www.archive-no-2012.com » NO » V » VAERESAMMEN

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 10 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Være sammen
  Descriptive info: .. Logg inn.. Hjem.. Kompetanse.. Kompetanseløft for alle ansatte.. Studiehefter.. Innhold.. Materiellpakken.. Elementer.. Veiledning.. Veiledning i Være Sammen.. Implementering.. Programmets suksessfaktor.. Informasjon.. Priser og levering.. Verdier.. Løveloven.. Lenker.. Presse.. Aviser.. Et nyskapende program for norske barnehager!.. Kompetanseløft.. med mye innhold.. Samarbeidspartnere:.. Utgiver:.. Foreningen Være Sammen.. Faglige ressurser:.. Senter for Atferdsforskning.. Universitetet i Stavanger.. Ide  ...   oss på Facebook.. PROGRAMMET VÆRE SAMMEN.. Kompetanseløft for alle barnehagens ansatte.. Rike muligheter til kvalitativt samspill mellom barnet og den voksne.. Innhold til foresatte og foreldre.. Et allmennpedagogisk program innenfor rammen av tidlig innsats.. Kontaktskjema.. Klikk her.. for å komme til kontaktskjema.. Kontakt.. Hanneviktoppen 44.. 4629 Kristiansand S.. Prosjektleder.. Torhild Roland Vetvik.. +47 95130454..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Være sammen : Kompetanseløft for alle ansatte
  Descriptive info: Kompetanseløft for ansatte.. Programmet Være Sammen sikter mot et kompetanseløft for alle barnehagens ansatte.. Senter for Atferdsforskning har stått for den faglige tilretteleggingen av kompetanseløftet.. Når Programmet Være Sammen blir implementert i barnehagen, er det viktig at dette blir en del av barnehagens kompetanseutvikling av alle ansatte.. Med kompetanseløft menes i Programmet Være Sammen både den teoretiske forståelsen og bedre mestring av egen praksis.. I materiellpakken ligger det to  ...   Innholdet i disse studieheftene vil også være helt sentralt i den fellessamtalen og praksisveiledningen som Programmet Være Sammen inviterer til.. Studiemateriellet er utviklet av førsteamanuensis Pål Roland og førsteamanuensis Ingunn Størksen ved Senter for Atferdsforskning.. Hver materiellpakke fra Programmet Være Sammen inneholder tre av hvert av disse to heftene.. Flere må bestilles, slik at hver ansatt har sitt eget hefte.. Pris for bestilling av ekstrahefter er 50 kroner per eksemplar..

  Original link path: /index.php?pageID=99&page=Kompetansel%26oslash%3Bft+for+alle+ansatte
  Open archive

 • Title: Være sammen : Studiehefter
  Descriptive info: Alle barn på jorden har den samme rett.. Pål Roland og Ingunn Størksen:.. Den autoritative voksenrollen og relasjonsarbeid i barnehagen.. Det å forstå og praktisere den autoritative voksenrollen er helt grunnleggende i Programmet Være Sammen.. I dette studieheftet gis det en innføring i det autoritative perspektivet og de fire typene oppdragerroller,.. den autoritative, den ettergivende, den autoritære og den forsømmende oppdragerrollen.. For å lykkes med implementeringen av den autoritative voksenrollen (varme og grensesettende voksne) er det viktig å ha en forståelse for grensesetting og relasjonsbygging.. Vår erfaring med pilotprosjektet Være Sammen er at de aller fleste barnehageansatte har hatt stort utbytte av å arbeide med dette studieheftet og de temaene som  ...   det innebærer å være en varm og grensesettende voksen.. Dette gjør også at samtalene om egen praksis i det daglige får et bedre grunnlag.. Kanskje er det du som gjør meg glad igjen.. Pål Roland/Ingunn Størksen:.. Tidlig innsats og håndtering av utfordrende atferd.. Dette studiehftet gir hjelp til å møte og forstå barn i forbindelse med utfordrende atferd.. De to forfatterne, Pål Roland og Ingunn Størksen, har omfattende bakgrunn fra forskning og egen praksis for å kunne skrive om dette.. Studieheftet gir innspill til forståelse av aggresjonsformer, psykolosiale vansker, atferdsproblemer,aggresjon og sinne, forbygging, teorier og årsaker til aggresjon og tidlig innsats.. Studieheftet egner seg for selvstudium og for samtale i grupper..

  Original link path: /index.php?pageID=100&page=Studiehefter
  Open archive

 • Title: Være sammen : Materiellpakken
  Descriptive info: Omfattende og variert materiell.. Til Programmet Være Sammen er det utviklet en stor materiellpakke.. Innholdet i pakken representerer mange timers kvalitativt samvær mellom barnehagens voksne og medvirkende barn.. Materiellet er tilpasset aldersgruppen 4-5 år.. Det meste av innholdet til Programmet Være Sammen får plass i det vi kaller for regnbuekisten.. Denne kisten er først og fremst en emballasje, men kan også brukes som et dekorativt element.. Ressursheftet.. I kisten ligger  ...   de ansatte skal sette seg inn i hele materiellpakken til Programmet Være Sammen.. Til hvert element hører også en presentasjon av hvordan akkurat denne delen av innholdet passer inn i helheten og kan brukes i samværet med barna i barnehagens daglige liv.. Ressursboken kan brukes både til forberedelse av en enkelt aktivitet eller som en veiledning til hele innholdsdelen i Programmet Være Sammen.. I regnbuekisten ligger det 3 eksemplarer av ressursboken..

  Original link path: /index.php?pageID=101&page=Materiellpakken
  Open archive

 • Title: Være sammen : Elementer
  Descriptive info: Regnbueløven som dukke.. Regnbueløven er symbolbæreren for verdiene i Programmet Være Sammen.. Regnbueløven som dukke er også et pedagogisk samtaleverktøy som mange barnehager bruker med stort utbytte.. Programmet Være Sammen handler i stor grad om å implementere det autoritative perspektivet, som igjen dreier seg om varme og grensesettende voksne.. Regnbueløven representerer også dette i forhold til barna.. Den som har løven, skal bestemme, er en setning som barna både forstår og kan praktisere.. I samtalen med barna brukes Regnbueløven til å gi hvert enkelt barn myndighet og plass til å komme frem med sin egen opplevelse, følelse eller mening.. Ved å la Regnbueløven gå på rundgang mellom barna, kan man gjennomføre en samtale som beveger seg over flere plan, fra den konkrete hendelsen og over til barnas egen vurdering av hvem som nå bør gjøres for å forandre situasjonen til det bedre.. Barna forstår umiddelbart denne autoriteten hos Regnbueløven, noe som gjør Regnbueløven til et svært anvendelig samtaleverktøy!.. Mange barnahager har laget en egen plass til Regnbueløven i barnehagen, slik at Regnbueløven og dens verdier alltid har et nærvær i miljøet.. Noen av de barnehagene som har implementert Programmet Være Sammen ønsker å bruke REgnbueløven som verdibærer og samtaleverktøy også for de mindre barna.. Vi har derfor åpnet for at barnehager som implementerer programmet kan kjøpe Regnbueløven som dukke separat til denne pedagogiske bruken.. Regnbueløven koster da 250 kroner.. Regnbueløvens fantastiske brøl.. I denne boken blir barna kjent med Regnbueløven og hører om hvordan han får den flotte manken sin.. De møter også Ramona von Rotter og de fem barna hennes.. Fortellingen om Rengbueløvens fantastiske brøl er med på å legge grunnlaget for en stor del av innholdet i Programmet Være Sammen, knyttet til Løveloven og barnets omsorg for og ansvar for andre.. Fortellingen er skrevet for barn på 4 og 5 år.. Når Programmet Være Sammen skal implementeres, passer det å begynne med å lese fortellingen om Regnbueløvens fantastiske brøl og lære barna Løveloven utenat.. Løveloven kan også synges og er innspilt på cd, sammen med andre sanger som i Programmet Være Sammen.. Fortellingen og sangene er skrevet av forfatter Eyvind Skeie, mens komponist Asbjørn Arntsen står for musikken..  ...   forpliktelsen og gleden!.. 12 løvebøker.. Samhandling og samtale mellom barnet og den voksne er et sentralt element i Programmet Være Sammen.. For å lage en god arena for samtale med det enkelte barn og med barn i mindre grupper, er det utviklet 12 utbrettbøker.. Vi kaller det filosofi- og følelsesbøker for barn.. Disse 12 utbrettbøkene tar opp forskjellige følelsesmessige temaer.. Det er Regnbueløven som filosoferer i bøkene, og hver side har illustrasjoner som skal hjelpe barnet og den voksne til å samtale om Regnbueløvens følelser og tanker.. For barne vil dette både være språktrening og hjelp til å kjenne på egne og andres følelser.. Mange barnehager bruker nå disse bøkene som et dekorativt element i rommet.. Så blir det også spennende å spørre et barn om hva det nå vil høre!.. Velger det boken om å være trist og glad, eller boken om å dele?.. Temaene i disse bøkene er hentet fra en spørreundersøkelse i mange pilotbarnehager.. Utbrettet løvebok.. Bøkene er fargerike og tiltalende.. Barna liker også å se på dem alene!.. Magnetografen.. Dette pedagogiske verktøyet er en hjelp til fantasiskapende samhandling mellom barn og voksne.. Det av 21 fortellingsbilder med sang og aktivitet, pluss en mulighet til å la barna selv påvirke fortellingen ved hjelp av magnetfigurer med forskjellig uttrykk.. Fortellingene på magnetografen handler om sju barn som går i en barnehage.. De er alle karakterisert ved fargen på håret sitt og lette å kjenne igjen for barna.. Hvert fortellingsbilde viser en situasjon med mange muligheter til samtale for barna i barnehagen.. To og to bilder er satt sammen til en fortelling, men bildene kan også brukes hver for seg.. På hver side av magnetografen er det et fast bilde av barnehagen som de sju barna går i, inne og ute, med plass til magnetiske figurer.. Magnetografen er et hjelpemiddel til å samtale med barna om forskjellige situasjoner og finne løsninger på dilemmaer og konflikter.. I ressursheftet er det flere forslag til bruk av magnetografen og figurene.. Dette er et pedagogisk hjelpemiddel som virkelig engasjerer barna og som det er morsomt å bruke når både barna og de voksne er blitt kjent med det.. Figurer og symboler til magnetografen!..

  Original link path: /index.php?pageID=102&page=Elementer
  Open archive

 • Title: Være sammen : Veiledning i Være Sammen
  Descriptive info: Jeg låner deg mitt øre.. Unni Vere Midthassel, Hildegunn Fandrem og Marianne Godtfredsen:.. Veiledning i kollegagrupper - en vei til læring i Være Sammen.. Dette heftet inneholder veiledningsmodellen som er utviklet for Programmet Være Sammen.. I heftet fortelles det om kollegaveiledning, roller i veiledning, struktur på veiledningen, veiledningens muligheter, kommunikasjon, etablering av gruppen, og det gis mange praktisk råd og om hvordan veiledningen kan foregå.. I materiellpakken ligger det 3 eksemplarer av dette heftet, fortrinnsvis beregnet på ledelsen i barnehagen og de i personalet som innehar sørskilte kvalifikasjoner for å kunne forestå kollegaveiledningen.. Viktigheten av veiledning.. I Programmet Være Sammen har vi lagt opp til at alle ansatte skal gå i kollegaveiledningsgrupper når programmet implementeres.. Dette er en viktig  ...   er det blitt utdannet noen veiledere.. En ny gruppe veiledere blir utdannet høsten 2012/våren 2013.. Det finnes dermed en viss veiledningskapasitet som er spesifikk for Programmet Være Sammen, fortrinnsvis til anvendelse i Vest-Agder.. Veiledning kan også skje på andre måter.. Det kan være kompetanse i barnehagen selv eller nærliggende barnehager, eller finne kompetanse hos andre.. Foreningen Være Sammen sitter på en del kunnskap om mulige veiledere omkring i distriktene.. Denne kunnskapen utvikles etter hvert.. Foreningen Være Sammen tar gjerne en konsultativ samtale med barnehagene som vurdere Programmet Være Sammen omkring veiledningsspørsmålet.. Bruk gjerne kontaktskjemaet på dette internettstedet for å komme i kontakt med Foreningen Være Sammen/prosjektleder Torhild Roland Vetvik.. Det er utviklet en egen veiledningsmanual for Programmet Være Sammen..

  Original link path: /index.php?pageID=104&page=Veiledning+i+V%26aelig%3Bre+Sammen
  Open archive

 • Title: Være sammen : Programmets suksessfaktor
  Descriptive info: Programmets dybde og virkning.. Forskning viser at god implementering er helt avgjørende for om et program skal virke eller ikke.. I Programmet Være Sammen gar vi derfor lagt stor vekt på å gi kunnskap og skape bevissthet rundt implementeringen.. Det er førsteamanuensis Pål Roland som har gitt Programmet Være Sammen dets innholdsbasis når det gjelder implementering.. Pål Roland har arbeidet med temaet implementering gjennom flere år og tok våren 2+12 sin doktorgrad innenfor dette feltet.. For Programmet Være Sammen er det en sammenheng mellom Løveskjoldet og barnas egen beslutningsvilje i forhold til det å være en del av Løvebarnehagen og den bevissthet og kompetanse som  ...   programmet må og skal føre til en endring av organisasjonen og kulturen i barnehagen.. Vi ønsker å implementere det autoritative voksenperspektivet på en slik måte at det enkelte barn og barnegruppen som helhet skal bli hørt og sett med det store alvor som ligger i ideen om det medvirkende barnet.. Dette er en endring som må skje over tid.. Men den skjer ikke uten at barnehagens ledelse har en forståelse av hva god implementering innebærer.. Pål Roland har skrevet et studiehefte om implementering for Programmet Være Sammen.. Dette heftet er vi særlig stolt av å kunne presentere og legge ved i materiellpakken i 3 eksemplarer!..

  Original link path: /index.php?pageID=105&page=Programmets+suksessfaktor
  Open archive

 • Title: Være sammen : Priser og levering
  Descriptive info: Programmet VæreSammen.. Programmet Være Sammen er for salg fra dags dato.. For å komme i kontakt med leverandøren, Forening VæreSammen, bruk kontaktskjema på dette nettstedet-.. PRIS.. PRIS FOR HELE MATERIELLPAKKEN, BÅDE KOMPETANSEDELEN OG INNHOLDSDELEN ER 4 700 KRONER.. Frakt kommer i tillegg.. Om materiellet skal brukes i flere avdelinger, bør hver avdeling ha sin egen materiellpakke.. I tillegg bør det bestilles tilstrekkelig med de to studieheftene til at hver ansatt kan få sitt hefte, pris pr hefte 50 kroner.. Dette avtales direkte med Foreningen Være Sammen når det bestilles.. Det kan også bestilles ekstra Regnbueløve, til bruk for deminste i barnehagen, pris pr eks 250 kroner.. INNFØRINGSKURS.. Foreningen  ...   av at tilstrekkelig antall barnehager melder seg i kommunen/regionen.. Kursene inngår i prinsipp i prisen på materiellet, men Foreningen Være Sammen må vurdere i forhold til kostnad og antall deltakere lokalt.. NETTVERK.. Når det bestilles, bør barnehagen ha en plan for hvordan kollegaveiledningen skal organiseres.. Tenk gjerne gjennom om det er andre barnehager i deres nærhet som kan tenke seg å implementere Programmet Være Sammen.. Det gir god gevinst å arbeide i nettverk med programmet!.. FOREDRAGSHOLDERE.. Foreningen Være Sammen har en gruppe av aktuelle foredragsholdere og inspiratorer, både for de ansatte og ved foreldremøter.. KONTAKT.. Ta gjerne kontakt med Foreningen Være Sammen via kontaktskjema.. her.. eller på nettstedets førsteside..

  Original link path: /index.php?pageID=106&page=Priser+og+levering
  Open archive

 • Title: Være sammen : Løveloven
  Descriptive info: I Programmet Være Sammen har vi formulert våre verdier i Løveloven.. I fortellingsboken "Regnbueløvens fantastiske brøl" fortelles det om hvordan Løveloven ble til.. Løveloven er noe av det første barna møter i Programmet Være Sammen.. Den fremsies, synges og læres av barna.. Når alle barna i barnehagen kan Løveloven og har satt avtrykket sitt i Løvens Lovbok, kan barnehagen deres bli en Løvebarnehage.. Her er ordene i Løveloven:.. Kan du Løveloven?.. Jeg skal være meg,.. men gi plass til andre,.. slik at de blir seg,.. bry meg om en annen,.. hjelpe når jeg kan.. Slik blir livet bedre.. for barn i alle land!.. Ser du en som plages?.. Det er ikke bra!.. Alle må stå sammen.. om å si i fra!.. Alle barn på jorden.. har den samme rett.. til å være trygge.. og til å være sett.. Tekst: Eyvind Skeie 2011.. Musikk: Asbjørn Arntsen 2011.. Linje for linje.. Løveloven inneholder i kortform det som er verdigrunnlaget i Programmet Være Sammen.. Her er det kort fortalt, linje for linje!.. Linje 1, vers 1:.. Kommentar:.. Ja, vi ønsker at alle barna skal være seg bevisst Løvelovens og dens verdigrunnlag.. De skal kunne disse ordene utenat!.. Linje 2, vers 1:.. Utgangspunktet er barnets egen selvaktelse og selvrespekt.. Vi ønsker å bygge opp barnets gode selvfølelse og selvtillit.. Linje 3, vers 1:.. Barnet skal med en gang bli inspirert til å forstå at de andre er like verdifulle som det selv er.. Det har krav på en plass i verden og i det sosiale samspillet, men selvbevisstheten til barnet vokser først på en riktig måte når veksten skjer i respekt for at også andre har krav på det samme rom som det selv får å vokse i.. Linje 4, vers 1:.. Barnet skal bli stimulert til å se verdien i samspill og forskjellighet.. De andre må få anledning til å utvikle seg i forhold til sin egenart og sine muligheter.. Det er dette som skaper gode fellesskap og gir rom for den enkelte!.. Linje 5, vers 1:.. Når barnet innser at de andre - eller den andre - er like verdifull som barnet selv, er det lagt et grunnlag hos barnet til å utvikle empati og medfølelse.. Det er i speiling i den andre at barnet etter hvert oppdager sitt ansvar for å bry seg om en annen.. I Programmet Være Sammen forankrer vi etikken i denne speilingen.. Et ledd i dette er trening i perspektivtaking og evnen til å se andre andres behov som like viktige og verdifulle som sine egne.. Linje 6, vers 1:.. Etikken, eller den gode handling, springer ut av barnets speiling i en  ...   rettes fokus mot barnets egen oppmerksomhet.. Speilingen betyr nettopp at barnet skal se den andre, derfor begynner dette verset av Løveloven med at barnet ser en som plages.. Å se at noe er galt, er utgangspunktet for å reagere og finne den gode handling.. Linje 2, vers 2:.. I denne linjen uttales det en verdidom over det å plage andre.. Samtidig som ligger det ikke en sterk fordømmelse i dette.. Det uttales enkelt at det ikke er bra.. Det som ikke er bra, bør ikke finne sted.. I forhold til Kardemommeloven hos Egner er formuleringene litt annerledes her i Løveloven.. I Kardemommeloven ligger vekten på at vi ikke skal plage andre.. Det er egentlig en ganske passiv formulering.. Ved å la være å plage, oppfyller vi Kardemommeloven.. Problemet med dette oppstår i forhold til noe som er et problem også i barnehager, nemlig det vi kan kalle for passiv mobbing knyttet til utestengelse.. Når et barn blir stengt ute fra en gruppe, kan det ofte bare være en eller to som forestår den direkte utestengelsen.. De andre er gjerne passive, og kan tenke om seg selv at de ikke plager andre.. Men ved å være passive, blir de en del av utestengelsen eller aggresjonen.. Linje 3 og 4, vers 2:.. I Løveloven prøver vi å forankre den riktige handlingen i det sosiale samspillet.. De som stenger andre ute eller plager andre, gjør ikke bare noe galt i forhold til enkeltpersoner, men setter seg også ut over gruppens felles regler.. Etikken er forankret i fellesskapet.. Denne vekten på fellesskapets verdier henger nøye sammen med hvordan barnets selvaktelse og respekten for andre springer ut av speiling.. Å bevisstgjøre felles mål og regler for atferd hos den enkelte i gruppen, blir derfor en viktig del av arbeidet i Programmet Være Sammen.. Linje 5-8, vers 2.. Til sist i Løveloven kommer en oppsummering som tar utgangspunkt i tanken på barnets rett eller rettigheter, og bruker to begreper til å presisere disse rettighetene i Løvenloven.. Det ene begrepet er trygge og det andre begrepet er være sett.. Å være trygg handler om noe helt grunnleggende for barnet.. Barnet har krav på et livsmiljø krevet av trygghet, enten det er i barnehagen eller hjemme.. Så må det bli opp til alle som er omkring barnet å fylle ordet trygghet med innhold og erfaring.. Barnet har også rett til å bli sett.. I dette ligger det helt grunnleggende i Programmet Være Sammen.. Det å se andre og selv være sett av gode øyne er en forutsetning for at vi mennesker skal utvikle oss og vokse opp til personlig modenhet og sosialt ansvar..

  Original link path: /index.php?pageID=110&page=L%26oslash%3Bveloven
  Open archive

 • Title: Være sammen : Aviser
  Descriptive info: Åpning av Løvebarnehage i Evje og Hornnes.. Les om dette.. Agderposten.. Artikkel i Agderposten..

  Original link path: /index.php?pageID=114&page=Aviser
  Open archive


 • Archived pages: 10