www.archive-no-2012.com » NO » U » UNGDOMSFORSKNING

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 125 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Tidsskrift for ungdomsforskning
  Descriptive info: .. Denne siden bruker rammer, men leseren din støtter ikke disse..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Hovedside
  Descriptive info: Hovedside.. Om tidsskriftet.. Siste nummer.. Tidligere nummer.. Abonnement.. Redaksjon.. Forfatterveiledning.. Kontakt..

  Original link path: /VMENY.HTM
  Open archive

 • Title: hoved
  Descriptive info: Innhold i dette nummer.. Skolemotstand.. Hvordan uttrykkes skoletilpasning og framtidstro hos elever med ulik klassebakgrunn?.. Les mer.. Les hele artikkelen.. Kroppsskading.. Hvordan påvirkes unge kroppsskaderes syn på seg selv av deltakelse i den virtuelle verden?.. Ungdomsopptøyer.. Hvordan beskrives ungdomsopptøyene i London i norske aviser?.. Bokmeldinger.. NOU (2011:20).. Ungdom, makt og medvirkning.. Håvard Rem (2010).. Innfødte skrik.. Norsk svartmetalI.. Michael Corbet (2007).. Learning to leave.. The Irony of Schooling in a Coastal Community.. Les bokmeldinger.. Levert av.. Web-counter.. Neste nummer kommer i november 2012.. Les tidligere artikler.. i fulltekst.. Tegn abonnement.. i dag..

  Original link path: /HOVED.HTM
  Open archive

 • Title: forfatterveiledning
  Descriptive info: Informasjon om Tidsskrift for ungdomsforskning.. Tidsskrift for ungdomsforskning utgis av forskningsinstituttet NOVA og kommer ut med to nummer hvert år.. Formålet med tidsskriftet er å publisere forskning om ungdom og ungdomsrelaterte spørsmål til et bredt publikum.. Tidsskriftet retter seg således mot alle som er interessert i ungdommens situasjon i vårt samfunn.. Gjennom å abonnere på tidsskriftet kan man holde seg oppdatert om det som skjer innen ungdomsforskningsfeltet i Norge.. Foruten forskere, er tidsskriftet særlig aktuelt for de som arbeider med ungdom og ungdomsrelaterte spørsmål i det daglige, som for eksempel:.. - lærere på ulike trinn i skolen.. - fritidsklubbpersonale.. - sosial- og ungdomsarbeidere.. - ansatte i kultur- og  ...   vil finne interessant stoff i tidsskriftet.. Alle artikler er underlagt faglige vurderinger fra redaksjonen og fra eksterne forskere med særlig kompetanse innen artiklenes temaområder.. Viktige kriterier for valg av artikler er at de holder høyt kvalitetsmessig nivå, at de tar opp viktige samfunnsspørsmål og at forskningen presenteres på en tilgjengelig måte.. Tidsskriftet publiserer også kortere faktaartikler, bokmeldinger og annet redaksjonelt stoff.. Tidsskriftsredaksjonen er forankret i ungdomsforskningsmiljøet på NOVA.. Men også forskere utenfor dette forskningsmiljøet deltar i det redaksjonelle arbeidet.. Redaksjonen henter jevnlig inn råd og synspunkter fra et nasjonalt redaksjonsråd, som er satt sammen av framtredende forskere og representanter fra viktige organisasjoner av betydning for ungdom og ungdomspolitikken..

  Original link path: /informasjon.htm
  Open archive

 • Title: Innhold 1-2012
  Descriptive info: Artikler i nr.. 1-2012.. Lena Marie Johansen og Helene Aarseth.. [.. sammendrag.. ].. les artikkelen.. Lads i senmoderne felle? Skolemotstand i individualiseringens tid.. Carina Fjelldal-Soelberg.. Kroppsskading og deltakelse i den virtuelle verden.. Åse Strandbu og Ørnulf Seippel.. "Ungdom uten framtid rystet hele England".. Ungdomsopptøyene i England i norske aviser.. les bokmeldinger.. Håvard Rem.. Norsk svartmetall.. Michael Corbet.. Annet redaksjonelt stoff:.. Bidragsytere i dette nummeret.. Forfatterveiledning..

  Original link path: /Download/1-2012/Innhold1_2012.html
  Open archive

 • Title: Tidligere nummer
  Descriptive info: Artikler fra utgaver som er mer enn et år gamle kan lastes ned i fulltekst.. Alle bokmeldinger kan leses i fulltekst.. 1-2001.. 1-2002.. 2-2002.. 1-2003.. 2-2003.. 1-2004.. 2-2004.. 1-2005.. 2-2005.. 1-2006.. 2-2006.. 1-2007.. 2-2007.. 1-2008.. 2-2008.. 1-2009.. 2-2009.. 1-2010.. 2-2010.. 1-2011.. 2-2011.. Vedran Music og Helene Toverud Godø.. sammendrag].. [les artikkelen].. Skolemotivasjon, anerkjennelse og gatekultur i klasserommet.. En studie av minoritetsgutter i Oslo.. Ståle Angen Rye og Johan Fredrik Rye.. Ungdom, Internett og samfunnsengasjement.. Hans Christian Sandlie.. [sammendrag].. Hvordan går det med ungdommenes etablering på boligmarkedet?.. Mari Kristin Sisjord, Kari Fasting og Trond Svela Strand.. Inkludering av ungdom med minoritetsbakgrunn i NIF-organisert idrett.. Nye tall om ungdom.. Åse Strandbu og Mira Aaboen Sletten.. Ungdom og snøscooterkjøring: kjørevaner, risikovurdering og ulykker.. A.. ktuell litteratur.. [oversikt].. Guro Ødegård.. Finnes en ideell stemmerettsalder?.. Dag Wollebæk og Jacob Aars.. Har de vokst det av seg? Generasjons- og livsfaseforklaringer på ungdoms holdninger til frivillig organisering.. Renee Thørnblad og Amy Holtan.. Oppvekst i slektsfosterhjem: unge voksne fosterbarns familieforståelser.. Anne Kristin Bø og Sylvi Stenersen Hovdenak.. Faglig og personlig støtte: Om betydningen av en god relasjon mellom lærer og elev sett fra elevens ståsted.. Grete Mehus og Nils Henriksen.. Bokmeldinger.. [les bokmeldinger].. Cecilie Jávo.. Kulturens betydning for oppdragelse og atferdsproblemer.. Transkulturell forståelse, veiledning og behandling.. Sveinung Sandberg og Willy Pedersen.. Cannabiskultur.. Øivind Flaaten, Steffen Torp og Espen Aarseth.. Ungdommers opplevelser med overdreven bruk av online-rollespillet World of Warcraft.. Ronald Mayora Synnes.. Religiøsitet blant unge muslimer og kristne i Oslo.. Klaus Levinsen og Charlotte Wien.. Ungdommen i avisen.. Grete Mehus, Sidsel Germeten og Nils Henriksen.. Snøscooterkjøring og scooterfeelingen.. Gunn Elisabeth Birkelund og Arne Mastekaasa (red.. ).. Integrert? Innvandrere og barn av innvandrere i utdanning og arbeidsliv.. Alfred Oftedal Telhaug.. Kunnskapsløftet - ny eller gammel skole? Beskrivelse av Kristin Clemets reformer i grunnopplæringen.. Sune Qvotrup Jensen.. "Østerbro Outlaws" - om subkulturteori og marginaliserede unge mænd med indvandrerbaggrund.. Mariann Stærkebye Leirvik.. "For mors skyld".. Utdanning, takknemlighet og status blant unge med pakistansk og indisk bakgrunn.. Gro Ulset.. Tilværelse og oppvekst i barnevernsinstitusjon.. Reidun Follesø.. Ungdom, risiko og anerkjennelse.. Hvordan støtte vilje til endring?.. Kristinn Hegna.. Endringer i utdanningsaspirasjoner gjennom ungdomsskolen - kjønn, klasse og minoritetsbakgrunn.. Bokessay.. Skuletid.. Vennskap, makt og utvik.. ling.. [les bokessay].. Erik Henningsen.. Bekymringsblikket.. Anders Bakken.. Er mannlige lærere viktige for gutters skoleprestasjoner?.. Jan-Erik Hallandvik, Sigrid Hødnebø og Carl Christian Bachke.. Trenger vi en feriepolitikk for utsatt ungdom?.. Øystein Evensen.. Ikke-vestlig minoritetsungdom og kriminalitet.. Katrine Fangen.. Sosial ekskludering av unge med innvandrerbakgrunn.. Merete Hellum.. les hele artikkelen.. Ungdomar, backpacking och droger.. Anne Kofod.. Organisering af danske unges fritid.. Et historisk tilbageblik.. Sanna Sarromaa.. Kjønnsdiskurser i endring - om Det Nyes spørrespalte.. Stian.. H.. Langeland.. Distinksjoner og dialoger - overklasseungdoms postmoderne sensibilitet.. Nye tall om ungdom.. Anders Bakken.. Tidlig skolestart og skoleprestasjoner for språklige minoritetselever.. Kristinn Hegna [.. ] [.. Overrapportering av vold.. Being a Hindu in Oslo: Youth, Change, and Continuity.. Ram Gupta.. K.. arl J.. Skårbrevik.. [les hele artikkelen].. Stabilitet og endring i yrkesverdiar blant ungdom.. Sidsel Natland.. Voldelige jenter - nye former for femininitet?.. Ivar Sognnæs Eimhjellen.. Nettsosialisering, hørsel og tilhørsel.. - fellesskap og frigjering gjennom internettverk.. Helge Svare.. Landet ditt trenger deg! Men det er ikke alltid like delikat.. Ungdoms tanker om pleie- og omsorgsyrker.. Flerfarget idrett.. Nasjonalitet, integrasjon og minoritet.. Mette Andersson.. Big Brother og andre virkelighetsillusjoner.. Jean Baudrillard.. Jon Lauglo.. Familiestruktur og skoleprestasjone.. r.. Maria Zackariasson.. Lust eller plikt? Motiv för politiskt engagemang bland utomparlamentariskt aktiva unga.. Willy Pedersen.. Deltakelse i ungdomsorganisasjoner.. og bruk av rusmidler.. Sveinung Sandberg.. Get rich or die tryin’.. Hiphop og minoritetsgutter på gata.. les hele artikkelen].. Er kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner avhengig av klassebakgrunn og minoritetsstatus?.. Lads and Ladettes in School: Gender and  ...   Det koster å være kul.. Om tweenagers opplevelse av tilhørighet i en flerkulturell setting i Oslo.. Sveinung Sandberg [.. Stereotypiens dilemma.. Iscenesettelser av etnisitet på ”gata”.. Christer Hyggen.. Arbeidsledighet blant ungdom - et spørsmål om holdninger til lønnsarbeidet?.. Mari Kristin Sisjord [.. Snowboard – en kjønnet ungdomskultur.. Tormod Øia [.. Ungdom og bruk av tobakk.. Eifred Markussen og Nina Sandberg.. Hvorfor velger ungdom bort videregående?.. Bokmelding.. Marianne Nordli Hansen.. Ulikhet i osloskolen: rekruttering og segregering.. Åse Strandbu [.. Uforenlige kroppskulturer? Minoritetsjenters tilpasning, refleksivitet og overskridelse.. Hilde Pape og Elisabet E.. Storvoll [.. «Foreldrelanging» og ungdomsfyll.. Helge Ridderstrøm [.. Ungdommers kombinasjonskunst – bricolage for en ny tid.. Tale Hellevik [.. Ungdom, etablering og ulike velferdsregimer.. Bente Wold, Torbjørn Torsheim, Oddrun Samdal og Jørn Hetland.. Sosial ulikhet og trender i subjektiv helse og livsstil blant norsk ungdom i perioden 1985–2001 [.. les bokmeldinger].. Anita Sundnes [.. Sparrer kontra fighter.. Silje Fekjær og Hilde Pape [.. Når «alle» doper seg.. Tormod Øia og Åse Strandbu [.. Ungdom og tradisjonell bruk av naturen.. Mira Aaboen Sletten, Tone Fløtten og Anders Bakken [.. Vennskapets pris.. Ingeborg Rossow [.. Suicidal atferd – endringer fra 1992 til 2002.. Bokmeldinger [.. Kari Telste [.. Wild West på Oslo vest.. Petter Bae Brandtzæg og Birgit Helene Stav [.. l.. es hele artikkelen].. Barn og unges skravling på nettet.. Geir H.. Moshuus [.. Norsk foreldreskap - en øvelse i likhetskultur.. Folkvard Nævdal [.. Skoleprestasjoner, kjønn og bruk av hjemme-PC.. Anders Bakken [.. Økt sosial ulikhet i skolen?.. Trude Lappegård og Helge Brunborg [.. Ungdom og demografi.. Ragnhild Brusdal [.. Forbruk og finansiering av forbruket blant ungdom.. Ella Koren og Bente Træen [.. Jenter og hest.. Hilde Lidén [.. Foreldres autoritet og ungdoms selvstendighet.. Bror Olsen [.. Emosjonelle landskaper.. Thomas Nordahl [.. Møtet mellom en hegemonisk skole og handlende ungdom.. Guro Ødegård [.. Samfunnsengasjement blant dagens unge.. Hilde Pape og Sturla Falck [.. Ungdomskriminalitet.. Ungdoms seksualvaner - "homo" og "hetero"?.. Morsmålsundervisning og skoleprestasjoner.. Willy Pedersen [.. En rev bak øret:.. Den sosiale konstruksjonen av cannabis.. Lisbeth Reed [.. Graffiti.. Kunst, kommunikasjon, krig!.. Christine Myrvang [.. Slemme pikers feminisme.. Konsum som opprør på 1920-tallet.. Nye tall om ungdom [.. Ungdommen nå til dags -.. Tall fra "Ung i Norge 2002".. Sturla Falck [.. Ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet.. Kåre Heggen [.. Utkantjentene sin stille revolusjon.. Hilde Pape [.. Verre enn sitt rykte? En litteraturstudie av ungdom.. som bruker ecstasy og annen partydop.. Terje Ogden [.. Multisystemisk behandling av atferdsproblemer.. - teori og forskningsgrunnlag.. Birgit Hertzberg Kaare [.. The gathering Dataparty og fremtidsfestival.. Jens B.. Grøgaard [.. Les hele artikkelen].. Integrerte eller segregerte undervisningsopplegg.. i videregående opplæring: Hvilke gir best resultater?.. Liv Anne Støren.. Minoritetselever i videregående opplæring:.. En økende andel fullfører, men utfordringene er fortsatt store.. Frode Berglund [.. Ungdom og partitilknytning.. Åse Røthing [.. «Det samme» er ikke «det samme».. Kjønnede tolkninger og etiske utfordringer.. Lars Gulbrandsen [.. Aldri har det vært så ille som akkurat nå.. Om norsk ungdoms utflytting fra barndomshjemmet og etablering i egen bolig.. Mariann Villa [.. Materialistisk ungdom? Verdiorienteringar hos by- og bygdeungdom.. Tormod Øia og Anders Bakken.. Midt i tenårene – noen tall fra UNGdata.. Geir Orderud.. Unge voksne i distrikts-Norge – flytteplaner og flyttemotiver.. Aksel Sandemose og moderne identitetskonstruksjon.. Katrine Fangen [.. Demonisering eller ansvarliggjøring.. Ottar Hellevik [.. fulltekst.. Ungdommens verdisyn– livsfase- eller generasjonsbetinget?.. Dag Wollebæk [.. Modernisering av organisasjonssamfunnet i et generasjonsperspektiv.. Finn Ove Båtevik [.. Ung i utkant – tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar.. Liv Anne Støren og Nina Sandberg.. Hvor mange har fullført videregående opplæring i løpet av fem år?.. Astrid Skretting.. By og land – hand i hand.. Endringer i narkotikabruk blant ungdom..

  Original link path: /NYUTGITT.HTM
  Open archive

 • Title: abonnement
  Descriptive info: Abonner på Tidsskrift for ungdomsforskning!.. Ved å abonnere på Tidsskrift for ungdomsforskning, får du tilsendt to nummer i året.. Abonnementet løper inntil det blir skriftlig oppsagt.. For bestilling av abonnement, send opplysninger om navn, institusjon og adresse til.. ordre@fagbokforlaget.. no.. Husk å gi opplysning om type abonnement og  ...   NOK 455 per år.. - Privatperson NOK 320 per år.. - Studenter NOK 240 per år.. - Utenfor Norden NOK 570 per år.. - Enkelthefter NOK 160.. Bestilling også på faks: 55 38 88 39.. Postadresse: Fagbokforlaget.. Postboks 6050 Postterminalen.. 5892 Bergen.. Alle spørsmål vedrørende abonnement rettes til Fagbokforlaget..

  Original link path: /Abonnement.htm
  Open archive

 • Title: redaksjon
  Descriptive info: Redaksjonen.. Redaktør:.. Åse Strandbu.. (NOVA).. Redaksjonsmedlemmer:.. Halvor Fauske.. (Høgskolen i Lillehammer).. Olve Krange.. (NINA).. Gry Paulgaard.. (Universitetet i Tromsø).. Mira Aaboen Sletten.. Redaksjonssekretær:.. Lars Roar Frøyland.. Redaksjonsrådet.. Marianne Borgen (Redd Barna).. Trond Enger (LNU).. Anders Folkestad (Unio).. Ivar Frønes (Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UIO).. Kalle Fürst (NRK).. Cathrine Høgseth (Norsk kulturråd).. Hanne Haavind (Psykologisk institutt, UIO).. Terje Ogden (Psykologisk institutt, UIO).. Annick Prieur (Aalborg Universitet).. Åsa Steinsvik (BLD).. Bente Wold (HEMIL-senteret).. Per Olaf Aamodt (NIFU)..

  Original link path: /redaksjon.htm
  Open archive

 • Title: forfatterveiledning
  Descriptive info: (For utskriftsversjon trykk her).. Tidsskrift for ungdomsforskning publiserer forskningsbaserte artikler hvor ungdom er tema.. Tidsskriftet er en vitenskaplig publiseringskanal på nivå 1, jf.. Universitets- og høyskolerådets oversikt.. Tidsskriftet er flerfaglig og belyser bredden i aktuelle problemstillinger knyttet til overgangen mellom barndom og voksent liv.. Aldersspennet er fleksibelt, med et hovedfokus på ungdom i alderen 13 til 25 år.. Hovedsakelig publiseres empirisk baserte artikler, men også teoretiske artikler og oversiktsartikler ønskes velkommen.. Innsendte artikler blir vurdert av to anonyme konsulenter innen publisering.. Tidsskriftet publiserer også kortere artikler, debattartikler og bokomtaler, som vurderes av redaksjonen.. Tidsskriftet henvender seg både til forskere innenfor feltet og til de brede brukerinteresser av ungdomsforskning.. Dette innebærer at språkføringen må være slik at grupper utenfor forskningsmiljøene kan ha utbytte av artiklene.. Innsending.. Redaksjonen tar fortløpende imot artikler.. Manuskriptet sendes per e-post til.. redaksjon@ungdomsforskning.. eller som papirkopi til.. Tidsskrift for ungdomsforsknin.. g, Postboks 3223 Elisenberg, 0208 Oslo.. Følgebrev med opplysninger om artikkeltittel, forfatters navn og adresse, forfatters stilling og tittel, telefonnummer, faks og e-post adresse legges ved.. En mal til følgebrev kan lastes ned.. her.. En artikkel bør fortrinnsvis ikke overskride 5000 ord.. Dette tilsvarer 15 sider tekst med dobbel linjeavstand og 12 punkt skrift.. Sammendrag, tabeller, figurer, fotnoter og referanser kommer i tillegg.. Bruken av noter bør holdes nede.. Litteraturreferanser bør begrenses til de vesentlige.. Detaljert instruks.. Hver innsending skal inneholde følgende, samlet i et dokument.. 1.. følgebrev.. 2.. artikkelens tittel.. 3.. forslag til sammendrag (abstract).. 4.. forslag til engelsk summary.. 5.. artikkelteksten.. 6.. litteraturreferanser.. 7.. noter.. 8.. eventuelle tabeller, figurer og illustrasjoner.. Følgebrev.. skal inneholde artikkeltittel, forfatter(ene)s navn, forfatter(ene)s utdanning, tittel, stilling og institusjonstilknytning, adresser, telefonnumre, faks og e-postadresser.. Oppgi også antall ord i selve artikkelen.. Sammendrag (abstra.. ct) på maksimalt 100 ord skal referere hovedbudskapet i artikkelen og opplyse om hvilket datamateriale artikkelen bygger på.. Engelsk summary.. inneholder engelsk tittel med eventuell undertittel.. Sammendraget består av maksimalt 150 ord og skal referere hovedbudskapet i artikkelen.. Teksten.. skrives med.. dobbel linjeavstand og 12 pkt.. skrift, Times New Roman eller li.. knende.. Artikkelen skal fortrinnsvis ikke overstige 5000 ord (15 A4-sider dobbel linjeavstand, Times 12 punkt).. Ikke oppgi forfatternavn  ...   Arbeider med to forfattere refereres på følgende måte (Giddens og Beck 2000).. Ved referanser skrevet av flere enn to forfattere brukes navnet på den første og «mfl.. »: Giddens mfl.. 2000).. Op.. cit o.. l.. skal ikke brukes.. Referanser etter teksten.. En liste over alle referanser som er benyttet, skal følge etter teksten med overskriften «Litteratur».. Etternavn og initialer på fornavn og mellomnavn oppgis.. Ved to eller flere arbeider fra samme forfatter settes det eldste først.. Ellers ordnes referansene alfabetisk.. Ved fire eller flere forfattere brukes navn på den første og «mfl.. ».. Eksempler.. Bøker.. Gullestad, M.. (1989).. Kultur og hverdagsliv.. Oslo: Universitetsforlaget.. Rapporter.. Berg, L.. (1997).. Studieløpet.. Om tidsbruksvalg, faglige valg og kunnskapsteoretiske valg.. Rapport nr.. Oslo: Norsk institutt for studier av forskning og høyere utdanning.. Antologier og artikkelsamlinger.. Heggen, K.. , J.. O.. Myklebust og T.. Øia (1993).. «Ungdom og lokalmiljø – eit utsyn.. «I Heggen, K.. Øia (red.. ):.. Ungdom i lokalmiljø.. Perspektiv frå pedagogikk, sosiologi, antropologi og demografi.. Oslo: Samlaget.. Tidsskriftartikler.. Pedersen, W.. og H.. Pape (1999).. Unge voldsofre: et innvandrerproblem?.. Tidsskrift for Den norske lægeforening,.. 119: 2317–2321.. Avhandlinger/hovedoppgaver.. Helland, H.. Etnisitet og skoletilpasning.. En undersøkelse av norske, pakistanske og konfusianske Osloungdommers skoleprestasjoner.. Magistergradsavhandling (sosiologi).. Oslo, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi: Universitetet i Oslo.. NOUer og stortingsmeldinger.. NOU, Norges offentlige utredninger (1992:33).. Leve og lære – om utdanningsfinansiering og studentvelferd.. Oslo: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.. Stortingsmelding nr 14 (1993–94).. Studiefinansiering og studentvelferd.. ***.. Innsending av manuskripter til Tidsskrift for ungdomsforskning tolkes som er uttrykk for at man har til hensikt å publisere manuskriptet i dette tidsskriftet.. Det medgår mye tid og oppmerksomhet i redaksjonen, hos eksterne konsulenter og andre.. Det er derfor viktig at forfatterne er innforstått med at de, ved å sende inn en originalartikkel, aksepterer at ikke andre tidsskrifter kan vurdere stoffet mens det er til vurdering i redaksjonen ved Tidsskrift for ungdomsforskning.. Internett.. Alle artikler publisert i Tidsskrift for ungdomsforskning vil etter en tid kunne bli gjort tilgjengelig på internett gjennom tidsskriftets hjemmesider.. www.. ungdomsforskning.. n.. o.. Bidragsytere som ønsker å reservere seg mot denne typen publisering, må selv melde fra til redaksjonen i tidsskriftet..

  Original link path: /forfatter.htm
  Open archive

 • Title: redaksjon
  Descriptive info: For kontakt med redaksjonen:.. Tidsskrift for ungdomsforskning.. NOVA.. Pb.. 3223 Elisenberg.. 0208 Oslo.. Telefon 22 54 12 00.. Telefaks 22 54 12 01.. E-post:.. For abonnement:.. - Institusjonspris NOK 430 per år.. - Privatperson NOK 300 per år.. - Studenter NOK 225 per år.. - Utenfor Norge NOK 555 per år.. Alle spørsmål vedr.. abonnement rettes til Fagbokforlaget.. Det er også mulig å kjøpe enkeltnummer av tidsskriftet gjennom Fagbokforlaget..

  Original link path: /kontakt.htm
  Open archive

 • Title: Lena Marie Johansen og Helene Aarseth
  Descriptive info: Artikkelen diskuterer skoletilpasning og fremtidsorientering hos elever i et klasseperspektiv, med utgangspunkt i en etnografisk studie av arbeiderklasseungdom ved en bygg- og anleggslinje og middelklasseungdom ved en medie- og kommunikasjonslinje.. Vi viser at det som på ett nivå fremstår som en felles oppslutning om skolens betydning og en felles  ...   mening og får ulike implikasjoner for bygg- og anleggselevene og medie- og kommunikasjonselevene.. For middelklasseelevenes del ser fortellingen ut til å stimulere drømmer om egen fremtid på måter som kan bidra til økt lærelyst.. For arbeiderklasseelevene ser fortellingen derimot ut til å forsterke en frakopling mellom selvfortolkning og faktiske muligheter..

  Original link path: /Download/1-2012/SmndrgJohansen.html
  Open archive


 • Archived pages: 125