www.archive-no-2012.com » NO » U » UNGESHELSE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 37 . Archive date: 2012-11.

 • Title: Hjem - Unges helse
  Descriptive info: .. 10th World Congress on Adolecsent Health.. Relevant kongress i Tyrkia, 11-13.. juni 2013:.. "Bridging clinical and public health perspectives to promote adolescent health".. les mer.. Miniseminar og årsmøte i NFUH 23.. 11.. 2012.. Miniseminaret vil blant annet inneholde en presentasjon fra Helsedirektoratet om deres arbeid for en mer ungdomsvennlig helsetjeneste.. Styrerepresentanter fra helseregionene vil gi en presentasjon av hva som skjer på området ungdomshelse i deres region.. På årsmøtet står valg av styrerepresentanter på programmet.. Bilder fra nettverkssamlingen i region øst.. Det er avholt et svært vellykket regionsmøte i nettverket - region øst.. Vi har fått lov å legge ut noen bilder fra dette.. "Ikke slipp meg" - ny studie om unge,  ...   livet fra grunnskole og oppvekst.. - Denne kunnskapen må vi nå sørge for blir tatt i bruk.. Det vil blant annet kreve tidlig innsats og bedre sammhandling, sier Bjørn Lydersen, generalsekretær i Mental Helse.. Hva er UngKul?.. Hvordan påvirker sosiale og kulturelle faktorer barns utvikling, mestring, kompetanse og trivsel? Dette ønsker vi å få svar på gjennom prosjektet UngKul - ungdom, kultur og mestring.. Referatfra vellykket fagdag 21.. september 2012.. Norsk Forening for unges helse, nettverk Sør hadde en vellykket fagdag 21.. 09.. 12.. Hjem.. NFUH.. Regionale nettverk.. Fra konferanser.. Fra departementer og direktorater.. Referater.. Aktuelt fagstoff.. Tips til lenker, litteratur og ulike programmer.. Kontakt oss.. Medlemsorganisasjoner.. Norsk Forening for Unges Helse NFUH..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Hjem - Unges helse
  Descriptive info: 10th World Congress on Adolecsent Health.. Fra kongressens hjemmeside:.. We warmly invite you to be part of the most exciting and innovative event in global adolescent health.. Our 10.. th.. World Congress on Adolescent Health will be held in Istanbul in June 2013, and will bring together over 1000 participants from a wide range of health disciplines and many countries around the world.. Ser mer.. her.. Til forsiden..

  Original link path: /hjem/10th_world_congress_on_adolecsent_health.html
  Open archive

 • Title: Hjem - Unges helse
  Descriptive info: 2012.. Program.. 10:00 - 10:15 Registrering.. 10:15 10:30 Velkommen v/leder i NFUH Frøydis Olafsen.. 10:30 11:00 Helsedirektoratets arbeid for en mer ungdomsvennlig helsetjeneste ,.. v/Cecilie Daae, divisjonsdirektør i spesialisthelsetjenester hos Helsedirektoratet.. 11:00 11:30 Et ungdomsvennlig sykehus ,.. v/ Jan Petter Odden, klinikksjef, barne og ungdomsklinikken på Ahus.. 11:30 -12:30 Lunsj.. 12:30 14:00  ...   Unge funksjonshemmede.. 15 minutter per innlegg.. 14:00-14:15 Pause.. 14:15-15:30 Generalforsamling NFUH.. Dagsorden:.. 1.. Valg av møteleder og referent.. 2.. Valg av protokollunderskrivere.. Årsmelding fra styret.. 3.. Vedtektsendringer.. (må sendes inn en uke før møtet).. 4.. Valg av leder og styremedlemmer.. 15:30 Avslutning og hjemreise.. For påmelding:.. http://ungfunk.. no/kalender/seminar-og-aarsmoete-norsk-forening-for-unges-helse.. Publisert 4.. October 2012 14:00..

  Original link path: /hjem/miniseminar_og_rsm_te_i_nfuh_23_11_2012.html
  Open archive

 • Title: Hjem - Unges helse
  Descriptive info: Bilder fra nettverkssamlingen i region øst.. Norsk forening for unges helse (NFUH), nettverk Øst arrangerte 20.. september en fagdag ved Oslo universitetssykehus (OUS).. Foreningen startet i 2007 med tverrfaglige helsepersonell og brukere fra området rundt Oslo.. I dag er foreningen nasjonalt forankret med nettverk i alle helseregioner:.. www.. ungeshelse.. no.. Fagdagen i nettverk Øst ønsket å ha fokus på Ungdom i sykehus.. Frøydis Olafsen, leder i NFUH fortalte om foreningens arbeid og innledet til dagens tema:.. Det er ulik praksis i forhold til ivaretakelse av ungdom på sykehus.. Hvordan kan ungdom få en best mulig helsetjeneste på sykehus? Hvordan praktiseres dette på forskjellige barne- og ungdomsavdelinger i regionen?.. Viseadm.. Dir.. Tove Strand presenterte OUS sitt ungdomsråd, dets mandat og arbeid.. Hun trakk frem viktigheten av likeverdige helsetjenester.. Kirsten Boisen, pediater og leder for Ungdomsmedicinsk Videncenter, Rigshospitalet i København ga en spennende presentasjon av hvordan de arbeider  ...   ungdomsvennlig helsetjeneste.. Terje Rootwelt, klinikksjef ved Kvinne- Barnklinikken, OUS og Kjersti Sirevåg Wilhelmsen, prosjektleder for ungdomsmedisin ved Ahus, Barne- og ungdomsklinikken, viste hvor ulikt disse to klinikkene i dag organiseres med tanke på aldersgrenser, fysisk utforming og ungdomsvennlige tjenester.. Det er gode tiltak for en mer ungdomsvennlig tjeneste ved OUS, men disse er spredte og mangler en felles organisering og forankring.. Ved Ahus har man valgt å gjøre ungdomsmedisin til en strategisk satsning for hele sykehuset og med ulike prosjekter i BUK.. Dagens to siste talere, samt brukerrepresentantene og leder for NFUH deltok i paneldebatt hvor Thor Willy Ruud Hansen, overlege OUS og tidligere leder av Norsk Barnelegeforening, utfordret de i forhold til hvordan en ungdomsvennlig helsetjeneste bør være og hva som må og kan gjøres.. At det er behov for en rekke endringer for en bedre helsetjeneste for ungdom i sykehus er det enighet om..

  Original link path: /hjem/bilder_fra_nettverkssamlingen_i_region_st.html
  Open archive

 • Title: Hjem - Unges helse
  Descriptive info: "Ikke slipp meg" - ny studie om unge, arbeid og psykisk helse.. Les mer om rapporten..

  Original link path: /hjem/_ikke_slipp_meg_ny_studie_om_unge_arbeid_og_psykisk_helse.html
  Open archive

 • Title: Hjem - Unges helse
  Descriptive info: Hva er UngKul?.. Les mer på.. denne.. siden..

  Original link path: /hjem/hva_er_ungkul_.html
  Open archive

 • Title: Hjem - Unges helse
  Descriptive info: september 2012.. Det var 47 påmeldte fra Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder.. Fagdagen ble holdt på biblioteket i Arendal.. Det var flest deltakere fra Aust-Agder, men alle fylkene var representert.. Primærhelsetjenesten var sterkest representert med mange helsesøstre og jordmødre.. Det var også noen pedagoger, noen fra sykehuset og brukerrepresentanter.. Foreleserne var dyktige.. Vi har fått tilbakemelding på at det var en fin og nyttig dag.. Presentasjon - Det store spranget.. Forelesere 210912.. Foredrag: Ungdom - hva er så spesielt med dem?.. Foredrag: Hvordan legge til rette.. ?.. Referat fra fagdagen 210912..

  Original link path: /hjem/referatfra_vellykket_fagdag_21_september_2012.html
  Open archive

 • Title: NFUH - Unges helse
  Descriptive info: Mandat - Norsk forening for unges helse - NFUH.. Foreningen vil arbeide for å fremme ivaretakelse av unge og unge voksnes særlige helserelaterte behov.. Ved å bidra til.. å sikre brukermedvirkning.. fokus på aldersgruppens særlige behov ved forebygging, opplæring, tidlig diagnose, effektiv behandling, og ressurser til rehabilitering og habilitering.. å kvalitetssikre at det er tilgjengelig ungdomsvennlige helsetjenester på alle nivåer fra primærhelsetjeneste til sykehus, og spesielt ved å sikre  ...   unge voksne innenfor alle nivåer av helsevesenet har tilstrekkelig kompetanse innen ungdomsmedisin/ungdomshelse via sin grunn-, spesialist-, eller videreutdanning.. å påvirke utformingen av norsk helsepolitikk til å fremme positiv helseatferd blant ungdom og unge voksne for å redusere sykdom og dødelighet.. deltakelse i internasjonale organisasjoner og fora for å utveksle fagkunnskap og stimulere til forskning nasjonalt og internasjonalt omkring ungdomshelse.. Norsk forening for unges helse, april 2010.. Mandat.. Styret.. Vedtekter..

  Original link path: /nfuh/
  Open archive

 • Title: Regionale nettverk - Unges helse
  Descriptive info: Helse Nord.. Helse Midt.. Helse Vest.. Helse Sør.. Helse Øst.. Helse Nord.. Helse Midt.. Helse Vest.. Helse Sør.. Helse Øst..

  Original link path: /regionale_nettverk/
  Open archive

 • Title: Fra konferanser - Unges helse
  Descriptive info: Foredragene fra Unges Helse konferanse 2011.. Her kan du laste ned pdf-er av foredragene, Hvis ikke noe annet er angitt klikk på tittelen på foredraget for å laste ned.. Du kan også.. laste ned alle foredragene som et zip-arkiv.. Referanseliste Unges Helse konferansen 3.. feb.. 2011.. Foredragene fra Unges Helse konferanse Lillestrøm 2008.. NFUH arrangerer konferanser innen fagfeltet.. Her har vi samlet noen av foredragene fra konferansen på Lillestrøm i 2008.. Oslo 2011.. Lillestrøm 2008..

  Original link path: /fra_konferanser/
  Open archive

 • Title: Fra departementer og direktorater - Unges helse
  Descriptive info: Fra departementer og direktorater.. Oppdragsdokument 2012.. Oppdragsdokument 2012 Helse Midt-Norge RHF.. Oppdragsdokument 2012 Helse Vest RHF.. Oppdragsdokument 2012 Helse Nord RHF.. Oppdragsdokument 2012 Helse Sør-Øst RHF..

  Original link path: /fra_departementer_og_direktorater/
  Open archive


 • Archived pages: 37