www.archive-no-2012.com » NO » V » VAKN

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 118 . Archive date: 2012-06.

 • Title: VAKN - Hovedsiden
  Descriptive info: .. Aktuelt.. Kalender.. Kulturbasert næring.. Kultur.. Utdanning og forsking.. Næring.. Nettverk.. Nyttig.. Samarbeid Nordfjord Vekst.. Forsking kulturbasert næring.. Akademi.. Send inn ønskje om kurs.. Informasjon om kurs.. Om VAKN.. Kontakt.. Malakoff Rockfestival.. Norsk Country Treff.. Opera Nordfjord.. Kulturnæring.. Møtestader og nettverk.. Hest som næring.. Operahuset Nordfjord.. Kontakt oss.. VAKN.. Kultur som næring.. Bulystprosjektet VAKN - Vårt akademi for kultur og næring skal bidra til  ...   ein modell for kulturbasert næring i distrikta.. VAKN held til i Operahuset Nordfjord på Nordfjordeid, og har fire kjerneområde for utviklingsarbeidet:.. Kultur, FoU, næring, nettverk.. AKTUELT.. Lyser ut spennande stilling.. 26.. 04.. 12.. Både Harpefossen og det nyskipa aktivitetsselskapet Eid inviterer Arrangement lyser etter nye folk.. Les meir.. VAKNKALENDER.. Mai.. Juli.. Juni.. Sjå alle arrangement.. VAKN AS.. Sophus Lie-vegen 3.. 6770 Nordfjordeid.. E-post: post@vakn.. no..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: VAKN - Aktuelt
  Descriptive info: Møte om å gjere hesten lønsam.. Nasjonal konferanse med kommunalministeren på Eid.. Kommunar brukar ikkje festivalar i omdømebyggjing.. Søkjer midlar til rockeskule i Eid.. VAKN prosjektleiar for havfiskefestival.. Arrangementsutvikling Hornindal.. Stor interesse for møte om næring med hest.. Magni Hjertenes Flyum.. - Eid treng ein arrangementsjef, meiner overnattingsbedriftenene i Eid.. Saman har  ...   som arrangementsjef.. Målet for selskapet er å skape og utvikle nye arrangement i Eid, og den som vert tilsett får i stor grad vere med å forme dette arbeidet sjølv.. Les meir om stillinga.. her.. På same tid lyser Harpefossen skisenter ut stilling som dagleg leiar og marknadssjef.. Les meir om denne stillinga..

  Original link path: /aktuelt/
  Open archive

 • Title: VAKN - Kalender
  Descriptive info: 2011.. 2013.. 2012.. No events content.. This content is editable in admin: Moduler Brukervariabler..

  Original link path: /kalender/
  Open archive

 • Title: VAKN - Kulturbasert næring
  Descriptive info: VAKN si utvikling av kulturbaserte næringar har fire grunnpilarar: Kultur, FoU, Næring og Nettverk.. VAKN skal arbeide innan alle desse fire områda, men det er viktig å vere klar over at alle desse fire områda grip inn i kvarandre.. Ut av desse grunnpilarane spring det eit akademi og ein utviklingsdel.. VAKN skal vere ein igongsetjar innan alle desse fire grunnpilarane, og ved sidan av utviklingsarbeidet vil det vekse fram eit akademi for både skuleelevar og godt vaksne menneske.. Del meg..

  Original link path: /kulturbasert-naering/
  Open archive

 • Title: VAKN - Kultur
  Descriptive info: Kjerneområde.. rettar seg både mot det ikkje-kommersielle kulturlivet i Nordfjord, og anna kulturnæring.. Under dette ligg mellom anna kommunar, kulturskular, lag og organisasjonar, kulturhus, bibliotek og festivalar.. Kjerneområdet skal vere med og utvikle kulturlivet i Nordfjord slik at det blir skapt meir aktivitet og fleire arbeidsplassar, både i eksisterande kulturliv og gjennom nyetableringar.. Kulturkompetanse i kommunane og utvikling av VAKN-modellen ligg også under dette kjerneområdet..

  Original link path: /kulturbasert-naering/kultur/
  Open archive

 • Title: VAKN - Utdanning og forsking
  Descriptive info: Utdanning/Forsking.. handlar om å auke kunnskap og kompetanse i kulturlivet og kulturnæringane, og tilbyr kurs og opplæring på tvers av eksisterande strukturar og i samarbeid med desse.. Det skal utviklast eit akademi for å sikre både forsking og utdanning i framtida innan feltet kulturnæringar, opplevingsnæringar og kulturbaserte næringar..

  Original link path: /kulturbasert-naering/utdanning-og-forsking/
  Open archive

 • Title: VAKN - Næring
  Descriptive info: I kjerneområde.. er kulturgründeren sentral.. Kva må til for at ho/han skal lukkast? Korleis kan det eksisterande verkemiddelapparatet gjere ein betre jobb? Treng kulturgründeren ein annan type hjelp enn tradisjonelle gründerar.. Kva med næringsetableringar initiert av lokale lag og organisasjonar? Arbeidet må rette seg mot eksisterande næringsapparat, næringshagar, vekstselskap, kulturgründerar, vidaregåande skular m.. m..

  Original link path: /kulturbasert-naering/naering/
  Open archive

 • Title: VAKN - Nettverk
  Descriptive info: ønskjer å byggje nye nettverk og opprette samarbeid med eksisterande nettverk, innan kultur, næring, politikk og administrasjon.. Det skal deltakast i nettverk på landsplan når dette er naudsynt, men først og fremst skal VAKN drive nettverksarbeid i Eid, Nordfjord og resten av Sogn og Fjordane.. Gode møtepunkt for eksisterande kulturliv og kulturnæring vert prioritert..

  Original link path: /kulturbasert-naering/nettverk/
  Open archive

 • Title: VAKN - Nyttig
  Descriptive info: Foto: Øystein Torheim.. Hjelp til sjølvhjelp.. VAKN ser det som ei av våre oppgåver å samle informasjon og nyttige lenker der aktørar eller komande aktørar innan kulturutvikling og kulturbasert utvikling kan få praktiske råd og vink.. Det kan vere alt frå kulturgründerar til tilsette i kulturadministrasjonen i ein kommune som kan ha nytte av det vi kallar nyttige tips.. Kom gjerne med tilbakemeldingar om det er info som burde vore lagt ut her..

  Original link path: /nyttig/
  Open archive

 • Title: VAKN - Samarbeid Nordfjord Vekst
  Descriptive info: VAKN samarbeider med Nordfjord Vekst.. VAKN samarbeider med vekstselskapet.. Nordfjord Vekst.. (samarbeid mellom Selje, Vågsøy og Eid) som har generell etablerarkunskap, dette er kunnskap som er like aktuell ved etablering av kulturbedrifter som i andre næringar.. Her er linken til.. etablerarpakken.. deira..

  Original link path: /nyttig/samarbeid-nordfjord-vekst/
  Open archive

 • Title: VAKN - Forsking kulturbasert næring
  Descriptive info: Telemarksforskning.. presenterte på nyåret ny forsking om.. kultur og attraktivitet.. , og dei fann ingen samanheng mellom kultur og bustadsattraktivetet..

  Original link path: /nyttig/forsking-kulturbasert-naering/
  Open archive


 • Archived pages: 118