for frigjøring.. Mens andre kommer aldri så langt.. De må forsøke å forsone seg med det som har skjedd på andre måter.. I intervjuer jeg gjorde med tre sønner som har vokst opp med ekstremt voldelige fedre, kommer det frem at ingen av disse tre voldelige patriarkene noensinne har innrømmet det de har gjort og tatt ansvar for det.. Og det er vanskelig å tilgi en som er uskyldig i egne øyne.. Dette går igjen i svært mange av samtalene jeg har hatt: Innrømmelse av skyld er en forutsetning for tilgivelse.. For noen kan tilgivelse være en god vei.. I andre tilfeller kan volden og overgrepene være av en slik art at de to må gå hver sin vei etterpå.. Livet er slik at noen forhold blir så ødelagte at bruddene er endelige.. Da kan de to måtte prøve å forsone seg med det som har skjedd på hver sin kant, og i møter med andre mennesker.. Vi må være svært forsiktige med å presse ofre i bestemte retninger.. Her er det gjort mye galt.. Ikke minst i kristne miljøer.. Den som sier til en kvinne som endelig har klart å bryte med sin voldelige mann at: Du som er en kristen, du må kunne tilgi ham og ta ham tilbake Den som bruker tilgivelsestanken på denne måten, begår et nytt overgrep mot kvinnen.. Og dette har skjedd mange ganger, og det skjer fortsatt.. Likevel må vi snakke sammen om skyld og tilgivelse.. Med dem om har opplevd de vondeste tingene, og med dem som lever alminnelige liv.. Å vokse opp med foreldre som aldri innrømmer feil og aldri påtar seg skyld og alltid bortforklarer og benekter, er like farlig som å vokse opp med voldelige foreldre.. Tror jeg.. Bøker av Paul Leer-Salvesen:.. Tilgivelse Universitetsforlaget 1999.. Min skyld Verbum 2002.. Forsoning etter krenkelser Fagbokforlaget 2009.. Paul Leer-Salvesen er professor i etikk ved Universitetet i Agder..

  Original link path: /etikk/
  Open archive

 • Title: taansvar - Helsesøster
  Descriptive info: Helsestasjon for ungdom.. Visste du at de fleste kommuner i landet har et tilbud om helsestasjon for ungdom i alderen 13 til 20 år? Tilbudet er åpent for både gutter og jenter og det er helt gratis!.. De som jobber der, både helsesøstrene, leger og andre fagpersoner, er utrolig dyktige til å snakke med ungdom om alt mulig som  ...   Psykisk helse.. På helsestasjon for ungdom kan du få gratis kondomer, og du kan få tatt klamydiatest og graviditetstest.. Jeg har lang og veldig god erfaring med helsesøstre rundt omkring i landet, og anbefaler deg på det varmeste å ta kontakt med dem hvis du trenger noen å snakke med om disse tingene!.. Sjekk hva DIN kommune tilbyr på.. klara-klok..

  Original link path: /helsesster/
  Open archive

 • Title: taansvar - Politi
  Descriptive info: Politiet i Oslo ønsker at voldtatte kvinner skal anmelde overgrepet.. Hanne Kristin Rohde.. Av Hanne Kristin Rohde, Politiinspektør, Seksjon for Volds- og seksualforbrytelser.. Hva er en voldtekt rent juridisk?.. Den som skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende adferd.. Eller.. Har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen.. Ved vold eller truende adferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen eller å utføre tilsvarende handlinger med selg selv.. 3 år ved samleie eller ved at den bevisstløse tilstand er fremkalt av gjerningsperson 21 år ved gruppevoldtekt, særlig smertefullt, særlig krenkende, tidligere straffet, forn dør eller får betydelig skade på legeme eller helse.. Grov uaktsom voldtekt = 5 år.. Evt 8 år.. Som et element i forebygging av voldtekt er vi opptatt av.. å gi kvinner nok kunnskap til å ta vare på seg selv.. Det betyr ikke at vi plasserer skyld på kvinnen.. En kvinne er aldri skyld i å bli voldtatt.. Men vi kvinner kan selv bidra til å redusere risikoen for å bli utsatt for en voldtekt.. F eks ved å tenke gjennom vårt alkoholinntak, ved å ikke ta følge med ukjente på mørklagte steder med få andre mennesker tilstede, ved å ikke bli med helt ukjente menn hjem etc.. På fester og nachspiel er det ofte høy alkoholfaktor, og vi er mer utsatt om vi er sanseløst beruset.. Da greier vi ikke gjøre tilstrekkelig motstand eller rope på hjelp.. Vår virkelighet er dessverre langt fra den ideelle verden.. Det er en menneskerett å ikke bli voldtatt.. Det er en menneskerett å ikke bli utsatt for kriminalitet.. Men dette betyr ikke at vi ikke kan og bør ta ansvar selv.. Det er en stor utfordring å forebygge voldtekter.. Vi må tenke bredt.. Voldtekt skjer i alle kulturer, i alle samfunnslag, på gata, på jobb, innen familie, overfor voksne og barn av begge kjønn.. Politiet kan ikke forebygge voldtekter alene.. Alle kan og bør bidra.. Vi ønsker at kvinner anmelder:.. I mange år har det vært formulert som et kriminalpolitisk mål å få flere kvinner til å anmelde overgrep de utsettes for slik at lovens tiltenkte avskrekkende effekt blir reell.. For vold i familien og privatlivet er det totalt beregnet at mørketallet utgjør 85-95%.. Kun et mindretall anmeldes til politiet.. Det er antatt at skam og skyldfølelse, lojalitetsfølelser overfor overgriper og frykt for represalier er med på å  ...   media.. Flere anmeldelser gir oss også bedre mulighet for å stanse serieovergripere, både ved å sikrebiologiske spor der disse er tilstede, og ved å fange opp modus.. Råd fra politiet etter en voldtekt:.. Bevissituasjon:.. Gå til Overgrepsmottaket med en gang! De vil kunne sikre biologiske spor på deg, og gi deg fysisk og psykisk veiledning og støtte.. Husk at du kan ha biologiske spor på deg også etter et voldtektsforsøk.. ( hår fra gjerningsperson,spytt, hudavskrap, hudepitel).. Du har rett til 3 timers gratis advokatbistand etter en voldtekt, hvor du kan tenke høyt omkring din situasjon, og få vite litt mer om hva som skjer når du anmelder.. Du kan gjerne bruke litt tid til å tenke gjennom om du orker å anmelde.. Vi må allikevel minne om at det er en fordel for politiet å få sikret åstedet i nær tilknytning til overgrepet, med tanke på sporsikring til en eventuell rettsak.. Beviskravet - ut over enhver rimelig tvil.. Vi må ikke fire på kravet til rettssikkerhet og kreve mindre til domfellelse i disse sakene.. En mann har også krav på rettssikkerhet, og vi må være sikre på at ikke uskyldige blir dømt.. Mange kvinner tror at en henleggelse eller en frifinnelse betyr at hun ikke er trodd av politi og rettsvesen.. Dette er direkte galt.. En henleggelse på bevisets stilling betyr ikke at kvinnen ikke er trodd.. Det betyr heller ikke at mistenkte/siktede/tiltale er blitt trodd.. Det betyr imidlertid at politiet ikke har greid å skaffe tilveie tilstrekkelig bevis i saken til å kunne reise sak mot gjerningspersonen.. Vi har gjennom årene sett flere eksempler på saker hvor vi tror vi har riktig person mistenkt/siktet, men hvor vi ikke greier å bevise dette.. Tilsvarende vil problemstillingen kunne være i retten, og saken ender da med frifinnelse.. Denne misforståelsen av troverdighet kan vi helt sikkert bli enda bedre på å kommunisere i løpet av etterforskningen hos politiet.. I noen tilfeller ser vi dessverre at kvinner anmelder voldtekter som ikke har skjedd, dvs hun leverer en bevisst uriktig anmeldelse.. Der vi greier å bevise falsk anmeldelse snur vi saken og anmelder kvinnen for falsk forklaring for politiet.. Ved domfellelse:.. Straffenivået har økt.. Fra 1 - 2 - 3 års fengsel for 10 - 15 år tilbake til dagens nivå hvor vi har sett dommer på 5-6-7 års fengsel, og i de groveste sakene opp til 12 års forvaring.. Vi har flere forvaringsdommer ved Oslo.. Oslo 26.. januar 2012..

  Original link path: /politi/
  Open archive

 • Title: taansvar - Prest
  Descriptive info: Prestens rolle.. Av Anders Hildeng Næss, prest i Hillevåg menighet.. Anders Hildeng Næss.. Som prest hender det at jeg møter mennesker som har vært utsatt for overgrep - men sjelden skjer dette umiddelbart etter at dette har skjedd.. Som menighetsprest kommer mennesker til meg med historier de kanskje aldri har våget eller hatt mulighet til å fortelle til noen tidligere.. Det å bli voldtatt kan ha dramatiske langtidseffekter på mennesker.. Slik jeg har sett disse effektene virker det som om de blir sterkere og sterkere jo lenger tid det går mellom når overgrepet skjedde og når historien blir fortalt.. Et offer legger dessverre ofte for dagen en oppfatning av virkeligheten som ikke står i forhold til virkeligheten slik den faktisk fremstår for folk flest.. På en måte er dette helt naturlig - fordi et menneske som har vært utsatt for overgrep eller voldtekt - har vært gjennom noe folk flest ikke har.. Når dette ikke blir delt med medmennesker kan det bli slik at en ikke får satt hendelsene i sitt rette perspektiv.. Da er det lett å innta stereotype holdninger til både seg selv, andre og kultur og samfunn som helhet.. Disse stereotypiene preges av mistenksomhet mot andre, selvhat, eller ekstreme og kanskje impulsive måter å leve på.. Når et menneske kommer til kirkens ansatte med sin fortelling - er vi der for å hjelpe.. Det vi kan hjelpe til med som kirke er å peke mot en vei å gå der man kan holde to fortellinger sammen samtidig.. Ofte kan  ...   et menneske fri - noe som også var Jesus mål i sitt møte med mennesker.. Da handler det først om å klare å innrømme dette som har skjedd - for så å kunne begynne å bearbeide det - og så ta nye valg for hvordan en skal leve videre.. Sjelesorgen sikter mot å minne mennesker på Gud som i hvert fall ett fast holdepunkt i tilværelsen, som man så sakte men sikkert kan bygge hverdags-stabilitet utifra.. Hele kirkens budskap er et budskap om håp og forandring til det bedre.. Hele kirkens virke gjennomsyres av dette budskapet - så også sjelesorgen.. I sjelesorgens rom blir det dermed ofte gjort tunge vandringer gjennom både ulendt, skremmende og nytt terreng.. Dog er målet alltid med denne vandringen at den skal lede opp mot toppen - over denne tette ugjennomtrengeligee skogen - slik at man kan få et slags meta-perspektiv på det som har skjedd.. Da vil man oppleve å mestre og å ta kontroll over egen historie og eget liv.. Da vil man kunne oppleve å se at det finnes mange veier å gå - men at de er vanskelige å få øye på når man står midt opp i det.. Dette ser vi skje i kirkens sjelesorg, og nettopp det at vi vet at dette kan skje gir håp til både oss og til våre konfidenter.. Et håp om å finne en lysning - et håper om å finne enda en lysning lenger framme, for så til slutt å komme ut i et åpent landskap..

  Original link path: /prest/
  Open archive

 • Title: taansvar - Butikk
  Descriptive info: This form does not yet contain any fields..

  Original link path: /butikk/
  Open archive

 • Title: taansvar - Linker
  Descriptive info: Stiftelsen psykiatrisk opplysning.. Alternativ til vold.. DIXI ressurssenter for voldtatte.. FMSO, fellesskap mot seksuelle overgrep.. Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep.. Klara klok, spørreside for ungdom.. Krisesentersekretariatet.. MiRA - Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn.. Nettside med råd fra menn til menn..

  Original link path: /linker/
  Open archive

 • Title: taansvar - Grete Kvalheim
  Descriptive info: Grete Kvalheim, Foto: Siv Sivertsen.. Grete Kvalheim er initiativtaker til og prosjektleder for Ta ansvar-kampanjen.. I over 20 år har hun jobbet frivillig og idealistisk med å hjelpe voldtektsofre.. I løpet av årene har hun holdt flere hundre foredrag om forebygging av voldtekt rundt omkring i landet.. Grete er grunnlegger av DIXI Ressurssenter for voldtatte, og kalles av mange for Mor DIXI.. DIXI arbeider for å hjelpe voldtektsofre og deres pårørende, spre informasjon om senskader og følgeskader samt drive holdningsskapende arbeide.. dixi.. I april 2012 fikk Grete tildelt John I.. Alvheims Ærespris for sitt arbeid med DIXI Ressurssenter.. Prisen tildeles enkeltpersoner,  ...   mer om pristildelingen.. Grete har skrevet følgende bøker:.. 2011 Hjelpe meg! En bok om voldtekt ISBN 9788282161305 Hertervig Forlag.. 2008 Pårørendeomsorg ISBN 9788292726013 Bokstav Forlag.. 2005 Norsk i utlandet.. Med verden som arbeidsplass ISBN 9788292726006 Bokstav Forlag.. 1998 Alarmen går ISBN 824780254-6 Gyldendal Forlag.. 1992 Å leve etter overgrepet - det begynte med voldtekt ISBN 9788277861258 Cappelen Forlag (første opplag), Hertervig Forlag (andre og tredje opplag).. Grete har vært medlem av følgende regjeringsoppnevnte utvalg:.. 2002 - 2004 Kriminalitetsforebyggende Råd (KRÅD).. 2007 - 2008 Voldtektsutvalget - NOU 2008:4.. 2002 - 2003 Kvinnevoldsutvalget - NOU 2003:31.. 1996 - 1997 Seksuallovbruddsutvalget - NOU 1997:23..

  Original link path: /grete-kvalheim/
  Open archive


 • Archived pages: 37