www.archive-no-2012.com » NO » U » UNGEAKSJONAERER

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 87 . Archive date: 2012-11.

 • Title: Unge Aksjonærer
  Descriptive info: .. Studenter på Børs.. Skoleindeks.. Tidligere vinnere.. Konkurransereglement.. Premier.. Om Aksjekonkurransen.. Analysekonkurransen.. Juryen.. Vinnere og analyser.. Elever på Børs.. Makrokonkurransen.. Nyheter og Blogg.. Events.. Innmelding.. Om UA.. Kontaktinformasjon.. Styret.. Brosjyre.. Vedtekter.. Samarbeidspartnere.. Nyheter.. Analysemesterskapet, Høsten 2012.. Oktober 21, 2012.. Finansseminar 10.. oktober, kl.. 09 14.. Oktober 8, 2012.. Seminar med Euroinvestor 29.. Mai, kl 17.. 00.. Mai 22, 2012.. Blogg.. Hva med CDS er?.. Stiller du til valg?.. April 26, 2012.. Tror på fall.. Mars 28, 2012.. U.. nge Aksjonærer (UA) er en ideell og uavhengig interesseforening  ...   og «Elever på Børs», i tillegg til Analysekonkurransen.. Vi holder også seminarer.. Meld deg inn i dag.. , og dra nytte av alle medlemsfordelene.. Det er helt gratis!.. Populære innlegg.. Arkiv.. Oktober 2012.. Mai 2012.. April 2012.. Mars 2012.. Januar 2012.. Desember 2011.. November 2011.. Oktober 2011.. September 2011.. August 2011.. Juni 2011.. Desember 2010.. August 2010.. Juni 2010.. Følg oss på Twitter.. Oops Twitter isnt working at the moment.. Unge Aksjonærer - Postadresse: Postboks 1963 Vika, 0125 OSLO Besøksadresse: Arbinsgt.. 11 OSLO.. Utviklet av Sigssoft Media..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Studenter på Børs | Unge Aksjonærer - Studenter på Børs, Analysekonkurransen og Elever på Børs
  Descriptive info: scrolling="auto" frameborder="0">.. Nettleseren din støtter ikke iframes.. Oppdater nettleseren din.. eller gå til.. http://noframe.. studentinvestor.. no..

  Original link path: /studenter-pa-bors/
  Open archive

 • Title: Skoleindeks | Unge Aksjonærer - Studenter på Børs, Analysekonkurransen og Elever på Børs
  Descriptive info: Oppdater nettleseren din eller gå til.. no/skoleindeks.. et= _blank her..

  Original link path: /skoleindeks/
  Open archive

 • Title: Tidligere vinnere | Unge Aksjonærer - Studenter på Børs, Analysekonkurransen og Elever på Børs
  Descriptive info: Vinnere (Eliteserien):.. Lagnavn:.. Skole:.. Resultat:.. Høst.. 2010.. Treidinburgh Holdings.. Universitetet i Oslo.. 1255911.. Vår.. Polar Invest.. Handelshøgskolen i Bodø.. 1222403.. 2009.. Aksjegruppa HVE.. Høyskolen i Vestfold.. 1115457.. Aksjeklubben BIS Bergen.. BI Bergen.. 1420677.. 2008.. Revisjon Invest.. Høyskolen i Telemark.. 1699705.. 1929.. 3191810.. 2007.. HA-Invest.. Copenhagen Business School.. 1514050.. Premium Equity.. 1489130.. 2006.. Finance Acrobatics.. Trondheim Økonomiske Høgskole.. 1197050.. Børsklubben NHH.. Norges Handelshøyskole.. 1675150.. Topp 5 (alle serier):.. Høst 2010.. Eliteserien.. 1.. 2.. Up n Go.. Høyskolen i Sør-Trøndelag.. 1247607.. 3.. Osloensis Finans.. 1189638.. 4.. T.. A.. Invest.. 1085119.. 5.. 1074470.. AksjeNorge-ligaen.. Dream-Team.. 1231776.. The peril invest.. 1187737.. Alpha Investments.. Høyskolen i Bodø.. 1169868.. AGQ Invest.. 1143690.. Royal Invest.. Høyskolen i Oslo.. 1101944.. divisjon.. Invictus.. BI Trondheim.. 1277264.. LAISE.. 1247712.. BI NEVER SLEEPS.. 1243824.. Jentoft Business Academy.. 1238942.. Best invest i vest.. 1231968.. Vår 2010.. Hodeskulderkneogtå.. BI Nydalen.. 1217656.. 1208842.. 1169546.. 1169463.. 1206657..  ...   1131897.. AbnormalTrading.. 1091050.. Big Swinging Dicks.. 1596905.. AK47.. Høyskolen i Lillehammer.. 1307301.. Nygårdsgaten.. NHH.. 1300543.. 1242922.. Selvik.. 1205540.. Vår 2009.. Noise Traders.. 1295379.. 1241537.. 1227385.. Edge Invest.. 1190286.. JAG.. 1502265.. Legenden.. 1378329.. 1343327.. 1337623.. Børsgruppen.. 1322227.. Høst 2008.. 1488655.. 1151130.. Stigende Trend.. 921700.. 893812.. UMB Shareholders.. UMB.. 1363943.. Non-Stop Invest.. 1112172.. Alpha.. 1099300.. Gammeldagshuset.. 1061185.. MaxInvest.. 1018599.. Vår 2008.. Høgskolen i Telemark.. 3154380.. Second Securities.. 2786060.. Equity Investors.. CERAM Business School.. 2713630.. Verdi.. 2408350.. Høst 2007.. EconLink Finans.. 1350770.. Bateman`s.. BI, Nydalen.. 1227490.. Farmasøytene.. Universitetet i Tromsø.. 1089230.. Shortstack Invest.. University of Queensland.. 1085360.. Vår 2007.. 1454250.. Høgskolen i Vestfold.. 1360430.. 1221800.. BI-spekulantene.. 1159230.. Høst 2006.. Team Gekko.. Universität Mannheim.. 1153540.. TØH Securities.. 1149430.. Libertas.. BI, Political Economy.. 1137160.. 1124180.. Vår 2006.. Norges Handelshøyskole, Bergen.. BØA HSH.. Høgskolen Stord/Haugesund.. 1604710.. sLØS.. Høgskolen i Lillehammer.. 1425940.. 1386090.. Proficio Infinitus.. 1380390.. Sponsorer.. Sosiale medier..

  Original link path: /tidligere-vinnere/
  Open archive

 • Title: Konkurransereglement | Unge Aksjonærer - Studenter på Børs, Analysekonkurransen og Elever på Børs
  Descriptive info: 1: Generell informasjon.. 1 Definisjon av deltakere.. Reglementet gjelder for registrerte medlemmer i Studenter på Børs (SPB).. 2 Forutsetninger.. Alle aksjegrupper med norske studenter ved høgskoler og universiteter kan delta så lenge aksjegruppen har minimum tre deltakere, og er åpen for alle studenter ved linjen eller skolen.. 3 Frist.. Alle lag som ønsker å delta, må melde seg på innen påmeldingsfristens utløp.. Dette offentliggjøres på nettsiden i forkant av hver runde.. 4 Klage.. Oppstår det uenighet eller konflikt, skal dette avgjøres av de to partene i konflikt («Gentlemens agreement»).. Blir ikke partene enige, vil ledelsen i Unge Aksjonærer avgjøre konflikten.. Alle klager som omhandler aksjehandel, må varsles innen 72 timer etter at handelen ble gjennomført.. Ved klager ligger bevisbyrden på klageren.. Skulle klagen påklages etter at Unge Aksjonærer-ledelsen har tatt en avgjørelse, vil styret behandle saken.. 5 Premiering.. Vinneren vil bli midlertidig eier av en vandrepokal.. De beste plasseringene vil bli premiert av foreningens sponsorer.. 6 Reglementsendringer.. Forslag til endringer i reglementet skal sendes inn til arrangøren.. Blir forslaget vedtatt, vil endringen i utgangspunktet bli gjeldende fra neste spillerunde.. 2: Porteføljen.. 1 Valuta.. Alle kronebeløp som blir nevnt i reglementet er fiktive og oppgitt i norske kroner (NOK).. 2 Startkapital.. Startkapitalen er på 1.. 000.. 000,-.. 3 Renter på kontanter.. Det blir ikke gitt renteinntekter på kontanter som gruppen besitter.. 4 Diversifiseringskrav.. Man kan kun besitte 5 aksjer av gangen.. Det er ikke mulig å investere mer enn 30% av totalkapitalen i ett selskap.. Posten kan derimot bli større enn 30% ved svingninger i kursene.. 5 Aksjer som er tilgjengelige for handel.. Alle noterte aksjer på Oslo Børs er tilgjengelige for handel, med unntak av noen svært lite likvide selskaper og grunnfondsbevis.. Vi anbefaler at gruppen sjekker likviditeten i aksjen før handel vurderes, da vi ikke utfører ikke tvangssalg av lite likvide aksjer.. Aksjer som noteres etter at konkurransen har startet blir først lagt til etter at gjeldene runde er avsluttet.. 6 «Shorting».. Det er mulig til å «shorte» aksjer.. Det vil si at man har tro på negativ kursutvikling i aksjen.. Handel med dette finansielle instrumentet innebærer salg av aksjer man ikke i utgangspunktet eier, mot at en forplikter seg til å kjøpe disse igjen på et senere tidspunkt, såkalt borrowing and lending.. Laget får tilført kapital tilsvarende verdien de har shortet.. Disse kontantene kan benyttes til kjøp av aksjer, og fungerer som gearing.. Til grunn ligger fortsatt pkt.. 4; det er ikke mulig å plassere mer enn 30% av forvaltningskapitalen i en notering.. Øvrige short-betingelser:.. - Det er kun mulig å  ...   matching mot handelsloggen på Oslo Børs, kan forekomme flere transaksjoner per ordre.. Se også 3.. 5.. 2.. 1 Splits.. Splits kan forekomme ved handel på limit eller ved kjøp/salg av lite likvide papirer.. Hvis det forekommer at en ordre blir splittet, skal disse transaksjonene regnes som én.. 2 Avslutning av spillerunden.. Det er tillatt å sitte inne med aksjer i det spillerunden avsluttes.. Dette vil i så fall ikke påvirke antall handler som er gjennomført frem til det tidspunktet.. 4: Kommunikasjon.. 1 Registrering.. Registrering foregår her.. Skulle det oppstå situasjoner hvor det er problematisk å registrere seg på ordinær måte, kan lederen for konkurransen kontaktes.. 2 Avmelding.. Informasjon om avmelding av lag ligger her.. Blir et lag avmeldt vil porteføljen bli nullstilt.. Blir ønsket om å melde seg av stående, vil den forsvinne fra listen når neste runde av konkurransen starter.. 3 Informasjonsflyt.. Den eneste offisielle informasjonskilden er http://ungeaksjonaerer.. no/.. Viktig informasjon vil bli sendt ut til alle grupper via de registrerte mailadressene, men gruppene har selv ansvar for å følge med på websiden (se pkt.. 3.. 1).. I tillegg til websiden er det opprettet en interesseside på Facebook her, samt en forumgruppe på HegnarOnline.. Der vil det være mulig å stille spørsmål eller komme med innspill.. Henvendelser kan også sendes til leder@ungeaksjonaerer.. I tilfeller hvor det er behov for kontakt med én enkeltgruppe, vil dette primært skje via mail.. 1 Informasjonsansvar.. Det er utelukkende den enkelte gruppes ansvar å til enhver tid holde seg oppdatert.. Har ingen av gruppens medlemmer mulighet til det må dette meddeles SPB ved ledelsen snarest, slik at andre kommunikasjonsformer kan utarbeides i gjeldende periode.. Forklaring/utdypning.. 1).. Det åpnes for at forelesere kan ha sine egne aksjegrupper, selv om konkurransen primært er for studenter.. Forelesere kan også være medlemmer av studentenes aksjegrupper.. Oppdages det at noen studenter blir urettmessig utestengt fra sin linjes/skoles aksjeklubb, risikerer aksjeklubben å bli diskvalifisert (dette gjelder uansett hvor langt man har kommet i konkurransen!).. Ledelsen i SPB avgjør hva som godkjennes av grupper.. En student kan ikke være medlem av to aksjegrupper samtidig.. Det er ikke mulig for lederteamet i SPB å delta i konkurransen så lenge de innehar vervet.. 2).. Det er ikke meningen eller ønskelig at smågrupper eller enkeltpersoner skal representere linjen eller skolen uten at linjen/skolen er informert.. 3).. Ledelsen i SPB forbeholder seg retten til å gjøre nødvendige inngrep underveis i spillet, for eksempel ved ekstraordinære hendelser av betydning for prisingen av et selskap.. Det kan også forekomme endringer i reglene mens spillet pågår.. Nyeste versjon finnes tilgjenglig på nettsidene..

  Original link path: /konkurransereglement/
  Open archive

 • Title: Premier | Unge Aksjonærer - Studenter på Børs, Analysekonkurransen og Elever på Børs
  Descriptive info: Våre samarbeidspartnere bidrar med premier.. Vinnerne vil få et valgfritt abonnement på Finansavisen eller Kapital + 5 bøker fra Hegnar Media pr.. lag.. Beste lag i Eliteserien får vandrepokal i tillegg til andre premier..

  Original link path: /premier/
  Open archive

 • Title: Om Aksjekonkurransen | Unge Aksjonærer - Studenter på Børs, Analysekonkurransen og Elever på Børs
  Descriptive info: Studenter på Børs er en konkurranse i aksjehandel for studentlag fra universiteter og høyskoler i hele Norge.. Konkurransen arrangeres i samarbeid med AksjeNorge og Finansavisen og går normalt over 12 uker i hvert vår- og høstsemester.. Hvert lag bestående av minst fire medlemmer får 1 000 000 NOK i fiktive penger å investere i aksjer på Oslo Børs.. Det er lagt begrensinger på vekting i porteføljen, slik at fokus blir på valg av aksjer basert på analyse stock-picking fremfor å ta  ...   med aksjehandel og et mer realistisk bilde av risikotagning.. Lagene er er organisert i tre divisjoner Eliteserien, AksjeNorge-ligaen og 2.. Dette sørger for mer kontinuitet i lagene, samt at det gjør at lagene i de to øverste divisjonene får disinsentiver til å ta stor risiko i form av at de rykker ned hvis de er blant de dårligste lagene i sin divisjon.. Det helt sentrale i Studenter på Børs er å gi studenter praktisk erfaring med aksjehandel og økt innsikt i aksjemarkedet..

  Original link path: /om-aksjekonkurransen/
  Open archive

 • Title: Analysekonkurransen | Unge Aksjonærer - Studenter på Børs, Analysekonkurransen og Elever på Børs
  Descriptive info: Analysekonkurransen høsten 2012!.. Endelig er dagen her! Unge Aksjonærer inviterer nok en gang til det som har blitt en tradisjonsrik konkurranse.. Analysemesterskapet er en konkurranse hvor høyskole- og universitetsstudenter i hele Norge konkurrerer om å skrive den beste aksjeanalysen i landet.. De beste analysene vil bli vurdert av en jury bestående av profesjonelle analytikere, og bli premiert med blant annet fondsandeler fra SKAGEN.. Du deltar ved å sende inn en aksjeanalyse av et valgfritt selskap notert på Oslo Børs.. Selv om bidraget kan være på opptil 1000 ord, anbefaler vi å være så kortfattet som mulig.. Husk at du skriver en  ...   din i PDF-format med antall ord i headeren.. Du kan skrive både på engelsk og norsk.. Dere står fritt til å skrive slik dere vil, men vi anbefaler at analysen toucher innpå emnene:.. Tilbud/etterspørsel: hvilken retning vil likevekten gå?.. Verdsettelse: DCF og multipler med resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling.. Triggere: Hva er det som vil gjøre at aksjekursen skal gå i den ene eller den andre retningen?.. Send analysen din til vidarsl90@gmail.. com innen 1.. november 23.. 59.. Vidar Lyngvær er 2011 beste Studentanalytiker!.. Her avbildet hos på Analytiker for en dag hos ABG Sundal Collier, Takk til SKAGEN fondene for flott premie!..

  Original link path: /analysekonkurransen/
  Open archive

 • Title: Juryen | Unge Aksjonærer - Studenter på Børs, Analysekonkurransen og Elever på Børs
  Descriptive info: Unge Aksjonærers analysekonkurranse, hvor studenter fra hele landet kan levere aksjeanalyser, er igjen avviklet.. Et proffpanel bidrar hver runde med ekspertise for å rangere de beste deltakerne, og i denne omgang bestod juryen av.. Navn:.. Peder Strand.. Stilling:.. Analytiker i SEB Enskilda.. Utdanning:.. Har en master i Industriell økonomi fra NTNU og Harvard.. Fartstid:.. Startet i SEB Enskilda i 2005 etter et år i Alfred Berg`s corporate finance avdeling og dekker sektorene telecom, it/teknologi og bioteknologi.. Ole Petter Kjerkreit.. Analysesjef hos ABG Sundal Collier.. Master fra Duke University – The Fuqua School of Business og  ...   SEB Enskilda og har nå stillingen som analysesjef i ABG.. Mille Opdahl.. Analytiker i Warren Securities.. Master fra Handelshøyskolen BI.. Har tidligere jobbet i RS Platou Markets som saksbehandler i Sparebanken 1, men sitter på stillingen som analytiker i Warren Securities for øyeblikket.. Johan Aasen.. Formues forvalter SKAGEN fondene.. Siviløkonom og MBA fra NHH, med del kurs i finans og makroøkonomi fra samme skole.. Fartstid:.. Autorisert finansiell rådgiver med bakgrunn som blant annet analysesjef og aksjemegler i Alfred Berg, analytiker i Vestagruppen og Banque Paribas samt meglersjef i SEB Enskilda.. Startet i SKAGEN i januar 2006..

  Original link path: /juryen/
  Open archive

 • Title: Premier | Unge Aksjonærer - Studenter på Børs, Analysekonkurransen og Elever på Børs
  Descriptive info: Førstepremie: «Finansanalytiker for en dag» i et av Norges ledende finanshus.. De tre beste analysene får fondsandeler i SKAGEN fondene.. Vinneren av konkurransen i høstsemesteret får delta på SKAGEN fondenes årlige Nyttårskonferanse i januar påfølgende år og en omtale i Finansavisen.. Fondsandeler i SKAGEN-fondene:.. Premie 6000 kr.. Premie 3000 kr.. Premie 1500 kr.. Norske finansanalytikeres forening (NFF) er en stor bidragsyter til å finne jurye til Analysekonkurransen, organisere «Finansanalytiker for en dag» og Analysekurset..

  Original link path: /premier-2/
  Open archive

 • Title: Tidligere vinnere og analyser | Unge Aksjonærer - Studenter på Børs, Analysekonkurransen og Elever på Børs
  Descriptive info: Tidligere vinnere og analyser.. Vinneren av analysekonkurransen høsten 2011 er Vidar Lyngvær fra TØH med sin analyse av Cermaq!.. Analysen av Cermaq.. var favoritten til 3 av 4 dommere og blir blant annet omtalt som følgende av dommerene:.. God dybde i regnskapstall og estimater.. Bra omtale av kurstriggere.. Komparativ prising av konkurrentene.. God forståelse av bransjen, selskapet og prisingsmetodikk.. Grei oppsumering av makroforhold.. plass Ola Sekkesæter med.. analyse av PSI Group.. plass Ørjan Røren med.. analyse av Rocksource.. Topp 3, Høsten 2010.. Jury:.. Kjell Erik Eilertsen (Fearnly Fonds), Endre Storløkken (Danske Bank), Kjetil Garstad (Arctic Securities).. Bjørnar Hernæs.. Analyse av Frontline Ltd.. (pdf).. Ola Sekkesæter.. Analyse av Birdstep Technology ASA (pdf).. Rolf Erik Tveten.. Analyse av RCL (pdf).. Topp 3, Våren 2010.. Samir Bendriss (Pareto  ...   (DnB NOR Markets), Jan Petter Sissener (Sissener AS), Jan Andreassen (Terra Securities), Magne Naustvik (Nordea Markets), Stig Myrseth (Orion Securities).. Marcus S.. Johannesen.. Analyse av Dockwise Ltd.. Lars Stenvold Wik.. Analyse av Crew Gold Corporation (pdf).. Topp 6, Høsten 2008.. Gaute Eie (Arctic Securities), Kim Evjenth (ABG Sundal Collier), Kristian Tunaal (DnB NOR), Monika Dypeng (Hermes Headhunting), Peter Hermanrud (First Securities).. Karl Einar Svor.. Analyse av Seadrill (pdf).. Analyse av Sevan Marine (pdf).. Joakim Tønnesen.. Analyse av PA Resources (pdf).. Matias Johannesen.. Analyse av DNO (pdf).. 6.. Thomas André Eirdal Wiken.. Analyse av Wega Mining (pdf).. De som har problemer med å laste ned analysene kan sende en mail til.. Unge Aksjonærer.. ,.. Ann Jessica Lien.. eller.. Sigurd Kvernmoen.. Analysene vil da bli videreformidlet via mail..

  Original link path: /tidligere-vinnere-og-analyser/
  Open archive


 • Archived pages: 87