www.archive-no-2012.com » NO » U » ULOBA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 432 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Forside : Uloba
  Descriptive info: .. Det kan prøve å få tilgang til området fra en sikker webleser på serveren.. Aktiver skript, og last inn siden på nytt.. Uloba.. Min Side.. Freedom Express.. Stolthetsparaden.. Logg inn.. Sideverktøy.. Les opp teksten.. Tilgjengelighet.. Uloba - Forsiden.. Aktuelt.. Kommune.. Funksjonshemmet.. Assistent.. Politikk.. Jobb.. Om oss.. English.. Du er her:.. Selvsagt nr.. 5.. Nytt Selvsagt!.. Les mer.. BPA.. Ny «Min side».. Digitale Timelister.. Siste Nytt..  ...   stillinger.. Personlige assistenter søkes.. Nordland.. (09.. 07.. 2012).. Jente på fire hjul søker tilkallingsassistenter!.. Oslo, Akershus.. (08.. Tilkallingsassistent ønskes:.. Akershus.. Stilling ledig: Fast deltidsstilling + Tilkallingsstilling.. Hedmark, Oppland.. (05.. Personlig assistent søkes.. Sør-Trøndelag, Hedmark, Nord-Trøndelag.. Se alle jobbannonser.. Postadresse:.. Postboks 2474 Strømsø, 3003 Drammen.. Besøksadresse:.. Tollbugata 114, 3041 Drammen.. Se kart på Google Maps.. Telefon:.. 32 20 59 10.. E-post:.. post@uloba.. no.. Nettredaktør:.. ingvild.. ogstad@uloba.. Følg oss:..

  Original link path: /Sider/forside.aspx
  Open archive

 • Title: Logg inn : Uloba
  Descriptive info: Innlogging med Jaws.. Innlogging med Eyes.. Logg inn.. Her logger du inn i Ulobas sikre sone som er tilpasset din rolle.. Her finner du Min side med jobbannonser, permer, skjemaer og digitale timelister.. Administrativt ansatte skal ikke lenger logge inn her, men finner skjemaer og annet i DM.. NB: Passord og brukernavn er nå det samme som du bruker i digitale timelister.. Nye brukere må registrere seg med e-post.. Følg linken under.. Tweet.. Siste nytt..

  Original link path: /logginn/Sider/default.aspx
  Open archive

 • Title: Skriftstørrelser : Uloba
  Descriptive info: Skriftstørrelser.. Hurtigtaster.. Skriftstørrelser.. Internet Explorer.. Hold inne ctrl-tasten og klikk på + for å forstørre eller - for å forminske.. Alternativt kan du klikke på forstørrelsesglasset nede i høyre hjørne, eller å gå til menyen Vis og deretter velge Tekststørrelse.. Mozilla Firefox.. Alternativt kan du gå til menyen Vis og deretter Skalering.. Opera.. Trykk på plusstegnet (+) for å forstørre eller minustegnet for  ...   hjørne, eller å gå til menyen Vis og deretter velge Zoom.. Safari.. Med Mac: Hold inne kommando-tasten og klikk på + for å forstørre eller - for å forminske.. Safari for Windows: Hold inne ctrl-tasten og klikk på + for å forstørre eller - for å forminske.. Google Chrome.. Alternativt kan du klikke på skiftenøkkelsymbolet og deretter velge Zoom.. Skriv ut.. Tips en venn..

  Original link path: /tilgjengelighet/Sider/Skriftstorrelser.aspx
  Open archive

 • Title: Aktuelt : Uloba
  Descriptive info: Nyheter.. Kronikker og innlegg.. Arrangement.. Rapporter.. Aktuelt.. På aktueltsidene våre finner du nyheter, muligheter for å melde deg på nyhetsbrev og du kan finne ut hva som skjer.. Velg i menyen til venstre.. Vil du abbonere på nyheter kan du bruke vår RSS-feed.. Hvordan opprette RSS-feed (nyhetsfeed) til mailen din:.. Trykk på symbolet nederst til høyre på siden.. Da får du opp en boks hvor du velger hvilken mail-konto du vil ha Ulobas nyhetsoppdateringer til..

  Original link path: /aktuelt/Sider/default.aspx
  Open archive

 • Title: Kommune : Uloba
  Descriptive info: Hva er Uloba?.. Hva koster Ulobas BPA?.. Hvordan får man Ulobas BPA?.. Saksbehandlingen.. Anskaffelse av BPA-tjenester.. Norsk Standard NS 8435.. Tjenestekonsesjon.. Sagt om BPA.. Leser bok på senga før leggetid.. Kommune.. Hva er borgerstyrt personlig assistanse?.. Borgerstyrt/brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en tjeneste tilpasset funksjonshemmede som har behov for praktisk og personlig assistanse i hverdagen, både i og utenfor hjemmet.. BPA-ordningen er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven, med korresponderende rettigheter etter Pasient- og brukerrettighetsloven, og alle norske kommuner plikter å tilby dette til de av sine innbyggere som kan nyttiggjøre seg tjenesten.. Rent praktisk er BPA et verktøy for funksjonshemmede som selv, eventuelt ved hjelp av nærstående, kan lede sine assistenter, og påta seg ansvaret for organisering og innhold av tjenesten i forhold til sine egne behov, innenfor kommunens vedtak og tildelt timetall.. Det unike med BPA er at ordningen ble formet og utviklet av funksjonshemmede selv, på bakgrunn av et ønske om frihet og uavhengighet.. Rundskriv I-20/2000 angir at formålet med BPA er å bidra til at brukeren får et aktivt og mest mulig uavhengig liv, gjennom en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp.. Uloba ser på BPA som et verktøy for:.. Full likestilling og deltakelse i samfunnet.. Å sikre grunnleggende menneskerettigheter.. Å sikre selvbestemmelse og kontroll over eget liv og egen hverdag.. Å sikre at den enkelte får dekket behovet for assistanse til daglige gjøremål som er nødvendige for å leve og bo selvstendig.. Opprettelse og opprettholdelse av sosiale roller, relasjoner og samfunnsdeltakelse (herunder studier og arbeidsliv) ut fra den enkeltes egne forutsetninger og ønsker, og med hensyn til alder, livsfase og livssituasjon.. Praktisert etter intensjonen bidrar BPA til at personer med assistansebehov kan leve frie, selvstendige liv, med ansvar for sin egen tilværelse.. BPA handler ikke om pleie og omsorg, men er i stedet et verktøy for likestilling og deltakelse på alle samfunnsområder.. BPA er dermed en nødvendig forutsetning for at funksjonshemmede med assistansebehov skal kunne være aktivt ytende samfunnsborgere, i stedet for passive «brukere».. BPA gjør det mulig å å studere eller å ha en jobb, å ha et politisk verv, å hente ungene i barnehagen eller kjøre dem på fotballtrening, å gjøre innkjøp, lage mat og å ta sin del av husarbeidet, å delta på dugnaden i borettslaget, å gå på byen med gode venner – kort sagt å gjøre det alle andre gjør.. Tanken bak er at det er den enkelte som  ...   en «bruker» og å være en likeverdig borger.. BPA gir funksjonshemmede muligheten til å leve et fritt, aktivt, fleksibelt og likeverdig liv, på lik linje med alle andre.. Ikke bare rullestolbrukere.. Fellesnevneren for alle som har BPA, er at de har en funksjonsnedsettelse og at de har valgt BPA som verktøy for å få en fleksibel og god hverdag.. Selv om rullestolbrukere kanskje er den mest synlige gruppen blant BPA-arbeidslederne, er BPA like aktuelt for andre.. I beste Independent Living-tradisjon er Uloba det som kalles «cross disability».. Det er ønsket om å lede egen assistanse som er sentralt, ikke hvilken type funksjonsnedsettelse man måtte ha.. Personer som ikke selv kan lede sin egen assistanseordning, som barn og ungdom under 18 og personer med kognitive funksjonsnedsettelser, kan også ha BPA.. Den eneste forskjellen er at disse trenger en fungerende arbeidsleder som kan ta arbeidslederrollen for seg.. En fungerende arbeidsleder er typisk en forelder eller annen nærstående, men vi har også eksempler på at assistenter har rollen som fungerende arbeidsleder.. Hva vil det si å være arbeidsleder?.. Selv om man ikke har det formelle arbeidsgiveransvaret som BPA-arbeidsleder, påtar man seg likevel et omfattende ansvar.. Det forventes at arbeidslederen skal ha hovedansvaret i rekrutterings- og ansettelsesprosessene gjennom annonsering, intervjuer og utvelgelse av assistenter, man skal sette opp arbeidsrutiner og utarbeide arbeidsplaner, gjennomføre personalsamtaler, følge opp timeregistrering og ellers følge opp de spillereglene som finnes i arbeidslivet.. I Uloba forplikter man seg i tillegg til å gjennomføre en grunnleggende opplæring i arbeidslederrollen, slik at man er sikret at arbeidsledelsen ivaretas i tråd med gjeldende lover, regler og rutiner.. Hva BPA.. ikke.. er.. Lovgivers definisjon er at BPA er en alternativ måte å organisere kommunale tjenester på - alternativ som i «annerledes».. Dette betyr at BPA er ment å være noe annet enn vanlig hjemmehjelp eller hjemmesykepleie, og som derfor kan gis som en erstatning for – eller i tillegg til – disse tjenestene.. BPA er ikke helsehjelp, pleie eller omsorg, men praktisk bistand i hverdagen.. Denne bistanden er normalt ikke av en slik art at den må utføres av helsepersonell, den utføres derfor som regel av ufaglærte.. BPA kan ikke kjøpes som en ferdig tjeneste, den gode assistansen blir til i samspillet mellom arbeidslederen og dennes assistenter.. Det er den enkelte arbeidsleder som best kjenner sin egen kropp, sine egne behov og ønsker, og som derfor best kan lære opp sine egne assistenter..

  Original link path: /kommune/Sider/default.aspx
  Open archive

 • Title: Funksjonshemmet : Uloba
  Descriptive info: Hva er BPA?.. Hva du får med Ulobas BPA.. Hva Uloba forventer av deg.. BPA i Uloba passer ikke alle.. Hvordan får jeg Ulobas BPA?.. Verktøy.. Med BPA kan du styre hverdagen din selv.. Foto: Felberg.. Funksjonshemmet.. Frihet med BPA.. Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) er et verktøy for funksjonshemmede hvor den enkelte selv leder sine assistenter.. Intensjonene med BPA er at:.. BPA skal bidra til full likestilling og deltakelse i samfunnet.. BPA skal sikre grunnleggende menneskerettigheter.. BPA skal sikre selvbestemmelse og kontroll over  ...   gjøremål som er nødvendige for å leve og bo selvstendig.. BPA skal sikre opprettelse og opprettholdelse av sosiale roller, relasjoner og samfunnsdeltakelse (herunder studier og arbeidsliv) ut fra den enkeltes egne forutsetninger og ønsker, og med hensyn til alder, livsfase og livssituasjon.. Praktisert etter intensjonen bidrar BPA til at funksjonshemmede med assistansebehov kan leve frie, selvstendige liv, med ansvar for sin egen tilværelse.. BPA handler ikke om pleie og omsorg, men er i stedet et verktøy for full likestilling og deltakelse på alle samfunnsområder..

  Original link path: /funksjonshemmet/Sider/default.aspx
  Open archive

 • Title: Assistent : Uloba
  Descriptive info: Arbeidsoppgaver.. Assistentrollen.. Ulobas assistentkurs.. Lønn.. Pensjon og forsikring.. Service til assistenter.. Rettigheter.. Spørsmål og svar.. Hvordan få jobb?.. Stolte assistenter på Stolthetsparaden 2011.. Assistent.. Som personlige assistent i Uloba har du et serviceyrke med ryddige arbeidsforhold.. Assistenjobben er å yte service og assistanse slik at din arbeidsleder kan leve livet sitt slik han/hun ønsker.. Din arbeidsleder er funksjonshemmet, og har derfor et praktisk  ...   nyttig og meningsfylt.. er variert og ofte fleksibelt.. gir en nær relasjon med arbeidsleder.. er å legge sine egne ting til side for å yte god service.. vil si å få opplæring og veiledning direkte fra den som har skoen på.. betyr at du får lønn og alle andre formaliteter ordnet av Uloba.. betyr gode og ryddige arbeidsforhold.. Les mer i menyen til venstre..

  Original link path: /assistent/Sider/default.aspx
  Open archive

 • Title: Politikk : Uloba
  Descriptive info: Rettighetsfesting.. Independent Living.. Antidiskrimineringsloven.. Magasinet Selvsagt.. ENIL.. Diskriminering.. Arbeidsliv.. Freedom Drive 2011 i Strasbourg der flere hundre funksjonshemmede fra hele Europa gikk i protestmarsj til EU-parlamentet.. Foto: Uloba.. Politikk.. Uloba er ikke bare en arbeidsgiver for personlige assistenter.. Vi har også en tydelig politisk side.. Vår visjon er:.. En verden der funksjonshemmede har frihet til livsutfoldelse.. og deltar på alle samfunnets arenaer.. Uloba er spydspissen i kampen for likestilling, likeverd, frihet og antidiskriminering.. Ideologien forplikter.. Uloba skal gi alle funksjonshemmede mulighetene for et fritt liv ved å:.. være en premissleverandør i utviklingen av BPA i Norge.. være den mest kompetente partneren på BPA i Norge.. drives etter likemannsprinsippet.. synliggjøre erfaringskompetansen i markedet.. gi samme tilbud til alle uavhengig av geografi.. være en Independent Living-organisasjon.. eies av medlemmene og drives demokratisk.. basere sin kompetanse på egen erfaring og forståelse.. være den ledende kunnskapsbasen og dele sin kompetanse med andre.. tilby verktøy til funksjonshemmede slik at alle kan delta i arbeidslivet.. sette standarden som tilbyder av arbeidsplasser  ...   helhetlig eierskap til tema som er viktige for oss skal vi være et tydelig talerør for funksjonshemmede.. Synlig.. Ved å være en synlig pådriver skaper vi respekt for og tillit til vår rolle i samfunnet og i politikken.. Vi skal sørge for at våre standpunkter synes og synliggjøres i relevante kanaler slik at vi når funksjonshemmede, politikere og samfunnet generelt.. Ansvarlig.. Gjennom å være bevisst vår rolle som spydspiss i kampen for et fritt liv, og gjennom å ivareta ideologien vår i alle ledd, opptrer vi ansvarlig og solidarisk.. Engasjerende.. Gjennom å fokusere på unikheten i Ulobas virke, og ved å fremme de gode og utfordrende historiene til menneskene vi er til for, skaper vi engasjement hos funksjonshemmede, politikere og i samfunnet generelt.. Utfordrende.. Gjennom å være modige nok til å utfordre det etablerte, ligge foran, ved å framheve de unike elementene i vår organisasjon og ved å ikke nøle med å stille krav til oss selv skal vi bli en toneangivende stemme i samfunnet..

  Original link path: /politikk/Sider/default.aspx
  Open archive

 • Title: Velkomstside jobb : Uloba
  Descriptive info: Søkeresultat alle stillinger.. Jobbe som assistent.. Velkomstside jobb.. Ledige assistentstillinger.. Vil du bli assistent?.. Hurtigsøk på annonser filtrert på fylke.. Aust-Agder.. Buskerud.. Finnmark.. Hedmark.. Hordaland.. Møre og Romsdal.. Nord-Trøndelag.. Oppland.. Oslo.. Rogaland.. Sogn og fjordane.. Sør-Trøndelag.. Telemark.. Troms.. Vest-Agder.. Vestfold.. Østfold..

  Original link path: /jobb/Sider/finn-ledige-jobber.aspx
  Open archive

 • Title: Om oss : Uloba
  Descriptive info: Kontakt.. Presse.. Ulobas historie.. Visjon og verdier.. Vedtekter.. Styret.. Årsrapporter.. Organisasjon.. Valg 2012.. Ulobas 5 store - de som startet Uloba for 20 år siden; Tone Norli, Vibeke Marøy Melstrøm, Leif Sylling, Knut Flaaum, Bente Skansgård.. Om oss.. Uloba jobber for at vi med assistansebehov skal få leve et fritt og selvstendig liv med borgerstyrt personlig assistanse (BPA).. Fakta om Uloba:.. Ble startet i 1991.. Samvirke som eies av 800 funksjonshemmede.. Har 5000 assistenter ansatt.. Samarbeider med 150 kommuner/ bydeler.. 64 prosent funksjonshemmede i administrasjonen.. Hovedkontor i Drammen.. BPA går ut på at vi som får assistanse selv leder våre egne assistenter, og slik kan bestemme hvem som skal komme, når de skal komme og hva de skal gjøre.. Slik får vi kontroll over egen tilværelse og kan leve et variert og  ...   mer om Independent Living i denne lenken.. Navnet Uloba.. Da Uloba ble dannet i 1991 satt stifterne i Oslo og trodde at det skulle bli mange andelslag rundt omkring i Norge.. De ønsket seg derfor et navn som signaliserte Oslo, og som fortalte hva man ville.. I Sverige hade man laget STIL (Stockholm Independent Living) og GIL (Göteborg Independelt Living) - av åpenbare grunner ville vi ikke ha OIL (Oslo Independent Living).. Valget falt derfor på ULO - (Uavhengig Liv Oslo), og så tok man BA, selskapsformen (begrenset ansvar) ogå med i navnet.. Flere år senere, da Uloba hadde vokst seg landsdekkende og blitt kjent, og vi så at det ikke ble dannet nye andelslag rundt omkring i Norge, gikk Uloba over til å bli et navn - og ikke en forkortelse..

  Original link path: /Om%20oss/Sider/default.aspx
  Open archive

 • Title: English : Uloba
  Descriptive info: About Uloba.. What is PA in Uloba?.. Visions and values.. Uloba s history.. Uloba provides.. Quality requirements for PA.. English.. In the following pages you will find information about Uloba in english.. Choose from the left menu..

  Original link path: /english/Sider/default.aspx
  Open archive


 • Archived pages: 432