www.archive-no-2012.com » NO » U » ULNA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 46 . Archive date: 2012-09.

 • Title: ULNA AS
  Descriptive info: .. Kontakt oss.. English.. Deutsch.. Hjem.. Om oss.. Organisasjonskart.. ULNA – betydning og filosofi.. Våre barnehager.. Norge.. Sverige.. Tyskland.. Søke plass.. Søke jobb.. Ulna administrasjon AS.. ULNA AS.. ULNA A/S er et norsk privateid foretak som drifter barnehagetjenester i Norge og Sverige.. Vi har per i dag 12 barnehager i Norge samt 10 barnehager i Sverige.. ULNAs eiere og administrasjon har opparbeidet en solid erfaringsbase ved overtakelse og oppstart av barnehager.. Vi er  ...   en egen markeds- og økonomi avdeling som utøver støttefunksjoner, og en fagkompetanse i administrasjonen som kvalitetssikrer tilbudet i barnehagene.. Vår organisasjon er i stor grad utformet for å starte opp og ta over nye enheter, både i Norge og utenfor landets grenser.. Vi ønsker utfordringer og er klar for store og små prosjekter.. Klikk på.. kontakt oss.. om du ønsker å kontakte oss vedrørende prosjekter som involverer barnehagedrift.. ULNA AS Fyrstikkalléen 19 0661 Oslo..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Kontakt Oss - ULNA AS
  Descriptive info: Trond Ingvaldsen.. Administrerende direktør/eier.. Tlf: 982 18 957.. E-post:.. trond@ulna.. no.. Geir Hartmann.. Prosjektdirektør/eier.. Tlf: 930 36 713.. geir@ulna.. Bjørnar Ingvaldsen.. Markedsdirektør/eier.. Tlf: 908 02 100.. bjornar@ulna.. Per Åge Lien.. Økonomisjef.. Tlf: 924 08 213.. peraage@ulna.. Elin Morastseter.. Daglig leder, ULNA AS.. Tlf: 982 18 956.. elin@ulna.. Elin Ekensskär.. Verksamhetschef Sverige, ULNA AB.. Tlf: +46 0707662294.. se.. Besøksadresse:.. Fyrstikkalléen 19.. N-0661 OSLO.. Postadresse:.. Postboks 6738 Etterstad.. N-0609 OSLO..

  Original link path: /ulna/kontakt-oss/
  Open archive

 • Title: Ulna As Information In English - ULNA AS
  Descriptive info: Contact.. Ulna AS - Information in english.. ULNA A/S is a Norwegian wholly owned corporation who is operating in the preschool sector*.. As of date we run and own 12 preschools in Norway as well as 9 preschools in Sweden.. The corporation is designed with the intent of serving all core functions within its entity a professional and experienced leadership who conduct planning and make informed decisions, a marketing- and economy section, and of course a section of professional preschool teachers who can provide quality assurance in every school/center.. ULNA has experience and knowledge in taking over established preschools as well as starting up new units.. We wish to establish  ...   this experience is a valuable asset while exploring and entering foreign markets.. ULNA is an energetic company that continuously seeks challenges domestically as well as abroad.. If you wish to contact us regarding business opportunities please press the.. tab and send us an e-mail or give us a phone call.. *.. There are many different terms such as daycare, nursery schools or kindergarten.. Primarily we are referring to children between ages 1-6, and/or before traditional statutory education.. We believe preschool defines us the closest since our main mission is to prepare children for school and later stages of childhood by using.. clearly defined and accepted methods of teaching and care..

  Original link path: /ulna/ulna-as---information-in-english/
  Open archive

 • Title: Ulna As Information Auf Deutsch - ULNA AS
  Descriptive info: Ulna AS – Information auf Deutsch.. ULNA AS ist ein Inhaber geführtes Unternehmen aus Norwegen, das mit zahlreichen Tochterunternehmen in Norwegen und Schweden, und seit 2010 auch in Deutschland als Träger für soziale Einrichtungen tätig ist.. Kernkompetenz ist seit mehr als einem Jahrzehnt der Aufbau und Betrieb von Einrichtungen zur Kindertagesbetreuung.. Als international expandierender Träger sozialer Einrichtungen verfügt ULNA AS über umfangreiche Erfahrungen im Ausbau nationaler und regionaler Kindertagesbetreuung durch die Gründung und auch Übernahme von Kindertagesstätten.. Nach möglichen Anfangsinvestitionen in wirtschaftlich vernünftigem Rahmen wird eine ganzheitliche und über alle Unternehmensbereiche gesunde Entwicklung der jeweiligen Kindertagesstätte mit dem Ausbau von Krippen-  ...   professionellen Umfeld geschaffen, und baut diese Positionen beständig weiter aus.. So werden im Herbst zwei weitere Kindertagesstätten in Norwegen und Schweden eröffnet, und in Deutschland die erste Kita in Schleswig-Holstein übernommen.. Die wichtigsten Ressourcen im Umfeld sozialer Dienstleistungen sind im skandinavischen Selbstverständnis die Professionalität und Erfahrungen unserer Mitarbeiter, denen wir besondere Aufmerksamkeit und eine angenehme Arbeitsumgebung schaffen, was sich allgemein an der hohen Motivation im Unternehmen und einem besonders guten Betriebsklima bemerkbar macht.. Wir freuen uns jederzeit über Ihre Kontaktaufnahme per E-mail oder Telefon.. Weitere Informationen erhalten Sie über die Website der ULNA Deutschland GmbH unter der Adresse.. www.. ulna-kita.. de..

  Original link path: /ulna/ulna-as--information-auf-deutsch/
  Open archive

 • Title: Ulna As - ULNA AS
  Original link path: /ulna/ulna-as/
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Om Oss - ULNA AS
  Descriptive info: Våre barnehager tar utgangspunkt i den lokale tilknytning og de kulturelle betingelser.. ULNA har som målsetting å la hver barnehage utvikle et eget tilbud basert på mangfoldet blant våre ansatte, men mest av alt på bakgrunn av foreldregruppens ønsker og de behov deres barn måtte ha.. På samme måte som hvert barn er forskjellig og unik, med forskjellige utgangspunkt og behov, mener vi det er viktig at hver barnehage også er unik for å reflektere dette.. Kvalitetssikring.. Våre barnehager er i stor grad selvstyrte  ...   Vi har en seksjonsleder som sammen med det faglige personalet i barnehagene møtes rutinemessig.. I tillegg er det fastsatte rutiner der vår ledelse har møtevirksomhet og oppfølging på stedet i hver barnehage.. Våre ansatte er vår største ressurs.. Siden hver barnehage opererer forskjellig ønsker vi å benytte oss den enkeltes ulike bakgrunn, erfaringer og kunnskaper.. Hver ansatt setter sitt spesielle preg på hverdagen i våre barnehager.. Hvis du er prospektiv jobbsøker vil du finne kort vei fra administrerende direktør, seksjonsleder og til deg som ansatt..

  Original link path: /ulna/om-oss/
  Open archive

 • Title: Organisasjonskart - Om Oss - ULNA AS
  Original link path: /ulna/om-oss/organisasjonskart
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Ulna Betydning Og Filosofi - ULNA AS
  Descriptive info: Utvikling lek nærhet ansvar.. Innholdet i våre barnehager skal ta utgangspunkt i den lokale tilknytning og kulturelle betingelser.. Alle barnehagene skal hver ha sin unike identitet.. U.. tvikling Vi skal gi barna gode utviklingsmuligheter i lek, livsutfoldelse, meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og utfordrende omgivelser.. Dette skjer i nært samarbeid med foreldrene.. L.. ek Vi anerkjenner  ...   barnehagens hverdag.. N.. ærhet Barna skal oppleve fysisk og omsorgsfull nærhet i form av tilstedeværelse og anerkjennelse fra engasjerte voksne.. A.. nsvar Vi skal gi barna ansvar for medvirkning i egen hverdag.. Vi skal bidra til å ansvarliggjøre barn til å uttrykke egne behov, grenser og følelser og lære de til å se andres behov, grenser og følelser..

  Original link path: /ulna/ulna--betydning-og-filosofi/
  Open archive

 • Title: Våre Barnehager I Norge - Våre Barnehager - ULNA AS
  Descriptive info: Lier.. Løten.. Oslo.. Røyken.. Ullensaker.. Våre barnehager i Norge.. ULNA A/S har per i dag 13 barnehager i Norge, derav to familiebarnehager.. Barnehagene er plassert på Østlandet i relativ nær tilknytning til Oslo.. Det som følger er en kort presentasjon av hver barnehage.. For utfyllende informasjon så oppfordres det til å besøke den enkelte barnehages hjemmeside..

  Original link path: /ulna/vaare-barnehager/vaare-barnehager-i-norge
  Open archive

 • Title: Våre Barnehager I Sverige - Våre Barnehager - ULNA AS
  Descriptive info: Alingsås.. Uddevalla.. Täby.. Våre barnehager i Sverige.. ULNA A/S har totalt 10 barnehager i Sverige.. 7 av dem er i Uddevalla, og den nyeste barnehagen befinner seg i Täby.. Vår første barnehage ble startet opp i Alingsås.. ULNA AB har fått nye nettsider!.. ulna..

  Original link path: /ulna/vaare-barnehager/vaare-barnehager-i-sverige
  Open archive

 • Title: Våre Barnehager - Ulna Deutschland Gmbh - ULNA AS
  Descriptive info: Schleswig-Holstein.. Ulna-Deutschland GmbH.. Ulna har etablert sin første barnehage i Tyskland.. Som Norges første barnehageaktør har vi åpnet barnehage i Tyskland.. Knirpse barnehage ligger i Norderstedt i Schleswig-Holstein, rett i utkanten av Hamburg.. Ulna-Deutschland GmbH har sitt hovedkontor i Hamburg.. Skandinavische Kitas in Deutschland.. Carl-Cohn-Straβe 71.. 22297 Hamburg.. http://www.. kita-knirpse.. de/Impressum.. php..

  Original link path: /ulna/vaare-barnehager/ulna-deutschland-gmbh
  Open archive


 • Archived pages: 46