www.archive-no-2012.com » NO » U » UNGDOMSSKOLE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 115 . Archive date: 2012-11.

 • Title: Vardal ungdomsskole
  Descriptive info: .. Logg inn.. Forsiden.. Ansatte.. Administrasjonen.. Pedagogisk personale.. Miljøterapeuten.. Helsesøster.. Rengjøringspersonale.. Skolen.. Vardal ungdomsskole i media.. Gutter i skolen.. Informasjon om skolen.. Fra rektor.. Beliggenhet.. Skolebygget.. Skolens visjon.. Virksomhetsdokument Vardal 2012.. Fleksibel organisering.. Fleksitid og leksehjelp.. Lesing og læringsstrategier.. Lektor II.. Jeg vil trives.. Kantine.. Steinsamlinga vår.. Kontakt oss.. Elever.. Vardal Digital.. Elevråd 2012-13.. Hjem-Skole.. Velkommen til Vardal.. Elevstandarder.. FAU.. Klassekontakter.. Ordensregler.. Skoleruta.. Bilder.. Vardal ungdomsskole.. Skoleveien 8.. 2827 Hunndalen.. Tlf: 61 18 88 00.. Fax: 61 18 88 19.. E-post.. Abonner på nyheter.. Din Epost-adresse:.. Vardal Digital i gang.. Da har skolen vår fått sin digitale skoleavis.. Den er en del av det nye valgfaget hvor en skal produsere informasjon, feks gjennom en skoleavis på nett.. En gruppe åttendeklassinger utgjør redaksjonen sammen med en lærer, og de arbeider allerede med mange saker som etter hvert skal legges ut.. Det skal etter hvert bli 12-13 fag å velge mellom, og det er de åtte første som nå er klare.. Dette gjelder produksjon for sal og scene som blant annet handler om oppsetting av forestillinger, produksjon av varer og tjenester, produksjon av informasjon som kan handle om skoleaviser på nett, forskning i praksis, internasjonale kontakter, fysisk aktivitet og helse, design og redesign, og  ...   ungdomstrinnsmeldinga, nemlig å gi elevene anledning til å arbeide mer praktisk.. Dette står ikke i motsetning til de faste fagene.. Tvert om gir valgfagene erfaring og kunnskap som også undervisningen i andre fag vil dra nytte av.. Les mer her:.. www.. udir.. no/valgfag.. Skoleløpet 2012.. Over 200 millioner barn i India og Nepal under 14 år arbeider så mye at det går utover skolegang, helse, fritid og lek.. Når barn ikke får skolegang blokkeres også veien ut av fattigdommen.. Mange av disse arbeider som barnehushjelper.. Pengene fra skoleløpet i år går til.. Foruts.. arbeid for å redde disse barna ut av slike uverdige leve- og arbeidsforhold.. I år løp elevene ved Vardal inn 40600 kroner! Gratulerer!.. Vardal ungdomsskole bruker It`s learning som læringsplattform.. All nødvendig informasjon til elevens skolearbeid ligger her.. Her ligger årsplaner, oppgaver, tester, prøver og mye annet.. Foreldre kan også gå inn her med eget passord og følge med på skolens aktiviteter.. Søk etter bøker på biblioteket.. Klikk på bildet, og du kommer inn på bibliotekets bokbase.. Der kan du lete etter bøker du er interessert i.. Gode bokforslag mottas med takk!.. Søk.. Google.. :.. Caplex.. Drevet av Moava.. |.. Lenker for lærere.. Lenker for elever.. Lenker for foreldre..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Vardal ungdomsskole : Administrasjonen
  Descriptive info: Rektor Vinjar Borge.. Inspektør Unni Skaug.. Administrasjonssekretær Tone Thorvaldsen.. Inspektør Henning Engesveen..

  Original link path: /index.php?pageID=80&page=Administrasjonen
  Open archive

 • Title: Vardal ungdomsskole : Pedagogisk personale
  Descriptive info: laerere1011.. jpg..

  Original link path: /index.php?pageID=81&page=Pedagogisk+personale
  Open archive

 • Title: Vardal ungdomsskole : Miljøterapeuten
  Descriptive info: Velkommen til miljøterapeuten.. Trenger du noen å snakke med? Ønsker du at noen skal høre på hva du har å si? Hvis du er forelsket, forvirret eller frustrert trenger du kanskje noen å snakke med.. Da er jeg her for deg! Jeg heter Beate Ensby og er miljøterapeuten her på skolen.. Jeg er tilgjengelig hver dag fra kl 08.. 00 -  ...   også har kontor).. Jeg har taushetsplikt, så det du forteller meg, forteller ikke jeg videre.. Jeg samarbeider også med andre, f.. eks foreldre, lærere, helsesøster, ungdomskontakten og andre offentlige instanser.. Kom innom da vel!! =).. Du kan også treffe meg på telefonnummer 95172516 eller på epost.. beate.. ensby@gjovik.. kommune.. no.. SKOLE.. KJÆRLIGHET.. FORELSKELSE.. VENNSKAP.. RUS.. FAMILIE.. MISTRIVSEL.. FREMTIDEN.. SYKDOM.. SPISEVANER.. TRIVSEL..

  Original link path: /index.php?pageID=115&page=Milj%26oslash%3Bterapeuten
  Open archive

 • Title: Vardal ungdomsskole : Helsesøster
  Descriptive info: Velkommen til helsesøster!.. Velkommen til helsesøster!.. INFORMASJON OM SKOLEHELSETJENESTEN.. I UNGDOMSSKOLEN I GJØVIK KOMMUNE.. Skolehelsetjenesten er en lovbestemt tjeneste som alle elever i grunnskolen og deres familier kan benytte seg av.. Helsesøster vil gjerne bidra til at barn får en sunn oppvekst og gi forutsetninger for en sunn voksentilværelse - det gjøres ved å ha fokus på fysisk, psykisk, sosial helse som forteller noe om det enkelte barn / ungdoms trivsel.. Vi arbeider ut fra en positiv tilnærming og ønsker å styrke elevens ressurser - se den enkeltes muligheter framfor begrensninger.. Hva gjør helsesøster?.. er tilgjengelig for elevene Åpen dør.. gir helseopplysning /veiledning individuelt og gruppe.. Tema: ernæring, fysisk aktivitet, forhold til venner, fritidsinteresser, forhold til familie og søsken, seksualitet og kjærester.. vaksinerer ut fra anbefalt vaksinasjonsprogram.. samarbeider med hjem,  ...   å treffe på skolen.. Skolehelsetjenestens tilbud til elevene.. 8.. trinn.. : Samtaler i grupper hvor tema er helse og livsstil.. 9.. : Undervisningsopplegg i helse, kropp og seksualitet.. 10.. : Tilbud om påfyllsvaksine mot polio,.. elevene besøker Helsestasjon for ungdom på Rådhuset i Gjøvik.. Det er naturlig at helsesøster og lærer samarbeider om undervisningen i tema som omhandler helse.. Miljøterapeut er også naturlig samarbeidspartner samtykke innhentes fra elev/foresatte.. Alle nyinnflyttede elever inviteres til helsesøster og informasjon om skolehelsetjenesten sendes hjemmet.. Husk at vi har taushetsplikt!.. Kommunens familieteam.. tilbyr ulike typer hjkelp til familier som måtte ha behov for det.. Elever og foreldre er velkommen til å ta kontakt med helsesøster Anne Grethe O.. Garlimo.. Vardal ungdomsskole tirsdag og torsdag kl 09.. 30 14.. 00 61188811 - 61188800 eller mobilnummer 91577759..

  Original link path: /index.php?pageID=126&page=Helses%26oslash%3Bster
  Open archive

 • Title: Vardal ungdomsskole : Rengjøringspersonale
  Original link path: /index.php?pageID=82&page=Rengj%26oslash%3Bringspersonale
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Vardal ungdomsskole : Fra rektor
  Descriptive info: Vardal ungdomsskole 2012-2013.. Som rektor på Vardal ungdomsskole, er jeg stolt av å kunne presentere noe av det skolen jobber med og har jobbet med.. Vi er og har vært en skole der det skjer mye, en skole med stort trøkk, og ikke minst en skole med fokus på muligheter.. Svært mange av skolens lærere ønsker å delta i ulike utviklingsprosjekter, noe som påvirker hele skolens tenkning.. I løpet av de siste åtte årene har vi deltatt i seks større utviklingsprosjekter med ulike samarbeids-partnere.. Eksempler på dette er: Demonstrasjonsskole, Prosjekt leksehjelp, Jeg vil trives og Lektor II.. I denne perioden har skolen hatt mange skolebesøk og vært ute på mange oppdrag på skoler og i kommuner.. Høsten 2011 startet vi opp med prosjektet Gutter i skolen (se  ...   utviklingsplan, med følgende satsingsområder for de neste fire årene: ledelse, motivasjon og lesing.. I tillegg til dette har skolen valgt å ta med et avsnitt om bygningen.. Hvert år henter vi inn ressurspersoner med kompetanse på ulike områder for å gi alle som jobber på skolen et felles løft, f, eks Thomas Kofoed, Yngve Lindvik, Thomas Nordahl, Frøydis Hertzberg.. Som partnerskole med Høgskolen i Hedmark bidrar vi i arbeidet med å utdanne nye lærere.. Dette gir skolen og skolens lærere en god mulighet til refleksjon rundt egen praksis og en stor mulighet til å delta i ulike forskningsprosjekter i samarbeid med HIHm.. Hvis du er interessert i flere opplysninger om skolen, ta en titt på.. denne presentasjonen.. eller ta kontakt med oss.. Vennlig hilsen.. Vinjar Borge, rektor..

  Original link path: /index.php?pageID=131&page=Fra+rektor
  Open archive

 • Title: Vardal ungdomsskole : Beliggenhet
  Descriptive info: Hunndalen er en tettsted som ligger ca.. 3km vest for sentrum av Gjøvik by.. Hunndalen har vært et tradisjonsrikt industristed med metallvarefabrikk (fiskekroker o.. a.. ), og trevareindustri.. Denne industrien er nå borte, men nå er det lokalisert mange andre virksomheter til denne delen av  ...   handelsbedrifter.. Gjennom Hunndalen renner det to elver, Hunnselva og Vesleelva, som renner sammen ved Åmot midt i sentrum.. Navnet Hunndalen går tilbake til et elvenavnet Hunn som kan ha sammenheng med det angelsaksiske ordet for jakt.. Elvenavnet sikter muligens til at her var det godt fiske..

  Original link path: /index.php?pageID=63&page=Beliggenhet
  Open archive

 • Title: Vardal ungdomsskole : Skolebygget
  Descriptive info: Vardal ungdomsskole ble bygd i 1964 - 1965 av selskapet Paul Cappelen.. Han som tegnet bygningen het Torbjørn Rodal.. Da skolen sto ferdig, ble den kjent over hele landet gjennom aviser og tv.. Grunnen var at den var svært billig.. Den ble også kjent fordi den hadde svømmehall.. Det hadde ikke alle skoler den gangen.. Aadne Øvland var den første rektoren.. Han satt i stillingen til våren 1973.. I begynnelsen var det realskole i bygningen som i dag er ungdomsskole.. Realskolen hadde ca.. 250 elever da den startet opp.. På realskolen kunne du gå i to år.. Med eksamen i matematikk og tysk etter andre året, kunne du gå over i gymnaset.. Dersom du ønsket full realskoleeksamen, gikk du et tredje år.. Elevrådet ble startet her på skolen 4.. november 1965.. Den første lederen ble valgt 18.. oktober i 1965.. Den første lederen ble Geir Landmark.. En av sakene elevrådet tok opp var undervisning av flyktninger.. Elevrådet bestemt at hver elev skulle betale 2 kr to ganger i året.. En gang kom det 15- 20 tibetanergutter til Hunndalen.. Elevrådet skaffet plass til  ...   pugge.. Hver 14.. dag måtte de gjenfortelle det de hadde lært de siste ukene.. De pugget bl.. salmevers.. De hadde valgfag 6 timer i uka.. Elevene kunne velge mellom 17 valgfag.. Svein Gramsett ble rektor høsten 1973 og gikk av våren 1977.. Den tredje rektoren ved Vardal ungdomsskole var Sverre Evensen.. Han begynte i 1977 og gikk av i 1997.. Rehabilitert : 1996/97 Nytt lufteanlegg, nye vindu, nye dører og noe malingsarbeid.. Hele restaureringen kostet nær 14 millioner kroner.. Tradisjonelt bygg med gymsal i midten.. 2001: Tilrettelegging av læringsarealer ett trinn i hver etasje, rom inntil hverandre med dobbeltdør imellom (fleksitid, arbeidstimer).. 2002 : Svømmehallen bygd om til auditorium med plass til 120 elever (mulighet for felles forelesninger for hele trinn).. Plassen særdeles godt utnyttet.. Satsing på vedlikehold (se utviklingsplan).. Rommene til nye 8.. klasser pusses opp hvert år.. Skader repareres fortløpende.. Både elever og ansatte særdeles godt fornøyd med fysiske arbeidsforhold (elevundersøkelsen og medarbeiderundersøkelser).. Smart-board i alle klasserom (12).. 2007 : Nytt modulbygg, Borgen ved siden av skolen.. Rommer undervisningsrom, møterom, Jeg vil trives - rom, andre grupperom, kjøkken og sansemotorisk rom..

  Original link path: /index.php?pageID=65&page=Skolebygget
  Open archive

 • Title: Vardal ungdomsskole : Skolens visjon
  Descriptive info: Pedagogisk plattform og verdigrunnlag.. I møte med barn og unge har vi som utgangspunkt at: Barn og unge er kompetente! På Vardal ungdomsskole og i Gjøvik vil vi at elevene i grunnskolen skal møte voksne som formidler følgende:.. Jeg ser deg.. Jeg hører deg.. Jeg er interessert i å høre hva du sier, hva du tenker.. Jeg er interessert i å bli kjent med deg.. Jeg lurer på hvordan du har det (vende barnets/den unges oppmerksomhet  ...   tror du ønsker å samarbeide.. Jeg lærer noe om meg selv i møte med deg.. Du lærer noe om deg selv i møte med meg.. Vi ser ikke på barn som tabula rasa - eller tomme krukker som vi skal fylle opp.. Barn bringer med seg sine erfaringer inn i skolen.. Dette preger barnets møte med den profesjonelle voksne.. I samspill med barn og profesjonelle voksne er samspillets kvalitet og dets konsekvenser utelukkende den voksnes ansvar!..

  Original link path: /index.php?pageID=85&page=Skolens+visjon
  Open archive

 • Title: Vardal ungdomsskole : Virksomhetsdokument Vardal 2012
  Descriptive info: Dette dokumentet kan du lese.. her..

  Original link path: /index.php?pageID=101&page=Virksomhetsdokument+Vardal+2012
  Open archive


 • Archived pages: 115