www.archive-no-2012.com » NO » U » ULLERSMOFENGSEL

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 73 . Archive date: 2012-10.

 • Title: Ullersmo - Frontside
  Descriptive info: .. Lenker.. Nettstedkart.. In English.. Hjem.. For innsatte/domfelte.. For pårørende.. Straffegjennomføring.. Nyheter/media.. Fengselsutsalg/butikk.. For skoleelever.. Jobbe hos oss?.. Kroksrud Avdeling.. Om Ullersmo.. onsdag 03.. oktober 2012.. Ullersmo fengsel.. Ullersmo fengsel ligger i Ullensaker kommune og er en fengselsenhet med høyt sikkerhetsnivå.. Målgruppen for fengselet er mannlige innsatte med lange straffedommer for alvorlig kriminalitet, varetektsinnsatte og utenlandske innsatte.. Kapasiteten i fengselet er 190 plasser.. Fengselet ligger sentralt plassert med gode kommunikasjonsmuligheter.. Fengselet har særskilt fokus på fengselsundervisning, herunder i form av fagopplæring innenfor etterspurte yrkesfag.. Les mer.. Nytt tilbud til rusavhengige i Ullersmo.. Ullersmo fengsel åpnet 2.. februar en egen rusmestringsenhet for å hjelpe innsatte med et erkjent rusproblem.. I første omgang har sju personer flyttet inn på enheten.. Tretten andre har søkt om plass.. Avdeling Kroksrud.. Samtidig med at det ble besluttet at det skulle bygges nytt Landsfengsel på Kløfta, som skulle erstatte Botsfengslet, ble også Kroksrud arbeidskoloni bestemt bygget på Kløfta.. Førti år i 2010.. Ullersmo fengsel er et fengsel i Ullensaker kommune i Akershus som ble åpnet i 1970.. Fengselet var ment som  ...   er en av seks elever på Ganguttkurset på Ullersmo.. Nå håper han at kunnskapen og ferdighetene skal hjelpe ham å få.. Logrende samarbeid.. NKK (Norsk Kennel Klubb) har publisert en reportasje om hundegruppa på Ullersmo fengsel, avdeling Kroksrud.. Ved Ullersmo fengsel, avdeling Kroksrud, samarbeider hundegruppa med Forsvarets hundeskole,.. Innsatte samler inn penger til AUF og gjenoppbyggingen av Utøya.. Innsatte i Ullersmo fengsel med Kroksrud avdeling samler inn penger til AUF og gjenoppbyggingen av Utøya I et brev fra en innsatt, er fengselsledelsen i Ullersmo fengsel orientert om at de innsatte på.. Sommerkurs på Ullersmo fengsel avdeling Kroksrud.. Det har nesten blitt en tradisjon at Ullersmo fengsel i samarbeid med NAV tilbyr kurs til innsatte i forbindelse med ferieavvikling i anstalten.. I år arrangeres det kurs i bilpleie på Kroksrud avdeling.. På.. Aspiranter drifter to avdelinger ved Ullersmo.. Kriminalomsorgens utdanningssenter sendte i februar ut 182 aspiranter til norske fengsler.. Av disse er 16 utplassert ved Ullersmo fengsel.. De drifter nå to egne fellesskapsavdelinger.. – Erfaringene.. 1.. 2.. Kriminalomsorgen region nordøst.. Dokumentsenteret , Postboks 694 , 4305 Sandnes..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Ullersmo - Nettlenker
  Descriptive info: Nettlenker.. Antall som skal vises:.. 5.. 10.. 15.. 20.. 25.. 30.. 50.. 100.. Alt.. Nr.. Nettlenke.. Treff.. 1.. Lovdata.. 205.. Nettlenker.. (1)..

  Original link path: /index.php?option=com_weblinks&view=category&id=12&Itemid=94
  Open archive

 • Title: Ullersmo - Nettstedkart
  Descriptive info: Hovedmeny.. Ett år med rusmestring på Ullersmo.. Forebygge selvmord i fengsel.. Overgangsboligene presenterer seg.. Rusmestring.. Permisjon.. Utdanning.. Boforhold.. Sysselsetting.. Praktisk informasjon.. Fremstillinger.. Soningsformer.. Prøveløslatelse.. Samfunns-straff.. Personvern.. Andre programmer.. Samarbeidspartnere.. Besøke innsatte.. Dette kan du ta med.. Veibeskrivelse.. Søknadsskjema.. Application Form (English).. Postadresser.. Lovverk.. Publikasjoner.. Publikasjon nr 1.. Bildearkiv.. Nyhetsarkiv.. Powered by Xmap!..

  Original link path: /index.php?option=com_xmap&sitemap=1&Itemid=95
  Open archive

 • Title: Ullersmo - In English
  Descriptive info: In English..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=96
  Open archive

 • Title: Ullersmo - For innsatte/domfelte
  Descriptive info: For innsatte/domfelte.. Straffegjennomføring i Ullersmo fengsel med Kroksrud avdeling skal skje på en måte som ivaretar sammfunnets behov for beskyttelse, herunder den enkelte fornærmedes behov for vern og trygghet.. Straffegjennomføringen skal videre ivareta den innsattes behov for en trygg gjennomføring av straffen, herunder i forhold til personvernhensyn.. Straffegjennomfrøring i Ullersmo fengsel med Kroksrud avdeling skal videre tilstrebe å legge til rette for en hensiktsmessig progresjon for den domfelte, som søker å avverge ny og / eller gjentagende kriminalitet.. Det er et overordnet mål at personer som løslates fra fengselet har egnet bolig og sysselsetting  ...   opprettholde god kontakt med sine pårørende under straffegjennomføringen, så fremt dette er forenlig med sikkerhetsmessige hensyn, herunder fengselets behov for å opprettholde ro og orden i fengselsenheten.. Eventuell progresjon under gjennomføringen av straff, er avhengig av at den enkelte innsattes har evne og vilje til å medvirke til at slik progresjon fremstår som formålstjenlig og forsvarlig.. Straffegjennomføring i Ullersmo fengsel med Kroksrud avdeling skal endelig skje under tilbørlig hensyntagen til den allmenne rettsfølelse.. Fengselet vil tilstrebe å innrette den enkelte innsattes straffegjennomføring på en måte som ikke virker støtende på den alminnelige rettsoppfatning.. For.. innsatte/domfelte..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=52
  Open archive

 • Title: Ullersmo - For pårørende
  Descriptive info: For pårørende.. Informasjon til besøkende i Ullersmo fengsel.. Innsatte som gjennomfører straff eller varetekt, kan med enkle begrensninger motta besøk fra familie og venner i fengselet.. Kriminalomsorgen anser at gjennomføring av besøk er av stor betydning for den innsatte og en viktig del av målsettingen om normalisering under staffegjennomføringen.. Besøkstillatelse og legitimasjon.. En forutsetning for å kunne besøke innsatte, er at den innsatte ønsker å motta besøk.. Før et evt.. besøk kan gjennomføres, må den som ønsker å komme på besøk,.. sende inn en søknad til fengselet.. Den må inneholde navn, fødselsnummer (11 siffer), adresse, navn på innsatte man ønsker å besøke, samt relasjon til vedkommende.. For utenlandske statsborgere må søknaden dessuten inneholde passnummer.. I forbindelse med kontroll av besøkende, innhentes og registreres ytterligere personopplysninger, eksempelvis relasjon til den innsatte, vandel og andre relevante opplysninger fra politiet.. For mer informasjon om behandling av personopplysninger se:.. www.. kriminalomsorgen.. no.. Som godkjent besøkende i Ullersmo fengsel, vil du få tilsendt en særskilt besøkstillatelse, samt en folder med informasjon om regler og rutiner ved besøksavdelingen.. Legitimasjon og besøkstillatelse må medbringes til hvert enkelt besøk.. Søknad om besøkstillatelse kan også bli avslått.. Et eventuelt avslag kan påklages til overordnet forvaltingsnivå.. For personer som representerer innsatte som fullmektig og/eller advokat, gjelder særskilte regler.. Besøksavdelingen i Ullersmo fengsel.. Besøk i fengselet gjennomføres i særskilt besøksavdeling.. Avhengig av kontrollformen ved besøket, gjennomføres besøk i egne besøksrom eller i et større felles besøksrom med tilsatte til stede.. I særlige tilfeller kan glassvegg benyttes dersom dette anses påkrevd.. Alle besøksrom er røykfrie.. Besøk fra barn.. Barn er velkomne i fengselet.. Ett av besøksrommene er spesielt innredet for barnebesøk.. Besøksavdelingen er dessuten utstyrt med leker, barne- og ungdomsbøker, TV/video m.. v.. Personer under 16 år gis kun adgang til fengselet dersom de tilhører den innsattes nærmeste familie, og er i følge med foresatte.. Personer under 18 år gis ikke adgang til å besøke innsatte alene uten skriftlig fullmakt fra foresatte.. Besøksrom spesielt innredet for barnebesøk.. Besøkstid.. Besøkstidene i Ullersmo fengsel er:.. Mandag - fredag i tidsrommet 14:15 - 19:45.. Lørdag i  ...   å bringe med seg dyr av noen art inn i anstalten.. Kontroll.. Av sikkerhetsmessige årsaker kan besøk i fengselet bli underlagt ett eller flere kontrolltiltak.. Alle eiendeler, vesker, mobiltelefoner, medisiner m.. må legges igjen i særskilt oppbevaringsboks.. Du må akseptere å passere gjennom metalldetektor.. Yttertøy og sko blir kontrollert i røntgenmaskin.. For å lette kontrollen anbefaler fengselet at du ikke har med løse metallgjenstander, og at du unngår bruk av klær (spesielt BH med metallspiler) og sko med innlagte metalldeler.. Som et ledd i arbeidet med å bekjempe rusmisbruk i fengselet, vil det kunne påregnes personsøk med bruk av narkotikahund.. Mat og drikke.. Når du har kommet gjennom kontrollsonen, finnes det et venterom der det er en automater ,med mulighet for å kjøpe med brus og sjokolade til den innsatte.. Vi gjør oppmerksom på at alt som bringes inn, må konsumeres under besøket.. Samtidig vil vi minne om at pårørende selv må ha med vekslepenger, siden det ikke er noen vekslemuligheter i fengslet.. Tilsatte i fengselet kan hjelpe deg i forhold til spørsmål du måtte ha i.. f.. gjennomføringen av besøk.. Pakker, gaver, penger m.. Som hovedregel skal ikke effekter leveres inn, eller sendes ut i.. besøk.. Kun pakker og effekter, som.. på forhånd.. er godkjent av fengselets effektlager, kan etter avtale leveres inn ved besøk.. Kontanter kan ikke tas i mot ved besøk.. Penger til innsatte kan settes inn på kontonummer:.. 5082 07 00586.. Det er viktig at man merker innbetalingen med innsattes navn og fødselsdato.. Den besøkende kan ta med seg inntil to aviser og to ukeblader.. Disse skal avleveres til betjent ved besøksavdelingen før besøket starter.. Besøkende har ikke anledning til å ta med blomster inn i fengselet.. En enkel bukett avskårne blomster kan bestilles fra Mester Grønn på Romerikssenteret, tlf 32 22 96 32.. Blomsterbutikken vil forestå utsendelsen av blomstene.. For spørsmål eller andre henvendelser kan kan e-post adressen under benyttes:.. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser.. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen.. Velkommen som besøkende!.. pårørende.. Søknadsskjema.. Application Form (English)..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=51
  Open archive

 • Title: Ullersmo - Straffegjennomføring
  Descriptive info: Straffegjennomføring.. Straffegjennomføring i Ullersmo fengsel med Kroksrud avdeling skal skje på en måte som ivaretar samfunnets behov for beskyttelse, herunder den enkelte fornærmedes behov for vern og trygghet.. Straffegjennomføringen skal videre ivareta den innsattes behov for en trygg gjennomføring av straffen, herunder i.. t.. personvernhensyn.. Straffegjennomføring i Ullersmo fengsel med Kroksrud avdeling skal videre tilstrebe å legge til rette for en hensiktsmessig progresjon for den domfelte, som søker å avverge ny og / eller gjentagende kriminalitet..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=59
  Open archive

 • Title: Ullersmo - Nyheter
  Descriptive info: Nyheter.. Gangguttprosjektet på Ullersmo.. Nå håper han at kunnskapen og ferdighetene skal hjelpe ham å få orden på livet etter endt soning.. Tekst og foto: Jacob Westersund.. Ganggutt-jobben.. Ganggutt-jobben er trolig like gammel som fengslene.. En ganggutt har ansvar for renhold og mathåndtering på fengselsavdelingene, og tradisjonelt har gangguttene vært ufaglærte.. Høsten 2010 begynte man å tenke litt annerledes ved Ullersmo fengsel: Hva med en systematisk og teoretisk forankret opplæring av gangguttene? Ideen utviklet seg, Vox (Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk) bidro med prosjektmidler og i januar 2011 var Gangguttprosjektet en realitet.. Renhold.. : Gangguttene på Ullersmo vasker kilometervis med fengselskorridorer i løpet av et år.. Skole og arbeidsdrift.. Gangguttkurset bygger på kompetansemål både fra renholdsoperatørfaget og fra restaurant- og matfag.. Arnfinn Eduardsen - lærer i restaurant- og matfag ved skoleavdelingen på Ullersmo - er faglig ansvarlig.. - Utgangspunktet vårt var fengslets instruks for gangguttene, men vi har utvidet det faglig i flere retninger.. En teoretisk del består av mikrobiologi, teori om smittekjeden og teori om matbårne sykdommer.. Så har vi en praktisk del på skolekjøkkenet.. Da lager vi mat, og vi vasker og rydder opp - en veldig fin måte å lære kjøkken- og mathygiene på.. Opplæringen i praktisk renhold foregår på avdelingen i regi av renholdsleder Jørn Straiht.. Gangguttkurset er altså organisert som et samarbeid mellom skolen og arbeidsdriften, sier Eduardsen.. Kjøkkenrutiner.. : - Det er ikke nok at dere lærer hva dere skal gjøre, dere skal også forstå hvorfor dere gjør, innprenter faglig ansvarlig for Gangguttkurset, Arnfinn Eduardsen.. Fornøyde elever.. Høstsemesteret 2011 går det seks elever på Gangguttkurset.. De er godt fornøyd med kurset, og mange av dem gjør seg tanker om framtida.. - Jeg hadde jobbet drøyt to år som ganggutt da jeg startet på kurset.. Nå har jeg lært mye nytt - særlig om bakterier, og jeg har blitt mer profesjonell som renholder.. Når jeg kommer ut - det vil si tilbake til hjemlandet mitt, Tyskland - håper jeg å få jobb i et vaskeri.. Kanskje realiserer jeg drømmen om å starte eget vaskebyrå, sier "Gerhard" (26).. "Karman" (29) mener at Gangguttkurset er positivt både for ham selv og for samfunnet.. - Jeg har jobbet med renhold tidligere, men likevel har jeg lært mye.. Det er veldig positivt at jeg lærer noe i fengsel.. Jeg trodde livet mitt skulle bli ødelagt i fengsel, men sånn er det jo ikke.. Nå ser jeg faktisk en mulighet til å kunne tjene penger på vanlig, lovlig, måte når jeg kommer ut om to år.. Ute hadde jeg sikkert ikke giddet å ta noen utdanning.. Gangguttkurset er bra både for meg og for samfunnet.. Jeg lærer noe og det gir meg håp, og hvis jeg unngår å komme tilbake hit sparer samfunnet mye.. "Cokimar" (25) tenker ikke først og fremst på arbeidsmuligheter, men synes han har god nytte av gangguttkurset likevel.. - Mye av det jeg har lært kan være nyttig for å klare livet utenfor murene.. Matstell og renhold er jo viktig i alles liv.. Arnfinn har også lært oss om riktig kosthold, og hvor viktig det er for å fungere bra.. Kosthold.. : Kjøkkensjef på Ullersmo, Arne Syversen, lærer gangguttene om sunt kosthold og næringsinnhold i maten.. Konkretisering av tilbakeføringsgarantien.. Seniorrådgiver Valborg Byholt ved Vox har vært med å gi prosjektmidler til Gangguttkurset, og hun mener det er vel anvendte penger.. - Jeg oppfatter Gangguttprosjektet som en slags konkretisering av tilbakeføringsgarantien.. Kurset har et nyttig innhold som vil gjøre de innsatte bedre foreberedt på livet etter soningen.. Og da tenker jeg både i forhold til arbeid og privatliv.. Prosjektet har også stor relevans, nettopp fordi alle fengsler har ganggutter.. En annen grunn til at Vox valgte å støtte prosjektet, er at det er et godt eksempel på samarbeid mellom skole og arbeidsdrift i fengsel.. Døråpner.. Studieinspektør Øyvind Lunde ved skolen på Ullersmo er opptatt av at Gangguttkurset skal kunne være en grunnstein i videre utdanning.. - Vi prøver å koble mest mulig til kompetansemål slik at elevene kan bygge videre på det når de kommer ut.. Vi har også fokus på de grunnleggende ferdighetene i opplæringen: Regning, knyttet til matoppskrifter og dosering av rengjøringsmidler, og IKT-ferdigheter når kurselevene har funnet lærestoff på internett.. I tillegg fungerer kurset også som nyttig norskopplæring for flere av elevene.. Rådgiver ved skolen, Roy  ...   da vi sitter i fengsel.. , skriver den innsatte i brevet til justisministeren.. I brevet oppfordrer de innsatte det til at andre fengsler følger deres eksempel og gir penger til gjenoppbyggingen av Utøya.. Sommerkurs på Ullersmo fengsel avdeling Kroksrud.. På bildet fra v: Thai, Adnan, Adnan og kursleder Bjørn Winberg.. Tidligere har det blant annet vært tilbudt truckførerkurs, kurs i våtromsnormen, flislegging o.. l.. , men i år er det Trøgstad bilpleie som står for det to uker lange kurset.. Bratt læringskurve.. Innsatte lærer det meste innen bilpleie, og erfarer fort at læringskurven er bratt.. Kursleder Bjørn Winberg forklarer at det er 80 prosent forberedelser.. Kursdeltakerne lærer hvor mye arbeid som faktisk ligger bak en velholdt bil.. Her legges grunnlaget med en skikkelig lakkrens, og bilen får ut- og innvending vask, rens og polering.. Den siste 20 prosentdelen av jobben er "finishen", og kursdeltakerne blir overrasket over hvor stor forskjell man kan se på bilen før og etter en full "makeover".. Godt å fylle dagene med kurs.. De innsatte setter stor pris på mulighet for å teste seg ut på nye karrieremuligheter, og det er kjekke tips til stell av egen bil.. I sommer er det to kurs på Kroksrud, det andre arrangeres parallelt med de innsattes sommerferie.. En innsatt forteller at han er glad for å komme med på det siste kurset, slik at ferien blir raskt overstått.. Det er vanskelig å fylle dagene, selv med et godt fritidstilbud foreller han.. Ref.. kriminalomsorgen.. Aspiranter drifter to avdelinger ved Ullersmo.. – Erfaringene ved å drifte en egen avdeling er helt unik.. Vi følger at læringskurven peker rett til værs.. Etter to måneder ser ting mye annerledes ut, forteller Sondre Forbregd.. Han er en av 16 aspiranter ved Ullersmo fengsel.. Sammen med sine praksisveiledere – fire totalt – drifter de avdeling C og D, med plass til 36 innsatte.. Avdelingene driftes på samme måte som de andre fellesskapsavdelingene ved Ullersmo fengsel.. Det kan være en brå overgang fra skolebenken.. – Det første inntrykket var at det var mange store, sterke mannfolk med lange dommer her.. Og de visste at vi var ferske i gamet.. Ullersmo fengsel har i en årrekke vært opplæringsanstalt for aspiranter som gjennomfører sitt praksisår.. Pågangen fra aspiranter har vært god de siste årene.. Ledelsen er tydelig på at det betyr mye for fengselet å ha aspiranter i miljøet.. De blir sett på som en stor ressurs, og målsetningen er å « bygge et godt læringsmiljø og fostre trygge, selvstendige og kunnskapsrike aspiranter».. – Førsteinntrykket roet seg litt da vi møtte veilederne, og vi fant ut at vårt valg av fengsel kanskje ikke var så dumt likevel.. Alle ansatte tok vel i mot oss fra første dag, og vi fikk følelsen av å være en del av et godt team, forklarer Forbregd.. Aspiranter på jobb.. Fra venstre: Ida Vollan, Morten Albertsen og.. Marina Olsen.. Etter å ha satt seg inn i gjeldene regler og rutiner for sin avdeling blir de satt inn i kontaktbetjentarbeidet, som innebærer at de blir kontaktbetjent for to til tre innsatte.. Veilederne er backup.. Aspirantene deltar også på ukentlige rådsmøter og får stadig mer ansvar.. I tillegg til driften av avdelingen er det undervisning en dag i uken, slik at aspirantene ser sammenhengen mellom teori og praksis.. – Den fine balansen mellom praksis og teori er veldig bra.. Etter to måneder har vi fått en viss struktur på avdelingen, samt at de fleste av oss er veldig mye tryggere i jobben vår.. Ullersmo fengsel har enorm kompetanse på de fleste fagområder, og det gjør det lærerikt å ha praksis her, forteller Forbregd.. Slik jobber aspirantene:.. Ullersmo fengsel har fire veiledere fordelt på 16 aspiranter.. Hver aspirant har 20 timer personlig veiledning i løpet av praksisåret.. Veilederne jobber 50 prosent som veiledere, og 50 prosent som ordinære fengselsbetjenter og det er alltid en veileder på jobb.. Veilederne jobber opp mot en aspirantleder og det er lagt opp til seks dager med veiledningssamtaler i løpet av året.. Aspirantene har en undervisningsdag i uka.. I løpet av året hospiterer aspirantene en uke ved Kroksrud fengsel, som er Ullersmo fengsels avdeling med lavere sikkerhetsnivå.. I tillegg besøker aspirantene et friomsorgskontor og blir med visitasjonspatruljen på en todagers narkotikaaksjon.. Flere artikler ….. Side 1 av 2.. Start.. Forrige.. Neste.. Siste..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=13&Itemid=57
  Open archive

 • Title: Ullersmo - Fengselsutsalg/butikk
  Descriptive info: Fengselsutsalg/butikk.. Fengselet har et eget lokale på yttersiden av ringmuren, hvor alt som produseres av mekanisk-, trevareverkstedene og småindustrien er utstilt.. Lenke til produktkatalogen finnes nedenfor.. Ullersmo fengsel har lang erfaring med produksjon av kjøkken.. Vi ønsker alle velkommen til vår utstilling, hvor vi vil være behjelpelig  ...   er åpent mandag til fredag fra kl.. 08.. 00 – 15.. Vi kan og kontaktes pr.. telefon eller e-post:.. 63 92 73 73.. Telefax.. 63 92 73 76.. E-post.. Vedlegg:.. Bestillingsskjema.. - Bestillingsskjema.. 20 Kb.. Prisliste kjøkken.. - Prisliste kjøkken.. 229 Kb.. Produktkatalog.. - Produktkatalog.. 1349 Kb..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=56
  Open archive

 • Title: Ullersmo - For skoleelever
  Descriptive info: For skoleelever.. Ullersmo fengsel legger til rette for besøk / omvisning i fengslet for skoleklasser på videregående nivå.. Omvisningen er på dagtid, og de besøkende gis en innføring i stortingsmelding § 37 Straff som viker - mindre kriminalitet - tryggere samfunn.. Straffen skal gjennomføres på en måte som tar hensyn til formålet med straffen,som motvirker nye straffbare handlinger,som er betryggende for samfunnet og som innenfor disse rammer sikrer de innsatte  ...   er formålet med straffen.. Et humanistisk menneskesyn.. Prinsippet om rettssikkerhet og likebehandling.. Prinsippet om at en har gjort opp for seg når straffen er sonet.. Normalitetsprinsippet.. For å få til et besøk er det viktig at alle besøkende godkjennes av politiet.. Henvendelser kan avtales med avdelingsleder på telefon 63927431, e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser.. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen eller faks 63927301..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=54
  Open archive

 • Title: Ullersmo - Jobbe hos oss?
  Descriptive info: Jobbe hos oss?.. Ullersmo fengsel er organisert i to hovedgrupper.. Den ene gruppen har sine arbeidsoppgaver relatert direkte mot de innsatte, og den andre gruppen er støttefunksjoner.. I tillegg finner en ved fengslet det vi betegner som importtjenester.. Dette er eksterne samarbeidspartnere som er lokalisert med fast arbeidssted i fengslet og som yter tjeneste overfor de innsatte.. Ullersmo fengsel kan kort defineres som en arbeidsplass med en hektisk hverdag, med mange utfordrende og interessante arbeidsoppgaver i et trivelig og aktivt miljø.. Medbestemmelse og ansvar er nøkkelord.. Ansatte.. Ullersmo fengsel har drøyt 200 ansatte.. Disse er fordelt med anslagsvis 130 uniformerte stillinger i sikkerheten, 25 stillinger i fengslets arbeidsdrift/verksteder og 45 innenfor administrasjon/støttefunksjoner.. Tjenestemannsorganisasjonene.. ”Norsk Fengsel- og Friomsorgsforbund” (NFF) og ”Kriminalomsorgens Yrkesforbund” (KY) er godt representert og organiserer majoriteten av de ansatte ved fengslet.. Helse, miljø og sikkerhet (HMS).. Anstalten er tilsluttet bedriftshelsetjenesten ved HMS-sentret Eidsvold i tillegg til at anstalten har en vel etablert vernetjeneste med hovedverneombud i 50% stilling.. Samtidig er Ullersmo også en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv).. Bedriftsidrett.. Ullersmo fengsel har et aktivt bedriftsidrettslag som foruten å delta i bedriftsserien i fotball også høster premier innen for blant annet håndball, bowling og golf.. Ansatte har anledning til å benytte anstaltens gymnastikksal og styrketreningsfasiliteter.. Aspiranter.. Ullersmo fengsel er et opplæringsfengsel for aspiranter som skal gjennomføre fengselsbetjentutdanningen i regi av KRUS(Kriminalomsorgens Utdanningssenter).. Som aspirant hos oss vil du møte på mange ulike problemstillinger og utfordringer.. Du vil møte en hverdag som aldri er lik.. Som praksisårsaspirant har du også en del teori og dette omhandler blant annet.. Praktisk fengselslære.. Rapportlære.. Pasifisering.. Narkotikakunnskap.. Ullersmo fengsel disponerer også et hybelhus hvor det for aspirantene er mulighet for å leie under sitt praksisår.. Etatsutdanning for tilsatte i arbeidsdriften.. Dette utdanningstilbudet er en kriminalomsorgsfaglig grunnutdanning for alle tilsatte i arbeidsdriften.. Den strekker seg over ca.. ni måneder og inneholder tre samlinger på KRUS.. Mellom samlingene er det 25 arbeidsdager som avsettes til fjernundervisning.. Disse er fordelt slik at det gjennomgående vil være en og en halv studiedag hver toukersperiode.. Detaljert kjøreplan for utdanningstilbudet kan  ...   fengselsbetjent vil møte en variert og utfordrende hverdag.. Et fengsel er et lite samfunn i samfunnet der du tildeles en helt spesiell rolle.. Alle innsatte gis i dag muligheten til å få en personlig oppfølging av en fengselsbetjent.. Dette kalles for kontaktbetjentordningen og betyr at du har et spesielt ansvar for å veilede og motivere den innsatte slik at soningsoppholdet blir så meningsfullt, bevisstgjørende og rehabiliterende som mulig.. Gjennom daglig kontakt og oppfølging kommer du til å utgjøre en viktig del av den innsattes hverdag både som samtalepartner, rollemodell og veileder.. Som fengselsbetjent vil du møte mennesker som utfordrer, provoserer, berører og engasjerer deg.. Noen har begått alvorlige kriminelle handlinger.. Andre strever med psykiske lidelser, atferdsvansker eller tilpasningsproblemer.. Deres oppførsel kommer uansett til å forme hverdagen din.. Arbeidsdagen vil være preget av sikkerhetstenkning og grensesetting, av vaktoppgaver, visitasjoner og konfliktløsning.. Du må kunne takle krisesituasjoner og fysisk risiko, trusler og verbal utagering - av og til fra samme mennesker du ellers deltar på fritidsaktiviteter med.. Å arbeide i fengsel handler både om omsorg og kontroll, nærhet og makt, åpenhet og grenser.. Men mest av alt handler det om å være et medmenneske.. Det er den innsatte som skal stå i fokus - vi skal være med på å få den innsatte til selv å ta ansvar for sitt eget liv.. Hva kreves for å bli fengselsbetjent?.. For å bli opptatt som aspirant, kreves det at søkeren:.. har generell studiekompetanse, eller har annen relevant utdanning og/eller erfaring fra menneskerelaterte yrker, i tillegg til fagene norsk, engelsk, samfunnslære tilsvarende generell studiekompetanse.. har den nødvendige modenhet og personlige egnethet for tjeneste i kriminalomsorgen.. har avtjent verneplikt eller kan dokumentere fritak.. Kravet gjelder menn.. har minst ett års praksis fra yrkeslivet.. er 21 år eller eldre i opptaksåret.. består en fysisk funksjonstest som inneholder en styrkeøvelser og en utholdenhetstest.. har god helse og plettfri vandel.. Helseattest og uttømmende politiattest må først fremlegges ved tilsagn om opptak.. har førerkort for personbil.. Klikk.. her.. for å komme til.. Kriminalomsorgens Utdanningssenter.. Jobbe.. hos oss?.. Ledige stillinger..

  Original link path: /index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=53
  Open archive


 • Archived pages: 73